فهرست مطالب

پژوهش نامه علوی - سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ابوالحسن امین مقدسی، اعظم شمس الدینی فرد صفحات 1-23
  غدیر یکی از مهمترین سرچشمه های جوشان و الهام بخش شاعران و ادیبان در طول تاریخ به شمار می آید و شاعران زیادی در این زمینه بیتها سروده و شعرها گفته اند که هر یک بیانگر میزان ارادت ایشان به آستان مقدس امام علی (ع) می باشد. شعر عربی نیز از این قاعده مستثنی نیست و موضوعات و دستمایه های غدیریه های عربی، چنان وسیع است که محدود به بحث خاص و یا شاعری خاص نمی شود. با توجه به اهمیت والای موضوع غدیر و بازتاب فراوان آن در اشعار عربی، بر آن شدیم تا اشعار عربی را با تکیه بر درون مایه ها و اسلوب این اشعار بررسی نماییم. مطالعات حاصل از این تحقیق حاکی از آنست که در میان درونمایه های فراوان غدیریه های عربی، موضوعاتی از قبیل ابراز ارادت به امام علی(ع) ، اشاره به آیه ولایت ، بیعت با امام، نفرین دشمنان، اشاره به خلافت امام و نکوهش سقیفه بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است . اما از ناحیه ی اسلوب، سبک قصاید غالبا به صورت ایجاز است، گرچه در برخی موارد شاعران به استطراد و پراکنده گویی نیز پرداخته اند، غدیریه ها غالبا، جنبه ی اقناعی و اثباتی دارند ، البته این امر مانع از بهره گیری شاعران از ویژگی های زیبایی شناسی و بکارگیری تصاویر شعری بدیع و جذاب نمی شود.
  کلیدواژگان: غدیریه های عربی، ولایت، امام علی(ع)، درونمایه ها، اسلوب
 • رضا برنجکار، ابوذر نوروزی صفحات 25-48
  مساله اسماء و صفات الهی در رابطه انسان با خدا در جنبه های چون عقاید و راز و نیاز با معبود هستی اهمیت شایانی دارد. بعد معنا شناسی این مساله هم اکنون در فلسفه دین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این جنبه از اسماء و صفات به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان درباره صفات خداوند سخن گفت و این صفات چه نسبتی با صفات انسان دارند؟ قرآن کریم واحادیث اهل بیت(ع)مضامین بلندپایه و ره گشایی در حل چالش های فر اروی این بحث دارند. نوشتار پیش رو به روش تحلیل گزاره ای رهیافت قرآن و حضرت علی(ع) را درباره مساله اسماء و صفات الهی می کاود. در نگاه قرآن و احادیث حضرت علی (ع) این بحث معطوف به دو حد نفی تعطیل و نفی تشبیه است؛ در بعد نفی تعطیل به وسیله خلقت به وجود آفریدگار رهنمون می شویم و پروردگار به روش قلبی–فطری خویش را به انسان معرفی و از طریق افعال و سلب کاستی ها خود را توصیف می کند. در بعد نفی تشبیه به دلیل تباین آفریدگار و آفریدگان و به تصور در نیامدن پروردگار هرگونه توصیف از طرف آفریدگان پذیرفته نیست چرا که لوازم باطلی از قبیل احاطه بر خداوند، جزءداشتن، به شمارش آوردن، محدود کردن، شباهت و به تصور درآمدن حق تعالی را به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: اسماء و صفات الهی، معنا شناسی، قرآن، حضرت علی(ع)
 • ابوالفضل تقی پور، افسانه قاسم پور صفحات 49-60
