فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 48، بهار 1395)
 • بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/03/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نوشتارها
 • مهدی ذاکریان صفحه 1
  حقوق بشر زمانی به درستی در عرصه عمل پیاده می شود که مطالعات آن دقیق باشد. به عبارتی برای ضمانت و ترویج حقوق بشر نیازمند مطالعات و پژوهش های دقیق در این حوزه حقوقی- سیاسی هستیم. نگارنده بر این باور است که اصحاب دانش و یاران خرد می توانند در نقد و تصحیح مطالعات حقوق بشر موثر و کارآمد باشند. به همین دلیل در این مقاله با تکیه بر اندیشمندان و نخبه گان ابزاری در تلاش برای نقد مطالعات حقوق بشری هستیم. بدین منظور مطالعات حقوق بشر در جامعه ایرانی و در دانشگاه های ما مورد بررسی قرار می گیرند. در این زمینه رشته حقوق بشر و سر فصل های آن به علاوه انگیزه های دست اندرکاران آموزش و پژوهش حقوق بشر در کنار نظام آموزش عالی مورد نقد جدی واقع می شوند. فرضیه مورد آزمون در این پژوهش بر پایه ساختار شکنی دیوان سالاری وزارت علوم و دانشگاه قرار دارد. گذار از معیارهای بروکراتیک به معیارهای دانش محوری، تعامل اصحاب اندیشه و یاران خرد، توجه به اثر گذاری هر اثر علمی و ارج نهادن به تفکر حل المسائلی که توان بازگشایی گره های بومی و جهانی را داشته باشند، در پی یک هم اندیشی فراگیر امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: رشته حقوق بشر، روش های آموزش، ایران، نقد، روابط بین الملل، حقوق بین الملل
 • محمود منشی پوری صفحه 13
  قیام های گسترده مردمی در خاورمیانه نمایانگر شکست روندهای سیاسی متعارف همراه با مهجور شدن نهادهای دولتی در راستای ایجاد تغییرات دموکراتیک بنیادین بود. ترکیبی از نافرمان مدنی، کنش سیاسی و مبارز طلبی زمینه را برای سقوط بی سابقه رژیم ها در سراسر منطقه رقم زد. بی تردید رکود اقتصادی در قیام های دموکراتیک بهار عربی موثر بود. کل منطقه درگیر اعتراضات ضد دولتی نسلی ناامید است که از یافتن شغل ناتوان بوده و آزادانه عقاید خود را بیان می کنند. یک وفاق اجتماعی علیه اقتدارگرایی پوپولیستی شکل گرفته که دهه ها به دنبال سوء مدیریت، فامیل بازی، فساد و سرکوب سیاسی، بود. با این وجود، آنچه که در بهار عربی نادیده گرفته شد، ارزیابی نقش احساسات، همبستگی ها و فعالیت های آنلاین است. بی تردید ارتباطات تکنولوژیک مدرن، فضای تازه ای برای بحث های عمومی فراهم کرد تا بتوانند خواسته های خود را به شیوه ای موثرتر مطرح سازند. در عصر ارتباطات، این تکنولوژی ها مرزها و موانع را از میان می برند و یک حس گسترده ای از همدردی و تعلق خاطر به یک قیام گسترده در برابر رژیم های ستمگر را به وجود می آورند. انگیزه تغییر به طرز فزاینده ای فضای منطقه را پر کرده و مردم را برای مقابله با استبداد بسیج می سازند. برعکس این دیدگاه که فن آوری های نوین، تهدیدی علیه هنجارها و هویت های فرهنگی است، این فن آوری ها موجب غلیان همبستگی ها، پیوستگی فرهنگی و هویت های فرا مکانی می شوند. هدف مهم فن آوری های نوین رسانه ای، درخواست فزاینده برای آزادی های سیاسی، جامعه باز و حقوق بشر است.
