فهرست مطالب

پژوهش های انقلاب اسلامی - پیاپی 14 (پاییز 1394)
 • پیاپی 14 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عبدالرحمان حسنی فر، سید مصطفی تقوی مقدم* صفحه 1
  این نوشته در پی بررسی نسبت میان نهضت سال های 1357-1356 ایران با آراء و مواضع جریان های سیاسی- فکری آن دوره هاست.
  بدین منظور، پس از طرح مسئله، ابتدا به وضعیت عمومی کشور در آن مقطع تاریخی اشاره شد. سپس آرا و مواضع مهم ترین جریان های سیاسی – فکری مطرح آن مقطع، مورد بررسی قرار گرفت. برخی از آن جریان ها، فاقد گفتمان فراساختاری بوده و فقط در چهارچوب سلطنت مشروطه می اندیشیدند و عمل می کردند (جبهه ملی، نهضت آزادی، کانون نویسندگان، مراجع تقلید). برخی دیگر معتقد به عبور از رژیم پهلوی بودند اما قادر به بسیج عمومی نبوده و مطالبه ی آنها نیز جمهوری اسلامی نبود (مجاهدین خلق، مارکسیسم). در این میان، امام خمینی (ره) هم به عبور از رژیم پهلوی و استقرار نظام اسلامی باور داشت و در این باره نظریه پردازی کرد، هم قادر به بسیج عمومی و همراه ساختن دیگر جریان ها با گفتمان خود بود و در این زمینه اقدام عملی کرد. بنابراین، شکل گیری نهضت و مطالبات آن، بازتاب عملی اقبال ملت به آراء و مواضعی بود که ایشان از سال 1341 به بعد مطرح کرده بودند.
  کلیدواژگان: جریان های سیاسی، فکری، نهضت، مشروطه خواه، انقلابی
 • حسین اسماعیلی* صفحه 51
  این نوشتار تاثیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در بیداری اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد . شوه کار در این پژوهش بهره گیری از روش کتابخانه ای با مراجعه به آثار به جای مانده از ایشان اعم از سخنرانی، پیام، کتاب، اعلامیه، و سیره ی عملی ایشان نسبت به بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی و خصوصا بین جوانان می باشد.
  در این نوشتار از تاثیر اندیشه های امام خمینی(ره) در قالب سخنرانی کتاب و اعلامیه های ایشان سخن به میان آمده است و نقش هدایت گری و بیدارگری ایشان نسبت به مسلمانان و جوانان کشورهای اسلامی منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته همچنین اعتراف دوست و دشمن نسبت به برانگیختن روح تعهد بیداری و خودباوری و ظلم ستیزی ایشان نسبت به مسلمانان منطقه و تاثیر شگرف اندیشه های سیاسی ایشان نسبت به بیدرای اسلامی بحث و ارزیابی شده است.
  کلیدواژگان: بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، جنبش های اسلامی
 • سیروس قنبری*، کاظم منافی صفحه 61
  بررسی ابعاد گوناگون شخصیت علمی و معنوی و بازخوانی اندیشه های حکومتی و مدیریتی امام خمینی(ره) و معرفی آن به نسل های آینده وظیفه ای خطیر برای نخبگان و فرهیختگان علمی و پژوهشگران کشور است، تا از این رهگذر، گستره و عمق این تاثیر علمی و فرهنگی بر توده ها و آحاد ملت اسلامی بازشناسی شده و ترویج اندیشه های دینی امام راحل در حوزه های مدیریت و رهبری انجام پذیرد. مقاله ی حاضر در صدد تبیین شاخصه های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی با تامل بر آموزه های نظری و سیره ی عملی حضرت امام خمینی(ره) می باشد که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی با استناد به منابع و متون دینی مرتبط در این زمینه از جمله کتاب صحیفه امام نگاشته شده است. نتایج حاصله نشان می دهد: خودسازی و تهذیب نفس، تکلیف مداری، مسئولیت پذیری، عدالت محوری، قانون مداری، انتقاد پذیری، بصیرت و آگاهی، صداقت و راستگویی، امانت-داری، ساده زیستی، تواضع و فروتنی و رفق و مدارا به عنوان صفات رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی از دید حضرت امام(ره) می باشد.