  تاریخ اسلام در طول قرن های متمادی انواع فتنه ها و جریانهای متعددی از غوغاسالاری وانحراف را تجربه کرده است. حضرت علی (ع) در مجموعه سخنان خود در نهج البلاغه بارها با طرح این مساله درصدد برآمد تا بر زوایای ناپیدای انواع فتنه ها نور بتاباند و نقاب از چهره آنها بردارد در این مقاله پس از استخراج و بررسی غالب بیانات حضرت در این زمینه، توصیف دقیق و داهیانه امیرالمومنین از جلوه های فتنه و بسترهای لازم برای شکل گیری آن ها و نیز آثار و پیامدهای آن ها مورد بررسی قرار گرفته و شیوه های مورد نظر امام(ع) در مقابله باآنها نیز رصد شده است. امام علی هوا پرستی و ضعف در باورهای دینی و ورود بی خردانه به مسایل شبهه ناک را از مهمترین عوامل بروز فتنه می داند که فضای غبارآلود ناشی از آن با درآمیختن حق و باطل سبب گمراهی افراد می شود.ایشان برای مقابله با فتنه، تمسک به آموزه های قرآنی و پرهیز از شتابزدگی و برخورد محتاطانه را مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: نهج البلاغه، بسترهای فتنه، گمراهی، شتابزدگی
 • حسن رضایی هفتادر، سمیه حسینی کاکلکی صفحات 61-84
  اسلام، آیینی ارزش آفرین است؛ با ارزش های ناهنجار و ناهمسوی با کرامت انسانی، مبارزه کرده و نظامی از ارزش های الهی و انسانی بنیان نهاده است. حضرت علی (ع) برترین مفسر دین و قرآن به شمار می آید که جانش آمیخته با معارف قرآن و زندگی اش همراه با آن است. پژوهش حاضر، با توجه به مطلب مذکور و تاکید بر اینکه معارف علوی گویاترین، استوارترین و عینی ترین آموزه های مرتبط با ابعاد دین و زندگی است و نهج البلاغه، مهم ترین سندی است که می تواند اندیشه علوی را گزارش کند، ضدارزش ها را در حوزه مسائل سیاسی از منظر نهج البلاغه به بحث نهاده است.
  در آغاز، سیاست را در نگاه حضرت دنبال می کند، پس از آن دو ضدارزش سیاسی ظلم و نفاق را برمی رسد که در نهج البلاغه نمود بیشتری داشته اند. البته ادعایی نیست که همه ضدارزش های سیاسی ذکر شده در نهج البلاغه آورده شده؛ بلکه در حد امکان، مهم ترین مطالب مربوط به موضوع مذکور که در بیانات امام علی (ع) گسترده شده، در قالب عناوینی اصلی آمده و سپس بقیه اشارات وی به صورت ریزموضوعی در بحث گنجانده شده است.
  کلیدواژگان: علی (ع)، نهج البلاغه، سیاست، ضدارزش، ظلم، نفاق
 • الهام محمدزاده، سید محمد مرتضوی، سید مرتضی حسینی شاهرودی صفحات 85-110
  مصحف امام علی(ع) که نسخه دست نوشته آن حضرت از قرآن کریم به املاء پیامبر اکرم(ص) می باشد جزء میراث و منابع گران بهای علوم امامان شیعه است. وجود این مصحف بر طبق روایات هر دو مذهب شیعه و اهل سنت مورد تایید قرار گرفته و غیرقابل انکار می باشد. دیدگاه مشهور عالمان شیعه این است که محتوای مصحف علی(ع) در ترتیب سوره ها و احتمالا در تعداد اندکی از آیات و وجود تفسیر و تاویل آن ها با مصحف موجود تفاوت دارد. اما برخی از معاصران معتقدند که میان این مصحف با قرآن موجود در چینش آیات و سور تفاوتی نیست بلکه صرفا در مصحف علی(ع) تفسیر، تاویل و شان نزول آیات ذکر شده است. در این نوشتار ضمن معرفی محتوای این مصحف، دیدگاه های مختلف شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته و شبهات وهابیت در رد وجود مصحف پاسخ داده شده است. نیز به نقد و بررسی دیدگاه های متفاوت دانشمندان شیعه در نحوه چینش آیات و سور مصحف امام(ع) پرداخته و ضمن نقد برخی از نظریات که تفاوت دو مصحف را فقط به چینش سوره ها فروکاهیده اند، دیدگاه معاصران مقبول تر ارزیابی گردیده است.
