فهرست مطالب

جلوه هنر - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابوالقاسم دادور، سیدعلی میرعمادی* صفحات 5-18
  بنای تئاتر که یونانیان پدیدآورنده آن بودند ازجمله قدیمی ترین مکان های اجتماع مردم، باانگیزه ی مشترک است. این بندرها طول دوران متفاوت با توجه به رشد فناوری و ساخت به عوامل انگیزشی دوران در هرزمانی به شکلی متکامل از گذشته خویش جلوه می کند. دلیل اهمیت این پژوهش نیز همین سیر تکاملی این گونه از ابنیه است که ردپای آن تا دنیای معاصر نیز قابل بررسی است. در این مقاله سعی بر این است که شباهت ها و تفاوت های بناهای تئاتر، آمفی تئاتر و استادیوم های عصر فناوری موردبررسی قرار گیرد. پژوهش به روش تحلیلی – تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات آن به شیوه ی اسنادی (کتابخانه ای) است. هدف اصلی این پژوهش جستجوی ریشه های شکل گیری این گونه بناها در یونان، ارتقاء سطح فنی آن درروم باستان و نهایتا استحاله ی آن در استادیوم های امروزی است و تلاش بر این است تا در حد امکان ویژگی های انگیزشی و دلایل پیدایش آن بیان شود. در بررسی این روند ابتدا ویژگی و انگیزه های ساخت بنای تئاتر یونانی و خصوصیات معماری آن به عنوان پایه ای بر شکل گیری آمفی تئاتر و استادیوم موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به آنکه رومیان میراث دار هنر یونان بوده اند، ویژگی های این بناها به واسطه ی رشد و کشف مواد نو و درعین حال تفاوت های نهفته در بستر جامعه ی رومی متحول و موجب پیدایش آمفی تئاتر گردید و این روند با تکامل، واسطه ی شکل گیری بناهای معاصر شد. درنهایت استادیوم های امروزی که پس از انقلاب صنعتی ساخته شدند به عنوان ادامه روند ساخت آمفی تئاتر موردتوجه قرارگرفته است. شایان توجه است که این ابنیه علی رغم پیروی از الگوی رومی به لحاظ انگیزشی، ورود مواد جدید و بهره مندی از علوم نوین با ابنیه گذشته تفاوت چشمگیری دارند. به طورکلی در این پژوهش موضوع از دو منظر انگیزه و فن ساخت بنا با اشاره به نمونه های معروف و قابل توجه موردبررسی قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: استادیوم، آمفی تئاتر، تئاتر، روم، عصر فناوری، یونان
 • فهیمه دانشگر*، حدیث حاتم وند صفحات 19-28
  مسئله پژوهش در این مقاله، ابتدا بررسی پدیده خلاقیت و سپس جستجوی رابطه میان بهره گیری از تکنیک های دیجیتالی، با خلاقیت در آگهی های مطبوعاتی از سال 1370 تا سال 1386 مصادف با استفاده فراگیر از تکنیک های دیجیتالی در طراحی تبلیغات در ایران است.
  سوال اصلی این پژوهش این است: خلاقیت در طراحی آگهی چیست و آیا استفاده از تکنیک های دیجیتالی بر بروز خلاقیت در طراحی آگهی های تبلیغاتی از سال 1370 تا سال 1386 و درنتیجه بر مخاطب در ایران تاثیر داشته است؟
  در این جستار ابتدا به بررسی کتابخانه ای ملاک های خلاقیت پرداخته شده سپس تحقیق میدانی بر اساس معیارهای به دست آمده از بخش اول پژوهش در نمونه های موردنظر به عمل آمده است. آنگاه صحت یافته ها با توزیع و جمع آوری 480 پرسشنامه بین مخاطبین احتمالی، موردبررسی قرارگرفته است.
  هدف از این تحقیق ابتدا شناخت معیارهای خلاقیت در تبلیغات و به دنبال آن بررسی چگونگی تاثیر تکنیک های دیجیتالی بر بروز خلاقیت در طراحی آگهی های مطبوعاتی دوره موردنظر است.
