فهرست مطالب

مطالعات تطبیقی هنر - پیاپی 11 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 11 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرضیه پیراوی ونک* صفحات 1-10
  تحقیق در نظام دانشگاهی، نیاز به الگو و روشی متناسب با موضوع پژوهش دارد. هدف تحقیق که محور اصلی کار است، ساختار نظری دقیق و درعین حال قابل اجرایی را می طلبد تا محقق بتواند براساس آن، به گردآوری داده و تحلیل پراخته و درنهایت به مرحله توصیف، تدوین و نگارش برسد. این ساختار نظری قابل اجرا که به تحقیق، نظامی روشن و تکرارشونده می بخشد، روش تحقیق نامیده می شود. تمرکز این مقاله روی تطبیق است که یکی از کلیدواژگان اصلی و کاربردی در حوزه های مختلف دانش و خاصه حوزه روش تحقیق است. آنچه به عنوان الگو در برخی مقالات با عنوان تطبیقی به چشم می خورد، برای مقایسه دو امر کمابیش مشابه است، درحالی که حتی در این معنای ناقص که صرفا به شباهت ها پرداخته شود، ملاک ها و معیارهای انطباق شباهت ها برای مخاطب به نحو مستدل مشخص نمی گردد. آنچه در این مقاله مستند دنبال می شود، معرفی گام هایی است برای اعمال تطبیق یا هم سنجی؛ که با برجسته کردن تفاوت ها درجهت ایجاد اتصالی منطقی و معنادار بین دو یا چند مورد تلاش میکند.
  این مقاله، درنظر دارد با رویکردی فلسفی و مروری مختصر بر اصطلاح شناسی و ریشه شناسی اصطلاح تطبیق، به قدیمی ترین بحث منطقی در زمینه قیاس از جانب ارسطو، ورود پیدا کند تا بستری را برای معرفی و تشریح شاخص های موثق در زمینه تطبیق فراهم سازد. معیارهای موردنظر در این تحقیق، براساس مدلی است که به سفارش دانشگاه هاروارد توسط متخصص حوزه آموزش نگارش پژوهش، پروفسورکری واک که سال ها در حوزه های هنر، معماری، تاریخ و ادبیات به نحو تاثیرگذاری تحقیق و تدریس کرده- به مرکز نگارش و تحقیق دانشگاه هاروارد ارائه شده و از نظمی منطقی و دقیق نیز برخوردار است.
  کلیدواژگان: تطبیق، چارچوب ارجاع، تفاوت، شباهت
 • علی وندشعاری*، مینا عسگری صفحات 11-23
  ایل شاهسون، از ایلات عشایری ساکن در شمال غرب ایران است که در عصرصفوی، یکی از شکوفاترین ادوار تاریخی ایران، توسط شاه عباس اول به عنوان سپاهی پرقدرت برای خاتمه بخشیدن درمقابل قزلباش ها که بازوی نیرومند و سپر مدافع کشور و صفویه بوده اند، تشکیل شده است. سیر زمان در دوران مختلف تاریخی توسط دیگر حاکمان قدرت، موجب پراکندگی و اسکان این قوم در مناطق مرکزی ایران (ایل بغدادی) و مناطق جنوبی ایران (ایل اینالو و بهارلوی فارس) گردیده است. چنانکه همزمان با کوچ و پراکندگی و اسکان در دیگر نواحی، می توان نشانه هایی مشترک از ریشه های فرهنگی این ایل را یافت که باعث اشاعه وگسترش هویت اصلی فرهنگ و هنر آنان، در تاریخ قالی بافی شاهسونی از نواحی شمال غرب تا جنوب ایران گردیده است. هدف این مقاله، شناسایی و معرفی انواع طرح و نقش قالی های ایل شاهسون در ایران بوده و سوال تحقیق، یافتن شباهت ها و تفاوت های ساختار فرمی عناصر تشکیل دهنده طرح و نقش قالی های شاهسونی در ایران، علی رغم داشتن فاصله جغرافیایی و متفاوت بودن محل سکونت شان است. در این مقاله، با شیوه تطبیقی و مقایسه عناصر تشکیل دهنده طرح و نقش قالی های شاهسونی (ترنج، لچک، نقش مایه های متن و حاشیه) در هر سه ناحیه ذکرشده، به دنبال یافتن ساختارهای مشترک برگرفته از خصوصیات فرمی و هندسی این قالی ها بوده ایم. نوع مقاله توصیفی- تطبیقی بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با رویکرد کیفی- تفسیری انجام شده است. جمع آوری پیشینه و سوابق تاریخی این قوم به شیوه کتابخانه ای و شناسایی نمونه قالی ها به شیوه میدانی توسط نگارندگان به دست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شباهت در ساختار کلی قالی های ایل شاهسون مانند طرح و نقوش بسیار بوده و اندک تفاوتی هم که وجود دارد در اولویت به کارگیری نوع نقش مایه ها (جانوری- هندسی- گیاهی) و نیز ساختار برخی از نقش مایه ها است؛ که تاثیرات برخی دیگر از عشایر و اقوام به علت قرارگیری در مجاورت این ایل و نیز تاثیر برخی نسبت های قومی مانند ازدواج با افراد دیگر عشایر، به وجود آمده است.
