فهرست مطالب

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - پیاپی 41 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 41 (بهار و تابستان 1395)
 • ویژه نامه زبان شناسی و زبان های خارجی
 • تاریخ انتشار: 1395/06/22
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سهراب آذرپرند* صفحات 1-21
  هدف از نگارش این مقاله، معرفی و بررسی کتاب دوجلدی آموزش مقدماتی زبان ژاپنی زیرعنوان «ژاپنی برای همه، سطح مقدماتی» است که بعد از نزدیک 15 سال در سال 2012 میلادی با رفع اشکالات نسخه قبل و تغییراتی در محتوا تجدید چاپ شده است. درحال حاضر نسخه زبان خارجی این اثر به دوازده زبان انگلیسی، فرانسوی، اسپانیولی، ایتالیایی، پرتقالی، روسی، آلمانی، چینی، کره ای، تایلندی، اندونزیایی، ویتنامی در دسترس است و در بیشتر مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی آموزش زبان ژاپنی درسراسر جهان و ازجمله گروه زبان و ادبیات ژاپنی دانشگاه تهران در مرحله مقدماتی به عنوان منبعی قابل اتکا و کارآمد مورد استفاده است.
  ویژگی هایی ازجمله رفع اشکالات نسخه قبل، تهیه و تدوین کتاب به وسیله کار گروهی و درنظر گرفتن کتاب های کمکی متعدد برای پوشش دادن چهار توانایی زبانی گفتاری، شنیداری، خواندن و نوشتن باعث شده است که نسخه جدید کتاب حاضر از بهترین کتاب های آموزش زبان ژاپنی در دنیا محسوب شود. اماهنوز هم هرچند اندک،ایراداتی بر این کتاب وارد است. مقاله حاضر می کوشد به ویژگی ها، نقاط قوت و ضعف این اثر بپردازد.
  کلیدواژگان: کتاب درسی، ژاپنی برای همه، سطح مقدماتی، کتاب های کمکی، چهار توانایی زبانی
 • علی رضا امرایی* صفحات 23-43
  چهار رکن اصلی در سنجش یک کتاب آموزشی عبارت اند از سنجش دستاوردهای کتاب با نظر به مبانی علمی حوزه ی مورد نظر، مقایسه ی کتاب با کتاب های مشابه، بررسی جایگاه کتاب در نظامی که قرار است آن را مورد استفاده قرار دهد، وارزیابیحاصل کتاب در چارچوبپیش فرض هایی که نویسندهدر نظر داشته است. جستار کنونی می کوشد تا با نگاهی به این چهار رکن به بررسی کتاب آموزش ترجمه به قلم حسن هاشمی میناباد (1394) بپردازد. در این راستا،پس از بررسی کوتاه پایه های نظری نگارش کتاب های آموزشی ترجمه،به اختصار به وضعیت این حوزه در ایران می پردازیم. سپس کتاب هاشمی میناباد را با توجه به مطالب طرح شده به نقد و سنجش می گذاریم. بنابر نتیجه ی این سنجش،مزیت اصلی کتاب این است که ریشه در تجربه ی تدریس عملی ترجمه دارد.همچنین نهایت دقت در ویژگی های صوری آن اعمال شده است. متن ها نیز دارای تنوعیبسیاروترتیبی منطقی از آسان به دشوار هستند. اما بزرگ ترین کاستی کتاب نداشتن شالوده های منسجم نظری و ارائه ی پراکنده ی مطالب است، به نحوی که ترجمه آموز مبتدی قادر نیست به استنباط قواعدی کارآمد در ترجمه بپردازد.به همین دلیل، این کتاب را به شکل کنونی نمی توان به عنوان یک کتاب درسی مستقل دانشگاهی در نظر گرفت، بلکه بهتر است از آن به عنوان منبعی کمکی برای آشنایی بیش تر دانشجویان با مثال های عملی استفاده شود.
