فهرست مطالب

نقاشان امروز - پیاپی 5 (پاییز 1395)
 • پیاپی 5 (پاییز 1395)
 • 92 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/11/10
 • تعداد عناوین: 22
|
 • بوم نخست
  صفحه 2
 • نقاشان امروز
 • نصف پر، نصف خالی / یشین چیانگ
  سرور صدری صفحه 4
 • رنگ و جریان / امیلی لنز
  سوسن مستوفی صفحه 6
 • استحاله در آهن / درنگی در آثار حمیده صادقیه
  بابک توانایی صفحه 10
 • اسطوره میراثی برای هنر امروز / بررسی آثار عظیم مرکباتچی
  بابک توانایی صفحه 14
 • حمله خاکستری ها / مریم آزاد فلاح
  فرزانه رحمانیان صفحه 18
 • نیم نگاه
 • چرا دیوار مدارس؟
  همایون ثابتی مطلق صفحه 23
 • نقاشی های دیواری صرفا نقاشی نیستند
  لیلا اسلامی صفحه 24
 • پیوندی میان دیروز و امروز
  عرفان شهیاد صفحه 28
 • کادرهای نظم پذیر
  حسام طباطبایی صفحه 32
 • آموختنی
 • برخورد موم و آب
  مرجان عرب صفحه 35
 • دنیای ابزار «حداکثر بهره برداری از ابزار نقاشی»
  سوسن مستوفیان صفحه 38
 • دروس مقدماتی در طراحی / مارگارت دیویدسون
  سوسن مستوفیان صفحات 42-5
 • رنگ ها و شیدایی
 • آبستره با نشاط / نمایش تابلوه ا و ساخته های چوبی گاروآنتریسیان
  جان اهورن ترجمه: سوسن مستوفیان صفحه 47
 • هبوط متبرک در فرانموند احساس / سهیل مختار
  بابک توانایی صفحه 50
 • سفر طولانی حلزون بر دامنه کوه فوجی / رضا نصرتی
  حافظ روحانی صفحه 56
 • با همه ی تلخی های مان / درباره ی آثار بهمن محمدی
  حافظ روحانی صفحه 60
 • پرسشی تازه در تجربه های مشترک در میان نیست / درنگی در آثار مرجان نعمتی
  بابک توانایی صفحه 64
 • بی کرانگی رویا / نازنین خسرونیا
  فرزانه رحمانیان صفحه 68
 • نیم رخ
 • تاملی بر مفهوم معاصر و ضرب آهنگ کاوی / در آثار استاد مهدی حسینی
  بابک توانایی صفحه 75
 • جهان عینی و جهان ذهنی یک نقاش / استاد حبیب توحیدی
  نازنین خسرونیا صفحه 82
 • هنرمندان و خوانندگان نشریه
  حمید توکلی صفحه 88