فهرست مطالب

 • پیاپی 14 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/31
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید هادی عربی*، فاطمه محمودی صفحات 7-31
  بیمه در عصر حاضر نقش و اهمیت والایی در تامین مالی، تجارت و صنعت به عهده دارد . شرکت و نهاد 7تکافل با همان اهداف شرکت بیمه ، یعنی به منظور پوشش خسارت ها و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است. صنعتبیمهاسلامی به منظور دوری از شبهات موجود در بیمه متعارف از منظر فقه اهل تسنن الگوی تکافل را مطرح کرده است که هم در کشورهای اسلامی و هم غیر اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است.با وجود اینکه فقهای شیعه بیمه متعارف را شرعی می دانند،اما استفاده از الگوی تکافل باعث افزایش ظرفیت بازار بیمه می شود. مقاله پیش رو به بررسی تکافل، تفاوت های آن با بیمه متعارف، چشم انداز و چالش های پیش روی صنعت تکافل می پردازد. مقاله در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده کرده و به لحاظ روش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و به لحاظ هدف از نوع ترویجی و توسعه ای است.نتایج نشان می دهد که صنعت تکافل ویژگی هایی دارد که این صنعت را از صنعت بیمه متعارف متمایز می کند. عملیات تکافل نسبت به بیمه متعارف از شفافیت مالی بیشتری برخوردار است. بعلاوه برخلاف بیمه رایج،تکافل شوندگان در مازاد پذیره نویسی و سود حاصل از سرمایه گذاری سهیم هستند و از این جهت به عدالت نزدیک تر است.برای توسعه صنعت تکافل علاوه بر آگاهی مشتریان و توسعه محصولات ، همگن سازی و استاندارد سازی الگوهای تجاری و مقررات حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: تکافل، چالش های صنعت تکافل، بیمه متعارف
 • محمد نقی نظرپور*، غلامرضا مصطفی پور، مریم حاجی منجزی صفحات 33-57
  امروزه نقش بانک ها و موسسات پولی و مالی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع انکارناپذیر است. از طرفی بانک ها به دلیل تعاملات نزدیک و تنگاتنگ با سایر بخش های موجود در بازار، باید متناسب با تغییرات بوجود آمده، به روز رسانی شوند. یکی از ابزارهایی که در این راستا ابداع شده، کارت های اعتباری می باشند، که به دلیل مبتنی بودن بر نرخ بهره از قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی برخوردار نمی باشد. با توجه به اهمیت فراوان کارت اعتباری و نقش مهمی که در زمینه های مختلف اقتصادی ایفا می نماید، همچنین ضرورت کسب سود برای بانک ها به جهت تخصیص منابعی که در بکارگیری آنها از طرف سپرده گذاران در عقود سودآور وکیل هستند، کارشناسان با استفاده از سایر عقود شرعی نظیر مرابحه، درصدد ارائه راه کارهایی در جهت کاربردی نمودن کارت اعتباری در بانکداری اسلامی برآمدند. بانک قرض الحسنه به عنوان زیر مجموعه ای از نظام بانک داری بدون ربا، با توجه به ساختار خاص خود در تجهیز و تخصیص منابع، نیازمند طراحی مدل هایی در جهت سودآوری و متناسب با قوانین و مقررات این نوع بانک داری می باشد. این در حالی است که وضع قوانین در این نوع بانک داری به گونه ای است که با ایجاد محدودیت در تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه، موجب گرایش بانک صرفا به سمت ایجاد سودآوری از محل ارائه خدمات بانکی شده است. یکی از خدمات تعریف شده که در دستورالعمل تاسیس بانک داری قرض الحسنه به آن اشاره شده، صدور انواع کارت های بانکی قرض الحسنه است که می تواند منبع در آمد مناسبی برای بانک محسوب شود.مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای و با توجه به اهمیت سودآوری بانک داری قرض الحسنه برای ادامه فعالیت این نهاد، به بررسی این فرضیه می پردازد که صدور کارت های اعتباری مبتنی بر تسهیلات قرض الحسنه ای، با ایجاد زمینه درآمدزایی مناسب برای بانک باعث توسعه و گسترش این نوع بانک داری تخصصی می شود. نتایج حاصل نشان می دهد، صدور کارت های اعتباری قرض الحسنه علاوه بر سودآوری برای بانک، مزایایی همچون توسعه فرهنگ قرض الحسنه، حذف مخاطرات اخلاقی ناشی از تخصیص منابع قرض الحسنه و ارائه خدمات بهتر به متقاضیان در جهت تسهیل روند دریافت تسهیلات قرض الحسنه را به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: بانک داری قرض الحسنه، تسهیلات قرض الحسنه، خدمات بانکی، کارت اعتباریتسهیلات قرض، الحسنه ای، نظام بانکی
 • پرویز رستم زاده*، شهره نصیرآبادی صفحات 59-85
  در کشورهای توسعه یافته بیشتر تامین مالی پروژه های زیرساختی که سرمایه بر هستند از طریق بازار صورت می گیرد و به عبارتی منابع مالی بخش خصوصی از طریق بازارهای مالی به روش های مختلف، جذب سرمایه گذاری های زیرساختی می شوند. از جمله مهم ترین این روش ها می توان به استفاده از خدمات بانک های توسعه ای، ایجاد بانک ها یا صندوق های تخصصی زیربنایی و انتشار اوراق قرضه اشاره کرد. گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک بین المللی با بهره گیری از روش های مختلف تامین مالی مبتنی بر اصول شریعت اسلامی، در تامین مالی پروژه های مهم اقتصادی و اجتماعی به خصوص پروژه های زیرساختی نقش داشته است. هدف از این مقاله بررسی الگوی تامین مالی گروه بانک توسعه اسلامی در گسترش زیرساخت ها است تا راهکار اجرایی برای توسعه بخش زیرساخت ها در کشور، جهت نیل به اهداف برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه شود. از جمله این راهکارها می توان به آگاهی بیشتر از نحوه فعالیت های بانک توسعه اسلامی توسط موسسات مالی و بانک ها، ابزارها و روش های تامین مالی نوین، بهره گیری از دانش تخصصی مالیه اسلامی، ظرفیت سازی مناسب در دستگاه های اجرایی برای استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی در جهت توسعه کشور و توسعه زیرساخت ها اشاره نمود.
  کلیدواژگان: بانک توسعه اسلامی، تامین مالی، زیرساخت ها
 • وهاب قلیچ* صفحات 87-110
  گسترده شدن حجم فعالیت بانک ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذینفعان و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر می باشد. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید بسیار سنگین است. در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک هایی همچون رقابت پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخلاق مدارانه محیط اجتماعی- سیاسی جامعه اسلامی می تواند بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد. همچنین نظارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت از جمله ابزارهای نظام بانکداری اسلامی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی است که نقش ها و مسئولیت هایی خاص را برای بازیگران اصلی این حاکمیت از جمله هیئت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپرده گذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر این امر مهم در بدنه نظام بانکی یاری رسانند.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، بانکداری اسلامی، مشارکت، اخلاق
 • وحید مقدم*، محمد واعظ برزانی صفحات 111-130
