فهرست مطالب

دستاورد - پیاپی 35 (پاییز 1395)

مجله دستاورد
پیاپی 35 (پاییز 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/10/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سرمقاله
 • مقاله پژوهشی
 • لیلا انسانیت، محمد رزاقی صفحه 6
  تغییرات سبک زندگی مردمان در عناصر متعددی ظهور پیدا می کند. این تغییرات در عناصر دنیای مصنوع از مبلمان اداری گرفته تا مبلمان خانگی و نیز مبلمان اماکن عمومی نظیر هتل ها، سفارتخانه ها و نظایر این ها نیز به وضوح قابل مشاهده اند. مبلمان لابی هتل یکی از عناصری است که جهانگرد در نخستین مراجعه به هتل با آن مواجهه می شود. ازآنجایی که هویت این اشیا با فرهنگ ایران بومی سازی نشده؛ بنابراین این حوزه درخور توجه ویژه است. اهداف این پژوهش، استخراج انتظارات گروه های مخاطبان مجموعه مبلمان هتل ها (جهانگردان خارجی و ایرانی) و تعریف فرایندی برای استفاده از منابع فرهنگی (استخراج، پالایش و بازتولید) است. برای دستیابی به انتظارات مخاطبان از مبلمان، با میهمانان ایرانی و خارجی هتل های چهار و پنج ستاره در تهران و برخی از شهرستان ها مصاحبه شد. با بررسی نتایج نظرسنجی، فاکتورهای ترویج فرهنگ ایران، محیط دنج، کاربری های متنوع، تزیینات و فاکتورهای ترویج فرهنگ ایران، محیط دنج و سادگی، به ترتیب بیشترین امتیاز را ازنظر میهمان خارجی و ایرانی به دست آورد. براساس یافته های این پژوهش و روش طراحی تجربه گرا، همچنین مدلی جهت استفاده از منابع فرهنگی پیشنهاد شده است. در این مدل، سه نوع از تجربه کاربر با محصول مشتمل بر تجربه زیبایی، تجربه احساسی و تجربه معنایی موردتوجه قرار گرفته اند که هر سه با لایه های فرهنگی ارتباط مستقیم دارد. طراحی در سطح لایه های عمیق فرهنگی می تواند به دلیل ارتباط احساسی ایجادشده، تاثیری عمیق، تجربه ای متمایز و احساس مثبتی را در مخاطب ایجاد کند.
  کلیدواژگان: طراحی فرهنگ محور، طراحی تجربه گرا، مبلمان، هتل، هویت
 • آلما زنجانیان*، یاسمن خداداده صفحه 14
  قرن معاصر، جایگاه مناسبی را برای عرضه محصولاتی طراحی شده با سبک رترو1 فراهم آورده و توجه روبه افزایش مخاطبان این محصولات، مطالعه و شناخت هرچه بیشتر در خصوص این سبک را برای طراحان معاصر حائز اهمیت کرده است. پژوهش حاضر با شناسایی سبک رترو، محصولات منتج از این سبک، فعالیت های صورت گرفته دراین زمینه و دلایل شکل گیری این سبک از طریق بررسی برخی از نمونه های موجود و استخراج نشانه ها و یا عناصر حفظ شده، سعی در شناخت عوامل و ریشه های بنیادین موفقیت این رویکرد طراحی دارد. روش مطالعه این پژوهش، بررسی و تحلیل تاریخی تطبیقی طرح جدید و طرح قدیمی الهام بخش است که در مورد پنج خودروی موفق انجام شده است. در بررسی و تحلیل انجام شده بین مدل های دهه 50 و 60 میلادی و مدل های معاصر، نکات مشترک بسیاری به وضوح قابل مشاهده بود که برای تبیین الگویی مشخص درخصوص طراحی به سبک رترو مورداستفاده قرار گرفت. به طورکلی می توان گفت که در طراحی موفق خودرو به سبک رترو، طراحان به ایجاد حس نوستالژی2 در کاربر از طریق حفظ گشتالت کلی و عناصر در معرض دید که بیشترین تاثیر را در یادآوری محصول گذشته در خاطرات دارند، می پردازند.
