فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی طغیانی *، فاطمه صادق پور صفحات 7-21
  دین اسلام، مومنان را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و نیکو، دعوت کرده است و از میان کارهای نیکو به قرض الحسنه تاکید فراوانی داشته است. به گونه ای که قرض الحسنه ( قرض غیرربوی و بدون اجر و مزد) به دیگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراوانی برای آن نهاده است. قرض الحسنه از ارکان الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت است. از این رو، ضرورت دارد که سیاست گذاران اقتصادی ایران برای تحقق الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت، قرض الحسنه را تسهیل کنند و زمینه های آن را فراهم کنند تا این سنت حسنه در اقتصاد ایران رایج شود و نیازهای معیشتی افراد نیازمند، با مشارکت مردم خیرخواه برطرف شود و نابرابری اقتصادی در اقتصاد ایران کمتر شود. هم چنین ضرورت دارد که اقتصاددانان ایرانی نیز برای رواج قرض الحسنه درباره مسایل آن، چون عوامل موثر بر افزایش سپرده های قرض الحسنه و اموری از این دست به تامل و تفکر بپردازند تا الگوی قرض الحسنه به عنوان الگوی جانشین قرض های ربوی در اقتصاد جهان معرفی شود و اقتصاد ایران گامی به جلو برای تحقق اقتصاد اسلامی بردارد.
  یکی از مسایل قرض الحسنه، جواز و عدم جواز اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه است. هدف این مقاله بررسی فقهی اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا جایگاه قرض الحسنه در آیات و روایات را بررسی کردیم و سپس کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را از منظر فقهی، مورد بررسی قرار دادیم و با تقسیم بندی فقیهان شیعه به دو گروه موافق و مخالف اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه، استدلال فقهی جدیدی برای جواز اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه آورده شده است و سپس برای احیاء سنت حسنه ی قرض الحسنه در اقتصاد ایران مدلی پیشنهاد دادیم.
  کلیدواژگان: کارمزد، قرض الحسنه، بانکداری بدون ربا
 • زهرا گواهی *، مریم ثقفی صفحات 23-45
  انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد.
  در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب نمایند؟
  این مقاله که با روش توصیفی –تحلیلی انجام شده به این دستاورد نائل شده است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز به آن صحه نهاده و بر آن تاکید نموده است ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مقتضای و مصالح عمومی و کشوری، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.
  کلیدواژگان: سلب مالکیت، دولت، مصالح عمومی، فقه و حقوق
 • سید محمد حسن مصطفوی * صفحات 47-70
  از تلاش برای تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، حدود 70 سال می گذرد- اگرچه دو برنامه 7 ساله اول، عملا اجرای چند پروژه عمرانی بود که برای شکل گیری سازمان برنامه و برنامه ریزی در ایران، بر آنها عنوان برنامه نهادند- هنوز کشور بر روی ریل توسعه قرار نگرفته است.
  از اجرای اولین برنامه که آغاز آن به سال 1327 بازمی گردد، تاکنون به طور اسمی 11 برنامه ولی در عمل، 9 برنامه تدوین شده و برنامه ششم نیز در دست تهیه است که از این برنامه ها، عملا 7 برنامه اجرایی شده است؛ به دلیل اینکه اجرای برنامه ششم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با طوفان انقلاب مواجه و به اجرا در نیامد و برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب نیز با مخالفت دولت نهم روبرو شد و اکثر مفاد آن از دست اجرا خارج گردید که اتفاقا به نظر برخی از صاحب نظران، این دو برنامه از جهاتی بهترین برنامه تدوین شده قبل و پس از انقلاب (برنامه ششم بهترین قبل، و برنامه چهارم بهترین بعد از انقلاب اسلامی) بوده اند.
  در این مقاله، سعی می شود کل برنامه های توسعه کشور مرور گردد و اهداف قانون های برنامه توسعه جمهوری اسلامی و نیز تحقق اجرایی برخی محورهای اصلی آنها استخراج و با ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام سنجیده شود.
  مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: برنامه توسعه، آموزه های اقتصادی اسلام، عدالت، تبعیض، رشد، سرمایه گذاری، تورم، بیکاری
 • حسین صادقی *، حمید آسایش صفحات 71-92
  ایران به عنوان یک از کشورهای منطقه خشک خاورمیانه در مقایسه با متوسط جهانی میزان بارندگی کمتر از یک سوم و پتانسیل تبخیری در بیش از متوسط جهانی است. این امر سبب محدودیت آب قابل دسترس در کشور شده است. علاوه بر این توزیع غیریکنواخت آب در سطح کشور، الگوی نامناسب شهرنشینی، نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظر سازگاری با اقلیم و عوامل دیگری با مشکل تامین آب در بسیاری از مناطق مواجه شده و به تدریج بر ابعاد این مشکل افزوده می شود، به نحوی که طبق پیش بینی های انجام شده کشور با بحران آب مواجه خواهد شد یکی از راهکارهای جلوگیری از این شرایط امکان تشکیل بازار آب است که این موضوع در این تحقیق هم از بعد فنی و هم از بعد اسلامی بررسی می شود. که با توجه به عملکرد امروزه امکان تشکیل بازار محلی آب وجود دارد که باید در این بازار، قواعد و اصول فقه از قبیل لاضرر، عدم اتلاف و اسراف نفی عسر و حرج و... رعایت گردد.
  کلیدواژگان: آب، بحران، قواعد و اصول فقهی
 • سارا امامقلی پور *، زهرا آسمانه صفحات 93-108
  موضوع «حکمرانی خوب» یکی از مباحث بسیار مهم و درعین حال جدید در ادبیات توسعه است که از دهه 1980 به بعد مطرح شد. بر اساس مفهوم حکمرانی خوب، مداخله کم یا زیاد دولت مشکل توسعه نیست بلکه کیفیت مداخله دولت مسئله اصلی است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، شاخص ثبات سیاسی، شاخص کارایی و اثربخشی دولت، شاخص کیفیت قوانین و مقررات، شاخص حاکمیت قانون، شاخص کنترل فساد تعریف می کند. در این پژوهش با تکیه بر شاخصهایحکمرانیخوبدراسلام و با استفاده از روش FMOLS، به بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر بروندادهای سلامت (امید به زندگی در بدو تولد)، در کشور ایران در دوره زمانی 2014-1996 می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که در کنار سایر عوامل اقتصادی-اجتماعی و بهداشتی، حکمرانی به عنوان یک عامل موثر بر بهبود شاخص های بهداشتی می باشد و از آنجا که حکمرانی در ایران ضعیف می باشد حکمرانی ضعیف تاثیر منفی بر امید به زندگی در ایران داشته است.
  کلیدواژگان: حکمرانی در اسلام، ایران، امید به زندگی، FMOLS
 • پرویز رستم زاده *، مجتبی پناهی صفحات 109-137
  اخیرا مفهوم توسعه با چالش هایی مواجه شده است و تعریف واحدی از توسعه وجود ندارد. توسعه از دیدگاه اسلامی نیز دارای تعریف خاصی است، مفهوم توسعه در اسلام به دو بعد دنیوی و اخروی بشر توجه دارد و تنها به جنبه مادی خلاصه نمی شود. در تعریف جدید توسعه و همچنین توسعه مد نظر اسلام توجه صرف به مادیات و اهداف صرفا اقتصادی جایی ندارد بلکه هم به جنبه مادی و هم به جنبه معنوی بشر التفات دارد و اخلاق، نقش تعیین کننده ای در توسعه دارد. از طرفی یکی از دغدغه های دولت ها توسعه است. دولت های اسلامی نیز برای دستیابی به توسعه با توجه به نظام ارزشی- اخلاقی غنی اسلامی می توانند بسیار موثر باشند.
  در این مقاله، با تاکید بر این که توسعه از نظام ارزشی و اخلاقی جامعه اثر می پذیرد و دین در شکل گیری نظام ارزشی- اخلاقی و به تبع آن در توسعه موثر است، وظایف اخلاقی دولت اسلامی در توسعه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنج ساله پنجم توسعه در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، آمار عملکرد هفت شاخص مهم برنامه پنجم شامل شاخص های فرهنگ اسلامی- ایرانی، بازارکار، توزیع درآمد، آموزش و پرورش، حقوق شهروندی، محیط زیست و تامین اجتماعی جمع آوری شده و تحلیل صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: اخلاق، توسعه، دین، دولت اسلامی، نهاد
 • مرتضی عزتی *، لطفعلی عاقلی، نفیسه کشاورز ساجی صفحات 139-153
  در این تحقیق در پی شناسایی مهمترین عوامل موثر بر سودآوری بانک های اسلامی هستیم. به این منظور، شاخص حاشیه سود به کار برده شده است. داده های این پژوهش از 29 بانک اسلامی در 10 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) است که به روش اسنادی و برای دوره 2004 تا 2011 گردآوری شده است. این داده ها به روش اقتصادسنجی پانل دیتا (داده های ترکیبی) تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که از میان 11 متغیر بکاررفته، میانگین سالانه نرخ ارز، اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود دارد. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده دریافتی اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود بانکی نشان داده است.