  کلیدواژگان: رهبران خدمتگزار، نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره)، شاخصه ها
 • علی شریفی* صفحه 87
  بر اساس آیات قرآن کریم، زن و مرد هر دو از یک هویت و حقیقت انسانی واحد و یکسان برخوردارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.در این پژوهش با بررسی تفسیری برخی آیات مرتبط با جایگاه و شئون زنان، برداشت های نادرست و تلقی های محدودیت انگارانه درباره ی حضور اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان در جامعه و انقلاب اسلامی با استناد به نظریات فریقین مردود دانسته شده است. در این پژوهش کتابخانه ای، پس از برشمردن مصادیق و مواردتجلی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه اسلامی از قرآن کریم و سیره معصومین، مبانی جواز مشارکت سیاسی آنان در انقلاب اسلامی، استنباط و تببین شده است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، زنان، مشارکت سیاسی، انقلاب اسلامی
 • سید علی مرتضوی امامی زواره*، اصغر افتخاری، حسین هرسیج صفحه 109
  این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی آن است با تاکید بر آیات قرآنی ضمن پاسخگویی به چیستی جنگ نرم، الگوی جنگ نرم را در چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی فهم و تحلیل نماید و در ادامه مبانی و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را توضیح دهد. بقاء و استمرار نظام های دموکراتیک و مردم سالار وابستگی زیادی به قدرت نرم دارد و این مولفه ای است که نظام های اقتدارگرا به شدت از آن محرومند. افزایش قدرت نرم توانایی جذب افکار، اذهان و قلوب مردم را فراهم می کند و از طرفی دیگر منجر به هم افزایی و ذخیره سازی قدرت سخت و نیمه سخت در مواقع بحرانی می شود. این تحقیق نشان می دهد پایه و اساس قدرت جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با نظام های لیبرال دموکراسی غربی از نوع قدرت نرمی است که بر پایه ارشاد است و نه اجبار و اغواء و لذا این نوع قدرت باز تعریفی از نگرش آیات قران به قدرت است. مبانی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از فرهنگ اسلام ناب محمدی است که توانسته افکار و اذهان مردم ایران را به خود جلب کند.
  کلیدواژگان: قدرت نرم، قرآن کریم، جنگ نرم، مردم سالاری دینی، شهادت و عدالت، انقلاب اسلامی ایران
 • عباس اسدی*، سید مهدی رضوی صفحه 139
  اعتماد سیاسی امری ذهنی و برآیند نگرش شهروندان یک جامعه سیاسی نسبت به ماهیت و رفتار نظام سیاسی جامعه و پیش بینی آینده سیاسی نظام است. بخشی قابل توجهی از احساس اعتماد سیاسی در فضای رقابت رسانه ها شکل می گیرد یا دستخوش تغییر می گردد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سئوال است که در دنیای چند رسانه ای کنونی که شهروندان در معرض رسانه های متعددی هستند اعتماد سیاسی چگونه حاصل می شود؟ آیا اصولا فضای متکثر رسانه ای نقش موثری بر اعتماد سیاسی دارد؟ اعتماد سیاسی حاصل شده در این فضا چه ماهیت و کیفیتی دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهند که در فضای چند رسانه ای، برای تولید و تقویت اعتماد سیاسی در جامعه ی متحرک و پویای ایران که دارای گرایش های متنوع سیاسی است بایستی ظرایف و راهبردهای رسانه ای اعتماد بخشی اتخاذ گردد و مرجعیت رسانه ملی را برای شهروند گزینش گر حفظ و تقویت نمود. تقویت اعتبار و مرجعیت رسانه رسمی داخلی تقویت اعتماد سیاسی شهروندان ایرانی به نظام سیاسی کشور را در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: اعتماد سیاسی، اعتبار رسانه، رقابت رسانه ای، رسانه ملی، جمهوری اسلامی
 • غلامرضا عراقی* صفحه 157
  با وجود گذشت بیش از سه دهه از وقوع انقلاب اسلامی ایران و تاکیدات مکرر سران انقلاب بر سیاست صدور انقلاب هنوز این هدف به صورت مطلوب محقق نشده است (تاریخچه). بنابراین بررسی اینکه چرا صدور انقلاب به کندی پیش رفته و ارائه راهکارهای که این هدف را تسریع بخشد ضرورت دارد (مساله) هدف این مقاله شناسایی راهکارهایی است که امکان صدور انقلاب اسلامی را در فضای منطقه ای کنونی که برآمده از فرایند بیداری اسلامی است تقویت نماید، از این رو مقاله بیش از آنکه در جستجوی شناخت توصیفی و یا تحلیلی فرایند صدور انقلاب باشد در صدد است تا راهبرد مشخصی را برای تقویت تاثیرگذاری ایران بر فرایند بیداری اسلامی ملت های عرب خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه دهد (هدف).