  کلیدواژگان: بهار عربی، خیزش های دموکراتیک، ارتباطات، تکنولوژی های آنلاین، حقوق بشر، خاورمیانه
 • محمد محبی، وحید فرید، هستی کوشا، مهدی کردی صفحه 39
  ماده 2 منشورملل متحد مشتمل بر اصول بنیادین حقوق بین الملل عمومی از جمله اصل منع توسل به زور، اصل عدم مداخله در امور داخلی و اصل حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خویش می باشد. این اصول ستونهای نظام حقوق بین الملل را استوار نگاه می دارند و تمام کشورها و سازمان های بین المللی در روابط بین المللی میان خویش، باید رعایت این اصول را در نظر بگیرند. بازیگران و گروه های شورشی در حوزه یمن، و شناسایی آن ها از سوی دولتها وسازمان های بین المللی در حقوق بین الملل، می تواند آثار و تبعات متفاوتی برای آنها داشته باشد. تحولات اخیر یمن و مداخلات عربستان تحت عملیات طوفان قاطع، و در پی آن صدور قطعنامه 2216 شورای امنیت جای بسی تامل واندیشه دارد، براستی آیا صدور این قطعنامه را می توان دلیل مشروعیت حضور و مداخلات نظامی عربستان در صحنه پر از آشوب یمن، با بازیگران متعدد، که نقش ها مدام در حال عوض شدن درآن می باشند دانست؟
  این نوشتار در پی آن است که به شیوه توصیفی- تحلیلی، غیر قانونی وغیر مشروع بودن مداخله نظامی عربستان در یمن را با مبنی قرار دادن اصول بنیادین حقوق بین الملل متجلی در منشور، ضمن بیان نواقص قطعنامه 2216بیان دارد، و این که این قطعنامه نمی تواند موجب مشروعیت بخشیدن به مداخلات نظامی عربستان در یمن باشد.

  کلیدواژگان: اصل منع توسل به زور، اصل منع مداخله در امور داخلی، اصل حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خویش، قطعنامه 2216، شناسایی گروه های شورشی، مداخله نظامی عربستان
 • مصطفی اعلایی صفحه 59
  یکی از مهم ترین ویژگی های حقوق بین الملل، تعهدات کشورها نسبت به اجرای معاهدات است. گاه تعهدات پذیرفته شده در برخی اسناد بین المللی از وضوح و استحکام لازم برخوردار نمی باشد. تعهدات پذیرفته شده توسط کشورها در پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از آن ها است. در این خصوص عبارات به کار برده شده در ماده2 پیمان نامه مذکور راجع به تعهدات کشورها بر خلاف ماده مربوطه پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی سیاسی، به روشنی بازگو کننده ی تعهدات کشور در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. لکن تحولات حقوقی پس از تصویب پیمان نامه مذکور در سال 1966 و هم چنین ارائه نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مثابه ارگان شبه قضایی حل اختلافات کشورها عمل می نماید ماهیت تعهدات کشورها را در این حوزه مشخص تر نموده و مسئولیت روشن تری را برای کشورهای متعاهد تعیین می کند. ارائه این نظریه ها نیز به نوبه خود در فرایند ادامه تعاریف و اصول جدیدتری از ماهیت تعهدات کشورها در سطح بین المللی تاثیر گذار بوده است. به صورتی که ابعادی از این موضوع در دستور شورای حقوق بشر و برخی نهادهای دیگر می باشد. این پژوهش تلاش می نماید تاریخچه ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی در سطح بین المللی و شرحی از تعهدات کشورها به پیمان نامه مزبور را ارائه و سپس به بررسی نظریه های شماره2 و 3 و تحولات پس از آن بپردازد. تمرکز خاص این مطلب بر نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان ارگان شبه قضایی (Quasi - judicial) حل اختلافات تعیین شده در پیمان نامه و تاثیر آن ها بر روشن شدن ماهیت تعهدات کشورها می باشد.