  کلیدواژگان: کتاب آموزشی ترجمه، آموزش ترجمه، حسن هاشمی میناباد
 • رضا امینی* صفحات 45-67
  در این مقاله کتاب «جامعه شناسی زبان (برنامه ریزی زبان فارسی و نگرش های زبانی)»، نوشته نگار داوری اردکانی با همکاری آذردخت جلیلیان، بررسی و نقد شده است. در این راستا، هم به ساختار و جنبه های صوری کتاب و رعایت اصول پژوهش و نگارش علمی توجه شده، و هم به محتوای کتاب و آنچه در آن آمده است. به طور کلی می توان گفت آن بخش هایی از کتاب که حاصل و نتایج کارهای میدانی مولف اصلی آن را بیان می کند، دارای نکته ها و یافته های سودمند و درخور توجه بسیاری برای برنامه ریزی زبان فارسی است. از نظر صوری، بر کتاب ایرادهایی چون بی توجهی به جدانویسی، سرهم نویسی، رعایت نکردن نیم فاصله، رعایت نکردن اصول ارجاع دهی،... مترتب است. از نظر محتوایی هم برخی از مطالب مطرح شده شتابزده، نامنسجم و نامفهوم به نظر می رسد. همچنین تکرار چندباره برخی از مطالب در جاهای مختلف کتاب برای خواننده پرسش برانگیز است. زبان ترجمه ای بخش هایی از مطالب کتاب، نقل حجم بزرگی از مطالب نویسندگان دیگر، برابرهای غیردقیق برای برخی از اصطلاحات و واژه های غیرفارسی، از دیگر ایرادهای محتوایی کتاب است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی زبان، پیکره زبان، جایگاه زبان، زبان فارسی، ایرادهای صوری و محتوایی
 • کاوه بهرامی* صفحات 69-82
  درسنامه آموزش زبان های خارجی شامل 140 مقاله از مدرسان و پژوهشگران دانشگاه های جهان در رشته آموزش زبان های خارجی است. در این اثر، جدیدترین موضوعات و مباحث مربوط به رشته آموزش زبان خارجی، به ویژه در حوزه آموزش زبان آلمانی به غیر آلمانی زبان ها، تا سال انتشار کتاب (2007) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. کتاب حاضر که موضوعات بسیار متنوعی را در برمی گیرد، می تواند در مقطع تحصیلات تکمیلی در رشته های زبان و ادبیات آلمانی و آموزش زبان آلمانی در دانشگاه های ایران مورد استفاده استادان و دانشجویان این رشته قرار گیرد. با این حال نکاتی درباره جنبه های ظاهری، ساختاری و محتوایی این اثر قابل ذکر است. در نقد و بررسی حاضر سعی بر آن است تا نکات قوت و ضعف این کتاب به مخاطبان نشان داده شود. نتایج این پژوهش می تواند مدرسان رشته آموزش زبان آلمانی در ایران را با ابعاد و موضوعات جدید در روش تدریس زبان آلمانی آشنا کند.
  کلیدواژگان: آموزش زبان، زبان آلمانی، یادگیری زبان های خارجی، روش تحقیق
 • رضا پیش قدم *، آتنا عطاران صفحات 83-97
  یکی از اصلی ترین منابع درس روان شناسی زبان در رشته آموزش زبان انگلیسی کتاب روان شناسی زبا ن آموز: تفاوت های فردی در یادگیری زبان دوم، نوشته زلتان درنیه (Zoltan Dornyei) است. نخستین بار این کتاب در سال 2005 منتشر شد و پس از آن در سال 2015 بازبینی گردید و در «راتلج» به چاپ رسید. با توجه به نقش مهمی که حوزه روان شناسی در رشته آموزش زبان انگلیسی دارد، در این مقاله تلاش شده است این اثر نقد و بررسی گردد. نویسنده کتاب موردبحث مفاهیم مطرح شده در کتاب را به خوبی پیکره بندی کرده است؛ اما تاثیرات محیط و جامعه را بر ابعاد روان شناسانه زبان آموز لحاظ ننموده است. افزون براین، نویسنده به تشریح و توضیح نارسای برخی از مفاهیم پرداخته و از مفاهیمی چون هوش هیجانی که خود یکی از اساسی ترین مسائل مرتبط به یادگیری و روان شناسی زبان دوم است، بهره نبرده است. همچنین، به نظر می رسد نویسنده تلاش کرده است بدون اتکا به ابعاد فلسفی مفاهیم مطرح شده، به تعریف و تبیین آن ها بپردازد و این مفاهیم را به چالش نکشد. به طور کلی، محدودشدن اثر به جریان های پژوهشی غربی، درنظرنگرفتن عوامل محیطی و فرهنگی و به چالش نکشیدن مفاهیم ارائه شده در کتاب، ذهن مخاطب را بسیار محدود کرده است
  کلیدواژگان: روان شناسی، درنیه، آموزش زبان انگلیسی، نقد
 • سید آیت حسینی* صفحات 99-120
  مقاله حاضر می کوشد «فرهنگ یک جلدی فارسی به ژاپنی و ژاپنی به فارسی معاصر» تالیف تسونه ئو کورویاناگی (Tsuneo Kuroyanagi) را معرفی و توصیف نماید و شکل و محتوای آن را با معیارهای فرهنگ نگاری نوین بسنجد و محاسن و معایب آن را آشکار سازد. این فرهنگ، چکیده کلیه آثار پیشین مولف در حوزه فرهنگ نگاری است و در هر دو کشور ایران و ژاپن در غیاب فرهنگ لغت دوزبانه قابل اعتنای دیگری، مورد استفاده گسترده دانشجویان، پژوهش گران و مترجمان قرار می گیرد. همان گونه که در پیشگفتار اثر آمده است، مخاطبان این فرهنگ در وهله اول دانشجویان و علاقمندان زبان فارسی در ژاپن هستند و طبعا این فرهنگ با توجه به نیازهای آنان تالیف گشته است و به همین دلیل نیز استفاده از آن برای دانشجویان زبان ژاپنی در ایران دشواری هایی به همراه دارد، اما از آن جا که مولف طبق ادعای خود در ابتدای بخش دوم این فرهنگ، به استفاده دانشجویان ایرانی از این فرهنگ نیز گوشه چشمی دارد، مقاله حاضر به طور خاص با محور قرار دادن نیازهای دانشجویان زبان ژاپنی در ایران به نقد و بررسی این فرهنگ می پردازد.
