فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 23 (تابستان 1395)
 • پیاپی 23 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/10
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فریبا دهقانیان، زهره حجتی*، فاطمه جوادی زرنقی صفحات 9-18
  DNA کاتالیست ها (دئوکسی ریبوریم ها، DNA آنزیم ها، DNAزایم ها)، مولکول های DNA تک رشته ای، کاتالیتیک و مصنوعی می باشند. با استفاده از تکنیک In vitro selection، DNA کاتالیست هایی با توانایی کاتالیز واکنش های برش RNA ، اتصال RNA و طیف وسیعی از دیگر واکنش های شیمیایی شناسایی شده است. DNA کاتالیست ها به صورتIn vitro و به عنوان ابزارهای بیوشیمیایی و آنالیتیکی و هم چنین به عنوان سنسور مورد استفاده قرار می گیرند. این توالی های کاتالیتیک هم چنین به عنوان عوامل درمانی و به صورت In vivo به منظور هدف قرار دادن یک mRNAی اختصاصی نیز کاربرد دارند.
  اگرچه سوال های مفهومی و عمل کردی زیادی در ارتباط با DNA کاتالیست ها باقی مانده است، اما آن ها به عنوان یک امید تازه در حوزه ی کاربردهای In vitro و In vivo مطرح می شوند. در این بررسی به مطالعه مفهوم و انواع مختلف DNA کاتالیست ها، تکنیک In vitro selection و کاربردهای درمانی آن ها پرداخته شده است. این مطالعه هم چنین به بررسی چالش ها و راه کارهای مقابله با آن ها در حوزه استفاده درمانی از DNA کاتالیست ها برای درمان بیماری های مختلف شامل سرطان ها، عفونت های باکتریایی و ویروسی می پردازد.
  کلیدواژگان: DNA کاتالیست ها، In vitro selection، کاربردهای درمانی، mRNAی هدف
 • ریحانه سلیمانی، مانا علومی*، رضا مهدیان، سعیده کیوانی قمصری، نسرین کریمی صفحات 19-24
  سابقه و هدف
  سیتوکراتین ها (CKs) بزرگترین زیرگروه پروتئین های رشته ای بینابینی می باشند که در حین سرطانی شدن پروفایل اصلی بیانشان مرتب دچار تغییر می شود . سیتوکراتین 19 (CK19) یکی از پروتئین های مهم اسکلت سلول های اپی تلیالی است که به عنوان مارکر سلول اپی تلیالی در بیش از 90% سرطان های پستان دیده می شود. در این پژوهش بیان مارکر CK19 در رده های سلولی لومینال A با روش Real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  رده های سلولیMCF7 و T47D که رده های سلولی سرطان پستان می باشند خریداری و طبق پروتکل مربوطه کشت داده شدند. پس از شمارش و جمع آوری، RNA آن ها استخراج شد. RNA حاصله برای ژن های Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) به عنوان ژن مرجع و سیتوکراتین 19 (CK19) به عنوان ژن هدف با روش Real time PCR تکثیر شد. از روش ∆∆Ct برای کمی کردن بیان CK19 استفاده شد به این صورت که ابتدا ∆Ct برای GAPDH و CK19 در هر رده سلولی به طور جداگانه محاسبه شد و سپس با توجه به ∆Ct نمونه کالیبراتور بیان ژن هدف به طور کمی گزارش گردید.
  یافته ها
  روش فوق قادراست بیان تومور مارکر CK19 را در سلول ها گزارش کند. از طرف دیگر، این تومور مارکر در رده های سلولیMCF7 و T47D بیان یکسانی را نشان داد.
  نتیجه گیری
  بیان تومور مارکر CK19 در رده های سلولی لومینال A به طور تقریبی به یک میزان می باشد. طبقه بندی رده های سلولی به کمک مارکر های مولکولی می تواند در تحقیقات سرطانی از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و در جهت شناسایی و درمان این بیماری رهگشا باشد .
  کلیدواژگان: سرطان پستان، سیتوکراتین، رده سلولی، لومینال A
 • زینب عبدالهی، طوبا میرزاپور*، ابوالفضل بایرامی، صابر زهری، فریبا گودرزی صفحات 25-32
  سابقه و هدف
  عوامل مختلفی مانند بیماری های مقاربتی، ضایعه های نخاعی و پرتودرمانی پس از ابتلا به سرطان های مختلف، که نتیجه ی آن ها تولید ناکافی یا عدم تولید اسپرماتوزوئید می باشد، منجر به ناباروری در مردان می شوند. امروزه با ایجاد فناوری سلول درمانی با سلول های بنیادی مزانشیمی، درمان بسیاری از بیماری ها امکان پذیر شده است. در این بین، سلول های بنیادی مزانشیمی ژله ی وارتون بند ناف انسان، به عنوان منبعی که به فراوانی در دسترس بوده و توسط سیستم ایمنی فرد پس زده نمی شوند، مورد توجه قرار گرفته اند. نخستین قدم در استفاده از این سلول ها، اثبات بنیادی بودن آن است. لذا در این مطالعه به لحاظ مولکولی بنیادینگی این سلول ها با بررسی بیان ژن های ،CD34 CD105و CD44 بررسی شد.
  مواد و روش ها
  سلول های بنیادی از منطقه ژله وارتون بندناف جداسازی و کشت داده شدند، استخراج تمامی RNA از پاساژ سوم صورت گرفته و پس از سنتز cDNA، بیان ژن های بنیادی به روش RT-PCR بررسی شد. سپس سلول های مزانشیمی در معرض دوزهای مختلف BMP4 و نیز محیط کشت شرایطی شده به دست آمده از سلول های بیضه ای موش های نوزاد و نیز بستر نانوفایبر PLLA قرار گرفتند تا تمایز آن ها به سلول های مشابه جرم مورد بررسی قرار گیرد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که این سلول ها از پتانسیل تکثیری قابل توجهی برخوردارند و ژن های CD105 ، CD44 را قبل از تمایز بیان می کنند ولی بیان ژن CD34 که مارکر سلول های هماتوپویتیک می باشد در آن مشاهده نمی شود. قرار دادن سلول ها در معرض محیط تمایزی پس از پاساژ سوم، آن ها را به سمت سلول های مشابه جرم سوق می دهد.
