فهرست مطالب

فرآیند نو - پیاپی 53 (بهار 1395)
 • پیاپی 53 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علمی ترویجی
 • مژده نیک پور، محمد پازوکی* صفحات 5-17
  در حال حاضر، تولید صنعتی نسل اول سوختهای زیستی(بیودیزل، بیواتانول و بیوگاز) به میزان بهینه ای رسیده است. تولید سوخت از منابع باکیفیت پایین (نسل دوم سوخت های زیستی)، راه پایداری برای تامین سوخت و انرژی در بخش های صنعتی محسوب می شود. سالانه در ایران بیش از 15 میلیون تن ضایعات کشاورزی تولید می شود، در حالی که فقط 0.7 درصد از مصرف انرژی سالانه ایران از زیست توده تولید می گردد. در این مقاله روش فیشر- تروپش به عنوان راهی برای تولید بیودیزل از زیست توده مورد بررسی قرار گرفته است. قیمت نهایی هر لیتر محصول بیودیزل بین 23000 تا 40000 ریال تخمین زده شده که با بهینه سازی فرآیند یا ترکیب کارخانه های زغال سنگ و زیست توده، کاهش خواهد یافت. همچنین، با کاهش میزان انتشار دی اکسید کربن، این فرآیند به روشی سازگار با محیط زیست تبدیل خواهد شد.
  کلیدواژگان: بیودیزل، فیشر، تروپش، زیست توده، انرژی تجدید پذیر، گاز سنتز
 • فرهاد سلیمی* صفحات 18-30
  رسوب آسفالتین پدیده پیچیده ای است که تقریبا در تمام چاه های نفت، تاسیسات سرچاهی و انتقال نفت های آسفالتینی دیده می شود. هدف از این کار ارائه مدلی برای پیش بینی نرخ رسوب آسفالتین در خطوط جریانی است. مدل ارائه شده باید قادر باشد تاثیر سرعت و دما را روی پدیده رسوب پیش بینی کند. برای این منظور نیاز به دستگاهی است که بتوان شرایط دینامیک را با آن شبیه سازی کرد. مدل هایی که برای اندازه گیری نرخ رسوب استفاده شده اند مدل های استفاده شده برای پیش بینی رسوبگذاری در مبدل ها هستند. این مدل ها دارای دو ترم تشکیل رسوب و دفع رسوب هستند. ترم تشکیل رسوب در همه مدل ها تقریبا یکسان است ولی ترم دفع رسوب به دو شکل ارائه می شود که عبارتند از 1) عبارت وابسته به تنش برشی روی دیواره 2) عبارت وابسته به انتقال جرم. نتایج برازش مدل ها بر داده های آزمایشگاهی نشان می دهد که مدل ها به خوبی بر داده های آزمایشگاهی منطبق می باشند
  کلیدواژگان: آسفالتین، نرخ رسوب، معادله رسوبگذاری، سیستم های جریانی
 • حسن انصاری، عبدالله ایران خواه* صفحات 31-48
  امروزه تاکید بر ایمن بودن محیط های عملیاتی واحد بازیابی گوگرد به لحاظ زیست محیطی می باشد. کاتالیزور های مورداستفاده در رآکتورهای این واحد می توانند سهم مهمی در کنترل و کاهش گازهای آلاینده داشته باشند. اگر نوع کاتالیزور های انتخابی و نحوه چینش آن ها در رآکتور به گونه ای باشد که تبدیل بیشینه باشد در این صورت میزان گازهای آلاینده H2S و SO2 در جریان خروجی از واحد به طور قابل توجهی کاهش می یابد. در این مطالعه انواع کاتالیزور های مورداستفاده در این واحد بررسی گردیده و مشخص شد که علاوه بر آلومینا و تیتانیا، کاتالیزور هایی مرسوم برای تولید گوگرد، با مقاومت و تبدیل بالا، مواد طبیعی مثل فوژاسیت، سپیولیت و پامیس نیز می توانند به عنوان کاتالیست جایگزین استفاده شوند. از بین این مواد سپیولیت به علت فراوانی، هزینه پایین و فعالیت بالا امکان بالقوه مناسب تری برای کاتالیست جایگزین دارد. کاتالیست سریا نیز درمقیاس آزمایشگاهی فعالیت بالایی از خود نشان می دهد.