  کلیدواژگان: فرهنگ نگاری، فرهنگ دوزبانه، فارسی، ژاپنی، کورویاناگی
 • مسعود خوش سلیقه *، عبدالله نوروزی صفحات 121-136
  پژوهش نظام مند و شناخت شیوه ها و رویکردهای رسیدن به مطلوب علمی، دغدغه های مهم جامعه علمی اند. نمود این دغدغه ها در مطالعات ترجمه تلاش های پراکنده ایست در قالب مقاله ها و کتابهایی روزافزون. روش شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه نیز تلاشی است در جهت تهیه منبعی جامع درباره روش پژوهش ویژه مطالعات ترجمه. در این کتاب، سالدانا و ابراین میان رشته ای بودن مطالعات ترجمه را پیوسته در نظر داشته اند و درک معرفت شناسی و غایت شناسی پژوهش را مقدم بر هر اقدامی در این زمینه دانسته اند؛ این دو مولفه ها و عناصر پژوهش را تبیین کرده اند، اخلاق پژوهش را از نظر دور نداشته و براساس مطالعات توصیفی ترجمه، به روش ها و رویکردهای خاص پژوهش ترجمه پرداخته اند. در نقد پیش رو، نخست فصول هفتگانه این کتاب از نظر گذرانده شده است. در ادامه به بررسی و نقد ساختار و محتوای کتاب پرداخته شده و نقاط ضعف و قوت آن بحث شده است. نویسندگان نقد پیش رو، با نگاهی به هدف کتاب و بررسی کاستی ها و نقاط قوت آن، مناسب بودنش را برای تدریس در دوره های ارشد و دکتری در دانشگاه های ایران جویا شده اند.
  کلیدواژگان: نقد، روش شناسی، اصول پژوهش، پژوهش های تجربی، مطالعات ترجمه
 • رضا خیرآبادی* صفحات 137-152
  هدف این مقاله، نقد و معرفی کتاب زبا ن شناسی خبرنویسی تالیف دنیل پرین (2013) است که رویکردی نوین و در چارچوب رهیافت های قوم نگارانه را مورد مداقه قرار داده است. پرین در کتاب مذکور به طرح این گزاره می پردازد که تحلیل خبر، فارغ از بررسی فضا(ها)ی متنوع و متکثر شکل دهنده آن، کامل نبوده و برای درک و تحلیل خبر لازم است به جای اکتفا به محصول نهایی، یعنی متن تولید شده توسط خبرنگار، به فرایند تولید خبر توجه گردد؛ لذا تحلیل گر می بایست به تحریریه رفته و از نزدیک روند تولید، نگارش و اشاعه خبر را ملاحظه و تحلیل نماید. این رویکرد قوم نگارانه که توسط زبان شناسان دیگری از جمله کاتر (2010) هم به کار گرفته شده، در کشور ما نوپا و کمتر شناخته است؛ در نتیجه معرفی کتاب حاضر علاوه بر آشنایی با یکی از آثار جدید و پیشرو در زمینه زبان شناسی کاربردی، می تواند برای پژوهشگران ایرانی الهام بخش بوده و زمینه انجام پژوهش های کاربردی متعددی را فراهم آورد. همچنین، علاوه بر معرفی و نقد این کتاب، برخی از شیوه های نوین پژوهش در زمینه زبان و رسانه، به ویژه در چارچوب رویکرد قوم شناختی خبر معرفی و تبیین شده است که می تواند هم برای زبان شناسان و هم علاقه مندان به رسانه پژوهی جالب توجه باشد
  کلیدواژگان: دنیل پرین (2013)، زبان شناسی خبرنویسی، قوم نگاری، زبان شناسی کاربردی
 • آتوسا رستم بیک تفرشی*، محمد عارف امیری صفحات 153-173
  کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان نوشته پاول بیکر (2006) توسط انتشارات کانتینیوم (لندن و نیویورک) در 207 صفحه منتشر شده است. کتاب بر دو موضوع اصلی و ایجاد ارتباط بین آن ها متمرکز است:تحلیل گفتمان و زبان شناسی پیکره ای. تحلیل گفتمان که ماهیتی میان رشته ای دارد، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از زبان شناسان به ویژه پژوهشگران علاقه مند به
