فهرست مطالب

دانش پیشگیری و مدیریت بحران - سال ششم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا جهانی*، ایمان تازیکه لمسکی صفحات 97-107
  زمینه و هدف
  آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی و کمبود شدید فضاهای باز عمومی در این مناطق جهت تجمع و پناه گرفتن مردم در مواقع بحران، وضعیت این بافت ها را در حین وقوع حوادثی همچون زلزله، سیل و آتش سوزی، بحرانی تر می سازد؛ از طرف دیگر کمبود فضاهای مناسب شهری برای ایجاد سرزندگی و نشاط بیشتر در محلات فرسوده، قدیمی و نامناسب شهرها، ایجاب می کند که فضاها و مکان های مناسبی از سطح شهرها (به خصوص در بافت های فرسوده و میانی شهر که به شدت از فقر سرانه های خدماتی، رفاهی و فضای سبز رنج می برند)، احداث گردند تا به ارتقاء کیفیت زندگی در شهرها و افزایش تاب آوری شهر کمک کنند. آن چه در این میان اهمیت دارد این است که فضاها باید با انعطاف پذیری لازم در عین حال که موجب ایجاد سرزندگی و رونق در بافت های قدیمی و فرسوده شهری می شوند و به بازآفرینی این بافت ها کمک می کنند، در مواقع بحرانی کاربرد و کارآیی لازم را نیز از جهت مدیریت بهینه بحران در محلات شهری داشته باشند.
  روش
  در این تحقیق که به روش توصیفی، تحلیلی انجام شده است، ابتدا مفهوم بافت های فرسوده شهری، مدیریت بحران و تعریف فضاهای شهری و انعطاف پذیری در فضاهای شهری مورد مطالعه قرارگرفته و پس از معرفی اجمالی نمونه مورد مطالعه (محدوده ای در بافت قدیم و فرسوده شهر گرگان)، معیارهایی جهت مناسب بودن فضاهای شهری برای مدیریت بحران و انعطاف پذیری این فضاها ارائه شده است.
  یافته
  یافته ها نشان می دهد که عوامل فراوانی در مدیریت بهینه بحران در بافت های شهری دخیل هستند که در این میان از دیدگاه معماری می توان به ویژگی های فضایی و مکانی فضاهای باز و بسته موجود در مکان های باز و عمومی شهری همچون تطبیق پذیری فضاها، تنوع پذیری (فضاهای چند عملکردی) تغییرپذیری، قابلیت توسعه و ایجاد تغییرات در فضاهای باز و بسته، به عنوان صفات فضاهای انعطاف پذیر شهری با رویکرد مدیریت بحران، اشاره کرد.
  نتیجه گیری
  در مورد مبحث مدیریت بحران در بافت های شهری، به ویژه بافت های قدیمی و فرسوده شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری و مکان یابی فضاهای مناسب جهت اسکان موقت و اضطراری پژوهش های متعددی به انجام رسیده که در اغلب آن ها بر ضرورت پیش بینی فضاهای باز شهری در محلات مختلف و تعریض معابر و دسترسی ها تاکید شده است؛ ولی از منظر و دیدگاه معماری و اینکه فضاهای انعطاف پذیر و چند منظوره شهری با رویکرد مدیریت بحران چه ویژگی هایی باید داشته باشند، تحقیق و پژوهشی صورت نگرفته است که پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته است و در انتهای این پژوهش طراحی انجام شده برای یک نمونه موردی در محدوده مورد مطالعه نیز ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: بافت فرسوده شهری، مدیریت بحران، فضای انعطاف پذیرشهری، شهر گرگان
 • دکتر مجتبی ولی بیگی، محمدعلی سالکی ملکی*، معصومه قاسمی صفحات 108-119
  مقدمه
  تبریز یکی از مستعدترین شهرهای کشور درزمینه مخاطرات طبیعی است. بنابراین آمادگی برای مخاطرات، همراه با پیش گیری موثر و اقدامات کاهشی برای توسعه پایدار این شهر بسیار حیاتی است.
