فهرست مطالب

پژوهش های انقلاب اسلامی - پیاپی 15 (زمستان 1394)
 • پیاپی 15 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فیروز اصلانی، عیسی خیری صفحات 7-28
  با ظهور سلسله صفویه، صفحات جدیدی در تاریخ اندیشه سیاسی و شیوه زمامداری ایرانیان با تکیه بر شریعت اسلام و به ویژه فقه سیاسی شیعه ورق خورد. موسسان صفوی در پویش برای مشروعیت یابی خود و تمسک به قواعد عقلانی و ریشه دار متصل به وحی و نصوص دینی برای اداره کشور به سوی اندیشمندان حوزه های علمی شیعه روی آوردند و در مقابل، علما نیز این فرصت را برای ارتقای تشیع و حاملان آن به سطح اداره سیاسی و اجتماعی کشور پهناور و تازه استقلال یافته ایران مغتنم شمرده، به نظریه پردازی مدرن از نوع «ولایت و نظارت فقیه» بر سلطنت دست زدند. برخی آثار به جای مانده از آن دوران حکایت از وضعیت حقوق عمومی و اساسی در 230 سال حکومت صفویان دارد که در این مقاله به آنها استناد شده است. در تحلیل این متون به تئوری مشروعیت و مبانی شرعی آن و توجیه حاکمیت سلاطین صفوی در دستگاه سلطانی و فضای اقتدارگرایی آن دوره توجه شده است.
  کلیدواژگان: مشروعیت، حاکمیت، نظم سیاسی، همگرایی، تنظیم روبط قوا، حوزه افتا، حوزه قضا، حوزه اجرا
 • عبدالله جاسبی، رضا پریزاد صفحات 29-52
  بررسی نقش و عملکرد احزاب سیاسی در شکل دادن به نهادهای مدنی و تاثیرگذاری آنها در پیکره سیاسی جامعه و همچنین علل ناپایداری و ناکامی آنها در عرصه سیاسی ضرورتی انکارناشدنی دارد. حزب جمهوری اسلامی یکی از همین احزاب است که پس از یک دهه فعالیت حزبی، سرانجام رای به توقف فعالیت هایش در حیات سیاسی جامعه ایران داد. این حزب پس از انقلاب اسلامی، نقش مهمی در تدوین قانون اساسی، شکل دادن به نهادهای مدنی و قوای سه گانه در جمهوری اسلامی از طریق حضور اعضایش در این نهادها و ارگان های سیاسی داشت. علاوه بر اینها حزب مذکور، در آغاز حیات فعالیت سیاسی خود توانست با کمک سایر نیروهای ارزشی با برگزاری (9) انتخابات مهم و سرنوشت ساز، همچون همه پرسی جمهوری اسلامی، انتخابات دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخابات سه دوره ریاست جمهوری و انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان رهبری و در کنار آنها مرتفع کردن مشکلات و بحران های مختلفی که در کشور و پس از پیروزی انقلاب به وجود آمده بود؛ ایفای نقش کند. اما پرسش اصلی این است که چه عواملی باعث شد تا چنین حزب فراگیری که در تاریخ این کشور منحصر به فرد بوده، ناپایدار باشد و نخبگان این حزب چه نقشی در عدم نهادمندی و به تبع آن توقف فعالیت های این حزب داشتند. در این مقاله سعی شده با استفاده از الگوی نظری ساموئل هانتینگتون در خصوص نهادمندی و معیارهای نهادمندی، به تبیین این موضوع پرداخته و این فرض استوار شود که برای تقویت سطح نهادمندی لازم بود تا نخبگان حزب تغییراتی در مواضع و عملکرد خود به وجود آورند، اما این تغییرات با ارزش های اسلامی و انقلاب کاملا سازگار نبود؛ لذا نخبگان حزب جمهوری اسلامی برابر اساسنامه و تعهدات اولیه در دفاع از ارزش ها و مصالح نظام به جایی رسیدند که باید بین حفظ حزب و حفظ ارزش های اسلام و انقلاب یکی را برمی گزیدند و آنها دومی را انتخاب کردند. این تحقیق به لحاظ هدف، پژوهشی نظری و کاربردگرایانه و از حیث ماهیت، آسیب شناسانه می باشد و از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده است.