  این مقاله بر اساس روش توصیف تحلیلی- علی است که بر اساس آن تاثیرات متغیر متسقل دیپلماسی فرهنگی بر صدور انقلاب اسلامی به عنوان متغیر وابسته سنجیده می شود (روش).
  در این راستا مقاله با تاکید به اینکه مولفه فرهنگی قدرت ملی ایران موثرتر از سایر مولفه ها است، اتخاذ راهبرد دیپلماسی فرهنگی را مفید در حصول به مقصود دیده است. در این راستا ابعاد گوناگون دیپلماسی فرهنگی نیز معرفی شده که شامل دیپلماسی رسانه ای، علمی، ورزشی، حج و مناسک مذهبی و دیپلماسی شهری است (یافته).
  کلیدواژگان: صدور انقلاب، بیدرای اسلامی، مدارات قدرت، دیپلماسی فرهنگی
 • عین الله کشاورز ترک* صفحه 181
  شهر در گفتمان انقلاب اسلامی، هنوز جایگاه نظری و عملی خویش را برای تصویرپردازی آرمان شهر، نیافته است. آینده مدیریت و برنامه ریزی شهری بر مبنای شکل دهی جدید برنامه ریزی از طریق فرهنگ جامعه اسلامی ایرانی قابل ترسیم می باشد. از مطالعه و تحلیل سه حوزه نظریه برنامه ریزی، نظریه فرهنگ و آینده پژوهی امکان تدوین رویکردها و روش های نوین مدیریت و برنامه ریزی شهری مهیا می گردد. حال با توجه به مساله فوق سوال این است که آینده برنامه ریزی در نظام توسعه شهری بر پایه گفتمان انقلاب اسلامی چه سناریوهایی می تواند داشته باشد؟ با توجه به مطالعات و بررسی های انجام گرفته، عوامل و روندهای موثر مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناخت روندهای و پیشران های در زمینه موضوع پژوهش، جایگاه پیشران هایی با عدم قطعیت بالا که در عین حال با اهمیت ترین آن ها نیز هستند، با استفاده از نظر خبرگان مشخص گردید و عدم قطعیت های «جریان اقتصادی- اجتماعی یا جریان سیاسی»، «تغییر در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری (مدیریت یکپارچه شهری یا مدیریت بخشی)» و «تغییر در سبک زندگی و امید به آینده (نگرش مادی- نگرش ارزشی)» به عنوان با اهمیت ترین عدم قطعیت ها شناخته شدند. همچنین با توجه به ارتباط معنادار این سه عدم قطعیت فضای سه بعدی شکل گرفته است. با در نظر گرفتن ترکیب مناسب برای فضای مطرح شده فضای سناریوی ها در آینده پیش رو تبیین شده است.
