فهرست مطالب

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار - پیاپی 27 (تابستان 1395)

نشریه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
پیاپی 27 (تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/06/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا امیرحسینی*، معصومه قبادی صفحات 1-16
  مدل های بسیاری در ارزیابی و انتخاب سبد سهام وجود دارد. اولین مطالعه در این زمینه، مدل میانگین واریانس مارکوتیز در سال 1952 می باشد. از آنجایی که با افزایش بحران ها در محیط فعالیت سازمانی، عدم اطمینان افزایش می یابد، مسئله ارزیابی و انتخابسهام شامل پارامترهای مهمی می شود. از این رو، مجموعه فازی ابزاری قدرتمند برای مواجهه با ابهامی است که توسط بازارهای تجاری و وضعیت تصمیم های سرمایه گذاران ایجاد می شود. لذا در مقاله حاضر از تئوری فازی به همراه تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی و انتخاب سبد سهام استفاده گردیده است. بدین منظور 12 سهم از 50 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه نشان دهنده نرخ بازده 72درصدی سبد سهام منتخب است. علاوه براین در سبد سهام پیشنهادی شرکت خدمات انفورماتیک دارای بالاترین عملکرد و بانک پارسیان ضعیف ترین عملکرد را دارد.
  کلیدواژگان: انتخاب سهام، تصمیم گیری چندمعیاره فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش مجموعه ساده وزن فازی
 • امین محمدیان حاجی کرد، ملیحه اصغرزاده زعفرانی، مصطفی امام دوست صفحه 17
  طراحی و استقرار مدل رتبه بندی اعتباری در نظام بانکی نقش مهمی در بالا بردن کارایی تخصیص منابع به مشتریان هدف دارد. در این تحقیق با هدف تدوین مدلی جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک از ماشین بردار پشتیبان (SVM) و الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شده است. بدین منظور، مطالعه ای بر روی متغیرهای مالی282 شرکت که طی سال های 1387 تا 1390 از بانک تجارت تسهیلات دریافت کرده اند، صورت گرفته است. در این پژوهش برای بهینه سازی ورودی های ماشین بردار پشتیبان از الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شده است، توان بسیار بالای الگوریتم ژنتیک در انتخاب نقاط بهینه، همواره این اطمینان خاطر را برای استفاده کننده فراهم می آورد که نقاط بهینه پیشنهادی، نقاط بهینه بهتری برای مساله خواهند بود. در مدل هیبریدی GA-SVM، الگوریتم ژنتیک داده های ورودی مدل SVM را بهینه می سازد.
  یافته های تحقیق نشان می دهد مدل هیبریدی GA-SVM نسبت به مدل SVM عملکرد بهتری در شناسایی مشتریان خوش حساب و بد حساب و پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان دارد.
  کلیدواژگان: رتبه بندی اعتباری، ریسک اعتباری، ماشین بردار پشتیبان، الگوریتم ژنتیک
 • مقصود امیری، حمیدرضا حدادیان*، مصطفی زندیه، علی رئیس زاده صفحه 33
  معاملات موفق در بازارهای مالی می بایست نزدیک به نقاط کلیدی بازگشتی انجام گردد. در سال های اخیر سیستم های مختلفی به منظور شناسایی این نقاط بازگشتی ایجاد شده اند. تحلیل تکنیکال یکی از معتبرترین و پرکاربردترین این سیستم ها محسوب می شود. تحلیل تکنیکال بواسطه قوانین متعددی که داراست سعی در ایجاد سیگنال های صحیح به موقع به منظور شناخت این نقاط دارد. اما یکی از معایب این سیستم وابستگی شدید آن به تجربه و دانش انسانی جهت انتخاب و کاربرد این قوانین است. در این تحقیق ما سعی کرده ایم تا سیستم معاملاتی هوشمندی را بر پایه قوانین شناخته شده تحلیل تکنیکال و استفاده از سه ابزار الگوریتم ژنتیک، منطق فازی و شبکه عصبی ایجاد نماییم. در واقع الگوریتم ژنتیک به بهینه سازی قواعد تکینکی به دلیل پیچیدگی محاسباتی کمک خواهد کرد. منطق فازی نیز به تشخیص موقعیت کلی جاری در بازار کمک خواهد کرد. چرا که بنا به نوع خاص بازار (دارای روند یا خنثی) دسته ای از قوانین انتخاب خواهند شد. در انتها سیگنال های ایجاد شده بوسیله هرکدام از قواعد با کمک شبکه عصبی المان، به صورت نتیجه واحد (خرید، فروش یا نگهداری) در خواهد آمد.
