فهرست مطالب

مشرق موعود - پیاپی 38 (تابستان 1395)
 • پیاپی 38 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/29
 • تعداد عناوین: 15
|
 • خدامراد سلیمیان* صفحه 7
  مهدویت به عنوان والاترین آموزه در فرهنگ سترگ اهل بیت(ع)، دارای واژگان و اصطلاحاتی چند است که برخی متناسب معارف این باور، معنایی ویژه به خود گرفته اند. از آنجایی که همواره در بهره مندی از دانش ها، بررسی واژگانی محتوای آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اندیشوران بزرگ دینی، پیوسته در تبیین کلمه ها و اصطلاح های به کاررفته در متون دینی، تلاش های شایسته ای را از خود نشان داده اند. بررسی واژگانی این اصطلاحات می تواند به تبیین فراگیرتر آن یاری رساند.
  در این پژوهش تلاش شده تا با پاسخ به این پرسش که از میان واژگان مهدوی، ظهور، قیام و خروج به چه معناست؟ و تا چه اندازه معنای لغوی در آن لحاظ شده است؟ و نیز آیا ظهور همان قیام است؟ و نیز چه واژگانی دیگر برای این اتفاق بزرگ به کار رفته است؟ به بررسی این واژگان از نظر لغت و اصطلاح، بر پایه روایت معصومان(ع) پرداخته شود.
  بی تردید یافته های نو در این بررسی امتیاز این پژوهش است که در کمتر نوشتاری پیش از آن می توان سراغ داشت.
  کلیدواژگان: تبارشناسی، مهدویت، ظهور، قیام، خروج، منابع اسلامی
 • حسین الهی نژاد* صفحه 25
  روایات مهدویت عموما و روایات نشانه های ظهور خصوصا از نظر محتوا و مفهوم معطوف به آینده و از نظر متن و واژگان منطبق با گذشته می باشند میان استعمال واژگانی که مربوط به متن روایات نشانه های ظهور بوده با استنباط مفهومی که مربوط به محتوای آنها می باشد فاصله زمانی حاکم است که یکی متعلق به گذشته و گذشتگان و دیگری متعلق به آینده و آیندگان خواهد بود به بیان دیگر متن روایات نشانه های ظهور متعلق به فضای فکری مخاطبان عصر حضور معصومین و محتوا و پیام آنها متعلق به مخاطبات عصر غیبت و ظهور است این دو گانگی در زمان و دوگانگی در مخاطبان زمینه کاربست زبان پیچیده و فنی به نام نمادگرائی و سمبلیک را در نظام روائی مهدویت بالاخص روایات نشانه های ظهور، فراهم نموده است بر این اساس حضرات معصومین در نقل روایات نشانه های ظهور با بکارگیری سبک سخن رمزدار و رازآلود به همپوشانی این فاصله زمانی و تفاوت های فکری میان دو نوع مخاطب پرداخته و جهت فرار از تنگنای واژگانی و تقریب افق فکری میان مخاطبان از سبک سخن نمادین و سمبلیک بهره جسته اند نظیر روایات دجال که در واقع زبان آنها بیشتر با شیوه نمادگرائی و رمزداری هماهنگ بوده و شاخصه های افسانه ای او نظیر حرکت های سرسام آور، مرکب عظیم الجثه، کارهای اعجاز گونه و به طور کلی فعالیت های ما فوق تصور دجال همگی با ابزار نماد و نمادگرائی قابل توجیه است و نشانه های دیگر ظهور نظیر طلوع خورشید از مغرب، نداء آسمانی و... نیز در برخی از مولفه ها با همین سبک زبانی یعنی سبک نمادین و سمبلیک دنبال می شوند. در آخر شایان ذکر است که در مورد سبک زبان روایات نشانه های ظهور سه فرض قابل تصور است فرض اول؛ به طور مطلق زبان نشانه های ظهور را زبان نمادین با استعمال مجازی می داند. فرض دوم؛ به طور مطلق زبان نشانه های ظهور را زبان عرفی با استعمال حقیقی می داند. فرض سوم؛ که فرضیه مختار است زبان نشانه های ظهور را تلفیقی از استعمال حقیقی و مجازی دانسته و پیشنهاد نظریه ترکیب زبان عرفی و نمادین می باشد.
  کلیدواژگان: سبک زبان، زبان نشانه های ظهور، نمادگرائی، سمبلیک، زبان عرفی، دجال، نداء آسمانی
 • حامد پوررستمی*، روح الله شاکری زواردهی صفحه 43
  یکی از پرگفتمان ترین موضوعات جهان امروز، آینده پژوهی و اندیشه نجات بوده که نشانه ها و پیشگویی ها پیرامون منجی بخشی از آن است. در جهان اسلام اهمیت پردازش و اهتمام به ملاحم و نشانه های ظهور از دو حیث می تواند مورد بررسی قرار گیرد: حیث ابتدایی و حیث اقتضایی. هر چند از حیث ابتدایی، پرداختن به این دست از روایات، ممکن است از اولویت ها نباشد، اما از حیث اقتضایی که ناظر به اقتضای جنگ نرم روانی و معرفتی جهان امروز و شبهه پراکنی دشمنان مهدویت است، این موضوع را در زمره اولویت های پژوهشی و میدانی قرار می دهد. روایات ناظر به نشانه های ظهور و حوادث آخرالزمانی دارای ابعادی است و یکی از آنها بعد اثری نشانه ها و پیشگویی هاست که محصول برداشت از ظواهر روایی می باشد. این آثار نه صرفا مثبت و ایجابی بوده و نه مخرب و منفی، بلکه ترکیبی متوازن و منطقی از آنها را در بردارد. به عنوان مثال 1) آگاهی بخشی و پیشگیری نسبت به انحرافات فراروی، 2) ایجاد آمادگی بایسته و 3) ایمان افزایی اخبار غیبی را از جمله آثار سازنده و مثبت و 1) سوء استفاده های سیاسی و اجتماعی، 2) تحیر و سرگردانی در تشخیص و تصدیق جریان ها و 3) تعیین وقت برای ظهور منجی را نیز از جمله آثار منفی در روایات ناظر به نشانه ها و پیشگویی های آخرالزمانی می توان برشمرد.
