فهرست مطالب

مطالعات سیاسی جهان اسلام - پیاپی 18 (تابستان 1395)
 • پیاپی 18 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • نرجس سادات حسینی، سید عباس احمدی صفحات 1-24
  مفهوم جهانی شدن به مجموعه فرآیندهای پیچیده ای اطلاق می شود که به موجب آن کشورها به شکل فزاینده ای به یکدیگر مرتبط و وابسته می شوند. جهانی شدن پدیده ای دو سویه است و به همان نسبت که در جهت یکنواختی و پیوستگی جهانی عمل می کند، فرصتهای بروز تکثر و تنوع فرهنگهای بومی و محلی را نیز فراهم می نماید.
  در جهان امروزی، جریانهای فکری و ارائه دهندگان آموزه های دینی و مذهبی تشیع، باید به فکر این باشند که در راستای تحولات پیش آمده در اثر جهانی شدن و در بستر فرصت های خلق شده خود را نمایان سازند. در این میان اگر هویت شیعی به عنوان یک مذهب پویا، برای تقویت عوامل مقاوم و بازدارنده، خود را با واقع بینی در جهت بهره گیری مطلوب و تعادل سازنده از سایر فرهنگها آماده کند و هویت پویا و با استحکامی، برای عقاید و باورهای مذهبی خود فراهم کند، خواهد توانست از یک فرصت جهانی برای گسترش فرهنگ شیعی برخوردار شود. تشیع می تواند با به کارگیری فناوری های عصر جهانی شدن که مهمترین آنها اینترنت و ماهواره است، باورها و ارزشهای خود را در کنار سایر فرهنگ ها و تمدنها و در تعامل با آنها عرضه کند و یک منبع با ارزش جهانی برای سایر فرهنگها تلقی شود. تحقیق بنیادی حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، درصدد بیان نقش و جایگاه ژئوپلیتیکی جهانی شدن در حیات سیاسی شیعیان می باشد و به بیان وضعیت آنها در عصر جهانی شدن می پردازد.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: جهانی شدن، ژئوپلیتیک شیعه، ایران، شیعیان
 • مجید بزرگمهری صفحات 25-52
  سازمان کنفرانس اسلامی تنها نهاد بین المللی دولتی مذهبی در جهان امروز است که هدف آن همکاری گسترده بین دولت های عضو در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، علت تشکیل این سازمان را باید در ناکامی رادیکالیزم عربی برای آزادی فلسطین، جنگ فاجعه آمیز ژوئن 1967، آتش سوزی عمدی مسجدالاقصی و همچنین نیاز کشورهای اسلامی به یک تشکل منطقه ای با هدف نیل به همگرایی در حوزه های متنوع دانست. تحولات سیاسی جهان اسلام از سال تاسیس این سازمان تاکنون، به ویژه تنشهای جدی میان فطب های قدرت در این سازمان ( ایران، عربستان سعودی، مصر، ترکیه ، عراق سوریه، لیبی و...)شرایطی را ایجاد کرده است که روند همگرایی سیاسی و امنیتی میان کشورهای عضو شدیدا دچار اختلال شده است و سازمان عملا رویکردی واگرایانه را اختیار کرده است. در این راستا ساختار، نظام ارزشی، اولویت های امنیتی و منافع ملی، اشتراکات تاریخی کشورهای مرکز، و منافع ، حضور ودول فرامنطقه ای در معادلات منطقه ای و یا سازمانی بسیار تاثیر گذار هستند.
  سوال اصلی: با توجه به روند فعالیت سازمان همکاری اسلامی و ساختار تشکیلاتی آن و شرایط هر یک از کشورهای عضو، چه عواملی زمینه ساز واگرایی در روابط اعضاء اصلی سازمان شده است؟
  فرضیه: مجموعه عوامل متعدد شامل تفاوت در ساختار سیاسی و اقتصادی، اولویت های امنیتی، درجه استقلال و یا تکیه بر قدرتهای فرامنطقه ای، تفاوت در نظام ارزشی و ضعف سازمان از نظر تشکیلات اداری و برنامه ریز زمینه ساز روند واگرایی در سازمان همکاری اسلامی بوده است.
