فهرست مطالب

پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی - سال دوم شماره 1 (1396)
 • سال دوم شماره 1 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسماعیل شهبازی* صفحات 1-14
  مراتع مهمترین، وسیع ترین، مفیدترین و زیباترین منابع خدادادی، نه تنها در دسترس و مورد استفاده بشر، که در دسترس و مورد استفاده همه جانداران روی کره زمین است و چون چنین است، پس لاجرم این عرصه های طبیعی در معرض بیشترین و سهمناک-ترین آسیب ها و بلایا و حوادث و رخدادهای انسانی و غیرانسانی هم قرار دارند. این پدیده و کیفیات و شرایط ملازم آن در ارتباط با موجودیت مراتع، کم و بیش در هر سرزمین، از ابتدای خلقت و در طول زمان تا به کنون، این چنین جریان داشته است و نتیجه این که به ویژه در قرون اخیر، بشریت شاهد مرگ بطئی، ولی مستمر این منبع سرشار از سود و صفا و برکت بوده و می باشد.تا آن جا که شواهد زیادی از بروز این پدیده حکایت از آن دارد که در خیلی از مناطق گیتی، مرگ تدریجی مراتع، مصیبت خشکسالی های پی در پی و به دنبال آن هم نابودی زیستگاه های طبیعی و به تبع آن ها، مهاجرت های توده وار خانوارها و در نهایت هم، سقوط تمدن های بشری در یک ناحیه دیگر از سرزمین های مسکونی روی کره زمین را در پی داشته است و اینک، با توجه به ضرورت پایداری مدیریت مراتع به عنوان یکی از عمده ترین منابع زیستی همه موجودات زنده روی کره زمین، هدف از این مقاله طرح راهبردهای آموزشی و ترویجی در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری پایدار از مراتع کشور می باشد. بدین منظور، ضمن انجام مطالعه های کتابخانه ای، پژوهش های زیر بنای این مقاله بیشتر متکی بر استفاده از پیمایش های بالینی (کلینیکال) از راه مشاهده و گفتگو و مصاحبه با افراد و گروه های شاغل در امور بهره برداری و نگهداری از مراتع در دهستان ها و روستاها و چراگاه های ییلاقی و گاوبنه ها و نیز در نهادها و ارگان های مربوط در کشور انجام گرفته است.
  یافته های این بررسی که مبتنی بر سوابق تجربی و مطالعه های متکی بر توسعه طبیعت محور می باشد، مبین این واقعیت است که پیش از هر حرکتی در فرایند حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار از مراتع کشور، باید به طرح و اجرای راهبردهای آموزشی و ترویجی روی آورد. از این رو در این مقاله، مروری بر ارکان مکتب آموزشی ترویج مشتمل بر فلسفه ، اصول، اهداف و راهبردهای نظام آموزش های ترویجی انجام گرفته که به اجمال در پیوست مقاله آمده است. در تکمیل این ارکان، پس از تبیین روش های آموزشی ترویج، گروه های هدف برنامه های آموزش رهبران فنی محلی و خبرگان بومی و چوپانان حرفه ای (اعم از روستایی و عشایری) از راه تشکیل کارگاه های آموزشی و در پی آن، شیوه های آموزش عامه ی دامداران روستایی و عشایری داوطلب آموزش، تعیین و معرفی شده است. در عین حال در پایان مقاله، افزون بر ارائه چند پیشنهاد، به برخی از محرک ها و انگیزه های آموزشی برای جلب و جذب گروه های هدف برنامه های آموزشی و نیز، به مبانی سنجش اثربخشی فعالیت های آموزشی ترویج در مدیریت پایدار مراتع کشور هم اشاره شده است.
  کلیدواژگان: بهره برداران مرتع، بهره برداری پایدار، حفظ مراتع، مرتع، مدیریت آموزشی
 • بهمن یزدی صمدی* صفحات 15-28
  پیش بینی شده است که جمعیت ایران در سال 1404 هجری خورشیدی (2025 میلادی) به 90 میلیون و در سال 1429 (2050) به حدود 115 میلیون نفر برسد. جمعیت جهان نیز در سال های یاد شده به ترتیب حدود 7/7 و 9 میلیارد نفر خواهد بود.
