فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 9 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیر محسن راه نجات*، وحید دنیوی، ارسیا تقوی، مرتضی اکبری، حسن شاهمیری صفحات 5-14
  مقدمه
  یکی از آسیب ها و نتایج ناگوار جنگ ها، واکنش ناشی از استرس جنگ (CSR) نام دارد. CSR شامل طیف وسیعی از آسیب های جسمی، روانی و رفتاری است که به دنبال جنگ ایجاد می شود. هدف از انجام این مطالعه مرور علائم و نشانه های CSR و نحوه پیشگیری و درمان این عارضه است.
  روش کار
  مقاله پیش رو حاصل یک مطالعه مروری ساختارمند است که با استفاده از کلید واژگان استرس، جنگ، واکنش روانی و جسمی در یک فاصله زمانی 10 ساله در پایگاه های اطلاعاتی پاپ مد (Pub Med) و گوگل اسکولار (Google Scholar)، الزویر (Elsevier) و دستنامه روانشناسی نظامی، رویان گال و دیوید منگلدزورف، روانشناسی نظامی: کاربرد بالینی و عملیاتی، کری اچ کندی و اریک ای زیلمر و دستنامه روانشناسی نظامی آکسفورد، جانیس اچ. لورنس مایکل دی. ماتیوز، انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر واکنش های ناشی از استرس جنگ روی عملکرد و کارایی نیروهای نظامی در طول جنگ های به عمل آمده در ادوار مختلف تاریخ است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت کنترل و پیشگیری از واکنش های روانی ناشی از استرس جنگ در ارتقای عملکرد یگان های نظامی، داشتن برنامه های کنترل، پیشگیری و درمان در این زمینه مهم می باشد.
  کلیدواژگان: استرس جنگ، پیشگیری و درمان
 • محمود چاقری*، شهرام توفیقی، علی عقیقی صفحات 15-26
  مقدمه
  با وجود صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران، آمریکا و اسرائیل و متحدان شان بارها آن را تهدید به حمله نظامی نموده اند. در این میان لازم است بهداری رزمی نیروهای مسلح ایران، همگام با سایر یگان های نظامی کشور، از آمادگی کامل جهت حمایت های امدادی، بهداشتی و درمانی برخوردار باشد. این تحقیق کوشیده است الزامات سازمانی لازم برای ارتقاء آمادگی بهداری رزمی نیروهای مسلح ایران را ارائه دهد.
  روش کار
  تحقیق حاضر تحلیلی-کاربردی از نوع آینده پژوهی بوده، گردآوری داده ها از بانک های اطلاعاتی شامل: مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، گوگل اسکولار (Google scholar)، پاپ مد (Pub Med)، بانک های اطلاعاتی عمومی و نیز مطالب و اخبار منتشر شده انجام گرفته است. جامعه تحقیق شامل کلیه مطالب در زمینهٔ تهدیدات نظامی علیه ایران و ویژگی های بهداری رزمی در نبرد نامتقارن بوده، نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده و گزاره ها به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شده اند. در این تحقیق اطلاعات، در دو زمینه تهدیدات نظامی علیه ایران و بهداری رزمی در نبرد نامتقارن گردآوری شده است. تحلیل اطلاعات به روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از بسط نظام مقوله ای استقرائی (Induction Analysis) صورت گرفته است. در این مقاله با کدگذاری مقوله ها و با توجه به نوع تهدیدات موجود و اصول حاکم بر بهداری رزمی درنبرد نامتقارن به تجزیه وتحلیل داده ها و بحث پیرامون الزامات بهداری رزمی ایران پرداخته شده است.
  یافته ها
  بهداری رزمی درنبرد نامتقارن از اصولی چون چالاکی، ساخت ارگانیک، فناوری پیشرفته و پرتابل، تمرکز و رسمیت پائین، ساختار شبکه ای، برخورداری از فرماندهان مجرب و آشنا به فنون نظامی، برخورداری از ساختار متغیر و پراکنده و کوچک و نیز برخورداری از قدرت پیش بینی و واکنش سریع تبعیت می نماید. از طرف دیگر تهدیدات نظامی، عمدتا از سوی بخش هوائی و دریایی علیه ایران متمرکز بوده و به صورت برق آسا و کوتاه مدت، دارای برنامه ریزی انعطاف پذیر، عملیات پویا، جنگ فضا محور، تسلیحات جدید، اجرای عملیات در دوردست ها و استفاده کمتر از نیروی زمینی از ویژگی های حملات نظامی امریکا و متحدانش خواهد بود.