  نتایج حاصله نشان می دهد به صورت آماری اختلاف معنادار و قابل توجهی میان خرید ونگهداری سهم و سیستم معاملاتی پیشنهادی در این پژوهش وجود دارد. به عبارت دیگر سیستم پیشنهادی ما پتانسیل سودآوری بسیار بالایی را از خود نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سیستم معاملاتی سهام، تحلیل تکنیکال، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی، منطق فازی
 • احسان ذاکرنیا*، مهدی خواجه زاده دزفولی، میثم فدایی واحد صفحه 53
  ابزارهای تامین مالی در سالهای اخیر رشد و توسعه روزافزونی داشته اند. گسترش روزافزون ابزارها و روش های تامین مالی در دنیای مالی، مدیران مالی را با یک تصمیم بسیار مهم مواجه ساخته است. مدیران مالی همواره با این سوال مواجه هستند که چه ابزار مالی می تواند در راستای رفع نیاز تامین مالی راهگشا باشد. در این پژوهش سعی شده است با استفاده متغیرهای کلامی و در محیط فازی عوامل موثر بر انتخاب روش تامین مالی شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی شود. عوامل موثر بر انتخاب روش تامین مالی به سه دسته ی کلی تقسیم بندی شده است. این عوامل عبارتند از : عوامل مربوط به منبع تامین مالی کننده، شرکت تامین مالی شونده و عوامل کلان سیاسی و اقتصادی.
  سپس برای هر کدام از عوامل کلی، یک سری عوامل جزئی نیز بیان شده است و بر اساس اهمیت و اولویت عوامل جزئی نیز اولویت بندی شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش TOPSIS فازی به اولویت بندی عوامل پرداخته است
  کلیدواژگان: تامین مالی، تامین مالی کننده، شرکت، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی
 • محمدرضا رستمی، لیلا بیک زاده، فاطمه اژدری صفحه 71
  این پژوهش به بررسی کاربردهای اطلاعات ناهمگن برای قیمت گذاری تعادلی دارایی ها و انتخاب پرتفوی بهینه می پردازد. چارچوب نظری در این تحقیق به صورت مستقیم، با تئوری تعادل انتظارات منطقی خطی آدماتی (1985) در ارتباط است. بر خلاف پارادایم سنتی قیمت گذاری دارایی ها و انتظارات منطقی، تحقیق حاضر توجه زیادی به پارادایم جدیدی از ناهمگونی و عقلانیت محدود مبذول داشته است. در تحقیق حاضر، ابتدا همبستگی میان قیمت های نسبی و بازده های آتی پرتفوی های قیمت-مشروط تعیین می شود. پس از آن عملکرد پرتفوی قیمت–مشروط با پرتفوی خرید و نگهداری در دوره زمانی 91-1387 مقایسه می شود. نتایج تحقیق همبستگی مثبت میان قیمت های نسبی و بازده های ماهانه را نشان می دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که استراتژی قیمت-مشروط بهتر از استراتژی خرید و نگهداری عمل می کند.
  کلیدواژگان: اطلاعات ناهمگن، عقلانیت محدود، استراتژی قیمت - مشروط، استراتژی خرید و نگهداری
 • غلامرضا زمردیان، فرخنده نریمان صفحه 87
  از جمله عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری که سرمایه گذاران در تصمیم های سرمایه گذاری به آن توجه خاصی مبذول می دارند، امنیت سرمایه گذاری انجام شده بوده که این موضوع در مباحث اقتصادی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. از آن جایی که رشد و توسعه اقتصادی هر کشور به سرمایه گذاری های انجام شده ارتباط پیدا می کند، بنابراین هر چه قدر سرمایه گذار با توجه به بازده مکتسبه امنیت بیشتری احساس نماید، این موضوع باعث افزایش سرمایه گذاری می گردد.