  روش
  این مقاله رهیافت تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی را به منظور مکان یابی بهینه پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران که بخشی اعظمی از وظایف بالا را انجام می دهند را در شهرک باغمیشه مورد بررسی قرار می دهد. چنانچه در این تحقیق جهت شناسایی اراضی مناسب جهت احداث پایگاه های پشتیبانی 7 معیار طبیعی و انسانی انتخاب شد که با استفاده از مدلAHP و تلفیق لایه ها در محیط ARC GIS نقشه تناسب سازگاری استخراج شده و در نهایت با توجه به معیارهای مساحت، تناسب ابعاد، سازگاری کاربری و مالکیت مکان های بهینه انتخاب شد.
  یافته ها
  در این تحقیق مطالعه تفصیلی از عوامل موثر در مکان یابی مناسب این پایگاه ها صورت گرفت و پهنه های مناسب شناسایی شد. درنهایت سه مکان برای ساخت پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران پیشنهاد شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش که در نقشه نهایی نشان داده شده است سه محدوده اصلی برای ایجاد پایگاه پشتیبانی امداد و نجات را در برمی گیرد که هم به مراکز جمعیتی و راه های اصلی نزدیک اند و هم از مساحت لازم جهت ایجاد پایگاه امداد و نجات برخوردارند
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، پایگاه های پشتیبانی، تحلیل چند معیاره، شهرک باغمیشه
 • سمیه منافی*، دکتر محمد حسین سرایی صفحات 120-132
  مقدمه
  شریان های حیاتی یا همان زیرساخت ها جزء بنیان های اصلی و چارچوب های پایه ای هر جامعه به شمار می آیند که در برگیرنده ی تمامی تاسیسات و تسهیلات مورد نیاز آن جامعه اند. در زندگی مدرن، با افزایش وابستگی سریع به این امکانات، این نیاز روزافزون شده است. شریان های حیاتی شاهرگ تعیین کننده ی بقای شهرنشینی در دنیای امروز هستند و این شریان ها برای تولید و توزیع کالاها و خدمات در واحدهای شهری به کار می روند و امکان زندگی در شهرها نیز بستگی به کیفیت و کمیت کارکرد این شریان ها دارد؛ همچنین طبق تعریف سازمان امنیت اجتماعی و آمادگی شرایط اضطرار کانادا، زیرساخت های حیاتی، شبکه ها، تاسیسات و سرویس های اطلاعاتی و فیزیکی مرتبط به یکدیگر هستند که اگر منقطع یا تخریب شوند، بر روی سلامتی، ایمنی، امنیت و اقتصاد جامع تاثیر جدی خواهند گذاشت. انواع شریان های حیاتی عبارتند از سیستم های آبرسانی، شبکه برق، خطوط لوله نفت و گاز، جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی، شبکه ارتباطات و حمل و نقل. ایمنی شریان های حیاتی در پیش و پس از بحران های طبیعی برای جلوگیری از تخریب و حتی به تاخیر افتادن عملکرد شریان ها و بررسی های دقیق در جهت ارتقاء ایمنی آنها امری ضروری است.
  هدف
  با توجه به وابستگی و ادامه حیات شریان های حیاتی به هم و با در نظرگرفتن ماهیت مدیریت یکپارچه وایجاد اتصال اطلاعاتی این شریانها، آنچه واضح است، رسیدن به ایمنی شریان های حیاتی بدون بهره گیری از مدیریت یکپارچه به ویژه در شرایط بحرانی امری غیرممکن خواهد بود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مدیریت یکپارچه در ایمنی شریان های حیاتی در کلانشهر تهران می باشدتا با شناسایی نقاط قوت مدیریت یکپارچه،بتواند در پیاده سازی این شکل از مدیریت کارساز و گره گشا باشد.
  روش
  مقاله از نوع مقالات مروری بوده و جمع آوری اطلاعات در آن به صورت اسنادی و میدانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است.