  مباحث جامعه شناسی زبان بوده است. پیکره زبانی مجموعه ای از متن های نوشتاری یا گفتاری است که می توان برای توصیف و تحلیل زبان از آن بهره گرفت. تحلیل پیکره های زبانی که معمولا با استفاده از رایانه انجام می شود، می تواند بسیار جامع باشد و حقایق متنی را پوشش دهد. بیکر در این کتاب نشان می دهد می توان یک تحلیل مناسب از عناصر زبان شناختی را با یک تعبیر اجتماعی انتقادی از این مشخصه ها تلفیق کرد. از جمله نقاط قوت کتاب شرح جنبه های روش شناختی، استفاده از نمونه های عینی، شرح مراحل کار با استفاده از تصویر و نمودار و شرح امتیازات و نقاط ضعف استفاده از روش پیشنهادی می باشد. روش های تحلیل متنوع معرفی شده در این کتاب می توانند در تحلیل گفتمان پیکره-بنیاد استفاده شوند. در این مقاله، علاوه بر معرفی کتاب، نقاط قوت و ضعف کتاب واکاویده می شود و به این منظور نقدهایی که بر این کتاب نوشته شده اند نیز مرور می شود.
  کلیدواژگان: نقد کتاب، کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان، زبان شناسی پیکره ای، تحلیل گفتمان (انتقادی)
 • احمد رمضانی*، ساسان اسدپور صفحات 175-197
  هدف مقاله حاضر تاکید بر اهمیت پژوهش در حوزه واژگان پایه و بررسی انتقادی کتاب واژگان پایه فارسی از زبان کودکان ایرانی و طرح ملی شناسایی واژگان پایه فارسی از منظر روان شناختی، زبان شناختی، روش شناسی و آموزشی است. در ابتدا به اهمیت موضوع واژگان پایه و تاریخچه تدوین کتاب اشاره می شود. سپس محتوای اثر توصیف و تحلیل می شود. به این ترتیب، پس از مروری بر فصل های مختلف کتاب، نقدی اجمالی از بخش های مختلف ارائه خواهد شد. به عبارت دیگر، پس از نقد بخش «بی مقدمه»، روش شناسی طرح ملی شناسایی واژگان پایه نقد می شود و سعی می شود با اشاره به ابزارهای گرد آوری داده در طرح ملی شناسایی واژگان پایه، تصویری انتقادی از روال استخراج واژگان طبقه بندی شده در کتاب ارائه می گردد. در ادامه دو بخش اصلی کتاب (جدول های موضوعی و پلکانی و پایه ای) دقیق تر نقد و تحلیل می شوند.
  کلیدواژگان: واژگان پایه، زبان فارسی، بررسی انتقادی، دانش آموزان
 • جان الله کریمی مطهر*، مهرنوش شعبانی صفحات 199-220
  آمال و آرزوهای انسان همواره امیدبخش زندگی و راه آینده بوده‏اند، چرا که آدمی بدون امید و آرزو قادر به ادامه حیات خویش نیست. این موضوع که جزئی جدانشدنی از زندگی انسان است، در ادبیات نیز نمود پیداکرده است. در نمایشنامه «مرغ دریایی» که آن را شخصی‏ترین اثر چخوف می‏نامند، ما با قهرمانانی روبه‏رو هستیم که آرزوها و آرمان‏های والایی در سر دارند، آنها به‏خوبی از ایده‏آل‏هایشان سخن می‏گویند و رویای زندگی بهتری را در سر می پرورانند، اما تلاشی برای دست‏یافتن به خواسته ها و اهدافشان نمی‏کنند. در این اثر، چخوف از یک‎‏سو به توصیف انسان‏هایی می‏پردازد که توانایی رویارویی با حقیقت زندگی را ندارند و تسلیم سرنوشت می‏شوند، و از سوی دیگر قهرمانی را توصیف می‏کند که باوجود تمام رنج‏ها و ناکامی‏ها، از پای نمی‏نشیند و راه خود را به سوی خوشبختی و پیروزی پیدا می‏کند.
