فهرست مطالب

چهار گوش - سال یکم پیش شماره 2 (شهریور 1395)

ماهنامه چهار گوش
سال یکم پیش شماره 2 (شهریور 1395)

 • بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/06/11
 • تعداد عناوین: 24
|
 • سرمقاله: گذر از روابط عمومی سنتی لازمه روابط عمومی حرفه ای
  علی شوقی بنام صفحه 5
 • روابط عمومی و اخلاق حرفه ای/ ارزش های روابط عمومی در عصر حاضر
  سیدغلامرضا کاظمی دینان، فریدون وردی نژاد صفحه 6
 • 7 ویژگی نیروی انسانی حرفه ای در روابط عمومی
  امیرعباس تقی پور صفحه 7
 • مدیران روابط عمومی؛ «افتاده» در غبار
  علیرضا کتابدار صفحه 8
 • پایش رسانه ای مستمر
  داود زارعیان صفحه 10
 • حرفه ای گرایی در دنیای کسب وکار
  اسماعیل قدیمی صفحه 12
 • حرفه ای گرایی در روابط عمومی، چالش ها و راهکارها
  حمیدرضا نجفی صفحه 14
 • تشریفات نوین راهبرد مدیریت ارتباطات در جھان امروز
  علی محمد بیدار مغز صفحه 15
 • روابط عمومی حرفه ای مولد سرمایه اجتماعی
  مهدی محمدی صفحه 16
 • قدرت ارتباطات انسانی
  علی جهانی صفحه 17
 • مدیریت هویت برند
  آرش سلطانعلی صفحه 18
 • کارکرد اطلاع رسانی رسانه های اجتماعی برای روابط عمومی
  حمید ضیایی پرور صفحه 20
 • روابط عمومی استراتژیک و مدیریت خلاقیت در ارتباطات
  حمید شکری خانقاه صفحه 25
 • برندسازی در قاره ششم
  علی مصریان صفحه 29
 • ارتباطات خلاق و مدیریت محتوا
  وحید ناصحی فر صفحه 31
 • تکنیک های ارتباط خلاق
  احمدرضا فتوت، زهرا اسدی صفحه 32
 • فناوری های نوین ارتباطات و عرصه روابط عمومی
  علیرضا امیرپور صفحه 34
 • روابط عمومی و رعایت اصول حرفه ای/ روابط عمومی و ارتباطات موثر
  محمود ترابیان، سونیا پوریامین صفحه 35
 • برنامه ریزی در روابط عمومی حرفه ای
  مجتبی نظری صفحه 36
 • خلاقیت پایه روابط عمومی
  غلامرضا دیوسالار صفحه 37
 • مدیریت برند و ملیت/ یادداشت: جامعه رقابتی، شرط حرفه ای شدن روابط عمومی است
  آرش ظفری، محمد خجسته نیا صفحه 38
 • یادداشت: روابط عمومی و ثبات مدیریت
  کیوان اقبالیان صفحه 39
 • روابط عمومی حرفه ای و مدیریت هویت برند
  منصور ساعی صفحه 40
 • صفحات آگهی این شماره
  صفحه 50