  با گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، تالیف یک کتاب درسی اقتصاد ایران متناسب با ویژگی ها و اهداف نظام اقتصاد اسلامی ضرورت دارد. برای شروع این کار می توان از بهبود نزدیک ترین کتاب به فضای اقتصاد اسلامی استفاده کرد. مقاله حاضر به عنوان گامی اولیه، به نقد محتوایی کتب اقتصاد ایران بر اساس اهداف این نظام می پردازد. نتایج تحلیل 14 کتاب اقتصاد ایران نشان داد: (1) عمده کتاب ها با رویکرد بخشی توصیفی نوشته شده اند؛ (2) کتب تحلیلی اندک بوده و لحنی تلخ و ناامید کننده دارند؛ (3) امتیاز کلی کتب کمتر از نصف است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب آنها است؛ (4) اشتغال و رشد اقتصادی بیشتر از سایر اهداف مورد توجه بوده و حفظ محیط زیست و استقلال اقتصادی کمتر از همه مورد توجه هستند؛ (5) تنها یک کتاب دارای نظریه متمایز است که آن هم وجه سلبی داشته و مربوط به شرایط قبل از انقلاب یعنی استبداد نفتی شاه است؛ (6) تمام کتاب ها فاقد یک الگوی مفهومی در خصوص اقتصاد ایران هستند؛ به طوری که این الگو نشان دهد اولا چرخه موجود فعالیت اقتصادی در ایران چگونه است و ثانیا زمینه ها و بسترهای خروج از این چرخه و ورود به یک چرخه متعالی اقتصادی چیست. بدین ترتیب مبنا قرار دادن هیچ کتابی برای تدوین یک کتاب اقتصاد ایران اسلامی مناسب نیست. با مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر لازم است تحلیل اقتصاد ایران برخاسته از این زاویه و با استفاده از رویکرد ترکیبی تاریخی بخشی نهادی صورت گرفته و کتابی درسی تالیف شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی کتب اقتصاد ایران، اهداف نظام اقتصادی اسلام
 • محمد توحیدی* صفحات 131-154
  یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است، این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبیبرای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند.
  این مقاله ابتدا با هدف توسعه زیارتی شهر مقدس قم، به شناسایی نیازهای بخش های مختلف جهت تامین مالی پرداخته که پنج نوع نیاز که عبارتند از احداث و بازسازی، نوسازی، تعمیر، تجهیز وسایل و امکانات و تامین سرمایه در گردش در بخش ها و عرصه های مختلف توسعه شهر مقدس قم به چشم می خورد. این بخش ها و عرصه ها عبارتند از : توسعه حرم مطهر و سایر اماکن متبرکه، توسعه مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی، توسعه اماکن متبرکه و زیارتی قم، توسعه حمل و نقل شهری و بین شهری، توسعه مراکز اقامتی و رفاهی مانند هتل ها، زائرسراها، توسعه بیمارستان ها و خدمات پزشکی و بهداشتی، توسعه مراکز تجاری و توریستی، تفریحی و فرهنگی، توسعه فضاهای سبز و پارک ها، توسعه بافت های فرسوده شهری، توسعه زیرساخت های شهری مانند سیستم آبرسانی، برق، گاز، مخابرات و...
  در مرحله بعد با توجه به نیازهای شناسایی شده و ابزارهای موجود، به طراحی و تبیین انواع اوراق بهادار اسلامی جهت پاسخ به این نیازها در بخش ها و عرصه های مختلف پرداخته می شود. با توجه به گستردگی اوراق بهادار اسلامی(ابزارهای مالی اسلامی)، در این مقاله سعی گردیده است با هدف توسعه زیارتی شهر مقدس قم، ابزارهای مالی مناسب برای تحقق این مهم طراحی و تبیین گردد که عبارتند از اوراق وقف، اوراق قرض الحسنه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق جعاله، اوراق منفعت، اوراق استصناع و اوراق مشارکت.خاطر نشان می گردد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انواع اوراق بهادار مورد بحث در مقاله را مورد بررسی فقهی قرار داده و صحت شرعی آن ها را تایید نموده است.