  کلیدواژگان: چخوف، مرغ دریایی، آرزو، امید، ناامیدی
 • حسین محمدی* صفحات 221-238
  در این جستار نگاهی دیگر به کتاب غلط ننویسیم، نوشته ابوالحسن نجفی انداخته ایم. با مرور نقدهای پیشین مشخص شد که عمده نگاه ها و نقدها بر دو جریان فکری متباین استوارند؛ نخست نگاهی زبانشناختی که زبان را نظامی زنده و پویا می شناسد که تجویز را درباره آن، غیرعلمی می داند؛ دوم نگاهی است که با برجسته کردن کارکردهای ادبی و اجتماعی زبان و با توجه به پیشینه فرهنگی آن، هرگونه تغییری را تنها در چارچوب قواعد دستور و پیشینه زبان می پذیرد. با بررسی کتاب غلط ننویسیم فارغ از نقدهای پیشین، اشکالاتی دیده می شود که با وجود چاپهای مکرر کتاب هنوز مرتفع نشده اند. پاره ای از اشکال ها چون حروفچینی کتاب، شیوه آوانگاری مدخل ها، ارجاع دهی به منابع، مدخل های مشمول حکمی واحد و... در تمام کتاب وجود دارند؛ دسته دیگری از اشکال ها مربوط به مدخل هایی خاصند که به ترتیب الفبایی در این جستار آمده اند.
  با وجود نقدهایی که بر این کتاب نوشته اند، و اشکال هایی که در آن هست، همچنان کتابی کاربردی است که بر بسیاری از مسائل زبان فارسی امروز انگشت نهاده است و می تواند در پیشگیری از ورود بسیاری از واژگان غیرضرور به زبان و نیز تحت تاثیر قرارگرفتن زبان فارسی از ساخت های نحوی زبان های بیگانه موثر باشد.
  کلیدواژگان: مسائل نگارش زبان فارسی، کتاب غلط ننویسیم، نقد کتاب غلط ننویسیم
 • مرضیه یحیی پور* صفحات 239-254
  طلسم، موتیف دائمی فرهنگ جهانی است و با نشانه هایی از قبیل انگشتر، دستبند، گردنبند و یا اشکالی دیگر شناخته می شود که حاوی ورد و دعا و یا نشانی است. موضوع طلسم بخشی از ادبیات را هم پوشش می دهد و نویسندگان و شاعران جهان از جمله روسی نیز به آن در آثار خود پرداخته اند. الکساندر کوپرین، الکساندر پوشکین، میخائیل لرمانتف و آنا آخماتوا که هر یک به شیوه ای با دین و فرهنگ شرقی ارتباط داشته اند، طلسم در آثارشان دارای ویژگی های شرقی است و به طریقی با فرهنگ شرقی ارتباط دارد. در مقاله پس از مقدمه ای کوتاه درباره ریشه واژه طلسم و اشاره به برخی آثار نویسندگان و شاعران روسی با موضوع طلسم، به سه شعر الکساندر پوشکین با نام های «در غار مخفی، در روز تعقیب و آزار»، «حافظم باش، طلسم من» و «طلسم» پرداخته می شود که شاعر در آن ها به این موضوع اشاره کرده است. طلسم در هر یک از این اشعار دارای قدرت خارق العاده است. متن اشعار الکساندر پوشکین با موتیف طلسم فاقد اشیائی مانندحلقه، انگشتر، دستبند، گردنبند هستند و محتوای اشعار برگرفته از دین و فرهنگ مشرق زمین است و با توجه به شرایط زندگی و تهدیدهایی که از طرف حکومت تزاری متوجه شاعر بوده، طلسم های او پناه گاهی برای وی محسوب می شدند.