  نتیجه گیری
  کشت آزمایشگاهی و غنی سازی سلول های جرم مشتق از منابع دیگر سلول های بنیادی مانند سلول های مزانشیمی بند ناف یک روش عملی برای تحقیق های اولیه ی رشد و نمو سلول های جرم است. سلول های بنیادی بندناف با بیان ژن های بنیادی، به عنوان یک استراتژی، برای درمان ناباروری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی، ناباروری، سلول جرم
 • صفرعلی احمدی زاد فیروزجایی، سمانه خودی، علی محمد لطیفی*، شمس الضحی ابوالمعالی صفحات 33-38
  سابقه و هدف
  امروزه تولید آنزیم های با قابلیت تجزیه ترکیبات ارگانوفسفره مثل ارگانوفسفات هیدرولاز(OPH) شناسایی از اهمیت ویژهای برخوردار است. تولید این آنزیم ها با کارایی بالا یکی از اهداف مهندسی پروتئین است. بنابراین استفاده از تکنیک های کارا برای اندازه گیری فعالیت آنزیم مهم می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از تکنیک سنجش یونی[1] جهت بررسی میزان تجزیه دی ایزوپروپیل فلوروفسفاتاز( DFP )و با تکنیک اسپکتروسکوپی و FPLC جهت سنجش میزان تجزیه دیازینون و کلرپیریفوس استفاده شد. و نتایج حاصل از این سنجش ها با هم مقایسه گردید.
  یافته ها
  تکنیک الکترود انتخابی یون فلوئور ( ISE) برای DFPروش خوبی است. در مورد کلرپیریفوس و دیازینون بدلیل تغییرات جذبی نوری محصولات حاصل از واکنش اسپکتروسکوپی روشی مناسب می باشد. روش FPLC را می توان برای اکثر سوبسترا ها استفاده نمود و روشی بهینه مطرح می گردد.
  بحث: در روش FPLC همه سوبسترا ها قابلیت استفاده دارند به جهت اینکه در این مورد بررسی جذب انواع نمونه ها در طول موج های مختلف با اختلاف جذب و اختلاف غلظت معنی داری امکان پذیر می باشد به همین خاطر روشی با حساسیت بالا جهت سنجش عملکرد معرفی می شود.
  نتیجه گیری
  انتخاب روش دقیق در بررسی عملکرد یک محصول پروتئینی در برآورد میزان کارایی روش تولید آن محصول بسیار مهم می باشد.
  کلیدواژگان: ارگانوفسفات ها، سنجش فعالیت آنزیم، FPLC، اسپکتروسکوپی، ISE
 • مهناز چیت ساز، فاطمه نجات زاده*، ابراهیم ولیزادگان صفحات 39-46
  سابقه و هدف
  به منظور بررسی تاثیر آبیاری و تغذیه روی بر رشد و خواص آنتی اکسیدانی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Menta piperita L.) آزمایشی در بهار 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد خوی به اجرا درآمد.
  مواد و روش ها
  . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش تاثیر آبیاری در چهار سطح شامل 40، 60، 80 و 100 درصد رطوبت (FC) و تغذیه روی در چهار سطح شامل صفر، 5/2، 5 و 10 میلی گرم در کیلوگرم از منبع سولفات روی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر آبیاری بر روی طول برگ، عرض برگ ، تعداد برگ، قطر ساقه اصلی، تعداد میان گره، تعداد شاخه های فرعی، ارتفاع گیاه، وزن تر و وزن خشک ساقه، وزن تر و وزن خشک برگ و وزن تر و خشک بوته معنی دار در سطح احتمال 1 درصد بود. هم چنین محلول پاشی روی، بر روی طول برگ، تعداد برگ، قطر ساقه، وزن تر و خشک برگ، وزن کل بوته و درصد اسانس معنی دار در سطح احتمال 1 درصد بود.
  بحث: بیش ترین عمل کرد اسانس (81/20 کیلوگرم در هکتار) از تیمار 100% رطوبت به دست آمد. محلول پاشی روی بر روی عرض برگ، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع و وزن خشک بوته در سطح دار احتمال 5 درصد معنی دار بود. به طوری که بیش ترین عمل کرد اسانس (75/15) از تیمار عدم محلول پاشی روی و تیمار 5/2 میلی گرم سولفات روی به دست آمد.
  نتیجه گیری
  توصیه می شود برای افزایش عمل کرد اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی از تیمار رطوبت 100% و محلول پاشی روی 5/2 میلی گرم استفاده گردد.
  کلیدواژگان: نعناع فلفلی (Menta piperita L.)، تغذیه، آبیاری، اسانس
 • مینا مرادزاده*، سیدمجتبی موسویان صفحات 47-52
  سابقه وهدف
  بیماری لژیونر در نتیجه ی استنشاق آئروسل های آلوده ،از منابع آبی مختلف ایجاد می شود. هدف از این مطالعه ، بررسی میزان آلودگی منابع آب محیطی و بیمارستان های شهر اهواز به باکتری لژیونلا ، با استفاده از روش استاندارد کشت و روش مولکولی مبتنی بر PCR می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 100 نمونه آب از منابع مختلف محیطی و بیمارستانی سطح شهر اهواز برداشت و به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه ها بعد از تریتمنت اسیدی جهت حذف باکتری های مزاحم به محیط های کشت BCYE وMWY تلقیح گردیدند. هم چنین از متد PCR ، جهت تکثیر ژن 16S rRNA و تایید ایزوله های جدا شده بر روی محیط کشت استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه از طریق کشت نشان داد که 15 % از مجموع 100 نمونه آب مورد بررسی از نظر حضور لژیونلا ها مثبت بودند که فراوانی نسبی آنها در نمونه های بیمارستانی8% و در نمونه های محیطی 7% بوده است. تمام نمونه های مثبت از طریق کشت ، با انجامPCR ژن16S rRNA مورد تایید قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که علی رغم استفاده از آب تصفیه شهری 15% نمونه ها به باکتری لژیونلا آلوده بودند. بنابراین جلوگیری از انتشار باکتری با استفاده مداوم از ضد عفونی کنندها، امری ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: لژیونلا، سیستم های آبی، PCR
 • فاطمه هنرور، غلامحسن واعظی، محمدرضا نورانی*، آصفه کامرانی، احسان صادق نژاد صفحات 53-60
  سابقه و هدف
  از نانو نقره به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده استفاده می شود، اما بررسی سمیت این ماده کم تر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی اثرات نانو نقره بر بافت کبد جنین موش صحرایی و تعیین مقدار MDA به عنوان شاخص اکسیدان و میزان سطح بیان آنزیم آنتی اکسیدان SOD می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 16 سر موش صحرایی باردار از نژاد ویستار (چهار گروه چهار تایی) با نانو ذره نقره 20 نانو متر در مقدارهای 125، 750 و1500 میلی گرم/کیلوگرم/روز و کنترل به صورت خوراکی به مدت 18 روز تیمار شدند. برای بررسی تغییرهای درون سلولی کبدی، پس از 18 روز موش ها را سزارین کرده و بافت کبد موش های هر گروه را جدا و برای سنجش مقدار MDA از روش Satoh و بیان ژن SOD از روش semi quantitative RT-PCR استفاده شد.