  یافته ها
  پیاده سازی مدیریت یکپارچه در مدیریت بحران شهر تهران، می تواند در تسریع فعالیت های پیش، حین و بعد از بحران، همچنین پیشگیری از دوباره کاری و تکرار فعالیت ها و در نتیجه اتلاف وقت و البته صرفه جویی در هزینه ها بسیار موثر باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به آسیب پذیری بالای شهر تهران در خصوص بحران زلزله، مدیریت یکپارچه بحران می تواند کمک موثری در جهت بهبود مدیریت شهر تهران در شرایط بحرانی باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت یکپارچه، بحران، ایمنی، شریان های حیاتی، تهران
 • علیرضا صالحان، دکتر حسین دلداری*، دکتر سعید ابریشمی صفحات 133-148
  پیش زمینه و هدف پژوهش: امروزه محاسبات فراگیر نقش به سزایی در زندگی روزمره افراد در سرتاسر جهان داشته و توانسته در کاربردهای متفاوتی ظهور پیدا کند. این نوع محاسبات که هدف آن مخفی کردن فناوری های محاسباتی در بطن زندگی بشر است، قابلیت های فراوانی را در ابعاد مختلف زندگی روزمره از ترافیک و مدیریت حمل و نقل گرفته تا سلامتی و درمان به وجود آورده است. از طرف دیگر، مدیریت بحران یکی از چالش برانگیزترین گونه های مدیریتی است که بروز هرگونه خطا و اشتباه در آن، ممکن است منجر به رخداد تلفات مادی و انسانی زیادی شود. هدف اصلی در این مقاله، بکارگیری محاسبات فراگیر در راستای بهبود فرآیند مدیریت بحران می باشد؛ به طوری که فناوری های این نوع محاسبات با در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم، مدیران را در تصمیم گیری هر چه بهتر در شرایط بحران کمک کنند.
  روش
  در این مقاله ضمن پرداختن به ویژگی های کلیدی فعالیت های موجود در چرخه عمر مدیریت بحران، به کاربرد محاسبات فراگیر در راستای تصمیم گیری های بهتر در شرایط بحرانی پرداخته خواهد شد و ضمن برجسته کردن فناوری های قابل استفاده در این حوزه، یکی از موارد رویدادهای بحرانی غیرمترقبه در محیط های شهری (آتش سوزی) انتخاب خواهد شد و تاثیر فناوری های فراگیر قابل استفاده بر نحوه مدیریت این بحران از طریق یکسری شبیه سازی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. به این منظور، ابتدا یک سناریو برای یک سیستم اعلام حریق فراگیر در داخل یک هتل توسعه داده خواهد شد و براساس آن، یک معماری نرم افزاری سلسله مراتبی شامل سه لایه معرفی خواهد شد تا نیازهای سناریوی توسعه داده شده را فراهم کند. در ادامه نیز برمبنای معماری پیشنهادی، وظایف مدیریت بحران به فناوری های فراگیر نگاشت داده خواهند شد تا امکان شبیه سازی و محاسبه میزان بهبود احتمالی پس از استفاده از سیستم اعلام حریق فراگیر فراهم آید.
  ارزیابی و نتایج پژوهش: برای ارزیابی روش سعی شده است بر مبنای چندین سناریوی مشخص از رویداد آتش سوزی در داخل یک هتل و همچنین براساس میزان و تعداد فناوری های فراگیر قابل استفاده، سرعت تصمیم گیری و مدیریت بحران در هنگام آتش سوزی به منظور اطلاع رسانی خطرات آن و نجات افراد مستقر در مکان آتش سوزی سنجیده شود. نتایج حاصل شده بیانگر این موضوع هستند که هر چقدر از فناوری های موجود در محاسبات فراگیر بیشتر استفاده شود، تعداد افراد نجات یافته در هنگام آتش سوزی، همچنین کنترل بحران و مدیریت آن به طور چشمگیری بهبود خواهد داشت.