  نتیجه حاصل این است که بین تکنیک های دیجیتالی و بروز خلاقیت در آگهی های مطبوعاتی از سال 1370 تا 1386 در ایران رابطه ای معنادار وجود ندارد. ازاین رو این آگهی ها علیرغم زیبایی و حسن اجرا عمدتا برانگیزاننده نبوده و بر مخاطب موثر واقع نمی شوند.
  کلیدواژگان: تکنیک های دیجیتالی، خلاقیت، آگهی مطبوعاتی، تبلیغات
 • زهرا پاکزاد* صفحات 29-42
  در این مقاله به بررسی و شناخت عملکرد صنعت قالی بافی در توسعه اقتصاد روستایی در منطقه وزوان (استان اصفهان) پرداخته شده و در این راستا نقش گسترش صنایع دستی به عنوان اقتصاد پایدار مورد توجه واقع شده است. اهمیت این فعالیت و نقش آن در توسعه اقتصادی و فرصت های شغلی ایجاد شده با الگوی اجرایی در کشورهای در حال توسعه مانند هندوستان و چین مطابقت داده شده است. توسعه اقتصادی در کشورهای فوق الذکر با تکیه بر دانش و فن آوری بومی و نقش آن در فرآیند توسعه، محوریت موضوع را به خود اختصاص داده است. لذا در این پژوهش توصیفی وتحلیلی به عنوان نمونه فعالیت زنان روستایی بخش شمال استان اصفهان (میمه، وزوان) در نظر گرفته شده است.
  تجزیه و تحلیل نظرات و ارایه راهکارها و الگوهای کارکردی از اهداف اصلی این پژوهش است. نتایج حاصل نشان می دهد، برنامه کارآفرینی این زنان در حوضه قالی بافی موجب توسعه اقتصاد روستایی شده و حدود هشتاد درصد در توسعه و گسترش صنایع دستی نقش مهی را ایفا نموده است. این روند منطبق بر الگوهای کارکردی می باشد که در هندوستان و چین سبب بالا بردن موقعیت آنها در اقتصاد جهان شده است.
  کلیدواژگان: صنایع دستی، کارآفرینی، اقتصاد، روستا، فن آوری بومی
 • عصمت آزاد دیسفانی* صفحات 43-54
  دنیا به سمت فناوری اطلاعات درحرکت است. فناوری های هوشمند در بیشتر محصولات فردا به کاررفته خواهند شد و درنتیجه افزایش عملکردها و فعالیت ها، خطر از دست دادن کاربران وجود خواهد داشت. در حال حاضر متاسفانه نوعی جانب داری مردانه در طراحی و تولید محصولات پیشرفته فناورانه نهفته است. این در حالی ست که بسیاری از این مشتریان را زنان تشکیل می دهند. بسیاری از کمپانی های راهبر همچون Nokia، Danfoss، Grundig، htc و... دریافته اند که بازار زنان فرصت فوق العاده ای است که نمی توان از آن چشم پوشی نمود و به همین دلیل است که تولید محصولات با تمرکز بر ارزش های زنانه را، در صدر فعالیت های اقتصادی خود قرار داده و نوآوری های جدید در توسعه محصولات فناورانه را جستجو می کنند.
  رویکرد تعامل زنانه، یک نوآوری قدرتمند و پویا در طراحی ست که بر پایه تحقیقات کاربر، پروفایل کاربر و سناریوی استفاده از محصول استوارشده است. این پایه های مفهومی واقعی بوده و می توان آن را به ساختار، اصول اولیه گرافیک صفحه و طراحی آیکون ها تبدیل نمود. با همکاری محققین، کمپانی ها، طراحان و بازاریابان، دانسته های تئوری به راه حل های عملی موثری تبدیل شده که می توانند در طراحی و توسعه محصول به کار روند.
  در این نوشتار یافته های مطالعاتی تیم تعامل زنانه[i] جهت انتخاب، توسعه مدل ها و روش های تولید محصول تدوین شده است.
