فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال هشتم شماره 21 (تابستان 1395)
 • سال هشتم شماره 21 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • منوچهر انصاری، شیدا اشرفی*، هدی جبلی صفحات 141-162
  توجه به محیط‏ زیست رکن اصلی تصمیم‏ گیری بسیاری از سازمان‎ ها در جهان است. آگاهی مصرف کنندگان و ذی‏نفعان از مسائل زیست‏ محیطی افزایش یافته است و دولت‏ ها قوانین سختگیرانه‏ ای را برای سازمان‎ های آلاینده اعمال کرده اند. مسئولیت زیست‏ محیطی سازمان ‎ها در ترکیب با نیاز سازمان ‎ها برای رقابت‏ پذیری، باعث رواج مفهوم نوآوری سبز گردیده‏ است. بدیهی است نوآوری سبز توسط سرمایه انسانی سبز که از پیامدهای زیست‏ محیطی حاصل از فعالیت‏ های سازمان شان آگاه هستند، شکل می گیرد. شرکت‏ های پیشگام، به‏ واسطه ترکیب نوآوری با استراتژی‏ ها‏ی سبز، توانسته‏ اند به مزیت رقابتی پایدار و متمایز و نیز بهبود جایگاه نام تجاری خود دست یابند. با توجه به اینکه در ایران به سرمایه انسانی سازمان ‎ها و سرمایه اجتماعی سبز پرداخته نشده، در این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز پرداخته‏ ایم. سرمایه انسانی را مشتمل بر سه سازه پیشینه دانشی، پیشینه روانی و ظرفیت فرد و نوآوری سبز را مشتمل بر دو سازه رهبری سبز و زنجیره تامین سبز درنظر‏گرفته ایم. برای تجزیه‏ و‏ تحلیل داده ها از نرم‏افزار Smart PLS بهره‏ برده‏ ایم. 50 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان، بر اساس نمونه‏ برداری تصادفی ساده از روی فهرست بیمه سازمان انتخاب شدند. نتیجه این تحقیق نشان داد سرمایه انسانی به میزان 76 درصد بر نوآوری سبز در سازمان‎ ها موثر است.
  کلیدواژگان: سبز، سرمایه اجتماعی سبز، سرمایه انسانی، نوآوری سبز، محصولات سبز
 • محمد ثابت مطلق*، علی محقر صفحات 163-190
  با وجود این حقیقت که در بیشتر پژوهش ها، تنها بخشی از زنجیره تامین مطالعه شده است؛ در این مطالعه تلاش می‎شود به بررسی برنامه‎ریزی‎ای برای تامین، تولید و توزیع یکپارچه پرداخته ‎شود. بنابراین پژوهش پیش رو، نوعی مدل ریاضی را به‎منظور مدیریت موجودی برای سطوح زنجیره تامین توسعه داده است؛ به‎گونه ای که سیاست سفارش دهی مناسب را برای سطوح تامین، تولید و توزیع زنجیره مشخص کند و همچنین هزینه های مرتبط با آن را به کمترین حد برساند. مسئله این مطالعه به‎عنوان برنامه ریزی عدد صحیح محض فرموله می‎شود و برای حل آن روش الگوریتم ابتکاری ژنتیک به‎کار می‎رود؛ سپس مدل ساخته‎شده در نمونه واقعی استفاده می‎شود. نتایج تجربی به‎دست‎آمده نشان می دهد به‎کارگیری این مدل می تواند هزینه های موجودی شرکت نمونه را تا حد 4694/8 درصد کاهش دهد
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، برنامه‎ریزی عدد صحیح محض، مدل‎سازی ریاضی، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت موجودی
 • مسعود زرین صدف*، امیر دانشور صفحات 191-216