  کلیدواژگان: سودآوری، بانک های اسلامی، حاشیه سود، داده های ترکیبی
 • بهمن کریمی گلنار *، جمشید شیری صفحات 155-176
  خرید دین یکی از نهاد های مورد اختلاف در فقه امامیه است، که در معاملات بانکی کاربرد فراوان دارد، در مورد ماهیت، وضعیت، اقسام و انواع گوناگون این نهاد حقوقی در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل موضوع مورد وفاق است که به پیروی از این نظر، به طور رسمی در اواخر سال 1389 وارد ادبیات قانونی ما شده و دستور العمل اجرایی ان توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. تنزیل یکی از رایج ترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته می شود. و در حقوق بانکی در قالب تنزیل اوراق مشارکت رهنی و اعتبارات اسنادی و بروات و اسناد تجاری و... برای تامین اعتبار توسط تجار مورد استفاده قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: خرید دین، تنزیل اعتبارات اسنادی، تنزیل اسناد تجاری، حقوق بانکی، ربا
 • علیرضا اقدامی *، احسان غلامی صفحات 177-191
  رشد سریع پیشرفت های تکنولوژیکی دیدگاه های مختلف و رقابت بیشتر را برای بخش بانکی در کشورهای پیشرفته به ارمغان آورده است. واضح است که کشورها و موسساتی که قادر نیستند با این پیشرفت های تکنولوژیکی بانکداری الکترونیکی خود را بهبود بخشند با خطراتی مواجه می شوند که نمی توانند با آن رقابت نمایند.بعبارت دیگر بانکداری الکترونیکی در محیط های رقابتی برای افزایش آسودگی در رفع نیازهای مشتریان در هر زمان و مکان تغیر شکل یافته است.بنابراین بانکداری الکترونیکی کلید به دست آوردن مزیت رقابتی در بخش بانکداری شده است.کارت های اعتباری بخش مهمی از بانکداری الکترونیکی می باشد. هدف اصلی این پژوهش در بخش اول بررسی وضعیت کارت های اعتباری در ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهای اروپایی بوده، در بخش دوم با توجه به جامعه آماری انتخاب شده که شامل دارندگان کارت های اعتباری بانک ها در شهر تهران بوده به شناسایی عوامل انگیزشی موثر بر مالکیت کارت های اعتباری پرداخته(تعیین فاکتورهای چگونگی تبدیل شدن به صاحب یک کارت اعتباری)، در بخش سوم چالش ها و مشکلات اساسی در خصوص توسعه این کارت ها در کشور ایران معرفی و در نهایت جمع بندی پژوهش ارایه می گردد.
  همچنین در بخش اول اطلاعات و آمار برگرفته از سایت بانک مرکزی و سایر کشورها مبنای تحلیل بوده، در بخش دوم اطلاعات دریافتی از پرسشنامه جامعه آماری براساس نرم افزار spss و با توجه به آزمون های تی استیودنت،KMO تحلیل گردید. در بخش سوم براساس روش فراترکیب و بر مبنای مصاحبه از خبرگان سیستم بانکی مهمترین دلایل عدم توسعه کارت های اعتباری شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش در بخش اول به عدم کارآمدی و رقابت این ابزار در مقایسه با سایر کشورها اشاره داشته در بخش دوم 5 فاکتور اساسی که استفاده کنندگان کارت های اعتباری براساس پرسشنامه به آن توجه اساسی داشته به ترتیب اولویت معرفی(راحتی و رفاه، امنیت و سهولت،اجتماعی و مدرنیزه شدن،رضایت و خرید) و در بخش پایانی موانع اساسی بر سر راه توسعه این کارت ها با ضریب اهمیت بالا ارایه ، تجمیع و راه کارهایی در این خصوص اشاره ذکر گردید
  کلیدواژگان: کارت اعتباری، عوامل انگیزشی، کاربران و دارندگان کارت های اعتباری، موانع توسعه، بانک های شهر تهران
 • صدیقه هجینی نژاد *، عباس قاسمی حامد، عباس عرب مازار صفحات 193-199
  تعاملات اقتصادی ایجاب می نماید که اسناد تجاری مورد تنزیل قرار گیرد، لکن صحت تنزیل اسناد از دیدگاه فقهی از گذشته تاکنون مطرح بوده است در این نوشتار تنزیل اسناد تجاری از منظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و بلااشکال بودن آن استنباط می گردد. همین طور تنزیل بروات وصولی و اعتبارات اسنادی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب خرید دین به عنوان یک خدمت ویژه به مشتریان خوش حساب مطرح می شود.