  کلیدواژگان: سبک رترو، طراحی خودرو، حس نوستالژیک
 • الهه شمس*، تهمینه گدازگر، محمد رزاقی صفحه 24
  طراحان همواره در حال خلق محصولات جدیدی هستند که در آینده به کار می آیند. فیلم های علمی تخیلی که با توجه به حقایق امروز، آینده را به نمایش می گذارند، می توانند تصویر نسبتا واقع نمایانه ای از آینده ارائه دهند. این فیلم ها همچنین به عنوان یک عامل فرهنگی بر جامعه استفاده کنندگان و طراحان تاثیر می گذارند. بررسی دوره های زمانی فیلم های علمی تخیلی در قرن گذشته و مرور شباهت های آن ها با ویژگی های همان دوره ها در عرصه طراحی، سه حیطه برای بررسی را در این پژوهش؛ شامل فناوری، فرهنگ و آینده مشخص ساخت. در حیطه فناوری، پیشگامی سینمای علمی تخیلی در تحقق ایده ها نسبت به دنیای واقعی مطرح شد. تاثیرات فرهنگی سینمای علمی تخیلی و تاثیرپذیری فرهنگی دیزاین، در حیطه فرهنگ مورد واکاوی قرار گرفت و نهایتا به این سوال پاسخ داده شد که آیا فیلم های علمی تخیلی می توانند به عنوان منبعی برای الهام طراحان در آینده مورداستفاده قرار گیرند یا نه.
  کلیدواژگان: سینمای علمی تخیلی، طراحی (دیزاین) آینده پژوهی
 • مقاله ترویجی
 • اعظم نعمتی* صفحه 32
  مفهوم لاکچری، امری به شدت فردی، نسبی و متکی به زمینه و رده مورداستفاده محصول بوده؛ به همین علت، تعاریف و طبقه بندی های مختلفی برای آن قابل تصور است. محصولات لاکچری - برخلاف تصور عامه- تنها متضمن قیمت و کیفیت بالاتر نیستند؛ بلکه جنبه هایی همچون زیبایی شناسی، نمادگرایی، کمیابی و فوق العادگی محصول را نیز شامل می شوند. این نوشتار در تلاش است تا با مرور نظام مند منابع این حوزه، از نبود پایگاه مفهومی منسجم؛ تا مرور تاریخی تغییرات معنای محصولات لاکچری1 ؛ ویژگی ها، طبقه بندی و نسبیت آن ها، به سوالی پاسخ دهد؛ هدف مقاله، پاسخ به این سوال است که نقش طراحان صنعتی در صنعت لاکچری چیست و نگاه از زاویه طراحی چه اثری بر استراتژی های طراحی دارد. طبق نتایج این مرور نظام مند، طراحان می تواند در حوزه های مختلف مرتبط با لاکچری فعالیت کنند؛ ازجمله تعیین و پیشنهاد استراتژی های طراحی؛ شامل تعیین حوزه مشخص لاکچری، بررسی سبک زندگی و الگوی مصرفی کاربران، توجه به ترندها، قواعد طراحی هوشمندانه و بهره برداری مناسب از ابزار برندینگ. باید اضافه کرد شناخت ترندهای دهه اخیر حاکم بر صنعت پیچیده لاکچری؛ ازجمله سفارشی سازی، تجربه لاکچری، پایداری، تمایل به هنری شدن و آنلاین شدن، می تواند در طراحی استراتژی های کارآمد برای طراحی محصولات لاکچری کارگشا باشد. پارادوکسی که صنعت لاکچری با آن روبه روست این است که از یک سو باید پیوند احساسی قوی با مشتریان و خواسته هایشان برقرار کند و ازسویی دیگر، هم زمان به عنوان یک کسب وکار پیچیده مدیریت شود. نقش کلیدی طراحان در تعیین و جهت دهی به استراتژی های طراحی برندهای لاکچری، نشان دهنده نیاز به یگانگی بین مهارت های طراحی با مهارت های مدیریتی است.