  یافته ها
  بیش ترین میزان کاهش مقدار MDA مربوط به تیمار 750 میلی گرم/کیلوگرم/روز می باشد که معادل تقریبی 68 درصد نسبت به تیمار کنترل کاهش غلظت نشان داد. نانو ذرات نقره به علت درگیر شدن در فرایند استرس اکسیداتیو به واسطه تولید رادیکال آزاد با آنزیم های آنتی اکسیدان از جمله سوپر اکسید دیسموتاز ارتباط دارد. بیش ترین میزان بیان ژن سوپر اکسید دیسموتاز مربوط به تیمار 750 میلی گرم/کیلوگرم/روز می باشد که معادل تقریبی 4/22 درصد نسبت به تیمار کنترل افزایش نشان داد و کم ترین میزان کاهش بیان ژن سوپر اکسید دیسموتاز مربوط به تیمار 125 میلی گرم/کیلوگرم/روز با معادل تقریبی 75/5 درصد نسبت به تیمار کنترل نشان داده شد.
  بحث: این مطالعه نشان داد که سیستم آنتی اکسیدانی به عنوان یکی از فرایند های مهم درون سلولی در کبد جنین موش های صحرایی به شمار می رود که می تواند در تقابل با تغییرات محیطی از جمله غلظت های مختلف نانو ذره نقره واکنش نشان دهد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فرایند های درون سلولی به ویژه استرس اکسیداتیو در کبد جنین موش های صحرایی در یک روند وابسته به دوز از غلظت های مختلف نانو ذره نقره تحت تاثیر قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: نانوذره نقره، موش صحرایی، کبد جنین، استرس اکسیداتیو
 • ماهرخ بابایی، عظیم اکبرزاده*، مهدی ارجمند، علی اکبر سیف کردی صفحات 61-64
  سابقه و هدف
  امروزه استفاده از نانو حامل ها در صنعت نانو دارو رسانی افزایش پیدا کرده است. نیوزوم یکی از نانوحامل ها با سورفاکتانت غیریونی است که باعث افزایش پایداری دارو در بدن می شود. با توجه به این که استفاده از داروی سیس پلاتین در درمان انواع سرطان ها با عوارض جانبی همراه است، از این رو با استفاده از فناوری نانو، نیوزومه شد.
  مواد و روش ها
  برای ساخت نیوزوم از اسپن 60 و کلسترول استفاده شد. میانگین قطر ذرات با استفاده از دستگاه زتاسایزر اندازه گیری شد. بازده انکپسولاسیون و درصد رهایش دارو با استفاده از روش اسپکتروفتومتری تعیین شد. میزان سایتوتوکسیسیتی فرمولاسیون نیز به کمک روش MTT بر روی رده سلولی C6 بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین قطر ذرات در ابعاد نانو تایید شد. بازده انکپسولاسیون و درصد رهایش دارو در مدت زمان 48 ساعت به ترتیب 6/43% و 97% به دست آمد. میزان سایتوتوکسیسیتی فرمولاسیون سیس پلاتین نانونیوزومه شده μg/ml6/38به دست آمد.
  بحث: نتایج نشان داد سمیت فرمولاسیون سیس پلاتین نیوزومه نسبت به فرم استاندارد دارو بر روی رده سلولی C6 برخوردار بوده است.
  نتیجه گیری
  بررسی ها نشان داد، برای کاهش اثرات جانبی داروی سیس پلاتین و افزایش سمیت آن می توان از فرمولاسیون نانونیوزومی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: دارو رسانی، سیس پلاتین، نیوزوم، MTT، C6
 • امیر آراسته*، علی صالح زاده، مهران حبیبی رضایی، علی اکبر موسوی موحدی صفحات 65-77
  سابقه و هدف
  رشته های آمیلوئیدی نانو ساختارهایی هستند که در نتیجه اتصال پپتیدها و پروتئین ها به یکدیگر به وجود می آیند. در سال های اخیر رشته های آمیلوئیدی به عنوان نانو مواد جدید مورد توجه قرار گرفته اند. از این منظر، افزایش میزان آمیلوئیدی شدن پروتئین ها می تواند مطلوب باشد. در این مطالعه فرایند آمیلوئیدی شدن آلبومین سرم گاوی به عنوان یک پروتئین مدل، بهینه سازی شده است.
  مواد و روش ها
  پروتئین آلبومین سرم گاوی در بافر میکس سیترات-فسفات با pH های مختلف 1 و 2 و 3 و 7/4 و 4/7 قرار گرفته و هر کدام در حمام آب با دماهای مختلف (از 40-80 درجه سانتیگراد) قرار گرفته و به کمک مگنت های کوچک (برنجی) با سرعت 100 دور در دقیقه و برای زمان های مختلف 0، 24، 48 و 72 ساعت بهم زده شدند تا رشته های پروتئنی در هر یک بوجود آید. سپس میزان رشته های آمیلوئیدی حاصله به روش جذب سنجی مرئی و با استفاده از رنگ کنگورد مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این تحقیق اثر چهار متغیر دما، pH، زمان و غلظت پروتئین بر فرایند فیبریل زایی بررسی شده و نتایج حاصله با روش طیف سنجی کنگورد به صورت تغییرات طول موج ماکزیمم (λmax) و جذب در طول موج ماکزیمم (Aλmax) و نیز میکروسکوپ الکترونی گذاره مورد تائید قرار گرفت. مشخص شد که بهترین شرایط تشکیل رشته های آمیلوئیدی در غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر از پروتئین BSA و در pH بافر برابر 3 و پس از 72 ساعت انکوباسیون در دمای 70 درجه سانتیگراد می باشد.