  کلیدواژگان: مهدویت، نشانه های ظهور، پیشگویی ها، ملاحم، آثار مثبت، آثار منفی
 • مصطفی صادقی کاشانی* صفحه 63
  در منابع اسلامی روایات زیادی درباره حوادث آینده جهان اسلام به عنوان ملاحم یا پیش گویی ذکر شده است. بخشی از این پیش گویی ها از زبان اولیای الهی بوده و به درستی محقق شده و بخشی هم به درستی روشن نیست. هر دو دسته اخبار می تواند در ایجاد و شکل گیری فرقه ها و قیام ها و به عبارتی نحله ها و جنبش ها تاثیرگذار بوده و نقش ایفا نماید. نوشته حاضر در پی آن است که این نقش و تاثیر را بررسی کند.
  کلیدواژگان: پیش گویی، ملاحم، مهدی، غیبت، آینده
 • نصرت الله آیتی* صفحه 81
  یکی از مشکلاتی که جامعه اسلامی پیوسته با آن مواجه بوده است سوء استفاده از نشانه های ظهور و مصداق تراشی برای آنهاست با مطالعه تاریخ می توان به حجم وسیعی از این مصداق های دروغین دست یافت. توجه به این حجم وسیع از مصادیق دروغین که گذر زمان دروغ بودنشان را اشکارتر نمود می تواند تلنگری باشد برای این که بهوش باشیم و در دام فرصت طلبانی که با مصداق سازی برای نشانه های ظهور می کوشند به منافع و مطامع خود دست یابند گرفتار نشویم در مقاله پیش رو تلاش شده است موارد متعددی از این مصداق سازی ها برشمرده شود.
  کلیدواژگان: امام مهدی(ع)، نشانه های ظهور، تطبیق نشانه های ظهور، سفیانی، یمانی، پرچم های سیاه
 • مجید حیدری فر*، روح الله مقدسی صفحه 111
  نهضت حضرت مهدی(عج) به سبب ویژگی های جهان شمولی و عدالت گستری همگانی، افزون بر برخورداری از رهبری شایسته و پیراسته از خطا، به وجود جوانانی کاردان و کارآمد نیازمند است، زیرا جوان دارای قدرت و صلابت جسمی است که از پس کارهای سخت و مهم بر می آید. همچنین جوان دارای روح لطیف و صیقل داده شده مانند آینه بدون زنگار است. حق را بدون درنگ می پذیرد و به آن گردن می نهد؛ به طور طبیعی، فرمانبری او از رهبر و مولای خود بیش تر است و این شاخص، رمز موفقیت هر نهضتی به شمار می آید.
  پیشگوئی های حجت های الاهی درباره جوانان آخرالزمان، به دلیل ارتباط ایشان با عالم غیب، اهمیت بس والایی دارد و به خوبی می تواند پیام آور امید و نشاط، نیز هشدار و آماده باشی برای جوانان باشد.

  موضوع این مقاله بررسی سندی و تحلیل دلالی این پیشگوئی هاست؛ روش ما در این پژوهش حدیثی بر این پایه ها استوار است:1.بررسی سند و مجموع قرائن درون متنی؛ شاید سند حدیثی ضعیف؛ ولی در حقیقت، به دلیل محتوای درست و عالی معتبر باشد.
  2.یکی از راه های اثبات اعتبار حدیث، تحقق عینی محتوای آن است.
  3. ابهام و اجمال در روایتی، با تفسیر و تفصیل در روایتی دیگر می تواند برطرف گردد.
  به این امید که با ارائه تصویری منسجم و معقول از پیشگوئی های آخرالزمان درباره جوانان، بتوان عرصه را بر مدعیان دروغین و سودجویان فرصت طلب، تنگ و راه برای آمادگی بیش تر و بهتر، و زمینه سازی ظهور موعود ادیان هموار کرد.
  کلیدواژگان: پیشگوئی های آخرالزمان، جوانان آخرالزمان، جوانان شیعه و ظهور، جوانان کهف و ظهور، جوان بودن حضرت مهدی(ع)
 • سیدعلی هاشمی* صفحه 135
  شورش «سفیانی» از مهم ترین نشانه های آستانه ظهور است. از روایات این گونه فهمیده می شود که فردی به نام سفیانی مهم ترین جریان ضد مهدوی را در آن زمان، رهبری می کند. این مقاله تلاش می کند به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی نام و نسب سفیانی در مهم ترین منابع روایی شیعه بپردازد. بنابر این بررسی، به احتمال زیاد نام سفیانی، عثمان است. در مورد نسب او احتمالات متعددی وجود دارد؛ مانند انتساب به مکانی به نام «سفیان»، انتساب به فردی به نام «سفیان»، انتساب مجازی به ابوسفیان بن حرب، انتساب حقیقی به ابوسفیان بن حرب و داشتن نسب غربی که از این میان، انتساب حقیقی سفیانی به بنی امیه و ابوسفیان بن حرب، شواهد روایی قابل توجهی دارد. انتساب نژادی بنی امیه به روم نیز در ضمن این مباحث مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مهدویت، علائم ظهور، بنی امیه، روم
 • علیرضا امامی میبدی*، سیدمسعود پورسیدآقایی صفحه 167
  یکی از علائم آخرالزمان، طلوع خورشید از مغرب است. این موضوع در روایات متعدد و در منابع شیعی و سنی آمده است، و به نظر می رسد با توجه به کثرت و شهرت این روایات، نمی توان اصل آن را مردود دانست؛ گرچه در معنا و مقصود آن و نیز در زمان وقوع آن، اختلاف دیدگاه و احتمالات متعددی وجود دارد. این نوشتار با بررسی مجموعه روایات به روشن نمودن مقصود از آنها پرداخته، ضمن مردود دانستن علامت ظهور بودن طلوع خورشید از مغرب، از میان احتمالات متعدد، کنایه بودن طلوع خورشید، از ظهور حضرت مهدی(عج) و علامت قیامت بودن حادثه طلوع را به ترتیب تقویت کرده است.