  کلیدواژگان: واگرایی، سازمان همکاری اسلامی، جهان اسلام
 • ناصر پورحسن صفحات 53-74
  در این مقاله، با استفاده از نظریه های « دولت عمیق» و « کودتای جامعه مدنی» چگونگی قدرت یابی نظامیان و سرکوب سازمان یافته جنبش اخوان المسلمین در مصر تحلیل شده است. سوال مقاله اینگونه صورت بندی شده که« چگونه نظامیان مصری طی سال های 2011 تا 2015 با حذف سایر نیروهای سیاسی رقیب، قدرت را در انحصار خود در آوردند ؟ یافته های حاصل از پردازش فرضیه حاکیست که ویژگی -های تاریخی و فرهنگ سیاسی مصر، وجود دشمن و تهدید خارجی، ماموریت حفاظت از پیمان کمپ دیوید و حمایت خارجی باعث شده که ارتش بر زیرساخت های اساسی قدرت در این کشور تسلط یافته و دولت عمیقی را ایجاد کند. چنین وضعیتی موجب شده که نظامیان تحولات پرشتاب سال های اخیر مصر را کنترل و هدایت کنند. نظامیان مصری ضمن نقش آفرینی در سقوط حسنی مبارک، طی یک برنامه ریزی یکساله، توانستند با «کودتای جامعه مدنی» دولت اخوانی محمد مرسی را سرنگون و با برگزاری انتخابات مهندسی شده، قدرت سیاسی را در این کشور به انحصار خود درآورند. شکل گیری و مولفه های دولت عمیق نظامیان مصری، چگونگی کودتای جامعه مدنی و پیامدهای سلطه نظامیان بر عرصه سیاست مصر ، محور های اصلی این مقاله را تشکیل می دهد که با روش توصیفی- تحلیلی پردازش شده است.
  کلیدواژگان: اخوان المسلمین، دولت عمیق، کودتای جامعه مدنی، مصر
 • سید اصغر جعفری صفحات 75-104
  قریب به یک قرن و اندی پیش شخصیت های برجسته ای در جهان اسلام قدم به عرصه وجود نهاده و توانسته اند اقداماتی را در دفاع از اسلام به انجام برسانند. اما تنها شخصیتی که توانست با دفاع از اسلام و مسلمین و مبارزه با دو قطب قدرت بعد از جنگ جهانی دوم، قطب جدیدی از قدرت در جهان معاصر ایجاد کند، حضرت امام خمینی (ره) بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران بود. البته شکل گیری قطب قدرت اسلامی هرگز به منزله برتری طلبی یا سلطه گری نبود، بلکه حضرت امام(ره) با الهام از سیره انبیای عظام، رسالت خود را در راه رهانیدن جهان بشریت از ظلمت، سیاهی و تباهی به سوی نور و عزت دنبال می کردند. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی- کمی) است و هدف آن تبیین نقش حضرت امام(ره) در شکل گیری قطب قدرت اسلامی و شناسایی راهبردهای تحقق آن می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبردهای تحقق قطب قدرت اسلامی از دیدگاه حضرت امام(ره) شامل ایمان و توکل به خدا، اتحاد و برادری، نفی سلطه پذیری و سلطه گری، سازش ناپذیری در مقابل دشمن، اهتمام به فرهنگ اسلامی، تحمل سختی ها و مشکلات و تشکیل هسته های مقاومت می باشد.
