فهرست مطالب

محاسبات نرم - سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اعظم کی پور *، مرتضی براری، حسین شیرازی صفحات 2-17
  پیشگویی پیوند در شبکه های اجتماعی یکی از فعالیت های مهم در تحلیل شبکه های اجتماعی است. اهمیت پیشگویی پیوند در شبکه های اجتماعی به دلیل طبیعت دینامیک آنهاست. اعضا و پیوندهای ارتباطی بین آنها در این شبکه ها مدام در حال افزایش است و این پیوندها ممکن است به دلایل گوناگون، از دست برود. لذا با پیشگویی این پیوندها، امکان گسترش و تکمیل این شبکه ها و بازیابی اطلاعات و موارد از دست رفته را می توان بدست آورد. برای کشف و پیشگویی این پیوندها نیاز به اطلاعاتی است که غالبا از ساختار گرافی شبکه استخراج می شوند و به عنوان معیارهایی برای پیشگویی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله پس از معرفی دو معیار جدید که کارایی موثری در پیشگویی و نیز ارائه پیشنهادات از خود نشان داده اند، روش جدیدی ارائه شده است که با ترکیب چند دسته بندی کننده و با بهره گیری از روش های تکاملی (الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری)، عمل پیشگویی پیوند را به انجام می رساند. برای اثبات کار از دو مجموعه داده واقعی Facebook و Epinions استفاده شده است. ما نشان داده ایم که روش پیشنهادی می تواند کارایی و دقت پیشگویی را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: پیشگویی پیوند، شبکه اجتماعی، ترکیب دسته بندی کننده ها، روش های تکاملی
 • حامد نجفی، نگین دانشپور * صفحات 18-31
  پایگاه داده تحلیلی جهت نگهداری داده ها با ساختاری مناسب برای تحلیل بکار می رود. فرآیند استخراج، تبدیل و بارگذاری عبارت است از تبدیل بعضی از داده های منبع به فرم مناسب، و انتقال آن ها به پایگاه داده تحلیلی که شامل سه مرحله کلی استخراج، تبدیل و بارگذاری داده است. در طی این مراحل، داده ها از یک یا چند پایگاه داده منبع به یک پایگاه داده تحلیلی منتقل می شوند. معمولا ساختار منبع داده (مدل رابطه ای و...) و پایگاه داده تحلیلی (شمای ستاره ای) مشخص است اما فرآیند نگاشت داده ها دارای ساختار مشخصی نیست و متناسب با داده های موجود به روش های گوناگون و با ابزارهای مختلف پیاده سازی می شود. این فرآیند از نظر هزینه و زمان، بخش عمده فرآیند ساخت پایگاه داده تحلیلی را تشکیل می دهد. از این رو روش های متعددی جهت بهبود زمان اجرای این رویه ارائه شده است. در این مقاله سعی بر این شده که با استفاده از تکنیک های موازی سازی و طراحی بهینه برای مدل استخراج، تبدیل، بارگذاری از زمان اجرای این فرآیند کاسته شود. در نتیجه این طراحی زمان اجرای پروسه حدود 29% کاهش داشته است.