  کلیدواژگان: طلوع خورشید از مغرب، علائم ظهور، علائم قیامت، اشراط الساعه، امام مهدی(عج)، مهدویت
 • محمدمهدی حائری پور* صفحه 201
  در روایات معصومین پیشگوئی های فراوانی درباره حوادث قبل از ظهور بیان شده است که بخشی از آن درباره وضعیت عمومی جامعه بشری در دوره آخرالزمان و پیش از ظهور مهدی موعود(عج) است. دراین روایات روابط غلط و نابهنجار حاکم بر مردم در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی مانند حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و... بیان شده است که تصویر بسیار زشتی از آن دوران را نشان می دهد. بررسی ابعاد گوناگون این حوادث با تحلیل و توضیح این دسته از روایات می تواند سوالات فراوانی را پاسخ داده و نتایجی کاربردی برای امروز جوامع اسلامی در برداشته باشد؛ بویژه بحث درباره چرایی وفلسفه بیان این پیشگوئی ها در لسان معصومین می تواند درس های فراوانی برای آحاد مسلمانان و به خصوص مسئولان و متولیان جامعه داشته باشد.
  کلیدواژگان: روابط، فساد، آخرالزمان، زنان، جامعه، امام مهدی(عج)، ظهور
 • فاطمه هدایتی*، محسن نورایی صفحه 225
  یکی از مسائل مهم و مورد توجه همه ادیان، آینده جهان است که از آن به آخرزمان تعبییر می شود. همه به آمدن یک منجی یا مصلحی معتقدند که خواهد آمد و جهان را از تاریکی، فقر، جهل و ظلم رهایی می بخشد و حکومت واحد جهانی را بر اساس مساوات و عدالت استوار می سازد. اما قبل از آمدن منجی، یکسری حوادثی رخ خواهد داد که نشانه و زمینه ساز ظهور است که در هر یک از ادیان به برخی از این وقایع اشاره شده است. استخراج و بررسی این موارد، سبب شناخت بیشتر این رویدادها می شود و از سوی دیگر اتفاق نظر ادیان مختلف در مورد آخرزمان را نشان می دهد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی _ تحلیلی فراهم شده، تنها به بررسی و تطبیق پیشگویی های قبل از ظهور در ادیان ابراهیمی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد فتنه ها و حوادثی که در هر سه دین یهودیت و مسیحیت _ با توجه به تغییراتی که در اصل کتاب تورات و انجیل صورت گرفته _ و اسلام، بدان اشاره شده، تقریبا ویژگی هایی همسان دارد. این پیشگویی ها، به این نکته اشاره دارد که ظهور منجی آخرزمان چنان با اهمیت بوده است از همان ابتدا، در کتب آسمانی نوید ظهورش را داده اند. در میان این پیشگوئی ها و گمانه زنی ها، دین اسلام، شفاف ترین و گویاترین چشم انداز را از آخرالزمان به تصویر کشیده است.
