فهرست مطالب

علوم و فنون نظامی - پیاپی 32 (تابستان 1394)
 • پیاپی 32 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابراهیم عابدی، عباس زنوزی صفحات 5-24
  تغذیه صحیح و هدفمند آماد یکی از جنبه های مهم سلامت است که بر عملکرد جسمی و روحی افراد تاثیر بسیار زیادی دارد و این موضوع به ویژه در مورد نیروهای نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در واقع می توان چنین عنوان کرد که بعد از مهمات و تسلیحات نظامی، یکی از مهم ترین نیازها در ماموریت های نظامی داشتن جیره های غذایی مناسب می باشد. توزیع جیره غذایی به خصوص در شرایط خاص (بحران، اضطرار، جنگ و پدافند غیرعامل) موجب تداوم ماموریت کارکنان و ایجاد امنیت تغذیه می شود. این مقاله به بررسی شرایط تامین جیره اضطراری در نزاجا می پردازد که با روش توصیفی- تحلیلی از طریق پرسش نامه و بررسی میدانی و مطالعات کتابخانه ای انجام گردیده و جامعه آماری پژوهش حاضر نفرات درگیر در یگان های مسئول تهیه جیره ها که طبق اطلاعات به دست آمده 40 نفر می باشند انجام گردید. نتایج حاصله از این تحقیق مبین این مسئله است که ایجاد استانداردهای تغذیه و بسته بندی مناسب و همچنین رعایت اصول آمادی و خود کافی بودن بسته های غذایی در تهیه جیره اضطراری به یگان های عملیاتی نزاجا ضروری است.
  کلیدواژگان: جیره اضطراری، بحران، تغذیه، آماد
 • حسین رضوانی، سپهر محمدزهرایی، قادر قدیمی، فیض الله کاویانی صفحات 25-51
  امروزه با توجه به توانایی موشک های کروز در شناسایی و نابودی اهداف خاص و تعیین کننده ، جلوگیری از کارکرد حتی یک موشک کروز می تواند در نتیجه نبرد تاثیر فراوانی ایجاد کند. در این مقاله با ارزیابی مناسب و دقیق از نحوه حرکت ، شناسایی مسیر ، ناوبری ، ارتفاع پرواز و سایر مشخصات فنی موشک های کروز ، محتمل ترین مسیر حرکت موشک بین مبدا پرتاب و مقصد مشخص شده و به دست می آید .برای این منظور بر اساس مطالعات انجام شده، روش های هدایت، سیستم های مکانیابی و الگوریتم های مسیر یابی موشکهای کروز بررسی شده وسپس با بررسی الگوریتم های مورد استفاده در ناوبری پستی و بلندی های زمین و بر اساس عوامل تاثیر گزار در طراحی مسیر به تهیه نقشه هزینه بر اساس نقشه های DEM تولید شده از منطقه مورد نظر پرداخته و در انتها نیز با استفاده از الگوریتم های مسیر یابی و کوتاهترین مسیر ، محتمل ترین مسیر حرکت موشک کروز بین دو نقطه مورد نظر استخراج و شبیه سازی گردید. نتایج حاصل نشان داد که با داشتن اطلاعات دقیق ، می توان مسیرهای احتمالی حرکت موشک کروز بین دو نقطه فرضی را بدست آورده تا بتوان با استفاده از نتایج آن سامانه های پدافندی و سپر دفاع موشکی قدرتمندی را جهت کشف، شناسایی، ردگیری و انهدام موشک های کروز مهاجم به داخل کشور و در مسیرهای به دست آمده، ایجاد و مستقر نمود.
