فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود قنبری، مجید سعیدی، امیرمحمد مرتضویان صفحات 1-15
  مصرف مواد غذایی مغذی تاثیر مهمی بر سلامتی و تندرستی انسان دارد. ترکیبات زیست فعال غذایی، ترکیباتی طبیعی هستند که دارای فعالیت بیولوژیکی بوده و در بعضی از موارد ارزش تغذیه ای هم دارند. ترکیبات زیست فعال به دلیل نقش تائید شده آن ها در رشد و نمو انسان و علاوه بر این در کاهش خطر بیماری ها نقش مهمی در سلامت و ایمنی جامعه ایفا می کنند. مصرف ترکیبات زیست فعال موجود در میوه جات و سبزی ها به مبارزه با بیماری های قلبی، سرطان، چاقی، دیابت و اختلال در دستگاه گوارش کمک می کند. به تازگی مطالعات زیادی بر روی انواع مواد غذایی و فرآورده های طبیعی دیگر(بیشتر بر پایه گیاهی) و بررسی این احتمال که آن ها منبع عوامل درمانی و پیشگیری کننده هستند، انجام شده است. در این رابطه آن گروهی از مواد غذایی فراسودمند نامیده می شوند که اگر به طور منظم و مناسب مصرف شوند علاوه بر خواص طبیعی خود، تاثیرات سلامت بخش سودمندی نیز دارند. تولیدکنندگان برای ساخت مواد غذایی فراسودمندی که جاذبه حسی قابل پذیرش و همچنین فواید سلامت بخشی مطلوبی داشته باشند، نمی توانند به همین سادگی ترکیب غذا-دارو را به ماده غذایی اضافه کنند. استفاده مناسب از روش کپسوله کردن برای پایدارسازی ترکیبات غذا-دارو انتقال موثر آن ها به وسیله مواد غذایی را قادر می سازد. طراحی دقیق سیستم انتقال، به محافظت از این ترکیبات حساس به تنش های محیطی و فرآیندی که در طی ساخت مواد غذایی با آن روبرو می شوند کمک می کند و از برهم کنش های نامطلوب ترکیبات غذا-دارو با ترکیبات موجود در ماتریکس غذایی جلوگیری می کند. افزایش علاقه به این فرآورده ها هم برای مصرف کننده ها و هم برای صنعت، به دلیل اینکه سبب بهبود کیفیت زندگی، بالا بردن ارزش باقیمانده های صنعتی(فرآورده های جانبی) و خلق اختراعات بیشتر می شود، مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: ترکیبات غذا-دارو، ترکیبات زیست فعال، کپسوله کردن، سیستم انتقال، مواد غذایی فراسودمند
 • مجید پورفرج عمران، عباس بخشی پور، مجید محمود علیلو صفحات 16-34
  هدف تحقیق حاضر بررسی نظریه ها و تحقیقات انجام شده اخیر در زمینهٔ رویکردهای شناختی و فراشناختی مرتبط با اختلال وسواس فکری– عملی است. سالکوسکیس معتقد است عامل شناختی محوری در این اختلال، احساس مسوولیت افراطی است که شخص در قبال افکار نافذ خود دارد، این احساس مسوولیت سبب ایجاد فعالیت های خنثی ساز(اعمال اجباری) می شود. در نظریه راچمن سوگیری فراشناختی چون آمیختگی فکر-عمل نقش مهم تری دارند و این سوگیری سبب افزایش احساس مسوولیت و احساس گناه می شود و همچنین انجام اعمال اجباری برای کاهش این احساس ها را می شود. در نظریه فراشناختی ولز نیز بر نقش باورهای فراشناختی از جمله عدم اعتماد شناختی، آمیختگی فکر - عمل، آمیختگی فکر-رویداد و آمیختگی فکر- شیء تاکید شده است. براساس نظریه کنترل تفکر شناختی کلارک وجود برخی عوامل آسیب پذیری مانند اضطراب صفتی، عاطفه منفی و باورهای فراشناختی در تعامل با خلق منفی و رویدادهای منفی موجب ایجاد افکار مزاحم و تلاش ناموفق فرد در کنترل آن ها موجب تشدید این افکار می شود. در مجموع براساس دیدگاه کارگروه شناخت های وسواسی اجباری شش آسیب شناختی اصلی در این اختلال عبارت اند از: احساس مسئولیت افراطی، بیش ارزیابی تهدید و احتمال، درآمیختگی فکر– عمل، اهمیت کنترل افکار، کمال طلبی و عدم تحمل بلاتکلیفی است که در این مقاله ارتباط بین این عوامل و ارتباط آن ها با اختلال وسواس بررسی شد.