  کلیدواژگان: ادیان ابراهیمی، منجی، فتنه های آخرزمان، یهودیت، مسیحیت، اسلام
 • زهرا قاسم نژاد* صفحه 245
  رستاخیز، رجعت، و ملکوت خدا از آموزه های اساسی عهد جدید است که دین مسیحیت براساس آن بنا شده است. کلیدی بودن این واژگان به مساله انتظار برمیگردد که هسته اولیه اجتماع مسیحیت را شکل داد و با پایان حیات زمینی عیسی این انتظار به صورت رجعت عیسی برای برقراری ملکوت الله صورت جدیدی به خود گرفت. حال دینی که بر اساس انتظار تاریخی و اشتیاق پیروان آن برای ظهور منجی شکل گرفته است، موعود باوری وانتظار میتواند دارای کارکردهای متعددی در اجتماع مومنان به آن باشد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیف و تحلیل محتوا، ارتباط آموزه های رستاخیز، رجعت و ملکوت خدا را با آخرالزمان بررسی و کارکرد آن را در باورمندان به آیین مسیحیت همراه با ذکر آسیبهای این اعتقاد مورد تحلیل قرار میدهد. یافته های حاصل از پژوهش نشان میدهد، آخرالزمان مسیحیت را باور به رستاخیز، رجعت و ملکوت خدا شکل میدهد. باور به این آموزه ها کارخانه انسان سازی است که برای فرد شادی، امید به آینده، صبر و تحمل و اخلاق نیکو را به ارمغان میآورد و در بعد اجتماعی همه مومنان به مسیح را با هر ملیت و نژادی یکسان دانسته؛ زیرا آن چه معیار است ایمان به شخص عیسیمسیح است که همه مومنان به مسیح از این حیث یکسانند. البته این کارکردها آسیبهایی چون انحصارگرایی، ایمانگرایی و افول جامعه مسیحیت را نیز به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: آسیبها، آخرالزمان، رجعت، رستاخیز، عهد جدید، کارکرد، مسیحیت، ملکوت الله
 • حمید بخشنده* صفحه 265
  فرجامشناسی، بخشی از الاهیات است که به مطالعه امور پایانی از سرنوشت آینده بشر میپردازد، هم از لحاظ فردی و هم از لحاظ جهانی. در سطح فردی، فرجامشناسی راجع به حیات پس از مرگ، بهشت و جهنم بحث می کند. در سطح جهانی، درباره ملکوت آتی خدا و دگرگونی و بهبودی کامل شرایط تاریخی کنونی میپردازد. از اینرو، فرجامشناسی مسیحی، به هدف آفرینش یعنی کمال و نجات فردی و جمعی مربوط میشود. فرجامشناسی مبتنی بر عهد جدید، عمدتا فرجامشناسی آیندهبینانه است؛ برخی از شیوه های مطالعه فرجامشناسی در عهد جدید به قرار زیر است: فرجامشناسی عیسی، فرجام شناسی یوحنا، فرجامشناسی پولس. بخش عمده فرجام شناسی پولس قدیس را میتوان توضیح مسیحا بودن حضرت عیسی دانست. اعتقاد بر این است که زندگی و خدمات مذهبی عیسی مسیح، در آمدن اول او بوده است و با آمدن دوم او، «ملکوت خدا» بهوجود خواهد آمد. در فرجامشناسی جهانی پولس، رجعت مسیح، آغاز دگرگونی های عمیق و حیرتآور خواهد بود، هم در جهان بشری و هم در جهان طبیعی. ما در این مقاله، بر آنیم مولفه های سازنده فرجامشناسی جهانی پولس را واکاوی کنیم؛ از اینرو، رساله های پولس را به چهار دسته تفکیک کرده، جداگانه بررسی می کنیم.
  کلیدواژگان: فرجامشناسی عهد جدید، رستاخیز مسیح، پاروسیا، ربوده شدن به هوا، رساله های پولس
 • محمدعلی رستمی صفحه 295
  دسته مهمی از نشانه های ظهور منجی، به تغییرات اقلیمی در زمین، قبل از ظهور منجی اشاره دارند. در این مقاله ابتدا نشانه های اقلیمی ظهور منجی از منظر ادیان ابراهیمی بررسی شده و سپس برای روشن شدن وضعیت زمین و محیط زیست انسان در زمان حال و دهه های آینده داده های علمی اقلیمی، از میان برترین مقالات علمی _ پژوهشی منتشر شده در مجلات توسط دانشمندان اقلیم شناس و موسسات معتبر بین المللی استخراج گردید. سپس با مقایسه پیش بینی های آخرالزمانی و داده های علمی اقلیمی، فرضیاتی پیرامون ارتباط ناهنجاری های اقلیمی قبل از ظهور و تغییرات مداری و فلکی زمین بعد از ظهور ارائه شد. نتایج این بررسی نشان داد که از منظر ادیان ابراهیمی، قبل از ظهور منجی بر اثر فعالیت های بشر و گسترش فساد و تباهی ها کاهش باران، افزایش زلزله ها و بلایای طبیعی، گرسنگی، سیل و قحطی، کاهش محصول و آفات و بیماری های انسانی و گیاهی به وجود می آید. داده های متقن علمی نیز نشان می دهند که هم اکنون منطقه مدیترانه درگیر یک خشک سالی است که در 900 سال اخیر بی سابقه است، این خشک سالی بی سابقه در بسیاری از دیگر نقاط جهان به چشم می خورد. میزان گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسید کربن از 280 واحد در هوا، قبل از انقلاب صنعتی به 400 واحد در سال 2015 رسیده و تا آستانه توقف حیات یعنی 550 واحد فاصله چندانی ندارد. پیش بینی مدل ها نیز رسیدن میزان دی اکسید کربن به بالای 1000 واحد را در دهه های آینده به اثبات رسانده است. طول مدت احتمال آتش سوزی در جنگل ها 7/18 درصد نسبت به 35 سال قبل افزایش یافته و تعداد آتش سوزی ها نیز به شدت افزایش یافته است. تا خشک شدن دریاچه های مهم جهان نظیر دریاچه ارومیه و آرال مدت زمان زیادی نمانده و به دلیل ناهنجاری های اقلیمی میزان ریز گردها طی 10 سال اخیر 15 برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش پایگاه بین المللی داده های بلایای طبیعی کل حوادث طبیعی از 50 مورد در سال 1970 به 350 مورد در سال 2014 رسیده است. با کنار هم گذاشتن پیش بینی های اقلیمی ادیان ابراهیمی برای مقطع زمانی نزدیک به ظهور منجی و داده های علمی مربوط به ناهنجاری های اقلیمی که در دهه های اخیر به وجود آمده است، می توان به این سطح از معلومات رسید که احتمال زیادی وجود دارد که جهان کنونی با در نظر گرفتن جمیع بشارت ها، تحولات و علائم و شرایط به وجود آمده دوران پیش بینی شده را می گذراند. فایده تقویت این فرضیه این است که انسان با تطبیق یادشده بار دیگر به نتایج وحشتناک دخالت خود در طبیعت و زمین می نگرد و درمی یابد که اتمام حجت خداوند و شرایط اضطرار در شرایط کنونی کاملا مشهود است و وقت آن رسیده که به سمت ولی خدا و آموزه های الهی بازگردد. آن گونه که شرایط فعلی نشان می دهد این ناهنجاری ها بی بازگشت می نمایند، یعنی برای بازگشت به شرایط طبیعی باید تغییراتی در مختصات فلکی و مداری زمین ایجاد شود. این پیشنهادی است که هم اکنون در محافل علمی نیز مطرح است. لذا بعید نیست که یکی از دلایل تغییراتی که خداوند با اسباب یا بدون اسباب، بعد از ظهور، در مختصات فلکی و مداری زمین ایجاد می کند برای جبران این نقیصه باشد، تا بار دیگر زمین به محلی امن برای سکونت بشر تبدیل شده و حتی شرایط زیست محیطی آن با وعده های الهی در بهشت، شباهت پیدا کند. اما فرضیه دومی که می توان برای این تغییرات فلکی و مداری پیشنهاد کرد این است که در عصر ظهور، سبک و مختصات زندگی مومنین به گونه ای است که طول روز و مختصات فلکی فعلی زمین پاسخگوی آن سبک زندگی نیست. به همین دلیل فرضیه ایجاد تغییر در مختصات فلکی و مداری زمین فرضیه دور از ذهنی نیست.
