فهرست مطالب

 • پیاپی 38 (فروردین و اردیبهشت 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مازیار مهیمنی صفحات 1-3
 • محسن حافظیان صفحات 5-26
  در محیط های آموزشی، بنا به سنت های مدرسی و روند کارهای مالوف و آشنا، بیشینه گفتارها درباره آموزش زبان های نامادری، یا فنون و روش های آموزشی را در بر می گیرد و یا پای کهنه و نو بودن محصولات آموزشی که به نام «متد» شناخته می شوند به میان می کشد. اما در واقع، آن چه روش های تدریس، کیستی زبان آموز، محتوای گزینش شده دروس، سامان دهی این محتوای آموزشی، چرایی تهیه چنین محتوایی، و هدف های اعلام شده و اعلام ناشده آموزش زبان نامادری را تعین می بخشد متن تاریخی اجتماعی و جهان نگری حاکمی است که روند برآمد و اجرای این حوزه آموزشی را در چنبره خویش گرفته است. برای نمونه، پیداست که هدف اشرافیت فرانسه زبان انگلستان قرن شانزدهم میلادی از تهیه متن های آموزشی لاتینی آموزش زبان فرانسه از جنس همان هدفی نبوده است که متن های آموزشی تهیه شده برای نیروی مهاجر جویای کار در استان کبک (کانادا) در قرن بیست ویکم در پی رسیدن به آن است. در نوشته پیش رو، پس از طرح مختصر مباحث نظری، بنا داشته ام که با توجه به این داده های حوزه های بیرونی و حاکم بر آموزش زبان های نامادری، وضعیت موجود را در محدوده یک مقاله بررسی کنم و به طرح پرسش هایی بنیادین در این زمینه برسم.
  کلیدواژگان: زبان بیگانه، زبان واسطه، جهانی سازی، مهاجرت، آموزش زبان
 • عادل خنیاب نژاد صفحات 27-57
  موضوع این مقاله نقد و بررسی کتاب خواندن متون ساده، تالیف زهره جوزدانی و نازیتا عظیمی میبدی، از انتشارات سمت است که برای درسی با همین عنوان در مقطع کارشناسی زبان فرانسه و به دست دو تن از مدرسان این رشته تالیف شده است. این کتاب شامل گزیده هایی از متون ادبی نویسندگان و شاعران فرانسوی از قرن هفدهم تا اواخر قرن بیستم است، به اضافه بخش هایی که مولفان برای درک بهتر متون به آن ها اضافه کرده اند. بررسی ای که انجام دادیم نشان می دهد که کتاب از نظر شکل، محتوا و هم چنین رعایت اصول روش تحقیق اشکالات اساسی دارد که باعث می شود دانشجویان در خوانش آن با مشکلات فراوان روبه رو شوند. در نتیجه و در مجموع، این کتاب نمی تواند منبع مناسبی برای درس یادشده باشد و تا آن جا که می دانیم، کم نیستند مدرسانی که ترجیح می دهند از منابع دیگری برای تدریس «خواندن متون ساده» استفاده کنند. بنابراین، باید بازنویسی و اصلاحاتی اساسی در این کتاب اعمال شود تا بتواند در راستای اهداف تعیین شده استفاده شود.
  کلیدواژگان: خواندن متون ساده، انسجام متن، روش تحقیق علمی، یکسان سازی، صداقت و امانت در تحقیق
 • میترا رئیسی دهکردی صفحات 59-80
  دروس آموزش تاریخ ادبیات فرانسه بخش بسیار مهمی از واحدهای کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه را تشکیل می دهند. تاریخ ادبیات فرانسه در قرن نوزدهم و تفسیر متون آن در دو درس چهارواحدی ارائه می شود. برای تدریس این دروس بیش تر از کتاب های تاریخ ادبیات مورخان ادبی فرانسوی استفاده می شود. این کتاب ها معمولا آراسته به گزیده های متون ادبی اند که به منظور توضیح در کلاس و نیز مطالعات تکمیلی از آن ها استفاده می شود. کتاب تاریخ ادبیات بدون گزیده متون ادبی ناقص است، چراکه این متون و پرسش هایی که در ارتباط با آن ها می توان مطرح کرد، در رشد تفکر تحلیلی و انتقادی مخاطبان موثر خواهد بود. کتاب مورد نقد ما، تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم، در ظاهر، ویژگی های مذکور را دارد. مولفان این کتاب فقط به ارائه تاریخ ادبیات اکتفا نکرده اند، بلکه پس از توضیح درباره زندگی نامه و معرفی آثار نویسنده مورد نظر و بعضا بحث های مربوط به حوزه نقد ادبی و سبک شناسی، صفحاتی را به متون ادبی اختصاص داده و بسیاری از فصول کتاب را با خلاصه ای از مطالب و تمرین ها به پایان رسانده اند. اما این کتاب، چه از نظر شکل و چه از نظر محتوا، کاستی های فراوان دارد. از این رو، می کوشیم با بررسی ابعاد گوناگون این مشکلات به این پرسش پاسخ می دهیم که این اثر تا چه حد پاسخ گوی نیازهای دانشجویان دوره کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه های کشور است.
