فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 447 (اسفند 1395)
 • پیاپی 447 (اسفند 1395)
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/12/05
 • تعداد عناوین: 29
|
 • تحلیل ماه
 • تعریف تولید، واردات تراکتور و قطعات آن در کشورمان چگونه تعریف می شود؟
  صفحه 2
 • رئیس جمهوری در گفت و گو با شبکه یک سیما: بخش کشاورزی با حدود 6 درصد رشد به کمک بخش اقتصاد شتافت
  صفحه 5
 • پشتوانه ها برای پایداری تولید در بخش کشاورزی ضعیف هستند
  صفحه 8
 • راهکارهای چاره ساز برای رفع موانع کدام ها هستند؟
  صفحه 9
 • سخنی کوتاه با رئیس جمهور در راستای رفع دغدغه های توسعه اقتصاد به پشتوانه کشاورزی
  صفحه 10
 • سامانه آبیاری قطره ای، درد یا درمان آب؟
  حسین جعفری صفحه 14
 • مهندس اکبری در افتتاح نمایشگاه آبیاری: به کمک محققان و توانایی های فنی کشورمان آبیاری قطره ای توسعه می یابد
  صفحه 16
 • آبیاری زیرسطحی با تحقق وعده های مسئولان پایداری بهره وری را تضمین می کند
  صفحه 17
 • نقاط قوت و ضعف روش های مختلف آبیاری تحت فشار
  صفحه 18
 • بحران جهانی آب جدی است
  صفحه 23
 • نقش بخش خصوصی و دولت در استراتژی های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
  صفحه 24
 • کمینات مجهز به سایکلوتیلر یا روتوتیلر؟ کدام یک، برای چه نوع خاک و کدام محصولات مناسب هستند؟
  صفحه 26
 • سختی خاک، نوع آبیاری، قدرت تراکتور و مدیریت ها، استفاده بهینه از کمبینات ها را رقم می زنند
  صفحه 29
 • با بهره گیری از سیستم های شخم حداقل یا زراعت بدون شخم می توان تا حد چشمگیری از فرسایش خاک جلوگیری کرد
  صفحه 30
 • نقش مکانیزاسیون کشاورزی در کاهش ضایعات
  صفحه 32
 • نگاهی به وضعیت مکانیزاسیون سیب زمینی در کشور
  صفحه 34
 • سهم محصول استراتژیک گندم در تامین امنیت غذایی کشورها
  مهندس سیدسعادت موسوی، مهندس ستاره امیرخانی صفحه 38
 • اخبار کشاورزی فارس
  صفحه 40
 • رئیس اداره فناور یهای مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی فارس: تعداد 75 دستگاه انواع بذر کار با یارانه حداقل 7/5 میلیون تومان توزیع گردید
  صفحه 41
 • نقش هواشناسی و اقلیم شناسی
  صفحه 42
 • تاثیر کشاورزی حفاظتی بر تغییرات آب و هوا با یکدیگر
  صفحه 44
 • اثر سوزاندن بقایای گیاهی بر مقدار مواد آلی خاک
  نورالله تازیکه، محمدحسین ارزانش صفحه 46
 • شناخت و مبارزه با علف های هرز
  علی ارشقی صفحه 48
 • کودهای آلی کدام ها هستند و چه ویژگی هایی را می توان برای آنها متصور شد؟
  صفحه 50
 • اصول، فواید، انتخاب و شرایط پیوند زدن
  تهیه و تنظیم: مهندس غلامحسین ظفری، محمدرضا آهنین صفحه 54
 • مدیریت تسطیح و زهکشی دقیق اراضی کشاورزی
  علی عباسیان، محمدرضا غلامپور صفحه 56
 • در 8 ماه سال جاری، 3/5 میلیارد دلار محصولات کشاورزی صادر شد
  صفحه 60
 • پیشرفت فیزیکی 80 درصدی تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 شیراز با 125 میلیون دلار بانک جهانی
  صفحه 61
 • مقایسه توسعه در گیاه و انسان
 • مقایسه رشد و توسعه گیاهان با زندگی خودمان
  مهندس خداکرم جلالی صفحه 62