  کلیدواژگان: قرآن، الکساندر پوشکین، طلسم، شرق، تاثیرپذیری
 • علیرضا رضایی* صفحات 255-274
  کتاب «گل داوودی و شمشیر: الگوهای فرهنگ ژاپن» (The chrysanthemum and The sword: patterns of Japanese Culture) اثر «روث بندیکت» (Ruth Benedict) انسان شناس آمریکایی می باشد. بندیکت در این کتاب با تاکید بر خاص بودن سیستم ارزشهای حاکم بر فرهنگ ژاپن، سعی در تبیین این سیستم از طریق مقایسه آن با فرهنگ غرب می کند؛ و در نهایت الگوی حاکم در فرهنگ غرب را «فرهنگ گناه» (guilt culture) و الگوی حاکم در فرهنگ ژاپن را «فرهنگ شرمساری» (shame culture) معرفی می کند. از نظر بندیکت، در غرب به خاطر ریشه دار بودن آموزه های دینی، مفهوم «وجدان» عامل بازدارنده ای محسوب شده و در صورت زیرپاگذاشته شدن آن،احساس «گناه» در برابر خالق به فرد دست می دهد؛ این در حالیست که در ژاپن به خاطر مبهم بودن جهان بینی دینی و اخلاقی، مفاهیم وجدان و گناه چندان مانوس نبوده و این «دیده نشدن» توسط مردم، و متعاقبا «شرمسار نشدن» در نزد آنهاست که عامل بازدارنده محسوب می شود. لذا از دید بندیکت در ژاپن، «عمل ناروا»، نه الزاما در معنای عمل «غیر اخلاقی»، بلکه بیشتر به معنی عمل «خارج از عرف» که موجب نکوهش عامه – و نه وجدان یا خدا- می گردد، تفسیر می شود. به بیان دیگر در فرهنگ گناه عامل بازدارنده «درونی» و در فرهنگ شرمساری عامل بازدارنده «بیرونی» است.
  کلیدواژگان: فرهنگ ژاپن، گل داوودی، شمشیر، گناه، شرمساری
|
 • Sohrab Azarparand * Pages 1-21
  This Research is an attempt to introduce and reviewprimary education of Japanese language textbook “Minna no Nihongo” that was republished after almost15 years in 2012 by 3A corporation with some changes in content and revision of previous edition. At the present time, foreign language version of this work is prepared in English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, German, Chinese, Korean, Thai, Indonesian and Vietnamese languages and is used very widely in universities and language education centers around the world included department of Japanese language and literature in university of Tehran. As a matter of fact, characteristics such as drawing up by group work, revision of previous edition and drawing up of various supplementary books for coveringfour skills of language are main factors that this work is one of the essential textbook in the world. However, there is still some weak points for this work. The present article attempts to examine the characteristics, strong points and weak point of the work.
  Keywords: Textbook, Minna no nihongo, Primary Japanese, Supplementary books, Four skills oflanguage
 • Alireza Amraee * Pages 23-43
  Four major criteria for evaluating a textbook include evaluation of achievements with regard to the theoretical principles in the field in question, comparison with related books, assessment in the context of the system that is intended to use the book, as well as assessment against the author's implicit or explicit presuppositions. With a view to the above criteria, this paper seeks to review Hassan Hashemi-MinabadsAmoozesh-e Tarjomeh [Learning Translation] (1394). In the first section, the theoretical foundations of developing translation textbooks are discussed. Section two briefly deals with the issue of translation textbooks in Iran. Within this context, Hashemi-Minabad's book is reviewed in the next section. As discussed in the conclusion, the major advantage of the book is that it is based on the author's experience of teaching translation in an academic context. Moreover, the formal features of the book seem to have been prepared with great care and precision. Also the translation materials are presented in a logical easy-to-difficult order. The major drawback, however, is lack of a solid translation-theoretical basis so that the learner is not given the opportunity to infer a set of systematic principles for themselves. In conclusion, the book does not meet the requirements of an academic textbook and should be rather used as a complementary material which is rich in practical examples.
  Keywords: translation textbook, Amoozesh, e Tarjomeh [Learning Translation], Hassan Hashemi, Minabad
 • Reza Amini * Pages 45-67
  This is a review article of the book “Sociolinguistics (Language Planning of Persian and Linguistic Attitudes)’’ by Negar Davari Ardakani, with the cooperation of Azardokht Jalilian. To do this, form and content of the book is reviewed critically. In those parts of the book which contain results of the fieldworks of the main writer of the book, there seems to be important and useful points and findings for language planning of Persian. Regarding the form, some of important shortcomings of the book are lack of attention to the conventions of orthography and punctuation of Persian and ignoring rules of giving reference to the resources. Regarding the content, lack of attention to the cohesion and coherence of whatever is discussed in the book can be easily understood. In addition, there are several cases of repetitions of the same materials in different parts of the book. Also, some parts of the texts being like a translated text, questionable equivalents selected for some of the non- Persian terms and words, and in some cases, unacceptable quantity of the materials quoted from other writers are among the other shortcomings of the book.