  کلیدواژگان: سناریو نویسی، گفتمان انقلاب اسلامی، برنامه ریزی، شهر ایرانی، اسلامی
 • سید محمد موسوی*، محسن باقری فر صفحه 207
  شک انقلاب اسلامی ایران یکی از موثرترین تحولات در دهه های اخیر خاورمیانه محسوب می شود، و روح و اندیشه این انقلاب در بسیاری از تحولات منطقه ای به طور چشمگیری تاثیرگذار بوده است. با توجه به اهمیت تحولات اخیر در خاورمیانه هدف پژوهش حاضربررسی، تجزیه وتحلیل ظرفیت ها و چالش های موجود در بطن این تحولات برای انقلاب اسلامی ایران در راستای تاثیرگذاری و الگودهی به این جنبش ها به ویژه جنبش مردم یمن می باشد. ارتباط انقلاب اسلامی ایران با تحولات دهه ی اخیر خاورمیانه، از مباحثی است که توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده و پژوهش های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است. از طرفی تحولات اخیر یمن از مباحثی است که سوالات فراوانی را پیش روی پژوهشگران قرار داده و فهم آینده مسایل مرتبط با این حوزه را از اهمیت فراوانی برخوردار ساخته است. بر این اساس سوال اصلی مقاله حاضر این است انقلاب اسلامی ایران چه نقشی در جنبش الحوثی (انصارالله) و تحولات اخیر یمن داشته است؟ و بازتاب های آموزه های انقلاب اسلامی ایران در مسلمانان به ویژه شیعیان کشور یمن به چه صورت بوده است؟ یافته اصلی این نوشتار دلالت می کند که جنبش انصارالله و انقلاب مردم یمن، به دلیل ماهیت شیعی از انقلاب اسلامی ایران تاثیر پذیرفته است و انقلاب این کشور با الگوپذیری از انقلاب اسلامی ایران تا کنون به پیروزی هایی دست یافته است. نگارنده با استفاده از چهارچوب نظری سازه انگاری و با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در صدد دستیابی به عوامل زیرساختی ایجاد اعتراضهای مردمی در این کشور و شناخت ماهیت این جنبش، و ارتباط آن با انقلاب اسلامی ایران می باشد، زیرا که این امر مهم برای پیشبینی تحولات بعدی منطقه ضروری است.
  کلیدواژگان: جنبش انصارالله، انقلاب یمن، انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی(ره)، نظریه سازه انگاری
|
 • Abdorahman Hasani Far, Sayed Mostafa Taghavi Moghadam* Page 1
  This article seeks to examine the relationship between the movement of the Iranian people in 1977-1978 and the views and positions of political-intellectual movements of that period For this purpose, after the issue, we dressed a portrait of general condition in that historical section. Then, the views and the opinions of the most important political intellectual movements of that time have been studied. Some of them, they had not infrastructural discourse and they thought and acted in the framework of constitutional monarchy (the National Front, the Movement for Freedom, Writers Association, marajeTaqlid). Others believed to cross the Pahlavi regime, but were not able to mobilize the people and they did not demand the Islamic Republic (MEK, Marxism). In the meantime, Imam Khomeini also believed to cross the Pahlavi regime and theestablishment of the Islamic regime and he described it in a theoretical frame and he was able to mobilize the people and to associate the other movements with his discourse as well. In this issue, he did practical measures. Therefore, the formation of the movement and its demands were the practical reflect of the national interest to the Imam Khomeini‟s position and views that he had presented from 1962 onwards.
  Keywords: political intellectual movements, movement, constitutionalist, revolutionary
 • Reza Solimani* Page 23
  Presense of U.S.A as an “Other” or “Hostile” have been one of the permanent and identifier factor dominates over Iran foreign policy after Islamic revolution. Shadow of this other has been so serious that overshadowed almost all of process of Iran diplomacy in post revolution era.Patterns for deteminig of some dichotomies such as:friendship/hostility,intergration/fragmentation, coalition/disunion, would be designed just with consideration of this other.Bounders for own/other,patriot/disloyal, native/stranger, defiant/traitor, would not be drawned unless after consideration of this other. Not any study, project and decision in Iran diplomacy would be organized unless with the some conception of this other. The main hypothesis of article is to consider U.S otherness as the common concern and as “point de caption” of different discourses after Islamic revolution of Iran which has –although with different methods-led to a kind of unity in Iran foreign policy as a hegemonic discourse.