  کلیدواژگان: لاکچری، محصولات لاکچری، استراتژی های طراحی، طراحی، برند
 • جستارها
 • مهران هاشمی* صفحه 42
  توانایی اندیشیدن است که به انسان قدرت طراحی و تعریف انسان بودن را داده است. تفاوت های انسانی به دلیل تفاوت در چگونه فکرکردن ما آدمهاست. تفکر انتقادی، روش فکرکردن طراحان است. آن ها همه چیز را به نقد می کشند و نظم جهان را زیر سوال می برند تا موضوع را بر نظم تازه و قدرتمند تری بنا کنند. دیدن، نوشتن و فعالیت های دستی، سه رکن بنیادین تفکر انتقادی را شکل می دهند. تفکر انتقادی تلاش برای بنا کردن تفکر جدید و نظم جدید است. نظمی که جهان را به سوی آینده و چهره جدید آن به پیش می برد.
  کلیدواژگان: تفکر طراحی، تفکر انتقادی، خلاقیت، طراحی
 • ترجمه
 • ظهور معنا / بررسی جنبه های محیط زیستی، اجتماعی و معنوی طراحی محصول
  استوارت واکر ترجمه: فاطمه عبدالغنی صفحه 46
  در این مقاله، جنبه های فرهنگی طراحی محصول به لحاظ معنا و اهمیت موردبررسی قرار می گیرند. طراحی صنعتی از ابتدای ظهور مدرن خود تاکنون به طور مختصری موردتحلیل قرار گرفته، تاثیرات مثبت و منفی این رشته و همچنین کاربرد اصول طراحی پایدار در آن توصیف شده اند. پیشرفت این رشته، به منظور پذیرش و بیان حساسیت های اخلاقی، معنوی و محیطی، به عنوان راهی برای غلبه بر ذات ابزارگونه و تهی بیشتر طراحی های محصولات معاصر در نظر گرفته می شود. برقراری مجدد حس ارتباط میان فرایند تولید و محصول نهایی به عنوان راهی برای ایجاد اشیائی معنادارتر و به جهت اجتماعی - محیط زیستی مسئول تر پیشنهاد می شود. «معنا» نیز خود متفاوت از «اهمیت به دست آمده» موردبررسی قرار می گیرد تا به این ترتیب رویکردی کامل تر و بصیرانه تر به طراحی «محصولات» به وجود آید.
 • چالشخونه / در باب کنکور نامتجانس ها
  صادق کرایی، محبوبه مزارعی صفحه 52
|
 • Leila Ensaniat, Mohammad Razzaghi Page 6
  The changes of lifestyle are exhibited in various ways as well as in the very elements of artefacts; like office furniture or the furniture of public places such as hotels and embassies. Amongst the very¡ the hotel furniture is the one with which a tourist’s first contact is made. It is¡ therefore¡ argued that to convey Iran›s rich cultural identities to local and international tourists¡ these artefacts must be appropriately customized & localized. This investigation measured local and international tourists’ expectations and interests for hotel furniture in order to define a process through which Iran’s cultural resources to be extracted¡ refined and later amalgamated into the furniture. To that end¡ 30 guests of four and five-star hotels in major cities of Iran )Both local and International tourists( were interviewed. Results indicated that international guests are looking for “cozy & traditional environment” while local guests are looking for “cozy yet aestheticallyminimal environment”. A conceptual model is also developed to that effect¡ recommending how to integrate countries’ cultural heritage into furniture.
  Keywords: Cultural design, Experience design, Furniture, Hotel, Identity
 • Alma Zanjanian*, Yasaman Khodadadeh Page 14
  The present century has provided an ample opportunity for presenting retro products. Besides¡ the increasing interest in these products has made it essential for designers to study the retro style. By identifying this style¡ its products and history¡ as well as the reasons for which it was formed¡ we endeavored to determine the roots of its success applying the analysis of retro products¡ their symbols and omitted elements. The research method embodied the comparison of the old and brand new designs of five makes of car. The result showed remarkable similarities between the cars made during 50s and 60s decades with the brand new cars of the same makes. These similarities were employed to create a framework for designing retro products. In the design of successful retro car designs¡ for the most part¡ the designers have taken advantage of nostalgia by keeping the general gestalt and elements of the product to refresh the user’s memory of the older one.