  کلیدواژگان: احزاب سیاسی، نخبگان حزبی، نهادمندی، معیارهای نهادمندی، حزب جمهوری اسلامی
 • ابوذر رجبی صفحات 53-74
  از ویژگی های دین اسلام که در قانون اساسی نیز بخشی از آن متبلور شده است، نحوه تعامل و رفتار با غیر مسلمانان است. اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت ج. ا.ا و مسلمانان را براساس آیه هشتم سوره ممتحنه موظف می داند که نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل رویکرد اخلاقی جمهوری اسلامی را در برابر غیر مسلمانان بیان می دارد. اگرچه کثرت گرایان در ادله اثبات دیدگاه خود، مسئله حسن رفتار با پیروان همه ادیان را مطرح می کنند، تفاوت جدی بین مدعای آنان و این اصل از قانون اساسی وجود دارد. پلورالیسم هنجاری یا رفتاری پیش از ادعای کثرت گرایان از سوی اسلام مطرح شده بود؛ اما نتیجه آن تن دادن به کثرت گرایی معرفتی و نجات شناختی نیست. در این مقاله ضمن تحلیل انتقادی از دیدگاه کثرت گرایان در این حیطه، به تفاوت اساسی اصل چهارده قانون اساسی با نگره یادشده اشاره خواهیم کرد.
  کلیدواژگان: اسلام، کثرت گرایی هنجاری، قانون اساسی، تعامل، پیروان ادیان، حقوق انسانی
 • بهاءالدین قهرمانی نژاد شایق صفحات 75-86
  از اصلی ترین مبانی اندیشه، سیره و منش امام خمینی، که بازخورد بیرونی آن به عنوان سیاست راهبردی انقلاب اسلامی بروز نموده، توجه به اتحاد امت اسلامی است. به همین جهت، وحدت کلمه، پرهیز از تفرقه، تمرکز بر مشترکات، اتحاد و همدلی و منافع امت اسلامی از آموزه های اصیل و دیرین امام راحل و خلف صالحش، رهبر معظم انقلاب اسلامی است. واکاوی و بررسی مولفه ها و تعیین معیارهای این آموزه راهبردی، مسئله ای است که این مقاله عهده دار پاسخ آن است. ضرورت این پژوهش، علاوه بر اهمیت موضوعی، کاربردی و راهبردی آن، اثبات این واقعیت است که از دید امام (قده)، اتحاد امت اسلامی، نه یک تاکتیک و روش، بلکه ضرورتی فطری و فریضه ای الهی است.
  کلیدواژگان: امام خمینی، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی، وحدت کلمه، امت واحده
 • روح الله شاکری زواردهی، زینب مختاری صفحه 87
  در سده های اخیر مسئله حکومت فقیه در دوران غیبت امام عصر# واکنش های جدی را در میان فقها پدید آورده است که برخی موافق و برخی دیگر مخالف آن می باشند. اما در میان فقهایی که به وجوب تشکیل حکومت رای داده اند، مسئله ای مهم وجود دارد و آن اینکه آیا فقها در تحصیل و آماده سازی مقدمات حکومت وظیفه ای دارند یا خیر؟ در کنار فقهایی که معتقدند برای تشکیل حکومت باید منتظر شرایط شد تا مردم زمینه حکومت فقیه را ایجاد کنند، امام خمینی نظری نو را مطرح کرده اند. ایشان با تکیه بر دلایل عقلی و نقلی و بینشی عمیق از ماهیت احکام اسلامی معتقدند بر فقها واجب است تا برای تحصیل شرایط حکومت، اقدام و شرایط را آماده کنند و سپس مسلمانان را به پیروی از خود و پذیرش حکومت فقیه دعوت نمایند. بر این اساس از نظر ایشان تحصیل مقدمات حکومت، از باب مقدمه واجب است نه مقدمه وجوب. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیینی کامل از نظریه امام خمینی در باب تحصیلی بودن حکومت فقیه، در مقابل حصولی بودن آن پرداخته و دلایل ایشان بر وجوب تحصیل مقدمات حکومت را بیان کنیم. در انتها به این نکته اشاره می شود که طبق این نظریه، اگرچه مشروعیت حکومت فقیه الهی است، تحصیل آن با قهر و غلبه و زور نبوده و نیازمند مقبولیت مردمی است.