  کلیدواژگان: ماهیت تعهدات، حقوق بشر، کمیته ناظر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظریه شماره3
 • سیده فاطمه آقاجانپور میر صفحه 77
  انسان اولیه همواره نگران و دلواپس بنیادی ترین نیازهای زندگی خود یعنی غذا، پوشاک و پناهگاه بود. در این راستا تلاش بسیاری نمود؛ به تدریج نیازهای مادی او افزایش یافت و زندگی کردن به صورت اجتماعی را بر اساس ضرورت و نیاز فراگرفت. مجبور به اندیشه و تفکر در مورد آینده و راه های رسیدن به منافع شخصی خود شد و برای رسیدن به منافع خود منافع دیگری را نادیده گرفت. برای رسیدن به خواسته هایش دست به جنگ و غارت زد، و برای این کار از هر نوع سلاحی که در اختیار داشت استفاده کرد. با گذر زمان و پیشرفت علم، سلاح های در دست بشر نیز ارتقاء یافت و به تدریج استفاده از سلاح کشتار جمعی اتفاق افتاد. با مرور زمان و ازدیاد جنگ در تاریخ، بشر متوجه تلفات و خطرات ناشی از جنگ که او را تهدید می کرد شد. سلاح های کشتار جمعی که موجب آسیب زیادی در جنگ ها شده است، با کرامت انسانی و اصول عدالت ناسازگار است. بسیاری از مذاهب، فلاسفه و حقوقدانان درطول تاریخ تلاش کردند که جلوی این همه تلفات را بگیرند. با شکل گیری حقوق بین الملل و پایه گذاری قوانین بین المللی سعی شد از تلفات انسانی جلوگیری شود. اما باید اشاره کرد که قبل از به وجود آمدن حقوق بین الملل، اسلام و ادیان دیگر به مسئله کرامت انسانی و حق حیات توجه ویژه ای داشتند و ظلم و ستم را نمی پذیرفتند. آن چه که درمقام تحقیق درباره سلاح های کشتارجمعی توجه به آن در دوران کنونی ضروری است، نظریات و دیدگاه های اسلامی موجود درمورد استفاده از این سلاح ها می باشد و پرداختن به این سوال مهم که آیا اسلام این سلاح ها را مجاز می‏داند؟

  کلیدواژگان: جنگ، سلاح کشتارجمعی، کرامت انسانی، اسلام
 • میرابراهیم صدیق، سید عبدالمحمد موسوی صفحه 113
  در 23 ژوئیه سال 2014، شورای حقوق بشر طی قطعنامه S-21/1، تصمیم به اعزام فوری کمیته مستقل تحقیق در خصوص جنگ غزه، برای ایجاد حقایق و تخلفات و جرایم مرتکب شده گرفت. چارچوب هنجاری برای کمیته تحقیق، حقوق بین الملل به ویژه قوانین حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین المللی و قوانین کیفری بین المللی می باشد. مقاله حاضر به بررسی گزارش منتشر شده، تجزیه و تحلیل مسئولیت سازمان ملل متحد و چگونگی عملکرد و اقدام موثر جامعه بین المللی در برابر فعل های مغایر با موازین بین المللی در این جنگ خواهد پرداخت. پرسش اصلی عبارت است از: سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن چه مسئولیتی در برابر جنگ 2014 غزه به عنوان فعلی مغایر با موازین حقوق بشری داشته و چه تاثیری می تواند بر موارد مشابه داشته باشد؟ فرضیه مورد آزمون: مسئولیت سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن برای فعل های مغایر با موازین بین المللی از جمله جنگ 2014 غزه، 1) بررسی حقایق و تخلفات بین المللی، 2) ارائه گزارش در خصوص جرایم ارتکابی و 3) ترغیب جامعه بین المللی برای اقدام موثر و ملزم ساختن مسببین و مسئولین در برابر جرایم ارتکابی می باشد.عدم اقدام موثر جامعه بین المللی، زمینه را بیش از پیش برای انجام فعل های مغایر با موازین بین المللی در قالب بی ثباتی، نقض حقوق بشر و عدم پاسخگویی فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: سازمان ملل متحد، گزارش شورای حقوق بشر، جنگ غزه، مسئولیت، موازین بین المللی