  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، قالی، ساختار طرح و نقش، ایل شاهسون ایران
 • امیر مسعود فریدی زاد* صفحات 25-37
  تفکر طراحی به بررسی شیوه عمل طراحان می پردازد و با تفسیر آن سعی بر کشف و معرفی الگوهای متداول دارد. مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است. با این وجود جای خالی منابع داخلی همچنان مشهود است. تفاوت در آراء و خلا مطالعات تطبیقی در این بین به برداشت های ضعیف و ناقص از تفکر طراحی انجامیده است. تبلور درکی یکپارچه از چیستی تفکر طراحی، در پرتو شناخت خصوصیات و شاخص های آن امکان پذیر خواهد بود. این درحالی است که چیستی و تعریف این ویژگی ها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر همچنان ناشناخته و مورد سوال است. در پاسخ به این سوال به عنوان هدف پژوهش، دیدگاه های منتقدین مختلف این حوزه در تطبیق با یکدیگر، به روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه گردآوری کتابخانه ای، بررسی شدند. نتایج تحقیق در قالب ساختاری مبتنی بر، مبانی، روش و تسهیل گرهای تفکرطراحی، شرح گردید. شکل فرایندی پروسه طراحی، نظام حل مسئله، انسان محوری، یادگیری از خطا، ساخت نمونه و همکاری تخصص ها از جمله مهمترین خصوصیات برشمرده شده در این مسیر بودند. در جمع بندی بحث ویژگی های بنیادین تفکر طراحی به عنوان یک گونه مستقل از اندیشیدن با آنچه شیوه سنتی تفکر نام گرفته است، قیاس شد که نتایج حاکی از تفاوت های اساسی در اصول است. همچنین دسته بندی خصوصیات تفکر طراحی در سه حوزه مبانی، روش و تسهیل گرها، در قالب مدل انجام گردید. این دسته بندی، ساختاری ساده و کاربردی را جهت انتقال مفاهیم به مخاطبان در دسترس قرار می دهد اما امکان طرح الگوهای ساختاری دیگری نیز در آینده وجود دارد.
  کلیدواژگان: تفکر طراحی، شاخص ها، مبانی، روش، تسهیل گرها
 • مریم خدام محمدی، محسن مراثی* صفحات 39-54
  در دوره های مختلف تاریخی همواره تاثیرپذیری هنر هر دوران از آیین، دین و اعتقادات حاکم بر هر جامعه وجود داشته است. علاوه بر آن پیشینه تاریخی و اعتقادی جامعه موردبررسی نیز سهم بزرگی را در شکل گیری هنر آن عهده دار بوده است. ایرانیان طی دوره های مختلف تاریخی با دقت و ظرافت تمام به خلق آثاری ارزنده دست یافتند و برای زیباتر جلوه نمودن، آنها را با نقش مایه های متنوع آراستند. پس از اسلام بیشترین تلاش هنرمندان صرف نگارش و آراستن آیات الهی و به ویژه قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، گردید. یکی از پرکاربردترین آرایه های قرآنی را می توان نشان های قرآنی دانست که استفاده زیاد از نقش مایه گل در حالت های گوناگون در آن دیده می شود. معرفی و تحلیل نقش مایه گل در آثار ایران پیش از اسلام و تطبیق این نقش مایه ها با نشان های قرآنی، هدف اصلی این تحقیق است. سوالات تحقیق عبارت اند از: وجوه تشابه بین نقش مایه گل در نشان های قرآنی و آثار ایران پیش از اسلام کدام است؟ وجوه تشابه در کدام دسته از نقوش گل ها دیده می شود؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات، نمونه هایی از نشان های قرآنی دربردارنده نقش مایه گل متعلق به قرآنهای قرن های چهارم تا نهم ه.ق. انتخاب و با نمونه های مشابه در آثار ایران باستان، مطابقت داده شد.
  این تحقیق، به روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی با بررسی اسناد کتابخانه ای و مشاهده آثار به گردآوری داده ها پرداخته است. نتایج آن، نشان داد که در نشان های پنج آیه، نشان های متصل به سرسوره و نشان های حزب و جزء و نشان های تزیینی می توان نقش مایه گل را ملهم از نقوش به کاررفته در آثار ایران باستان، از دوره پیش از زردشت تا دوره ساسانیان، مشاهده نمود که در حالت ها و زوایای گوناگون به کار رفته است.