  کلیدواژگان: تنزیل، خرید دین، بروات وصولی و اعتبارات اسنادی
|
 • M. Toghyani*, F. Sadeghpour Pages 7-21
  Islam has invited believers to participate and cooperate in good and right deeds, and has emphasized Gharzolhasane among the good deeds so that this religion has regarded Gharzolhasane (interest-free and wage-free lending)to others as equivalent to lending to Allah, which will endow the lender with much reward. Gharzolhasane is one of the components of the Islamic-Iranian Model of Progress. Hence, it is essential that the Iranian economic policymakers facilitate Gharzolhasane for the realization of the Islamic-Iranian Model of progress and pave the way for it so that this good tradition becomes common in Iran’s economy, the livelihood needs of the poor will be met via the participation of the benevolent and economic inequality will decrease in Iran's economy. For promotion of Gharzolhasane, it is also essential that the Iranian economists reflect and deliberate on different issues and components of this tradition including the factors leading to an increase in Gharzolhasane deposits and similar subjects so that the Gharzolhasane Model can be introduced as the substitute model for the high-interest bank loans in the global economy and Iran’s economy takes a step forward for the realization of the Islamic economy.
  One of the issues related to Gharzolhasane is the licensed and non-licensed reception of fees from the Gharzolhasane loans. The purpose of this paper is to have a judicial review of obtaining fees from Gharzolhasane loans. We first reviewed the position of Gharzolhasane in the Islamic traditions and narrations using an analytical approach, and then deliberated on the Gharzolhasane loan fees from the judicial perspective. Having divided the Shia jurisprudents into two groups for and against obtaining fees from Gharzolhasane loans, we supported the viewpoint which is “for” the reception of Gharzolhasane loans using judicial reasoning and then proposed a model for the revival of the good tradition of Gharzolhasane in Iran’s economy
  Keywords: bankingfees, Gharzolhasane, interest, freebanking
 • Z. Govahi*, M. Saghafi Pages 23-45
  Human being has a nature of possession of every things that obtain by himself and wants the rules and regulations are codified and operated in order to guarantee and stabilization of it .But now, it is observed that these rules are done as privation and limitation.
  This thesis tries to investigate the jurisprudence and legal sources to reach this goal and explain if the system of government has the right of privation and limitation or not.
  This research has done with method of analyze and definition and reached to this result that man has the right of possession about his assets and the Islam has emphasized on it and correct it. But it means that man hasn’t absolute possession and it define in conditions and necessity and common constructive
  Keywords: Privation of Possession Government, Common Constructive, Jurisprudence, law
 • Mh Mostafavi * Pages 47-70
  About 70 years have passed since the formulation of the first development plan in Iran, but Iran is still underdeveloped. To date, eleven plans have been formulated and seven plans have been implemented, because thesixth plan was not enacted before the Islamic Revolution, and the ninth government opposed to the fourth post-revolution plan. In this paper, we try to review the national development plans, derive the objectives of the IRI development plans’ laws and their implementation, and compere them to core values and spirit of Islamic economic teachings. This paper uses documentary-library data, comparative descriptive-analytical methodology and content analysis, and provides suggestions at the end of the article.
  Keywords: development plans, Islamic economic teachings, justice, discrimination, growth, investment, inflation, unemployment
 • H. Sadeghi*, H. Asayesh Pages 71-92
  Iran as a dry Middle East countries compared to less than a third of the global average rainfall and potential evaporation is more than the global average. This has led to limited water availability in the country. In addition to this non-uniform distribution of water in the country, improper patterns of urbanization, type and crop production practices in terms of adapting to climate and other factors have been facing water supply problems in many areas. And gradually added to the problem, according to forecasts made so that the country will face a water crisis. One way to avoid this situation is the water market form. The research also highlighted this issue in the technical aspects and the aspect of Islam is checked. According to the local market it is impossible to form water.Have in the market Be respected rules and principles of jurisprudence, such as no loss, hardship and rejection of waste and.