 • مهدی اسماعیلی، وحید فرید، مهدی کردی صفحه 131
  پیمان های نظامی در جهان کنونی از اهمیت زیادی برخوردار است. پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، بعد از فروپاشی بلوک شرق به عنوان قوی ترین اتحاد نظامی جهان، اهمیت به سزایی پیدا کرده است. با آنکه این پیمان در مقابل پیمان ورشو شکل گرفته بود و انتظار می رفت بعد از انحلال پیمان ورشو، این پیمان هم خود اعلام انحلال کرده یا حداقل محدود شود، ولی این روند برعکس شد به طوری که این پیمان به سمت گسترش پیش رفت.روسیه که منافع حیاتی خود را در خطرمی دید، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور مقابله با این جریان به کار بست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با به بهره گیری از نظریه نئورئالیسم کنت والتز، علل مقابله روسیه با فرایند گسترش ناتو به شرق، تببین می گردد. به نظر می رسد که تدوین و برنامه ریزی دکترین های متعدد دفاعی-امنیتی روسیه، پیگیری تمهیدات دیپلماسی چند جانبه در منطقه آسیای مرکزی یعنی پیمان شانگهای با اتخاذ رویکرد دفاعی- امنیتی،رقابت تسلیحاتی و نظامی ناتو، مخالفت با پیوستن جمهوری های سابق شوروی به ناتو، و مقابله با برنامه سپر دفاع موشکی ناتو در اروپای شرقی، از تمهیدات دفاعی- امنیتی روسیه به منظور مقابله با فرایند گسترش ناتو به شرق می باشد.

  کلیدواژگان: گسترش ناتو به شرق، تمهیدات دفاعی امنیتی روسیه، رقابت های نظامی تسلیحاتی
 • سید مصطفی کازرونی صفحه 167
  تطبیق حق آزادی بیان با ممنوعیت، پیشگیری و مقابله با استفاده از فضای مجازی برای مقاصد تروریستی، یک چالش نوظهور در عرصه حقوق بین الملل می باشد. با توجه بهم پیوستگی روابط دولت ها در عصر حاضر و مبنا قرار گرفتن فضای مجازی در روابط بین المللی، کشور ما نیز از این موضوع قطعا در امان نبوده و لذا اهمیت پرداختن به این چالش از منظر حقوق بین الملل دوچندان می گردد.در این تحقیق در پی آن هستیم تا با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز رویه قضایی ملی و بین المللی، ضروریات تطبیق حق آزادی بیان در فضای مجازی با منع استفاده از فضای مجازی برای مقاصد تروریستی مورد توجه قرار گیرد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضمن ضرورت ارائه یک تعریف واحد بین المللی از تروریسم،دو عنصر محوری باید در هر گونه تطبیق در این راستا مورد توجه قرار بگیرد: اولا تطبیق به موجب قانون تامین شده باشد و ثانیا برای احترام به حقوق یا شهرت دیگران،حفاظت از امنیت ملی، نظم عمومی یا بهداشت و اخلاق عمومی، ضروری باشند.

  کلیدواژگان: آزادی بیان، تروریسم، فضای مجازی، نظم عمومی، امنیت ملی
 • صادق سلیمی، سید محمد باقر امیریان صفحه 199
  تشکیل دادگاه های نسل سومی از جمله مباحثی است، که در حقوق بین الملل سابقه طولانی ندارد. این دادگاه ها نه کاملا شبیه دادگاه های نسل اول (نورنبرگ و توکیو) هستند و نه عینا دادگاه های ویژه یوگوسلاوی سابق و روآندا، اما برخی ویژگی های این دادگاه ها را دارا هستند. همچنین، هزینه های مربوط به این قسم از دادگاه ها، بین دولت مربوطه و سازمان ملل متحد تقسیم می گردد و وکلا و قضات و کارمندان بین المللی و ملی دارند.