  کلیدواژگان: طراحی تعاملی، طراحی زنانه، تعامل زنانه، طراحی صنعتی
 • محمدرضا شاه پروری*، محمد مهدی میرزاامینی صفحات 55-66
  قالی ایرانی همواره تجلی گاه نقوش متعددی است. هر یک از این نقوش، به گونه ای از ابراز احساسات هنرمند طراح و یا بافنده بهره جسته و از زندگی اجتماعی، اعمال آیینی و تمایلات فرهنگی آنان تاثیر گرفته و ازاین رو حامل مفاهیم کثیری همانند بهشت عدن، جاودانگی، خیر و شر است. در میان نقوش متنوع، نگاره خورشید خانم که قدمتی دیرینه دارد، از نگاره های رایج در قالی است که در فرم های شکسته، گردان و در نقاط گوناگون جلوه گری می کند و توسط بسیاری از بافندگان روستایی، عشایری و یا شهری مورداستفاده قرار می گیرد.
  لذا در پژوهش حاضر، چرایی کاربرد نقش مایه موسوم به خورشید خانم در قالی ایرانی به عنوان مهم ترین هدف موردبررسی قرار می گیرد. بدین جهت در راستای پاسخگویی به سوال مذکور، ابتدا به بررسی و تبیین جایگاه خورشید و زن که دو عنصر تلفیقی در نگاره موردبحث است، طی ادوار گوناگون پیش و پس از اسلام در فرهنگ ایرانی پرداخته می شود. سپس با بررسی مفاهیم نقش مذکور، جایگاه آن در قالی و معانی حاکم بر آن و تاثیرپذیری آن از مناطق گوناگون موردتوجه قرار می گیرد. نتایج بررسی ها مبین آن است، نقش مایه خورشید خانم علاوه بر کاربرد تزئینی و فیگوراتیو در قالی، از مفاهیم معنوی و نمادین، نظیر الوهیت پروردگار، اقتدار، تعالی و نشانه هایی از او اشاره دارد. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی و تحلیل محتوا بوده و گردآوری اطلاعات علاوه بر شیوه میدانی، به صورت کتابخانه ای نیز انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: خورشید خانم، قالی، خورشید، زن
 • کوروش مومنی*، زهره مسعودی صفحات 67-82
  تحولات قرن حاضر، موجب دگرگونی ها و تغییراتی در بین برخی جلوه های زندگی و فرهنگ جامعه ایرانی و کم توجهی به معماری سنتی گردید. از طرفی سرعت وقوع این تحولات، مانع تطبیق آن ها بافرهنگ جامعه شد. درحالی که این تحولات در کشورهای اروپایی گام به گام صورت گرفته بود و آن ها تا حد زیادی تغییرات را به راحتی جایگزین کردند. حال اگر برای باززنده سازی فرهنگ و معماری اصیل ایرانی، عوامل اساسی آن شناخته شود، این هنر به حیات خود ادامه خواهد داد. معماری فقط مجموعه ای از سبک ها و فرم ها نیست و حتی به صورت کامل شرایط اجتماعی و اقتصادی خود را مشخص نمی کند، بلکه مجموعه ای از موارد یادشده است. معماری به عنوان یک سیستم ارتباطی، با فرهنگ در تعامل است و برای دریافت پیام موجود در آن، باید زمینه فرهنگی ای که معماری در مسیر آن به وجود آمده، مورد شناخت و مطالعه قرارداد. در غیر این صورت، مفاهیم آن به خوبی قابل درک نخواهد بود.
  موزه هنرهای معاصر تهران، حاصل هم نشینی مفاهیمی است که از یک سو، با اصل و درون مایه ی نگرش مدرن در معماری پیوند دارند و از سویی دیگر، به عمیق ترین لایه های تفکر معماری ایرانی مرتبط است. در این مقاله سعی بر آن است که موزه هنرهای معاصر، از جهت رابطه فرهنگ و معماری موردبررسی و تحلیل قرارگیرد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی وگردآوری اطلاعات با استفاده از سایت های اینترنتی و کتاب های مرتبط با موضوع و تحلیل های میدانی بوده است. در آخر، با بهره گیری از استدلال شهودی و استنتاجی شواهد و اسناد موجود، نتیجه ای کلی استنباط گردیده است. تحلیل ها نشان می دهد، برخی از مفاهیم اصیل فرهنگ و معماری سنتی ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر طراحی موزه ی هنرهای معاصر موثر بوده است به گونه ای که این مفاهیم با کانسپت های شکل گیری بنا هم پوشانی دارد.
