فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • داود سبزی*، فاطمه طباطبایی، جواد حقیر مددی صفحه 7
  این پژوهش به دنبال اثبات این است که آنچه نظریه ها درباره جهان به ما می آموزند فقط با بومی سازی است که هم می تواند واجد کارایی برای ایران ما باشد و هم با هویت ما و آموزه های فرهنگ ما انطباق داشته باشد. در این میدان، نگرش ما مبتنی بر اعتدال و فضیلت مندی و انطباق با هویت فرهنگ ایرانی اسلامی و ارزش های انقلابی، در راستای ساختن دانش مطلوب است.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، نظریه، علوم انسانی، بومی سازی، هویت، فرهنگ ایرانی، اسلامی
 • محمد شفیعی فر*، محمد الوندی صفحه 33
  دین اسلام که مجموعه ای از آموزه های هدایت وار الهی است بر پایه نگرش خاص انسان شناسانه خود با طرح قواعد اخلاقی و ایجاد کنترل های درونی و بیرونی در جامعه اسلامی هنگام مواجهه با دشمن درصدد کاهش و حذف زمینه های دشمنی از طریق اصلاح انگیزه و نگرش دشمن و در نهایت، تغییر و اصلاح رفتارها و تعاملات اجتماعی او درباره موضوعات مورد دشمنی می باشد.
  در این مقاله نحوه مواجهه رهبر جامعه اسلامی با مخالفان و دشمنانی که حیثیت وجودی جامعه اسلامی را از داخل مورد تهدید قرار می دهند، بر پایه انسان شناسی اسلامی در قالب طرح قواعد اخلاق رهبری در مخاصمات سیاسی مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: اخلاق رهبری، مخاصمات سیاسی، انسان شناسی اسلامی، اصلاح و تربیت
 • ابراهیم کلانتری*، علیرضا دانشیار صفحه 59
  یکی از عرصه های مهم نگرش و دیدگاه امام خمینی(ره) که تاثیر قابل ملاحظه ای در رفتار سیاسی ایشان داشته است، توجه به مباحث قرآنی و تفسیر سیاسی مختص به ایشان می باشد که در نوع خود بی نظیر است. این نوع نگاه، موضوعات قرآنی را در بطن حوادث جاری در نظام داخلی و نظام بین الملل قرار می دهد و برای موضوعات خارجی به تطبیق سازی متناسب با واژگان و مفاهیم قرآنی می پردازد که حالتی مرحله به مرحله را طی می کند. از تحلیل و تبیین واژگانی شروع و به مرحله تطبیق می رسد و در آخر به مرحله رفتار سیاسی متناسب با اصول قرآنی منجر می شود که در قالب مفاهیم و واژه های تعاملی و تقابلی منتشر می شود و به مرحله اصول سازی نیز منجر می شود.
  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، تفسیر سیاسی، مفاهیم قرآنی، انقلاب اسلامی
 • سید محمد جواد قربی*، سید صدرالدین موسوی صفحه 83
  از آنجا که بومی سازی امنیت، شاخص سازی و تدوین راهبردهای امنیتی در ایران، منوط به بازاندیشی در مکتب امنیتی امام خمینی(ره) می باشد، در این مقاله مترصد هستیم تا به بررسی آراء و اندیشه های امام خمینی(ره) در باب امنیت بپردازیم و مراجع امنیت را در مکتب امنیتی ایشان مورد مداقه قرار دهیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مرجع امنیت در اندیشه امام خمینی+ در دو سطح ذهنی و عینی قابلیت بازشناسی دارد، به گونه ای که اسلام به مثابه مرجع اساسی امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی+ محسوب می گردد و در ابعاد عینی، جمهوری اسلامی به مثابه ایده حکومت اسلامی، نهادهای دولتی (ولایت فقیه، قوای سه گانه و روحانیت) و مردم به مثابه پایگاه اجتماعی نظام سیاسی اسلام از مراجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی+ محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: امنیت، امام خمینی(ره)، مرجع امنیت، جمهوری اسلامی، مردم
 • هادی آجیلی*، علی اسمعیلی اردکانی، مصطفی یقینی پور صفحه 109
  گفتمان آیت الله خامنه ای برآمده از خوانشی از اسلام، گفتمان انقلاب اسلامی و امام خمینی+ است. این گفتمان در حوزه سیاست خارجی، خرده گفتمان هایی را تحت تاثیر قرار داده است که یکی از آنها در مورد رابطه با آمریکاست. در این مقاله نگارندگان تلاش دارند تا با استفاده از تحلیل گفتمان به عنوان روش تحلیل و چارچوب تئوریک که متاثر از اندیشمندانی چون لاکلائو و موفه است، موضع آیت الله خامنه ای را در مورد رابطه با آمریکا بررسی کنند.