  کلیدواژگان: ادیان ابراهیمی، اقلیم، ظهور، غیبت، منجی
 • فاطمه سلطانی*، زهرا مقدادی، سیدرضی موسوی گیلانی صفحه 329
  مقاله ی حاضر کوششی است در جهت بازشناسی مفهوم منجی در سینمای آخرالزمانی هالیوود و چیستی و چگونگی پیداش آن با توجه به وجود پیش زمینه های ذهنی انسان رشد یافته در زیست جهان فرهنگ غرب. زیست جهانی که از دو منبع معرفتی _ عقیدتی الهیات مسیحی و ویژگی های ذاتی دنیای مدرنیسم هویت یافته است. ایده منجی در سینمای هالیوود ریشه در مبانی اعتقادی مسیحیت دارد؛ بر این اساس در آخرالزمانی که الهیات مسیحی به تصویر کشیده است برای زمین و مردمانش فرجامی سخت و بحرانی رقم خورده که در ارتباط با آن منجی آسمانی برای نجات زمین ظهور خواهد کرد. اما نکته مهم آنکه در نیم قرن اخیر هویت این منجی مسیحایی تقدس زدایی شده و به منجی سکولار تغییر ماهیت داده است. روند این تحول معناشناسانه از منجی آسمانی به منجی سکولار (گاه ضد دینی و گاه عرفی) از مفاهیم دنیای مدرن همچون: خردگرایی (راسیونالیسم)، انسان گرایی (اومانیسم)، علم گرایی (ساینتیسم)، سکولاریسم و تفردگرایی برخاسته است.
  بدین ترتیب صنعت سینما به عنوان محصول دنیای مدرن نه به لحاظ تکنیک و ساختار صرف؛ بلکه به جهت داستان پردازی، قهرمان سازی و ارائه ی منجی انسانی خداگونه، اما فارغ از دین و دیانت کاملا مدرنیستی و سکولاریته است. بدین ترتیب سینمای هالیوود در کنار تصویر فرجام نهایی زمین و منجی آسمانی برگرفته از کتب مقدس، تصویر منجی زمینی سهل الوصول، عینی، واقعی و همگرا با دنیای مدرن را به صورت همه جانبه و بسیار پررنگ تر به مخاطبان خود عرضه می کند. این نوشتار به شیوه تحلیلی _ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است.
  کلیدواژگان: آخرالزمان، منجی سکولار، سینمای هالیوود، الهیات مسیحی، مدرنیسم، علم و عقل
 • یدالله حاجی زاده* صفحه 349
  واکاوی تاثیرات سخنان رسول خدا(ص) و امامان شیعه(ع) درباره حضرت مهدی(عج) در جامعه و سوء استفاده ای که از این پیشگویی ها در طول تاریخ اسلام شده، از اهمیت خاصی برخوردار است. این امر می تواند موجبات هوشیاری هرچه بیشتر مسلمانان را سبب شود و از فریب خوردن آنان و فرو افتادن ایشان در دام مدعیان مهدویت و غالیان جلوگیری کند. بررسی منابع تاریخی، حدیثی و فرقه شناسی نشان می دهد در عصر امامان(ع)برخی از فرقه های غالی با سوء استفاده از سخنان رسول خدا(ص)، و امامان معصوم (ع)، ضمن معرفی خویش و یا رهبران منحرفشان به عنوان مهدی، موجبات شکل گیری و یا تقویت برخی از نحله های فکری غالیانه را سبب شده اند. در این نوشتار به معرفی این نحله های انحرافی که شامل سبائیه، کیسانیه، هاشمیه، مغیریه، بیانیه، منصوریه، باقریه، حربیه، جناحیه و ناووسیه هستند پرداخته شده و تلاش شده این نظریه اثبات شود که این نحله های انحرافی در اثبات مهدویت و غیبت رهبران خویش، از پیشگویی های پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم سوء استفاده کرده اند و به تقویت باورهای انحرافی و غالیانه خویش پرداخته اند.
  کلیدواژگان: پیامبر اکرم(ص)، حضرت مهدی(عج)، امامان(ع)، غالیان، پیشگویی، مهدویت، غیبت
|
 • Dr. Khodamorad Salimian* Page 7
  Mahdism, as the highest teachings on the great messianic culture of Ahlul-Bayt (alaihe salam), has a few terms and expressions that have gained some special meanings fit for its learned condition. As vocabulary study of the content of any knowledge always draws benefit, it is of special importance and great religious thinkers have always made efforts to explain these terms and expressions used in religious texts. A scientific study of these terms can aid a more comprehensive explanation of it.