  نتیجه گیری
  از روش ساده جذب سنجی کنگورد می توان به عنوان آزمایش اولیه برای تائید حضور نانو رشته های پروتئینی استفاده نمود و در این راستا، میزان جذب در طول موج ماکزیمم به عنوان یک شاخص موثق معرفی می شود.
  کلیدواژگان: آلبومین سرم گاوی، آمیلوئید، اسپکتروفوتومتری، کنگورد
 • زیبا فولادوند، بهمن فاضلی نسب* صفحات 77-86
  سابقه و هدف
  روش های ژنومیکس نظیر تجزیه و تحلیل توالی های EST، امکان شناسایی مارکرهای مرتبط با ژن های بیان شده و miRNA های شبکه های تنظیمی و متابولیکی را فراهم می آورند. در این مقاله شناسایی عناصر مرتبط با ژنوم بیان شده در غدد برگی Salvia fruticosaمورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  1465 توالی EST مربوط به کتابخانه ژنوم بیان شده در سلول غدد برگی گیاهان جنس Salvia از خانواده نعناعیان از پایگاه داده NCBI دریافت شد. پس از جمع آوری و حذف توالی های مربوط به وکتور، کلروپلاست، توالی های تکراری، سر هم بندی آن ها، توالی های کانتیگ و سینگلتون ایجاد شد. با استفاده از جستجوی BlastX، hit های موجود و هم چنین فراوانی و توزیع نشانگرهای EST-SSR با استفاده از SSRTools مشخص شد. miRNA های مرتبط با توالی های مورد نظر با استفاده از مدل سازی و جستجو در گیاه آرابیدوپسیس مشخص شدند.
  یافته ها
  تعداد 153 کانتیگ و 777 سینگلتون مشخص شد. BLASTX، 477unigene دارای hit را مشخص نمود. Gene enrichment analysis توالی ها را در گروه های کارکردی مختلف قرار داد. در بین نشانگرهای مولکولی EST-SSRs مشخص شده دی- نوکلئوتیدهای AT/GA ، تری- نوکلئوتیدهای GCC ، تترانوکلئوتیدهای TAAT دارای حداقل چهار تکرار بیش ترین فراوانی را دارد، برای تکرار های پنتا و هگزا نوکلئوتیدی AAGAG و AGTATT ، CGTGGT به صورت سه تکرار پشت سر هم یک بار گزارش شد. برای ژنوم بیان شده تعداد 40 عددmiRNA مرتبط با ژن های مختلف مشخص شد.
  نتیجه گیری
  EST-SSRs مشخص شده در این گیاه می تواند برای تعیین تنوع بین گونه های مختلف این جنس در خانواده گیاهان lamiaceae استفاده شود. دو miRNA مهم مرتبط برای تنظیم بیان ژن آنزیم مونوترپن سنتاز در مسیر تولید ترپنوئیدهای مهم موجود در این گیاه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ژنوم کارکردی، غدد برگی، گیاه دارویی
 • ندا سلیمانی*، نسیم ابرازه صفحات 87-94
  سابقه و اهداف
  مصرف روزا فزون آنتی بیوتیک ها علیه عفونت ناشی از باکتری ها سبب افزایش مقاومت دارویی شده است .همین امر سبب گردیده تا مطالعه های وسیعی بر روی ترکیب های گیاهی با خاصیت ضد میکربی و اثر بخشی بیش تر به عنوان جایگزین آنتی بیوتیکی صورت گیرد. هدف از این تحقیق، ارزیابی اثرات متقابل داروئی و فعالیت ضد باکتریایی اسانس دارچین Cinnamomun) Verum) و اسانس باریجه (Ferula Gummosa) بر ضد تعدادی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی می باشد.
  مواد و روش ها
  اسانس دارچین از چوب ساقه درختچه آن و اسانس باریجه از شیره ریشه گیاه به دست می آید. برای بررسی عمل کرد ضد باکتریایی اسانس از روش چاهک گذاری و تعیین حداقل غلظت مهاری (MIC) بر روی چندین رده استاندارد باکتریایی استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس تست چاهک گذاری در آگار بیش ترین میزان هاله عدم رشد در مورد دارچین مربوط به استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس با قطر هاله mm47 و در مورد باریجه مربوط به استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس باقطر هاله mm 33 مشاهده شد. نتایج MIC نشان داد که اسانس دارچین بیش ترین میزان مهار کنندگی را بر روی استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی پیشنهاد می کند که اسانس های دارچین و باریجه می توانند به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل ضد میکربی برای درمان عفونت های باکتریایی موثر باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت آنتی باکتریال، اسانس گیاه دارچین، اسانس گیاه باریجه، باکتری های گرم مثبت و گرم منفی
 • سرور عالی پناه، میتراالسادات طباطبایی*، نازیلا ارباب سلیمانی صفحات 95-104
  سابقه و هدف
  از آن جاکه مطالعه های زیادی روی باکتری های سخت رشد بی هوازی گرمادوست احیاکننده سولفات در چشمه های گرم استان اردبیل صورت نگرفته است، در این تحقیق به بررسی احتمال حضور این باکتری در ساری سو پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از چشمه گرم ساری سو در شرایط بی هوازی نمونه گیری انجام شد. غنی سازی، جداسازی و خالص و شناسایی اولیه باکتری با آزمون های بیوشیمیایی متداول انجام شد و به منظور تایید، شناسایی مولکولی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون ها نشان داد که چشمه ی مورد مطالعه دارای باکتری های احیاکننده ی سولفات به صورت گرم مثبت، میله ای، متحرک و دارای اندوسپور بودند. این باکتری ها حاوی پیگمان دسولفوویریدین نبودند.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق منجربه تایید وجود باکتری های احیاکننده سولفات بومی ایران از نوع دسولفوتوماکولوم در چشمه گرم ساری سو بود. تا پیش از این هیچ منبعی حاکی از وجود این نوع باکتری در چشمه های گرم ایران نبوده است.