  کلیدواژگان: قرآن، ایران پیش از اسلام، نشانهای قرآن، نمادشناسی، گل چندپر
 • زهرا رهبرنیا، مهکامه جنانی* صفحات 55-67
  در بیان اهمیت آموزش و نقش به کارگیری تصویر در موفقیت آن، همین بس که بسیاری از مطالب علمی، فرهنگی و تبلیغاتی، از طریق تصاویر در کنار متن منتقل می​شوند و در این صورت، به یادماندنی خواهند بود؛ اما آموختن چگونگی خلق تصاویری تاثیرگذار بر مخاطبین دارای سلیقه ای خاص، اهمیت ویژه دارد. مهم تر این که پیشرفت فناوری و پیدایش ابزارهای اجرایی جدید، روش های نوین آموزشی را می طلبد که در برخی موسسات آموزش عالی دنیا به کار گرفته می شوند؛ و مطالعه این روش ها جهت انطباق پذیری با هنر و فرهنگ ایرانی می تواند زمینه ساز نتایجی مفید و کارآمد باشد. در پژوهش پیش رو مسئله اصلی، قیاس بین دانشگاه سانفرانسیسکو و دانشگاه تهران می باشد، زیرا به نظر می رسد برنامه ریزی و ارائه واحدهای درسی دانشگاه سانفرانسیسکو موردبازنگری قرار گرفته و مطابق با پیشرفت های تکنولوژیکی است اما برنامه آموزشی و ارائه واحدهای درسی دانشگاه تهران که طبق مصوب دویست و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 96/9/18 تدوین شده، همچنان درحال اجراست.
  هدف از مقایسه دو سیستم آموزشی این است که نتایج به دست آمده در روند اصلاح و به روزرسانی برنامه آموزشی رشته تصویرگری در دانشگاه های ایران مفید واقع شود و نیز، دستیابی به راهکارهای بهبود شرایط آموزشی رشته تصویرگری، توسط فرایند تحصیل و اصلاح و الحاق واحدهای درسی همسو با پیشرفت های روز دنیا تحقق یابد.
  این تحقیق کاربردی، با روش توصیفی- تحلیلی و نمونه پژوهی به بررسی دروس و روش آموزش هنر تصویرگری در مقطع کارشناسی ارشد، در آکادمی هنر سانفرانسیسکو- آمریکا و تطبیق آن با این رشته در دانشگاه تهران می پردازد تا نقاط ضعف و قوت هریک آشکار گردد. گردآوری مطالب به صورت کتابخانه​ای و اسنادی انجام شده است.
  نتیجه این پژوهش درعین نمایانگری جنبه های قوت هر نظام آموزشی، حاکی از ضرورت افزایش واحدهای طراحی تخصصی و نیز تصویرگری دیجیتال است؛ تا ضمن حفظ جنبه های قوت در کیفیت فعلی، فرایند آموزش و یادگیری ارتقا یابد. همین طور توجه به آخرین یافته های علوم شناختی و یادگیری در تهیه و تنظیم مواد کمک آموزشی هنرها نقش تعیین کننده ای دارد.
  کلیدواژگان: هنر تصویرگری، برنامه آموزشی، کارشناسی ارشد، ایران، آمریکا
 • راضیه نایب زاده*، صمد سامانیان صفحات 69-84
  بافته های ایران در دوره صفوی، از پدیده هایی چون نمادگرایی و اسطوره بهره برده اند. بافته ها مزین به نقوشی هستند که بیشتر آنها دربردارنده اعتقادات و اندیشه های ایرانی است که در گذر زمان، مفاهیم را در درون خود نگه داشته اند. در این میان، اژدها یکی از این نقوش نمادین است که سابقه حضورش در قدیمی ترین منابع ادبی ایران دیده می شود و در این سرزمین، از اژدها به عنوان نمادی از بدی و شر یاد شده است. ازطرفی، چین سرزمین اژدهاست و این نقش در اکثر هنرهای چین، حضوری پررنگ دارد. این نوشتار، مطالعه تطبیقی نقش و مفهوم اژدها در بافته های ایران در دوره صفوی و بافته های چین در اواخر دوره مینگ و اوایل چینگ را به عنوان هدف، موردبررسی قرار می دهد؛ و مبتنی بر روش تطبیقی– تاریخی است. روش گرد آوری داده ها مطالعات کتابخانه ای است که با رویکردی تحلیلی- توصیفی انجام می شود. پژوهش حاضر برآن است که به این پرسش پاسخ دهد: نقش اژدها در بافته های دو حوزه ایران و چین، چه تفاوت ها و شباهت هایی دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حضور اژدها در بافته های ایران اغلب با مفاهیمی چون نبرد خیر و شر، نور و تاریکی و گاه به حضوری طبیعی به مفهوم تجمعی از حیوانات در طبیعت تعبیر می شود. اژدهایی که باید برای رسیدن به نور با آن جنگید و به نوعی پیروزی قهرمان منوط به کشتن اژدهاست؛ و این نبرد نمادین خیر و شر موردی است که در بافته های عصر صفوی به وفور دیده می شود. حضورش اکثرا به صورت جدال یا تقابل است و فرمی مارگونه و تدافعی دارد و در کنار اسلیمی، ختایی و سایر نقش ها در بافته های شکارگاهی و جانوری در زمینه، دیده می شود. این در حالی است که اژدهای چینی اساسا همان امپراتور است و پیوسته تداعی گر قدرت و درعین حال، حضورش موجب برکت و سعد است و عنصری اصلی و نمادین در بافته های چین شناخته می شود؛ اژدهایی که از رو به رو، با چهره ای پیروزمندانه و غالب، تصویر می شود. مسلما باتوجه به این تفاوت ها در مفهوم نمادین اژدها، در دو حوزه، نمونه های افتراق در زمینه بافته ها بیشتر نمودار می شود.