  In this study, we have attempted to use the words from the infallible Imams on the basis of their narrative to answer several questions among Mahdavi terms, e.g. we aim to find out the definition of rise, appearance and exit and understand their meanings. Moreover, to what extent the literal meaning is intended? And whether the emergence coincides or is the same as uprising? And what other words are used to describe this big event? Undoubtedly, the new findings in response to these questions are the merits of this study which can be found in few papers written prior to this.
  Keywords: Genealogy, Messianism, Rise, Appearance, Exit, Islamic Sources
 • Dr. Hussein Elahinejad* Page 25
  The terminology representing symbolism of the signs of Emergence is oriented towards future and the texts and narratives in this regards are oriented towards past. In other words, the text or the narrative regarding the signs of the Appearance is related to the past while the conceptual understanding of the content of the messages belongs to future. In other words, the presence of Imams (AS) and the content of their message belong to an audience of occultation and appearance while the narratives and texts belong to the previous infallible Imams. This discrepancy in temporal conditions provide a unique situation whereby the complexities of language and symbolism are called upon to resolve the dichotomy of addressing audience.
  Accordingly, the Infallible Imams (AS) have made use of a symbolized coded speech and mysterious style in quoting the Hadiths of the emergence and of its symptoms in order to find an overlap to fill the interval gap and address the intellectual differences between the two types of audiences they dealt with and approximate their intellectual horizons as well as terminological challenges.
  The style are followed in describing the Dajjal and its incredible speed, giant vehicle and miraculous and unthinkable actions symbolically and implicitly. And other signs emerged such as the sun which rises from the west, the heavenly voice and so on are used in some components with the same symbolic language style. Finally, it is worth noting that in the style of language, traditions and signs of the emergence, three assumptions are imaginable. The first contends that signs of the emergence use an absolute symbolic language which employs a virtual use.
  The second assumption, is again absolute but opposite and the language of the signs of Appearance are absolutely realistic with a real-life usage.
  The third hypothesis suggests that the language describing the appearance is a language used with a combination of real and virtual aspects and symbolic as well as common uses are combined.
  Keywords: Language Style, Language for describing the signs of emergence, Symbolism, Symbolic language, Ordinary language, Dajjal (Antichrist), Heavenly Voice
 • Dr. Hamed Pour Rostamy*, Dr. Ruhollah Shakeri Zavardehy Page 43
  One of the most discussed issues of the world today, is the issue of futuristic studies and thinking about saviour which includes thought about signs and prophecies about the Savior's role in it. The importance of the issue in the Muslim world and the attempts to inspire discussions about signs of the appearance can be examined in one of the two terms: basic terms and as a contingency term. This may not be very significant from basic point of view but the contingency plan requires considering these issue as a means to counter the Soft War, imposed by the enemies of Mahdism by creating rifts from psychological and philosophical aspects. Thus, this should be an area of research priority in both conceptual and experimental fields. The narratives of signs and symptoms of occultation just provide a surface interpretation of Hadith. This kind of research work does neither have positive nor destructive and negative aspects per se, but contains both in its logical and balanced composition. For example: 1) awareness and prevention of the diversion of future, 2) make necessary preparations and 3) strengthening the belief in the unseen, are the effects of positive synergies and 1) political and social abuses, 2) bewilderment and confusion in diagnosis and verification flows and 3) timetabling for the appearance of the savior, are among the negative effects that narratives on symptoms may inflict and thus traditions referring to the apocalyptic prophecies can be outlined both as having negative and positive effects on society.
  Keywords: Messianism, Signs of the appearance, Prophecy, Inspire, Positive effects, Negative effects
 • Dr. Mostafa Sadeghi* Page 63
  Islamic sources have provided many traditions in the Muslim world as Malahem or the inspirations for predictions of future events. Part of the predictions is from the saints of God and were rightly realized and the other part is not clear. Both categories can influence the creation and the formation of sects and uprisings and movements and had an impact and role to play. This article seeks to examine their role and impact.
  Keywords: Prediction, Malahem, Mahdi, Absence, Future
 • Dr. Nusratullah Ayati* Page 81
  One of the problems constantly faced by the Muslim community is with abuse of the signs of Appearance of Saviour, pure faking or making up for them. The study of history can indicate a large amount of false evidence and claimants. Due to the large volume of false cases which only become more apparent over time, we should keep alert not to fall for them who make up signs of the emergence but are in fact opportunists who seek to achieve their interests and greed. In this article the author has tried to mention numerous cases of false evidence of this.
  Keywords: Imam Mahdi, Signs of the Appearance, Matching the Appearance of symptoms, Sufyani, Al, Yemeni, Black Flags
 • Dr. Majid Heydarifar*, Rouhollah Moghaddasi Page 111
  Movement of Imam Mahdi (May Allah hasten his reappearance) due to the characteristics of universality and justice for all, requires the competent and efficient young people in addition to having good leadership and free from error. The reason is that the youth has physical strength that can do important hard work. Young people also have gentle souls that are polished like mirror with no rust. The accept the right path without hesitation and shoulder the responsibility. Naturally, young people have greater subordination to a leader or master guru. And this is a criteria for the success of any movement.
  Proof of God's prophecies about the living in the time of apocalypse is significant, because of their association with the invisible world. The importance is high enough and could very well be the harbinger of hope and vitality, as well as alerts for readiness for young people.