  کلیدواژگان: دسولفوتوماکولوم، چشمه های آب گرم، باکتری های گرمادوست احیاکننده سولفات، باکتری های بی هوازی
 • سارا طالب زاده، سعید ذاکر بستان آباد*، راضیه نظری صفحات 105-110
  سابقه و هدف
  بروسلوزیس یک از بیماری های زنوئوز بوده و در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، یک مشکل اساسی بهداشت جامعه می باشد. روش های جدید تشخیصی دارای حساسیت بالایی بوده و خطر عفونت در پرسنل آزمایشگاهی را به حداقل رسانده و از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از جمله روش هایی که این مزایا را دارند، واکنش زنجیره ای پلیمراز است. در مطالعه حاضر روش های تشخیصی کشت و مولکولی بروسلا در نمونه های جدا شده از بیماران مشکوک به تب مالت در مناطق مختلف تهران مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  از 100 بیمار مشکوک به بروسلوز دارای علائم بیماری که به آزمایشگاه مسعود تهران، بیمارستان بقیه الله و علوم پزشکی ایران مراجعه کرده بودند نمونه گیری خون انجام شد. نمونه ها در محیط کشت کاستاندا تلقیح شده و در شرایط دمایی 0C37 و %5 دی اکسیدکربن، به مدت 21 تا 30 روز انکوبه گردید. استخراج ژنوم با کیت تجاری و PCR طبق پروتوکل استاندارد انجام گرفت.
  یافته ها
  از 100 نمونه خون گرفته شده از افراد مشکوک به بروسلوز، کشت دو نمونه مثبت شد درحالی که پس از انجامPCR ، 15 نمونه مثبت شدند. حساسیت روش PCR،100 درصد و ویژگی آن 86.73 درصد تعیین شد.
  بحث: کشت بروسلا با توجه به سخت رشد بودن باکتری همیشه موفقیت آمیز نمی باشد و همچنین رشد و کشت نیاز به ارگانیسم زنده دارد و بسیاری از ارگانیسم حین نمونه گیری و یا بدلیل مصرف آنتی بیوتیک از بین می روند این عوامل ممکن است بیانگر حساسیت پائین آن در مقایسه با PCR باشد.
  نتیجه گیری
  تکنیک PCR در مقایسه با روش کشت از حساسیت بالاتری برخوردار می باشد. لذا این موضوع می تواند دلیلی برای جایگزین شدن این روش به عنوان روش تشخیصی سریع در آزمایشگاه ها باشد.
  کلیدواژگان: بروسلوز، کشت، PCR
 • زهرا حسن زاده، قاسم عموعابدینی* صفحات 111-116
  سابقه و هدف
  نانوذرات مغناطیسی، بعد از پوشش دهی، خاصیت اشباع مغناطیسی و در نتیجه قابلیت جذب آهنربایی در فرآیند جداسازی کاهش می یابد. در این مقاله پوشش دهی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با ضخامت بسیار نازکی از پوشش سیلیکا بررسی شده است که علاوه بر پایدارشدن نانوذرات از خاصیت مغناطیسی آن ها نیز کاسته نمی شود.
  مواد و روش ها
  این فرآیند با استفاده از ماده شیمیایی تترا اتوکسی سیلان انجام می شود. نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت با پوشش سیلیکونی به وسیله روش هم رسوبی سنتز می شود و توسط دستگاه های طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس و مغناطیس سنج ارتعاشی مشخصه یابی می شود.
  یافته ها
  طیف سنجی مادون قرمز(FTIR) و پراش اشعه ایکس(XRD) گروه های عاملی سیلیکا را برروی نانو ذرات نشان می دهد. اندازه ذرات با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تقریبا 40 نانو متر است. عدم کاهش خاصیت مغناطیسی در قبل و بعد از پوشش دهی با مغناطیس سنج ارتعاشی (VSM) تایید شد.
  بحث: این مطالعه نشان داد که می توان برای کاربردهایی بر مبنای خاصیت مغناطیسی، از نانو ذرات مغناطیسی پایدارشده با پوشش سلیکونی استفاده کرد که خاصیت مغناطیسی خود را حفظ نموده اند.
  نتیجه گیری
  در این مقاله روشی پیشنهاد شده است که بر مبنای آن، با کاهش ضخامت پوسته سیلیکونی از میزان اشباع مغناطیسی نانو ذره هسته – پوسته در مقایسه با هسته مغناطیسی نانو ذره کاسته نشده است. بنابراین با وجود حفاظت از هسته با یک پوشش پایدار و زیست سازگار، قدرت جداسازی نانو سامانه در میدان مغناطیسی معین، بدون تغییر باقی مانده است.
  کلیدواژگان: نانو ذرات مغناطیسی، سیلیکا، خاصیت اشباع مغناطیسی، پوشش دهی
|
 • Fariba Dehghanian, Zohreh Hojati *, Fatemeh Javadi, Zarnaghi Pages 9-18
  DNA catalysts (Deoxyribozymes, DNA enzymes; DNAzymes) are catalytic artificial single-stranded DNA molecules. Using the technique of in vitro selection, individual DNA catalysts have been identified that catalyze RNA cleavage, RNA ligation and a wide range of other chemical reactions. DNA catalysts have been used in vitro as biochemical tools, analytical tools and sensors. DNA catalysts have also been utilized as in vivo therapeutic agents to target specific mRNA. Although many conceptual and practical challenges remain to be addressed, DNA catalysts make new promise for applications both in vitro and in vivo. In this review, we are focusing on definition and different types of DNA catalysts, in vitro Selection of DNA catalysts and their therapeutic applications. This review also describes the challenges and approaches to overcome obstacles involved in using DNA catalysts in the treatment of different diseases including cancers, viral and bacterial infection.
  Keywords: DNA catalysts, In Vitro Selection, Therapeutic application, mRNA targets
 • Reihaneh Soleimani, Mana Oloomi*, Reza Mahdian, Saeideh Keyvani, Ghamsari, Nasrin Karimi Pages 19-24
  Aim and
  Background
  Cytokeratins (CKs) constitute the largest intermediate filamentous protein that during the development of malignancy, the original CK profile of the cell is frequently variable. Cytokeratin 19 (CK19) is known as an epithelial cell marker and CK19 expression was seen in more than 90% of breast cancers. In this study, CK19 mRNA expression by the real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) in luminal A cell lines was assessed.
