فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • روح الله شاکری زواردهی، مرضیه عبدلی مسینان* صفحه 7
  فقه اجتماعی در ذات خود حکومت محور است؛ بدین معنا که اجرای بسیاری از احکام اسلام متوقف بر وجود حکومت است. از طرفی دیگر اهداف فقه اسلامی نیز دارای ماهیتی حکومت محور است. از این رو تحقق این اهداف تنها به وجود حکومت دینی منوط می باشد. به طوری که با فقدان حکومت صالح بسیاری از آن احکام تعطیل یا به صورت ناقص اجرا می گردد. در واقع، میان فقه اسلامی و دیانت، با مسئله حکومت پیوندی ناگسستنی برقرار است. این نوشتار با سیری اجمالی در برخی احکام اجتماعی اسلام و اهداف فقه در پی اثبات ضرورت حکومت دینی در راستای تحقق اهداف فقه و اجرای احکام آن است.
  کلیدواژگان: حکومت، اسلام، فقه اجتماعی، احکام
 • فیروز اصلانی*، عبدالمجید رحمانیان صفحه 33
  اصل یکصدوچهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی پایه ای و اساسی است که ممنوعیت جمع مشاغل را بیان می کند. این اصل دارای مبانی شرعی، حقوقی، فکری و فلسفی و تاریخی است. برای ممنوعیت اجتماع مشاغل در یک فرد، دلایل متعددی بیان شده است که از آن جمله، جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، پیشگیری از اعمال نفوذ احتمالی، عدالت استخدامی و شغلی، جلوگیری از تضییع بیت المال، رشد استعدادها و تخصص گرایی است. توجه به این اصل در جهت بهبود جامعه سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: مشاغل، تفکیک قوا، عدالت شغلی، اصل 141 ق ج.ا.ا
 • مرتضی شیرودی*، علی عنبر صفحه 51
  دو گفتمان جهانی شدن و اسلام سیاسی برای هژمون ساختن هویت و مفصل بندی خود که به معانی خاصی از نشانه های مطرح در ساحت زندگی می انجامد، تلاش می کنند اما محل های نزاع بین آن دو در نگاه امام خمینی+ و سید قطب همچنان مبهم باقی مانده است؛ لذا با این سوال مواجهیم که محدوده های منازعه دو گفتمان جهانی شدن و اسلام سیاسی با تاکید بر آرای امام خمینی (ره) و سید قطب کدام است؟ به نظر می رسد دو گفتمان مذکور در جنس حاکمیت، عدالت، مشارکت، رقابت و نظایر آن در تضاد با هم اند. غرض این مقاله آن است تا با نشان دادن محدوده های منازعه، ناسازگاری آنها را در صورت و سیرت تصویرسازی کند.
  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، سید قطب، منازعه، گفتمان، جهانی شدن، اسلام سیاسی
 • فریبا سادات محسنی سهی* صفحه 75
  هدف این مقاله، شناخت بیشتر دیدگاه مقام معظم رهبری در زمینه گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی به عنوان گامی موثر در عملیاتی کردن پیشرفت علمی کشور است. لذا نویسنده تلاش دارد تا با روش تحلیل محتوای داده بنیاد، دیدگاه های معظم له را از میان بیانات، اسناد و مواضع ایشان در حوزه علم و فناوری استخراج و مدل مفهومی گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی را تبیین کند. نتایج به دست آمده در محورهایی همچون شرایط، زمینه ها، راهبردهای کلان و اقدامات ملی متناسب و مورد نیاز برای گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی، راهگشای اندیشمندان و محققان و مسئولان ذی ربط خواهد بود.