  کلیدواژگان: شناخت، فراشناخت، اختلال وسواس فکری - عملی، نظریه، آسیب شناسی
 • احسان عابدینی، محمود موسی زاده، قاسم عابدی، فریده رستمی، جلیل شجاعی صفحات 35-49
  مطالعات متعدد انجام شده در ارتباط با وضعیت حقوق بیمار در بیمارستان های ایران، حکایت از تنوع و گستردگی پژوهش های اولیه مرتبط با میزان آگاهی(از) و میزان رعایت حقوق بیمار دارد. ازاین رو، مطالعه حاضر به منظور فراهم نمودن اطلاعات جامع جهت استفاده در عرصه سیاست گذاری سلامت، با بهره گیری از ضوابط مرور ساختاریافته، به بررسی وضعیت آگاهی و رعایت حقوق بیمار از منظر ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان های ایران پرداخته است. با استفاده از کلیدواژه های حقوق بیمار(Patient`s Right)، حقوق بیمار در ایران(Patien`s Right in Iran)، منشور حقوق بیمار(Patient Bill of Right)، منشور حقوق بیمار ایرانی(Iranian Patients` Bill) نسبت به جستجوی مقالات مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی همچون Magiran، Iranmedex، SID، Irandoc و Science Direct اقدام شد و با بهره گیری از روند مطالعات مرور ساختاریافته، اطلاعات موردنظر به مطالعه راه یافت. متوسط میزان آگاهی ارائه دهندگان خدمت از منشور حقوق بیمار از 1/5 تا 5/95 درصد و میانگین میزان رعایت منشور حقوق بیمار از 8/1 تا 93 درصد متغیر بوده است. در 24 مطالعه ی مربوط به سنجش میزان آگاهی، سطح آگاهی ضعیف(کمتر از 3/33 درصد) در 11 مطالعه مشاهده شد. از 15 مطالعه ای مربوط به میزان رعایت حقوق بیمار، 14 مورد(3/93 درصد) رعایت آن را گزارش نمودند. مرور ساده مستندات مطالعه شده در این بررسی نشان داد که میزان آگاهی از منشور حقوق بیمار در اغلب مطالعات، بالاتر از میانگین بوده و منشور حقوق بیمار در اغلب مطالعات رعایت شده است.