  کلیدواژگان: اسلام، انقلاب اسلامی، گفتمان، آمریکا، آیت الله خامنه ای
 • محمد هادی فلاح زاده*، حمیدرضا منیری صفحه 135
  در این پژوهش، دیدگاه روحانیون کاروان ها، متخصصین بعثه و مبلغین (زباندانان) که ارتباط مستقیم با موضوع «حج و صدور انقلاب اسلامی» دارند را در قالب پرسشنامه جویا شدیم.
  در تحلیل پاسخ های ارائه شده به سوالات از برنامه SPSS استفاده شد. ابتدا یافته های تحقیق به طور دقیق و مبسوط توصیف گردید، لذا گویه های پرسشنامه که هر کدام حاکی از وجود یک فرصت است به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز توضیحات لازم در این رابطه مطرح گردید. در قسمت دوم به تحلیل فرصت ها و متغیر های زمینه ای تحقیق پرداخته شد تا امکان تحلیل بیشتر فرصت های مطرح شده در این رابطه فراهم گردد.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، صدور انقلاب، حج ابراهیمی، فرصت های حج
 • محمد جواد هراتی*، بهزاد قاسمی صفحه 159
  مقاله در پی پاسخ به این سوال است که رسانه ها در آغاز و انجام تداوم تحولات چه نقش و جایگاهی داشته و تفاوت آنها در چیست؟ در مقاله حاضر، تلاش بر این است تا ابتدا روش و شیوه تاثیرگذاری رسانه در روند مشروعیت زدایی از رژیم و مسائل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهد. سپس، نقش رسانه سنتی و مکانیسم تاثیرگذاری آن در تداوم تحولات را مورد ارزیابی قراردهد. بر این اساس به نظر می رسد، با توجه به نقش تربیتی در رسانه سنتی که از طریق مساجد و تکایا صورت گرفته، همچنین پشتوانه اجتماعی و معنوی در انقلاب اسلامی در مقایسه با شبکه های مجازی که ناشناخته هستند، رسانه ها پس از پیروزی انقلاب موجب تداوم انقلاب شدند؛ در حالی که در جنبش مصر چنین عمل نکرد و باعث کند شدن روند جنبش در مصر شده است.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، جنبش مصر، شبکه های اجتماعی، رسانه، مسجد و منبر
 • حسین زحمتکش*، امان الله شفایی صفحه 187
  جریان شناسی فکری سیاسی هزاره ها علی رغم اهمیت و ضرورتی که دارد، پروژه ای پیچیده همراه با محدودیت های بسیار است. یافته ها نشان می دهد که جریانات هزاره در چهار فراز تاریخی اهمیت پژوهشی زیادی دارند. اول؛ جریانات انقلابی و استقلال طلبانه ای که از دوران امارت دوست محمدخان تا سلطنت شاه امان الله در هزاره جات به وقوع پیوست اما همه آن ناکام ماند. دوم؛ جریانات ناسیونالیست چپ گرایی که عمدتا در دهه 1970 شکل گرفت. سوم؛ جریانات اسلام گرایی که متاثر از انقلاب اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی+ که در دوران جهاد علیه شوروی و حکومت مارکسیستی به وجود آمدند. و چهارم جریان اسلام گرا ملی گرای حزب وحدت که اوج فعالیت آن پس از پیروزی مجاهدین بود.