  کلیدواژگان: امام خمینی، انقلاب اسلامی، قطب قدرت اسلامی، استکبار، نظام سلطه
 • ملیحه نیکروش رستمی، علی اکبر جعفری صفحات 105-138
  از آنجایی که در عصر حاضر، توانمندی در بهره مندی از قدرت نرم برای کشورها و بازیگران سیاسی مهم تلقی می شود، توجه به زمینه ها و بسترهای افزایش قدرت نرم حائز اهمیت می باشد. یکی از منابع فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه، تشیع و وجود علمای شیعه است. به عبارتی دیگر، وجود مذهب تشیع در مناطق پیرامونی کشور ایران و وجود علمای دینی نیز یکی از ظرفیت های مناسبی است که زمینه های تاثیرگذاری ایران را افزایش می دهد. وجود مذهب تشیع، علمای دینی وحوزه های علمیه فعال نیز زمینه های کنشگری ایران را در کشورهای اسلامی و علی الخصوص عراق جدید فراهم می آورد و همین عوامل زمینه های همبستگی، تعامل چندجانبه و گسترش روابط سیاسی و فرهنگی را به همراه دارد.. به هر روی، این مقاله خواهان پاسخ به سوال زیر است؛ مراجع مذهبی و عالمان دینی کشور عراق از چه نقشی در ارتقاء میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در این کشور برخوردارند؟ فرضیه اصلی عبارت است از اینکه دیدگاه مثبت مراجع مذهبی در کشور عراق و مخصوصا شخص آیت الله سیستانی نسبت به ایران و روابط مستمر با جمهوری اسلامی ایران، با توجه به جایگاه والای این اشخاص در جامعه عراق از نقشی مثبت در افزایش میزان قدرت نرم ایران در این کشور برخوردار است.
  کلیدواژگان: عراق جدید، قدرت نرم، مراجع تقلید، جمهوری اسلامی ایران، حوزه های علمیه
 • خلیل الله سردارنیا، رضا عمویی صفحات 139-160
  از سال 2011 به این سو، موج جدیدی از انقلابات غیر منتظره در خاورمیانه و شمال آفریقا رخ دادند، این انقلابات، ریشه در آمیزه ای از نارضایتی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشتند و جوانان، توده های شهری و طبقه متوسط جدید، نقش فالانه ای ایفا کردند. اما پیامد انقلاب در لیبی، جنگ داخلی و در مصر، سقوط اسلامگرایان با مداخله ارتش در بستر نارضایتی های جمعی بود. در تونس، انقلاب به تشکیل حکومتی ائتلافی با حضور دو گروه میانه رو سکولار و اسلامگرایان میانه رو النهضه انجامید. اما حکومت ائتلافی در عمل به دولت شکننده مبدل شد و نتوانست به ثبات سیاسی، کارامدی اقتصادی و خدماتی و سامان و نظم سیاسی بینجامد. در چنین بستری بود که ائتلاف فراگیر سکولارها در ذیل کنشگری و پرچم ندای تونس بر محوریت شکاف ایدئولوژیک سکولار/اسلامگرا شکل گرفت و مشروعیت سیاسی اسلامگرایان را به شدت به چالش طلبید. بر خلاف مصر، پیامد این وضعیت در تونس ، انتقال آرام و دموکراتیک قدرت به سکولارها و عقب نشینی اسلامگرایان النهضه به منظور واکاوی آسیب شناسانه و بازسازماندهی برای دور بعدی انتخابات بود. در این نوشتار، نگارندگان در صدد ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش هستند که چرا جریان اسلامگرای میانه رو و ریشه دار النهضه در دومین انتخابات شکست خورد و ائتلاف سکولارها پیروز شدند؟ فرضیه تحقیق آن است که این پیروزی ریشه در بحران آمریت، بی ثباتی سیاسی و عدم انسجام در حکومت ائتلافی با محوریت النهضه، بحران کارامدی و اقتصادی و خشونت گرایی اسلامگرایان سلفی افراطی داشت.
