فهرست مطالب

مجله اقتصاد منابع طبیعی
پیاپی 8 (پاییز 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/07/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کالاهای عمومی تحت تهدید اعتراض
  ام البنین جلالی، مجید هاتفی مجومرد، سروش کیانی قلعه سرد صفحه 1
 • بررسی و مقایسه تطبیقی تاثیر توریسم بین الملل بر آلودگی هوا در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته: رهیافت Cup-FM
  ابوالقاسم گل خندان صفحه 2
 • بررسی رابطه برخورداری از منابع و نابرابری در توزیع درآمد در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برخوردار از منابع
  محمود هوشمند، محمد علی شعبانی صفحه 3
 • ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی برای ساختمان های مسکونی: مطالعه موردی شهر اصفهان
  رحمان خوش اخلاق، غلامخسین کیانی، مژده تولایی صفحه 4
 • بررسی وضعیت اقتصادی و سنجش میزان وابستگی معیشتی جنگل نشینان به جنگل (مطالعه موردی: روستای چاه گاه لردگان)
  شهلا رئیسی، سید غلامعلی جلالی، کامران عادلی، جواد جعفری صفحه 5
 • تحلیل اقتصادی- زیست محیطی راه آهن شهری(مترو) تهران
  حمید ناظمان، منصور ایزدپناه صفحه 6