  کلیدواژگان: ولایت فقیه، تحصیل حکومت، حکومت دینی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی
 • مجتبی زارعی، رویا فتحعلی بیک صفحات 103-128
  دوگانه تشیع و هویت ملی در ایران با نسبت های مختلفی مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. پژوهش حاضر مطابق نظر امام خمینی بر آن است که تشیع در ایران از سوی سلطنت صفوی با مولفه های زور یا اجبار، «اتفاق» نیفتاده، بلکه در فرایند زمان براساس تعلیم و ارشاد علما «ساخته» شده است؛ اگرچه نهاد سلطانی پس از رسمیت مذهب تشیع و هویت ملی شیعی در سرحدات ایرانی به سیاست گذاری های حاکمیتی مبادرت کرد، اما هویت ملی شیعی و بسط آن از ما قبل سلطنت صفوی و از طریق «سیاست های تعلیمی ارشادی» عالمان و متفکران دینی آغاز و پس از آن با تاییدات و تعلیمات علما، سیاست گذاری های فرهنگی کارگزاران صفوی نیز بسط و تعمیق یافت. نتیجه اینکه صفویه نه تنها علت تکوین فکر و هویت شیعی نیست، بلکه خود صفویه و ملیت شیعی محصول تکاپوی تشیع تعلیم بنیاد و ارشاد محور است که در مولفه های گوناگون و متعددی عینیت معرفتی، اجتماعی و سیاسی پیدا کرد.
  کلیدواژگان: تشیع، هویت ملی، صفویه، سیاست تعلیمی، ارشادی (تعلیم بنیاد)، سیاست فرایندی، سیاست پروژه ای
 • جلیل دارا، محمود بابایی صفحات 129-150
  انقلاب اسلامی ایران یکی از اتفاقات مهم و تاثیرگذار بر جامعه شیعیان یمن بوده است؛ چون انقلاب اسلامی همواره یکی از ماموریت های خود را حمایت از خیزش های مردمی علیه رژیم های مستبد اعلام کرده است. از طرفی رهبران ایران نیز، داعیه صدور نرم انقلاب را داشته و دارند. واقعیت حمایت جمهوری اسلامی ایران از مستضعفین در برابر مستکبرین و همچنین تصویرسازی های ایران هراسانه از صدور این انقلاب، در کنار تهدید و تحدید منافع عربستان در منطقه، موجب شکل گیری دو قطبی موجود در اندیشه افراط گرایانه اعراب عربستان شده است. سوالی که برخی مطرح می کنند این است که آیا تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر یمن و ترویج اندیشه های رهبران قبلی و فعلی انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های اسلامی یمنی همچون انصارالله از نوع سخت بوده، یا به شکل نرم اتفاق افتاده است؟ در واقع تصویرسازی از مبانی نظری و اندیشه ای جنبش انصارالله به عنوان مهم ترین بازیگر تاثیرگذار در حوادث اخیر یمن و متاثر بودن آن از انقلاب اسلامی ایران را چگونه می توان تحلیل نمود؟ فرضیه پژوهش این است که تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و الحوثی ها بر دو محور تاثر پذیری اندیشه ای فکری و تاثیرپذیری جریانی و مبتنی بر «نظریه پخش» قابل تحلیل است. به عبارتی انقلاب اسلامی هم تاثیر فکری و هم تاثیر جریانی بر جنبش انصارالله داشته است.
  کلیدواژگان: انصار الله، یمن، الحوثی ها، انقلاب اسلامی ایران، صدور نرم انقلاب
 • مصطفی ملکوتیان، حسن فارسی جوکار صفحات 151-166
  یکی از پدیده های قابل توجه سال های اخیر، رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی بوده اند که با توجه به قابلیت ها،کاربردها و آثار، نگاه های مختلفی را به خود معطوف داشته اند، به ویژه پس از تحولات انقلابی بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که به زعم برخی اگر این نوع رسانه ها نبودند، انقلاب ها به وقوع نمی پیوستند. این مطالعه به دنبال بررسی چگونگی ایفای نقش رسانه های اجتماعی در انقلاب های عربی است؛ انقلاب هایی که برخی معتقدند توسط شبکه های اجتماعی پیش رفته اند و عناوینی چون انقلاب های «فیس بوکی» و «توئیتری» به آنها داده اند. لذا برخی مدعی اند که اینترنت و ابزارهای آن نقش تعیین کننده ای در حرکت های انقلابی بیداری اسلامی داشته اند. این مطالعه ضمن پذیرش اصل تاثیرات رسانه های اجتماعی در تحولات بیداری اسلامی، در خصوص میزان آن ادعایی ندارد، اما در نحوه ایفای نقش رسانه های اجتماعی بر این ادعاست که رسانه های اجتماعی در توانمندسازی شهروندان و تعمیق حرکت های اعتراضی نقش موثری داشته اند. این نوشتار همچنین تلاش می کند ذیل دیدگاه های ارتباطات توانمندساز و نظریه صدا با استفاده از اطلاعات و منابع در دسترس به این مسئله بپردازد که کنشگران تحولات بیداری اسلامی تا چه حد از رسانه های اجتماعی چون فیس بوک توئیتر و یوتیوب جهت افزایش آگاهی و سامان دهی شرایط سیاسی استفاده نموده اند. لازم به ذکر است در این نوشتار، تحولات کشورهای عربی به دلایل مختلف که تبیین آن مجال خود را می طلبد ذیل عنوان بیداری اسلامی توصیف شده اند.