  Keywords: language planning, corpus, language status, Persian, shortcomings related to form, content of the book
 • Reza Pishghadam *, Atena Attaran Pages 83-97
  One of the major sources of psychology in the field of teaching English as foreign language in Iranian universities is a book named The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition written by Zoltan Dornyei. The book was first published in 2005 and was later revised in 2015 and published by Routledge. This study thus aims to analyze this book critically due to the importance of psychological issues in teaching English as foreign language. The findings suggested that although Dornyei established a coherent framework for his book, he ignored the socio-cultural effects of society on learners’ psychological aspects. Additionally, they were some concepts, including emotional intelligence, which were left untouched in his book. Finally, the philosophical aspects of concepts being discussed within the book were not addressed or even challenged. Generally speaking, the books limited itself to western studies ignored, the social and cultural elements, and avoided challenging the concepts which can limit readers’ understanding.
  Keywords: social, cultural elements, avoided challenging the concepts which can limit reader's understanding
 • Seyed Ayat Hosseini * Pages 99-120
  The present article attempts to introduce and review Modern Persian-Japanese and Japanese-Persian Bilingual Dictionary by Tsuneo Kuroyanagi, and to evaluate it according to modern lexicographical criteria. This dictionary is a compact version of author’s previous bilingual dictionaries, and is widely used among students, researchers and translators in both Iran and Japan in the absence of any notable alternative. As the author states in the preface, the learners of Persian language in Japan are supposed to be the main users of this dictionary. Consequently the book is designed to meet the needs of this particular group, and its users in Iran face some difficulties when referring to it. However, in the introduction of Japanese-Persian part, the author expresses his expectation that his book will also be used by Japanese learners in Iran. In this review paper, we will mainly concentrate on the needs of Iranian students of Japanese language, and evaluate both form and content of this dictionary from their point of view.
  Keywords: lexicography, bilingual dictionary, Persian, Japanese, Kuroyanagi
 • Masood Khoshsaligheh*, Abdullah Nowruzy Pages 121-136
  Making a systematic inquiry and applying appropriate methods and approaches to investigating a phenomenon are among the main academic concerns. Within translation studies, endeavors have been made to illustrate different aspects of related methodology. In this regard, Research Methodologies in Translation Studies aims to cover a wide range of interdisciplinary methodologies and contribute to the cross-fertilization of diverse research practices that inform translation studies. In this book, Saldanha and OBrien emphasize the priority of understanding epistemology and ontology of research to engaging in any research. They explain the main elements and principles of a systematic research and try to deal with the main issues of research in descriptive translation studies such as product, process, participants and context. This paper aims to critically discuss the content and structure of the book. The paper begins with a brief review of the chapters at the first step and then continues by reasoning and exemplifying the potential strengths and weaknesses. Considering the aims of authors and the strengths and weaknesses, the paper discusses its appropriateness for using it as a textbook at MA and PhD levels in Iranian universities, as it has been used for the purpose immediately after publishing.
  Keywords: review, methodology, research principles, empirical research, Translation Studies
 • Reza Kheirabadi * Pages 137-152
  Media linguistics and studying linguistic elements of news has been in the center of attention for both (applied) linguists and media experts for some decades. This research trend has evolved and flourished considerably after the emergence of (Critical) Discourse Analysis approach. In Iran also, the study of media linguistics and analyzing news discourse, mainly within CDA framework has been a prevalent trend. In this article, “the Linguistics of Newswriting” (2013) by Daniel Perrin is critically reviewed. The main premise of the book is that to analyze a media product, chiefly a news text, analyst need to holistically scrutinize the process of news production and not to limit himself to pinpoint the final product. To do so, analyst need to enter in to the heart of the newsrooms and observe the process up the shoulders of the journalists. This ethnographic approach to media study, previously launched by Cotter (2010) seems to be totally new for Iranian researchers and consequently, introducing this seminal work can pave the way for fruitful applied researches in future.
  Keywords: Daniel Perrin (2013), The linguistics of Newswriting, Ethnography, Applied Linguistics
 • Atoosa Rostambeik Tafreshi *, Mohammad Aref Amiri Pages 153-173
  Using Corpora in Discourse Analysis by Paul Baker is published by Continuum, in 2006 and consists of 207 pages. The book focuses on two main subjects, and creating a connection between them: discourse analysis and corpus linguistics. Discourse analysis which is an interdisciplinary field by nature, has recently been the focus of many linguistic researches and studies, especially the ones that are related to sociolinguistics. A corpus is a collection of written or spoken texts that can be used as data in linguistic descriptions and analyses. Analyzing a linguistic corpus which is usually done by computers, can be very comprehensive and can cover lots of textual facts. The main objective of this book is to show that it is possible to combine a proper analysis of linguistic elements with a socio-critical interpretation of these features. Some of the strong points of the book are as follows: comprehensive account of methodological aspects, using real examples, displaying the procedures using figures and diagrams, and explaining the advantages and disadvantages of the suggested methods. Baker introduces different and various data analysis methods, which can be used in corpus-based discourse analysis. In this article, Using Corpora in Discourse Analysis by Paul Baker is reviewed, and its strong and weak points are discussed.