  کلیدواژگان: مقام معظم رهبری، علوم سیاسی غربی، علوم سیاسی اسلامی، ارزش های بنیادین، جنبش نرم افزاری، تعامل سازنده
 • عبدالله حاجی صادقی* صفحه 97
  جبهه استکبار در تقابل همیشگی با جبهه انقلاب اسلامی پس از ناکامی در عرصه های جنگ سخت و نیمه سخت، مهم ترین محور تهاجم و حمله خود را روی جنگ فرهنگی و مقابله با مبانی و ارکان انقلاب اسلامی مانند ماهیت دینی، ولایت محوری، روحیه جهادی و انقلابی، گفتمان انقلاب اسلامی و... متمرکز کرده است و با به کارگیری ابزارهای مختلف، راهبردهای عملیاتی را برای تهاجم به نرم افزار و اصول و ارکان انقلاب در دستور کار قرار داده است. از آنجا که درک عمیق نسبت به ابعاد مختلف جنگ فرهنگی استکبار برجسته ترین مصداق بصیرت و شرط اساسی سنگرنشینی انقلاب اسلامی می باشد در این مقاله ابتدا هفت مورد از اهداف و نقطه های تهاجم فرهنگی دشمن بیان شده و سپس راهبردهای عملیاتی جبهه استکبار به اجمال ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: جنگ فرهنگی، جبهه استکبار، انقلاب اسلامی، راهبردهای عملیاتی
 • محمد رضا حاتمی*، روح الله لطفی زاد صفحه 113
  خط فکری روشنفکری در دهه 30 ایران، مانند اکثر نقاط دنیا، نوعی مبارزه با سرمایه داری آمریکایی است. بخش روشنفکری جریان چپ در دهه 30، به نوعی تحت تاثیر مبارزات جهانی است. اما جریان حزبی نگاهی به آن سوی مرزها دارد و فرامین و جزواتش را مستقیما از مسکو دریافت می کند. در دهه 50 جریانات حزب توده و مارکسیستی برای یافتن پایگاه اجتماعی دست به التقاط میان اسلام و مارکسیست زدند. آنها خود را در خانه های تیمی تجهیز می کردند و دست به ترورهای انقلابی و رفتارهایی مانند واقعه سیاهکل می زدند، اما بحران و غائله 14 اسفند و پس از آن فرار بنی صدر از ایران و تحولات مربوط به رد صلاحیت آنها در انتخابات، گروه های چپ را به خیابان کشاند. بررسی سیر تطورات این گروه ها، شباهت ها و تفاوت های منش و مشی فکری در این دو دهه هدف این مقاله است.
  کلیدواژگان: حزب توده، مارکسیست، هویت، نهضت نفت، روشنفکری، جریان چپ
 • فرهاد رهبر، حسن حسین زاده صفحه 137
  با توجه به تاکیدات مستمر رهبری در رابطه با هدف گذاری مرجعیت علمی و فناوری در جهان و همچنین فرمایش گهربار امیرمومنان که با بیان محکمی به جایگاه علم و نقش آن در تولید اقتدار اشاره می نماید، محقق سعی کرده تا با روش ترکیبی مطالعات کتابخانه ای و میدانی، رابطه بین اقتدار و مرجعیت علمی و فناوری در جهان را با تامین امنیت ملی بررسی نماید. با توجه به آزمون فرض آماری که از داده های پرسشنامه گرفته شد این نتیجه به دست آمد که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به اقتدار علمی و در نهایت به مرجعیت علمی و فناوری در جهان با شرحی که دراثنای این مقاله آمده است، در ایجاد اقتدار و تامین امنیت ملی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: مرجعیت علمی و فناوری، تولید علم، اقتدار، اقتدار علمی، امنیت ملی
 • غلامرضا کریمی*، حسینعلی توتی صفحه 163
  این پژوهش با طرح این سوال که دیپلماسی منطقه ای انقلاب اسلامی ایران در نظم خاورمیانه و ایجاد الگوی جدید منطقه ای دارای چه جایگاهی است، به این پاسخ رسیده است که با توجه به اهمیت منطقه ای خاورمیانه که اولین دایره عمق استراتژیک دیپلماسی ایران، به دلیل ماهیت انقلاب اسلامی است، ایران دارای ظرفیت های بالقوه ای از منظر ابعاد مختلف قدرت نرم در این منطقه بوده است. درپی امواج اخیر بیداری اسلامی نیز تاثیرپذیری قیام ها، جنبش ها و کشورهای منطقه خاورمیانه از سرشت قدرت نرم انقلاب اسلامی در تقابل با جهت گیری های نرم افزارگرایانه غرب که مبتنی بر گسترش ارزش های لیبرال دموکراسی در خاورمیانه بود، قرار گرفت.