  کلیدواژگان: موشک کروز، سیستم هدایت و ناوبری، الگوریتم مسیریابی، نقشه هزینه، مسیر بهینه
 • علی رستمی صفحات 53-79
  هدف این پژوهش بررسی و یافتن مناسب ترین شیوه و شگردهای مقابله اطلاعاتی آجا در برابر نیروهای فرامنطقه ای می باشد. براساس مطالعه منابع مختلف و رویکردهای نیروهای فرامنطقه ای در دنیای ارتباطات نوین فضای جامعه جهانی را به صورت یک دهکده تحت کنترل خود در آورده و بخش عمده ای از ارتباطات اطلاعاتی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و... را به سمت فضای سایبری سوق داده با این شیوه اهداف شوم خود را در جنگ اطلاعاتی به صورت آشکار و پنهان و نامحسوس از طریق این ارتباطات دنبال می نماید. در چند دهه ی گذشته در عرصه های مختلف اطلاعاتی مشکلات و تهدیدات جدی را بر علیه نظام جمهوری اسلامی از جمله آجا ایجاد نمودند. بنابراین ضرورت دارد که از شیوه های مختلف مقابله ای بهره برداری موثری صورت بگیرد. سازمان حفاظت و اطلاعات باید اطمینان پیدا کند که کلیهی فرایندهای سازمانی منطبق بر سیاست امنیت اطلاعات و استانداردهای امنیت اطلاعات انجام می گیرد. در این مقاله که به شیوه تحلیلی – توصیفی انجام می شود تلاش شده است شیوه های مقابله ای و بازدارنده اطلاعاتی را با تاکیده بر استانداردهای فنی و مدیریت امنیتی مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استاندارد کیفی، مدیریت امنیت، مقابله اطلاعاتی، نیروهای فرامنطقه
 • اسماعیل صفدریان، جعفر خلیل پور صفحات 81-98
  فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی(RFID)، یک فناوری جدید است که به هدف شناسایی و احراز هویت اشیاء و موجودات زنده به کار گرفته شده و به دلیل مزایای و اهداف گسترده دیگری همچون کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و انجام احراز هویت در مقیاس وسیع، فناوری RFID مورد توجه سازمان ها، صنایع مختلف و به خصوص نیروهای نظامی قرارگرفته و روزبه روز بر دامنه کاربران آن افزوده می شود. ازاین رو بررسی جنبه های امنیتی این فناوری و میزان امنیت پروتکل های به کارگیری شده برای انجام احراز هویت، یک نیاز ضروری برای کاربران مختلف آن است. در این مقاله پس از یک آشنایی کوتاه با سامانه های RFID، این سامانه ها ابتدا مورد تحلیل امنیتی قرار خواهد گرفته و نتیجتا در جهت افزایش امنیت و بومی کردن سخت افزار و نرم افزار سیستم های ارتباطی، یک مدار RF موجود در سیستم RFID طراحی و ساخته شده است.
  کلیدواژگان: سیستم شناسایی از طریق فرکانس رادیویی (RFID)، شناسایی دوست یا دشمن (IFF)، شنود، مناطق نظامی
 • مهدی رشیدی، داود آذر صفحات 99-120
  پیشینه عملیات روانی با توجه به آیات قرآن به پیش از هبوط انسان به زمین بازمی گردد. در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد، که تلاش دارد روحیه مسلمانان را درصحنه نبرد بالا ببرد. با توجه به اینکه اکثر آیات قرآن در خصوص عملیات روانی ناظر به جنگ های صدر اسلام در عصر پیامبر اسلام (ص) می باشد، محقیق به تحلیل هرمنوتیک این سوال که عملیات روانی در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص) از دیدگاه آیات قرآن چه می باشد، پرداخته است. می توان گفت که بخشی از این آیات در مقام پاسخگویی به عملیات روانی دشمن بوده، درصدد است آن ها را خنثی نماید، بخش دیگری از آیات که جنبه تعرضی دارد می خواهد روحیه طرف مقابل را مورد تاثیر قرار داده و وادار به تسلیم نماید. هدف این مقاله تبیین عملیات روانی از دیدگاه قرآن در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص) می باشد. رهیافت تاریخی تحقیق در مقوله عملیات روانی، توجه به ابعاد عملیات روانی را از منظر دینی برجسته می سازد. ازاین رو نتایج تحقیق بیانگر این است که چنانچه آیات قرآن کریم به درستی بررسی و تبیین شود روش و فرهنگ استواری جهت اصلاح سبک عملیات روانی توسط مسلمانان در ابعاد انتشار شایعه، استفاده از اشعار رزمی، تظاهر به قوی بودن، پایبندی به مقدسات خود و حمله به مقدسات طرف مقابل خواهد بود.