  کلیدواژگان: محاسبات فراگیر، محاسبات همه جاحاضر، مدیریت بحران، حوادث غیرمترقبه، شبیه سازی، فناوری
 • مهندس سعیده اسدی *، دکتر علیرضا فلاحی صفحات 149-159
  زمینه و هدف
  بخش مرکزی بافت کهن کرمان با وجود بناهای مهم تاریخی امروزه با مشکلات کالبدی فراوانی که موجب پیدایش عوامل بنیادی آسیب پذیری در مقابل زلزله شده اند، روبروست. پیچیدگی آسیب پذیری کالبدی بافت های تاریخی و فرسوده، به نوبه خود بررسی و پیش بینی نقاط بحرانی آنها از بعد کالبدی به عنوان اولین پیامد زلزله را با استفاده از ابزارهای دقیق، ضروری می سازد.
  روش
  در مقاله حاضر با استفاده از نرم افزار جی آی اس و روش وزن دهی به شاخص ها و همپوشانی وزنی آنها، نقشه پهنه های آسیب پذیر کالبدی بخش مرکزی بافت تهیه شده است. در این بررسی از 8 شاخص اصلی که بر اساس مطالعه سوابق پژوهش ها و مشاهدات دقیق و کارشناسی در آسیب پذیری کالبدی این ناحیه موثر بوده اند، استفاده شده است.
  یافته ها
  پهنه های شمالی، مرکزی و جنوبی بافت با ریزدانگی بیشتر، کیفیت پایین ساختمانی، فاصله کم از مسیرهای عبور قنات و شبکه معابر نابسامان و کم عرض، دارای خطر کالبدی بالایی می باشند. از سویی نیز تراکم بالای جمعیت در بخش جنوبی بافت، آسیب پذیری آن را افزایش داده است.
  نتیجه گیری
  بنا به یافته های پژوهش بخش های شمال، جنوب و مرکز بافت و همچنین شریان های شمال و جنوب آن، از بعد کالبدی آسیب پذیر بوده که نیازمند انجام اقدامات کاهنده ای مانند حفظ استمرار عملکرد شریان غربی حین بحران زلزله، ساماندهی فضاهای باز پراکنده درونی بافت، افزایش خوانایی بافت با کمک عناصر شاخص آن و کنترل طبقات، محصوریت ها و غیره با هدف کاهش خطر زلزله، می باشند.
  کلیدواژگان: پهنه بندی آسیب پذیری کالبدی، بافت کهن کرمان، زلزله، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • ژیلا حسینی نژاد *، نیلوفر صادقی، هانی کبیر، سعید فلاح علی آبادی صفحات 160-174
  زمینه و هدف
  وضعیت جغرافیایی، شرایط زیست محیطی و پراکندگی های جمعیتی، تنوع و فراوانی رخداد های طبیعی، آسیب پذیری ها و پیامد های آن را در کشورمان افزایش داده است و موجبات بروز بحران ها را فراهم می آورد. این بحران ها می توانند تا آنجا پیش روند که فرآیند توسعه را با تاخیر روبرو سازند. این در حالی است که امروزه در جهان، تعاونی ها به عنوان نهاد مردمی که غالبا تحت حمایت و دسته بندی دولت ها، سازماندهی می شوند، یکی از ابزارهای توسعه و افزایش رفاه اجتماعی محسوب می شوند. تجارب ایران و جهان در استفاده از این تعاونی ها در شرایط اضطراری پس از سوانح، نشان گر ظرفیت های این نهادهای مردمی در زمینه های متعدد ساماندهی شرایط بحرانی است. این ظرفیت ها قبل از وقوع سوانح، باعث کاهش آسیب پذیری جوامع در برابر سوانح احتمالی می گردد و پس از وقوع سوانح، با ساماندهی پیامدهای ایجاد شده و رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان و ورود در مراحل مقابله با بحران و بازتوانی، وضعیت جامعه ی سانحه دیده را بهبود بخشیده و مانع از کند شدن روند توسعه می شود.
