فهرست مطالب

پژوهش نامه تاریخ اسلام
سال سوم شماره 10 (تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/05/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین آبادیان، محمد بی طرفان صفحات 5-34
  پیدایی حکومت صفوی به پشتوانه تشیع اثناعشری، زمینه هایی برای گسترش و رسمی شدن این مذهب در ایران فراهم آورد. دیدگاه علمای شیعه درباره حکومت در دوره غیبت در این دوره بسیار مهم بود؛ یعنی بحث مشروعیت سیاسی و دینی شاهان صفوی از مسائل کانونی اندیشه های علمای شیعه به شمار می رفت؛ چنان که به اعتراض ها و گاهی جنبش هایی در برابر حکومت صفوی دست زدند. هدف اصلی این مقاله، بررسی علل و عوامل فکری و نظری این اعتراض ها و جنبش هاست. به رغم پرداختن بسیاری از پژوهش ها به موضوع تعامل علما با حکومت صفوی، بدین موضوع کم تر اشارتی رفته است. روش تحقیق این مقاله تحلیل محتوای منابع و مآخذ عصر صفوی و سفرنامه های اروپاییان در این دوره تاریخی است.
  کلیدواژگان: سلطنت، روحانیت، فر ه ایزدی، فقه شیعه، حکومت، مشروعیت
 • احمد اشرفی* صفحات 35-53
  ظهور دولت صفوی در ایران و رسمی شدن تشیع در این کشور، عصر تازه ای را در تاریخ ایران گشود. تندروی های مذهبی ناورا و رفتار افراطی شاه اسماعیل و فرزندش طهماسب اول، واکنش تند عثمانی ها وازبکان را در شرق و غرب کشور به دنبال داشت و به تعامل سیاسی و نظامی آنان بر ضد دولت صفوی انجامید و افزون بر قطع شدن خطوط ارتباطی این دولت ها از طریق ایران، مشکلات فراوانی در زمینه تجارت و آمد و شد زائران ماوراء النهر و هند به قصد زیارت کعبه پیش آمد. هم چنین هدف های توسعه طلبانه عثمانی ها در شرق و ادعای سروری بر جهان اسلام، صدور فتواهای تند علمای دو طرف بر ضد قزل باشان، از دیگر عواملی بود که زمینه را برای هم کاری امیران ازبک و عثمانی ها برای ایجاد ائتلافی ضد صفوی فراهم می کرد. سندها و نامه های دو طرف به یک دیگر، از تعامل سیاسی و نظامی فراوان آنها گزارش می دهند. بر پایه این سندها، دولت عثمانی در عمل به آموزش نیروهای ازبک و مسلح کردن آنان به توپ و تفنگ در برابر دولت صفوی پرداخت و برخی از امیران ازبک نیز مهم چنین این کار را در می یافتند و در نامه های خود به امپراطور عثمانی، خواستار گسیل شدن سربازان ینی چری برای آموزش ازبک ها و مسلح کردن آنان بودند. این نوشتار به بررسی انگیزه های این دولت ها و هدف هایشان در تعامل با یک دیگر بر ضد دولت صفوی و پی آمدهای آن به ویژه در منطقه خراسان اوایل عهد صفوی پرداخته است.
  کلیدواژگان: عثمانی، ازبکان، خراسان، صفوی
 • پروین ترکمنی آذر * صفحات 55-77
  بی تدبیری خوارزم شاهیان در تعامل با همسایگان و دستگاه خلافت، مغولان را به جهان گشایی برانگیخت و آنان را به ایران کشاند، اما اختلاف های مذهبی مردم ایران با یک دیگر از علل چندگانه ای بود که به پایایی حکومت مغولان در ایران و استوار شدن قدرتشان در آن انجامید. نیم قرن پس از استقرار مغولان در ایران، هولاگو مامور شد که به غرب لشکر بکشد. بی گمان، عوامل بسیاری در این روی داد تاریخی تاثیر گذارد. اگر ایرانیان با یک دیگر و از سوی دیگر با حاکمان هم‏سو بودند، این لشکرکشی به شکست می‏انجامید یا مغولان به زمان و نیروی بیش تری نیاز می‏داشتند تا بتوانند در ایران حکومتی برپا کنند و به آن قوام بخشند. هم‏چنین مذهب در جامعه ایران در اتحاد گروه های مختلف جامعه با یک‏دیگر بسیار موثر بود؛ زیرا دین و دولت در ایران زمین از دیرباز با هم بر مسند قدرت بوده اند و وجود اتحاد سیاسی در ایران، به اتحاد مذهبی مسبوق بوده است.