  در این مقاله سعی بر آن است، تا با استفاده از روش ارزش در معرض خطر میزان بازده و ریسک چهار بازار فعال کشور مانند سهام، طلا، ارز و مسکن را به کمک معیار ارزش در معرض خطر(VaR) مورد محاسبه و مقایسه قرار داده و بر اساس روش TOPSIS نگرش افراد فعال در این بازار را با یکدیگر مقایسه نماید.
  نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که امنیت سرمایه گذاری در بازار سهام نسبت به سایر بازارها در حد کم بوده و لذا سرمایه گذاران در این بازار با ریسک قابل توجهی مواجه می باشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک گریز و بی تفاوت نسبت به ریسک دارای رفتار یکسانی در ارتباط با نحوه سرمایه گذاری در این بازارها می باشند، به این معنی که آنها ابتدا« سرمایه گذاری در بازار مسکن و آنگاه سرمایه گذاری در بازار طلا را بر سرمایه گذاری ارز و سهام ترجیح می دهند. برخلاف دو گروه فوق سرمایه گذاران ریسک پذیر، سرمایه گذاری در سهام و آنگاه سرمایه گذاری در بازار مسکن را بر سرمایه گذاری در بازارهایی چون طلا و ارز ترجیح می دهند.
  کلیدواژگان: ریسک و بازده، امنیت سرمایهگذاری، ارزش در معرض خطر، بازار سهام، طلا، ارز و مسکن
 • محمد رکن الساداتی عزآبادی، پریناز جلا* صفحه 115
  امروزه در بازارهای جهانی نوع دیگری از سری های زمانی حائز اهمیت هستند. این نوع سری های زمانی حجم زیادی از اطلاعات مربوط به قیمت های خرید وفروش، حجم معاملات، زمان انجام معاملات و... را در طول یک روز شامل می شود، این سری های زمانی را با عنوان سری های زمانی با فرکانس بالا می شناسند که هنگام استفاده از این سری های زمانی به مشکلاتی نظیر: ناهمزمان بودن انجام معاملات، اختلالات کوچک و وقوع جهش ها بایستی توجه نمود که دارای تجزیه و تحلیل متفاوتی نسبت به سری های زمانی معمولی است و محقق قادر به استفاده از افق زمانی کوتاه مدت برای بررسی های خود می باشد. در این مقاله به برآورد ریسک سیستماتیک شرکت ملی صنایع مس ایران با استفاده از رویکرد « از پیش متوسط گیری کردن» و حذف جهش ها در طی ماه های خرداد الی آبان سال 1393 پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جهش ها و اختلالات کوچک در برآورد نوسانات تحقق یافته و در نتیجه برآورد ریسک سیستماتیک تاثیرگذار هستند و حتما بایستی آنان را مورد بررسی قرار داد تا برآورد ریسک سیستماتیک قابل اطمینان تر باشد و در نتیجه مدیریت ریسک پرتفوی نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.