  آنالیز چندمعیاره ABC روش شناخته‎شده‎ای برای طبقه بندی موجودی هاست که اغلب رویکرد جبرانی را برای تجمیع معیارها لحاظ می‎کند، یعنی ضعف موجودی در یک معیار با عملکرد خوب آن در معیارهای دیگر جبران می‎شود. تا جایی که می‎دانیم رویکرد غیرجبرانی این مسئله به‎طور کافی مطالعه نشده است. مدل ELECTRE TRI از مدل‎های مبتنی بر روابط برتری است که این رویکرد را در محاسبات لحاظ می کند، ولی با توجه به پیچیدگی و هزینه بربودن، این مدل در تعیین مقادیر ترجیحات تصمیم گیرندگان (پارامترها)، از اقبال خوبی برخوردار نبوده است. بدین منظور در این مقاله روشی ارائه می‎شود که با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تراکم ذرات (PSO)، مقادیر تمام پارامترها را از داده های آموزشی شامل تصمیمات قبلی تصمیم‎گیرندگان یاد می‎گیرد و در طبقه بندی موجودی های جدید به‎کار می‎برد. روش پیشنهادی برخلاف مدل های استاندارد داده کاوی که طبقه بندی را به صورت اسمی انجام می دهند، متناسب با روش ABC اقلام موجودی را به صورت رتبه ای طبقه‎بندی می‎کند. نتایج به‎دست آمده از آنالیز تجربی روش پیشنهادی روی دیتاست های موجودی، کارایی و قابلیت رقابت آن را در مقایسه با سایر مدل های طبقه بندی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: آنالیز ABC، الگوریتم‎های ازدحامی، بهینه سازی تراکم ذرات (PSO)، طبقه‎بندی چندشاخصه موجودی، ELECTRE TRI
 • اکبر عالم تبریز، فرنوش خالدیان*، مصطفی مهدی پور صفحات 217-240
  بسیار مشاهده می شود پروژه ها از زمان و هزینه برنامه ریزی‎شده عقب می مانند؛ علل چنین مشکلاتی استفاده از روش هایی است که جهت کنترل عملکرد پروژه به گذشته توجه می‎کنند. در پژوهش‎ حاضر برای نزدیک‎کردن برنامه زمان‎بندی و واقعیت از دو روش مدیریت طول زمان کسب شده و مدیریت ریسک بهره گرفته شد تا در کنار دقت بالای روش اول، از آینده نگری روش دوم استفاده شود و زمان‎بندی برنامه و واقعیت به یکدیگر نزدیک شوند. در این پژوهش ابتدا با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو حدود کنترلی شاخص های عملکردی پروژه ایجاد شدند، سپس ریسک های پروژه شناسایی گردیدند و پروژه تحت شرایطی که بحرانی ترین ریسک ایجاد شود؛ شبیه سازی شد و برای درصد هایی که حدود کنترلی نقض شدند زمان پایان پروژه مجددا اندازه گیری شد. زمان پایان به‎دست‎آمده، حدود دو ماه بیشتر از زمان پایانی قبل از به‎کارگیری روش ها را نشان می دهد و بیان‎کننده لزوم شناسایی ریسک ها حین برنامه ریزی پروژه هاست.
  کلیدواژگان: مدیریت طول زمان کسب شده، مدیریت ریسک، کنترل آماری پروژه، تجزیه و تحلیل آثارو حالات ریسک
 • جلیل حسن قاسمی، عالیه کاظمی*، مهناز حسین زاده صفحات 241-262
  کیفیت محصولات و خدمات مهم ترین جنبه رضایت مشتری است. گسترش عملکرد کیفی (QFD) به‎عنوان ابزار مهمی در ترجمه صدای مشتری و لحاظ‎کردن آن در اولویت بندی الزامات فنی تولید به‎شمار می‎رود. سطح رضایت مشتریان در QFD به میزان برآورده‎شدن نیازهای آنها بستگی دارد. با توجه به محدودیت های موجود، میزان برآورده‎شدن این نیازها متفاوت است. مقاله حاضر با هدف حداکثرکردن رضایت مشتریان براساس محدودیت های موجود، از یک مدل برنامه‎ریزی خطی فازی استفاده کرده است. ابتدا از روش دلفی فازی نیازهای مشتریان اولویت‎بندی شدند، سپس با توجه به روابط موجود در QFD که هدف آنها در نهایت برآورده‎کردن نیازهای مشتریان است؛ مسئله به‎صورت یک مدل برنامه ریزی خطی تبدیل می‎شود. در این تحقیق پس از توسعه مدل QFD، مدل پیشنهادی در قالب مطالعه موردی در صنعت ساختمان به‎کار می‎رود. پس از اجرای مدل، درصد اجرای بهینه هر یک از الزامات فنی تولید مشخص می شود.