  کلیدواژگان: اژدها، بافته های ایران دوره صفوی، بافته های چین دوره مینگ و چینگ، نقش مایه، نمادشناسی
 • آناهیتا مقبلی*، فاطمه شیرعلی یان صفحات 85-98
  سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران قرار دارد و متشکل از دو منطقه: سیستان و بلوچستان است. تزئینات در این دو منطقه، شکل های بسیار متنوعی دارد. بارزترین آنها را می توان در سفال های مکشوفه از تپه های باستانی، فرش، سوزن دوزی و زیورآلات مشاهده کرد. عوامل مختلف طبیعی و فرهنگی و تاریخی باعث شکل گیری رنگ و فرم در تزئینات این دو منطقه شده است. هنرمندان این دو منطقه در تزئینات آثار خود خصوصیات و کیفیت های بصری را رعایت کرده اند. تلاش نگارندگان در این پژوهش بررسی نقش​مایه های تکرارشونده در چهار رشته صنایع دستی است. هدف این مقاله، مطالعه تحلیلی و مقایسه تطبیقی برمبنای جمع آوری اطلاعات و مطالعات کتابخانه ای و مشاهده میدانی نقش مایه های تکرارشونده است. پرسش های قابل طرح: چه شباهت هایی میان نقوش به کاررفته در صنایع دستی از دوران باستان تا عصر حاضر در دو منطقه وجود دارد؟ چه رابطه ای میان نقوش و محیط طبیعی این دو منطقه وجود دارد؟ چه رابطه ای میان نقوش و عقاید مردمان این دو منطقه وجود دارد؟ انتخاب این چهار رشته از بین صنایع دستی قرابت نقش مایه های تکرارشونده است. سعی برآن بوده که نقش مایه هایی را انتخاب کنیم که هم​ریشه در فرهنگ و باور مردمان این دو منطقه و هم بیشترین کاربرد را برای تزئین داشته باشند. در این تحقیق، نقش مایه های تکرارشونده براساس متغیرهای مناسب به چهار گروه تقسیم می شود که در هر گروه نقش مایه های متعدد براساس ساختار و شباهت ظاهری در بین نقوش هندسی، حیوانی، گیاهی، مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. نقش مایه های مورد بحث عبارت اند از: مثلث، لوزی، مار، ماهی، درخت زندگی. درنهایت روشن می شود که بعضی از نقش مایه ها از دوران باستان تا عصر حاضر سیر تکاملی را پیموده است. نیز با توجه به نحوه اجرا در هریک از چهار رشته صنایع دستی می توان قصد و منظور هنرمند را دریافت و نشان داد.
  کلیدواژگان: هنر سیستان و بلوچستان، سفال، فرش، سوزن دوزی، زیورآلات
 • مهندس تیمن سمیع پور*، سیدعلی سیدیان صفحات 99-113
  هر ملتی آرمان های خاص خود را دارد که عینیت بخشیدن به آنها، وظیفه فرهنگ است. در فرآیند این استحاله، معماری و موسیقی که از فرهنگ هر منطقه سرچشمه می گیرند، نقشی اساسی برعهده دارند. معماری و موسیقی، دارای وجوه اشتراک بسیاری؛ از جهات مفهومی، فضای ایجادی، شکلی و مورفولوژی هستند. از دیگر روی، در قواعد بنیادی حاکم و تشکیل دهنده آنها نظیر تناسبات، ریتم، هارمونی، تکرار، زیبایی شناسی و... نیز مشابهت دارند. در روزگاری که معماری روزبه روز به سمت بی محتوایی و بهره گیری فرمال از عناصر پیش می رود، آواهای موسیقی باتوجه به تاثیرگذاری بر روی روح انسان می توانند، پارامتر بسیار مناسبی جهت بهره گیری در طراحی معماری به خصوص طرح های مفهومی باشند. لذا هدف این پژوهش، تعبیر عناصر موسیقی و معماری با زبان مشترک و پاسخ به این سوال است که آیا آواهای موسیقی، امکان تبدیل شدن به فرم معماری را دارند؟ برای یافتن پاسخ، با بهره گیری از روش های تحقیق تفسیری- تاریخی و مطالعه موردی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مصاحبه، ابتدا با تحلیل ماهیت معماری و موسیقی، پارامترهای سازنده هریک شناسایی و سپس به صورت تطبیقی بررسی و اشتراکات بسیاری در قواعد بنیادی شکل دهنده آنها مانند فواصل، کشش، بهره گیری از هندسه و ریاضیات و همچنین به لحاظ مورفولوژی عواملی چون ریتم و بافت یافت گردید؛ پس از یافتن 23 ویژگی در موسیقی که قابلیت تعبیر به زبان مشترک با معماری را داشت، به بازخوانی نمونه هایی از معماری با زبان مشترک موسیقایی پرداخته شد و درنهایت، این تتیجه حاصل گردید که موسیقی می تواند الگویی باشد در طراحی معماری، چراکه مضاف بر اشتراکاتی مذکور، هر دو با استفاده از اعداد و نسبت های کمی از مواد اولیه خود، صوت و مصالح، فضایی را خلق می کند که ماهیتی کیفی دارد. درنتیجه، با شناخت فواصل و کشش به عنوان عناصر بنیادین موسیقی، با بهره گیری از این عناصر فرمی براساس فرود، دستگاه شور طراحی گردید.