  کلیدواژگان: زبان فرانسه، تاریخ ادبیات، قرن نوزدهم، صورت، محتوا
 • حسن زختاره صفحات 81-107
  بی تردید عنوان کتاب نقش موثری در جلب نظر مخاطبان دارد؛ مخاطبانی که در نخستین صفحه های کتاب در جست وجوی دلیل پیدایش آن اند. هدف ها و پرسش هایی که نویسنده در این صفحه ها مطرح می کند به نحوی ذهن خواننده را درگیر خود کرده و او را بیش تر به خواندن کتاب ترغیب می کند. گاهی این ترغیب با نوعی حس شگفتی و تحسین نیز در هم می آمیزد، زیرا نویسنده موفق شده است طبقه بندی ها و ساختارهای قوام یافته ذهن خواننده را با نوعی آشنایی زدایی در هم بشکند. کتاب نقد و نظریه های ادبی معاصر از این گونه کتاب هاست؛ زیرا به نظر می رسد مولفش در نظر دارد، در کتابی با حجم بسیار کم، به نحوی جامع و کامل طیف گسترده و گوناگونی از موضوعات را معرفی کند، به چندین هدف دست یابد و هم زمان به پرسش هایی پاسخ دهد که با این اهداف مناسبت چندانی ندارند. نوشته پیش رو بر آن است تا با مطالعه سطح های گوناگون این کتاب، افزون بر بررسی میزان دسترسی نویسنده به هدف هایش و پای بندی به قرارداد خوانش، نحوه پاسخ گویی او به پرسش ها و درجه اعتبار پاسخ ها را نیز بسنجد.
  کلیدواژگان: نقد ادبی، نظریه ادبی، پیرامتن، بازخوانی، گاه شماری، الگوی تحلیلی
 • طهمورث ساجدی صفحات 109-121
  این کتاب دنباله اثری است که مولف آن را با عنوان از رمان تا ضد رمان منتشر کرده و مبنای هر دو اثر هم مقاله ای که سال ها پیش منتشر کرده بوده است. موضوع اصلی کتاب جدید رمان نو در فرانسه و نیز نویسندگان رمان نو و آثارشان است. تعداد این نویسندگان زیاد نیست، ولیکن ما در ایران آن ها را از طریق ترجمه آثارشان می شناسیم و به همین خاطر موضوع رمان نو هم شناخته شده است. به علاوه، مولف در مقدمه گفته که مخاطبان این کتاب متخصصان ادبیات فرانسه اند، اما این مخاطبان چیزی جز مجموعه ای از متون گوناگون نقل قول شده نمی بینند و سوای آن، نحوه تحقیق آن نیز به گونه ای رقم خورده که موجب زایل شدن آن شده است. از این رو، برای نشان دادن موضوع به بررسی و تحلیل مستدل آن از طریق منبع شناسی، که گرایش مهمی در ادبیات تطبیقی فرانسه است، اقدام شده است.