  کلیدواژگان: تونس، النهضه، حکومت ائتلافی، ائتلاف سکولارها، انتخابات
 • علیرضا سمیعی اصفهانی، ایمان شریف یلمه صفحات 161-188
  داعش نام اختصاری گروه افراطی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام که در سوریه و عراق فعالیت دارد، داعش در واقع ادامه تشکیلاتی گروه های سلفی جهادی در عراق به رهبری ابومصعب زرقاوی بوده که همواره در اعلامیه های خود به فتواهای ابن تیمیه استناد می کردند. این گروه تندرو بخاطر تفسیر و قرائت های خشن از اسلام و خشونت هایش معروف می باشد. جریان داعش، از حیث زمینه های اجتماعی شکل گیری، نوع ایدئولوژی و تفکر حاکم بر آن، سازماندهی و عملکرد و همچنین نیروهای خارجی درگیر در آن، توجه بسیاری از پژوهشگران و تحلیل گران را به خود جلب کرده است. طبعا پرداختن به چنین پدیده پیچیده ای بدون در نظر گرفتن متغیرهای داخلی دو کشور سوریه و عراق و همچنین منافع بازیگران خارجی میسر نیست. بنابراین، پژوهش حاضر تلاش می کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که زمینه های داخلی و بین المللی شکل گیری داعش و بحران اخیر در سوریه و عراق چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری این گروه تندرو و گسترش بحران در دو کشور سوریه و عراق نقش داشته اند. به عبارت دیگر آموزه های وهابیت عربستان و بحران های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این جوامع از یکسو و دخالت بازیگران خارجی و متحدان منطقه ای آنها برای حفظ موقعیت و جایگاه خود در موازنه قدرت جدید درپی جنبش های مردمی در منطقه از سوی دیگر منجر به شکل گیری این گروه سلفی تندرو و ناامن شدن منطقه شده است.
  کلیدواژگان: وهابیت، داعش، بنیادگرایی، بحران سوریه و عراق، عربستان
 • خالد حزباوی، حسین کریمی فرد صفحات 189-207
  تحقیق پیش رودرپاسخ به این سوال است که انقلاب اسلامی ایران چه تاثیری برشیعیان دربحرین گذاشته است؟درصورت پاسخ مثبت،این تاثیراز چه راه هایی صورت گرفته است؟به نظرمیرسدبه دنبال پیروزی انقلاب اسلامی درایران،شاهد تاثیروبازتاب این انقلاب بر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به ویژه جوامع اسلامی هستیم.جوامعی که ازنظرفرهنگی ودینی دارای وجوه مشترک زیادی با کشوروانقلاب ایران هستند.در عین حال این انقلاب بربرخی از گروه های اجتماعی دربسیاری از کشورهای اسلامی دارای تاثیر مثبت بوده ومورداستقبال قرارگرفته است.ازسویی دیگراین تحول بر شیعیان دربحرین به دلیل برخورداری ازمعیارو شاخصه های مکتب تشییع تاثیر عمیق تری برجای گذاشته وموجب شکل گیری و خیزش جنبش های اسلامی مانندجنبش اسلامی الوفاق ،جنبش آزاد سازی بحرین ،جنبش زنان مسلمان بحرینی ودیگر جنبش های اسلامی گردیده است. انقلاب ایران درحقیقت بااثبات عملی بودن تغییر به ملل مسلمان،باعث شدتامسلمانان ازفضای جمودناشی ازاعتمادو توسل به ایدئولوژی های غربی وفقدان یک مدل ازحکومت دینی فاصله گرفته وباالگوقراردادن انقلاب اسلامی ایران،خواسته های خود از جمله آزادی های مدنی،مشارکت در سرنوشت سیاسی،توجه به ارزش های دینی و انسانی را به صورت جدی مطالبه کنند.