  کلیدواژگان: دلفی فازی، گسترش عملکرد کیفی(QFD)، مدل برنامه ریزی خطی فازی
 • فاطمه مجیبیان*، آمنه خدیور صفحات 263-286
  در دنیای رقابتی امروز حفظ توان رقابتی صنایع، از الزامات باقی ماندن در صحنه رقابتی است. از این رو باید راهکارهایی به‎منظور رقابتی تر شدن صنایع کوچک اندیشیده شود تا بتوانند ضمن حفظ موجودیت خود، در عرصه رقابت نیز موفق عمل کنند. از جمله راهکارهای تقویت قدرت رقابتی صنایع کوچک، تجمیع این صنایع در کنار یکدیگر و ایجاد ساختاری با عنوان «خوشه صنعتی» است. با توجه به اهمیت خوشه های صنعتی در برنامه های توسعه اقتصادی منطقه، ارائه راهکارهایی به‎منظور بهبود عملکرد خوشه ها همواره در کانون توجه محققان و متخصصان این حوزه بوده است. در پژوهش حاضر فرایند قیمت گذاری محصولات که یکی از مهم‎ترین عوامل موثر بر سودآوری خوشه های صنعتی است با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها بررسی شده است. مدل پیشنهادی این پژوهش با تمرکز بر تفاوت ساختاری بین زنجیره های تامین و خوشه های صنعتی معرفی‎ شده است و در آن از مفهوم بازی استکلبرگ و مدل برنامه‎ریزی دوسطحی برای تعیین قیمت محصولات درون خوشه استفاده می‎شود. به‎منظور آزمون اعتبار ساختاری مدل پیشنهادی نیز اطلاعات مربوط به خوشه سنگ استان تهران با استفاده از نرم‎افزار متلب در بازی قیمت گذاری طراحی‎شده به اجرا درآمد و نتایج به‎دست‎آمده از بازی سطوح ذی‎نفعان و رهبر استکلبرگ خوشه، تجزیه و تحلیل شدند.
  کلیدواژگان: بازی استکلبرگ، برنامه ریزی دوسطحی، خوشه صنعتی، قیمت گذاری، نظریه بازی
 • زیرار محمودی، احمد رضا صیادی*، علی رجب زاده قطری صفحات 287-308
  صنعت معدن با وجود پیشرفت شایان توجه فناوری‏ های مرتبط با آن، بر نیروی انسانی متکی است و نیروی کار یکی از نهاده‏ های مهم تولید را تشکیل می‏دهد. در این مقاله، رویکردی مبتنی بر پویایی سیستم به منظور ارزیابی بهره‏ وری نیروی کار در معادن ارائه شده است. بدین منظور ضمن شناسایی متغیرهای موثر بر بهره ‏وری، دو مدل کیفی و کمی طراحی و پیاده‏ سازی شد. مدل کیفی توصیف‏ کننده روابط علی و چگونگی بازخورد سیستمی بین متغیرها در قالب 14 حلقه علت معلولی است. مدل کمی بر روابط ریاضی بین متغیرها و بازخوردهای مرتبط با آن مبتنی است. برای آزمایش کارکرد مدل، از داده های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو استفاده شد و چگونگی تاثیر دو متغیر اصلی مهارت و انگیزه بر بهره ‏وری نیروی کار بررسی گردید. بر اساس شبیه‏ سازی‏ های انجام شده کاهش 50 درصدی در مهارت و انگیزه به ترتیب افت 10 و 13 درصد بهره ‏وری را به دنبال خواهد داشت. با استفاده از مدل ارائه شده، مدیران شرکت قادر خواهند بود که عوامل موثر و میزان تاثیر آنها را بر بهره ‏وری نیروی کار ارزیابی کنند و برای بهبود تصمیم‎ های لازم را اتخاذ نمایند.
