فهرست مطالب

پیام ایمنی - پیاپی 56 (اردیبهشت 1395)

مجله پیام ایمنی
پیاپی 56 (اردیبهشت 1395)

 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/03/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • تصمیمات سال جدید برای تیم HSE شما
  همایون لاهیجانیان صفحه 2
 • نکات ایمنی
  صفحه 4
 • مربیگری سومین جزء از عناصر تعالی ایمنی
  صفحه 9
 • سومین همایش سراسری معرفی دستاوردهای جدید در حوزه آتش نشانی
  صفحه 12
 • بررسی زمینه پیشگیری از زیانهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی صنعت بر عوامل زیست محیطی با رویکرد ارزیابی ریسک جنبه های زیست محیطی / مطالعه موردی: شرکت داروسازی ثامن
  مصطفی علیزاده، جواد صدر، حسن لطفی، محمدحسن کلاتیانی، حسن سلطانی، محمدعلی مصلی صفحه 15
 • شناسایی، پیش بینی و کنترل خطای انسانی در اتاق کنترل یک پتروشیمی با استفاده از روش SHERAPD
  رضا زادپرور، رمضان میرزایی، مهناز نصرآبادی صفحه 22
 • جایگزینی برای روش مدیریت بر مبنای استثنا
  صفحه 30
 • راهنمای ایمنی و شغلی در جوشکاری
  وحید عرفانی صفحه 32
 • آیا قوانین اصلی تنها برای پرندگان است؟
  تری ال متیس صفحه 38
 • بررسی آلودگی بیولوژیکی هوای تنفسی کارگراندر یک کارخانه خوراک دام
  فضه رستمی صفحه 40
 • برنامه ریزی ایمنی در شرکت ها گذشته، حال و آینده
  کریس بریتون صفحه 46
 • محصولات جدید
  صفحه 50
 • معرفی کتاب
  صفحه 53