  روش
  در این مقاله منابع مرتبط به پیامدها و نیازهای جوامع پس از سوانح در ادبیات مدیریت بحران و اسناد حاوی تجارب ایران و جهان از به کارگیری بخش تعاون در شرایط بحرانی مرور می شود. به این ترتیب و با تکیه بر روش آنالیز محتوا و مرور موارد تکرار شده در ایجاد ارتباط میان نیازهای پس از سانحه و خدمات تعاونی های مختلف، از تناظر میان خدمات ارائه شده توسط بخش تعاون در ایران و جهان و نیازهای پیش بینی شده در زمان های مختلف پس از وقوع سانحه، تعاونی هایی موثر در ساماندهی شرایط معرفی می شوند.
  یافته ها
  این مطالعه ساختاری را برای چگونگی استفاده از قابلیت های تعاونی ها در رفع نیازهای جامعه ی مواجه شده با سانحه فراهم می آورد.
  نتیجه گیری
  مقاله ی حاضر درصدد است با بررسی پیامدها و نیازهای جوامع پس از سوانح از یک سو و از سوی دیگر با مرور اسناد حاوی تجارب ایران و جهان و شناخت بخش تعاون در ایران، به منظور تقلیل بار وظایف و مسئولیت های دولت در دوران بحران، به تدوین ساختاری برای بهره گیری از قابلیت های بخش تعاون کشور در شرایط بحران بپردازد. به این ترتیب در انتها تعاونی های مفید معرفی و مدت زمان لازم در رفع هر کدام از نیازهای زمان بحران نیز بیان می شوند.
  کلیدواژگان: بحران، پیامد، تعاون، سانحه، نیاز
 • دکتر کایریازیس دی پیتی لاکیس، مهندس کالیوپی جی کاکدری ترجمه: اکبر صادق بیگی*، مرجان محمدعلی، سید امیر فتاحیان صفحات 175-197
  ارزیابی آسیب پذیری و مدیریت خطر پذیری لرزه ای با استفاده از روش های پیشرفته از مهمترین راهکارها برای کاهش خطرپذیری ناشی از لرزه در مناطق شهری است. توسعه یک روش ابزاری یکپارچه و پیشرفته برای مدیریت خطرپذیری لرزه ای موثر در تاسیسات پیچیده و ترکیبی و سیستم های شریان اصلی( آب، برق،...) برای توسعه طرح های پیشگیری موثر و مفید ضروری است. بدین منظور، اخیرا در یونان روش مدولار (modular) در چاپ طرح های پژوهشی اروپایی و ملی برای ارزیابی آسیب پذیری و مدیریت خطر پذیری لرزه ای تاسیسات، شریان های اصلی آب وبرق و زیرساخت ها گسترش یافته است. در این جا یک توصیف کلی از روش به همراه چندین مثال از برنامه های کاربردی ارائه شده است. عوامل کلیدی این روش عبارتند از : دارایی، نوع آن، آسیب پذیری ویژگی های خاص و اهمیت (ارزش جهانی) عناصر در معرض خطر، توسعه سناریوهای لرزه (خطر لرزه ای) و خصوصیات ژئوتکنیکی به همراه تجزیه و تحلیل جزئیات پاسخ سایت براساس برآورد خسارات و اولویت های اختصاص داده شده، سیاست های مرمت و استراتژی های کاهش خطرات را می توان تعریف کرد. علاوه بر این پیشرفت های جدید و جنبه های مهم مراحل پیشگیری خطر پذیری بیشتر مورد تجزیه و تحلیل و مد نظر قرار گرفته است در حالیکه همزمان در اروپا تلاش های تحقیقاتی مرتبط به طور مختصر خلاصه شده است. این پیشرفت های جدید عمدتا شامل آسیب پذیری سیستم های فیزیکی و اجتماعی – اقتصادی و تجزیه و تحلیل خطر پذیری، تلفیق فرآیندهای تصمیم گیری درمطالعات بازسازی لرزه ای و استفاده از برآورد خسات زمان واقعی برای کاهش تاثیر بالقوه در جوامع شهری براساس اقدامات بموقع و درست پس از یک زلزله خطرناک است. در نهایت دستورالعمل های خاص برای مدیریت و کاهش خطر پذیری لرزه ای تاسیسات و زیر ساخت ها در محیط های شهری فرآهم شده است.