  کلیدواژگان: اسلام، قرآن، عملیات روانی، جنگ، تحلیل هرمنوتیک
 • فاطمه یزدان دوست صفحات 121-145
  روسیه در دوره پسا شوروی بیش از هر زمانی تحت تاثیر تحولات فزاینده منطقه ای و بین المللی بوده است؛ تحولاتی که این کشور را با ضرورت باز تعریف جایگاه، نقش و اهداف آن روبه رو ساخت. لذا با توجه به اینکه روسیه در وضعیت بازیابی جایگاه خود در سطوح مختلف در نظام بین الملل می باشد می توان گفت که هدف اصلی مقاله حاضر تبیین رویکرد استراتژیک این کشور در قالب های کمیت و کیفیت استراتژیک جهت مدیریت چالش های مورد نظر روسیه می باشد .مقاله پیش رو در صدد پاسخ به این سوال می باشد که راهبرد نظامی برای بازیابی قدرت روسیه چگونه می تواند ایفای نقش کند؟ فرضیه ای که به عنوان پاسخ به سوال فوق در نظر گرفته شده این است که بدون شک تلاش روسیه از طریق مکان یابی بهتر در ترتیبات نظام بین المللی ترجمانی از آرمان این کشور در بازیابی قدرت در عرصه بین المللی بوده و راهبرد نظامی روسیه به عنوان یکی از راه های اصلی دستیابی به این هدف محسوب می شود. ضرورت تحقیق حاضر هم از آن جهت می باشد که با توجه به شرایط تهدیدآمیز در منطقه و رقابت در نظام بین الملل با محوریت قدرت های بزرگ، پرداختن به موضوع حاضر از زاویه نقش راهبرد نظامی به عنوان استراتژی روسیه در سیاست خارجی می تواند پاسخ گوی نیازهای این کشور در شرایط کنونی باشد. در این نوشتار سعی شده با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی ضمن اشاره به ساختار سیاست خارجی روسیه به تشریح نظریه میلیتاریسم روسی و دیپلماسی دفاعی روسی به عنوان چهارچوب مفهومی مقاله پیش رو پرداخته شود و پس از آن راهبردهای دفاعی - نظامی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین و مدودف مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت الگوی مناسبی در ارتباط با ساختار دفاعی - نظامی روسیه ارائه شده است.
  کلیدواژگان: راهبرد نظامی، دیپلماسی نظامی دفاعی روسیه، میلیتاریسم روسی، تحولات منطقه ای، قدرت های بزرگ
 • بهزاد تقوی فرهی، ابراهیم ایجابی صفحات 147-164
  نظریه اقتصاد مقاومتی برای اولین بار توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ابداع گردید. فرای اینکه برای پیاده سازی نظام اقتصاد مقاومتی در هر حوزه و نهاد چه اقدامی بایستی صورت پذیرد تا نظام اقتصاد مقاومتی اجرا گردد، می بایست ابتدا به مقوله فرهنگ سازمانی توجه ویژه نمود. فرهنگ مهم است زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی ممکن است پیامد های پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد. بنابراین قبل از پیاده سازی هر نظامی در هر سازمان باید در کارکنان فرهنگ لازم برای پذیرش آن تغییر را ایجاد نمود. فرهنگ سازمانی شمشیری است دو لبه. از یک سو بستری است که دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می کند. لبه دوم فرهنگ سازمانی می تواند سدی باشد بر سر را اعمال تغییرات در سازمان؛ بنابراین سازمان آجا نیز باید توجه خاص به فرهنگ سازمانی خود در راستای اجرای نظام اقتصاد مقاومتی داشته باشد. تغییر فرهنگ و نقش رهبری در مدیریت آن بسته به مراحل رشد سازمان، از طریق سازوکارهای گوناگونی پدید می آید. در تمام برنامه هایی از این دست، یک گروه پیش تاز برای آموختن و آزمایش رفتار تازه تشکیل می شود. نا آموزی یک باور مشترک و آموختن یک چیز ناشناخته به جای آن، آزار دهنده است. به آسانی می توان گفت آنان که دربست در درون سازمان درگیر هستند نمی توانند فرهنگی را که خود در درون آن شناورند به روشنی ببینند و لذا نمی توانند ارزیابی درستی از آن داشته باشند. رهبر تغییر را می توان کسی دانست که در نفی وضع موجود سازمان و بر انگیختن افراد به تغییر به اندازه کافی نقش دارد. چنانچه فرآیند «تغییر فرهنگ برنامه ریزی شده و ساختارمند» نتایج لازم را به بار نیاورد، رهبران تغییر به اقدامات شدیدتر دست می زنند. رایج ترین شیوه این است که مدیرعاملی از بیرون می آورند که ارزش ها و باورهای متفاوتی از فرهنگ موجود دارد.