  کلیدواژگان: فرهنگ، معماری، موزه، موزه هنرهای معاصر، کامران دیبا
 • مهرنوش شفیعی سرارودی* صفحات 83-94
  یکی از تحولات بزرگ در تاریخ بشر، زمانی به وقوع پیوست که انسان دریافت می تواند طبیعت مواد را تغییر دهد. سفال اولین نتیجه این تغییر ساختار مواد غیر آلی است که خاک با سه ماده دیگر آب، هوا و آتش صورت می دهد. گلی نرم که به واسطه آتش تبدیل به سنگی سخت می شود. این کیمیای ترکیب در طول تاریخ موجب خلق حجم ها، طرح ها و نقش های گوناگون شده است. تحولات سفال نه تنها در فرم ها، تزیینات، روش ها و فنون ساخت بوده، بلکه در محتوا و معنای آثار نیز تغییراتی در طول زمان های متمادی ایجادشده است. از نیمه دوم قرن بیستم شاهد آثاری از هنرمندان هستیم که رویکردی معناگرا به این هنر دارند. در این میان، برخی از این آثار نگاهی به ساختار این ماده داشته و تداعی کننده مفاهیم آفرینش و مرگ بوده که از برخی جهات مرتبط با مادیت گل نیز است. ازاین رو، این مقاله باهدف معرفی و تحلیل بخشی از تحولات سفال معاصر غرب با طرح این سوال که آثار سفالین شکل گرفته در هنر معاصر غرب با موضوعیت آفرینش و مرگ چگونه بوده و چه هنرمندانی در این زمینه به خلق اثر پرداخته اند؟ و با این فرضیه که برخی از هنرمندان معاصر در به کارگیری سفال به ارتباط بین ماده و محتوای اثر هنری توجه داشته اند، به کاوش و تحلیل در آثار هنرمندانی می پردازد که توجهی عمیق به رمز و راز این گل تغییر شکل یافته نموده اند. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته اندوزی آن به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. در این روند با شناختی که از هنرمندان این حوزه حاصل گردید به معرفی و تحلیل آثار هنرمندان آرت پوورا، آثار میمو پالادینو و میکل بارچلو پرداخته شده است. نتایج تحقیق علاوه بر معرفی بخشی از تاریخ معاصر سفال که تحقیقات بسیار اندکی در خصوص آن وجود دارد، نشان می دهد که توجه به ماهیت ماده و قابلیت آن در خلق آثار هنری چگونه بوده است. بعلاوه تاملی در جهان و قدرت خاک در این آثار دیده می شود که آن را از آثار گذشته متمایز می سازد.
  کلیدواژگان: هنر معاصر، سفال معاصر، آفرینش، مرگ
 • ربابه غزالی* صفحات 95-107
  پارچه های دستبافت ایرانی باوجود سابقه ی دیرینه سیر تحول و تکمیل و اوج این هنر در دوره صفوی که روزگاری باعث رونق اقتصادی بازار پارچه بافان ایرانی بوده است، متاسفانه روبه فراموشی می رود. واردات بی رویه انواع پارچه های خارجی و تغییر روند مد به صورت غیربومی، تاثیرات زیادی را بر روی تولید پارچه های دستبافت و اشتغالزایی هنرمندان این هنر- صنعت داشته است. هدف این پژوهش، طراحی لباس مشاغل بر اساس دست بافته ی سنتی ایران جهت شناسایی و ترویج هرچه بیشتر محصولات دستباف در صنایع دستی و ارائه نظم در مدیریت سازمان مربوطه بوده است. روش تحقیق، از جهت هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و میدانی است. اهمیت موضوع در این مقاله، رشد و توسعه دستباف های صنایع دستی ایران در جامعه و اشاعه لباس و پوششی است که با هنجارها و ارزش های حاکم بر جوامع گره خورده باشد. این محصولات هم فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، آداب و رسوم یک ملت را دربردارند و هم راهبردی درجهت اشتغال زایی اند که در آن، این هنر - صنعت از مقوله ای انتزاعی و صرفا هنری به مقوله ای کاربردی و ثروت ساز تبدیل می گردد.