  کلیدواژگان: موسیقی، معماری، فواصل، کشش، تناسبات، ریتم، بافت
 • سید هاشم حسینی، رضا رضالو، یحیی آیرملو* صفحات 115-129
  سفالگری یکی از دیرینه ترین هنرهایی است که تجلی گاه باورها، اساطیر و جهان بینی تمدن های بشری به شمار می آید و نقوشی که بر سفال نقش می بندد، معرف میراثی است که در آن بستر به وجود آمده است. هنر سفالگری در طی نخستین سده های اسلامی، غنا و ارزشی بیش از پیش یافت. در طبقه بندی انواع سفالینه های دوره اسلامی، سفال های نوع آقکند از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در مقاله حاضر، سعی شده تا پس از ترسیم پیش زمینه های تاریخی و هنری سفال آقکند، به بررسی تطبیقی و تحلیلی چگونگی تاثیر نقوش منسوجات آل بویه و سلجوقی بر نقوش سفالینه های آقکند و برعکس، پرداخته شود. تمرکز بررسی حاضر، بر نقش مایه ها و مضامین به کاررفته در منسوجات آل بویه و سلجوقی و سفال آقکند است، ضمن اینکه توجه به تقابل نقش و معنا نیز از نظر دور نمانده است. بااینکه، مکان اصلی ساخت برخی سفال هایی که به نوع آقکند معروف شده اند به درستی معلوم نیست، چنین بررسی هایی می تواند در ارائه یک راهکار برای مکان یابی محل ساخت این نوع سفالینه ها به باستان شناسان و هنرشناسان کمک کند. نظر به اینکه اطلاعات ما از سفالینه های نوع آقکند بسیار محدود است، انجام چنین پژوهشی ضروری می نماید.
  یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده تاثیر ژرف نقوش نمادین و تزئینی منسوجات این دو دوره بر نقوش سفالینه های آقکند است. برخی نقوش ازجمله نقوش پرندگان به لحاظ چگونگی اجرا، شکل، نوع پرنده و همچنین طرز قرارگیری نقش در زمینه، به همان فرمی که در منسوجات طراحی شده اند، بر روی سفال های نوع آقکند نیز دیده می شوند. به طورکلی، در موارد مختلفی چون تمام رخ نمائی، تقابل و تقارن، قاب های نقوش، ترسیم نقوش انتزاعی، شیوه تزئین باتوجه به ماده خام این دو زمینه هنری، تحرک در نقش حیوانات و زمینه نقش ها، می توان به تاثیر و تاثرات این دو زمینه هنری پرداخت و درمورد آنها بحث نمود.
  باتوجه به موضوع، محتوا و هدف پژوهش، می توان این سوالات را مطرح نمود: در چه زمینه هایی می توان بین نقوش منسوجات ادوار آل بویه و سلجوقی با سفالینه های نوع آقکند شباهت و افتراق پیدا کرد؟ براساس مقایسه بین دو زمینه هنری موردبحث، تا چه حد می توان به تبیین نزدیکی نقوش بین این دو زمینه هنری و ارتباط بین آنها پرداخت؟ روش پژوهش حاضر، توصیفی- تطبیقی با رویکردی کیفی و شیوه جمع آوری اطلاعات، اسنادی (کتابخانه ای) است.
  کلیدواژگان: سفال آقکند، منسوجات، ادوار آلبویه و سلجوقی، نقوش تزئینی حیوانی
 • سیده صفا قاسمی*، سودابه صالحی صفحات 131-142
  با گسترش ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی، نیاز به طراحی وب سایت برای دانشگاه ها بیشتر شده و جذب کاربران به این وب سایت ها و اطلاع رسانی از این طریق، از اهداف اولیه این مراکز گردیده است. در این راستا، طراحی بصری این وب سایت ها حائز اهمیت است و شناسایی معیارهای طراحی، به بهبود آنها کمک شایانی می کند.