  کلیدواژگان: خطر پذیری لرزه ای، پیشگیری، آسیب پذیری، سناریوهای لرزه ای، تاسیسات، شریان های حیاتی، زیر ساخت ها
|
 • Reza Jahani*, Eman Tazike Lamsaki Pages 97-107
  Background And Objective
  Vulnerability of old urban contexts against natural and man-made disasters and severe shortage of public open spaces in order to gathering and sheltering of people in times of disasters makes more critical the situation of these contexts during disasters such as earthquake, flood and fires. On the other hand, the shortage of appropriate urban spaces for creating more vitality in old and unsuitable neighborhoods of cities requires constructing appropriate spaces and places in cities (especially in old and central contexts of city that suffers from per capita poverty of services and green spaces) to improve the quality of life and help to increase resiliency of cities. What has importance among these is that these spaces with a necessary flexibility in addition creating vitality in old urban contexts and helping in reproducing these contexts, should have had the necessary efficiency and usage in order to better managing in critical situations in urban neighborhoods.
  Method
  This is an analytical-descriptive study. At first the concept of old urban contexts, disaster management, definition of urban spaces and flexibility in urban spaces have been studied and then after a brief introduction of the studied sample (an area in old context of Gorgan) were provided measures in order to the suitability of urban spaces for disaster management and flexibility of these spaces.
  Findings: The findings show that there are many factors that are involved in better disaster management in urban contexts. Among these from the architectural view can pointed out to spatial characteristics of existence opened and closed spaces in public urban areas such as adaptability of spaces, variability (multi-functional spaces), changeability, expandability and making changes in open and closed spaces as attributes of urban flexible spaces.
  Conclusion
  About the topic of disaster management in urban contexts, especially old urban contexts from the perspective of urban planning and locating appropriate spaces in order to temporary and emergency housing, numerous studies have been done which in most of them has been emphasized on the importance of predicting open urban spaces in different areas and widening pathways. But from the architectural perspective and that the flexible and multifunctional urban spaces what characteristics must have with the approach of disaster management, there is no research. This study addressed this topic and at the end of the research a plan is also provided for a sample in the study area.
  Keywords: Urban distressed areas, crisis management, City flexible space, Gorgan city
 • Mojtaba Valibeygi, Mohammadali Salekimaleki*, Masome Ghasemi Pages 108-119
  Introduction
  Tabriz is one of the most disaster-prone cities in the country. Thus, preparedness for the disasters, along with effective prevention and mitigating measures, are imperative for sustainable development of the city. Crisis preparedness focuses on preparing equipment and procedures for use when a disaster occurs, i.e., planning. Preparedness measures can take many forms including construction of shelters, implementation of an emergency communication system, installation of warning devices, creation of backup lifeline services (e.g., power, water, sewage), and rehearsing evacuation plans.
  Methods
  This paper presents a GIS-based multi-criteria decision analysis approach for spatial locating of Crisis Management Bases in Baghmishe Town. In this study, seven natural and human criteria are selected to identify suitable land for the construction of Crisis Management Bases that by using of AHP model and incorporating layers in ARC / GIS appropriate adjustment maps are extracted. Finally, the area of criteria’s, appropriateness dimensions, land use consistency and optimal locations were selected property.
  Findings: A detailed study of the effective factors in suitable location for the bases was undertaken and appropriate zones were identified. Finally, three locations were proposed for constructing the crisis management bases.
  Conclusions
  The results of the study that are shown in the final map has three main areas for creating Rescue Support Base which are both close to population centers and main roads and has the sufficient area for for creating Rescue Support Base.