  کلیدواژگان: سری های زمانی با فرکانس بالا، اختلالات کوچک، از پیش متوسط گیری کردن، جهش، ریسک سیستماتیک، نوسانات تحقق یافته
 • میرفیض فلاح شمس، سمیرا غضنفری صفحه 137
  درچندسال اخیرشدت گرفتن رقابت دربازارهای پولی ومالی موجب گردیده است ،عملکرد شرکت ها دچارنوسانات زیادی گردد.تعیین وتشکیل پرتفوی مناسب مستلزم درنظرگرفتن میزان ریسک وبازده بوده ومطلوبیت سرمایه گذاری رامشخص می کند؛وتوجه همزمان به این دومورد ازارکان تصمیمات سرمایه گذاراست. درتحقیق حاضرسعی گردید؛به بررسی ریسک نامطلوب(مقدارارزش حدی)وبازده اضافی دربورس اوراق بهادارتهران به منظورکاهش ریسک ناشی ازکاهش ارزش دارایی ها پرداخته شود. مدل مورد استفاده برای تخمین مقدارارزش حدی«مدل تئوری ارزش حدی»می باشد.ازمدل GARCH(1،1)ومدل AR(1) وروش حداکثردرست نمایی[i] به منظورتخمین پارامترهای مدل تئوری ارزش حدی استفاده گردید.نیزازمدل چهارعامله کارهارت برای بدست آوردن بازده اضافی استفاده شد. برای انجام تحقیق ازداده های ارزش روزانه بازارسهام درفاصله زمانی 1382-1392 استفاده شد. دراین تحقیق معناداربودن رابطه بین مقدارارزش حدی وبازده توسط مدل پنل دیتا انجام پذیرفت.در نهایت نتایج آزمون فرضیه بیانگروجود ارتباط مثبت ومعناداربین بازده اضافی ومقدارارزش حدی (ریسک نامطلوب)برای نمونه مورد پژوهش راتایید کرد. همچنین نتایج رگرسیون پنل نشان داد که بین بازده موردانتظارومقدارارزش حدی ازنظرآماری رابطه معناداری وجود دارد.
  1. Maximum likelihood Estimation
  کلیدواژگان: بازده اضافی، تئوری ارزش حدی، روش حداکثردرست نمایی، مدل پنل دیتا
 • احمدرضا قاسمی، طاهره دنیایی هریس صفحه 155
  ریسک اعتباری را می توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می افتد، بیان کرد. هنگامی که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند این رخداد اعتباری رخ می دهد. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک ها می باشد و این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند. بررسی عوامل موثر و تاثیر گزار بر ریسک اعتباری از اهمیت بالایی برخوردار است،. بنا به آنچه اظهار شد، هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی مدلی جهت رتبه بندی مشتریان در حوزه ریسک اعتباری با رویکرد تلفیقی MADM و SOM است. بدین منظور در نخستین مرحله با مرور ادبیات موضوع،29 شاخص موثر در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان شناسایی وبر مبنای مدل 6c طبقه بندی شد. در مرحله بعد با توجه به فراوانی شاخص ها و نظر خبرگان 12 شاخص به عنوان شاخص نهایی در نظر گرفته شد. سپس با روش الگوریتم تشخیص الگو شبکه عصبی به تعیین خوشه های بهینه اقدام گردید؛ و با استفاده از روش شبکه عصبی خود سامانده (SOM) و k-mean مشتریان حقوقی دریافت کننده تسهیلات طبقه بندی گردید. در خاتمه وزن نسبی هریک شاخص های دخیل را در ارزیابی ریسک اعتباری شد.
  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، خوشه بندی، شبکه عصبی، روش کای میانگین، صنعت بانک داری
|
 • Zahra Amirhosseini*, Masumehghobadi Pages 1-16
  There are many models in portfolio evaluation and selection. The first study in this area is the Markowitz mean-variance modeling 1952. Since increasing crisis in the organizational activity makes uncertainty rising, the evaluation and selection of stocks problem will consist of the important parameters. Therefore, the fuzzy sets are a powerful tool for dealing with the uncertainty caused by trade markets and the investors ‘decision making. So, in this paper, the fuzzy theory along with multi-criteria decision-making has been used for portfolio evaluation and selection. To this end, 12 of the 50 active companies listed in Tehran Stock Exchange were evaluated in 1393 (solar year). A result represented the 72% rate of return of the selected portfolio. Moreover, Information Services Inc. has the highest performance and Persian Bank has the weakest performance in the proposed portfolio.