  کلیدواژگان: ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)، تامین مالی، توسعه زیارتی، شهر مقدس قم
 • حسین صفری مقدم*، امیر صفری مقدم صفحات 155-173
  مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، تلاش می کند به اثبات این فرضیه بپردازد که «بازارهای پول و سرمایه می توانند از طریق صندوق های مشترک اجاره و ساخت دارایی ثابت با یکدیگر ارتباط پایدار مالی برقرار کنند. همچنین چگونگی ارتباط میان عقود مبادله ای و مشارکتی از طریق این صندوق ها با مثال بازار مسکن تبیین می شود و سپس ریسکها و مزایا و معایب ذکر خواهد شد». مقاله، ضمن ایجاد ارتباط متقابل نظام بانکی و بازار سرمایه در چارچوب اقتصاد اسلامی، این نتیجه را به دنبال دارد که صندوق های اجاره ثابت علاوه بر رفع نیاز تقاضای دارایی ثابت (مسکن، زمین ،ساختمان،خط تولید)، امکان خروج بانک از تصدی گری،امکان تلفیق سپرده های با سود ثابت و متغییر و در نهایت امکان بازیافت (بازگشت به چرخه اقتصادی) تسهیلات اعطایی را فراهم می سازد. همچنین صندوق های سرمایه گذاری مشترک ساخت دارایی ثابت، ضمن تامین موارد فوق به چرخه تولید و افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد نمود.
  کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، صندوق سرمایه گذاری اجاره دارایی ثابت، صندوق سرمایه گذاری ساخت دارایی ثابت، استصناع، اجاره به شرط تملیک
 • مرضیه جهانی، پرستو محمدی* صفحات 175-191
  هدف از این مقاله بررسی اولویت قراردادهای پرداخت تسهیلات از نگاه کارشناسان بانکی می باشد. به این منظور برای سادگی چهار عقد پرکاربرد (جعاله ،فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک، مشارکت ) در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان بانکی یکی از بانک های کشور در منطقه 2 شهرتهرانبوده است. با توجه به اینکه در هر شعبه دو کارشناس خبره (مدیر و مسئول اعتبارات) در این مورد وجود داشته است. کلیه خبرگان جامعه آماری مورد پرسش قرار گرفته اند. در مجموع 22 کارشناس خبره به پرسشنامه های این پژوهش پاسخ داده اند. با توجه به ماهیت تحقیق جهت اولویت بندی قراردادهای پرداخت تسهیلات از مدل های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است . معیارهای در نظر گرفته شده از طریق مرور تحقیقات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس روش دلفی بدست آمده اند. سپس اهمیت نسبی معیارها از نظر کارشناسان بانکی تعیین گردیده است. برای محاسبه وزن معیارها از مدل تصمیم گیری چند معیاره به نام آنتروپی شانون استفاده شده است. نتایج حاصل از این مدل نشان می دهد که معیارهایی نظیر سرمایه در گردش،نوع پروژه، مبلغ پیش دریافت جهت اعطای تسهیلات، ارزش فعلی خالص، مدت زمان باز پرداخت مبلغ تسهیلات،میزان نقدینگی بیشترین وزن را در بین معیارها به خود اختصاص داده است. در پایان جهت اولویت بندی عقود مورد نظر از روش تاپسیس فازی (FTopsis) استفاده شده است. بر این اساس کارشناسان بانکی به ترتیب عقد مشارکت، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و جعاله را ترجیح می دهند. بدیهی است که این ترتیب با تغییر شرایط اقتصادی، آیین نامه های مربوط به عقود و تغییر نرخ سود عقود تغییر خواهد کرد.
  کلیدواژگان: عقود اسلامی، مدل های تصمیم گیری چند معیاره، آنتروپی شانون، تاپسیس فازی
 • میثم حقیقی*، ناهید مومنی نژاد صفحات 193-206
  نوسان نرخ ارز خارجی در مقابل پول ملی یکی از عوامل اصلی ایجادکننده شرایط نااطمینانی و در نتیجه نا بسامانی بازار ارز است. بدین منظور کشورهای جهان با استفاده از معاملات سلف ارز، با این روش که ثمن و مثمن در آینده مورد مبادله قرار می گیرد، اقدام به مدیریت و مهار این نوسانات ارزی کرده اند. اما با توجه به آنکه معاملات دین در برابر دین بر اساس فقه امامیه، نامشروع است، نمی توان از این روش برای مدیریت نوسانات نرخ ارز در کشورمان استفاده کرد و تنها در صورتی که تمام شرایط عقد سلف رعایت شود، امکان استفاده از آن وجود دارد. از سویی، استفاده از ظرفیت بالای ابزارهای مالی، بر مبنای عقد شرعی امکان مدیریت این نوسانات را برای مقامات پولی و ارزی فراهم می آورد. لذا یکی از این ابزارهای مالی، می تواند «صکوک سلف ارز» باشد.
  مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر تلاش کرده است به اثبات این فرضیه بپردازد که «صکوک سلف موازی ارز، ابزاری برای تنظیم نوسانات، کنترل نقدینگی و رفتار سوداگرانه در بازار ارز می باشد» و به این نتیجه می رسد که صکوک سلف ارز را می توان برای تنظیم و کنترل سه عامل عمده نابسامانی بازار ارز؛ یعنی تثبیت دستوری نرخ ارز توسط بانک مرکزی، حجم بالای نقدینگی و رفتارهای سوداگری، مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: ابزارهای مالی، سلف موازی، صکوک سلف ارز، بازار ارز، ریسک بازار ارز
|
 • Seyedhadi Arabi*, Fateme Mahmodi Pages 7-31
  Today,insurance is an essential part of the financial system in each country. In the capital market, insurance companies are of important institutions that, along with other financial institutions contribute to the resource allocation. Insurance and Takaful companies play significant role in covering the risks of economic activities and are of the most important institutions for economic growth flourishing. Islamic insurance industry, in order to avoid some problems of conventional insurance from Sunni jurisprudence perspective, has suggested Takaful model that has received more tendency in both Muslim and non-Muslim countries. Although conventional insurance is legal from Shia jurisprudence, but using of Takaful increases the capacity of the insurance market. This article tries to introduce Takaful and investigate its differences with the conventional insurance, and its challenges via descriptive-analytical method. The results show that Takaful industry has distinct characteristics from conventional insurance. Takaful financial operations are more transparent than conventional insurance. In Takaful customers (insured) have a share in underwriting surplus and profit from investment and therefore closer to justice. Takaful, homogenization and standardization of business models and regulations are important for developing Takaful industry. Reducing costs and encouraging investors require strengthening the secondary market for Takaful.
  Keywords: Takaful, Takaful industry challenges, conventional insurance
 • Mohammad Naqi Nazarpour*, Golamreza Mostafapour, Maryam Haji Monjezi Pages 33-57
  Today, the role of financial institution and banks in economic development of communities is undeniable. Therefore, banks should be proportional to the changes to be updated, because of close interaction with other sectors which are available in the market. Credit Card is one of the tools is made in this regard, and due to reliance on the interest rate cannot be used in Islamic and Banking. With regards to the importance of Credit Cards and their significant role in various economic areas, experts have tried to present some principles based on other legal tracts such as Morabehe for using credit cards in Islamic Banking. The Qard-Hassan bank as the subset of a banking system without interest and accordance to its own structure in the mobilization and allocation of resources, needs to design some models for profitability and in accordance with the laws and regulation of this kind of banking. However, the legislation in this type of banking is such a way that by creating restriction in mobilization and allocation of the Qard-Hassan resources, made the banks tend to providing profitability from banking service resources one of the services defined in Qard-Hassan banking establishments constitutions is issuance of credit cards which can be an appropriate of income for banks.
  This paper investigates the hypothesis that issuance of credit cards based on Qard-Hassanic facilities and by providing appropriate incomes for loan can develop this type of specialized banking. This is a kind of library resources study emphasizing the important of this institution to continue operating profitability. The result of this study showed that the issuance of Credit Cards as well as, providing profitability for bank provides advantages such as development of culture of Qard-Hassan, removed of moral dangers caused by Qard-Hassan sources and providing better services to applicants in order to facilitate the Qard-Hassan facilities of this bank.