  Keywords: Disaster Management, Disaster Management Bases, multi, criteria evaluation
 • Somayeh Manafi*, Mohammad Hossain Saraei Pages 120-132
  Introduction
  Vital arteries or the infrastructure is the component of the main foundation of any society that includes all the facilities and amenities required by society; this need is growing in modern lifewith fast growing dependence on these featured. Infrastructure are determines lifelines of urban survival in todays world; this infrastructure use for produce and distribute goodsin urban units and the possibility of life in cities also independes on the quality and quantity the function of the infrastructures. According to the social Security Agency and Canada Emergency Preparedness, critical infrastructure, networks, physical facilities and information services related to each other and which if disrupted or destroyed will have a serious impact on health, safety, security and comprehensive economy (Eskandari and et al, 2014.) Types of infrastructure include water systems, electricity grids, oil and gas pipelines, sewage and surface water collected communications and transportation networks. So that the safety infrastructure before and after natural disasters and even delay to prevent damage arterial function. It is necessary and needs to be careful in keeping them safe.
  Objective
  According to the dependency of survival critical infrastructure to each other and taking into account the nature of integrated management and development of data binding artery clearly, it will be impossible to reach safety critical infrastructure without the use of integrated management, especially in critical situations. So the aim of this study is to evaluate the safety of critical infrastructure in intrgrated Crises management in Tehran to identify the strenghts of integrated management, implement this form of management that it is effective and in order to achieve this objective.
  Method
  This paper is a review article, documentary and field data collection and analysis were used for cross-sectional data.
  Findings: implementing integrated management in Tehran disastermanagement can accelerate the activities before, during and after the disasters to prevent of duplication and thus, causes a waste of time and of course a very effective cost saving.
  Results
  According to the vulnerability of the earthquake disaster in Tehran, integrated management can effecitively help to improve management in city especially disaster management in Tehran.
  Keywords: Integrated Management, Crises, Safety, Critical Infrastructure, Tehran
 • Alireza Salehan, Hossein Deldari*, Saeid Abrishami Pages 133-148
  Background And Objective
  Today, pervasive computing has a significant role in the daily lives of people around the world and has been able to emerge in the different applications. This type of computing that aims to hide the computing technologies at the heart of human life has created many capabilities in different aspects of everyday life from traffic and transport management to health and treatment applications. On the other hand, crisis management is one of the most challenging forms of management that any mistake in it may increase the incidence of human and material losses. The main purpose of this article is using pervasive computing to improve the process of crisis management; So that, the technologies of this type of computing help managers in better decision-making in crisis situations by providing the necessary information.
  Method
  In this paper, we address the key characteristics of existing activities in the life cycle of crisis management and we discuss the pervasive computing applications in order to make better decisions in critical situations. For this purpose, besides highlighting the technologies usable in this field, one of the areas of unexpected critical events in urban environments (fire) will be selected and the impact of pervasive technologies available on how to manage this crisis will be evaluated through a series of simulations. For this purpose, at first, a scenario for a pervasive fire alarm system will be developed into a hotel and then based on that, a hierarchical software architecture consists of three layers will be introduced to provide the needs of developed scenario. In the following, based on the proposed architecture, the tasks of crisis management will be mapped to pervasive technologies to the ability of simulation and measurement of the amount of potential improvement be provided after the use of pervasive fire alarm system.
  Evaluation and
  Results
  For evaluating the method, we have tried based on several specific scenarios of fire event (in a hotel) and also based on the amount and number of used pervasive technologies, measure the speed of decision-making and crisis management in order to inform its risks and save people settled in places with fire. The results show that whatever the existing technologies in pervasive computing used more, the number of people saved in the fire, as well as the control and management of crisis will improve dramatically.
  Keywords: Pervasive Computing, Ubiquitous Computing, Crisis Management, Unexpected Events, Simulation, Technology
 • Saeedeh Asadi*, Alireza Fallahi Pages 149-159
  Background And Objective
  Central part of the old texture of Kerman is important for locating historical monuments and today is facing with many physical problems which create fundamental vulnerability factors against the possible earthquakes. The complexity of physical vulnerability in the historical contexts, in turn makes necessary the study and prediction of critical points during an earthquake using a precision instruments.