  کلیدواژگان: تاثیر انقلاب اسلامی، بحرین، نظریه پخش، صدور انقلاب، شیعیان بحرین
 • حسن باویر صفحات 207-231
  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ، تشیع به یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار دنیای ژئوپلیتیک تبدیل شد. با این دگرگونی کم نظیر در کانون جغرافیایی شیعه، تشیع در کشور بزرگی مثل ایران به قدرت سیاسی دست یافت. مسلم است که سیاسی شدن شیعه در جهان، ماهیتی ژئوپلیتیک پیدا کرده است، چرا که از نقطه نظر ژئوپلیتیک، مسائل ایران و تشیع به گونه ای با هم پیوند خورده است که ایران نمی تواند نسبت به سرنوشت شیعیان بی تفاوت باشد. ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مهم و استراتژیک در جنوب غرب آسیا توانسته اند تاثیرگذاری مهمی بر تحولات منطقه و نیز بین الملل داشته باشند . اشتراکات فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی از یک سو و داشتن مرز مشترک پهناور از سوی دیگر موجب شده است روابط دو کشور با وجود اختلافات بنیادی در منافع و رویکردهای سیاسی نسبت به مسائل مهم و استراتژیک منطقه ای و بین المللی بر اساس رابطه ای دوستانه و پایدار تنظیم و استوار باشد.
  در این پژوهش به بررسی روابط ایران و پاکستان از منظر ژئوپلیتیک شیعه پرداخته شده که در نتیجه آن نشان داده می شود شیعیان پاکستان با وجود فشارهایی که از جانب گروه های سلفی و تکفیری بر آنها حاکم است اما توانسته اند در روابط بین این کشور و جمهوری اسلامی ایران نقش ویژه ای داشته باشند.
  کلیدواژگان: ایران، پاکستان، شیعه، ژئوپلیتیک شیعه، روابط بین الملل
|
 • Narges Hoseiini * Pages 1-24
  The concept of globalization refers to the complex process which countries are interrelated and interdependent increasingly. Globalization is a two-way phenomenon in every sense and it provides the coherence and uniformity as well as diversity of local cultures.
  In today world, intellectual currents and providers Shiite religious teachings must have thought that in line whith the changes occurred in the context of opportunities created by globalization and these vices. This can be a great opportunity for the growth of Shiite culture. Shiite can develop his belief and supply resources for other cultures by using the internet, satellite, and technology in era of globalization. Furthermore, Shiite is not local religion; however, it is universal, oriented thinking.
  Although Shiites live in poor conditions, in recent decades the globalization process has a great rule in the recovery of Shiite identity among the Muslims. The present study is arranged by fundamental and descriptive analytical method and by collecting data from library and electronic devices, and it focuses on geo politic on role of globalization in Shiite’s political life.
  Keywords: Globalization, Shiite of Geopolitics, Iran, Shiites
 • Majid Bozorgmehr * Pages 25-52
  The Organization of Islamic Conference (OIC), now known as Organization of Islamic Cooperation, is the second largest international organization after the United Nations. The OIC consists of 57 member states in which the Muslims constitute the majority of the population. The organization possesses the economic, geographical, political, and human resources potentials that would endow it with a significant role to play in the international arena. The OIC is primary a Muslim organization concerned with the Muslim issues everywhere. It attempts to galvanize Muslim majority states into a unified body. Although this Organization stands to foster cooperation among Muslim states in economic, social, and cultural fields, but it has witnessed an increasing divergence among its members.
  This paper examines the causes and the roots of divergence in the organization. The divergence is due to deep differences existing in the political, economic and cultural areas among the member States. Based on documents of OIC, this paper could be considered as a descriptive, analytical and documentary research.
  Keywords: Organization of Islamic Cooperation. Divergence. Islamic World
 • Naser Puorhassan * Pages 53-74
  In this article, we used "Deep State" and "Civil Society Coup" theories to analyze the role of army in organized suppression of the Muslim Brotherhood in Egypt. The article's question is how Egyptian army from 2011 to 2015, monopolized the power in this country? The hypothesis of the article is ; that historical nature and political culture of Egypt, existence of foreign enemy , foreign threats, the protection of Camp David Pact -between Egypt and Israel- and foreign supports led to army domination and the creation of a deep state. After playing a significant role in Mubarak's fall the army unseat Mohamed Morsi's state by a civil society coup and monopolized the power in the country thorough the general election. The article aims to investigate the components of deep state in Egypt, civil society coup in this country and the consequences of army domination by using a descriptive- analytical method.