  کلیدواژگان: فرآیند ETL، پایگاه داده تحلیلی، OLAP، داده های حجیم
 • حجت حمیدی * صفحات 32-53
  عامل های سیار، امکان نزدیک کردن کدها به منابع را که در الگوی قدیمی مشتری / خدمتگزار پیش بینی نشده است، امکان پذیر می کنند. انعطاف پذیری بیشتر الگوهای عامل سیار، در مقایسه با الگوی محاسبات مشتری/خدمتگزار، هزینه های اضافی به بار می آورد. پیچیدگی بیشتر، مسائلی همچون قابلیت اطمینان را مطرح می کند. در بین مکانیزم های قابلیت اطمینان ، تحمل پذیری خطا، رویکردی است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. رویکردهای مختلفی برای امنیت عامل های سیار در مقابل خطا و حمایت تراکنشی آن ها ارائه شده است. آنها نقاط قوت و ضعف مختلفی داشته و در محیط های متفاوتی عمل می کنند. به علت این تنوع، اغلب برای برنامه نویس مشکل است که انتخاب کند کدام رویکرد، مناسبترین رویکرد برای یک کاربرد است. این مقاله، یک تقسیم بندی از رویکردهای موجود برای اجرای عامل های سیار تحمل پذیر خطا ارائه داده و درک ویژگی ها و ضعف های این رویکردها را آسان می کند. علاوه براین در این مقاله، یک ساختار غیر انسدادی برای امنیت عامل های سیار عامل محور ارائه شده است. در این ساختار، پروتکلی که تحمل پذیری خطا را فراهم می سازد با عامل حرکت می کند. مزیت این کار در این است که اجازه می دهد تا بتوان عامل سیار تحمل پذیر خطا را بدون نیاز به تغییر دادن در طرح اصلی عامل، اجرا کرد. مزایای این رویکرد، در مقایسه با رویکرد وابسته به محل ، بسیار بیشتر بوده و نتایج حاصله، هزینه های تحمل پذیری خطا را در مقایسه با یک عامل همانند سازی نشده، نشان می دهند. این هزینه ها به تعداد مراحل و اندازه ی عامل بستگی داشته، که افزایش اندازه عامل و تعداد مراحل ، زمان اجرا را افزایش می دهند .
  کلیدواژگان: عامل سیار(متحرک)، همانندسازی، عامل محور، تحمل پذیر خطا، قابلیت اطمینان
 • مژگان دهقانی، سیما عمادی * صفحات 54-67
  امروزه، سازمانها برای حاکمیت موثر معماری سرویس گرای خود نیازمند یک مدل بلوغ حاکمیت مناسب هستند، به گونه ای که بتوانند با استفاده از این مدل وضعیت جاری حاکمیت خود را ارزیابی، نیازمندی های حاکمیت خود را تعیین و سپس یک چارچوب مناسب برای حاکمیت خود ارائه کنند. تاکنون مدل های بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرای مختلفی به منظور ارزیابی حاکمیت بر معماری سرویس گرا ارائه شده است، اما با توجه به حرکت فرایندگرایی سازمان ها در سال های اخیر، به یک مدل بلوغ حاکمیت بر معماری سرویس گرایی نیاز است که بتواند در گام های مختلف به ارزیابی بلوغ سازمان از منظر فرایندهای حاکمیت بپردازد. در این مقاله، با بهره گیری از مدل بلوغ فرایندی حاکمیت COBIT که یکی از مدل های مطرح در حوزه فناوری اطلاعات است و اغلب از آن برای ارزیابی بلوغ حاکمیت در حوزه فناوری اطلاعات استفاده شده، مدلی جدید برای بلوغ حاکمیت بر معماری سرویس گرا، به منظور ارزیابی سطح بلوغ فرایندها در سازمان، ارائه گردیده است. در پایان نیز به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی از کارشناسان حوزه معماری سرویس گرا و فناوری اطلاعات نظرسنجی به عمل آمده که نتایج تحقیق بیانگر تایید مدل پیشنهادی است.