  کلیدواژگان: کاتالیست کلاوس، آلومینا، فوژاسیت، سپیولیت، پامیس
 • محمد اتوکش*، محمدحسن صادقی صفحات 49-65
  در این مقاله فرآیند جداسازی غشایی دی اکسیدکربن از گاز طبیعی به وسیله نرم افزار Aspen-Hysys و با استفاده از مدل های ریاضی به صورت یک مرحله ای شبیه سازی و صحت نتایج شبیه سازی با داده های فرآیندی موجود در دیگر مقالات، تایید شده است. هزینه فرآیند به صورت تابع جامع از تمامی عوامل تاثیرگذار بدست آمده است. برای رسیدن به یک شرایط بهینه اقتصادی جداسازی، از طرح عاملی کامل دو سطحی استفاده شده است. دما، فشار، و نرخ جریان خوراک، و فشار جریان تراوه در شرایط بهینه اقتصادی برای خوراک گازی معین، به ترتیب برابر 0/1atm، 2MMSCF/hr، 5atm، 30C بدست آمد. تاثیر پارامترهای بیان شده در اطراف نقطه کمینه اقتصادی بررسی و مشخص شد که افزایش دما، و فشار خوراک گازی و نیز فشار جریان تراوه باعث افزایش هزینه فرآوری، و افزایش نرخ جریان خوراک سبب کاهش هزینه فرآوری خواهد شد.
  کلیدواژگان: جداسازی غشایی، فرآوری گاز طبیعی، دی اکسیدکربن، بهینه سازی اقتصادی، طرح عاملی
 • احمد کشاورز، حمیدرضا کیهان پور، سیدمحمدکریم هاشمی زاده* صفحات 66-79
  با رها شدن نفت به اقیانوسها از تانکرها، کشتی و خطوط انتقال نفت تاثیر اجتماعی اقتصادی روی محیط های ساحلی دارد. آشکارسازی سریع نشت نفت می تواند خطرات جدی بر روی محیط زیست و ساکنان ساحلی را کاهش دهد. کشور ما از شمال و جنوب توسط دریا احاطه شده پس حفاظت از دریا امری حیاتی است. سنجنده های فراطیفی مجموعه ای از تصاویر مکانی را درباندهای متعدد با قدرت تفکیک طیفی بالا از یک منطقه جمع آوری می نمایند؛ که به پشتوانه اطلاعات موجود در صدها باند طیفی، امکان شناسایی مواد تشکیل دهنده صحنه تصویر با استفاده از مشخصه های طیفی آنها فراهم شده است. در این تحقیق جهت استفاده از داده مورد نظر با الگوریتم FLAASHتصحیح اتمسفری و حذف باندهای زاید انجام، سپس با استفاده از الگوریتم های جدا سازی فراطیفی PPI و FPPI نسبت به تشخیص نفت خام رها شده در خلیج مکزیک و تخمین نسبت نفت به آب در صحنه اقدام شد.
  کلیدواژگان: نشت نفت، الگوریتم های جداسازی فراطیفی، تصاویر فراطیفی، FPPI و PPI
 • عبدالکریم شریفی، الهام امیدبخش امیری* صفحات 80-91
  جریان گاز ترش طبیعی حاوی مرکاپتان ها و بطور خاص دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن می باشد که به منظور جداسازی این ترکیبات، وارد پالایشگاه می شود. از جمله فرآیندهای جداسازی گازهای اسیدی دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن، فرآیندهای شیرین سازی گاز با استفاده از حلالهای شیمیایی می باشد که بهترین نوع آن MDEA است. امتیاز اصلی این حلال نسبت به آمین های دیگر، جذب انتخابی سولفید هیدروژن در حضور دی اکسید کربن می باشد. در این مقاله با استفاده از نرم افزار اسپن پلاس تغییرات شرایط عملیاتی و فرآیندی در واحدهای شیرین سازی گاز بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که خطای شبیه سازی کمتر از 5 درصد می باشد. همچنین، با افزایش مقدار توان ریبویلر برج و افزایش دمای جریان ورودی به برج، میزان جریان خروجی از بالای برج افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، شیرین سازی گاز، اسپن پلاس، حلال آمین، دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن
 • غلامحسن پایگانه، اسماعیل قاسمی*، اعظم کاظم نژاد صفحات 92-101
  در این تحقیق اثر افزودن هم زمان گرافن و نانوخاک رس و تغییرات درصد وزنی آن ها بر روی استحکام ضربه ای پلی پروپیلن بررسی شد. همچنین از سازگارکننده« پلی پروپیلن پیوند داده شده با انیدرید مالئیک»(PP-g-MA) استفاده شد. ساخت نانوکامپوزیت ها، بر اساس روش اختلاط مذاب انجام گرفت. تمامی ترکیب ها و حالت های خالص مواد در یک اکسترودر دوپیچه همسوگرد مخلوط شدند و سپس به کمک دستگاه قالب ریزی تزریقی به صورت نمونه های استاندارد آزمون ضربه درآمدند. استحکام ضربه آیزود فاق دار تمام نمونه ها به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. ریخت شناسی ترکیب ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام شد. ریزنگارها نشان دادند که پراکندگی ذرات در درصدهای پایین تر بهتراست. نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که استحکام ضربه تمامی نانوکامپوزیت های سه تایی و چهارتایی نسبت به پلی پروپیلن خالص کاهش می یابد
  کلیدواژگان: استحکام ضربه ای، پلی پروپیلن، گرافن، نانو رس، تحلیل تجربی
 • علمی کاربردی
 • جمال سلیمزاده*، صید مهدی ویسه، اسفندیار محمدی، ابراهیم عابدینی صفحات 102-114
  این پژوهش با هدف بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر تسهیل نوآوری و نقش میانجی فرهنگ نوآورانه در پالایشگاه نفت آبادان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان پالایشگاه نفت آبادان که تعداد آنها 5225 نفرکه از این تعداد از طریق فرمول کوکران 358 نفر به عنوان نمونه بدست آمد. روش پژوهش از نوع توصیفی است که به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفیو از آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل رگرسیون و آزمون فریدمن ) با استفاده از نرم افزارspss انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین رهبری تحول آفرین و تسهیل نوآوری و فرهنگ نوآوری و همچنین ابعاد رهبری تحول آفرین (ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش و ملاحظه فردی) با تسهیل نوآوری و فرهنگ نوآوری رابطه معنا داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، تسهیل نوآوری، فرهنگ نوآوری