  یکی از دادگاه های نسل سومی که اخیرا رای خود را در خصوص محکومیت سران خمر های سرخ صادر کرد، شعب فوق العاده دادگاه های کامبوج است، که به جرائم ارتکابی بین سال های 1975 تا 1979 رسیدگی میکند. اتهام مرتکبان جرائم ریشه کنی، تخلیه اجباری در دو مرحله و... بود، که نهایتا علی رغم دفاعیات خیو سفمان و نئون چه آو وکلای آنان، شعبه محکومیت آنان را انشا کرد. از آنجائیکه متهمان سن بالایی داشتند، برای اجرای به موقع عدالت پرونده بین چند شعبه تقسیم شد. هرچند اینگ ساری که یکی از متهمان پرونده بود، در سال 2013 در طول دادرسی فوت کرد. علی رغم اصرار دولت کامبوج برای محاکمه در دادگاه های داخلی توسط خود این کشور، دادگاه نسل سومی تشکیل شد، که در آن قضات بین المللی هم حضور یافتند.

  کلیدواژگان: محاکم کیفری بین المللی، محاکم ویژه، حقوق کیفری، دادگاه کامبوج، جنایت علیه بشریت، ژنوساید
|
 • Dr. Mehdi Zakerian Page 1
  Human Rights can implement properly when its studies to be detailed. In other words, to guarantee and promote human rights, we need precise studies on legal-political scope. The author believes that the companions of knowledge and wisdom can be effective and efficient in criticism and modification of human rights` studies. Because of this reason, in this article it is tried to criticize the human rights` studies relying on intellectuals and elites. Thus, human rights studies in Iranian society and universities will be discussed. In this context, the human rights field and its topics as well as the motivations of stake holders of human rights research and education besides higher education system would be seriously criticized. The hypothesis of this article is based on deconstruction of the Science Ministry and universities` bureaucracy. The transition from bureaucratic criteria into the knowledge criteria, cooperation of the knowledge and wisdom stake holders, attention to the effectiveness of any scientific trace and honoring the problem solving thinking that is able to open the local and international nodes are possible by a persuasive dialogue.
  Keywords: Human Rights, Teaching Methods, Iran, Criticism, International Relations, International Law
 • Mahmood Monshipouri Page 13
  The widespread uprisings of Middle East show the failure of the standard political trends with incapacitation of the government institutions in fundamental democratic changes. The combination of civil disobedience, political action and struggle seeking paved the way to unprecedented fall of regimes in the region. Doubtlessly, the economic downturn was effective in the democratic uprisings of Arabic spring. All of the region involve with anti-government protests of a generation that is disable to find job and freely express its opinions. A social consensus against the Populist authoritarianism is created that is resulting from decades of mismanagement, kindred ties, corruption and political suppressed. However, what has been ignored is evaluation of the role of emotions, solidarities and online activities. Unassailably, the modern technological communication provides a new condition for public debates to make them able to bring up their demands more effective. In the age of communication, these technologies would eliminate borders and obstacles and could create a good feeling of sympathy and fixation for the wide uprisings against tyrannical regimes. The motivations of change increasingly fill the region and mobilize the people to confront despotism. Unlike the view which new technologies are a threat to norms and cultural identity, these technologies lead to eruption of correlations, association of cultures and ultra-place identities. The main goal of new media technology is increasingly demand of political freedom, open society and human rights.
