فهرست مطالب

نجوم - سال بیست و ششم شماره 3 (پیاپی 260، بهمن و اسفند 1395)
 • سال بیست و ششم شماره 3 (پیاپی 260، بهمن و اسفند 1395)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/12/05
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سرمقاله/ یادداشت سردبیر
 • تاسواره ها و هدف علمی/ رصدخانه ملی و رسانه ها
  رضا منصوری، کاظم کوکرم صفحه 5
 • یک نگاه
  صفحه 8
 • تازه ها
 • دو خبر از ھمسایه زمین/ نخستین تصویربرداری مستقیم از گردش سیاره ھای فراخورشیدی/ رونمایی از ماھواره ناھید 1 و سامانه انتقال مداری در روز ملی فناوری فضایی/ پیشبینی احتمال برخورد دو ستاره و ظھور نواختر
  صفحه 10
 • موفقیتی مھم برای موشک سایوز/ موفقیت تیم ایران در المپیاد جھانی نجوم / درگذشت دو چھره نامدار
  عباس کیازاده اقدم، محمد عادل پور صفحه 11
 • آلودگی نوری
 • به احترام زمین / آنچه از مراسم ساعت زمین و چگونگی برگزاری آن باید بدانید
  حامد میرزاخلیل صفحه 12
 • پرونده
 • دنیای تاسواره ھا / مروری بر ماھواره ھای کوچکی که به کاربری ھای متنوع آنھا برای ایجاد تحول در صنایع فضایی امید زیادی داریم
  ایمان حسیبی صفحه 14
 • تاسواره ھا و دانش فضایی
  پوریا پیرزاده صفحه 18
 • اکتشاف زیر چتر تاسواره / نگاھی به برنامه آموزشی کشورھایی که از ظرفیت تاسواره در گسترش علم و فناوری بھره میبرند
  ایمان بھمن جھرمی صفحه 20
 • جایزه ای برای ایده برتر (بسیاری از شاخه ھای علمی با به کارگیری تاسواره ھا به عصر تازه ای از اکتشافات وارد میشوند)/ جایزه نوآر به تعیین بھترین ھدف علمی برای تاسواره ھا اھدا میشود
  ایمان حسیبی صفحه 23
 • انقلاب در ساخت ماھواره ھا / گفت و گوی اختصاصی نجوم با پیام بنازاده، دانش پژوه سابق المپیاد نجوم وکارآفرین جوانی که شرکتش آینده فناوری طراحی و تولید ماھواره ھا را دگرگون خواھد کرد
  پیمان اکبرنیا صفحه 24
 • نقشه آسمان
  صفحه 24
 • چشم به راه رصدخانه ملی / 2سال از ورود آینه تلسکوپ، 8 سال از قطعی شدن محل ساخت و 17 سال از تصویب طرح رصدخانه ملی ایران میگذرد
  پوریا ناظمی صفحه 28
 • سوگلی ھای منجمان / برای رصد پنج پدیده نجومی برگزیده سال 96 آماده شوید
  علی ابراھیمی سراجی صفحه 30
 • رویای سفر میان ستاره ای / با چھار ستاره ای آشنا شوید که تاثیر عمیقی بر فرھنگ و ادبیات بشر گذاشته اند
  محمدصالح تیمار صفحه 32
 • پدیده ھای نجومی اسفند 95 و فروردین 96
  علی ابراھیمی سراجی، محمدحسین الماسی صفحه 36
 • دیدار با ستارگان / راهنمای رصد و طراحی از خوشه های بازمنتخب اعماق آسمان
  محمدصالح تیمار، حامد سلیمانی صفحه 38
 • داستان زمین و زمان / برای آنھا که خیال میکنند از ھمه چیز شب و روز و گردش ایام باخبرند
  جلال حجتی فھیم صفحه 42
 • یادداشت
 • ظرافت های کبیسه گیری در تقویم ما
  علی اکبر نیری صفحه 47
 • قاب ژرف
 • جلوه های شب
  صفحه 48
 • گفت و گو
 • تنها مرجع اجتماع علمی است
  صفحه 50
 • ویزه علاقمندان فیزیک
  صفحه 52
 • فضانوردی
 • آرزوهای زنانه
  سیروس برزو صفحه 56
 • تازه های سال
 • زمین 360 درجه چخید
  هدا عربشاهی صفحه 58
 • یادداشت
 • ماجای روس ها و شهاب سنگی که ضبط شد
  حامد پورخرسندی صفحه 59
 • راهنما
 • نجوم در ایران
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 62
 • ربع قرن پیش
  صفحه 63