  Materials And Methods
  MCF7 and T47D breast cancer cell lines were purchased and cultured according to the recommended protocols. The cells were collected, counted and RNA was extracted from cell lines. The mRNA of CK19 as the target gene and GAPDH (Glyceraldehyde 3-phosphate Dehydrogenase) as a reference gene by real-time PCR was amplified. Quantitative CK19 expression was calculated using the ∆∆Ct method. The average ∆Ct of CK19 and GAPDH was calculated in each cell line as well as the ∆Ct of GAPDH as a calibrator in different cell lines was quantitatively reported.
  Results
  This method can be used for detection of CK19 tumor marker expression, in the cells. On the other hand, the same expression in the MCF7 and T47D breast cancer cell lines was shown.
  Conclusions
  Expression of CK19 is the same, in the luminal A breast cancer cell lines. Molecular markers could be used for cell Lines classification which is significant in breast cancer research and it is helpful in detection and treatment of the disease.
  Keywords: Breast cancer, cytokeratin, cell line, luminal A
 • Zeynab Abdollahi, Tooba Mirzapour, Abolfazl Bayrami, Saber Zahri, Fariba Goudarzi Pages 25-32
  Aim and
  Background
  Various factors, such as sexual diseases, spinal cord injuries and radiotherapy after cancers, cause insufficient or lack of sperm production and lead to men infertility. Today, treatment of many diseases has been made possible by therapeutic cell technology with mesenchymal stem cells. Meanwhile, mesenchymal stem cells of human umbilical cord Wharton's Jelly, have been considered as a source that is abundantly available and not rejected by immune system. The first step in using these cells is to confirm they are stem cells. Therefore, in this study stemness of these cells were investigated by expression of CD34, CD44, CD105 genes.
  Method
  Stem cells were isolated from umbilical cord Wharton's jelly and cultured. Total RNA was extracted from cells of the third passage. After synthesis of cDNA, expression of some genes was evaluated by RT-PCR technique. The mesenchymal stem cells were exposed to different doses of BMP4, conditioned medium obtained from testicular cells of newborn mice and a layer of PLLA Nanofiber. Then differentiation of mesenchymal stem cells to germ-like cells was evaluated by different techniques.
  Results
  The results showed that these cells have considerable potential for proliferation and expression of CD105, CD44 genes before differentiation, but the expression of CD34 gene, a marker for hematopoietic cells, was not seen. The exposure of these cells to differentiation medium after the third passage, leads them toward germ-like cells.
  Discussion
  Laboratory culture and proliferation of germ-like cells derived from other sources of stem cells such as umbilical cord Wharton's Jelly is a new method for initial research about development of germ cells. Umbilical cord stem cells with expression of stemness specific genes can be used for treatment of men infertility as a new strategy.
  Keywords: Mesenchymal Stem Cells, Infertility, Germ Cell
 • Safarali Ahmadizad E. Firozjaei, Samaneh Khodi, Alimohammad Latify*, Shamsozoha Abolmaali Pages 33-38
  Aim and
  Background
  Nowadays in medical fields, the production of enzymes that are closely associated with human health has a special position in medical research. One of the environmental problems affecting human health is environmental pollution of which organophosphorus compounds (OPs) are notable. Therefore, the detoxification of OPs is important for human health. In this field, enzymes that can degrade OPs have been identified such as OPH. OPH production with a high performance is one of the goals of protein engineering. Therefore, the use of techniques applied to measure the enzyme activity is important. Several methods by using various Ops substrates can be designed.
  Material and
  Methods
  In this study, we have used ISE to assay the degradation of DFP and spectroscopy and FPLC to assay the degradation of Diazinon and Chlorpyrifos. Then, the results were compared.
  Results
  The results showed that ISE is a good method in case of DFP substrate due to the production of F- ion in presence of DFP. In the case of Chlorpyrifos and diazinon spectroscopy is more appropriate due to the changes in optical absorption of the reaction products. The FPLC method is an applicable method for all substrates.
  Conclusion
  It is possible to use various substrates at different wavelengths along with a remarkable significant difference in absorption and concentration by FPLC, therefore, it is suggested as a highly sensitive method for enzyme assay.
  Keywords: Organophosphates, enzyme activity assay, FPLC, Spectroscopy, ISE
 • Mahnaz Chitsaz, Fatemeh Nejatzadeh*, Ebrahim Valizadegan Pages 39-46
  Aim and
  Background
  To study the effect of irrigation and zinc nutrition on yield and essential oil production of (Menta piperita L.), a field experiment was conducted at College of Agriculture, Islamic Azad University of Khoy during spring of 2013.
  Material and
  Methods
  The experiment was conducted as a factorial based on complete randomized block design with four replications. The effects of irrigation in four levels including 100, 80, 60, 40 % (FC) and zinc nutrition in four levels including 0 (control), 2.5, 5, 10 mg/kg (ZnSO4) were investigated.
  Results
  The results showed that the effect of irrigation on leaf length, leaf width, leaf number, stem diameter, number of internodes, number of branches per plant, plant height, fresh weight and shoot dry weight, leaf fresh weight and leaf dry weight were significant (p ≤1%). The results also showed that zinc spraying on leaf length, number of leaves, stem diameter, leaf dry weight, total plant weight and percentage of essential oil was significant (p≤0.01). The highest oil yield (20.81 kg/ha) was obtained with 100% humidity. Zinc spraying on the leaf width, number of branches, plant height and dry weight was significant (p≤0.05). The highest essential oil yield (15.75) was also obtained in 2.5 mg/kg (ZnSO4) and control.
  Conclusion
  Recommended to increase the essential oil yield used 100% humidity and 2.5 mg/kg (ZnSO4) in (Menta piperita L.).
  Keywords: (Menta piperita L.), Nutrition, Irrigation, Essential oil
 • Mina Moradzadeh*, Mojtaba Moosavian Pages 47-52
  Aim and
  Background
  Legionnaires’ disease is caused by inhalation of contaminated aerosols with Legionella from a variety of water sources. The aim of this study was to characterize the rate of contamination of environmental and hospital water sources by legionella spp in Ahvaz by using standard culture method and polymerase chain reaction (PCR).