  Keywords: Arabic Spring, Democratic Uprisings, Communications, Online Technologies, Human Rights, Middle East
 • Dr. Mohammad Mohebi, Vahid Farid, Hasti Koosha Page 39
  Article 2 of the UN Charter, including the principles of public international law, including the principle of non-use of force, the principles of Inherent Right of Self- defense and the principles of The Right of nations to self-Determination. These principles hold the pillars of international law that all countries and international organizations in international relations among themselves, should consider compliance with these principles. Cast and rebel groups in Yemen area, and identify them by governments, international organizations in international law, can have a different consequences. Recent developments in Yemen and Saudi Arabia’s following interventions that named Operation Decisive Storm interventions, and subsequent of that 2216 resolutions of the Security Council is extremely hesitant thoughts, indeed, if the issuance of this resolution could be due to the justification of military intervention of Saudi Arabia at the tumultuous scene of Yemen, with multiple actors which the roles are constantly is changing? This article tries descriptive- analytical way, illegal and non-legitimate military intervention in Yemen to Saudi Arabia with the fundamental principles of international law expressed in the Charter while defects of 2216 Resolution, and that this resolution is not conducive to legitimize Saudi Arabia’s military intervention in Yemen.
  Keywords: Non, use of force, intervention, Self, determination, Resolution 2216, Rebel groups, Saudi Military Intervention
 • Dr. Mostafa Alaei Page 59
  One of the most important characteristics of international law is the obligations of countries towards implementation of treaties. Sometimes the accepted obligations in some international documents are not clear and have not enough solidity. The accepted obligations in the International Covenant on Economic, Social and Cultural rights by governments is one of those obligations. In this regard, the phrases which are used in article 2 of this agreement about states` obligations is unlike to the related article in the International Covenant on Civil and Political Rights that clearly is not recalling the obligations of states in economic, social and cultural rights. However, legal evolutions after ratification of above mentioned agreement in 1966 and also proposal of theories of number 2 and 3 of committee of economic, social and cultural rights which act as judicial Quasi organ of conflict dissolution of states, make the nature of states` obligations more clearer in this scope and define a more transparent responsibility for contracting parties. Presentation of these theories was effective in the process of presenting new definitions and principals of the states` obligations` nature in international level. In the way that we can find some dimensions of this matter in human rights council`s agenda. This article is trying to mention a brief history of economic, social and cultural rights in international level and define states` obligations towards mentioned covenant and then analyze number 2 and 3 theories and its developments. The main focus of this text is on number 2 and 3 theories of committee of economic, social and cultural rights as Quasi- Judicial organ of conflict dissolution of states in covenant and its effects on clearing the nature of states` obligations.
  Keywords: Nature of Obligations, Supervisory Committee, Economic, Social, Cultural Rights, Theory number 3
 • Seyedeh Fatemeh Aghajanpoor Page 77
  Primitive humans had always worried about their most fundamental needs like food, clothing and haven. In this regard, they had done many efforts and gradually their material requirements increased and learnt the social life as a demand. They ought to be thought about future and learn how ignore other`s benefits to achieve their personal benefits. To meet their goals they began wars and in this way they used any available weapons they had. By passage of time and advancement of technology, the weapons promoted and gradually they achieved weapons of mass destruction. Over time and by increasing the numbers of wars humans found casualties and hazards that resulting from this kinds of war threaten them. The weapons of mass destruction which caused many injuries during wars, is not compatible with the human beings` dignity and principles of justice. Many religions, philosophers and lawyers have tried to obstruct these casualties. With formation of International Law and foundation of international provisions it is tried to prevent the casualties. But it should be noted that before creation of International law, Islam and other religions paid special attention to human beings` dignity and the right to life and they did not accept tyranny and cruelty. What is necessary in research of weapons of mass destruction is Islamic theories and views about consumption of these weapons and proposing this question that “whether Islam has permitted the consumption of these weapons or not?”
