فهرست مطالب

وکالت - پیاپی 19-20 (تیر 1383)
 • پیاپی 19-20 (تیر 1383)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 5,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/04/30
 • تعداد عناوین: 34
|
 • گل آقا و طنز مرگ
  صفحه 4
 • یک نامه از گل آقا مورخ 14/12/73
  صفحه 6
 • تا گل دمد از شاخه و چتری بگشاید - شعری از عمران صلاحی
  صفحه 8
 • حق الوکاله و حق المشاوره در ایران و در فرانسه
  ابوالقاسم تقضلی صفحه 10
 • تجربه ازادی و جهان دن کیشوت
  محمد واد فریدزاده صفحه 14
 • حقوق و تاریخ
  نعمت احمدی صفحه 18
 • ترجیح دلیل مناسب در تعارض ادله مالکیت
  فریدون نهرینی صفحه 20
 • ماموران انتظامی و حق تیر اندازی به اتومبیل
  صفحه 25
 • تفویض اختیار قضایی به مقام غیر قضائی
  علی رحیم پور صفحه 26
 • قانون اساسی جدید افغانستان و مشکلات تصویب آن
  ماندانا ناصر ترجمه: ماندانا ناصر صفحه 28
 • قطعنامه کمیسیون جانبی حقوق بشر 3-2002
  رویا ابراهیمی ترجمه: دکتر رویا ابراهیمی صفحه 30
 • شاعری که رشته حیات خود را گسست
  حمیلا حنانه ترجمه: حمیلا حنانه صفحه 32
 • پارسایی و ریاکاری
  منا ناصر صفحه 35
 • مثنوی حج من
  قاسم چنگیزی (رازی لاسمی) صفحه 36
 • قانون مطبوعات مظفرالدین شاه
  صفحه 40
 • ماهیت حقوقی شرط اجل در قراردادها کدام است
  ندا رفیع صفحه 42
 • معجزه شعر و درس حقوق
  صفحه 49
 • یک «ریشی» از نوع غربی
  جاوارا لعل مهتا ترجمه: محمود خردبخش صفحه 52
 • دکتر کاشانی: من به عنوان استاد دانشگاه حق دارم انتقاد کنم
  صفحه 56
 • مشکلات وکلا و کارآموزان جوان
  رضا جدلی صفحه 58
 • آشنای غریب
  جلال رفیع صفحه 62
 • رفتیم در این ملک به نوعی دگر از دست
  صفحه 63
 • تخته نرد تقدیر با تدبیر
  صفحه 64
 • نحوه تدوین قانون اساسی سوئیس و اصول قضایی آن
  حسین محمد نبی صفحه 66
 • بهانه با تو بودن
  ندا رفیع صفحه 69
 • حقوق زن عراقی در حکومت صدام
  ماندانا ناصر ترجمه: ماندانا ناصر صفحه 70
 • بازرسی بدون مجوز اتومبیلها جرم است
  صفحه 74
 • چرا همه افراد متضرر از جرم حق شکایت ندارند
  ماندانا ناصر ترجمه: ماندانا ناصر صفحه 76
 • وقف میراث پدر
  صفحه 79
 • پهنه استثمار کودکان در جهان
  رویا رزاقی ترجمه: دکتر رویا رزاقی صفحه 80
 • مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکلای شیراز
  صفحه 82
 • شماره جدید مجله حقوقی
  صفحه 83
 • آیا سیستم حکومتی آلمان یک دموکراسی غیر مذهبی است؟
  پریسا خانبانی صفحه 84
 • مجموعه کامل قوانین بازرگانی در ایران
  صفحه 87