  کلیدواژگان: معماری سرویس گرا، بلوغ معماری سرویس گرا، پذیرش معماری سرویس گرا، حاکمیت معماری سرویس گرا، COBIT
 • زینب موحدی *، امینه مازندرانی صفحات 68-83
  شبکه های موردی بین خودرویی گونه ای از شبکه های موردی سیار است که نودهای آن را وسایل نقلیه موجود در خیابان تشکیل می دهند. مسیریابی در این شبکه ها به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن ها، نظیر سرعت بالای وسایل نقلیه و توپولوژی بسیار پویا همواره مورد توجه کمیته های تحقیقاتی بوده است. از آنجایی که در این شبکه ها، امکان ارسال به گره بعدی در تمامی مکان ها و ساعات برای وسایل نقلیه وجود ندارد، پروتکل های مسیریابی تحمل پذیر تاخیر که ماهیت غیرمتصل شبکه را در تصمیمات مسیریابی لحاظ می کنند، با اقبال بسیاری مواجه شده اند. اما پروتکل های ارائه شده در این حوزه علی رغم مزایای بسیار، بدون توجه به نوع کاربرد بسته، عملیات مسیریابی را انجام می دهند. برخی از این پروتکل ها با اولویت دادن به راهبرد ارسال چند گامی بسته، موجب افزایش سربار شبکه و در نتیجه تاخیر مضاعف بسته های اورژانس می شوند. برخی دیگر، با اولویت دادن به راهبرد ذخیره وحمل موجب تحویل بسته های اورژانس با تاخیر غیرقابل قبول می گردند. در این مقاله، برای حل چالش های مطرح شده، پروتکل مسیریابی خودتطبیقی تحمل پذیر تاخیر را ارائه نمودیم که به صورت بین لایه ای و پویا، با درنظر گرفتن نوع ترافیک در لایه کاربرد و شرایط شبکه، تصمیمات مسیریابی مناسب را در هر زمان اتخاذ می نماید. نتایج حاصل از ارزیابی ها نشان می دهد که پروتکل پیشنهادی ضمن حفظ مزایای پروتکل های تحمل پذیرتاخیر، نرخ تحویل بسته های اورژانس را تا 30 درصد بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: سیستم حمل ونقل هوشمند، شبکه های موردی بین خودوریی، پروتکل های مسیریابی، پروتکل مسیریابی تحمل پذیر تاخیر، پروتکل مسیریابی با محدوده تاخیر، راهبرد ذخیره وحمل، خودتطبیقی
 • نفیسه هراتیان اول، علی اصغر صفائی * صفحات 84-93
  کارشناسان، رایانش ابری را به عنوان مدلی برای دسترسی به اطلاعات و منابع به اشتراک گذاشته شده قابل پیکربندی، تعریف نموده اند. در محیط ابری کاربران می توانند بسته به میزان و نوع استفاده از سرویس ها، هزینه پرداخت کنند. با توسعه روز افزون اینترنت و سرویس های ارائه شده در آن، کاربران جهت دستیابی به سرویس های مورد نظرشان با چالش هایی روبرو می شوند. امروزه اینکه کاربران چگونه می توانند بهترین سرویس، با مناسبترین هزینه، امنیت مناسب، کارایی قابل قبول و... را بیابند، به دغدغه اصلی آن ها در کار با محیط رایانش ابری تبدیل شده است. بنابراین یکی از ملاحظات اصلی درحوزه رایانش ابری، مسئله جستجو کردن و کشف سرویس ها به منظور بهره برداری از آن هامی باشد. از آنجاکه یافتن سرویس های مناسب به صورت دستی و غیرخودکار، وقت گیر و بعضا غیرممکن است، انجام خودکار و درصورت امکان افزودن معنا به آن می تواند به افزایش کیفیت و سرعت فرایند کشف سرویس هاکمک کند. البته به کارگیری این رویکرد نیاز به ایجاد شرح های معنایی برای همه ی سرویس های موجود دارد که این کار نیز اگر به صورت غیرخودکار انجام شود کاری بسیار وقت گیر خواهد بود. به همین دلیل پژوهشگران معمولا از روش های پردازش زبان طبیعی جهت خودکارسازی این فرایند ها استفاده کرده اند. از طرفی، در حال حاضر سیستم جامع و فراگیری برای کشف سرویس های ابری برای زبان فارسی نیز ارائه نشده است. در بسیاری از سیستم های ارائه شده نیز، ویژگی های خاص زبان فارسی در نظر گرفته نشده اند و با در نظرگرفتن یک سری فرضیات، چالش های موجود در زبان فارسی نادیده رها شده اند همچنین به دلیل نبود هستان شناسی کامل و جامعی برای زبان فارسی، بسیاری از پژوهش هانتوانسته اند از قابلیت های هستان شناسی ها در سیستم