  کلیدواژگان: بهره وری نیروی کار، سیستم پویا، معادن، آهن
 • هاشم معزز*، جواد عزیزی صفحات 309-332
  سازمان‎ها برای رسیدن به پایداری و مزیت رقابتی پایدار، ناگزیرند به مسائل زیست‎محیطی سراسر زنجیره تامین خود توجه کنند. این امر با کم کردن هزینه ها، بهبود تصویر برند و مصون‎ماندن در برابر قوانین زیست‎محیطی دولتی، به حفظ و بهبود مزیت رقابتی سازمان ها منجر می شود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز و کسب مزیت رقابتی در کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در شرکت سینره اجرا شده است. در فاز اول پس از بررسی رابطه اقدامات زنجیره تامین سبز و مزیت رقابتی و انتخاب مدل یانگ و همکارانش، مدل یادشده از بعد اقدامات سبز داخلی توسعه داده شد. نتیجه اجرای فاز اول پژوهش، تاثیر معنادار اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز بر مزیت رقابتی را به تایید رساند. در فاز دوم که به هدف اولویت‎بندی اقدامات زنجیره تامین سبز با توجه به تاثیر آنها در کسب مزیت رقابتی انجام گرفت، از رویکرد DANP استفاده شد. نتیجه اجرای گام دوم نیز نشان داد میان ابعاد، اقدامات سبز داخلی و میان شاخص ها، فرهنگ سازمانی از بیشترین اهمیت و اولویت برخوردارند.
  کلیدواژگان: اقدامات سبز داخلی، عملکرد سبز، رقابت پذیری، مشارکت سبز بیرونی، مدیریت زنجیره تامین سبز
|
 • Manouchehr Ansaris, Sheida Ashrafi *, Hoda Jebellie Pages 141-162
  Today, the environment becomes the main pillar of the decision making of many organizations in the world. Because on the one hand consumers ' awareness of environmental issues increased and on the other hand¡ strict environmental rules defined by governors. Environmental responsibility combined with the need of organizations to competitiveness¡ created the concept of green innovation. It is evident that innovation is meaningless without green human capital¡ who are fully aware of environmental aspects of their organization's activities. In this research we examined the impact of human capital on green innovation. Human capital construct had three parts named: Knowledge background, psychological background and capacity and green innovation construct defined by two parts as: green leadership and green supply chain. For the analysis of data smartpls software used. The result of this research showed that human capital can trigger green innovation by 76%
  Keywords: green innovation, green products, green social capital, green, human capital
 • Mohammad Sabet Motlagh *, Ali Mohaghar Pages 163-190
  Abstract: An efficient supply chain system operates under a strategy to minimize costs by integrating the different functions inside the system and by meeting customer demands in time. In this paper, an integrated supply-production and distribution planning (SPDP) is considered despite the fact that in most of the Papers, Part of the supply chain has been studied, not all parts. Therefore, we develop a mathematical model that calculate the optimal inventory lot sizing for each supplier and minimize the total cost associated in the process of procuring raw material, transferring and holding raw materials, manufacturing and, finally, delivering the finished product. The problem is formulated as a pure integer programming and heuristic genetic algorithm (GA) method applied to solve it. Then we test the proposed model in a case study conducted in Iran. Experimental results show that such a model can reduce the costs of the case study by 8/4694%.
  Keywords: Genetic Algorithm, inventory management, mathematical modeling, pure integer programming, Supply chain management
 • Masoud Zarrinsadaf *, Amir Daneshvar Pages 191-216
  The multi-criteria ABC analysis is a well known inventory management method for classifying inventory. In the most ABC classification applications, it has been considered fully compensatory approaches, i.e. items have been privilege badly in one or more criteria could be placed in good classes, so it is necessary non-compensatory approach to be noticed. ELECTRE TRI is an outranking relations based model that consider non-compensatory approach, although suffers from the complexity and cost of determining the large number of decision-makers preferences (parameters). In this paper we propose a new method which learns all the decision-maker's preferences from assignment example at the same time using the Particle Swarm Optimization(PSO) algorithm, and will be applied in ABC classification. Against the data mining standard techniques that classify items in nominal way, this model has the ability to categorize items into ordinal classes. The evaluation of proposed method on the illustrated inventory datasets shows high quality and competitive results compared with several standard classification models.
  Keywords: ABC Analysis, ELECTRE TRI, Multi-criteria Inventory Classification, Particle Swarm Optimization (PSO), Swarm Algorithms
 • Akbar Alamtabriz, Farnoosh Khaledian*, Mostafa Mehdipour Pages 217-240
  Being observed frequently that projects cannot achieve to their plan duration and their budget. Utilizing retrospective method is one of the reasons for this problem. In this research two method, Earned Duration Management and risk management, has been used to remove the gap of the plan and the reality; this enable the project to utilize both high accuracy of the first method and prophecy of the second tool. First, control limits were made by Monte Carlo simulation; then, the risks were recognized, after that, project was simulated under the condition that assumed critical risk has happened. At the end, if the simulated indexes violate the limits it will be a signal that program should be revised. The final estimated duration is about two month more than the row plan, that it shows the necessity of taking accounts of risks during planning.