  نتیجه گیری
  تاکید هر چه بیشتر بر سرعت عمل، تجهیز شدن به وسایل امدادی مدرن و سیار، توسعه امداد هوائی و دریایی، تدارک دیدن مراکز امدادی درمانی مخفی، شناسایی مراکز نظامی مورد تهدید و کسب آمادگی های لازم، ارتقاء قدرت پیش بینی و واکنش سریع نسبت به وضعیت های متغیر، آشنایی با مصدومیت های حاصل از تسلیحات جدید، آشنایی بیشتر با فنون استتار و اختفاء، توسعه و ارتقاء آموزش های خودامدادی و دگر امدادی، هماهنگی کامل با نظام بهداشتی درمانی و امدادی غیرنظامی و نیز توسعه مراکز درمانی سیار در سواحل جنوبی از راهبردهای اساسی برای ارتقاء توان بهداری رزمی نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات آتی است.
  کلیدواژگان: بهداری رزمی، نبرد نامتقارن، تهدید، الزامات سازمانی
 • محمدرضا خوشرو*، حسن حسینی منفرد صفحات 27-32
  مقدمه
  تهدید عوامل شیمیایی و میکروبی هم در بعد نظامی و هم غیرنظامی اجتناب ناپذیر است. روش های حفاظت تنفسی وقتی افراد نظامی و غیرنظامی در معرض چنین عواملی قرار می گیرند خیلی مهم است.
  روش کار
  در این تحقیق واکنش های سم زدایی عوامل شیمیایی سمی بر روی دو نوع کربن فعال نظامی بنام ASC-pyridin حاوی Cu (II)، Cr(VI)، Ag (I) و pyridine و ASZMT-TEDA شامل Cu (II)، Ag (I)، Zn (II)، Mo (VI) و TEDA مطالعه شده است.
  یافته ها
  عوامل شیمیایی ناپایدار مانند سیانوژن کلرید، هیدروژن سیانید، سیانوژن برومید، آرسین، کلر، فسژن و دی فسژن (به علت داشتن فشار بخار بالا و جذب سطحی پایین فیزیکی روی کربن فعال فیلتر تنفسی) تهدید بالقوه به حساب می آیند. اضافه شدن نمک های عناصر واسطه و آمین ها به کربن فعال، خنثی سازی عوامل ناپایدار سمی را بهبود می دهد.
  نتیجه گیری
  دو نوع کربن فعال نظامی برای خنثی سازی عوامل شیمیایی سمی ناپایدار وجود دارد. کربن ASC-pyridin به علت حضور Cr(VI) ویژگی سرطان زایی دارد؛ بنابراین استفاده آن محدود و کربن نظامی ASZMT-TEDA به طور وسیع در پالایه های تنفسی استفاده می شود. در این نوع کربن Zn (II)، Mo (VI) بجای Cr(VI) جایگزین شده است که بدون کاهش بازدهی مشکلات ذکر شده را نیز مرتفع نموده است.
  کلیدواژگان: رفع آلودگی، شبه عامل، فتوکاتالیز نانو کامپوزیت، عوامل شیمیایی سمی
 • نسرین بابایی ساری، شهلا علیاری*، امیر حسین پیشگویی، محمد جعفری صفحات 33-40
  مقدمه
  با توجه به روند رو به رشد کاربرد و استفاده از منابع و مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای و احتمال استفاده از سلاح های غیرمتعارف، ضرورت آمادگی پرستاران خصوصا در بیمارستان های نظامی در مواجهه با حوادث هسته ای غیر قابل انکار است. در این بین آمادگی پرستاران به عنوان کادر درمان در مواجهه با حوادث هسته ای، نقش مهمی در کاهش عواقب خواهد داشت. لذا این مقاله با هدف آشنا کردن همکاران پرستار با چگونگی آلودگی زدایی از مصدومین حوادث هسته ای، تدوین شده است.