های کشف سرویس خود، استفاده نمایند. ایجاد سیستمی که بتواند کشف سرویس های ابری را برای زبان فارسی، با کیفیت قابل قبولی انجام دهد، همچنان یک مسئله تحقیقاتی باز می باشد. استفاده از هستان شناسی ها، جهت معنایی نمودن کشف سرویس های ابری، می تواند به بهبود نتایج سیستم های کشف سرویس ابری کمک کند. در این مقاله، سامانه ای جهت کشف سرویس های ابری مبتنی بر تکامل هستان شناسی، برای زبان فارسی ارائه شده است. بدین صورت که معانی کلماتی را که کاربر برای جستجوی یک سرویس در رایانش ابری به کار می برد را با بکارگیری تکنیک های تفسیر، هستان شناسی، استخراج ودسته بندی کرده ، و از آن جهت جستجو و یافتن سرویس مورد نیاز کاربر استفاده می کند. در زبان های دیگر ابزارها و داده های مناسبی برای ارزیابی وجود دارد. که ما در زبان فارسی این داده ها را دردسترس نداریم .بدین منظور از ضرایب دقت و فراخوانی برای ارزیابی سامانه پیشنهادی استفاده شده است و نتایج قابل قبولی را در مقایسه با پژوهش های پیشین را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: کشف سرویس، سرویس ابری، تکامل هستان شناسی، سیستم معنایی، موتور جستجوی معنایی
|
 • Azam Keypour* Pages 2-17
  Link prediction in social networks is one of the most important activities in analysis of such networks. The importance of link prediction in social networks is due to its dynamic nature. While members and their relationships (links) in such networks are continuously increasing, links may be missed due to various reasons. By predicting such links, the possibility of extension, completion, and information retrieval of these networks can be provided. For predicting and detecting these links, some information is needed, which they could be extracted from the network graph structure and used as measures for prediction. Having introduced two new measures, which lead to an effective performance in predictions and recommendations, we propose a new method. The link prediction is achieved through combining classifiers and evolutionary methods of GA (Genetic Algorithm) and ICA (Imperialist Competitive Algorithm). To show practical considerations, two real datasets, Facebook and Epinions, are employed. We show that the proposed method can increase the performance and precision of prediction.
  Keywords: Link Prediction, Social Network, classifiers combination, evolutionary algorithms
 • Dr. Negin Daneshpour* Pages 18-31
  Data Warehouses are used to store data in a structure that facilitates data analysis. The process of Extracting, Transforming, and Loading (ETL) covers the process of retrieving required data from the source system and loading them to the data warehouse. Although the structure of source data (e.g. ER model) and DW (e.g. star schema) are usually specified, there is a clear lack of a standard model to represent the ETL scenarios. Using various tools, the ELT process is designed in many different ways based on the source and destination of data structure. The ETL process has time and cost bottlenecks in process of building DW. According to previously proposed different methods on reducing time and efficiency of the ETL process, this paper tries to propose a more efficient method. This paper represents a reduction of the execution time of the ETL process using the parallel processing techniques leading to reduction rate of 29% in execution time.