  کلیدواژگان: حقوق بیمار، آگاهی، رعایت، ارائه دهندگان خدمات، سلامت
 • آتنا رمضانی صفحات 50-64
  در گذشته بیشتر بر نقش ویتامینD در فعالیت های بیولوژیکی نظیر حفظ هموستاز مواد معدنی و نیز تنظیم بازگردش استخوان متمرکز می شد. درحالی که اخیرا با شناسایی گیرنده های ویتامینD در نسوج مختلف از جمله لنفوسیت های T، ماکروفاژها، بافت تیموس و سلول های بتا پانکراس اهمیت این ویتامین بیش ازپیش افزایش یافته است. با توجه به شیوع بالای بیماری مزمن و نیز کمبود شایع ویتامینD در دنیا، مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی ارتباط ویتامینD و متابولیسم بیومارکرهای موثر صورت گرفت. به منظور دستیابی به مطالعات موجود در خصوص نقش ویتامینD بر التهاب، آدیپونکتین، مقاومت به انسولین در بیماری های مزمن و انجام یک بررسی مروری، جستجو در بانک های اطلاعاتی Medline،Pub med،Science Direct انجام شد. شواهد اخیر نشان می دهد که وضعیت ویتامینD در تنظیم پروسه های التهابی موثر در ایجاد و پیشرفت بیماری های مزمن نقش دارد. ازآنجایی که پروسه های التهابی می توانند با اختلال در متابولیسم نرمال گلوکز و مسیرهای سیگنالینگ انسولین بر مقاومت به انسولین اثرگذار باشند، این فرضیه مطرح است که آیا ویتامینD می تواند از طریق پروسه های التهابی و آدیپونکتین بر هموستاز گلوکز موثر باشد. با توجه به اطلاعات اپیدمیولوژیک و بالینی، تاثیرات مثبت ویتامینD عمدتا با افزایش ترشح و حساسیت به انسولین و همچنین ثانویه به فعالیت آن بر التهاب می باشد. لزوم انجام مطالعات بیشتر با تاکید بر نقش ضدالتهابی ویتامینD به عنوان پیامد اصلی در ارتباط ویتامینD و بیماری مزمن از جمله اختلالات مرتبط با بیماری قلب و عروقی و دیابت ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ویتامینD، تحمل گلوکز، فاکتورهای التهابی، آدیپونکتین
 • امید صادقی، مینا ارسنجانی شیرازی، حمید رسد، ناصح پهلوانی، مهدیه باقری بیداخویدی، مسعود رضایی، مرتضی نصیری صفحات 65-75
  هموسیستئین یک آمینواسید سولفوردار می باشد که به عنوان یک حد واسط در متابولیسم متیونین عمل می کند. مطالعات اخیر نشان می دهند که افزایش سطح سرمی هموسیستئین می تواند منجر به میگرن و تشدید شدت و فرکانس حملات این بیماری شود. نتایج برخی مطالعات نشان می دهند که مکمل یاری با ویتامین هایB6 ،B9 وB12 می تواند به کاهش غلظت هموسیستئین سرم منجر شود و در کاهش شدت و فرکانس حملات میگرن موثر باشد. هدف از مطالعه ی حاضر، مروری بر مطالعات انجام شده درزمینهٔ ارتباط سطح سرمی هموسیستئین با میگرن و تاثیر مکمل یاری با ویتامین هایB6 ،B9 وB12 بر این ارتباط می باشد. این مطالعه مروری با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed،Scopus ،Science Direct و Web of Science و با استفاده از کلیدواژه های: Migraine، Headache،Homocysteine وVitamin B6 ،Vitamin B9 ، folic acid و Vitamin B12 صورت گرفت. در این مقاله مطالعات کارآزمایی بالینی، مقطعی، آینده نگر و گذشته نگر انتشاریافته بین سال های 2015-2000 موردبررسی قرار گرفتند. مطالعاتی که میگرن را با معیارهای انجمن بین المللی سردرد تشخیص داده و بر روی انسان انجام شده بودند وارد مطالعه شده و مقالاتی که به زبان غیرانگلیسی بودند و مطالعاتی که هدف اصلی آن ها سردرد تنشی بود، از مطالعه خارج شدند. در بیشتر مطالعات بررسی شده، سطح هموسیستئین در بیماران مبتلا به میگرن به ویژه میگرن با اورا به طور معناداری بیشتر از افراد سالم و کنترل بوده است. مکمل یاری با ویتامین هایB6 ،B9 وB12 باعث کاهش سطح هموسیستئین، شدت حملات میگرن و ناتوانی های ناشی از آن شده است، اگرچه یافته ها در مورد فرکانس حملات میگرن متناقض بود. براساس نتایج، به نظر می رسد که کاهش غلظت هموسیستئین با مکمل یاری با ویتامین های B‏6 ،B9 وB12 باعث کاهش شدت حملات میگرن و ناتوانی های ناشی از آن می شود، با این وجود به دلیل مطالعات اندکی که در این زمینه صورت گرفته است انجام مطالعات بیشتر پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: میگرن، سردرد، هموسیستئین، ویتامین B6، ویتامین B9، فولیک اسید، ویتامین B12