  Keywords: book review, using corpora in discourse analysis, corpus linguistics, discourse analysis (critical)
 • Ahmad Ramezani *, Sasan Asadpour Pages 175-197
  This paper aims at depicting the importance of research on core vocabulary and reviewing critically “Farsi Core Vocabulary of Iranian Children” and “Identifying Farsi Core Vocabulary: a National Project” through psychological, linguistic, methodological and educational viewpoint. At first, the importance of core vocabulary and the history of developing the book are mentioned. Then, the description and analysis follows. The chapters are reviewed very briefly. Then, the methodology used for estimating the core vocabulary (the subtests administered in the main project) and the the philosophy of their classification are analysed in details.
 • Hoseyn Mohmmadi * Pages 221-238
  In this study we have a look on Ghalat Nanevisim[1]; written by Abolhasan Najafi. By reviewing the previous critics it is recognized that most of the critics and looks is based on two contradictory thought movement; first a linguistic glance which shows language as a live and dynamic system and denies the prescriptivism; second glance by emphasizing the literal and social applications of language, and according to cultural backgrounds accepts only those changes which are in the framework of grammatical rules and language background. By reviewing the book disregarding previous critics, after so many prints, again we can see some problems which are unsolved. Some of them are typographical problems, the phonetic transcription method of inventories, system of referencing, inventories containing same rules and etc. throughout the book. Some others are related to those special inventories which are presented in alphabetical order. After all of these critics and its problems, again it's an applied book which set to so many problems in modern Persian. And it can prevent the arrival of some unnecessary loan words and grammatical structures of foreign languages
  Keywords: problems of Persian writing, Ghalat Nanevisim book, critic on Ghalat Nanevisim
 • Marzieh Yahyapour * Pages 239-254
  Talisman is a constant motif of global culture, recognized by symbols like ring, bracelet, necklace or things like these, which contain incantations, prays or symbols. The subject of talisman also covers a part of literature, and writers and poets throughout the world, including the Russians, have used it in their works. Aleksandr Kuprin, Alexander Pushkin, Mikhail Lermontov and Anna Akhmatova, who have been in contact with eastern religions and cultures in some ways, brought talisman in their works with some eastern characteristics and relations with eastern cultures. In this study, after a short introduction about the root of the word “talisman”, and referring to the works of some Russian writers and poets with the subject of talisman, we take a look at three works of Alexander Pushkin: “In the Hidden Cave, on the Day of Following and Persecution”, “Be my Protector, my Talisman” and “The Talisman”, in which the poet has referred to this subject. In each of these poems, talisman has an extraordinary power. In Pushkin’s works containing talisman motif, there is no item like ring, bracelet or necklace, and the theme of his poems is derived from eastern religions and cultures, and given his life conditions and while Tsar government were constantly threatening him, it s
  Keywords: Quran, Alexander Pushkin, Talisman, The East, Being Influenced
 • Alireza Rezaee * Pages 255-274
  This paper aimes to discuss the background, purpose and methodology of The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture by American anthropologist Ruth Benedict. It was written at the invitation of the U.S. Office of War Information, in order to understand and predict the behavior of the Japanese in World War II by reference to a series of contradictions in traditional culture. The book was influential in shaping American ideas about Japanese culture during the occupation of Japan, and popularized the distinction between guilt cultures and shame cultures.
  Benedict's book was based on her research carried out in war time Washington, and this naturally limited the research methodology and techniques in several ways. The most noticeable limitation will be found in the selection of samples for the interview purpose. The majority of the sample is made up of Japanese who had been in the United States for many years, and obviously they cannot be fully representative of Japanese society. The written materials and movie films used for analysis of Japanese culture are also inadequate for the purpose of studying contemporary Japan. Also many readers think that this book is not creditable because Ruth Benedict had not lived in Japan.
  However this book holds key to understand motivation and reason in why Japanese do and say things that would be hard to understand by Occidental standard.
  Keywords: Japanese Culture, Chrysanthemum, Sword, guilt, shame