  کلیدواژگان: دیپلماسی منطقه ای، راهبرد، انقلاب اسلامی ایران، قدرت نرم، خاورمیانه
 • محسن پالیزبان* صفحه 181
  در چارچوب مدیریت راهبردی، شرط اصلی تدوین راهبرد برای رسیدن از شرایط موجود به موقعیت مطلوب، در دست داشتن رسالت و چشم انداز و فهرست عوامل کلیدی یا راهبردی محیط داخلی (قوت ها، ضعف ها) و محیط خارجی (فرصت ها، تهدیدها) می باشد. هدف این مقاله تهیه و تدوین رسالت، چشم انداز و فهرست عوامل راهبردی انقلاب اسلامی در چارچوب تحلیل راهبردی SWOT می باشد که براساس اهداف نهایی، سیاست های کلی و مطالبه ذی نفعان انقلاب اسلامی به دست آمده باشد.
  کلیدواژگان: رسالت، چشم انداز، عوامل راهبردی، انقلاب اسلامی
 • محسن محمدی*، غلامرضا بهروز لک صفحه 207
  امام خمینی با نگرش های سیاسی و اجتماعی به حج، مسلمانان را متوجه ظرفیت آن در بیداری اسلامی کرد. ایشان در پیام های خود به مناسبت حج، روح بیداری اسلامی را مبارزه با استعمار و استکبار مطرح و مسلمانان را به کارکردهای سیاسی و اجتماعی مغفول حج در عزت بخشی و نهضت اسلامی متوجه نمودند. از نظر امام خمینی، حج، فضایی برای آگاهی و روشنگری نسبت به اسلام و مسائل جهان اسلام است و برائت از مشرکین در راستای هویت بخشی و انسجام بخشی جهان اسلام در مقابل کفر و استعمار به عنوان دشمن مشترک مسلمانان است.
  کلیدواژگان: حج، بیداری اسلامی، امام خمینی، استعمار، اسلام سیاسی، احیاگری دینی
|
 • Rouhollah Shakeri Zavardehi, Marzieh Abdoli Masinan* Page 7
  Social jurisprudence is inherently state-oriented; i.e. proper execution of many Islamic laws relies upon a ruling system. On the other hand, objectives of Islamic jurisprudence have state-oriented characteristics as well. Therefore, implementation of these objectives is only possible through a religious ruling system such that without a pious and virtuous ruling system many of these laws are ignored or are executed improperly. In fact, there is an inseparable connection between Islamic jurisprudence / religion with the issue of a ruling system. This article tries to prove the necessity of a religious ruling system to implement jurisprudential objectives and its laws.
  Keywords: ruling system, Islam, social jurisprudence, laws
 • Firouz Aslani*, Abdolmajid Rahmanian Page 33
  Article No.141 of Islamic Republic of Iran's constitution is a fundamental article that forbids government employees from having more than one official position. This article has religious, legal, intellectual, philosophical and historical foundations. Many reasons have been mentioned for this restriction such as avoidance of disruption of tasks, prevention of probable pressure to exercise influence, justice in employment and occupations, prevention of wasting beitulmal (Islamic country's budget), growth of talents and specialization. Paying attention to this article to improve the society is of special importance.
  Keywords: occupations, division of power, justice in occupations, article no.141 of Islamic Republic of Iran's constitution
 • Morteza Shiroudi*, Ali Anbar Page 51
  Two discourses of globalization and political Islam try to make their identity and configuration hegemonic which leads to special meanings for symbols in life. However, the areas of dispute are still unclear in Imam Khomeini's (PBUH) and Seyyed Qutb's viewpoint; therefore, we are faced with this question: what are the areas of dispute of two discourses of globalization and political Islam with an emphasis on Imam Khomeini's (PBUH) and Seyyed Qutb's opinions? It seems that these two discourses contradict each other in the type of ruling system, justice, participation, competition and the like. This article is aimed at depicting their incompatibility both in form and content through determining the areas of dispute.
  Keywords: Imam Khomeini (PBUH), Seyyed Qutb, dispute, discourse, globalization, political Islam
 • Fariba Sadat Mohseni Sahi* Page 75
  This article aims to more deeply explore supreme leader's viewpoint about transition from western political sciences to Islamic political sciences as an effective step to make scientific program of the country operational. Therefore, using content analysis based on grand theories, the author tries to extract his viewpoints from speeches, documents and stances in the areas of science and technology etc. and explain conceptual model of transition from western political sciences to Islamic political sciences. Results obtained in issues such as conditions, grounds, large scale strategies as well as proper and necessary national measures for transition from western political sciences to Islamic political sciences will pave the way for thinkers, researchers and related officials.