  کلیدواژگان: ادبیات فرانسه، قرن بیستم، رمان نو، نویسندگان رمان نو، ترجمه رمان نو
 • کامیار عبدالتاجدینی صفحات 123-144
  کتاب راه بردهای یادگیری، اثر پل سیر (Pau Cyr، 1998)، یکی از شناخته شده ترین نوشته های فرانسوی زبان درباره راه بردهای یادگیری در حوزه آموزش زبان دوم است، که این مقاله به نقد و بررسی آن می پردازد. نوشته حاضر شامل سه بخش است: نقد کتاب شناسی اثر مذکور، معرفی چهارچوب نظری نقد، و نقد محتوای اثر. در این مقاله ابتدا کیفیت کتاب شناسی اثر را ارزیابی کردیم؛ در ادامه موضع گیری نظری خود را در بررسی دیدگاه های مطرح در اثر تبیین کردیم؛ سپس تلاش کردیم محتوای اثر را به ترتیب ارائه مطالب بررسی کنیم. به نظر می رسد مولف می خواهد جریان پژوهشی ای را معرفی کند که در اواسط دهه 1970 میلادی در حوزه آموزش زبان دوم پیرامون مفهوم «راه برد یادگیری زبان آموز خوب» شکل گرفت. نشان دادیم که مولف تلاش می کند بدون اتکا به نظریه های شناخته شده، پدیده راه بردهای یادگیری و آموزش آن ها را تبیین کند. همین رویکرد سبب شده است که مطالب ارائه شده متناقض و ناقص باشند. مولف به ندرت و به شکلی نارسا، از یافته های حوزه های پژوهشی تاثیرگذار روان شناسی شناختی و فراگیری زبان کم تر بهره می گیرد. طرح مسئله های متعدد اغلب پاسخ قانع کننده ای در پی ندارد. دلیل این امر هم عمدتا نقص ابزار مطالعه تجربی و نظریه محور نبودن اغلب پژوهش های مورد استناد است. به طور کلی محدود شدن اثر به بررسی و معرفی یک جریان پژوهشی و نپرداختن به بررسی های انجام شده در حوزه های دیگر زمینه درگیر کردن ذهن مخاطب را بسیار محدود می کند.
  کلیدواژگان: راه بردهای یادگیری، زبان آموز خوب، یاددهی، یادگیری
 • اسماعیل فرنود صفحات 145-158
  ترجمه شناسی شاخه ای از علوم انسانی است که به مطالعه سازمان یافته ابعاد نظری و عملی ترجمه می پردازد. از آن جا که این شاخه تقریبا نوپا به عنوان رشته ای دانشگاهی در بسیاری از دانشگاه ها تدریس می شود، نیاز است تا بیش تر به معرفی و منابع آموزشی آن بپردازیم. در این مقاله سعی شده تا کتاب مقدمه ا ی بر ترجمه شناسی اثر ماتیو گیدر که یکی از منابع جدید در حوزه ترجمه شناسی است معرفی شود. این کتاب در ده فصل مسائل و چالش های ترجمه شناسی از بدو پیدایش آن تا به امروز را مطالعه می کند و با تکیه بر جنبه های آموزشی تصویری جامع و کامل از ترجمه شناسی ارائه می دهد. این اثر اولین کتاب از مجموعه «ترادوکتو» به سرپرستی ماتیو گیدر است.
  کلیدواژگان: ترجمه، ترجمه شناسی، نظریه های ترجمه، آموزش ترجمه، ماتیو گیدر
 • مرضیه مهرابی صفحات 159-178
  جستار پیش رو به بررسی و نقد کتاب Le Point Sur L’approche Communicative اثر کلود ژرمن می پردازد و دربرگیرنده دو بخش اصلی است. در بخش اول، ابعاد محتوایی اثر Le point sur l’approche communicative نقد شده است. ابتدا کتاب از حیث بهره جویی از منابع تحلیل و سپس، به ترتیب فصل ها، به نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده است. این مقاله از یک سو نشان می دهد که چگونه کلود ژرمن به صورت مستدل و مختصر مسائل را توضیح داده، برای درگیر کردن ذهن خواننده با سوالاتی طرح مسئله کرده و در مواردی، با استفاده از مثال ها (که مبتنی بر واقعیت کلاس یا مطالعات میدانی هستند) فهم مطالب را تسهیل کرده است. از سوی دیگر، ثابت کرده بسیاری از توضیحات این کتاب ناکامل است و به نظر می رسد پیش فرض مولف این بوده که مخاطب با بسیاری از مباحث آشنایی دارد. در بخش دوم مقاله جنبه های مختلف ترجمه اثر به زبان فارسی بررسی شده است. بدین منظور، تحلیل ها بر اساس دسته بندی حاصل از اشکالات در ترجمه واژه های تخصصی و عمومی فرانسه استوار شده اند. در قسمت اول، به افزایش در ترجمه مفاهیم، خلط مفاهیم، نادیده گرفتن بافت واژه، یک دست نبودن اصطلاحات در ترجمه، عدم استفاده از معادل های رایج، و توضیحات ناکافی مترجم در پانوشت ها و در قسمت دوم به در نظر نگرفتن اصطلاحات یا بافت واژه ها و فراموش کردن ترجمه بعضی از کلمات پرداختیم.