  Keywords: ETL process, Analytical database, OLAP, Big data
 • Dr Hodjat Hamidi* Pages 32-53
  Using mobile agents, it is possible to bring the code close to the resources, which is not foreseen by the traditional client/server paradigm. Compared to the client/server computing paradigm, the greater flexibility of the mobile agent paradigm comes at additional costs as well as the additional complexity of developing and managing mobile agent-based applications. Such complexity proposes the reliability issue; accordingly, reliability mechanisms for mobile agents must be established. In this paper, fault tolerance is used as a reliability mechanism. Various approaches exist for making mobile agents fault tolerance and their transactional support. These approaches have different strengths and weaknesses, and address different environments. Because of this variety, it is often difficult for the application programmer to choose the approach that best suited to an application. This paper introduces a classification of current approaches for fault-tolerant execution of mobile agents. The classification, which focuses on algorithmic aspects, aims at structuring of fault tolerant mobile agents and facilitates an understanding of the properties and weaknesses of the approaches. In addition, a non-blocking structure is presented for security of mobile agents. In this structure, the protocol that provides fault tolerance moves with the agent. This leads to implement fault tolerant mobile agents without changing their original plan. The costs of making mobile agents fault tolerant are compared against non-replication mobile agents. Furthermore, we show by increasing the number of stages and their size such overhead increases.
  Keywords: Mobile Agent, Replication, Agent based, Fault tolerant, Reliability
 • Mojgan Dehghani, Sima Emadi* Pages 54-67
  Today, Organizations require a suitable and effective governance maturity model of their Service-Oriented Architecture (SOA). This is required to assess current state and needs of their governance and then to provide a suitable framework for their governance. So far, the different SOA governance maturity models have been proposed to assess governance of SOA; however, considering the movement of organizations to process-oriented method in recent years, the governance maturity model based on SOA is needed to assess the maturity of the organization in terms of their governance processes. In this paper, we used the COBIT process maturity model to propose a new model for the SOA governance maturity. The new model can evaluate an organization's process maturity level. COBIT is one of the information technology governance models. Finally to evaluate the proposed model, we contrast our results against the results obtained from reviews of IT experts.
  Keywords: SOA maturity, SOA adoption, SOA governance, COBIT
 • Zeinab Movahedi *, Amineh Mazandarani Pages 68-83
  Vehicular Ad Hoc Network (VANET) is a particular type of mobile ad hoc network in which vehicles communicate between themselves using wireless antenna. Due to unique characteristics of VANETs (e.g. high mobility of nodes and dynamic topology), routing is one of the challenging tasks in such networks. Consequently, delay tolerant networks which consider the disconnect nature of VANETs have attracted a great deal of attention from both industrial and research committees. However, existing delay tolerant proposals suffer from their traffic-unawareness deficiencies. Mainly, the multi-hop transmission preference of some existing solutions increases the network overhead and imposes extra delay for real-time traffic. In addition, some proposals cause inacceptable latency to data packets through prioritizing the carry-and-forward strategy. To address the aforementioned issues, we propose a self-adaptive delay tolerant routing protocol which adjusts the routing decisions according to the traffic requirements and underlying network context. Simulation results illustrate that the proposed protocol improves the delivery rate of urgent packets up to 30% as well as keeps advantages of delay tolerant protocols.
  Keywords: Intelligence transportation system, Vehicular ad, hoc networks, Routing protocols, Delay tolerant network, Delay, bounded routing protocol, Self, Adaptive
 • Nafise Haratiyan Aval, Aliasghar Safaei* Pages 84-93
  The cloud computing is undoubtedly a great achievement of the computer networks. In this environment, various services have been provided but users should take the trouble to find the services they need. Although researchers have tried to solve the needs of users to information on the web, their studies enjoy strengths and weaknesses and there is no comprehensive system for the discovery of the cloud services in Farsi language; this means they did not consider features of Farsi language. Furthermore, the lack of a comprehensive ontology for Farsi language has caused many studies fail to use ontology features in their service discovery systems. Therefore, there is a need for some systems to detect cloud services for Farsi language with acceptable quality. The use of ontology to discover the cloud services semantically could improve the results of the service discovery system. The current study is an attempt to provide an environment for service discovery in a cloud environment for the Farsi language using ontology evolution. Evaluation of the presented environment shows the increase of the quality in discovery of the cloud services for the Farsi language.
  Keywords: Service discovery, Cloud services, Ontology evolution, Farsi language