  Keywords: supreme leader, western political sciences, Islamic political sciences, fundamental values, software movement, constructive interaction
 • Abdollah Haji Sadeqi* Page 97
  In its constant opposition with Islamic revolution front and following failures in hard and semi-hard wars, arrogance front has concentrated its most important strategy in its attacks on cultural war and confrontation with Islamic revolution's foundations and bases such as its religious nature, orientation toward welayat, jihadi mentality, discourse of Islamic revolution etc. and using different tools, have made operational strategies its top priority to attack revolution's software, principles and foundations. Since a deep understanding of different aspects of cultural war by arrogance is the most prominent instance of insight and fundamental condition to save the fortifications of Islamic revolution. In this article, initially seven items of enemy's goals and points of cultural attack have been expressed and then operational strategies of arrogance front have been briefly provided.
  Keywords: cultural front, arrogance front, Islamic revolution, operational strategies
 • Muhammad Reza Hatami*, Rouhollah Lotfi Zad Page 113
  Intellectual orientation in Iran during 1330s AH, like other parts of the world, was a kind of struggle with American Capitalism. Intellectual part of leftist movement in 1330s AH was influenced by global struggles in one way or another. However, factional movement had an eye to the over the borders and received its orders and pamphlets directly from Moscow. In 1350s AH, the "Tudeh Party" and Marxist movements attempted to create an eclectic version of Marxism mixed with Islam. They mobilized themselves in cabal houses and committed revolutionary assassinations and events such as what happened in Siahkal. However, the crisis of Esfand 14th and Banisadr's escape from Iran and developments regarding their disqualification in elections moved leftist groups to the streets. This article is aimed at studying developments of these groups as well as their similarity and differences in their intellectual orientation and behavior during these two decades.
  Keywords: Tudeh party, Marxist, identity, Oil movement, intellectualism, leftist movement
 • Farhad Rahbar, Hassan Husseinzade Page 137
  Given supreme leader’s constant emphasize on goal setting for scientific and technological authority in the world as well as precious words by Imam Ali (‘a) that, with a strong expression, mentions the position of science and its role in building authority, the author tries to combine library research and field study to investigate the relation between scientific and technological authority and power with the provision of security. According to statistical hypothesis testing on questionnaire data, it was found that Islamic Republic of Iran’s achievement of scientific and technological authority in the world, as it has been detailed in this article, is influential in building power and provision of national security.
  Keywords: scientific, technological authority, creation of science, scientific authority, national security
 • Golamreza Karimi*, Husseinali Touti Page 163
  Inquiring what position does Islamic Republic of Iran's diplomacy have in the order of the Middle East and formation of a new regional model, this article answers that considering the regional importance of the middle east as the first strategic layer of Iran's diplomacy because of Islamic revolution's nature, Iran has potential capabilities in different aspects of soft power in this region. Following recent waves of Islamic awakening, the influence of Islamic revolution's soft power in the uprisings, movements and regional countries of Middle East confronted west's software orientation which is based on the expansion of liberal democratic values in this region.
  Keywords: regional diplomacy, strategy, Islamic revolution of Iran, soft power, Middle East
 • Mohsen Palizban* Page 181
  In the frameworks of strategic management, the main condition to compile strategies to move from current state of affairs to desired state, is to have in hand the missions, the outlook and the list of key/strategic factors of internal environment (strengths, weaknesses) and external environment (opportunities, threats). This article is aimed at compiling the mission, the outlook and the list of key factors of Islamic revolution in the frameworks of SWOT strategic analysis which are obtained based on final goals, general policies and expectations of those who have interests in the Islamic revolution.
  Keywords: mission, outlook, strategic factors, Islamic revolution
 • Mohsen Mohammadi*, Gholamreza Behrouzlak Page 207
  With his political and social attitudes towards Hajj, Imam Khomeini (PBUH) attracted Muslim's attention to its capacities in Islamic awakening. In his messages on the occasion of Hajj, he introduced struggle with colonialism and arrogance as the spirit of Islamic awakening and notified Muslims of the forgotten political and social functions in Islamic movement and giving dignity to Muslims. From Imam Khomeini's (PBUH) point of view, hajj is an environment to learn about and clarify Islam and issues of the Islamic world and voicing disgust at the pagans are in line with giving identity and consolidate the world of Islam against atheists and arrogance as Muslim's common enemy.
  Keywords: Hajj, Islamic awakening, Imam Khomeini (PBUH), colonialism, political Islam, religious revivalism