 • نسیم تبریزی، محمود عابدینی، نرگس کریمی صفحات 76-95
  روزه داری در ماه مبارک رمضان از مهم ترین فرایض دینی مسلمانان بوده و موجب ارتقاء سلامت جسمی و روانی می گردد. روزه داری بر بروز و سیر اکثر بیماری های نورولوژیک بدون تاثیر و یا دارای اثر مثبت بوده ولی در مورد برخی از بیماری ها نتایج ضدونقیضی وجود دارد. این مطالعه مروری سیستماتیک به بررسی تغییرات بیماری های نورولوژیک در ماه رمضان، اتیولوژی و نیز ارائه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از بروز این اختلالات پرداخته است. در این مطالعه مروری سیستماتیک، پایگاه های علمی PubMed، ScienceDirect،Google scholar، Magiran،IranMedex و SID با کلیدواژه های مرتبط در فاصله زمانی سال های 2014-2000 مورد جستجو قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که روزه داری بر بروز سکته های مغزی ایسکمیک شریانی و هموراژیک بدون تاثیر است. میزان بروز ترومبوز وریدهای مغزی در ماه رمضان با افزایش همراه بوده و اتیولوژی اصلی آن مصرف قرص های ضدبارداری(OCP) می باشد. روزه داری در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با ناتوانی خفیف، بدون تاثیر یا همراه با بهبود کیفیت زندگی بوده ولی در انواع شدیدا ناتوان کننده بیماری توصیه نمی گردد. تاثیر روزه داری بر میزان بروز تشنج و سردرد در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی داشته است. افزایش بروز بیماری های نورولوژیک در زمان روزه داری در اکثر موارد به عللی مانند عدم مصرف صحیح دارو، مصرف OCP و عدم دریافت و یا رعایت توصیه های پزشکی رخ می دهد. لذا افزایش آگاهی جامعه و ارائه توصیه های موردنیاز توسط پزشکان، می تواند در پیشگیری از بروز اختلالات نورولوژیک در حین روزه داری کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: رمضان، روزه داری، سکته مغزی، تشنج، سردرد
 • مصطفی راد، محبویه محبی، فاطمه برزویی صفحات 96-112
  خستگی مرتبط با سرطان یکی از شایع ترین و طاقت فرساترین عارضه ی سرطان و درمان های آن می باشد. بر اساس نتایج مطالعات، مداخلات غیر دارویی بر درمان های دارویی ارجح است. هدف این مطالعه بررسی رویکردهای غیر دارویی موثر بر خستگی مرتبط با سرطان می باشد. مطالعه حاضر با جستجو در پایگاه های اطلاعاتیMedline ،ISI ، Google scholar، SID و Magiran،Iranmedex به دو زبان فارسی و انگلیسی در فاصله زمانی 2014-1980 صورت گرفت. نتایج تعداد 87 مقاله ی کاملا مرتبط بر اساس معیارهای ورود مورد بررسی قرار گرفت. شواهد بسیاری از تاثیر مثبت ورزش و طب سوزنی بر کاهش خستگی مرتبط با سرطان حین و بعد از درمان ها وجود دارد. مطالعات موجود در مورد حمایت روانی- اجتماعی، اصلاح خواب، تغذیه و برخی روش های طب مکمل و جایگزین، مانند ماساژ و لمس، یوگا، آرام سازی و مدیتیشن و داروهای گیاهی، مطرح کننده این است که این روش ها احتمالا می توانند در کاهش یا رفع خستگی مرتبط با سرطان، مفید و موثر باشند. درمجموع به نظر می رسد تمامی روش های موردبحث در این مطالعه روش هایی غیرتهاجمی، کم خطر و نسبتا ارزان هستند که می توانند در کنار درمان های رایج یا حتی جایگزین روش های دارویی استفاده گردند. امید است که ازاین دست مطالعات در جهت عملکرد مبتنی بر شواهد در کاهش خستگی مبتلایان به سرطان استفاده گردد.