  روش کار
  مقاله حاضر مقاله ای مروری است که از طریق مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی در سایت هایSID، Google، pub med، با کلید واژه (پرستار، بحران، حوادث هسته ای) در بین مقالات از سال های 2000 تا 2013 انجام شده است.
  یافته ها
  جهت مواجهه با انبوه مصدومین حوادث هسته ای، برنامه ریزی دقیق و آموزش های لازم برای پرستاران جهت فعالیت موثر، ضروری است زیرا پرستاران اغلب اولین پاسخگویان در بحران هستند و به عنوان خط مقدم امداد و نجات محسوب می شوند. با برنامه ریزی کافی و آموزش در اداره ی مصدومان، آسیب ها و مرگ و میر کاهش می یابد. در این مقاله در مورد تریاژ مصدومین، مراحل خارج کردن لباس مصدوم، آلودگی زدایی از زخم، مخاطات، پوست سالم و اقدامات درمانی و حمایتی در مصدومین حوادث هسته ای بحث شده است.
  نتیجه گیری
  آمادگی پرستاران در شناخت حوادث هسته ای، سهم بزرگی در اداره بحران خواهد داشت. پرستار برای اینکه بتواند در مواجه با حوادث هسته ای به بهترین نحو، نقش خود را ایفا نماید، باید دارای پایه علمی قوی و مهارت کافی بوده و قادر به گرفتن تصمیمات سریع و بیان آنها به سایر اعضای تیم باشد. لذا لازم است آموزش های لازم به طرق مختلف از جمله دوره های باز آموزی بلند مدت و کوتاه مدت، کارگاه آموزشی و...جهت توانمندسازی پرستاران برای مواجهه با مصدوم حوادث هسته ای ارائه گردد.
  کلیدواژگان: پرستار، بحران، حوادث هسته ای
 • مژگان مهاجری ایروانی، فاطمه نقیبی، مرتضی مطهری نیا صفحات 41-50
  مقدمه
  در این مقاله، سلاحی نوین معرفی می شود که طبق گزارش ها قدرت تخریب، کنترل از راه دور بودن، دقت مکانی و زمانی آن، تعیین تدریجی و یا لحظه ای بودن حمله و از همه مهم تر پنهان بودن حمله از جوامع بین المللی از همه سلاح هایی که تاکنون توسط بشر ساخته شده است، بیشتر می باشد. مکانیسم هارپ به این صورت است که با استفاده از صدها و یا شاید هزاران آنتن عظیم، امواجی از سطح زمین به لایه یونوسفر جو زمین ارسال می کند و با تحت تاثیر قرار دادن این لایه جوی تاثیرات بالقوه زیادی بر هر نقطه از کره زمین می تواند ایجاد کند. از جمله اطلاعاتی که در مورد تاثیرات این سلاح تاکنون منتشر شده است می توان به ایجاد سونامی، زلزله، آتش فشان، خشکسالی، موج سرما و یخبندان، کشف معادن و تاسیسات زیر زمینی، ایجاد اختلال در کامپیوتر هواپیما ها و جت ها و زیر دریایی ها، ایجاد دیوار رادیویی و... اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که این اطلاعات به دو منظور انتشار یافته است که یکی برملا شدن تصادفی این اطلاعات به خاطر وسعت منابع جاسوسی و ارتباطات است و دیگری برملا شدن عمدی و بزرگنمایی شده این اطلاعات به منظور ایجاد ترس و تحت کنترل گرفتن کشورها می باشد.
  روش کار
  در این مقاله که از نوع مروری است، پس از جستجو کلمات کلیدی در بانک های اطلاعاتی معتبر سعی شده است اطلاعاتی که معمولا به صورت معتبر در مراجع ذکر شده است بیان شود. لذا ابتدا به توضیحاتی در مورد پدیده هارپ پرداخته می شود.