  Keywords: War, Weapons of Mass Destruction, Human Being's Dignity, Islam
 • Dr. Mirebrahim Seddigh, Seyed Abdolmohammad Mosavi Page 113
  According to the resolution S-21/1 on 23 January 2014, human rights council decided to send independent committee in order to investigate on Gaza war and its crimes. International law especially human rights, humanitarian law and criminal law have been normative framework of investigating committee. Therefore, this article is to study the published report, to analyze how international society deals with actions against international regulations in the war and also responsibility of UN. Accordingly the main question of the article is: what is responsibility of UN and related institutions towards crimes against human rights committed in Gaza war and also how actions of institutions may affect similar events in the future? Provisional answer may be that responsibilities of UN and related institutions toward actions against international regulations including Gaza war of 2014 are: 1) to investigate facts and international violations, 2) to report committed crimes, 3) to persuade international society to take effective action and enforce responsible authorities to accept responsibility of crimes they have committed. Lack of effective actions prepares the situation for further actions against international regulations which leads to instability, human rights violation and international irresponsibility.
  Keywords: UN, Human Rights, Gaza War, Responsibility, International Rules, Human Rights Report
 • Dr. Mehdi Esmaeili, Vahid Farid, Mehdi Kordi Page 131
  Military alliances is crucial in today's world. . North Atlantic Treaty Organization (NATO), after the collapse of the East Bloc as the strongest military alliance in the world, has been crucial. Although the treaty against the Warsaw Pact was formed after the dissolution of the Warsaw Pact was expected, the treaty itself, or at least limit the dissolution, but this trend was reversed, so that the treaty went into development. Russia, which saw its vital interests at stake, a range of measures to deal with the current applied. In this research using descriptive analytical method and by taking advantage of neorealism theory Kenneth Waltz, the process of NATO expansion to the East of the Russian opposition, to be explaining. It seems that the doctrine of multiple compilation and planning Dfay_Amnyty Russia, the followup measures in multilateral diplomacy in Central Asia, the Shanghai Treaty Security- Defensive approach, Arms race and NATO, oppose the former Soviet republics to join NATO, and NATO missile defense shield program in Eastern Europe to deal with, The Russian security defense measures in order to deal with the process of NATO expansion to the East.
  Keywords: NATO expansion to the East, Russia's security, defense measures, Military arms competition
 • Seyed Mostafa Kazerooni Page 167
  Comparison between the right to freedom of expression with banning, prevention and countering with using of cyberspace for terrorist purposes is one the emerging challenges in the field of international law. Due to the governments’ relations integrity at the present time and cyberspace fundamentality in international relations, our country is not immune of that and of course, the importance of addressing the challenge from the perspective of international law is doubled. In this study, according to the international human rights instruments particularly the International Covenant on Civil and Political Rights as well as national and international jurisprudence, the necessities of Comparison between the right to freedom of expression with banning, prevention and countering with using of cyberspace for terrorist purposes is taken into consideration. The conclusion of this topic is that in addition to the necessity of providing an international definition of terrorism, two key elements should be considered in this regard: First, the comparison should be provided in accordance with law and second, it should be necessary for respect of the rights or reputation of others, protection of national security, public order and health and morality.
  Keywords: Freedom of Expression, Terrorism, Cyberspace, Public Order, National Security
 • Dr. Sadegh Salimi, Seyed Mohamed Bagher Amirian Page 199
  The establish third generation courts is new issue in International Law. This kind of courts are neither like first generation of court ( Nuremburg and Tokyo Courts) Nor International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and International Criminal Tribunal for Rwanda but they were effected by first and second generation courts. Also, the third generation courts have international and internal lawyer and staffer. Both The United Nation and the country that it wants to hold this kind of court in their country should pay. Extraordinary Chambers of court of Cambodia is one of them that in lengthy decision addressed the criminal responsibility of the two remaining senior leaders (Noun Chea and Khieu Samphan) of Democratic Kampuchea regime. They were convicted of crimes against humanity, extermination and population movement between 1975 to 1979. Fear the advanced age of the accused meant there was a real possibility that they would not live to judgment, the Trial Chamber separate trials. IENG Sary`s death extinguished all Criminal and civil against him. Combadi`s government suggested this trial hold in internal court but the United Nation rejected.
  Keywords: Criminal Law, International Criminal Courts, Ad Hoc, Genocide, Crime against Humanity, Cambodia, Cambodian Court