  Keywords: Earned Duration Management, Risk Management, project statistical control, Risk Failure Mode, Effect Analysis
 • Jalil Hasan Ghasemy, Aliyeh Kazemi *, Mahnaz Hoseinzadeh Pages 241-262
  Quality of products and services is considered as a key factor for customer satisfaction. Quality function deployment (QFD) is known as a critical tool for translating voice of customers to prioritize technical requirements of a production. The level of this satisfaction depends on the number of fulfilled requirements. It should be noted that this level varies according to the possible constraints. This paper aims to maximize customer satisfaction based on the possible limitations by using a fuzzy linear programming model. In this regard, customer requirements are prioritized by using fuzzy Delphi method and then the problem is changed to a linear programming model considering to the possible relationships in QFD. The proposed model is used as a case study for construction industry. After runnig the model, the percentage of optimal performance for each of the technical production requirements is defined.
  Keywords: QFD, Fuzzy linear programming, Delphi Fuzzy
 • Fatemeh Mojibian*, Ameneh Khadivar Pages 263-286
  In today's competitive world, maintaining competitive power of industries is the requirement of remaining in the competition. In the case of small industries, it also needs to think about strategies of making the industries more competitive in order to survive and have successful activity in competition. In many countries, one of the methods that have gained successful experience in increasing competitive power of SMEs is clustering these firms in a frame of “industrial clusters”. Considering the importance of industrial clusters’ role in regional economic development programs, providing the solutions of improving the performance of the clusters was always a concern for researchers and specialists of this field.
  In this study, the process of product pricing as one of the most important factors which affects the profitability of industrial clusters is discussed by game theory approach. The proposed model focuses on the structural differences between supply chains and industrial clusters where the concept of Stackelberg game and bilevel programming model is used to determine the price of cluster’s products. In order to test the validity of the proposed model, the stone cluster data of Tehran are collected and using MATLAB software they are implemented in propose pricing game. Then, the results of the Stackelberg game between leader and cluster’s Stakeholders is been analysed.
  Keywords: Bilevel Programming, Industrial Cluster, Game Theory, Pricing, Stackelberg Game
 • Zirar Mahmoodi, Ahmad Sayadi *, Ali Rajabzadeh Ghatari Pages 287-308
  In despite of all progress in technology in mining industry, still labor is one of the key factors in mining operation. This paper presents a system dynamics approach to evaluate the mining labor productivity. Therefore, after the identification of main effective variables, two quantitative and qualitative models were built. The qualitative model illustrates the complex interrelated structure of effective variables in 14 causal and feedback loops. The quantitative model is based on mathematical relationship between variables. Finally, the model was implemented in Chadormaluo mining complex as one of the main producers of iron ore and concentrate in Iran. Simulation of labor productivity shows that 50% decrease in skill and motivation will result 10% and 13% decline in labor productivity, respectively. This model helps managers to evaluate the influence of effective factors on labor productivity and to have appropriate decision making.
  Keywords: Labor productivity, system dynamics, mine, Iron
 • Hashem Moazzez *, Javad Azizi Pages 309-332
  organizations in order to capture sustainability and competitive advantage need to pay attention to environmental issues throuoghout their supply chain. By decreasing costs, improving image and being protected against environmental laws it can lead to organizational competitive advantage. Current research has been done investigating the relationship between green supply chain and capturing copetitive advantage in small and medium enterprises (SMEs) in cinere company. In its first phase, after investigating the relationships between green supply chain and capturing copetitive advantage, the Model of Yang et al. (2013) was selected and developed in aspect of internal green practices. The result showed significant corelation between these two. In second phase, using a combined method of DEMATEL and ANP the priority of green supply chain practices was investigated. As a result, among practices, internal green practices and among indicators, organizational culture possessed the highest priority and importance.
  Keywords: Competitive advantage, External green practices, External green collaboration, Green performance, Internal green practices