  Keywords: Keywords: portfolio evaluation, selection, fuzzy multi, criteria decision, making, fuzzy hierarchical analysis, fuzzy weighting simple set method
 • A. Mohammadian Hajikord, M. Asgharzade Zaferani, M. Emamdoust Page 17
  Design and implementation of credit rating model in the banking system plays an important role in enhancing the efficiency of resource allocation is to target customers. In this research aims to develop a model for evaluating the credit risk of the bank's corporate clients have been used Support Vector Machine (SVM) and Genetic Algorithms (GA). Therefore, a study has been on the financial variables of 282 companies during the years 2007 to 2010, have received loans from TEJARAT bank. In this research, to optimize the input of support vector machine is used of genetic algorithms. The power of the genetic algorithm to select the optimum points, always provides confidence that the optimal-made for the proposed going to be higher optimum points. In the hybrid model GA-SVM, genetic algorithm optimizes SVM model inputs the data.
  Research findings show GA-SVM hybrid model performed better than the SVM model in the identifying good customer accounts and bad customer accounts and credit risk prediction.
  Keywords: Credit rating, Credit risk, Support Vector Machine, genetic algorithms
 • Maqsood Amiri, Hamidreza Haddadian*, Mostafa Zandie, Ali Raiszadeh Page 33
  One of the new areas in financial researches is using artificial intelligence to assist building decision making systems. Stock trading system is one of those systems developed to help investors make successful trading operations. Successful trading operation must be done near turning point of price trends. In recent years many studies focused on preparing systems to suggest price trend reversal. Technical analysis which tries to provide trading signals is mostly used in such systems and is usually one part of the system.
  Technical analysis with a lot of rules try to give trader the signals of price trend reversal but the disadvantage of technical analysis is its dependency to investors experience to decide on technical rules and parameters. In fact the performance of technical analysis is deeply dependent to quality of setting technical parameters.
  In this study we try to build a trading system based on technical rules and enhance its performance by using Genetic Algorithms, Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks. GA helps us to train technical parameters in technical rules. Fuzzy logic helps us to discern how is the condition of market (trending market or none trending market). Because it is important to select kind of rules. When different enhanced rule provide their trading signal concerning market condition, an ELMAN network combines different signals together to provide trading suggestion.
  Results from Tehran stock exchange consist of 10 stocks demonstrate that statistically there is significant difference between performance of our proposed system and grand trading strategies such as buy and hold strategy. In other words, our system possesses profitability potentials.
  Keywords: Stock Trading System, Technical analysis, Genetic algorithm, Artficial Neural Network, Fuzzy Logic
 • Ehsan Zakernia*, Mahdi Khajehzadeh Dezfouli, Meysam Fadaei Vahed Page 53
  In recent years Financing tools have increasingly growth. With Development of tools and methods of financing, financial managers are faced with a very important decision. Financial managers are always faced with the question of what financial instruments can be be useful in financing their needs. In this study, we have tried to identify, categorize and prioritize the factors affecting the choice of financing methods by using verbal variables and in fuzzy environment. Factors affecting the choice of financing is divided into three general categories. These factors include: factors relating to sources of financing, the financed company or project and macro-political and economical factors. Then, for each of the general categories, a number of sub- factors expressed and the factors based on the importance has been prioritized. This study is functional study and by using the fuzzy TOPSIS method has prioritized the factors.
  Keywords: financing, source of funding, company, political factors, economical factors
 • Mohammadreza Rostami, Leyla Beykzadeh, Fatemeh Ajdari Page 71
  This research conducts a survey on the application of endogenous information for equilibrium pricing of assets and selecting optimum portfolio.
  Literatures in this research is based on Admati’s linear logical expectations equilibrium theory.
  Not like traditional paradigm of asset pricing and logical expectations, this research first surveys the correlation between prices and future returns of price conditioned portfolios. then we compare the performance of price conditioned portfolios with buy and hold portfolios during 1381-1391.
  Results shows that there is a significant positive correlations between relative Prices and monthly returns. Also results show that price – conditioned strategy performs better than buy and hold strategy.