  بررسی اشکالات بصری وب سایت های دانشگاه های ایران در مقایسه با ویژگی های بصری مشترک میان وب سایت های موفق دانشگاه های جهان و یافتن شباهت ها و تفاوت های میان عناصر بصری این دو گروه، پرسش ها و اهداف اصلی این پژوهش هستند. برای تحقق این اهداف، با روش تحقیق تطبیقی-توصیفی و استفاده از روش های کیفی و کمی شبه آماری در تولید و تحلیل داده ها، از دو جامعه وب سایت های دانشگاه های جهان و ایران، نمونه هایی براساس رتبه علمی دانشگاه و رتبه وب سایت آنها انتخاب شد. در هر جامعه، 53 وب سایت از دانشگاه های مختلف از نظر گروه آموزشی و محل دانشگاه، درنظر گرفته شد و ویژگی های عناصر بصری آنها مانند نوشته ها، رنگ ها، عکس ها، تصاویر متحرک و... به وسیله یک چک لیست محقق ساخته با گزینه های ازپیش تعیین شده، به طور جداگانه موردآزمون قرار گرفت. سپس به کمک آزمون آماری کای دو مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
  براساس نتایج این بررسی، وب سایت های دانشگاه های ایران و جهان، در ویژگی هایی مانند انتخاب رنگ، عدم استفاده از بافت در زمینه، روش متمایزکردن لینک ها، تعداد و تنوع اندازه عکس ها و تقسیم بندی سه یا چهارستونی صفحه اصلی به صورتی هم سان عمل می کنند. تفاوت عملکرد وب سایت های دانشگاه های جهان و ایران بیشتر در موارد مربوط به تایپ و نوشته ها مانند استفاده از خط دور برای تیترها، تنوع زیاد نوع تایپ فیس ها، تنوع کم در اندازه نوشته ها، فاصله کم بین خطوط متن در وب سایت های ایرانی است. همچنین وب سایت های ایرانی، علاوه بر نمایش اسلاید، از تصاویر متحرک هم استفاده می کنند و معمولا سایر صفحات وب سایت های آنها از نظر رنگ و ترکیب بندی با صفحه اصلی هم آهنگی ندارند.
  کلیدواژگان: وبسایت، وبسایت دانشگاه، طراحی وبسایت، طراحی گرافیک، طراحی وبسایت های دانشگاهی ایران
|
 • Marzieh Piravivanak* Pages 1-10
  When doing research in the university system there is a serious need for standards and practices that are adequate for the subject. The idea of scientific and rigorous theoretical study involves a structure that is also applicable as a basis for the researcher to collect, analyze and interpret data. Experts in the field of research methods have introduced necessary steps for research in various subjects. One of the essential elements of a large part of scientific researches in various fields is “comparing/contrasting” two instances of a few things. “Comparison” is one of the keywords and applications in theoretical studies. What is seen in most articles and writings about “Comparison” is its’ use to compare two things that are more or less the same, however even this prevailing method is incomplete as it does not specify the criteria and standard compliance similarities. What is new in this paper is that it will follow and document steps to apply the compare/contrast method by highlighting the differences in order to create a logical link between two or more phenomena.
  This article intends to put forth a philosophical approach to the explanation of the terminology and the etymology of the so-called “comparison”, the oldest rational discussion on “analogy” that has been used since the time of Aristotle to introduce and explain reliable indicators gathered in “comparison”. The criteria considered in this study is based on a model commissioned by Harvard University research writing expert, Kerry Walk - who has spent many years in the fields of art, architecture, history and literature, on the methods for effective research and teaching – and was presented to the Center for Research and Publication at Harvard University as reasonable and accurate.
  Keywords: adaptation, frames of reference, differences, similarities
 • Ali Vandshoari *, Mina Asgari Pages 11-23
  Shahsevan nomads live in Northwest of Iran. This tribe was established in Safavid era which is one of the magnificent periods in the Iranian history, as a powerful army by Shah Abbas I to support Ghezelbash soldiers as the strong defending forces of the country to encounter the foreign powers. The tribe was scattered in different historical periods to settle in different areas such as the central parts (Baghdadi tribe) and Southern parts (Fars Inaloo and Baharloo tribes) of Iran. The common evidences of their cultural roots can be found in the areas they lived that is the cause of spreading their art and culture in the history of Shahsevani Rugs from Northwest to the South of Iran. This article tries to introduce the various designs and motifs of Shahsevan Rugs in Iran in spite of widespread living places of the tribe. Comparing the structural elements of designs and motifs of Shahsevani Rugs (medallion, corners and context and border motifs) in all of the three mentioned areas, it is tried to find the shared structures taken from formal and geometric features of the rugs. The data in this descriptive-comparative article are analyzed in the form of qualitative-interpretative method. The literature is collected by the library method and the sample studies are identified as a field study by the authors. The findings indicate that there are ample similarities in the general structure of Shahsevan Rugs such as patterns and motifs and the few differences, if any, are manifested in the applying priority of the motifs (animal, geometric, plant) and in the structure of some of the motifs that are due to the adjacency of this tribe with other tribes or some ethnic relationships such as marriage with other nomads.
  Keywords: comparative study, design, motif structure, Iranian Shahsevan Tribe
 • Amir Masoud Faridizad* Pages 25-37
  Design thinking attends to designing manners to figure out common patterns to describe what designers do and how they interact with complex problems. These data can help improve designer‘s skills and other design insights. There are lacks of studies in design thinking in Iranian design studies. This issue causes defecting the understanding of design thinking principles and specifications. This issue not only causes defecting the understanding of design thinking principles and specifications, but also misunderstanding of the one in design society too. The main issue which is focused on it is about “what design thinking characteristics are?” In this paper we tried to describe design thinking specifications in three viewpoints as foundations, methods and facilitators to demystify design thinking. Design process, problem solving, and human-centered approach, learning from failures, making prototypes and expert’s collaboration are the most important specifications that are described deeply through this study. We compared traditional thinking with design thinking in conclusion. Results show deep differences between two models. A visual model shows design thinking principles in three viewpoints. This model provide an integrate understanding on design thinking principles but there are potentials to bring up of other models in the future studies.