|
 • Mojdeh Nikpour, Mohamad Pazoki * Pages 5-17
  Nowadays, Industrial production of biofuels (biodiesel, bioethanol and biogas) has reached to an optimum level. Biofuel production from low quality feedstock) second generation biofuels( would be a sustainable path to provide fuels and energy in industrial sections. Annually, in Iran, more than 15 million tons of agricultural wastes is produced, however, 0.7% of annual energy consumption is generated from biomass. In this article, Fischer-Tropsch process has been discussed as an approach for producing bio-diesel from biomass. The final cost of bio-diesel product is estimated between 23000 to 40000 Rials per liter can be reduced by process optimization or combination of coal and biomass plants. This process can also be an environmental friendly approach by reducing carbon dioxide emission.
  Keywords: Bio, Diesel, Fischer, Tropsch, Biomass, Renewable Energy, Synthesis Gas (Syngas)
 • Farhad Salimi * Pages 18-30
  Asphaltene deposition is one of the main problems in asphaltenic oil fields.The aim of this work presents a model for predicting the rate of asphaltene deposition in flowing system. The model should be able to predict the effect of velocity, temperature on deposition rate. To study of asphaltene deposition in flowing system, a flow assurance type setup is needed. The models were used for measuring the rate of asphaltene deposition is based on fouling models for heat exchanger.These models have two terms, the deposition and removal terms. The deposition terms are the same in the all of the models but the rate of removal is described either by shear-related or mass-transfer related expressions.The results of data fitting show that there are good agreement between the predicted thickness and the experimental value.
  Keywords: Asphaltene, rate of deposition, Fouling model, Flowing system
 • Abdullah Irankhah* Pages 31-48
  Today the emphasis is to recover sulfur in environmentally safe conditions. Catalysts which used in these reactors can play an important role in controlling and reducing emissions. If we have the selective catalysts and how to arrange them in such a way that the maximum conversion in the reactor so, the emissions of H_2 S and 〖SO〗_2 at the output of the unit significantly will reduce.. In this study was investigated the alternative catalysts can used in this unit. It was found in addition to alumina and titania which are conventional catalysts for the production of sulfur with high resistance and conversion, natural materials like Faujasite, Sepiolite and Pumice can also be used as an alternative catalyst. Sepiolite is due to the abundance, low cost and high activity has greater potential for catalyst replacement. Ceria also shows high activity and conversion in laboratory scale
  Keywords: Claus Catalyst, Alumina, Faujasite, Sepiolite, Pumice
 • Mohammad Outokesh*, Mohammad Hasan Sadeghi Pages 49-65
  In this study, one-step membrane separation process for CO2-removal from natural gas was simulated using mathematical models by Aspen-Hysys software. The results of simulation were verified using published process data of other papers. Temperature, pressure, and flow rate of natural gas, and permeate pressure are amongst parameters affecting the cost of process. The process cost as a function of all influencing factors was determined. To achieve optimal economic conditions, a full factorial two level design with one center point was used. Temperature, pressure, and flow rate of gas feed, and permeate pressure of optimum economic point was estimated respectively 30 0C, 5 atm, 2 MMSCF/hr, and 0.1 atm. Around minimal economic point, the effect of considered parameters was investigated. The result showed that, as temperature, and pressure of feed gas and permeate pressure decreased, the process cost decreased. And also the process cost increased as feed flow rate decreased.