 • Gholamreza Zomorodian, Farkhondeh Nariman Page 87
  Official statistics show that in the recent decades, on average, only about 12% of the country's real GDP has been allocated to investment in the manufacturing sector, including the production of goods and services and a considerable portion of it has been absorbed into unproductive speculative activities.Accordingly, this study with purpose to examining and comparing security of investing in different markets has evaluated the risk of investing in four market including stocks, gold, currency and Iran's housing using the Value at Risk (VaR) Criteria. Also in this study to providing a more accurate analysis of the security investment based on investor's attitudes TOPSIS method has been used.All information required for the study was collected on a monthly basis for during 2002 - 2013.The result of this study showed based on VaR Criterion, the security of investment in the stock market is much lower than other markets, so investors in this market face higher risk of investments relative to other markets.Also, the result of this study showed based on TOPSIS method (according to risk and return critrias) risk averse and risk neutral Investors have the Similar behavior, So that the two groups prefer The investment in the housing market and then investment in the gold market on the parallel markets including exchange and stock. However, unlike the aforementioned groups, risk-taking investors prefered investing in the stock market and then investing in the housing market on the investment in the gold and currency markets.
  Keywords: Security of Investment, Value at Risk, Stock, Gold, Exchange, Housing Markets, TOPSIS Method
 • M. Roknossadati Ezabadi, Parinaz Jala* Page 115
  Today, another important significant time series exist in markets. These time series include a lot of information such as the price of bid-ask, trading volume, trading time and etc. in one day, these time series are known as high frequency data which have issues such as: Non-synchronous trading, microstructure noise and jumps; they have different analyzing compared to conventional time series and the researcher is able to use them in a short period of time. This article will discuss about estimating of national Iranian copper industries companie's systematic risk by "pre-averaging" approach and removing jumps in Khordad until Aban 1393(June-November). The outcome of this research indicates that jumps and microstructure noises have impression over estimating of realized volatility and consequently on the systematic risk; and it is crucial to control them then estimating of systematic risk would be more reliable and as a result, risk management of portfolio will be more functional.
  Keywords: High frequency data, Microstructure noise, Pre, averaging, Jump, Systematic risk, Realized volatility
 • M. F. Fallah Shams, Samira Ghazanfari Page 137
  In recent years, Contention lead to intensify in money and finance market. So firm performance involved high fluctuation. Determining and convening appropriate portfolio require to consider basis risk and return. It's defined investment desirability. Simultaneous considering risk and return are the main element of investor decision making. In the following research, we are trying to evaluate downside risk and stock return in Tehran stock exchange, with due attention to reduce asset value in order to lead to decrease risk, via extreme value theory. Accordingly we apply extreme value theory in order to estimate extreme value parameters. This is done using Garch(1,1) type model, auto regressive and maximum likelihood estimation method. We use four factor Carhart model in order to extract abnormal return. For this purpose, according to the information available in TSE index real data between 1382-1392 years. This research employs panel least square to show virtually relation between stock return and extreme value quantity. Eventually, the outcomes of examining the research hypotheses demonstrate a relation between abnormal return and downside risk in the studied period. Moreover, the results revealed that panel data examining demonstrate direct relation between expected return and extreme value magnitude.
  Keywords: abnormal return, extreme value theory, maximum likelihood estimation method, panel data model
 • Ahmadreza Ghasemi, Tahereh Donyaee Page 155
  Nowadays¡ Loans in the banking industry has a crucial role in productivity because a substantial portion of the assets of a bank formed though the individuals and companies. So today’s credit risk has known as a biggest contributing factor of failure in the banks and financial institutions. Because of mentioned factors¡ control and management of these risks are necessary.As it mentioned before¡ the aim of this research is a model designed for customers in the areas of Assessing credit risk rating with a synthesized MADM and SOM method. For this purpose¡ the first step is identifying 29 indices that influence credit risk. After that¡ according to expert opinion and the past researches 12 indices was extracted. So the optimal clusters were determined by neural network pattern recognition algorithm. Then customers were categorizing with SOM and K-mean. Finally¡ the relative weight of each indicator of the credit risk assessment was determined.so research show that the customer experience in the economic sectors and account duration has high percentage. Finally¡ some recommendations are offered for future research and suggestions for researchers and practitioners in the field of banking are. At the end¡ some of the limitations mentioned in this research.
  Keywords: Credit Risk, Clustering, Artificial Neural Network, K, Man, Banking Industry