  Keywords: Credit Cards, Qard, Hassan facilitates, services banking, The Qard, Hassan Bank, the Qard, Hassan credit card
 • Parviz Rostamzadeh*, Shohre Nasirabadi Pages 59-85
  In development countries, many of the capital based and infrastructuralprojects financing from stock market. In the other words, private financial resources throughfinancial marketsin different ways, are invested in infrastructure.
  Amongthese methodscan be mentioned service of development banks, creating specialized banks orfundsand bonds.
  theIslamic Development Bank Group as aninternational bank,using different methods offinancing compliance with the principles of Islamic Sharia, has contributed to financing of important social and economic projects, especially infrastructure projects. In this paper, has studied the pattern offinancing from the Islamic Development Bank Group to present theimplementationstrategyfor the development ofinfrastructurein the country, in order toachieve the objectives ofthe economic, politicaland social development. Some of thesesolutionscan becitedmore aware of the activities ofthe Islamic Development Bankby financial institution sand banks , financing of new tools and methods, utilizing specialized knowledge of Islamic finance, capacity building inexecutivesuitable for use off acilities Islamic Development Bankfor the development of the country and infrastructure development.
  Keywords: Islamic Development Bank, Financing, Infrastructure
 • Wahhab Ghelich* Pages 87-110
  According to banks and financial institute's operations expansion, Beneficiaries increasing and asymmetric information expansion, corporate governance implementation is necessary for banking system. Defensing of total laws of Beneficiaries is the heavy duty of corporate governance in banking system. Islamic banking has suitable capacity for corporate governance implementation. This system has motivations as Competitiveness, special laws, Islamic ethic about Individual behavior and social- political environment. These motivations can provide a good atmosphere for corporate governance implementation in banking system. So supervision, risk management and transparency are some Islamic banking tools for corporate governance implementation. These tools with mean factor as board of directors, high management, Shareholders and depositors can corporate governance implementation in banking system.
  Keywords: Corporate Governance, Islamic Banking, Musharakah, ethic
 • Vahid Moghadam*, Mohamad Vaez Pages 111-130
  By considering the recent scientific changes in Iran, it is necessary to press a few qualified texts about Iran economy Based on the targets of Islamic economic system. For realizing it, we have to evaluate the existing books about Iran Economy.
  In this paper, we appraise 14 Iran economy books which are pressed by using content analysis method.
  The results shows us following items:1. The majority of the books have used descriptive-sectional approach.
  2. The share of analytical books is low and unfortunately they have disappointed content to introduce Iran economy.
  3. The average rank of the books is less then medium.
  4. The content of mentioned books are full the objects such as "employment" and "growth", but the subjects of rule oriented policies are scarce.
  5. All of their books have constituted based on mainstream approach.
  6. All of them have not constituted based on using a conceptual model in description of policies.
  Keywords: Evaluation of Economic Books, Iran Economy, Islamic Economic System
 • Mohamad Tohidi* Pages 131-154
  Sukuk is one of the recent innovations in the field of Islamic finance. This instrument is baded on shariah compliant contracts and used to finance goverments and firms. Sukuk can be considered as an efficient and suitable alternative for conventional bonds. This article at first identifies financing needs of different sectors of holy city of Qom that these needs include: construction and reconstruction, Modernization and renovation, repair, providing equipments and facilities, and providing working capital. In this article, different sectors and areas of holy city of QOM include: development of the holy shrine and other holy places, development of research centers, universities and Religious science centers, development of Urban and inter-urban transportation, developmentof residential and welfare centers and facilities such as hotels and motels, development of hospitals and medical services, development of shopping, entertainment and cultural centers, development of green spaces and parks, development of old Urban places, development of urban infrastructures such as water supply, electricity, gas, telecommunications and
  In the following, This research matches identified financing needs with different types of sukuk and presents best structures and models of sukuk for financing these needs in different sectors.
  In this research, we try to use the most important and suitable structures of sukuk that proved by shariah board of SEO of Iran Capital Market.