  Materials And Methods
  A total of 100 water samples were collected from environmental and hospital sources in Ahvaz. After decontamination with Hcl-Kcl treatment, samples were centrifuged and inoculated on to buffered charcoal yeast extract agar (BCYE) and MWY media. In order to confirm bacterial colonies as legionella, DNA was extracted and 16S rRNA was amplified using PCR.
  Results
  Out of 100 samples, 15% were positive for Legionella by culture method. Among positive cultures 8% and 7% were obtained from hospital and environmental water sample, respectively. By PCR all the positive cultures had 16s rRNA and confirmed as Legionella Spp.
  Conclusion
  According to the study results, despite of using purification water 15% of water samples were contaminated with Legionella spp. In order to control and prevent spread of Legionella spp, disinfection of water sources is necessary.
  Keywords: Legionella, water system, PCR
 • Fatemeh Honarvar, Gholamhossein Vaezi, Mohammadreza Nourani*, Asefeh Kamrani, Ehsan Sadeghnezhad Pages 53-60
  Aim and
  Background
  Nano-silver as a disinfectant is used for the sterilization of medical laboratory tools, but less attention has been tentative the toxicity of the substance. The aim of this study was to evaluate the effects of Nanosilver on fetal rat liver tissue and determine the expression of MDA levels as an oxidant biomarker and Superoxide dismutase as an antioxidant enzyme.
  Material and
  Methods
  In this study, 16 pregnant Wister rats (in four groups of four) and placebo were treated orally for 18 days with silver nanoparticles of 20 nm in concentration of 125, 750 and 1500 mg/kg/day.
  The fetuses had been harvested via caesarean after 18 days of gestation to measure the gene expression of SOD in their liver by quantitative RT-PCR method and MDA activity by Satoh protocol in their liver.
  Results
  The highest expression of MDA was detected in the treatment of 750 mg/kg/day, but in comparison to the normal group which showed approximately 68% decrease in concentration. The highest expression of SOD was related to 750 mg/kg/day group which was upregulated 22.4% in comparison to normal group, and the lowest expression was shown in 125 mg/kg/day group which was approximately downregulated 5.75 % compared to normal group.
  Conclusion
  Nano silver particles involved in the process of oxidative/antioxidant system caused by arise of free radical production. Antioxidant enzymes such as superoxide dismutase as free radical scavenger was upregulated to detoxify microenvironment. The result of this study revealed that intracellular processes of oxidant/antioxidant system in rat embryo liver were affected by various concentrations of Nano silver particles.
  Keywords: Nano, silver, Rat, Liver Embryo, Oxidative stress
 • Mahrokh Babaei, Azim Akbarzadeh *, Mahdi Arjmand, Aliakbar Seifkordi Pages 61-64
  Aim and
  Background
  Nowadays, applying nanocarriers has increased dramatically in drug delivery systems. Niosome is one of the nanocarriers with non-ionic surfactant which increases the stability of drug in the body. Since using cisplatin in treatment of cancer has some side effects, cisplatin was nanoniosomed.
  Material and
  Methods
  To prepare niosome, span 60 and cholesterol were used. Mean diameter of particles was determined by Zeta sizer. Encapsulation efficiency and drug release were measured by spectrophotometry method. Cytotoxicity effect of the formulation on C6 cell line was studied by MTT assay.
  Results
  Mean diameter of particles was verified in scale of nano. Encapsulation efficiency and released in 48 hours were be 43.6% and 97%, respectively. The cytotoxicity effect of nanoniosomal cisplatin was 38.6 µg/ml.
  Conclusion
  The present study showed that to reduce side effects of cisplatin and increase its toxicity, nanoniosomal formulation can be used.
  Keywords: Drug delivery, Cisplatin, Niosome, MTT, C6
 • Amir Arasteh*, Ali Salehzadeh, Mehran Habibi Rezaei, Ali Akbar Moosavi Movahedi Pages 65-77
  Aim and
  Background
  Amyloids are fibrilar protein structures produced from aggregation of proteins and peptide together. In recent years amyloid fibrils are being noticed as new experimental nanomaterials and from this view the induction of proteins to amyloids could be beneficial. In this study, the fibrillation of bovine serum albumin (BSA) as a model protein is optimized.
  Materials And Methods
  Different pHs of 1, 2, 3, 4.7 and 7.4 of Bovine Serum Albumin were prepared in Mixed Citrate–Phosphate buffer and agitated for 0, 24, 48 and 72 hour in 100 RPM in various temperatures (40–80 ºC) for preparing protein fibrils. Then the amount of amyloid fibrils was detected by spectrophotometric congored binding assay.
  Results
  In this research, effect of four variables include temperature, pH, time of incubation and protein concentration was investigated on fibrillogenesis and results were confirmed by congored spectrophotometric method as λmax and absorbance in λmax (Aλmax) accompanying with transmission electron microscopy. The optimum condition for fibrillogenesis was specified in 5 mg.ml-1 of protein and buffer pH of 3 after 72 hour incubation in 70ºC.
  Conclusion
  Simple congored spectrophotometric method could be used as primary test for evaluating protein nanobiofibrils and absorbance in λmax is introduced as a valid indicator in this way.
  Keywords: bovine serum albumin, amyloid, spectrophotometry, congored
 • Ziba Fooladvand, Bahman Fazelinasab* Pages 77-86
  Aim and
  Background
  Genomics methods, such as EST sequences analyses, provide the ability to identify markers associated with expressed genes and miRNAs of regulatory and metabolic networks. In this article, the identification of elements related to the genome expressed in leaf nodes of Salvia fruticosa was examined.
  Materials and Methods
  A number of 1465 EST sequences related to the genome library expressed in the leaf node cells of plants of genus Salvia, from Lamiaceae family, were received from the NCBI database. After collecting and removal of sequences related to vector, chloroplasts, repetitive sequence and aligning them, Counting and Singleton sequences were created. Using BlastX search, the existing hits as well as the frequency and distribution of EST-SSR markers were determined by using SSR Tools. The miRNA related to the target sequences were identified using the modeling and searching in Arabidopsis plant.