  کلیدواژگان: هزاره ها، انقلاب اسلامی ایران، تشیع، جریان ناسیونالیست، جریان اسلام گرا، حزب وحدت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران
 • علی شریفی*، ابراهیم برزگر صفحه 213
  در این پژوهش، تلاش بر آن است تا با استفاده از نظریه پخش، تحلیلی بر تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشور ترکیه داشته باشیم. در این راستا، ترکیه به عنوان مقصد و حوزه پخش از حیث محیط پذیرا و ناپذیرا مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع پخش که همان انقلاب اسلامی ایران است در عرصه های مختلف مطالعه شده و انواع پخش نیز توضیح داده شده است. سرانجام با تایید تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر ترکیه، به این نتیجه رسیدیم که نقش اسلام در صحنه اجتماعی و سیاسی ترکیه در آینده افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: ایران، ترکیه، انقلاب اسلامی، نظریه پخش
 • مسعود مطلبی*، سید محمد رضا موسوی صفحه 239
  این پژوهش با بررسی این سوال که وقوع انقلاب اسلامی چه نقشی در خشونت های ضدشیعی در پاکستان و افزایش آن داشته است، این فرضیه را طراحی کرده است که وقایع پس از انقلاب ایران در پاکستان نشان می دهد که استکبار در دو محور به مبارزه و مقابله با آرمان های انقلاب اسلامی و ارزش های تشیع در پاکستان برآمد: محور اول عبارت بود از ایجاد تفرقه بین شیعیان و اهل سنت پاکستان و دامن زدن به اختلافات فرقه ای؛ محور دوم انجام فعالیت هایی به منظور جلوگیری از نفوذ انقلاب ایران در پاکستان.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، خشونت های ضد شیعی، پاکستان، اسلام سیاسی
|
 • Davoud Sabzi*, Fateme Tabatabaee, Javad Haqir Madadi Page 7
  The current research is about to prove what theories teach us about the world can be useful for our country, Iran, and compliant with our identity and cultural teachings only if they are domesticated. In this respect, our viewpoint is based on moderation, virtues and compliance with Iranian-Islamic cultural identity and revolutionary values to build desirable knowledge.
  Keywords: Islamic revolution, theory, humanities, domestication, identity, Iranian, Islamic culture
 • Mohammad Shafiifar*, Mohammad Alvandi Page 33
  As a set of divine teachings to guide humans, Islam with its special anthropological viewpoint lays down ethical rules and creates internal and external controls in Islamic society when faced with enemy in order to decrease and eliminate grounds for animosity by correcting enemie's motives and perspective and finally changing and correcting their behaviors and social interaction with respect to the grounds of animosity. Applying Islamic anthropology in the framework of laying down rules of leadership ethics in political disputes, this article discusses how leader of Islamic society should treat enemies and opposition who threaten the very existence of Islamic society from within.
  Keywords: leadership ethics, political disputes, Islamic anthropology, correction, rearing
 • Ebrahim Kalantari*, Alireza Daneshyar Page 59
  A prominent field of Imam Khomeini's viewpoint that exerted a remarkable impact on his political behavior is his attention to quranic discussions and his one of a kind exclusive political interpretation. In this approach, quranic subjects are put into the heart of current events within internal system and international system to find comparatively appropriate quranic terms and concepts equivalent to external subjects in a sequential manner. In other words, it starts from etymology and continues to adaptation finally leading to a political behavior corresponding with quranic principles published in the form of interactive and conflicting concepts and terms. It also leads to a later stage to create principles.
  Keywords: Imam Khomeini, political interpretation, Islamic revolution
 • Seyyed Mohammad Javad Qorbi*, Seyyed Sadroddin Mousavi Page 83
  Since domestication of security, defining indexes and compiling strategies for security in Iran requires a new look at Imam Khomeini's security school of thought, this article tries to study Imam Khomeini's viewpoints and ideas on security and investigate sources of security in his school of thought. Findings of this research indicate that sources of security in Imam Khomeini's security school of thought can be realized in two subjective and objective levels such that Islam is considered as basic source of security in Imam Khomeini's security school of thought. Objectively, Islamic republic as the idea of an Islamic state, institutions of government (welayat-e faqih, three branches of state and clergies) and people as social bases of Islam's political system are among security sources in Imam Khomeini's security school of thought.