  Keywords: Islamic Financial Instruments (Sukuk), Financing, Pilgrimage Development, Holy City of QOM
 • Hossein Safari Moghadam *, Amir Safari Moghadam Pages 155-173
  In Islamic banking because of the nature of the contracts and instruments of communication necessary between the money market and capital than traditional banking. Therefore, the main purpose of expansion of communication paths between the banking system and capital markets within the framework of Islamic economy, while moving away from trading interest, development of new financing instruments, communicate more with each other and to seek financial markets, economic growth in Islamic countries is.The present study using library resources and the Internet, gives attempts to prove the hypothesis that "money and capital markets through mutual funds and construction of fixed assets linked to restore financial stability. The relation between exchange contracts and participation by these funds is explained by the example of the housing market and the risks and advantages and disadvantages will be mentioned. " Paper banking system and the capital market in the context of cross-linking of economy, this results in a fixed rent funds in addition to eliminating the need for fixed assets (housing, land, building, production line), the possibility of taking out bank Gary possible to combine fixed income and variable deposits and the possibility of recycling (returning to economic cycles) facilities provide. The joint venture fund the construction of fixed assets, the provision of the above will contribute to the production cycle and increase economic growth.
  Keywords: Islamicbanking, investment fundoffixedassets, investment fundconstructionof fixed assets, Istisnaa, hire, purchasesecurities
 • Marzieh Jahani, Parastoo Mohammadi* Pages 175-191
  The aim of this paper is reviewing the priority of Islamic contracts from the banking experts’ point of view. For this reason to simplicity four common contracts (Jo’aalah, installment sales, hire-purchase, and participation) is reviewing in this research. Statistical population in this research is one of the Iranian bank in capital city, Tehran. Due to this fact that there were two experts in each branch (manager and credits responsible), all the experts of statistical population were questioned in addition we referred to two relevant staff authorities of the bank. Overall 22 experts answered the questionnaire. Due to the nature of this research to prioritize Islamic contracts, multi-Attribute decision making model was used. Considered criteria were found throughout reviewing research and experts comments. Based on Delphi model. the relative importance of the criteria were determined by banking experts for calculating the criteria, multi-criteria decision making model, Entropie Shannon, were used. The results of this model show that criteria such as working capitals, projects type, the amount of lending ago, Net present value, time to repay loans, the amount of liquidity , have gotten the greatest weight among all criteria. In the end to prioritize the contracts, Ftopsis method were used.According to this, ranking experts preferred below sequence: participation contract, hire- purchase, installment sales and Jo’aalah. It is obvious that this sequence would be changed with the change in economic conditions, regulation related to contracts and change in banking interest rate.
  Keywords: Islamic contracts, multi criteria decision making, Entropie Shannon, Ftopsis
 • Meysam Haghighi*, Nahid Momeninejad Pages 193-206
  Fluctuations inforeignexchange ratesagainstthe national currecyis one of themain factorscausinguncertaintyanddisordersas a result ofthe currency market. Therefore, countries using the futures Exchange, the price and sales with them ethod that will beex changed in the future, the management and control offoreign exchange fluctuation shave. But according to the trading religion against religion based on Shia jurisprudence, is illegitimate, ýthis method can be used to manage exchange rate fluctuations in our country and only if all ýconditions are met futures contract, take advantage of it exist. On the other hand, high capacity ýutilization of financial tools, based on possible legal contract management and foreign ýexchange fluctuations to provide the monetary authorities. So can "ý Future's Sukuk of Exchange" is one of the financial tools.
  This article is a descriptive - analytical method and use valid library has tried to prove the ýhypothesis that "theý Future's Sukuk of Exchange A tool in order to adjusting foreign exchange market fluctuations, liquidity ýcontrol and speculative behavior in the currency market is" and concluded Exchange futures can be ýconcluded that the sukuk to control three major foreign exchange market turmoil, the grammatical ýfixed exchange rate by the central bank, the volume of liquidity and speculative behavior, be used.ý
  Keywords: financial tools, the parallel futures, Future's Sukuk of Exchange, foreign exchange ýmarket, Exchange market risk