  تحقیق حاضر بارویکرد رونق محصولات دستبافت، بر اساس طبقه بندی موقعیت های زمانی - مکانی طراحی لباس، به لباس مشاغل با کارکردی اجتماعی پرداخته است. لباسی که توسط اعضای یک نهاد استفاده می شود. مشابه بوده و باعث بازشناسی آسان تر اعضای نهاد توسط خود آنان یا توسط دیگران می شود. بر اساس اولویت، طراحی پوشش کارکنان در بخش سازمان های میراث فرهنگی نظرسنجی صورت گرفت. در نتایج حاصل از آن اکثر کارمندان واکنش ارباب رجوع را در مواجه با طرح جدید لباس کارکنان توام با احترام و احساس وجود نظم در سازمان مربوطه توصیف کردند.
  کلیدواژگان: دستبافته سنتی، طراحی لباس مشاغل، لباس سازمانی، هویت ایرانی، اشتغال زایی
|
 • Abolghasem Dadvar, Seyed Ali Miremadi* Pages 5-18
  Theater buildings are among the oldest gatherings places which were made by Greeks. Throughout their history, based on developments in technology and construction and motivational features, these buildings has been manifested as a developed form of their previous models. This paper attempts to study the similarities and differences in theatre, amphitheater buildings and stadiums in technological era. The research method is analytical and comparative and for data collection, a documentary and library based method is applied. The purpose of this research is to investigate the formation roots of such buildings in Greece, then their technical developments in Ancient Rome and finally their transmutations in today’s stadiums. This research aims at indicating the motivational characteristics of such buildings as well as the reasons for their emergence. For doing so, first the features and motivations for constructing Greek theatre buildings as well as their architectural characteristics as a base in formation of amphitheaters and stadiums has been studied. Although Romans were inheritors of Greece art, due to the development and finding of new materials and also hidden differences in roman society, the features of such buildings was developed which led to the emergence of amphitheaters .the completion and continuation of this process acted as a mediator for formation of today's buildings. Finally today's stadiums which were constructed after The Industrial Revolution is investigated as the continuation of formation process of amphitheaters. It's noteworthy that although, as a motif, these buildings used roman structures and patterns, the emergence of new materials and application of new sciences has made these building quite different from the old ones. In general, here the research subject has been studied from two perspectives: motivation and formation technics by referring to famous and significant examples.
  Keywords: Stadium, Amphitheatre, theater, Rome, Technological age, Greece
 • Fahimeh Daneshgar*, Hadis Hatamvand Pages 19-28
  The research problem is to investigate the effect of creativity phenomenon and the relationship between using computer, digital techniques and creativity in commercial printed advertisings from1370 till 1386 (1991-2007) in Iran. During this time, digital techniques were vastly used in advertisement design.
  The main research questions are: what is creativity in advertisement design? Did the use of computer and digital techniques have any effect on creativity in commercial printed advertisings from 1370 till 1386? What is the related effect on audiences in Iran?
  This paper attempts at examining the creativity criteria through library researches. Then based on the statistics collected from 60 cases of commercial printed advertisings participated in biennium from 1370 to 1386, a field study was carried out. At the Next step, the accuracy of findings was examined through 480 questionnaires.
  The purpose of this research is the identification of creativity criteria in advertisements and consequently to examine the effect of digital techniques on creativity in designing commercial printed advertisings in this period.
  Finally, it has been concluded that there was no significant/meaningful relationship between digital techniques and the emergence of commercial printed advertisings from 1370 till 1386 in Iran. Although these advertisements were well designed and aesthetically pleasant, they are mostly not motivating and they don’t communicate with audience.