  یافته ها
  هدف از این مطالعه شناسایی مکانیسم و تاثیرات هارپ و روش های مقابله ای موجود با آن است که تا به امروز از سوی سازمان ها و موسسات داخلی و خارجی ارائه شده است. همچنین راهکارهای مقابله ای جدیدی نیز پیشنهاد شده است.
  نتیجه گیری
  در این مقاله به طور کلی سعی بر این بود که پروژه های تغییرات آب وهوا و راه کارهای مقابله با این پروژه ها بیان شود. لذا در تحقیقات و مقالات بعدی پیشنهاد می شود طراحی و طبقه بندی بانک های اطلاعاتی در این زمینه صورت گیرد و سامانه های راداری و کامپیوتری مناسب در جهت تشخیص این حملات در مناطق مختلف کشور قرار داده شود.
  کلیدواژگان: سلاح هارپ، لایه یونوسفر، آنتن ها و توربین ها، زلزله هائیتی
 • علی عسگری، سعید سلیمان میگونی* صفحات 51-57
  در سال 2015 بدنبال وقوع همه گیری یک بیماری ویروسی در امریکای جنوبی وضعیت اضطراری از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شد. این بیماری که بعدها مشخص شد تب زیکا است ناشی از بروز مجدد یک بیماری ویروسی بوده که از حدود 70 سال قبل شناسایی شد. علائم این این بیماری بصورت غیر اختصاصی و شبیه اغلب عفونتهای ویروسی است. شاید اهمیت اصلی این بیماری ویروسی در ایجاد عوارض آن در خانمهای باردار بخصوص میکروسفالی باشد. در این مقاله مروری که با استفاده از واژگان کلیدی زیکا ویروس و اپیدمی در پایگاه های پابمد، اسکوپیوس و گوگل اسکولار نوشته شده است به مرور تاریخچه، علائم بالینی، عوارض، درمان و پیشگیری پرداخته شده است.
|
 • Rahnejat. Am *, Donyavi. V., Taghva. A., Akbari. M., Shahmiri. H Pages 5-14
  Introduction
  Combat stress reaction (CSR) is a trauma and one of the unpleasant results of war. CSR includes a wide range of physical, psychological and behavioral injuries that occur after the war. The present study reviews signs and symptoms of CSR as well as how to prevent and treatment this condition.
  Method
  This article is written based on a systematic review, which is conducted in Pup med, Google scholar and Elsevier, Handbook of Military Psychology edited by Reuven Gal and David Mangelsdorff, Military psychology: clinical and operational applications / edited by Carrie H. Kennedy, Eric A. Zillmer and The Oxford Handbook of Military Psychology edited by Janice H. Laurence Michael D. Matthews in a ten-year time frame; with Combat stress, physical and psychological reaction as keywords.
  Findings: Results show the effect of Combat stress on performance and efficiency of military personnel at war throughout different historical periods.
  Conclusion
  Combat stress significantly affects the performance of military units; therefore, it's important to design plans to control, prevent and treat this condition.
  Keywords: Combat stress, prevention, treatment
 • Chaghary M. *, Tofighi Sh, Aghighi A Pages 15-26
  Introduction
  Despite of Iran’s peaceful nuclear activity, America and Israel and their allies repeatedly have treated Iran to military attack. Inthis condition the military health care system of Iran along with other parts of Iran’s military system, should be ready to providehealth care service supports. This research has tried to provide organizationalrequirements for improving preparedness of military medicine of Iran.
  Methods
  This study is analytical-applicativeand itis a futures study. Information gatheredfrom: related books, Google scholar, Pub med, general databases and other released news. Population included of allsubjectsin the field ofmilitary threatsagainst Iran and characteristics of military medicine. Samplingwas Purposeful and propositions selected as samples. In this study information, gathered in two fields,military threats and military health care system in asymmetric battle. Analysis of data was donethrough induction analysis.