  This present paper reviews the evidence and provides an analysis of such predictions. The method used for this anecdotal research is based on these elements:1. Reviewing the citations and the totality of in-text evidence. There are cases where the anecdotal evidence may be weak, but in fact they are valid because the content is correct.
  2. One of ways to prove the validity of a hadith is the realization of the objective of its content.
  3. Sometimes ambiguity and brevity in one narration case can be rectified by a commentary and detailed narrative elsewhere in another narrative or tradition or Hadith.
  Keywords: the prophecies of the apocalypse_the apocalypse_the youth_Emergence of Shia youth_youth of the Cave_the emergence of Imam Mahdi_Imam Mahdi as a young person
 • Dr. Seyyed Ali Hashemi* Page 135
  Rebellion of " Sufyany " is said to be one of the most important signs of emergence of Mahdi. According to some Islamic narratives and traditions, a person called Sufyany will leads an anti-Mahdavi rebellion at that time. This paper attempts to examine the name and lineage of Sufyany with the descriptive and analytical method in some Shiite Hadith. The result of our search indicates that Ottoman is most likely the real name of Sufyan. There are several possibilities about his lineage, such as assignment to a place called "Sufyan", or attribution to a man named "Sufyan", a virtual assignment to Abu Sufyan Ibn Harb, the actual assignment to Abu Sufyan Ibn Harb and a western lineage. Amongst these possibilities, the most anecdotally evidenced are real assignment to the Umayyad and Abu Sufyan ibn Harb. Umayyad's racial assignment to Romans has also been discussed in addition.
  Keywords: Mahdism, Signs, Umayyad, Roman
 • Alireza Emami Meybodi*, Seyed Masood Pour Seyed Aghayi Page 167
  One of the signs of the apocalypse is the sunrise from the west. It is cited in both Shiite and Sunni anecdotal evidence, thus its origin cannot be doubted. However, there are several perspectives and possibilities as to how this may happen. This article reviews a set of traditions to clarify the meaning of them and dismissed the actual rise of the sun from the west as a marker of the emergence. From among multiple possibilities, the allusion of sunrise, the reappearance of Imam Mahdi (AS) and to mark the resurrection of the incident sunrise are thus strengthened.
  Keywords: Sunrise, Sunset, signs, signs of resurrection, Ashrat os saa', Imam Mahdi (AS), Mahdism
 • Mehdi Haeri Poor* Page 201
  in the traditions from the infallible Imams, there are a lot of predictions regarding the general state of the international community in the traditions of the Apocalypse.
  The false and distorted reports of the public relations in various spheres of social life such as culture, politics, and economy are expressed in these traditions. The picture shows the ugliness of that era.
  Assessing different aspects of these events can answer many questions by analyzing and explaining these narrations. The results can be applicable for today's Muslim communities. In particular, discussing about the philosophy expressed in the language of infallible Imams can teach many lessons to individuals Muslims and especially managers and custodians of society.
  Keywords: Relations, corruption, apocalypse, women, community, Imam Mahdi (AS), the rise
 • Fatemeh Hedayati*, Dr. Mohsen Nouraie Page 225
  One of the major issues of concern to all religions is the ultimate future of the world that it is generally called as an apocalypse. All believe in the coming of a savior or reformer that will come to terminate the world of darkness, poverty, ignorance, oppression and allow the establishment of World Government which will be based on equality and justice. Before the coming of the Savior, a number of incidents will occur as the symptoms of emerging. In each of the religions, some of these events are referred. Extraction and analysis of these cases paves the way for not only the proper identification of these events, but also help the consensus of various religions that is shown about the apocalypse. This study provides an analytical method, only to review and implement preditions before the event in the Abrahamic religions. Research findings show that in all these three religions. As for Judaism and Christianity, if we choose to ignore what Muslims believes the few changes in the Torah and the Gospel since their creation- they have almost identical features. These predictions were so important that were mentioned in the holy books from the beginning, and the apocalypse of the Savior has been pointed out and promised as good news. Among the predictions in three respective holy books, Islam provides the most transparent and most revealing vision of the apocalypse.
  Keywords: Abrahamic religions, the Savior, the seduction of apocalypse, Judaism, Christianity, Islam
 • Dr. Zahra Ghasemi, Nejad* Page 245
  Resurrection, return, and the kingdom of God is fundamental teachings of the New Testament in which Christianity is founded. These key terms refer to the issues of expecting for the return and form the core of the Christian community. By the end of Jesu's earthly life waiting for the return of Jesus took on a new face to establish the kingdom of God. Based on historical and religious fervor of its adherents waiting for a savior, messianism has numerous functions in the community and they can be expected to be faithful to it.The present study describes and analyzes the content, relevance of teachings of resurrection, return, and the kingdom of God with apocalyptic reviews and its functioning in those who believe in Christianity the analyze its benefits and disadvantages. The results of the study show that belief in Christian Apocalypse is built on concepts of resurrection, and return the kingdom of God. For the people who believe, it will bring about individual happiness, hope for the future, and bring patience and good morals. From its social dimension, all believers in Christ are equated with any nationality; race, because belief in Christ is the measure of one's faith and that all believers are equal in this respect. Of course, these functions- may also bring about negative attitudes such as exclusivist; faith-purist tendencies which may follow to the decline of the Christian community.