  کلیدواژگان: بیداری اسلامی، توانمندسازی، رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی
 • فاطمه قربانی*، غلامرضا بهروزی لک، محمدصادق جمشیدی راد صفحات 167-192
  جهانی شدن با ابعاد و دامنه گسترده خود و با گذشت بیش از دو دهه، به مدد فناوری های اطلاعاتی توانسته عرصه را برای ورود منابع جدید هویت ساز فراهم آورد. انقلاب اسلامی در ایران بر مبنای ارزش های دینی به پیروزی رسید و تا امروز سه نسل را پشت سرگذاشته است. در حال حاضر پدیده جهانی شدن هویت نسل جدید انقلاب اسلامی را با چالش مواجه نموده است. در پژوهش های پیشین تحقیقی درخور در این باره صورت نگرفته است و این پرسش که جهانی شدن حامل چه تهدیداتی برای نسل جدید انقلاب می باشد. هنوز به پاسخ گویی نیاز دارد. تهدیدات جهانی شدن با توجه ویژگی ها و نیازهای دوره جوانی، هویت این نسل را بسیار مستعد تاثیر پذیری از این پدیده می کند. هدف این پژوهش یافتن برخی تهدیدات و مصونیت بخشی به نسل جدید در برابر چالش های جهانی شدن است. همچنین این مقاله در صدد است با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، تهدیدات جهانی شدن و اثرآن را بر نسل جوان تحلیل نماید.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، انقلاب اسلامی، گفتمان، نسل سوم، چالش، لاکلا، موفه
 • امین نواختی مقدم، حمید سرمدی صفحه 193
  هدف از نگارش این پژوهش، بررسی تطبیقی نقش امام خمینی و دکتر علی شریعتی در بسیج انقلابی انقلاب اسلامی می باشد. انقلاب 1357 موسوم به «معجزه کبیر قرن» موجب ظهور ایدئولوگ های بزرگی در نقش بسیج گری انقلاب شد که بی تردید نقش این دو شخصیت به وضوح قابل مشاهده است. نگارندگان معتقدند به دلایل عدیده ای نقش امام خمینی در فرایند بسیج انقلابی، فراگیرتر از دکتر شریعتی است و برخلاف جمعی از اندیشمندان و محققان برجسته انقلاب که به دکتر شریعتی به عنوان رهبر فکری و ایدئولوگ اصلی بسیج گری انقلاب نظر دارند، استدلال این پژوهش این است که نقش امام در این خصوص بی بدیل بوده، شامل همه اقشار جامعه اعم از توده و روشنفکر می شد و گفتمان خمینیسم در روند مبارزات انقلابی و نیز استقرار نظام جمهوری اسلامی گفتمان مسلط بود، ولی بسیج گرایی دکتر شریعتی عمدتا به محافل روشنفکری و آکادمیک محدود می شد و حیطه شمول آن محصورتر بود.
  کلیدواژگان: امام خمینی، دکتر علی شریعتی، انقلاب اسلامی ایران، بسیج سیاسی، ایدئولوژی اسلامی، روشنفکران، گروه های چپ و مارکسیستی
|
 • F. Aslani, I. Kheiri Pages 7-28
  The appearance of Safavid dynasty and its reliance on Islamic law, specially on Shiite political feqh, caused Iranian history of political thought and manner of ruling to take an new form. The founders of the dynasty, seeking for religious legality to rule based on reasonable norms and religious teachings paid attention to Shiite scholars and the scholars also made the most of their opprtunities and in this manner, a new theorization of such a view as guardianship and supervision of Faqih occurred. Some remained works of that period have recorded the situation of public law and constitutional law during 230 years of Safavid period and have formed the source of the paper. When analyzing the documents, the theory of legality and its religious principles and justification of that sovereignty in the form of kingdom and the climate of authoritarianism have been attended to.