  کلیدواژگان: آموزش زبان ها، رویکرد ارتباطی، زبان فرانسه، ترجمه، متن تخصصی
 • مازیار مهیمنی صفحات 179-216
  هدف از این بررسی تطبیقی نه چندان مرور شباهت های دو کتاب بر اساس دیدگاه توصیفی و پیشاتحلیلی معمول، بل بیش تر درآمدی است بر نوعی رویکرد آسیب شناسانه به ترجمه هایی که در ربع قرن اخیر از آثار پسامدرن در کشور ما انجام گرفته اند. منشا پژوهش نه بی خبری از نظریه های مدرن دریافت (réception) است، نه بی توجهی به نقش معمارگونه خواننده در ساخت متن. نه غفلت از دیدگاه والتر بنیامین در خصوص سترون بودن ارجاع به مخاطب در بررسی جایگاه و ارزش یک اثر یا مجموعه ای از آثار، نه نیز بیگانگی با نظریه های ادبی فلسفی مربوط به سکوت و مخاطب گریزی نوشتار که اندیشه اروپایی، از افلاطون تا موریس بلانشو، هر بار به طریقی در تبیین آن ها کوشیده است و ماحصل نهایی شان چیزی نتواند بود جز دیدگاهی پیشاپیش ضد بارتی، ناظر بر مرگ خواننده ای که بارت تولد او را در گرو مرگ مولف می دانست. جستار حاضر، در عین باور به همه نگره های بالا، خود را به این اصل پای بند می شمارد که برترین اندیشه ها، در شرایط مشخص، ممکن است ناکافی یا حتی یک سره ناکارآمد جلوه کنند و باید با توجه به نیازهای روز مورد بازنگری قرار گیرند و یا موقتا معلق گردند. نظریه های آلمانی مربوط به ترجمه با نمایندگانی چون گوته، شلایرماخر، پان ویتز و بنیامین نیز از این امر مستثنی نیستند: طنین انداز کردن عنصر بیگانه در زبان خویش، به منزله فصل مشترک این نظریه ها و به مثابه اصلی که پیشاپیش از نگره های فرانسوی قائل به سکوت ادبیات خبر می دهد، همواره نیازمند تفسیرهای مناسب و متناسب با زمان مکان ترجمه است. نقد حاضر در آرزوی دست یابی به چنین تفسیرهایی است. در عین حال، این نقد با توجه به موضوع، کمیت، و روش خود هیچ داعیه ای نمی تواند داشته باشد مگر اشاره به ضرورت برخی بررسی های تاریخی، آماری، و مخاطب شناختی در رابطه با استقبال ایرانیان از آثار پسامدرن و ارائه فرضیه هایی که صحت و سقم شان باید از طریق همین بررسی ها اثبات شود. باری نقد استوار بر فرضیه های هنوز اثبات نشده همواره محکوم است به نوعی تعلیق، نوعی نوسان میان حال و آینده. و البته محکوم به تردید و بی اطمینانی ابدی نسبت به ارزش و فایده خویش. آن نوسان و این تردید، اما، شاید دست کم دو معنا از معانی متعدد «بحران» باشند: بحرانی که در ذات نقد ثبت است و نه فقط از بلندپروازی او برای «ترسیم مرزهای سرزمین حقیقت»، بل نیز از بدگمانی ای می زاید که خود او را هدف می گیرد.
  کلیدواژگان: ترجمه، نقد، بارت، پسامدرنیسم، درآمد، دریافت، آسیب شناسی
|
 • Mohsen Hafezian Pages 5-26
  According to the scholastic traditions and the familiar and accustomed ways, in the educational settings, majority of the discourses on non-mother tongue education revolves around technicalities and approaches, as well as whether a published collection, commonly known as a “method”, is new or old. However, in reality, it is the socio-historical context and the dominant ideology prevailing the language education and educational contents that determine the teaching methods, language learner’s identity, selected content of courses, organization of the contents to be presented in the class, reasons for preparing such contents, explicit or implicit goals of teaching non-mother tongues, in all their realized forms. The goals of French-speaking nobility in 16th century England in preparing Latin material for teaching French were not the same as those in the courses prepared for job-seeking immigrants in 21st century French-speaking Quebec province of Canada. This paper briefly presents the theoretical materials and then we review the current situation based on the available data for external and dominating contexts on the teaching of non-mother tongues and then we conclude with posing fundamental questions in this area.
