فهرست مطالب

حریق - پیاپی 57 (بهمن 1395)
 • پیاپی 57 (بهمن 1395)
 • 118 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/12/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اخبار تخصصی
  صفحه 30
 • تحلیل بازار
 • رشد بازار سیستم های حفاظت حریق تا سال 2022
  صفحه 34
 • اطفا حریق و امداد و نجات: مقاله تخصصی
 • اطفاء حریق بدون آب
  صفحه 42
 • تجهیزات اعلام و اطفای حریق: مقاله تخصصی
 • دتکتورهای شعله یا FLAME DETECTOR در سیستم های اعلام حریق
  صفحه 46
 • آتش نشان: مقاله تخصصی
 • ارتباطات و پشتیبانی خدمه آتش نشانی از راه دور
  صفحه 50
 • حفاظت حریق: مقاله تخصصی
 • ایمنی و آشکارسازی گاز در اتاق های باتری
  حامد کیشانی فراهانی صفحه 75
 • مفهوم Cross Zoning درسیستم های اطفاء اتوماتیک
  حامد کیشانی فراهانی صفحه 81
 • ایمنی: مقاله تخصصی
 • لزوم نگهداری و سرویس به موقع باتری های UPS در سیستم های حفاظتی و امنیتی نظری سیستم اعلام سرقت، اعلام و اطفاء
  صفحه 85