  کلیدواژگان: پیاده سازی، اقتصاد مقاومتی، فرهنگ سازمانی، آجا
|
 • Ibrahim Abedi, Abas Zenozi Pages 5-24
  Proper and targeted nutrition is one of the important aspects of health which affects dramatically the physical and moral health of individuals, being especially important for military forces. In fact, it can be said that next to ammunition and weapons, one of the most important requirements in military missions is having proper food diets.Distribution of food rations, especially in certain circumstances (crisis, emergency, war and passive defense) helps military staff to continue their mission and develops nutrition security. This article examines the conditions of supplying emergency rations in Iran’s Army Ground Force (Nezaja). The analytical method and library studies were conducted through a questionnaire and field research. The population of the study included 40 personnel involved in units responsible for providing food rations. The results of the study indicate that the developing food standards and suitable packing and also observing principles of logistics and self-sufficiency of food parcels in the preparation of emergency rations to the Army operational units, are necessary.
  Keywords: emergency food rations. Crisis, nutrition, Logistics
 • Hossein Rezvani, Sepehr Mohammad Zahraie, Ghader Ghadimi, Feyzollah Kaviani Pages 25-51
  Nowadays, based on the Cruise missile's potency in identifying and destroying specific and important targets, hindering even one missile operation could have a great effect on the combat result. In this research, by a meticulous and appropriate analysis of the missile's movement, path detection, navigation, flight altitude, and other technical information of the missile, the missile's most probable path between the launcher and target would be obtained. For doing this, first, the navigation and locating systems of Cruise missile are analyzed. Then, the path detection algorithms of missile and the used algorithms in terrain aided navigation are taken into account. And based on the produced DEM maps of the desired area, a cost map method is proposed. Finally, upon the path detecting and the shortest path algorithms, the missile's most probable path between two points is extracted and simulated. The results have shown that by having a very specific data, it is possible to predict the probable direction of Cruise missile between two hypothetical points. As a result, this can help us to have a powerful defense system and missile defense shield. So it would be possible to discover, identify, detect, and explode the enemy's invading Cruise missiles in the obtained paths.
  Keywords: cruise missile, navigation system, pathfinding algorithm, cost map, optimal path
 • Ali Rostami Pages 53-79
  The aim of this study is to investigate and determine the best AJA’s information confrontation methods and techniques against the extra-regional forces. According researches in various sources can be realized, trans-regional forces approaches in the world of modern communications, brought under control the international community as a village and many of the information in the fields communication, military, security, cultural, economic pushed into cyberspace and by these approaches pursuit their evil goals for obvious and subtle through this communication with an information war. In the last decades was formulated in various fields of information problems and serious threats against the Islamic Republic of Iran, including AJA by the global arrogance. Therefore, it is essential that carry out effectiveness utilization of different ways of confrontation. meanwhile information protection organization shall ensure that all organizational processes are performed in accordance with the policy of information security and information security standards. In this paper will be examined an analytical - descriptive methods been attempted confronting strategies and preventive information with technical standards and security management.