  کلیدواژگان: مصحف امام علی(ع)، منابع علم امام، ترتیب نزول، تفسیر، تاویل، شان نزول
 • قاسم مختاری، فریبا هادی فرد صفحات 111-137
  پیوند و هماهنگی بین الفاظ و معانی، می تواند ناشی از تکرار آواها در بافت کلام و بار معنایی خاص واژگان باشد که هم سبب تمایز معنایی در گزینش واژگان و هم در تداعی معانی نقش بسزایی دارد؛ بنابراین در سطح ادبی کلام و ساختار کلی جمله، سطح آوایی از سطح معنایی جدا نمی شود. بحث القاگری آواها در متن، اولین بار توسط زبان شناس فرانسوی، موریس گرامون در قرن بیستم طرح شد. اما، قبل از طرح آن توسط گرامون به عنوان نظریه ای در حوزه ادبی، گروهی از شاعران فرانسوی سده نوزدهم کوشیدند، پیوند و تناسب جلوه های صوتی حاصل از ساختار کلام را با دیگر پدیده های عالم هستی آشکار سازند. در این مقاله با کمک روش توصیفی-تحلیلی، نویسندگان بر آنند تا تناسب و هماهنگی موججود بین الفاظ نهج البلاغه در خطبه جهاد را از دو منظر معناشناسی واژگان متقاربه المعنی در محور جانشینی واژگان و بررسی نظریه زبانی موریس گرامون مبنی بر القاگری آواها در متن، تحلیل معناشناسانه کنند. نتایج بیانگر انسجام درون متنی خطبه بوده و موضوع مورد اهمیت که القاگری آواها در این خطبه را مورد تایید قرار می دهد، کاربرد واکه ها و همخوان ها ، با توجه به بارمعنایی شان در فرازهایی از خطبه است که بسامد این همخوان ها و واکه ها برای انتقال معانی به مخاطبان، با ارائه جدول های آماری نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: نهج البلاغه، خطبه جهاد، ائتلاف لفظ با معنا، القاگری آواها، موریس گرامون
|
 • Abolhasan Amin Moghadasi, Azam Shamsoddini Pages 1-23
  Ghadir event was one of the mainsprings which has inspired poets and literary writers throughout the history. A large number of poets have composed poems and verses about the event, each representing their devotion to Imam Ali (A). Arabic poems are no exception. The themes and contents of Arabic Ghadir compositions are so vast that they cannot be restricted to certain subjects or special poets. Given the high significance of the event and its reflection in Arabic poems, we attempted to analyze Arabic poems with regard to their related themes and styles. The findings of the study reveal that among the numerous existing themes, subjects like expressing devotion to Imam Ali (A), citing Guardianship (Vilayat) verse, pledging allegiance to the Imam, cursing the enemies, referring to caliphate of the Imam, and reproaching Saqifa are more frequent. Concerning the style, the common style of odes is brevity; though some poets have composed scattered and extensive poems. Although Ghadir poets have attempted to write persuasively and approvingly, they have not disregarded deploying aesthetics as well as attractive and innovative poetic imageries in their poetry.
  Keywords: Keywords: Arabic Ghadir compositions, Guardianship (Vilayat), Imam Ali (A), themes, styles
 • Reza Berenjkar, Abouzar Nourozi Pages 25-48
  Divine names and attributes are of crucial importance regarding human relation with God, and other issues like beliefs and the act of speaking to the lord of universe. The semantic aspect of the issue has been of great attention in religion philosophy. It seeks to explain how divine attributes should be recognized and how they are related to human attributes. The sublime Qur’an and holy Imams’ narrations contain significant and profound concepts which could be employed in meeting these challenges. The present study, through employing content analysis,explores the approach taken by the sublime Qur’an and Imam Ali (A)concerning the divine names and attributes. From the viewpoint of the sublime Qur’an and Imam Ali’s narrations, we encounter the two issues of tashbih and tatil denials. In ta’til denial, we are guided to Godvia His creation and God presents Himself to mankind by means of nature and describesHimself through His acts and annihilation of deficiencies. In tashbih denial, due to contradictions between the creator and the creatures and unimaginable nature of God, any descriptions offered by the creatures is unacceptable since erroneous means would lead to taking over God, disintegration, enumeration,restriction, assimilation and image-making of God
  Keywords: Keywords: Divine names, attributes, Semantics, Quran, Imam (A)
 • Abolfazl Taghi Pour, Afsaneh Ghasempour Pages 49-60
  Over centuries the history of Islam has encountered a variety of crises as well as deviating uproars and tumults. Imam Ali (A) in his collection of sermons in NahjulBalagha has frequently clarified such issues to shed light on hidden aspects of various types of trials (Fitna) and unveil them. In the present study, through extracting Imam’s statements, we seek to analyze the accurate descriptions and elucidations of these trials (Fitna), the grounds for their emergence, their consequences and repercussions as well as the strategies recommended by the Imam in confronting them. Imam Ali states that the main causes of trials (Fitna) are following carnal desires, weakness in religious beliefs, and imprudent involvement in suspicious issues; whose murky atmosphere would lead to amalgamation of rights and wrongs and misleading the individuals. To confront such seditions, he emphasizes the importance ofresorting to Qur’anic teachings, avoiding haste, and acting vigilantly.
