فهرست مطالب

اصلاح و تربیت - سال سوم شماره 29 (پیاپی 114، مرداد 1383)
 • سال سوم شماره 29 (پیاپی 114، مرداد 1383)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/05/03
 • تعداد عناوین: 18
|
 • علوم اجتماعی
 • بررسی علل آزار کودکان در خانه / بخش اول
  عباس جوانفر صفحه 3
 • حقایقی از حشیش برای والدین/ بخش دوم و پایانی
  دکتر عباسعلی نوذری صفحه 8
 • آثار رسانه های گروهی بر انحرافات اجتماعی
  دکتر بابایی صفحه 12
 • عجایب هفتگانه- باغ های معلق بابل/ بخش دوم
  حشمت الله عزیزی، سمیه ابراهیمی صفحه 16
 • روان شناسی
 • درماندگی آموخته شده یکی از عوامل بروز جرم در بین زندانیان
  عباس حبیب زاده صفحه 19
 • اعتیاد با تاکید بر مبانی عصب شناختی
  لطف الله محسنی صفحه 21
 • حقوق جزا
 • GIS تعاریف ویژگی ها و کاربردان در نقشه سازی جرم/ بخش دوم
  دکتر ایرج اسماعیلی، علی اصغر راهرو خواجه صفحه 24
 • خشونت با زنان/ بخش دوم و پایانی
  سید محمد مهدی غمامی صفحه 26
 • اطلاعات و اخبار قانونی- مشاوره حقوقی
  پرویز محمدنژاد صفحه 31
 • ملاقات با زندانیان در آیین نامه سازمان زندان ها/ بخش اول
  پرویز محمدنژاد صفحه 32
 • برنامه آموزشی با استفاده از اصول عدالت ترمیمی
  تالیف: سام هالستد ترجمه: امیر سماواتی پیروز صفحه 36
 • زندان
 • نظری به استانداردهای زندان / بخش اول
  نصرالله اسدی غلامی صفحه 40
 • مدیریت و آمار
 • انقلابی در مدیریت
  عبدالحسین ملامحمد تقی صفحه 44
 • عملکرد مرکز مراقبت بعد از خروج استان قزوین
  تلخیص: حسن صادقی ترجمه: تلخیص: حسن صادقی صفحه 47
 • بررسی نگرش کارکنان نمونه سال 1377 استان همدان نسبت به نقش عملکرد وظایف مدیریت در ارتکاب جرم کارکنان
  تهیه و تنظیم: اداره پژوهش، محقق: مرحوم صیفیان صفحه 48
 • بررسی وضعیت اعتیاد به مواد مخدر در میان زندانیان دارای تحصیلات دانشگاهی زندان های استان تهران
  دکتر ایرج اسماعیلی، دکتر سعید صفاتیان، دکتر مرتضی متولی خامنه، لطف الله محسنی صفحه 52
 • اخبار
 • گزارش مراسم اعطای گواهینامه ISO9001:2000 به مرکز آموزشی و پژوهشی
  صفحه 55
 • اخبار
  صفحه 56