  Keywords: foreign language, intermediary language, globalization, immigration, language education
 • Adel Khanyabnejad Pages 27-57
  This paper reviews the book Reading Simple Texts which was published by SAMT Publications. The book aimed for a course with the same title at the BA level. It includes excerpts from literary texts from 17th century to the late 20th century from French writers and poets plus parts added by the authors for a better understanding of the texts. My review indicates that the book has fundamental problems in terms of its content¡ form and methodology¡ and thus it creates problems for the students while reading the texts. As a result¡ this book cannot be a good source for the mentioned course¡ and to the best of my knowledge¡ there are great many professors who would rather use other resources for teaching simple prose texts. Fundamental revisions and modifications on the book are greatly advised for approaching the objectives set for this course.
  Keywords: reading simple texts, coherence, methodology, integration, honesty, integrity in research
 • Mitra Raissi Dehkordi Pages 59-80
  Education of the history of French literature constitutes a fundamental part of the undergraduate degree programs in French language and literature in the universities of Iran. Currently, the history of French literature and the interpretation of texts from nineteenth century are offered in the framework of two courses, each corresponding to four credit units. The books written by French literature specialists are usually used in the educational curriculum. These books characteristically contain excerpts of literary texts, used for both training purposes and further detailed studies. The introduction of outstanding authors in a historical order enables us to study their works in the continuum of a dynamic literature. A French literature book without literary texts would be imperfect, as the discussions and questions arising from these texts may contribute to the development of the critical and analytical way of thinking. In this review, we have evaluated the book entitled “History of French literature: the nineteenth century”, written by Roya Letafati and Bita Moazzami Farahani. This book, which was published in 1388 by the Samt publication institute, allegedly entails the above-mentioned characteristics.The authors not only present the history of literature, but also provide the biography and works of selected writers, as well as discussions regarding the literary criticism and methodology. In addition to literary texts, the authors have provided summaries and complementary exercises, at the end of the chapters. However, this book contains several imperfections both in form and content. In this review, we attempt to address the question how far this book will meet the demands of the students of the undergraduate degree programs in French language and literature in our country.
  Keywords: French language, history of literature, nineteenth century, form, content
 • Hassan Zokhtareh Pages 81-107
  An audience who is attracted to a book by its title will undoubtedly search the first pages of the book for the grounds justifying their attraction. The objectives and questions suggested by the author will in some way involve the minds of the readers and encourage them to read the book. Sometimes this encouragement is combined with a sense of wonder and fascination, as the author may have managed to break the classifications and structures formed in the minds of the readers through a mechanism of defamiliarization. The book entitled Contemporary literary theories and critique is an example of this sort, which intends to comprehensively introduce a diverse range of topics in a very compact volume, to achieve several goals, and simultaneously to address some questions, which do not perfectly match the presented goals. The aim of this review is to assess the method of responding the presented questions and measure the credibility of these responses, in addition to the evaluation of the level of access of the author to the presented goals and his adherence to the rules of reading.
  Keywords: literary critique, literary theory, paratext, rereading, chronology, analytic pattern
 • Tahmouress Sadjedi Pages 109-121
  The Research on Thousands Layers in New Novel is published after the other book of the same author titled From Novel to Anti Novel. Both books are originated from an article which was published years before by the author. The main topic of The Research on Thousands Layers is New Novel in France, Authors in the field and their works. The number of the authors is not that much, but we are familiar with them through their translated works. Therefore the topic is well known as well. In the introduction the author mentioned that the book is written for those who are interested in French literature. But unfortunately they face texts and radical use of quotations from different sources matched incoherently. Moreover, the method of compiling the book made the goals not to be accessible. This article aimed at a detailed investigation of the book considering the bibliography and references in the field. The results show that the book is not a good at all for the people who are interested in French Literature and does not meet the goals aforementioned.