  Keywords: Technical Standards, Security Management, Counter Intelligence, Trans, Regional Forces
 • Esmaeil Safdarian, Jafar Khalilpur Pages 81-98
  Radio frequency identification technology (RFID) is a new technology designed to identify and authenticate object and organism. Due to its benefits and other broad goals such as reduction of costs, increasing speed and performing authentication on a large scale, it has attracted the attention of organizations and different industries, and particularly military forces and its users are growing every day. Therefore, investigating the security aspects of the technology and the security level of employed protocols for authentication purposes is a crucial need for different users. In this paper, after a short acquaintance with RFID system, initially, the system will be analyzed on security basis, and consequently, one RF circuit in the RFID system will be designed and built to increase security and localize hardware and software communication system.
  Keywords: identification friend or Enemy system, radio frequency identification, military Regen
 • Mahdi Rashidi, Davood Azar Pages 99-120
  According to the Quran, the history of psychological operations goes back to before the Descent of Man to Earth. In fact, the devil, as has sworn himself, suggests from the beginning sought to mislead human beings. There are many verses in the Quran, attempting to boost the morale of Muslims in battlefield. Given that most verses of the Quran are on psychological operations related to the wars in the era of Prophet Muhammad (PBUH), the researcher has conducted hermeneutic analysis of the question of what the psychological operations in the age of the Prophet Muhammad have been according to the Quran? It can be said that some of the verses have been in response to enemy’s psychological warfare, trying to neutralize them other aggressive verses are trying to affect the morale of the other party to force them to surrender. This article aims to explain the psychological operations based on the Quran at the time of Prophet Muhammad (PBUH). Historical approach to research in the field of psychological operations highlights the attention to the religious dimension of psychological operations. Therefore, the results indicate that if the verses of Quran are properly assessed and explained, a consistent method and culture for modifying the style of psychological warfare by Muslims would be to spread the rumor, the martial lyrics, pretending to be strong, and binding to their beliefs and assaulting the enemy’s beliefs.
  Keywords: Hermeneutic analysis, psychological warfare, War, Quran, Eslam
 • Fatemeh Yazdandoust Pages 121-145
  Russia's post-Soviet period, more than ever influenced by regional and international developments are increasing, the changes that the country with the need to redefine the role and objectives facing the construction. Author article seeks to answer the question of which military strategy to restore power how Russia could play a role? this is the goal. is present. In this article we try using descriptive and analytical - pointing to the structure of Russia's foreign policy and diplomacy to expound the theory of Russian militarism as a conceptual framework paper, it has to be paid Russian Defense and then defense strategies - Russian military during the presidency of Putin and Medvedev have been studied and finally a model associated with the structure of the defense - Russian military has been presented.
  Keywords: Military strategy, military diplomacy Russian Defense Russian, Militarism, developments in the region, the Great Powers
 • Behzad Taghavi Farahi, Ibrahim Ejabi Pages 147-164
  for the first time Resistance Economic Theory was raised by supreme leader of the Islamic Republic of Iran. Beyond determining place and time of implementation of resistance economic system in organizations, should be advert to issues of culture force of the economy. Culture is important because any measures may have unintended and unexpected consequences without the knowledge of cultural forces. Before implementing any system in any organization must be created in staff, acceptance changing culture. Culture is double-edged sword, On the one hand it's litter that achieve the facilitates organizational goals, second edge of culture can be a barrier to the changes in the organization. so the AJA organization should have special attention to their organization culture in the direction of Implementation of resistance economy system. Culture change and leadership role in its management arise through a variety of mechanisms depending on the growth of the organization. In all programs of this kind is formed a leading group to learn and test new behaviors. unlearning is a common belief instead of learning something unknown is annoying. It is easy to say, those who are involved exclusively within their own culture, which cannot be clearly seen floating in it and therefore cannot be evaluation properly. The transformational leader is who knew that the organization can play an important role in the rejection of the status quo and encourage the people to enough changes. If it didnt load "changing the culture of planned and structured" process necessary results, changing leaders resort to stronger measures. The most common approach that is brought a CEO, who beliefs different kinds of the values and the culture.
  Keywords: implementation, resistance economy, culture, Aja