  Keywords: Water, crisis, rules, legal principles
 • S. Emamgholipour*, Z. Asemani Pages 93-108
  The issue of "good governance" is one of the most important subjects and new at the same time in the development literature that emerged from the 1980s onwards. Based on the concept of good governance, low or high government intervention is not a problem for development, but the main concern is the quality of government intervention. World Bank is defined good governance based on six indicators of voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, control of corruption.In this study, relied on indicators of good governance in Islam and using FMOLS, the effect of good governance on health outcomes (life expectancy at birth) is examined, in Iran during 1996-2014. The results of model estimation show that in addition to socio-economic and health factors, governance is an effective determinant in improving health indicators and since the governance in Iran is weak, poor governance has a negative impact on life expectancy.
  Keywords: Governance in Islam, Iran, Life Expectancy, Health Expenditure, FMOLS
 • P. Rostamzade*, M. Panahi Pages 109-137
  Recently the concept of development is faced with challenges and there isnt single definition of it. Also development from an Islamic perspective has a specific definition, the concept of development in Islam is both spiritual and physical and ethics has a major role in development. However, one of the concerns of governments, is development. Islamic states to achieve development according to Islamic ethical system, can be very effective.
  In this research, moral duties Islamic state if development, discussed and evaluate performance of Islamic republic of Iran in this sector during the fifth development program. To reach this goal, performance data of seven index of fifth program include: Iranian- Islamic culture indices, labor market, income distribution, education, citizenship rights, environment and social security, collected and analyzed.
  Keywords: Ethics, Development, Religion, Islamic State, Institution
 • M. Ezati*, L. Agheli, N. Keshavarz Pages 139-153
  In this research, we aim to identify the most influential factors of the profitability of the Islamic banks. To do this, we use profit margin as profitability measure of banks uneder study. The research data are extracted from 29 Islamic banks in 10 members of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) over the period 2004-2011. These are analyzed by panel data methods. The findings indicate that, out of 11 variables under study, the average annual exchange rate is of positive, strong and significant effect on “profit margin”. In addition, loans to customer deposits ratio has positive, strong and significant effect on “profit margin”.
  Keywords: Profitability, Islamic Banks, Profit margin, Panel data
 • B. Karimigolnar*, J. Shiri Pages 155-176
  Purchase of debt is one of the disputed entity in Imamiite jurisprudence and frequently practical in banking transaction. Thedisputes are about substance, position and variations. In international legal systems, This entity are comparable whitForfeiting(that is an international legal entity that could be similar to purchase of monetary debt),Factoring(that is an international entity and could be similar to purchase of monetary debt in general and absolute meaning) , Mortgage Backed Securities and AssetBacked Securities and its function in banking system aresimply conceivable by comparing it with purchase of debt in Iranian law. The purpose of this paper isanswering to this question that whether the legal and jurisprudence challenge by interest(purchase of monetary debt) are justifiable. Because this entity have been entered into Iranian legal literature and its executive guidelines are adopted by Money and Credit Council. Whereas approving in Imamiite jurisprudence, positive and international law, this entity could be a solution to many banking problems such as interest of commercial documents, documentary credits and purchase and sell of ordinary monetary debts.
  Keywords: Purchase of debt, Factoring, Forfaiting, documentary credits, interest of commercial documentary usury
 • Ar Eghdami*, E. Gholami Pages 177-191
  In our day of age, the rapid growth of technological improvements has brought a different view and more competition to the banking sector. It is apparent that the institutions that are unable to keep up with these technological improvements of electronic banking are faced with the danger of not being able to compete. In other words, electronic banking reshaped the competitive environment by increasing convenience of meeting customer needs and wants in terms of time and location. Therefore, electronic banking became the key of gaining competitive edge in banking sector. An important part of electronic banking is the credit card. The main objective of this study is the first to investigate the situation in Iran and credit cards in comparison with some European countries, In the second part, according to the statistical society, including credit card holders in the city of Tehran banks to identify motivational factors affecting credit card ownership (determining factors of how to become the owner of a credit card), In the third part of the fundamental challenges regarding Iran's development of these cards in the country and finally gathering of research is presented
  Keywords: credit card, motivating factors, usage, ownership, Obstacles to Development, city of Tehran banks
 • S. Hejininejad*, A. Ghasemihamed, A. Arabmazar Pages 193-199
  Economic transactions sometimes necessitate discounting trade finance documents. Therefore, the accuracy of discounting from jurisprudential point of view has been raised ever since. This paper attempts to deal with discounting trade finance document jurisprudence so that the inappropriate nature of it is realized. Likewise, discounting collecting draft and documentary letter of credit are investigated and are recommended as a special service offered to good customers though debt purchase.
  Keywords: discounting finance documents bill for collection, lather of credit