  کلیدواژگان: خستگی مرتبط با سرطان، مداخلات غیر دارویی، ورزش، طب مکمل، جایگزین، خواب، تغذیه
 • شهریار کرمی، نازنین قبادی، حسن کرمی صفحات 123-113
  با افزایش جمعیت،ضربه های صورت و دهان و شکستگی دندان ها پیامدی شایع است. در طی ضربه به دهان، علیرغم شکستگی دندان می تواند آسیب به فک فوقانی و تحتانی مهره های گردنی، بافت نرم گلوت نیز ایجاد شود. شکستگی دندان ها برحسب شدت به درجاتی تقسیم می شوند. هریک از انواع شکستگی ها راهکار تشخیصی و درمانی مخصوص به خود را دارد که گاهی فقط محدود به اقدامات حمایتی می شود ولی عدم تشخیص به موقع ضایعه و به کار بستن اقدام درمانی مناسب می تواند منجر به عوارض جدی و پرهزینه گردد. مقاله اخیر مروری بر انواع شکستگی دندانی و اقدامات تشخیصی و درمانی هریک از آن ها را دارد.
  کلیدواژگان: تشخیصی درمانی، شکستگی دندان، کودکان، ضربه، اقدام دندانی
|
 • Masoud Ghanbari, Majid Saeedi, Amir Mohammad Mortazavian Pages 1-15
  The health and wellness of human beings is largely dictated by the consumption of nutritious foods. Food bioactive compounds are natural components that have biological activity and in some instances provide nutritional value. They play an important role in the community health and safety due to confirmed roles in human growth and development, besides reducing disease risks. Consumption of biologically active ingredients in fruits and vegetables has been linked to helping combat diseases like cancer, CVDs, obesity and GI tract disorders. There has been much research activity recently on the types of food items and other natural products (mainly of plant origin) and their possibility of being sources of therapeutic and prophylactic agents. The types of foods in this regard are those functional foods that, when consumed regularly and appropriately, can result in beneficial health effects beyond their natural properties Manufacturers often cannot simply add a nutraceutical to a food when formulating functional foods that have acceptable sensory appeal as well as the desired health benefits. The appropriate application of encapsulation for stabilizing nutraceuticals enables their effective delivery through food. The careful design of the delivery system helps protect sensitive nutraceuticals from the environment and processing stresses encountered during food manufacture, and prevents undesirable interactions of the nutraceutical with components in the food matrix.The increased interest for these products could benefit both consumers and the industry, through contributions to improve consumers’ quality of life, adding value to industrial residues and generating more patents in these sectors.
  Keywords: Nutraceuticals, Bioactives, Encapsulation, Delivery systems, Functional food
 • Majid Pourfaraj Omran, Abbas Bakhshipour, Majid Mahmoud Alilou Pages 16-34
  The aim of this study is investigation cognitive and metacognitive theories and recent researches about obsessive - compulsive disorder (OCD). Salkovskis believes that critical cognitive component in OCD is inflated responsibility that a person has for her/him intrusive thoughts, this responsibility was caused naturalization behavior. In Rachman theory metacognitive bias such as thought- action fusion (TAF) has more important role. This bias increase responsibility and guilt. Also, this bias could increase compulsion for decreas those feeling. In Wells metacognitive theory is emphasized to metacognitive believes for example; lake of cognitive confidence, TAF, thought-event fusion and thought- object fusion. According to Clark cognitive thought control theory, existence some vulnerabilities such as anxiety trait, negative mood and metacognitive believes with interaction negative mood and events cause intrusive thoughts and unsuccessful try to control them intensify these thoughts. In sum, according to Obsessive Compulsive Cognitions Working Group (OCCWG) six cardinal cognitive pathology of OCD include: inflated responsibility, overestimation of threat and liklihood, TAF , overimportance and control thoughts, perfectionism and intolerance of uncertainty, that in this article the relation of these factors and their relation with OCD symptoms was studied.