  Keywords: Design thinking, Principles, Foundations, Methods, Facilitators
 • Maryam Khodammohammadi, D.R. Mohsen Maryam Marasy* Pages 39-54
  The influence of the religion, traditions and beliefs in the art of different historic eras is a common phenomenon. In addition, historical and theological backgrounds of the considered population have also a great role in the formation of the art. Iranians created valuable works with precision and elegance during different historical periods and decorated them with various motifs to improve their appearance. After Islam, artists mostly attempted to write and decorate divine revelations and particularly the holy verses of Quran. Of the most decorated Quran arrays the signs of Quran can be mentioned in which the floral motifs were applied in various states. The main objective of this research is to introduce and analyze the floral motifs in the Iranian pre-Islamic works and their comparison with the motifs of Quran signs. The question is as follows: What are the similarities in floral motifs of the Quran signs and the works of the pre-Islamic Iran? And if there is a similarity, in which group of floral motifs can be seen? In order to answer the question, data collection was conducted using library documents and observing the works.
  This study is a descriptive and comparative approach with collecting data from library documents and observations. It was concluded that the floral motif in the signs of five verses, signs attached to head of the Suras and Hezb and Juz signs could be inspired by the motifs used in the Iranian ancient works, before the age of Zoroaster to the time of Sassanians, applied in various angles and states.
  Keywords: Quran, pre, Islamic Iran, Quran signs, Semiotics, Multi, petal flowers
 • Zahra Rahbarnia, Mahkameh Janani* Pages 55-67
  The importance of Education and the role of pictures in its success is obvious in many scientific, cultural and advertising subjects which are being instructed through pictures and therefore can be memorable better. But the point is how to learn to create impressive pictures for the audience with an exclusive taste. Moreover, technology development and innovation of new tools require novel educational methods which are currently applied in higher education institutes all over the world. Studying these methods in order to be adapted to the Iranian art and culture could be led to some optimized consequences.
  The leading research issue is the comparison between the University of San Francisco and Tehran University, since it seems that planning and offering the courses have been revised in the University of San Francisco and it is based on the technological development, but the educational planning and offering the courses in Tehran University, ratified in December, 1990, is still running. The aim of comparing these two educational systems is to result in a useful process of updating and modifying the educational planning of illustrations through the process of reforming and integrating the courses relevant with global developments.
  The outcome of this research in spite of demonstrating the educational merits of both, indicates the necessity of interaction between Iranian art universities and the publishers, advertising companies, TV and computer game producers and animators as well as holding galleries of students’ works for more communication with the society .In the end it is recommended to increase the courses of specialized design and digital illustrations in order to preserve the merits and quality of the current system and improving the procedure of learning and training.
  Keywords: Illustration art, Educational program, Master of Arts, Iran, U.S
 • Razieh Nayebzadeh*, Samad Samanian Pages 69-84
  The Iranian textures in the Safavid era are associated with some phenomena such as symbolism and myth. These textures contain some motifs that indicate the beliefs and ideas of the Iranian people, and these motifs have preserved the concepts over time. The dragon is one of these symbolic motifs whose presence can be traced back to the oldest literary sources in Iran's history. Dragon is referred to as a symbol of evil everywhere. On the other hand, China is the land of dragons and their motif is actively present in Chinese arts. This study is an attempt to compare the Dragon form and concept in the Iranian and Chinese textures. This is a descriptive and analytic study and aims to answer the following questions: 1- what is the concept and form of dragon in the Iranian and Chinese textures. 2- What are the similarities and difference between dragons role in the Iranian and Chinese culture? The presence of dragon in the Iranian textures is usually associated with concepts such as battle, good and evil, light and darkness, and it is sometimes interpreted as a gathering of animals in the wild. In the Iranian textures, Dragon is a creature that must be fought in order to come to light and the victory of the hero somehow depends on killing the dragon. This is a symbolic battle of good and evil which is frequently observed in the textures of the Safavid era. Dragon is mostly observed in conflict or confrontation contexts and has an ophidian and defensive form, whereas, dragons, in the Chinese culture, refers to power and emperor. Considering the differences between symbolic concepts of dragon in China and Iran, there are definitely many examples of discrepancy between the Iranian and Chinese textures.
  Keywords: dragon, Iranian textures, Chinese textures, Symbology, motif
 • Anahita Moghbeli *, Fatemeh Shiraliyan Pages 85-98
  Sistan and Balouchestan is located in the southeast of Iran and consists of two regions; Sistan and Balouchestan. The ornamentas and decorations in these regions have various shapes and features, the most significant of them are the potteries discovered in the ancient hills, carpets, needleworks and other splendid accessories and ornaments. Various factors have led to the formation of color and form of ornaments and accessories in these regions, the most important of them have been natural, historical and environmental factors. In their ornamentation, the artists of this region have artistically and skillfully observed the visual characteristics in their work. The present researchers have tried to study the repetitive contexts and motifs in four handicraft fields as practiced. The goal of this paper is to perform an analytical, comparative and compatible study based on the information collected through literature review and field observations on the repetitive elements from ancient times to the present. The questions that are developed are as follows: What similarities could be found between the figures used in handicrafts (pottery, hand-woven items, ornamental sweeps and ornaments/accessories) from the ancient times to the present era in the two regions of Sistan and Balouchestan? What type of relationship exists between the figures and natural environment of the two regions? What kind of relationship exists between the figures and beliefs of people in the two regions? The main factor in selecting the four fields has been the proximity of the motifs and repeated elements among them.The authors have tried to select the figures which are rooted in the culture and beliefs of the people of mentioned region, and also with slight changes have the highest application for ornamentation in the four artistic fields. In the present paper, repetitive motifs in the four artistic fields are divided in four groups based on the proper variables and several motifs in each group have been analyzed based on the apparent similarities between the geometrical, animal and floral figures. Motifs of figures are lozenge, snake, fish and tree of life. Ultimately, it is determined that how some of the motifs have taken the evolution path since the ancient times to the present era to indicate the intention and purpose of the artists by considering their implementing in any of the four handicrafts.