  Keywords: digital techniques, creativity, printed advertisement, advertising
 • Zahra Pakzad* Pages 29-42
  This paper studies the function of carpet industry in rural economic development in Vezvan County in the state of Isfahan, Iran. In this regard the spreading role of Handicraft industry as a sustainable economy is been considered too.
  The importance of this activity and its role in economic development for creating job opportunities has been investigated comparatively with related models in developing countries such as India and China.
  Economic developments in above mentioned countries as leading progressive countries is being reached on the basis of relevant knowledge and rural technologies in the employment region as an asset and its appearance as a role in the process of considerable developments.
  The presence and the acting role of rural women in the northern part of state of Isfahan has been considered too .the research method is descriptive-analytical and the main purpose of the research is to indicate practical strategies and models.
  The results are indicating that the plan of creating jobs or employment creation by these rural women in the field of carpet industry has approached the enrichment of the said economic developments in that region; where the major economic developments and expansion of handicraft industry has reached the overwhelming number at the value of 80%.
  This approach as a trend to development is in the same routine that China and India used to heighten and improve their position in the world’s economy as a reasonable high standard one.
  Keywords: Handicrafts, entrepreneurship, rural economy, vernacular technology
 • Esmat Azad Disfani* Pages 43-54
  The current world is transitioning from mechanical and analog technology towards information technology. Smart technologies will be used in many products and devices in the future. Because of this, there is a fear in the marketplace of losing potential costumers due to this transition. Many of these costumers are female, but a masculine-oriented perspective still dominates the design and manufacturing of interactive products. Some leading brands in the “smart device” market (e.g. LG, NOKIA, Danfoss, Grundig, and HTC) have focused on feminine values in their design activities to benefit from the opportunities in this large market segment.
  Female Interaction is a powerful and dynamic approach in design which has been founded based on user research, user profile, and scenarios of using products. This conceptual framework can also be used as the principle and structure of icon design and graphic design. Collaboration of researchers, businesses, designers, and marketers has provided the opportunity of using this theoretical knowledge for effective practical solutions in product design and development.
  This paper attempts to represent the findings of Female Interaction team for design, development, and selection of models and manufacturing process.
  Keywords: Interactive Design, Feminine Design, Female Interaction, Industrial Design
 • Mohammad Reza Shahparvari *, Mohammad Mehdi Mirzaamini Pages 55-66
  Iranian carpet is always a place for manifestation of many different motifs. Each of these motifs has benefited from the emotion expression of designers or weavers. They have been influenced by social life, rituals and cultural tendencies and that's why they carries numerous concepts such as Heaven, immortality, Good and Evil. Among different motifs, there is the pattern of Sun (depicted as a female figure) which has an ancient history and has been used frequently in carpets in different form such as fragmental and round and in different places on carpets. This pattern has been used by different weavers in different cities, villages and even by nomads.
  In this research, the reason for using such motif (so called: Mrs.Sun) in Iranian carpet has been studied as the most important purpose of the research. For answering the research question, first the status of sun and woman which were combined in concerned pattern is studied and analyzed in different eras of Iranian culture, both before and after Islam. Then by studying concepts of this motif, its position in carpet, its associated meanings and imposed impacts from different areas has been emphasized too.
  The research results indicate that although the motif of sun has a decorative and figurative function in carpet, it refers to spiritual and symbolic concepts such as divinity, power and sublimity of God too. The research method is descriptive-analytical and through field research and library based method the data has been collected.
  Keywords: Mrs.Sun, carpet, woman, sun
 • Korosh Momeni *, Zohreh Masoudi Pages 67-82
  Transformations in the present century cause developments and changes between the manifestations of life and culture in Iranian society. The traditional architecture and its trends were underestimated and on the other hand due to the occurrence rate of these transformations, there is no opportunity for adaption of these changes with culture of society. While developments in European countries occurred step by step and to a large extent the changes were easily replaced. For the revival of our original culture and architecture, we need to recognize its major factors so it can continue to exist. Architecture is not just a collection of styles and forms, and it doesnt completely specify its own social and economic conditions, but it comes as a set of them. Architecture as a communication system interacts with culture and for receiving its inner message, the cultural context in which that architecture is formed should be recognized and studied. Otherwise, its messages cannot be well perceived.