  Keywords: Cognition_Metacognition_Obsessive - Compulsive Disorder_Pathology
 • Ehsan Abedini, Mahmood Moosazadeh, Ghasem Abedi, Farideh Rostami, Jalil Shojaee Pages 35-49
  Reported rates of awareness and observation of patient`s rights inside the country are very different. Likely in this regard, a systematic review can present a closer detail and coordination of subject to better decision-making and policy. So, this systematic review study was performed to determine the health services providers` viewpoint about the awareness and observation of patient`s rights in Iran.
  Iranian prior related studies published in inner and outer databases were searched with keywords such as; patient`s rights, patient`s rights in Iran, patient bill of right, patient bill Iran and its equivalent Persian word and finally, relevant documents were entered to the study using systematic review studies criteria.
  Health service providers` average awareness of patient`s rights was variable from 5.1 to 95.5 percent and also was variable for patient`s rights charter from 1.8 to 93 percent. In other words, health service providers` overall awareness rate was 34.5 percent in good level, 46 percent in moderate percent and 19.5 percent in weak level. Also, health service providers` overall observation rate was 72.5 percent.
  Simple review of studied documents in this survey showed that average awareness of patient`s rights places in low level. So, the compilation of comprehensive educational program in the form of training employee must recurrently consider with the health policy makers till reach to the acceptable level in Iran.
  Keywords: patient's rights, awareness, observation, service providers, health
 • Ramezani Atena* Pages 50-64
  In the past, it was more focused on the role of vitamin D in biological activities, such as maintaining mineral homeostasis and regulation of bone turnover. While recently the importance of this vitamin further enhanced by the identification of vitamin D receptors in various tissues including lymphocytes T, macrophages, thymus tissue and pancreatic beta cells. According to high prevalence chronic diseases and widespread vitamin D deficiency in the world, the present review study was to investigate the relationship between vitamin D and effective metabolism of biomarkers. In order to find the available studies on the role of vitamin D in inflammation, adiponectin, insulin resistance in chronic diseases and perform a review study search was done the databases Medline, Pub med, Science Direct. Recent evidence suggests that vitamin D plays an important role in regulating the inflammatory process involved in the development and progression of chronic diseases. Since the inflammatory process can interfere with normal glucose metabolism and insulin signaling pathways that affect insulin resistance, this hypothesis is whether vitamin D can be effective through the inflammatory process and adiponectin on glucose homeostasis. According to epidemiological and clinical data, the beneficial effects of vitamin D primarily by increasing insulin sensitivity and secretion and the subsequent impact on the inflammatory process. The need for further studies with emphasis on the role of anti-inflammatory vitamin D as a result of the relationship between vitamin D and chronic disease in cardiovascular disease and diabetes-related disorders seems to be necessary.
  Keywords: Vitamin D, Glucose Tolerance, Inflammatory Markers, Adiponectin
 • Omid Sadeghi, Azam Arsanjani Shirazi, Hamid Rasad, Naseh Pahlavani, Mahdieh Bagheri Bidakhavidi, Masoud Rezaie, Morteza Nasiri Pages 65-75
  Homocysteine is a sulfur-containing amino acid, which is derived from demethylation of methionine. Current evidences have shown that elevated serum levels of homocysteine can lead to migraine, and exacerbate the severity and frequency of migraine attacks. Some investigations have indicated that vitamin supplementations with vitamin B6, B9 and B12 can decrease serum levels of homocysteine, and be effective in alleviating of severity and frequency of migraine attacks. So, this study aimed to review evidences on association of serum homocysteine levels with migraine and effects of vitamin supplementations with vitamin B6, B9 and B12 on it. This review was done by searching on PubMed, Scopus, Science Direct and Web of Science by entering migraine, headache, homocysteine, vitamin B6, vitamin B9, folic acid and “vitamin B12 as keywords. In this study, clinical trial, cross-sectional, retrospective and prospective studies which were published during 2000 to 2015 were reviewed. We included studies that were diagnosed migraine based on international headache society criteria and were done on human, and excluded non-English language articles and studies that investigated pulsating headaches as the main aim. In most evaluated studies, homocysteine levels were significantly higher in patients with migraine, especially migraine with aura, compared to control group and healthy subjects. Vitamin supplementations with B6, B9 and B12 decreased the homocysteine levels, severity attacks and its related disabilities; however, results on frequency of migraine attacks were inconsistent. Based on results, it seems that low levels of homocysteine with vitamin supplementations with B6, B9 and B12 can decrease severity and disabilities of migraine, although more studies are suggested due to few studies in this regard.