  Results
  Military health care system in asymmetric warfare follows from principlessuch as:agility, organic structure, advanced and portable technology, low organizational concentration and formalization, matrix structure,experienced commanders familiar with military techniques, changing and scattered and small structure, predictive ability and also quick Reaction.Moreover,military threats mainly focused on Iran by air and marine sectors. Threats will be blitz, short term, with flexible scheduling and dynamic operating, based on space- war and new military bases. Operation in afar and less use of ground forces will be characteristics of militaryattacks
  Conclusion
  More emphasis on quick reaction, equipping modern relief devices, developing the air and marine rescue, providing secret headquarters, identifying threatened military centersand obtain the necessary preparations, improving the predictive ability,rapid response to changing conditions, familiarity with the new weapons’ harm, more familiarity with the techniques of camouflage and concealment, developmentand promotion of self and another one relief educations, coordinationwiththe civilian health care system and development of mobile health centers in the South Coasts, are basic strategies for improving the ability of military health care system in facing with the futurethreats.
  Keywords: Military medicine, Asymmetric warfare, Threat, Organizationalrequirements
 • Khoshroumr *, Hosseini, Monfared H Pages 27-32
  Introdution: The threat of chemical and biological agents both in military and in civilian is inevitable. The respiratory protection method for civilian and military people is very important when they expose to such agents.
  Methods
  This two military activated carbon called ASC-pyridin containing Cu (II), Cr (VI), Ag (I), pyridine and ASZMT-TEDA contains Cu (II), Ag (I), Zn (II), Mo (VI) and TEDA are studied to neutralize the unstable toxic chemical agents.
  Results
  Unstable chemical agents such as cyanogen chloride, hydrogen cyanide, cyanogen bromide, arsine, chlorine, phosgene and diphosgene (because of high vapor pressure and low physical adsorption on activated carbon of breathing filter) are considered a potential threat. Added transition metals salts and amines to activated carbon, could improve neutralization of unstable agents.
  Conclusion
  There are two kinds of military activated carbon for neutralized of unstable toxic chemical agents. ASC-pyridin military activated carbon, due to the Cr (VI) has carcinogenic properties.Then its uses has been limited and ASZMT-TEDA carbon is used widely in respiratory filters. In this type Zn (II), Mo (VI) replaced by Cr (VI) that solved the mentioned problems without reducing efficiency
  Keywords: Decontamination, Simulant agents, photocatalysts nanocomposite, toxicchemical agents
 • Babaei Sari N., Aliyari Sh *, Pishguei A. M, Jafari M Pages 33-40
  Introduction
  Regarding the ever increasing application and peaceful utility of nuclear energy resources and possibility of using non-conventional weapons, necessity of preparation for nuclear injured people and specifically in military hospitals is inevitable. Preparation of nurses as caring staff would be of great importance in reduction of the event consequences. Therefore, this paper aims at familiarizing the nurses with nuclear injures decontamination.
  Materials And Methods
  The present paper is an overview conducted through library studies and searching websites as SID, Pub Med and Google as well as keywords including "Nurse, crisis, nuclear events" in 2000-2013.
  Findings: To encounter the great number of the nuclear events, it is required to have a precise planning and proper educations and training for nurses. Because they are the first responsible individuals in crises and the front line of relief and rescue. Morality reduces among injured people through planning and education. In this paper we are going to discuss about triage, undressing decontaminating the polluted wounds, healthy skins as well as support and treatment of the injured individuals, in details.
  Conclusion
  Nurses readiness in recognition of nuclear events has a crucial share in crisis management. Nurses must have a strong scientific basis and skills in order to take rapid decisions and to explain them to others. Hence, it is required to provide the nurses with necessity educations in various ways including long term and short term retraining and workshop.
  Keywords: Nurse, Crisis, Nuclear events
 • M. Immigrant Iravanian, F. Naghibi, M. Motaharinia Pages 41-50
  Introduction
  In this paper, we introduce a new weapon that reportedly destructive power, remote control, accuracy where and when it determines the moment of the attack and, most importantly gradual or hide the attack on the international community all weapons that have been made by men is greater. Create. Including information that has been published on the effects of these weapons can be used to create tsunamis, earthquakes, volcanoes, droughts, cold waves and frost, mines and underground facilities, disrupting the computer and jet aircraft and submarines, creating radio walls and so on. World, which they have attributed to Harp. It also has satellite images of vast land with enormous antennas and wind turbines are published in several. countries. It also suggested new ways of coping
  Keywords: arms Harp, ionosphere, antennas, wind turbines, Haiti earthquake