فهرست مطالب

معمار - پیاپی 97 (خرداد و تیر 1395)
 • پیاپی 97 (خرداد و تیر 1395)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 140,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/04/01
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سرمقاله
 • فرایند و ضد فرایند، طرح مسئله فرایندهای طراحی دیجیتال و غیر دیجیتال
  حبیبه مجدآبادی صفحه 2
 • رویداد
 • کتاب/ سمینار واکاوی مفاهیم معماری پارامتریک و فرایند گرا
  سعید امیری صفحه 13
 • نقد و نظر
 • طراحی معماری، فرایند یا ضد آن؟
  کامران افشار نادری صفحه 14
 • پیتر زومتور: «موضوع معماری شکل نیست»
  ایمی فریرسن ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 21
 • فرمول یک
  فرشاد مهدی زاده، علی شیخ الاسلامی صفحه 22
 • بیانیه پارامتریک
  پاتریک شوماخر ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 26
 • طراحی پارامتریک: آنچه در میان الگوریتم از دست رفت
  ویتولد ریبژینسکی ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 28
 • تاریخچه پارامتریک
  دنیل دیویس ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 30
 • گفتگو
 • پروسه و پروژه، نظر چند معمار ایرانی
  صفحه 32
 • گفتگو با کنگو کوما
  حبیبه مجدآبادی ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 36
 • پروژه
 • چند کار از دفتر کنگو کوما
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 40
 • خانه ال، دفتر معماری الریک گالیندز
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 54
 • دو پروژه از دفتر معماری ریولف رمستاد
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 58
 • چند کار از دفتر توماس هیترویک
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 66
 • ایستگاه قطار سریع، چانگ هوا، تایوان، کریس یائو
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 74
 • اتاق مطالعه کنار رود گوانگجو، چین، دیوید آجایه و تایه سلاسی
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 78
 • کتابخانه کودکان نجورو، تانزانیا، پاتریشیا اریمسکو
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 80
 • بخش الحاقی به کمپ در پرتغال، آتلیه روآ
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 84
 • چند تجربه
 • تجربه فستیوال معماری لندن 2014
  نشید نبیان، محمدرضا قدوسی، حسین هجرت صفحه 88
 • روش های تدریس طراحی در آتلیه
  دلناز یکرنگیان صفحه 92
 • آزمایشگاه تحقیق: طراحی معماری مبتنی بر شیوه طراحی - تحقیق
  مجتبی مهرعلی صفحه 96