  Keywords: Migraine, Headache, Homocysteine, Vitamin B6, Vitamin B9, Folic acid, Vitamin B12
 • Nasim Tabrizi, Mahmoud Abedini, Narges Karimi Pages 76-95
  Fasting in holy month of Ramadan is an important obligation of Muslims and increases their physical and mental health. Fasting has no negative effect on incidence and course of most of neurological diseases, but results are controversial regarding few disorders. This systematic review aimed to investigate neurologic diseases, their etiology and the way to prevent them in Ramadan. In this systematic review, PubMed, ScienceDirect, Google scholar, Magiran, IranMedex and SID databases were searched by relevant keywords for time interval of 2000-2014. Based on results, fasting has no effect on hemorrhagic and arterial ischemic strokes. The incidence of cerebral venous thrombosis increases in Ramadan with the main etiology of taking oral contraceptive pills(OCPs). Fasting has no adverse effect and probably improve the quality of life in mildly disabled multiple sclerosis patients. But it is not recommended in patients with severe disability. The effect of fasting on seizure and headache has controversial results. Incorrect medication use by patients, taking OCPs and absence of appropriate medical advices are the most common underlying factors of increased incidence of neurologic diseases during fasting. Therefore, rise of public awareness and reasonable medical advices could be helpful in prevention of neurologic diseases during fasting.
  Keywords: Ramadan, Fasting, Stroke, Seizure, Headache
 • Mostafa Rad, Mahboube Mohebbi, Fatemeh Borzoee Pages 96-112
  Cancer-related fatigue is one of the most common and most distressing side effects of cancer and its treatment. Non-pharmacological interventions may have lower side effects. The aim of this study was to evaluate non-pharmacological approaches to treat cancer related fatigue. We searched the databases of ISI, Medline, Google scholar, SID, Magiran and Iranmedex, The literature search was conducted between the years 1980-2014. The results of 87 full text relevant articles were evaluated. Most evidence, suggests the effectiveness of exercise and acupuncture on reducing cancer-related fatigue during and after cancer treatments. Studies on psychosocial support, sleep and nutrition promotion, and some of complementary and alternative medicine, such as massage, touch, herbal medicine, yoga, relaxation and meditation are possibly useful and effective to reduce or eliminate the cancer-related fatigue. All treatments discussed in this study were noninvasive(except acupuncture), low risk and relatively inexpensive methods, which can be used with current treatments or even be replaced for drugs. It is hoped that these studies will be used for evidence-based practice to reduce fatigue in cancer patients.
  Keywords: Cancer-Related Fatigue, Non, Pharmacological Interventions, Exercise, Complementary, Alternative Medicine, Sleep, Nutrition
 • Shahryar Karami, Nazanin Ghobadi, Hasan Karami Pages 123-113
  Nowadays, Population growth is associated with trauma to the face and mouth and consequently tooth fractures are common events in societies. During trauma to the mouth and dental fracture, damage to the upper and lower jaw, cervical spines and soft tissues of the throat also can occur. Dental fractures are classified based on their severity. Each type of dental fracture has specific diagnostic and therapeutic approaches and sometime the management only limited to supportive techniques. Delay in diagnosis and failure in the use of proper therapies can lead to severe side effects and high costs. Herein we ought to review the kinds of dental fractures and the diagnostic and therapeutic approached.
  Keywords: Diagnostic medical, Dental fractures, Children, Trauma, Dental procedures