  Keywords: Legality, Sovereignty, Political Order, Cooperation, Convergence, Adjusting Powers Relations, Field of Issuing a Decree, Field of Issuing a Judgment, Field of Execution
 • A. Jasbi, R. Parizad Pages 29-52
  HJB during its short life played an important role in compiling constitutional law, forming civil organizations, the three powers of Islamic republic of Iran in the form of its members` presence in those political organs. Again, at the beginning of its political activity, it performed nine important national elections including the referendum of IRI, the elections of the first and second periods of The Islamic Consultative Assembly, an election for final survey of the Constitutional law of IRI and a referendum for it, three presidential elections and the first period of Leadership Elites Assembly along with other important activities to oppose crises and difficulties risen after the victory of IRI. The paper has studied the question: such being the influence of the party, what agents caused HJB to come to end? And how one may analyze the role of the party elites with regard to its stopping? In the paper, using Huntington Samuel`s theorical model on institutionalization and its norms, it has been proved that the level of institutionalization would desire some considerable changes of behavior in elites. While the elites had conditioned their activities in full agreement with Islamic values and teachings and, therefore, they were not able to change their behavior. It was the very agent led to the party`s stopping. The method of study taken here may be known as theorical, applicable, pathological, analytical and descriptive respectively with regard to its aim, essence and method.
  Keywords: Political Parties, Party Elites, Institutionalization, Institutionalization Norms, HJB
 • A. Rajabi Pages 53-74
  One Islamic teaching, partially reflected in IRI Constitutional Law, is the way of acting and behaving towards non-Muslims. The fourteenth principle of IRI Constitutional Law, on the eighth verse of chapter Mumtahana, has regarded good manner of behavior, justice in action and observing human rights towards non-Muslims and as a duty of IRI state and Muslims. This principle shows IRI`s moral manner of interaction towards non-Muslim. Though pluralists for proving their own view, speak of good manner of interaction towards all followers of religions, one may find a considerable distinction between theirs and this principle of IRI Constitutional Law. Such meaning of pluralism had been put forward in Islam; yet, it does not lead to epistemological and salvational pluralism. The paper has critsized pluralists` view in the field and described fundamental deference of that principle with the mentioned view.
  Keywords: Islam, Normative Pluralism, Constitutional Law, Interaction, Followers of Religions, Human Rights
 • B. Qahramani Pages 75-86
  One most fundamental principle of Imam Khomeinie`s thought, manner of life and character, having appeared as Islamic Revolution`s strategy, lies in his attention to the unity of Islamic community. Such being the case, unity of word, avoiding disunity, emphasizing what in common, unity and sympathy and the interests of Islamic community have been regarded as one essential and durable teaching of Imam and his true successor, the great leader of Islamic Revolution. The study of this strategic teaching and its norms have been into put forward in the paper. As is shown, rather than its being an important, applicable and strategic topic, necessity of the study lies in its being as a natural necessity and a Divine duty.
  Keywords: Imam Khomeini, the Supreme Great Leader, Islamic Revolution, Unity in Word, Unit Community
 • R. Shakeri, Z. Mokhtari Page 87
  During recent centuries the problem of faqih`s rule in the absence of pure Imam has been focused on among fuqaha, some have viewed for and some other against it. Among the former one important problem may be found; it runs as: are foqaha obligated to prepare the ground to form Islamic government or not? Among those saying that it is the duty of people to prepare necessary conditions for establishing Islamic government by faqih, Imam has viewed foqaha to be obligated for measuring to prepare conditions and form faqih`s government and invite people to accept it. For him, therefore, preparing the necessary ground for government would be as the grounds for the necessary not for th necessity. In the paper, Imams view and its proofs have been studied and explained in a analytico-descriptive method. Finally it has been described that though legality of faqih`s government is divinely prepared, attaining the government by power is not permited and public acceptance is needed.