  Keywords: French Literature, 20th Century, New Novel, Authors of New Novel, Familiarity with the History, Translations
 • Kamyar Abdoltajedini Pages 123-144
  This work consists of three parts: the study of the work bibliography, the presentation of the theoretical framework of our critical analysis and finally the critical content of the work. First, we studied the work bibliography. Then, we presented our theoretical framework for studying the content of the work. Finally, we tried to evaluate the content of his work, according to the order of its presentation.
  We tried to show that Cyr wants to present a research current formed around the concept of "learning strategies of the good learner" around 1975 in North America. We found that the lack of theoretical basis leads the author into the glaring contradictions. The problematics are numerous and the answers are unconvincing. We also noted that the contributions of cognitive psychology and those of research in language acquisition, two highly influential areas of SL teaching, are not taken into account in the arguments. Generally, limiting itself to the simple presentation and depriving himself of a solid theoretical framework, the book seems unconstructive.
  Keywords: learning strategies, good learner, teaching, learning
 • Esmaeel Farnoud Pages 145-158
  Translation Studies is a branch of human sciences which studies theoretical and operational aspects systematically. As this new branch is being taught in many unuversities all around the world, a through introduction to its educational sources is crutial. This article is an attempt to introduce Introduction to Translation Studies a book written by Mathieu Guidère. This book written in ten chapters analizes Translation Studies issues and challenges by the time it founded up to now, by focusing on educational aspects gives an overview of Translation Studies. This book is the first of a collection named "Traducto" by Mathieu Guidère.
  Keywords: translation, translation studies, translation theories, translation teaching, Mathieu Guidere
 • Marzieh Mehrabi Pages 159-178
  The present article consists of two parts: In the first part, I have analyzed Le point sur lapproche communicative en didactique des langues based on its content: In a first approach, I have studied the extent to which the author has used the mentioned sources. I have then processed the weak and strong points following the order of the presentation on the chapters: I have shown on one hand, how Claude Germain has briefly provided his explanations and has problematized them. He has illustrated his statements by examples based on field studies. On the other hand, I have proven that his clarifications have often proven to be incomplete; the specialist has maybe been driven by the hypothesis that the readers of this book have in their disposal a profound knowledge in didactics. In the second part, I have based my criticism on the problems caused by the Persian translation of specialized terms as well as general French. The first category of problems concerns adding in translation, confusing terms, neglecting the context, proposing different equivalents for a same term, not using Persian equivalents in use and insufficient explanations of the translator in the footnotes. The second classification of the problems is related to the negligence of the context/expressions and forgetting certain words in translation.
  Keywords: language didactics, communicative approach, French, translation, specialized text
 • Maziar Mohaymeni Pages 179-216
  Rather than a review of similarities between two books according to the usual descriptive and pre-analytical method, the purpose of this comparative study is an introduction to a pathological approach to the translations which have been done of postmodern works in Iran during recent quarter century. The research is not based on an ignorance of modern reception theories, nor on the oblivion of architect like role of reader in the construction of the text; it does not ignore the Walter Benjamin’s idea about the sterility of the reference to reader in the study of place and value of the literary work, nor literary-philosophical theories concerning silence of the writing, which have been accentuated by European thought, from Plato to Maurice Blanchot, and which lead to an anti-Barthes viewpoint, resulting in the death of the reader whose birth depends, said Barthes, on author’s death. Confirming all mentioned approaches, the present study binds itself to the principle that, in given conditions, the best ideas can appear insufficient and even inefficient, and must be reviewed according to daily needs or at least being temporarily suspended. So are the German translational theories, with important thinkers like Goethe, Schleiermacher, Pannwitz and Benjamin: representing the element of the strange language in one’s language, as a common ground for these theories and a principle which announces French theories concerning silence of literature, always requires correct interpretations according to the translation conditions. The present critical text desires achievement of these interpretations. Whereas, in view of its topic, quantity and method, it cannot claim anything but a hint to necessity of some historical and statistical studies about the reception of postmodern works in Iran and presenting hypothesis which should be confirmed by the same studies.A meditationbased on unproved hypothesis is always sentenced to a kind of suspension, oscillation, between present and future; to an eternal uncertainty of its value and utility. But that oscillation and this uncertainty seem to be two meanings of numerous meanings of crisis: a crisis which is inscribed in the nature of criticism and results not only from its ambition for designing truth land borders, but also from a suspicion which targets itself.
  Keywords: translation, criticism, Barthes, postmodernism, introduction, pathology