  Tehran Museum of Contemporary Art is an outcome of the combination of concepts related to origins and principles of a modern approach to architecture from one side and the most inner layers of an Iranian architecture thinking as well. This research aims at studying and analyzing Tehran Museum of Contemporary Art in terms of the relation between culture and architecture. The research method is descriptive-analytical and by using different websites, related books and a field research method the data has been collected. At the end by applying intuitive and inductive reasoning, a general conclusion has been inferred. Analysis indicate that some original concepts of Iran's culture and its traditional architecture had impacts on the design of Tehran Museum of Contemporary Art both directly and indirectly and these ideas were correlated in a way in the concepts of the building's construction.
  Keywords: culture, architecture, museums, Tehran museum of contemporary art, Kamran Diba
 • Mehrnoosh Shafiei Sararoudi* Pages 83-94
  One of the great transformations in human history is undoubtedly when the human beings observed that they could change the nature of materials – as a piece of soft mud could be changed to a hard stone by applying fire to it. Ceramic material is the first result implied by changing the structure of inorganic materials that clay makes with 3 other materials of water, air and fire. This compounded alchemy has caused the creation of various plans and designs during the history and it can be said that it is the oldest art continued up to the present time. The evolution of ceramics has not only been in the decorations, various forms and structural methods and techniques, but it has also caused changes in the concept and contents of works during prolonged periods.
  We are observing the works by artists, in the 2nd half of the 20th century and in 21st century, that indicate a meaningful approach towards this artistic technology. Hence, this paper deals with searching into the works of artists who have had deep considerations towards the secrets of the deformed clay, and in fact, the study of the material identity and its potential in creating artistic works, and also a kind of deliberation towards the world and the power of clay are observed in their works.
  This paper indicates the state of impressing the relation of human beings and other creations with clay, by the contemporary artists. Moreover, imagination and impression of thoughts on clay, indicates that any works created by clay reminds living creatures such as human being, who one day used to live and now has transformed to clay. It is the case, formed by western contemporary artists, in different artistic frameworks including installations, performances, etc. that has been analyzed in this paper. The evolution felt in such works shows that not only the artistic work, but also the used material has found a specific expression and it is the clay itself that sets forth as an intermediate to attract the addresses attentions. In other words, the relation between the artistic work and the used material in creating the work is properly formed poetically.
  Keywords: contemporary art, contemporary ceramic, creation, death
 • Robabeh Ghazali* Pages 95-107
  Although Iranian hand-woven fabrics have an ancient history, the peak of its development and growth was in Safavid period when the business and market of Iranian fabric weavers was flourished. Unfortunately this art is going to be forgotten. The excessive import of foreign fabrics and change of fashion stream has affected the hand-woven fabrics and the employment of artists in this art-industry. The purpose of this research is the design of workwears based on Iran's traditional hand-woven fabrics in order to introduce and promote hand-woven products in handicrafts and providing some kind of principle in the management of concerned organization. In terms of research purpose, it is a practical one and the research method is descriptive-analytical and by using a field research and library based documents, data has been collected. The subject importance in this paper is to development and spread the hand-woven fabrics in society and distribute a kind of clothing which is intertwined with dominated norms and values of the society. These products contain culture, history, geography and costumes of one nation and at the same time they act as a strategy for job creations in which this art-industry will be no longer a merely abstract or artistic issue and will turn to a practical and money making issue.
  Based on a time-place categorization of clothing design and with attention to prosperity of hand-made products, this research studies workwear clothing with having a social function. When a cloth uses by all the members of an entity, it makes the members to be identified more easily by themselves or by others outside of that organization. Based on the priority, first the designing of the workwear of Cultural Heritage, Handcrafts and Tourism Organization has been done. Results indicate that most employees reported that as a response to the new form of workwear, most clients were satisfied and expressed that there is a kind of principle in the concerned organization.
  Keywords: hand, woven traditional, Handmade, Iranian identity, employment