  Keywords: Membrane Separation, Natural Gas Processing, Carbon Dioxide, Economic Optimization, Factorial Design
 • Ahmad Keshavarz, Hamid Reza Kayhanpour, Seyed Mohammad Karim Hashemizadeh* Pages 66-79
  Oil spills is one of major marine environment challenge. The main impacts on the marine environment can be cited such as reduction in light transmission and also oxygen absorption and breakup which these prevents water plants photosynthesis. In this research, we used SpecTIR airborne sensor data and extracted and classified oils spills due DWH which happened in Gulf of Mexico at 2010. Atmospheric correction is done, because the data was in radiance level. In the next step, pure members extracted using PPI and FPPI algorithm with 1000 iterations and then they clustered 6 classes.Pure members classified in 6 classes of oil ratio, as 100%,80%,60%,40%,20% and water, rationality.Finally, FPPI had satisfactory results as it produces Infeasibility images for overtop False Alarm problem and also it doesnt need to use all of the pure member's spectral patterns for doing an accurate analysis in image.
  Keywords: Oil spill, hyper spectral separation algorithmsand matlab hyperspectral toolbox, Spectir, PPI, FPPI
 • Abdolkarim Sharifi, Elham Omidbakhsh Amiri * Pages 80-91
  Sour gas contains mercaptan and in particular carbon dioxide and hydrogen sulfide. For separation acid gases such as carbon dioxide and hydrogen sulfide, gas sweetening processes using chemical solvents, which is the best type of MDEA, is used. The main point of the amine solvent is the selective absorption of hydrogen sulfide in the presence of carbon dioxide. In this paper, the effect of operating and process conditions was considered using Aspen Plus software in gas sweetening. Simulation results show that the error is less than 5%. Also, by increasing the amount of power of reboiler and inlet temperature, the output flow increases.
  Keywords: Simulation, gas sweetening, Aspen Plus, Amin, CO2 H2S
 • Ismaeil Ghasemi * Pages 92-101
  In this thesis the effect of adding parallel nano clay and graphene and their weight percent changes on the impact strength of polypropylene is investigated. Also compatibilizer " maleic anhydride-grafted- polypropylene " (PP-g-MA) was used.
  Making nanocomposites was performed according to the melt mixing method. All combinations and pure states materials were mixed together in a co-rotating twin-screw extruder and then injection molded into standard impact test samples. Izod impact Resistance of notched specimens was studied experimentally.
  Morphology of the blendes was performed by scanning electron microscopy (SEM). Micrographes showed that the dispersion of particles in the lower percentages are better. The experimental results showed that impact strength of all triple and Quad nanocomposites compared to pure PP is reduced.
  Keywords: Impact Strenght, Polypropylene, Graphene, Nano clay, Experimental investigation
 • Jamal Soleymanzade* Pages 102-114
  Those Leaders who demonstrate transformational behaviors create a series of positive effects in the organization. This study examined the mediating role of transformational leadership to facilitate innovations and innovative culture in Abadan Oil Refinery done. and the participants were the workers of Abadan Refinery which were 5225 people, 358 using the Cochran formula the sample size was. The research method was descriptive in nature and in terms of practical implementation survey. To check the normality of the distribution of variable data Kolmogorov- Smirnov test was used. The data was collected through a questionnaire, and to analyze the collected data descriptive statistics and inferential statistics Using the software spss were used. The results obtained show that between transformative leadership and facilitate innovation and innovation culture and transformational leadership style (Inspirational motivation, idealized influence, intellectual simulation and individual consideration) by facilitating innovation, and there is a positive effect between culture innovation.
  Keywords: transformational leadership, facilitate innovation, innovation culture