  این مقاله بر کنار از هدف‏ها و چگونگی لشکرکشی مغولان به ایران، سهم اختلاف‏های مذهبی ایرانیان را در شتاب بخشیدن به لشکرکشی هولاکو به ایران و پایایی حاکمیت آنان در این کشور برمی‏رسد. هدف‏های تعیین شده برای لشکرکشی هولاگو به غرب (قلاع اسماعیلی، دربار عباسیان و ممالیک مصر)، از این حکایت می‏کند که مغولان، در پی ریشه کنی مراکز و کانون های سیاسی مسلمانان بودند که قدرت مذهبی نیز در آنها بود. اختلاف مذهبی ایرانیان با یک‏دیگر موجب تسریع تحقق خواسته های آنان شد. البته پس از سقوط مراکز معنوی مسلمانان و حاکم شدن مغولان بر ایران، با توجه به اینکه حضور اسلام در ایران آسیب‏پذیر می‏نمود، مسلمانان (شیعیان و اهل‏سنت)، تنها در این برهه از زمان با هدف مشترک احیا و ابقای اسلام به حرکتی متحد دست زدند و آن را تا رسمی شدن دوباره این دین در ایران (دوره غازان خان)، دنبال کردند. آنان پس از این نیز دوباره درباره برتری های مذهبی و فرقه ای خود اندیشیدند و اختلاف‏های مذهبی را از سر گرفتند. این اختلاف‏های مذهبی پس از سقوط حکومت ایلخانی نیز مانع برپایی حکومت متحد، منسجم و مستقل در ایران شد، بلکه حکومت های محلی با روی کردهای مختلف مذهبی بر بخش هایی از ایران حاکم شدند.
  کلیدواژگان: ایرانیان، مغول، ایلخانان، اختلاف های مذهبی
 • کوروش صالحی، جواد بهرامی نیا صفحات 79-105
  قیام عبدالرحمن بن اشعث و حارث بن سریج به انگیزه مبارزه با دین ستیزی امویان و مساوات طلبی شکل گرفت. رهبران این دو قیام به رغم اشتراک هدف هایشان، از شیوه های متفاوتی برای دست یابی به آنها بهره گرفتند؛ ابن اشعث با شگردهای گوناگونی در کشاندن گروه های مخالف امویان به همراهی قیام خود توفیق یافت و با انتقال قیام به عراق، در پی براندازی اساس خلافت اموی بود، اما قیام حارث بن سریج بر پایه تعارض با خلافت اموی استوار نبود، بلکه بر اصلاح سیاست اقتصادی و اجتماعی امویان تاکید می کرد. سرانجام هر دو قیام سرکوب شدند، اما زمینه را برای قیام های پس از خود فراهم آوردند و در ضعف و سقوط خلافت اموی تاثیر گذاردند. این پژوهش با بررسی عوامل زمینه ساز این قیام ها، عوامل مشترک و متفاوت آنها را با یک دیگر می‏سنجد. پرسش اصلی مقاله این است که قیام های ابن اشعث و ابن سریج چه خصال مشترک و متفاوتی با یکدیکر داشتند؟ این دو قیام به رغم اینکه هدف های مشترک و پی آمدهایی هم گونی در جامعه عصر اموی داشتند، با توجه به ساخت و بافت اجتماعی متفاوتشان، روش های انقلابی متفاوتی را برای رسیدن به هدف های خود برگزیدند.
  کلیدواژگان: امویان، ابن اشعث، ابن سریج، حجاج بن یوسف، خراسان، ترکان
 • علیرضا علی صوفی، هوشنگ خسروبیگی، حسن زندیه، فرهاد دشتکی نیا* صفحات 107-130
  این مقاله، به بررسی کارکردهای سیاسی مسجد در انقلاب مشروطیت ایران می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که مسجد در انقلاب مشروطیت چه تاثیری گذارد و چه عواملی سبب شد تا مسجد در انقلاب مشروطیت کارکرد سیاسی داشته باشد. مسجد در مراحل مختلف انقلاب مشروطیت، پیش از صدور فرمان مشروطه، در مرحله نهادسازی های انقلاب و پس از انقلاب، بازوی رسانه ای و تبلیغاتی مشروطه خواهان، کانون تجمع ها و بسیج توده مردم و محل تشکیل انجمن های سیاسی بود. این مقاله کارکردهای سیاسی مسجد را در مراحل سه گانه انقلاب مشروطیت و عوامل موثر در نقش آفرینی سیاسی مسجد در انقلاب مشروطیت برمی رسد.