  Method
  In this paper, using the GIS software and weighting method to indicators and overlapping the layers, the physical vulnerability zoning map of the texture is provided. 8 main indicators which were effective in physical vulnerability zoning based on background research and careful observation by expert have been used.
  Findings: The northern, central and southern zones of the texture which have more small plots, poor quality of construction, less distance from the Qanats networks and chaotic and narrow road networks, are in higher physical risks. In addition, the high population density in the southern part of the texture has increased its overall risk in this part.
  Conclusion
  according to the research findings the northern, central and southern parts of the texture as well as northern and southern streets have physical vulnerabilities and require reducing actions such as maintaining continuity of western street performance during the earthquake emergency, organizing open spaces scattered within the texture, increase texture eligibility by using the distinctive elements and controlling the number of floors and closeness and ect, with the aim of reducing the risk of earthquake.
  Keywords: physical vulnerability zoning, the old texture of Kerman, earthquake, geographical information system (GIS)
 • Zhila Hosseininezhad*, Niloofar Sadeghi, Hani Kabir, Saeed Fallah Aliabadi Pages 160-174
  Background And Objectives
  Iran is a country with different types of geographical, environmental and demographic conditions which is situated in a disaster- prone area in the world. In some cases, these disasters were catastrophic and they have resulted in emergency conditions; hence, they may slow down the development process.
  Co-operative societies are mostly structured and established by people all over the world, but they are working under supervision of governments and in some cases, they are organized by governmental investments. There are a lot of experiences about the role of cooperatives in reduction of needs and requirements after catastrophic disasters. Therefore, the operational potentials of these cooperatives could be used in reduction of the variety of vulnerabilities before disasters. Different departments of these cooperatives could also be used in recovery process after disasters.
  Method
  This paper reviews the literature related to the issues and needs of communities after disasters in crisis management as a science and the lessons learned from using cooperatives in previous disasters in Iran and some other countries. In this way, relying on Content Analysis Method and reviewing the most repeated cases linking to the needs of post-disaster needs and services by different cooperatives, effective cooperatives in different context will be introduced.
  Findings: This study provides a structure in how to use cooperative's potentials to cover needs and consequences of a community faced with a disaster.
  Conclusion
  Finally the process of literature reviewing in disaster management and studying of different countries’ experiences could be lead to answer these as the main questions: When and How to employ the potential of cooperatives in emergency conditions.
  Keywords: Cooperatives, Disaster, Emergency requirements
 • Akbar Sadegh Beighi, Marjan Mohammad Ali, Seyed Amir Fatahyan, Kyriazis D. Pitilakis, Kalliopi G. Kakderi Pages 175-197
  Vulnerability assessment and seismic risk management using advanced methodologies are of major importance for the reduction of seismic risk in urban areas. The development of an advanced and integrated methodological tool for the efficient seismic risk management of complex lifeline and utility systems is necessary for the establishment of efficient and effective mitigation schemes. To this end, a modular methodology has been recently developed in Greece in the framework of national and EU research projects for the vulnerability assessment and seismic risk management of lifelines, utilities and infrastructures. The general description of the methodology is provided, along with several representative example applications. Key factors of the methodology are the inventory, the typology, the fragility, the specific characteristics and the importance (global value) of the elements at risk, the development of seismic scenarios (seismic hazard) and the geotechnical characterization, with the detailed site response analysis. Based on estimated losses and assigned priorities, restoration policies and mitigation strategies could be defined. Furthermore, new developments and important aspects of the risk mitigation procedure are further analyzed and commented on, while the ongoing research efforts in Europe are shortly summarized. These new developments include mainly the systemic physical and socio economic vulnerability and risk analysis, the incorporation of decision-making processes in the seismic rehabilitation studies and the use of real-time damage estimation for the reduction of potential impact on urban societies on the basis of timely and correct actions after a disastrous earthquake.Finally, specific guidelines are provided for the management and reduction of seismic risk of lifelines and infrastructures inurban environments.
  Keywords: seismic risk, mitigation, vulnerability, seismic scenarios, lifelines, utilities, infrastructures