  Keywords: security, Imam Khomeini, source of security, Islamic republic, people
 • Hadi Ajili*, Ali Esmaili Ardekani, Mostafa Yaqinipour Page 109
  Ayatollah Khamenei's discourse is derived from an interpretation of Islam, discourse of Islamic revolution and Imam Khomeini. Discourse in foreign policy has influenced sub-discourses, one of which is about relations with US. Applying discourse analysis as theoretic framework adopted from thinkers such as Laclau and Mouffe, authors of this article try to study Ayatollah Khamenei's stance about relations with US.
  Keywords: Islam, Islamic revolution, discourse, US, Ayatollah Khamenei
 • Mohammad Hadi Fallahzade*, Hamidreza Moniri Page 135
  In this article, questionnaires were used to collect opinions of clergies in pilgrims travel groups, experts at Ayatollah Khamenei's representative office in Hajj and propagators (familiar with foreign languages) directly in connection with "Hajj and exportation of Islamic revolution". SPSS software was applied to analyze responses. First findings of the research have been precisely described in detail, therefore items of questionnaires, each relating to an opportunity, has been precisely studied and if needed, explanations have been offered. In second section, opportunities and background variables of research have been addressed to pave the way for more analyses of opportunities in this regard.
  Keywords: Islamic revolution, exportation of revolution, Abrahamic Hajj, opportunities of Hajj
 • Mohammad Javad Harati*, Behzad Qasemi Page 159
  This article is about to answer what status and function did media have in the outset and continuation of developments in and how they are different? The current article tries to study how media influenced the delegalization of regime and related issues. Then the role of traditional media and its mechanism to influence the continuation of developments has been evaluated. On this basis, it seems that regarding the rearing role of traditional media, carried out by mosques and tekyes [religious centers usually with a large hall] as well as social and spiritual backbone in Islamic revolution compared to virtual media, which are unknown, media helped the revolution to continue after its victory; while in Egyptian uprising it did not serve the same cause and it has slowed down the momentum of the uprising.
  Keywords: Islamic revolution, Egyptian uprising, social networks, media, mosque, minbar [a raised platform similar to a pulpit in a mosque]
 • Hussein Zahmatkesh*, Amanollah Shafaee Page 187
  Despite its importance and necessity, studying politicoideological currents of Hazarajat is a complex project with numerous constraints. Findings indicate that currents in Hazarajat in four historic periods are of great research value. First, revolutionary and freedom seeking currents which happened from the rule of Doost Mohammad Khan up to the rule of Shah Amanollah in Hazarajat but all failed. Second, nationalist leftist currents mainly formed in 1970s. Third, Islamist movements influenced by Islamic revolution of Iran and Imam Khomeini's thoughts that were formed during jihad against USSR and Marxist government. And fourth, Islamist-nationalist current of Wahdat [unity] party whose activities culminated following the victory of mujahedin.
  Keywords: Hazarajat, Islamic revolution of Iran, Shiite, nationalist current, Islamist current, Islamic Unity party, Islamic Republic of Iran
 • Ali Sharifi*, Abrahim Barzegar Page 213
  Applying diffusion model, this article tries to provide an analysis of the influenced exerted by Islamic revolution of Iran on Turkey. In line with this, Turkey, as the destination and area of diffusion, has been studied in terms of adaptive and non-adaptive environment. Subject of diffusion namely Islamic revolution of Iran has been studied in different fields. Different types of diffusion have been explained as well. Finally having confirmed impacts of Islamic revolution of Iran on Turkey, it has been concluded that Islam's role in social and political arenas in Turkey will increase in the future.
  Keywords: Iran, Turkey, Islamic revolution, diffusion model
 • Masoud Motalebi*, Seyyed Mohammadreza Mousavi Page 239
  Raising the question of how victory of Islamic revolution of Iran has influenced anti-Shiite violent actions in Pakistan and its growth, this article has proposed this hypothesis that incidents happening in Pakistan subsequent to the victory of Islamic revolution in Iran indicate that [global] arrogance decided to fight objectives of Islamic revolution and Shiite values in Pakistan through two pathways: first, building a rift between Shiites and Sunnis in Pakistan and widening sectarian disputes, second, conducting activities to hinder Iran's revolution from entering Pakistan.
  Keywords: Islamic revolution, anti, Shiite violence, Pakistan, political Islam