  Keywords: Sistan, Balouchestan art, pottery, carpet, needlework, ornaments
 • Timan Samipour *, Dr. Seyed Ali Seyedian Pages 99-113
  Every nation has its own ideals that objectifying them is by culture. In the process of this transformation, the architecture and music which come from the culture of each region have a fundamental role. Architecture and music have many similarities in conceptual directions, space, shape and morphology. They also have similarities in the basic and fundamental principles such as proportions, rhythm, harmony, repetition, aesthetics, etc. In such a period of time that the architecture has been turning to be meaningless and just a formal user of elements, music sounds with regard to their influence on human spirit, can be a proper parameter to benefit in architectural design particularly in conceptual schemes. The aim of this study is to interpret music and architectural elements with a common language and answering the question of whether the music sounds have the possibility to be converted into architectural forms. In order to answer, with interpretive-historical research methods and collecting data from library sources and interviews, firstly by analyzing the nature of architecture and music, their constitutive parameters have been identified and then have been studied comparatively and many common features were found in the basic principles such as spacing, extension, taking advantage of geometry and mathematics, as well as factors such as rhythm and texture morphology. After finding 23 features in music that could be interpreted as the common language of architecture, examples of architecture were recalled by the common language of music and finally it was concluded that music can be a role model in architectural design since in addition to the mentioned common properties, both by using numbers and quantitative proportions of their primary materials and voice, create a space which has a qualitative nature. Therefore the musical Dastgah Shur was designed on the identification of spacing and extension as the fundamental elements of music and using these formal elements.
  Keywords: music, architecture, spacing, extension, proportions, rhythm, texture
 • Dr Reza Rezalou, Yahya Ayramlou* Pages 115-129
  The Aghkand potteries have high position in the classification of pottery types of the early Islamic period. Since the researchers assess the start and use of Aghkand potteries from the 4th century to the mid of the middle Ages of Islamic period, so in this paper we perused the comparison of pottery designs of Aghkand and textile designs of Buyid and Seljuk periods that lie in the interval. Whit this research in addition to being able to find the background of motifs on pottery, we found out other effects of textile designs on the pottery designs of Aghkand in the mentioned periods. Some motifs such as birds are seen on the Aghkand potteries in the same form designed on the textiles in terms of how to apply their forms and the type of bird and the position of design in the background. Since the main location of manufacturing the potteries known as Aghkand type is not properly known, such studies can help archaeologists and virtuosos in representing a solution in discovering the place of their manufacture. Therefore we can assess the manufacturing date of the most of potteries which have similar themes whit textile designs through resemblances seen between textile designs of Buyid era and pottery motifs of Aghkand.
  Keywords: Aghkand potteries, Buyid, Seljuk periods, textiles, bird, animal motifs
 • Seyede Safa Ghasemi *, Soodabeh Salehi Pages 131-142
  As the electronic and internet communication grows, the need to desig websites for universities has become more apparent, and attracting the users to these websites and passing information through these websites, has become one of these organizations’ primary goals. As a result, designing Graphical User Interface for these websites plays an important role and identifying design criteria, would be a great help to improve it.
  This paper is a study in design problems of websites in the Iranian universities in comparison to common patterns in the websites for successful universities of the world. To reach this goal, from both Iranian and the world’s university websites, some cases have been chosen regarding their scientific and website rankings. In each category 53 websites from different universities have been taken into account, based on their study departments and location and their visual aspect, like texts, type and size of fonts, colors, images, animated pictures, etc have been studied via a checklist questionnaire with some questions and prepared options. The data has been extracted and presented separately for each category. Then the data has been analyzed with frequency distribution graphs and by the help of Chi square test.
  The result of this study indicates that overall, the Iranian and world’s university websites work the same in characteristics such as choosing main and background colors, not using patterns in the backgrounds, way of distinguishing the main links, number and using different sized pictures, dividing the page into three or four columns and avoiding to use music,. The difference though, between universities in Iran and the world is more related to the texts, like using borders around headers, overusing of different typefaces, insufficient diversity of font sizes and short distance between lines in the Iranian websites. In other occasions, Iranian websites, in addition to using slide shows, make use of animated pictures and usually other pages of Iranian’s university websites do not follow the same color and design pattern of the homepage.
  Keywords: website, university's website, web design, graphic design, Iranian universities web design