  Keywords: Deep State, civil society coup, Egypt, Muslim Brotherhood
 • Seyed Asgher Jafari * Pages 75-104
  Near a century and half ago, prominent people came into existence and could take actions to defend Islam. But the only personality who could create a new pole of power in temporary world by fighting with two post world war two power poles was Imam Khomeini, the founder of Islamic Revolution Iran of course; formation of Islamic power pole has never meant supremacy or domination. On the contrary, Imam Khomeini inspired by great prophets way of life, continued his mission of freeing humanity from darkness, blackness and ruination to light and dignity. Current research is a mixed (qualitative-quantitative) one and aims to explain the role of Imam Khomeini in formation of Islamic power pole and to identity its strategies. The results show that strategies of Islamic power pole formation from Imam Khomeini's point of view includes belief and trust in God, unity and brotherhood, rejecting supremacy and domination, uncompromising enemy, commitment to Islamic culture, enduring hardships and problems, and forming the nucleus of resistance.
  Keywords: Imam Khomeini, Islamic Revolution, Islamic Power Pole
 • Malihe Nikravesh* Pages 105-138
  Since enjoying with soft power is currently important for states and political actors, considering the contexts of rising soft power will be crucial. One of the sources of Iran’s soft power in islamic countries and middle east is Shiism and shia scholars. In other words, the presence of shiism and religious scholars around Iran will increase the influence of Iran. In fact, the presence of shiism, religious scholars and active religious schools pave the way of Iran’s activity and maneuvering in islamic countries especially new Iraq. Such factors will bring about solidarity, multilateral relations and prolongation of political- cultural relations as well. Nevertheless, the current paper is trying to analyze the role of Iraqi local religious scholars on expansion of Iran’s soft power. The main hypothesis emphasizes upon the positive attitudes of Iraqi domiciled religious scholars especially Ayatollah Sistani about Iran as well as stable relations with Iran and their prestigious status within Iraq’s society which will increase the levels of Iran’s soft power in Iraq.
  Keywords: New Iraq, soft power, Religious Scholars, clerics, Islamic Republic of Iran, Religious Schools
 • Reza Amoyi Pages 139-160
  From 2011 onward, new wave of unexpected social movements occurred in Middle East and North Africa, these movements rooted in combination of political, social and economic discontents and then, youth, urban masses and new middle class acted actively in these movements. But the outcome of the movement in Libya, civil war and in Egypt was breakdown of Islamists with intervention of army in the context of discontents. In Tunisia, movement led to collative or troika government with membership of Annehdeh Islamists and two moderate secular parties. But the troika government turned to the failed state and couldn’t lead to political stability, economic and political order. In such context, the overarching coalition of seculars shaped on the banner and leadership of Neda’a a Tounus party on the basis of secular/Islamism cleavage, and then, the seculars challenged the legitimacy of Islamists. Unlike Egypt, the outcome of this situation in Tunisia was calm and democratic transmission of power to seculars and retreatment of Annehdeh Islamists in order to pathologic reappraisal and reorganization for next election. In this article, the authors try to give analytical answer to this question: why has the rooted Islamist mainstream of Annehdeh failed in 2014 parliamentary election? The hypothesis is that: the failure of Annehdeh rooted in authority crisis, political instability and non-cohesion in coalition government with emphasis on of Annehdeh Islamists, inefficiency crisis and violence of radical – salafist Islamists. In this research, the failed states and crisis theories will be used for analysis of last election in Tunisia and oncoming challenges of seculars too.