  کلیدواژگان: مسجد، مشروطیت، کارکرد سیاسی، روحانیان، قاجاریه
 • علیرضا کریمی، سجاد برزگر* صفحات 131-169

  شهرهای ایران در آغاز سده هفتم هجری از رونق نسبی برخوردار بودند که گرفتار هجوم ویران گر مغول ها شدند. رویارویی مردم شهری با بیابان گردان مغول، این رشد و رونق را در محاق فرو برد. جز تاراج و از میان رفتن نیروی اقتصادی شهرهای بزرگ، روابط حیات شهری در عصر ایلخانان دست خوش دگرگونی های ژرف شد؛ به ویژه ایلخانان در عهدی از حکومتشان بر ایران، دینی متفاوت با دین رعایای خود داشتند. بنابراین، نهادها و سازکارهای اجتماعی که کارکردها و وظایف مذهبی داشتند، بسیار آسیب دیدند؛ چنان که سازمان «حسبه»؛ یعنی ضامن اجرای شریعت در جامعه و مجری قاعده معروف اسلامی «امر به معروف و نهی از منکر» تا روی کار آمدن ایلخانی مسلمان، دوره ای از فترت را سپری کرد. این فترت 694 هجری قمری (زمان اسلام آوردن غازان خان) به پایان رسید. غازان و وزیرش خواجه رشیدالدین فضل الله در پی این بودند که باری دیگر قانون های اسلامی اجرا شود و جامعه هیئت و حالت گذشته خود را بازیابد. از این رو، بر پایه سنت های ایرانی و آموزه های اسلامی به اصلاحات فراگیری دست زدند و قانون های تازه ای را اجرا کردند. آنان اجرای این وظایف را بر عهده «نهاد حسبه» گذاشتند. بر پایه یافته های این پژوهش، به رغم پشتیبانی های چشم گیر حکومت از نهاد حسبه به ویژه پس از صدور فرمان ها و قانون های جدید غازانی، این دستگاه (دیوان احتساب) در اجرای آن قانون ها به ویژه در وظایف مذهبی و شرعی اش، چندان کام یاب نبود.

  کلیدواژگان: حسبه، نهاد حسبه، محتسب، ایلخانان، اصلاحات غازان
|
 • Hossein Abadian, Mohammad Bitarafan Pages 5-34
  Establishment of Safavid dynasty, with the backing of Imamate Shiism, paved the way for the expansion and recognition of this religious sect in Iran. Meanwhile, theattitudesheld byShiitereligious scholars (Ulama)towards the issue of kingshipduring the age of the occult Imam were of great importance. In other words, the issue of politicaland religious legitimacy of the Safavid kings wasamong the focal issues taken into consideration by theShiitereligious scholars in this time. In some occasions, such debatesled to protests and movements against the Safavid government. The main goal of this article is studying the underlying ideological and intellectual causes of these protests and movements. Despite the existence of a bulk of research on interactions between the religious scholarsandthe Safavids, the present issue has remained unstudied. The research method adopted by this study is content analysis of Safavid sources and itineraries written by the Europeans in that historical period.
  Keywords: Kingship, Clergies, Devine Splendor, Shi\'ite Jurisprudence, Government, Legitimacy
 • Ahmad Ashrafi * Pages 35-53
  The emergence of Safivid Dynasty and its recognition of Shiite as the legitimate religion of the country was a new period in the history of Iran. Inappropriate religious extremism by Shah Ismail and his son, Tahmasb, led to radical reactions on the part of the Ottomans and Uzbeks in the East and West of the country. It also resulted intheir political and military interactions against Safavid state. Furthermore, blocking the linking roads of these two states by Iran caused many commercial and transportation problemsfor pilgrims from Transoceanic and India on their way to Mecca. The expansionary aims of the Ottomans in the East and their claim for exerting dominance on the world of Islam along with the issuance of harsh Islamic decrees by their Islamic leaders against theGhezelbashs were among thesignificant factors that made Uzbek leaders and Ottomans’ coalition against Safavids possible. The existing documents and correspondence exchanged between the Ottomans and Uzbeks indicate great political and militaryinteractions between them.The documents reveal that Ottomans were involved in training the Uzbek forces and equipping them with guns and rifles againstSafavid Dynasty. Some Uzbek leaders who were well aware of the importance of military readiness corresponded with the Ottomans, requesting that Yenicheri soldiers be sent for training and mobilizing their forces. The present study aims at investigating the objectives followed by these states throughsuch interactions against the Safavids and the consequences especially in Khorassan area in the early Safavid period.