  Keywords: Keywords: NahjulBalagha, grounds for Fitna, aberration, haste
 • Hasan Rezayi Haftadour, Somayeh Hosainy Pages 61-84
  Islam is a value-constructing religion. It fights with values which are against or contrary to human dignity and sets a system of spiritual and humanistic values. Imam Ali (A) is acknowledged as the best interpreter of religion and the sublime Qur’an whose life and manners were interwoven with Qur’anic teachings. Concedingthat Alavi teachings are the most distinguished, unwavering and evident example of religion and life instructions—chiefly reported in the accredited book of NahjulBalagha—we seek to analyze political anti-values in NahjulBalagha in the present study. First, politics from the viewpoint of Imam Ali (A) will be investigated and political hypocrisy and cruelty as two frequently cited anti-values will be discussed. Inclusion of all anti-values is rather infeasible; however, we try to elaborate on the main relevant issues which recur in the statements of Imam Ali (A) and make a mention of other sub-issues.
  Keywords: Ali (A), NahjulBalagha, politics, anti, value, cruelty, hypocrisy
 • Elham Mohammad Zade, Mohammad Mortazavi, Motreza Shahrudi Pages 85-110
  Imam Ali’s Mushaf, which is a codex of the sublime Qur’an dictated by the Prophet (A) and written by Imam Ali (A), is one of the precious sources of Shia Imams’ knowledge. The validity of Mushaf has been confirmed in both Shia and Sunni references. Shia scholars believe that the content of the available Mushaf is different from Imam Ali’s Mushaf in terms of the order of chapters and a few of verses and their esoteric interpretation. However, some contemporary scholars believe that there is no difference between the available Mushaf and the sublime Qur’an in order of verses and chapters; nonetheless, Imam Ali’s Mushaf contains esoteric interpretation of verses and the occasions or circumstances of their revelation. The present study presents the content of the Mushaf and the viewpoints held by Shia and Sunni scholars, and suspicions voiced by the Wahhabis in denying the existence of Mushaf. Next, different views of Shia scholars on the order of chapters and verses in Imam Ali’s Mushaf will be critiqued. While critiquing some views that reduce the dissimilarities to the order of chapters and verses, we argue that the views of contemporary scholars could be appraised as more credible.
  Keywords: Keywords: Imam Ali's Mushaf, Imam's sources of knowledge, order of revelation, interpretation, esoteric interpretation, the occasions or circumstances of revelation
 • Ghasem Mokhtari, Fariba Hadifard Pages 111-137
  There are links and associations between words and meanings which could be the result of vowels’ repetition in speech and words’ particular connotation. The issue plays an important role in meaning distinctions in word choice and meaning connotation. Thus, we cannot separate phonetic level from semantic level in literary speech and sentence structure. The theory of vowels’ inductance in discourse was first introduced by the French linguist Morris Gramon in the 20th century. Prior to his literary theory, some French poets of the 19th century had attempted to clarify the association between sound features of the speech and other phenomena of the universe. In the present study, conducted through descriptive-analytic method, we attempted to semantically analyze the harmony of words in Jihad sermon of NahjulBalagha concerning semantics of words with meaning convergence at paradigmatic axis and Morris Gramon’s linguistic theory of vowels’ inductance. The findings of the study confirm the sermon’s coherence, the vowels’ inductance in the sermon, and deployment of vowels and homophones with regard to their connotation in certain parts of the sermon. For better illustration, the frequency of these vowels has been displayed in statistical tables.
  Keywords: Keywords: NahjulBalagha, Jihad Sermon, word, meaning association, vowel's inductance, Morris Gramon