  Keywords: Faqih Guardianship, Attaining Government, Religious Government, Divine Legality, People Acceptance
 • M. Zare, R. Fathali Pages 103-128
  The twofold of Shi`ism and Iranian national identity have been viewed differently. The paper has taken the same view as Imam Khomeini`s on appearance of Shiism in Iran by scholars` leading and teaching during the process of time, not by Safavid`s force and obligation; though having established Shi`ism as the formal religion and Shi`ite national identity in Iran turned to governmental and administrative dicisions. Yet, Shi`it scholars` educational and leading policies had began and spread the Shiite national identity before Safavid kingdom and, then, were more spread and rooted by Safavid cultural policies and scholars` confirmation and propagation. Therefore, one may not consider Safavid kingdom as the cause of Shiism`s establishment; rather, Safavid dynasty itself and Shi`ite nationality were founded and rooted in the shadow of Shi`ite scholars` educational and guidance and, epistemologically, socially and politically objectified in various and different components.
  Keywords: Shiism, National Identity, Safavid Dynasty, Educational, Guidance Politics, Prosses Like Politics, Project Politics
 • J. Dara, M. Babaie Pages 129-150
  Islamic Republic of Iran as an important event affected Shi`ite society of Yemen. Since Islamic Revolution has always announced supporting public movements against tyrranical regime as one of its duty. And again Iranian leaders have intended to issue their revolutionary teachings. The reality of IRI`S support of the weaks against cruels as well as anti Iranian propagations under the pretext of issuing revolution along with threats against Saudi Arabia in the area caused Saudi A`rab in the extreme to be poles apart. Based on the hypothesis of the study, the affect of Islamic Revolution of Iran on Ansarollah and Alhauthi current has been of two kind soft and hard, namely of thought and current both in accordance to the theory of spread.
  Keywords: Ansarollah, Yemen, Alhauthi currents, Islamic Revolution of Iran, Soft Issue of IRI
 • M. Malakutian, H. Farsi Pages 151-166
  Social media and social nets have been known as considerable phenomena in recent years; regarding their abilities, usages and affects, they have been centered on, particularly after revolutionary changes of Islamic awakening in The Middle East and north of Africa rising, as some believe, by them. The paper has studied the way in which social media affected Arabic revolutions; those viewed by some to be formed and progressed by social media and called as revolutions of facebook and twitter. Regardless of the measure, and acknowledging the very affection, the paper has intended to survey manners of this affection and concluded that social media have been of deep and considerable part in developing and deepening citizens` abilities and protest movements. And again, the paper tries to study the extent to which the role players of Islamic awakening have used social media such as facebook, twitter and youtube to increase awareness of people and to order political conditions. It should be state that in the paper, the changes in Arab countries have been regarded as Islamic awakening.
  Keywords: Islamic Awakening Empowerment, Social Media, Social Nets
 • F. Qorbani, Gh Behroozlack (Ms) Jamshidirad Pages 167-192
  Being of extended dimensions and scope and after more than two decades, globalization has prepared the ground for new identity-maker sources by the help of I.T. Islamic Revolution in Iran won on the basis of religious values and has passed three generations. Globalization challenges new generation of Islamic Revolution today. There can be found few studies on such challenges and the question of what, in this field, has not found its answer. Iranian young generation, considering natural demands of this period of life, is opposed to globalization threats. The paper, using Laclau and Mouffe`s method of discourse Analysis, intends to find some the threats and to show some ways for opposing them.
  Keywords: Globalization, Islamic Revolution, Discourse, Third Generation, Challenge, Laclau, Mouffe
 • A. Navakhtimoghaddam, H. Sarmadi Page 193
  In the paper, it has been intended to survey Imam Khomeini and Dr. Ali Shari`ati`s roles in revolutionary mobilization comparatively. Islamic Revolution of the year 1357, called as great miracle of the century, led to appearance of great ideologists in the field of mobilizing of revolution of whom these two persons are clearly appear. On authors` proofs, Imam Khomeini`s role in the field has been rather more extended to that of Ali Shari`ati and, contrary to the claim of some outstanding scholars of the revolution viewing the latter as the main ideologist of revolutionary thought, the former`s role, including all peoples in every class and group has been of no example. It has been shown that Imam`s discourse during the period before revolution and after it, has been dominant; while that of Shari`ati has been limited to academic and enlighenment circles and, therefore, more limited.
  Keywords: Imam Khomeini, Ali Shariati, Islami Revolution of Iran, Political Mobilization, Islamic Ideology, Those of Enlightenment, Left, Marxist Groups