  Keywords: Retro style, Car design, Nostalgia
 • Elaheh Shams*, Tahmineh Godazgar, Mohammad Razzaghi Page 24
  Designers have always been creating innovative products which will be of use in the future. Demonstrating the future with regard to the present-day facts¡ science fiction movies can construct a relatively realistic picture of the future. Thus¡ they affect the user society and designers as a cultural agent. Analyzing the science fiction eras over the last century and studying their similarities with the attributes of those eras in terms of design¡ revealed three areas of research to explore here; technology¡ culture and future. Regarding technology¡ the leadership of science fiction genre in developing ideas was discussed. On the other hand¡ concerning the cultural aspect of the study¡ the cultural impact of this genre as well as design being culturally influenced by that was investigated. Finally¡ we answered the question whether¡ in the future¡ science fiction movies will be considered as a source of inspiration for designers or not.
  Keywords: Science Fiction, Design, Futures studies
 • Azam Nemati * Page 32
  Luxury as a highly individual and relative concept¡ depending on context and product categories¡ has several definition and classification. Luxury products -contrary to public impression- not only underlie price and higher quality¡ but also embody many aspects such as aesthetics¡ symbolism¡ rarity and extraordinariness. To serve the answer of a question¡ this paper aims to review luxury literature; from the absence of coherent conceptual base to changing meaning of luxury over time¡ features¡ classification and relativity of luxury. The purpose of this article is to explore the role of industrial designers in luxury industry¡ and the way the designerly approach affects design strategies. Based on the results of this systematic review¡ design strategies for luxury products could characterize and propose by designers; such as proper segmentation¡ survey of user lifestyle and consumption patterns¡ considering trends¡ smart designing principles¡ and branding utilization as a tool. Needless to say¡ recognizing industry trends in recent decades of complex luxury )including customizing¡ luxury experience¡ sustainability¡ inclination to be artistic¡ going online( could employ as an efficient design strategy for luxury goods. Luxury industry is facing a paradox; on the one hand it should forge a strong emotional bond with the customer and their needs¡ on the other hand it is supposed to be managed as a complex business. Here¡ the designer’s key role in determining and navigating design strategies for luxury brands¡ demonstrates the need for integrating design skills with management skills.
  Keywords: Luxury, Luxury Products, Design Strategies, Design, Brand
 • Mehran Hashemi * Page 42
  Giving us the definition of humankind¡ the ability to think has lent us the competence to design. People are different because they think different. Designers¡ on the other hand¡ follow critical thinking. They challenge the world’s order to create new concepts based on a new yet stronger order. Seeing¡ writing and hand making are three fundamental pillars of critical thinking¡ an endeavor to build new thinking and new orders. The orders that form the future of the world.
  Keywords: Design thinking, Critical thinking, Creativity, Design
 • Stuart Walker Page 46
  The cultural aspects of product design are considered here in terms of significance and meaning. Industrial design¡ from its early Modernistic roots to the present¡ is briefly discussed in order to consider its positive and negative impacts¡ and the application of the principles of sustainability to the field is described. Development of the discipline¡ to embrace and articulate ethical¡ spiritual and environmental sensibilities is considered as a way of overcoming the instrumental and often vacuous nature of much contemporary product design. Re-establishing a sense of connection¡ in process and product¡ is suggested as a way of creating more environmental¡ socially responsible and meaningful objects. ‘Meaning‘ itself is also described¡ and differentiated from ‘acquired significance‘¡ in order to consider a more insightful and mature approach to the design of ‘the material‘.
  This paper is translated by Fatemeh Abdolghani from English to Persian