فهرست مطالب

فوتبال - پیاپی 118 (اول اسفند 1388)
 • پیاپی 118 (اول اسفند 1388)
 • 132 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/12/01
 • تعداد عناوین: 25
|
 • دربی 68
  صفحه 8
 • مصاحبه: سیاوش اکبرپور
  صفحه 12
 • تلخ و شیرین
  صفحه 18
 • فوتفالیست
  صفحه 20
 • کاریکاتور
  صفحه 22
 • مصاحبه: شبنم قلی خانی
  صفحه 26
 • آفساید
  صفحه 30
 • مصاحبه: اشپیتیم آرفی
  صفحه 34
 • فیلم فوتبالی
  صفحه 38
 • قصه های فوتبالی
  صفحه 42
 • پرونده ویژه (حسین کعبی)
  صفحه 44
 • فوتبال خارجی
  صفحه 48
 • زندگی نامه زیدان
  صفحه 60
 • فوتبال بانوان
  صفحه 74
 • فوتسال
  صفحه 76
 • فوتبال پایه
  صفحه 78
 • زندگی نامه عابدزاده
  صفحه 84
 • Top Secret
  صفحه 88
 • مصاحبه: پیروز قربانی
  صفحه 92
 • مصاحبه خیالی: محمد دادکان
  صفحه 104
 • کارت قرمز
  صفحه 106
 • پیشکسوتان (اصغر حاجیلو)
  صفحه 110
 • مصاحبه سرمربی (کربکندی)
  صفحه 114
 • داوری (خداداد افشاریان)
  صفحه 116
 • ماشین (راحتی یک اتومبیل خانوادگی)
  صفحه 120