  Keywords: Ottomans, Uzbeks, Branch, Korassan, Safavid
 • Parvintorkamanyazar * Pages 55-77
  The imprudence of Kharazmshahian in interacting with their neighbors and the Caliphate speeded the conquests of the Mongols, and paved the way for their invasion of Iran. However, the existing religious conflicts among Iranians were among the factors which led to stabilization of Mongol’s government in Iran. Half a century after the establishment of Mongol’s government in Iran, Hulaguwas given the mission to beseech troops to the west. Doubtlessly, many factors were at work in this historic event. If Iranians were united and if they had aligned themselves with the government, the conquest would have failed or it would have taken the Mongols more time to establish their government and stabilize it. Furthermore, religion played an influential role in unifying various groups of people, sincepolitical government and religion had always been simultaneously in powerin Iran, and political unity depended on religious unity. This article seeks to study the role of religious conflicts in Iran as an important driving force in beseeching Hulagu’s troops to Iran and continuing his government there. The determined objectives for Hulagu’s beseeching troops to the west indicate that the Mongols aimed at eradicating Muslim’s political and religious centers including Ismaili’s citadels, Abbasid Court and Egypt’s Mamluks. The downfall of the largest spiritual centers of Muslims and Mongol’s domination on Iran endangered all Islam. Only during this period, Muslims (both Shiite and Sunni) united to revive Islam. This unity continued by the time Islam became the state religion in Iran again. Having reached their goal, Muslims resumed their conflicts and religious fights over their superiority, despite the attempts made by Gazan to gain support of different sects of Islam and to reconcile them. Continuation of these religious conflicts after the downfall of Ilkhanate government prevented the establishment of a united, integrated and independent government in Iran. Consequently, local governments with various religious approaches began governing different parts of Iran.
  Keywords: Iran's history, Ilkhanate, Hulagu, Gazan, Muslim's religious conflicts
 • Kurosh Salehi, Javad Bahraminia Pages 79-105
  The rebellions of Abdul RahmanIbnAshasand HarithIbn Soryjoccurred with the aim of reacting against the irreligiousness of the Umayyads and establishment of an egalitarian society. The leaders of these two rebellions, despite their shared goals, took advantage of different stratagems to achieve their goals. IbnAshas, through using various strategies, succeeded at gaining advocacyof different groupsof people and by transferring theuprising to Iraq attempted to overthrow the Umayyad Caliphate.On the contrary, the rebellion made by HarithIbnSoryjwas not grounded on his opposition with the Umayyad Caliphate but aimed at reforming their economic and social policies. Although both of these rebellions were suppressed, they could weaken the Umayyads and pave the way for upcoming uprisings and theeventual collapse of the Umayyad Caliphate. In this research, we aim at making comparisons and contrasts between these two uprisings through investigating the driving forces underlying their emergence. Accordingly, understanding the similarities and differences between these rebellions is the main purpose of this study. These two uprisings, despite having common goals and outcomes in the Umayyad era, due to their different social contexts and structures, adopted different revolutionary approaches for achieving their goals.
  Keywords: Umayyads, IbnAsh\'as, IbnSoryj, HajjajIbnYusoof, Khorasan, Turks
 • Alireza Alisoufi, Hooshang Khosrobeagi, Hasan Zandieh, Farhad Dashtakinia Pages 107-130
  Mosquesweresignificant cultural institutions in IranduringQajar period. In addition to their routine functions,they had various political,economic and social efficiencies. The main issues investigated in this article are the rolesplayed by mosques in the constitutional revolution and the driving forces that made mosques have political activities in this revolution. Prior to the constitutional revolution and after it, mosques played the role of mass media and were considered as advertisingagenciesby constitutionalists,as well as forums for gathering and organizing groups of people and political associations. The subject of the present study is surveying the political efficiency of mosques in three phases of the constitutional revolution in Iran and their political activities.
  Keywords: Mosque, Constitution, Political function, Clergymen, Qajar period
 • Alireza Karimi, Sajjad Barzegar Pages 131-169

  Cities of Iran, during the seventh century (A.H), enjoyed relative prosperity before their devastation by Mongol invasion. Battles with the nomadic people of Mongol blocked the former growth and prosperity of these cities. Besides destroying the economic basis of big cities, the urban life and civil relations underwent profound changes in the Ilkhanid era.The Ilkhanids, during an era of their governance,practiced a different religion than that of their due subjects. Thereby, institutions that previously hadreligious functions and duties in the society were damaged profoundly. For instance, Hisbahinstitution, which was responsible for enforcing Islamic law, experienced a period of Fetratuntil a MuslimIlkhan was put in charge of it. The period of Fetrat took a long time and reached its end when Gazan Khan converted to Islam. Gazan and his advisor, Khaje Rashid Aldin, tried to enforce the Islamic law and restore the society to its previous status. Therefore, they brought about many reforms and enforced new rules based on Islamic traditions. They made Hisbah responsible for performing such duties. However, the findings of this study show that despite significant supports from the government, especially after the issuance of decrees and regulations, the Hisbah failed to reach remarkable success in implementation of the rules.

  Keywords: Hisbah, Hisbahinstitution, Muhtasib, Ilkhanid, Ghazanreforms