  Keywords: Otherness, Hostility, Adversary, Discourse of Foreign Policy, Isalmic Republic of Iran, U.S.A
 • Hussein Esmaeeli* Page 51
  The present research has descriptive- analytic approach. The research findings indicate that Imam Khomeini had a key and central role in Islamic awakening. Relying on Islamic values and self confidence of Muslims all over the world and their resistance against global hegemonic systems, he has called Muslims for empathy and sympathy and has always considered the thread of colonialism. Role of Imam Khomeini (RH) in Islamic Awakening And Uprising Against Global Hegemonic system Transformational intellectual leadership has played a major role in development of practical approach to uprising against hegemonic system. At the time when global hegemonic system has expanded and imposed its intellectual, cultural, political and economic dominance all over the world and all schools of the world have bowed against arrogant hegemony, Imam Khomeini (RH),s practical strategies and genuine Islamic leadership could change views toward human and society and pose both fundamental theoretical and practical challenges for hegemonic system.
  Keywords: Imam Khomeini (RH), Islamic awakening, hegemonic system, Islamic revolution
 • Siroos Ganbari*, Javad Manafi Page 61
  Assessing different aspects of scientific and spiritual character and Fetching governance and management ideas of Imam Khomeini (RA) and introducing it to future generations is important task for the elite and scientific intellectuals and researchers in the country, So through that the breadth and depth of this scientific and cultural impact on people and the all individual Islamic citizens to recognize and carried out the promotion of the religious ideas of Imam Khomeini in the areas of management and leadership. This paper sought to explain Indicators of servant leaders in the Islamic Republic, by reflecting theoretical teachings and practical manner of Imam Khomeini (RA) which was written with a descriptive- analytical method with reference to religious texts and related resources in this field, including the Imam Scripture book. The results show: improve oneself and self-purification, task-oriented, accountability, justice, rule-based, criticism, insight and knowledge, honesty and truthfulness, integrity, simplicity, humility and tolerance are as the servant leadership's traits in the Islamic Republic of sight Imam Khomeini (RA).
  Keywords: Servant leadership, the Islamic Republic, Imam Khomeini, Indicators
 • Ali Sharifi* Page 87
  According to the Quranic verses bothMen and women have a unique and similar identity and reality and no one of them is superior to another. In this researchafter exegetical investigation of some verses related to dignity and position of women, unsound commentaries and narrow minded receiving about social attendance and political participation of women in society and Islamic revolution were rejected according to two sect's opinions. In this library based method research after mentioning the evidences of political and social contribution of women in Islamic society from Quran and traditions the principals of permissibility of their political contribution in Islamic revolution were deduced and explained.
  Keywords: Holy Quran, women, political contribution, Islamic Revolution
 • Ali Mortazavi Emami Zavvaerh*, Asghar Eftekhari, Hosain Harsij Page 109
  The purpose of this article is to identify different sources of Soft Power in I.R.Iran. Nowadays we have a lot of theories which try to analysis soft power in different countries but most of them are secular and because of this can not give us a correct and perfect interpretation of I.R.Irans power. Authors in this paper rely on Holy Quran – as the main source for producing and interpretation of Soft Power in Islamic discourse –show that soft power in I.R.Iran has deep-rooted in Islam. Accordingly we can offer to:1. Believe in Allah which make man strong .
  2. Islamic Morality which make man effective.
  3.Spirituality which make man attractive.
  4.Justice which make man stable.
  5.Unification which make society powerful.