  Results
  A number of 153 Cotig sequences and 777 Singleton sequences were found. The BLASTX revealed 477 unigenes with hit. The gene enrichment analysis put the sequences in various functional groups. Among molecular markers identified in the EST-SSRs, the AT/GA di-nucleotides, GCC tri-nucleotides and TAAT tetra-nucleotides with at least four repeats have the highest frequency. In case of penta and hexa-nucleotide repeats, the AAGAG, AGTATT and CGTGGT were reported as three subsequent repeats. For the expressed genome, 40 miRNAs related to different genes were identified.
  Conclusion
  The EST-SSRs identified in the plant can be used to determine the variation between different species of this genus in the plant family Lamiaceae. Two important related miRNAs to regulate the gene expression of monoterpene synthase enzyme in the production path of important terpenoids in the plant can be used.
  Keywords: Functional genome, Leaf nodes, Medicinal herb
 • Neda Soleimani *, Nasim Ebraze Pages 87-94
  Aim and
  Background
  Microbial infections are important challenges to health, and health care officials have major difficulties dealing with them especially regarding their antibiotic resistance. The main aim of this study was to evaluate anti-bacterial effects of Cinnamomun Verum and Ferula Gummosa essential oil on some pathogen bacteria.
  Materials And Methods
  Cinnamomun Verum and Ferula Gummosa essential oil were extracted from its plan. For the evaluation of antibacterial effects of the essential oil, disc diffusion method through the measurement of the inhibitory zone. Minimum Inhibitory concentration (MIC) was detected.
  Results
  According to the results of disc diffusion test in Agar, Cinnamomun Verum and Ferula Gummosa essential oil, with a 47 mm and 33 mm inhibition zone, manifested the greatest antibacterial activity against Staphylococcus Saprophyticus. It had the greatest positive co-action with gentamicin (10 μg) on Escherichia Coli.
  Conclusion
  The results of this study indicate that Cinnamomun Verum and Ferula Gummosa essential oil alone or in combination with antimicrobial agents may be useful in the treatment of bacterial infections.
  Keywords: antibacterial activity, Cinnamomun Verum essential oil, Ferula Gummosa essential oil, gram positive, gram negative bacteria
 • Sorour Aalipanah, Mitrasadat Tabatabayi *, Nazila Arbab Soleymani Pages 95-104
  Aim and
  Background
  Due to the extreme growth conditions of most of sulphate reducing bacteria (obligate anaerobic, high temperature, etc.), studying and investigation of them is difficult exclusive Ardebil province climate and its unique hot springs have rarely been studied. The aim of this study was investigation of the potential presence of anaerobic, thermophilic sulphate reducing bacteria in Sarisu hot springs of Ardebil.
  Material and
  Methods
  In this study sampling was done from Sarisu hot spring. Enrichment, isolation and purification of sulphate reducing bacteria were done in specific media Postgate B and Hungate. Initial identification of bacteria was done by common biochemical tests. Further molecular identification was done on the basis of 16S rDNA riobotyping with the use of universal primers.
  Results
  The studied hot spring contained sulphate reducing bacteria were able to grow in specific media.Dominant bacteria in these media were gram positive, motile, and had endospore. None of these isolated bacteria had desufoviridin pigment.
  Conclusion
  The result of this study showed the existence of anaerobic thermophilic sulphate reducing bacteria of Desulfotomaculum genus in the studied hot spring.
  Keywords: Desulfotomaculum. Hot springs, Sulphate reducing bacteria, anaerobic bacteria
 • Sara Talebzadeh, Saeed Zaker Bostanabad*, Razieh Nazari Pages 105-110
  Aim and
  Background
  Brucellosis as zoonosis diseases is a public health concern in many countries, including Iran. New detection methods with high sensitivity are of importance and minimize the risk of infection in laboratory staffs. One of these methods is polymerase chain reaction (PCR). At the present study, culture and molecular methods for detection of Brucella obtained from patients with suspected brucellosis in various parts of Tehran were compared and evaluated.
  Materials And Methods
  100 blood samples were obtained from patients with suspected brucellosis who referred to the Massoud Laboratory, Baghiatallah and Hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences. Each sample was inoculated in Castaneda medium and incubated in a chamber with 5% CO2 at 370C for 7 to 30 days. DNA extraction from samples and PCR carried out using commercial kit and standard procedure, respectively.
  Two samples were positive from culture of 100 blood samples, while after the PCR, fifteen samples were positive. The sensitivity and specificity of PCR determined to be %100 and 86.73%, respectively.
  Discussion
  Culture of Brucella spp. is not always successful due to their growth difficulty; also the growth and culture require viable organisms. Many bacteria are lost during sample taking or using antibiotics. This may cause the sensitivity of culture to be low in comparison with PCR.
  conclusoin:PCR compared with culture method appears to be more sensitive and so this method might be the reason for the replacement of this method as a detection method in the laboratory.
  Keywords: Brucellosis, Culture, PCR
 • Zahra Hasanzade, Ghassem Amoabedyni* Pages 111-116
  Aim and
  Background
  Generally, reduction of the particle size in the nanoscale particles increases the surface to volume ratio and the impact of the behavior of the material surface atoms compared to the behavior of the mass of atoms. The most important effect of the surface increase is the extreme reactivity of nanomaterials due to high concentration of the surface atoms or molecules in comparison with the mass of the surface atoms or molecules which causes the nanoparticles agglomeration or cluster. To prevent the reactions, a stabilizer should be used to protect particles against abrasion and corrosion.
  Materials And Methods
  This process is performed using Tetra-Ethyl-Ortho-Silicate. The obtained nanoparticles were characterized by Scanning electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, X-ray diffraction (XRD) and Vibrating Sample Magnetometer (VSM).
  Results
  According to the analysis carried out, particles measured 40 nm were obtained and silica-coated magnetite nanoparticles were well synthesized. In addition, the nanoparticles magnetic saturation decrease significantly after coating and reduce ability to absorb nanoparticles in magnetic separation process well as.
  Conclusion
  In this article, coating iron oxide magnetic nanoparticles with very thin layer of the silica coating is investigated. According to this method, after stabilization of iron oxide magnetic nanoparticles with silica, in addition to stabilizing the magnetic nanoparticles, magnetic properties of nanoparticles are not decreased.
  Keywords: coating, iron oxide magnetic nanoparticles, silica