  Keywords: disadvantages, apocalypse, return, resurrection, the New Testament, function, the Christian, the kingdom of God
 • Dr. Hamid Bakhshandeh* Page 265
  Eschatology is a branch of theology that studies the Last Things of human’s future destiny, both individually and universally. In the individual level, eschatology discusses the life after death, heaven and hell. In the universal level, it focuses on God’s Kingdom to come and the total change and improvement of present historical circumstances. Thus, Christian eschatology is concerned with the goal of creation, that is to say, fulfillment and salvation in the individual and collective levels. The eschatology based on the New Testament is largely a futuristic eschatology. Some of the methods of studying eschatology in the New Testament are as follows: Jesus’s eschatology, John’s eschatology, Paul’s eschatology. The main part of Paul’s eschatology can be considered as the explanation of the Messiahship of Jesus. It is believed that Jesus Christ’s life and priesthood have been during his first coming, and God’s Kingdom will be realized during his second coming. In Paul’s universal eschatology, the second coming of Christ is the starting-point of some deep and astonishing developments in both the human and natural worlds. The author in this paper is going to investigate the components of Paul’s universal eschatology; so, having divided Paul’s epistles into four groups, it examines them in detail.
  Keywords: Eschatology of the New Testament, Christ's resurrection, Parousia, Rapture, Paul's Epistles
 • Dr. Mohammad Ali Rostami Page 295
  An important category of signs for emergence of Savior is the climate change on Earth, which emphasizes the need to refer to a Savior. For this study, data from International accredited institutions were extracted. Then, by comparing the apocalyptic predictions of climate data, assumptions on the correlation between climatic anomalies to orbital changes of constellation of Earth and the emergence and post-emergence era was presented. The results of this study showed that from the perspective of the Abrahamic religions, before the Savior as a result of human activities and the spread of corruption, there will be declining rainfall, increased earthquakes and natural disasters, famine, flood and famine, pests and human diseases and crop yield loss. Sound scientific data also show that the Mediterranean region is currently involved in a drought that is unprecedented in the last 900 years, this unprecedented drought is also seen in many other parts of the world. The amount of greenhouse gases, especially carbon dioxide have risen from 280 units in the air, before the industrial revolution and reached 400 units in 2015 and the brink of life's stop unit 550 are not far away. Models can also predict it may reach over 1000 units of carbon dioxide in the decades ahead. The probability of forest fire in the last years has increased 18.7%, compared to 35 and the number of fires has also increased sharply. The world's major lakes, such as Lake Urmia and the Aral are drying up in this period of time and a lot of dust in air is spread because of the physical hazards, which has increased 15-fold over the last 10 years. According to the International Data Base of natural disasters, they have increased from about 50 in 1970 to 350 cases of natural disasters in 2014. All these data, news, developments and symptoms and conditions can be a sign of anticipated time spent there. As the current situation shows that these anomalies are irreversible, namely to return to normal conditions changes in Earth's orbital constellation and coordinates should be created. The use of these proposals currently being discussed in academic circles is that humans understand the results of their disastrous intervention and the reason for apocalypse. It is time to return to God and the divine teachings. The proposal is currently being discussed in academic circles as well. It is not unlikely that one of the reasons for the changes that God makes in the constellation coordinates and creates the Earth's orbit to compensate for this shortcoming in post-emergence era. This will once again transform the land into a safe place for human habitation and even environmental conditions with the promises of God in heaven, not similarities. That's why the hypothesis of a change in coordinates and orbital constellation is not a far-fetched hypothesis.
  Keywords: Abrahamic religions, climate, appearance, absence, savior
 • Fatemeh Soltani*, Zahra Meghdad, Dr. Seyed Razi Mousavi Gilani Page 329
  This paper investigates how and why of the secular Savior in Apocalyptic Hollywood Cinema according to human conceptions based on westernized world environment from two sources; the ideological identity of Christian theology and the essential characteristics of modern world.
  The idea of the savior in Hollywood is rooted in the foundations of Christian belief, and it is depicted based on the basis of apocalyptic Christian theology. It depicts a hard fate for the land and its people and marked critical in connection with the divine savior will emerge to save the earth.
  But the important thing is that in the last half century messianic savior de-sacralizing identity and secular savior has changed. This semantic evolution of the celestial savior is transformed to secular saviour (sometimes anti-religious and secular trends) and is rooted in the thinking of the modern world such as rationality (rationalism), humanism, scientism, secularism and individualism.
  Thus, the film industry provides a quite modern secular image as a product of the modern world, not only in terms of technique and structure, but also in storytelling, and provide the image of the savior of humanity as a godlike hero, but regardless of any religion and religiosity.
  Keywords: Apocalypse, Secular savior, Hollywood, Theology, Modernism, Science, reason
 • Dr. Yadullah Hajizadeh* Page 349
  Analysis of the influence of the Messenger of Allah (pbuh) and the imams (AS) and Imam Mahdi (AS) in the community and the misuse of this prophecy is of great importance in the history of Islam.
  This type of analysis can cause more awareness and prevent more Muslims being cheated and they fall into the trap of false claimants and extremists.
  Study of historical sources as well as sources from tradition and cult studies shows that in the era of Imams (as), some extremist and sects exploited the words of the Prophet (PBUH) and the Infallible Imams (AS), and then by introducing themselves or perverse leaders as the Mahdi, shaped or strengthen some schools of thought that have been extremist .
  This paper introduces the deviant sects that include Sabayyieh, Kaysanites, Hashemite, Mogheyriyeh, Bayanieh, Mansouriyah, Baqeryeh Harbyeh, Janahyeh and Navoosiyeh. And attempts to prove the theory that the deviant sects have exploited the prophecies of the Holy Prophet (PBUH) and the Infallible Imams (AS) about the Absence period of their leaders and their messianism and to strengthen the distorted beliefs and perpetuated their extremism.
  Keywords: The Prophet (PBUH), Hazrat Mahdi (as), Imam (AS), Extremist, Prophecy, Messianic, Absence period of Mahdi