  Keywords: Tunisia, Secular Coalition, Election, North Africa
 • Alireza Samiei Esfahani, Iman Sharif Pages 161-188
  Daesh abbreviated Extremist group called the Islamic State of Syria and Iraq and the Levant, which is active in Syria and Iraq (ISSI). In the past two years, the group has managed to occupy large parts of Iraq and Syria. In fact, Daesh continued Salafi groups led by Abu Musab al-Zarqawi in Iraq Jihad who was active in his declarations rely on Ibn Taymiyya’s fatwa. This extremist group is known for its harsh interpretation of Islam and its violence. Daesh, because of the social formation, ideology, organization and operation, as well as external forces involved, has attracted the attention of many researchers and analysts. Of course, not possible to address such a complex phenomenon, regardless of the internal variables of both Syria and Iraq, as well as the interests of external actors. Hence, the present study tries to answer the question, what is the area of domestic and international Daesh formation and the crisis in Syria and Iraq? The findings suggest that a combination of internal and external factors have played a role in the Daesh formation and development of the crisis in Syria and Iraq. In other words, Saudi Wahhabi teachings and social crises, economic and cultural communities on the one hand and involvement of external actors and their regional allies to maintain its position in the new balance of power following the popular movements in the other hand, has led to the formation of the Salafist Group Extremist and unsafe area.
  Keywords: Islamic state, Syria, Iraq, vahabism, fundamentalism, Saudi Arabia
 • Khaled Hazbavi, Hossien Karimi Fard Pages 189-207
  Present study answers this question, how Islamic revolution of Iran had effect on Bahraini Shiites? If the answer be positive, then from which ways the Islamic revolution could be influential, apparently after Islamic revolution in Iran we have observed effects and reflections of this revolution upon regional and far regional countries, particularly Islamic societies. These communities have many common traits with nation and revolution of Iran. Anyway this revolution has had positive effects on some social groups in many Islamic countries. On the other side, this variation has had deeper influence on Bahraini Shiites due to have Shiite religion criteria and indices that caused to form and uprising Islamic movements such as Alwefaq movement, Bahraini liberation movement , Bahraini Muslim women movement and other Islamic movements.
  In fact, Iran's revolution practically proved that change is possible and showed this other Muslim nations, and caused for Muslims to leave dogmatic environment that was formed by reliance and resort to western ideologies and absence of a religious regime model. And by accepting Islamic revolution of Iran as pattern, they seriously start to claim their rights including civil immunities, participation in their political fate, and they have noticed religious and human values, too.
  Keywords: Islamic Revolution, Bahrain, Effluence theory, Bahraini Shiites
 • Hojat Mahkoei, Hassan Bavir Pages 207-231
  After the victory of Iran's Islamic revolution in 1979, shiism become one of the important and influential factors of geopolitical world. With this unique change in geographical focus of Shiite, shiism achieved political power in a great country such as Iran. It is obvious that politicization of Shiite in the word has found a geopolitical nature because in geopolitical point of view the problems of Iran and shiism have been related to each other so that Iran couldnt ignore the fate of shiism. One of the countries that has the highest number of Shia Muslims after Iran is Pakistan. Pakistan is eastern neighbor of Iran. Iran and Pakistan as two important and strategic countries in the southwest of Asia could significantly influence international and regional changes. Similar cultural, religious and social features in one hand and having vast common boundary on other hand have caused that in spite of the existence of radical difference in interest and political approaches toward important and strategic problems in regional and international levels, the relations of two countries to be based on a stable and amicable relationship. We consider the role of Shia Muslims as an active and prominent minority in socio- political areas that constitute about 20 percent of this country's population.
  This research studies the relationship between Iran and Pakistan in geopolitical point of view. Findings show that Shia Muslims of Pakistan have played an important role in the relations of this country and Iran in spite of the existence of pressures on behalf of Takfiri and Salafi groups.
  Keywords: Iran, Pakistan, Shiite Geopolitics