  Keywords: Soft Power. Holy Quran. Soft War. Islamic Democracy. Justice. Islamic Revolution
 • Abbas Asadi*, Sayed Mehdi Razavi Page 139
  Political trust is Intellectual and the outcome of a political community of citizen's attitudes in relation to the behavior and nature of the political system and prediction of the future of the political system. A significant part of sense of political trust takes place in the media competition or is subject to change.This study seeks to answer this question in today's multimedia world where citizens are subjected to multiple how come media's political trust? Have basically pluralist media environment an effective role in the political trust? What is the nature and quality of the political trust generated in this space? Research findings show that in the multimedia, to generate and strengthen political trust in dynamic society of Iran which has diverse political tendencies, Subtleties and strategies of the media trust should be taken and maintain and strengthen the authority of the national media for selector citizen. Strengthen the reputation and authority of the internal official media will follow enhance political trust of Iranian citizens in the political system of the country.
  Keywords: political trust, credibility of the media, media competition, the national media, the Islamic Republic
 • Gholam Reza Araghi* Page 157
  Despite more than three decades of the Islamic Revolution in Iran and the leaders of the revolution, the policy emphasis on the revolution has not achieved the desired aim for. (History), so check why the revolution has been slow and the solutions that need to accelerate this (issue)
  certain Arab nations to strengthen the influence of Iran on the Islamic awakening in the Middle East and North Africa offer. ( Goal)
  This article is based on descriptive Ali is based on the effect of exporting the Islamic Revolution Mtsql cultural diplomacy as the dependent variable is measured. (Method)
  The article stressed that the cultural component of national power is more effective than other components, cultural diplomacy strategy has been useful in achieving the objective. In this regard various aspects of cultural diplomacy has also been introduced, including diplomacy, media, science, sports, pilgrimage and religious rites and city diplomacy. (Results)
  Keywords: revolution, Islamic Bydray, power circuits, cultural diplomacy
 • Einollah Keshavarz Tork* Page 181
  City in the discourse of the Islamic Revolution, still have not been found their theoretical and practical position for imaging utopia. Future of management and urban planning based on the new shaping planning can be drawn through Iranian Islamic culture of the society. From the study and analysis of the three areas of planning theory, theory of culture and future studies enables the formulation of new approaches and methods of management and urban planning. With regards to the above issue the question is the future of planning in the system of urban development, what scenarios could have on the discourse of Islamic Revolution? According to studies and Investigations effective trends and factors have been investigated. After recognizing trends and drivers of the subject of research, the driver's position with high uncertainty which also they are the most important determined by expert's opinions. And uncertainties "of the current socio-economic or political stream", "change in the system of planning of urban management (urban integrated management or management of part)" and "change in lifestyle and hope for the future (material approach - value approach)" were identified as the most important uncertainties.
  Also, due to the significant relationship between these three uncertainties has formed three-dimensional space. With regard to the composition of space has been proposed scenarios is explained the future upcoming.
  Keywords: scenario, the discourse of the Islamic Revolution, planning, Islamic Iranian city
 • Seyed Mohammad Mosavi*, Mohsen Bageri Far Page 207
  Islamic revolution of iran is undoubtedly considered as one the most influential develapments of middle-east in recent decades and Its sprit and ideology have substantially influenced many regional developments.The relation of Islamic revolution of Iran with developments of middle-east in recent decades also the effect of Islamic revolution on this issue is a matter which has appealed to the researchers and many studies have been conducted in this regard.on the other hand,recent developments in the rigion of yaman and understanding the future of the issues related to this are of crucial importance to the reseachers .due to the importance of recent developments in the middle-east this study is aimed at examining and analyzing opportunities and challenges within these developments for islamic revolution of iran to exert influence on these movments. the main finding of this article implies that Islamic revolution of iran has influenced on revolution of yaman.descriptive-analytical methed has been applied in this study based on a quantitative methed and the tools gathering data as well as library sources , internet and documents.
  Keywords: Ansarollah movement, revolution of yaman, Islamic revolution of iran, emam khomainy, Constructive theory