  تجزیه و تحلیل دانشمندان زراعت و کشاورزی نشان می دهد که با روش های کنونی تولید، کمبود مواد غذایی در جهان برابر یک سوم نیاز آن زمان خواهد بود. بنابراین لازم است آینده نگری هایی از هم اکنون به عمل آید تا با کاربرد فناوری های جدید غذای لازم برای جمعیت آن زمان فراهم شود. این آینده نگری ها شامل کاهش دور ریزها، تغییر الگوی غذایی، متعادل ساختن زاد و ولد، افزایش محصول در زمین های زراعی از طریق تهیه بذرهای پرمحصول و نیز کاربرد روش های مدیریتی خاک و آب، افزایش تولید شیر و گوشت در واحد سطح از طریق مدیریت پایدار، افزایش جمعیت منابع ماهی های دریایی و بالا بردن تولید آبکشتی می باشد تا بتوان تاثیر منفی کشاورزی بر زیست بوم، اقلیم و آب را کاهش و میزان محصول در هکتار را افزایش داد. برای برخورد با چالش غذا در آینده و تولید غذای بیشتر لازم است کشاورزان از مواد شیمیایی، انرژی و ماشین آلات کمتری استفاده نمایند یعنی از شدت نهاده ها کاسته و بر شدت عامل های بوم شناسانه (پایداری) افزوده شود. این عامل ها عبارتند از کارایی جذب کود و آب، کیفیت بهتر خاک از نظر مواد آلی و غذایی، کاهش خسارت حشره ها و عامل های بیماریزا و کنترل گازهای گلخانه ای. افزون بر رعایت موارد یاد شده، کاربرد روش ها و فناوری های چندی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد که عبارتنداز حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و پایداری اقلیم، مقابله با آثار سوء سیل، خشکی و سرما، حفاظت از خاک و آب، زراعت دقیق و کاربرد ماشین های کشاورزی خاص، افزایش کارایی فتوسنتزی و میزان تبدیل مواد در گیاهان زراعی، تقویت بوم شناسانه ارتباط گیاه با محیط، کاربرد مهندسی ژنتیک، حفظ تنوع زیستی و تکیه بر اصلاح گیاهان برای افزایش محصول.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، تقویت زیستی، تنوع زیستی، زراعت دقیق، زیست فناوری
 • علیرضا سپاسخواه* صفحات 29-44
  به خاطر مصرف بیش از اندازه سوخت فسیلی در جهان، ایده تولید انرژی های تجدید پذیر به ویژه تولید سوخت زیستی طرفداران زیادی پیدا کرده است. از سوی دیگر تولید اتانول با منشا زیستی یکی از 15 فناوری بالقوه برای پایداری دی اکسید کربن اتمسفر تا سال 2054 می باشد. ولی سوال های راهبردی به شرح زیر بایستی پاسخ داده شود: 1- آیا بقایای گیاهی بایستی برای افزایش مواد آلی خاک، کیفیت خاک و بهبود زیست بوم به کار برده شوند یا برای تولید انرژی؟ 2- آیا بایستی اثرهای مثبت اقتصادی کوتاه مدت بر اثرهای بلند مدت استفاده پایدار از منابع طبیعی ترجیح داده شود؟ 3- آیا بایستی نیاز به سوخت نسبت به امنیت غذایی جهان برتری داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش ها در این است که منابع آب و زمین ها بیشتر برای کشت گیاهان زیست-انرژی تامین شود. مواد خام برای تولید اتانول زیستی عبارتند از: مواد قندی (نیشکر و چغندر قند)، مواد نشاسته ای (گندم، ذرت و سیب زمینی) و مواد سلولزی (بقایای گیاهی، کاه گندم، کاه برنج، شاخساره ذرت و مواد چوبی). مصرف مواد قندی و نشاسته ای منجر به موضوع رقابت غذا-سوخت شده است که باعث افزایش قیمت مواد غذایی در جهان گردیده است. برای مقابله با این موضوع سوال های زیر مطرح شده است: 1- چه گیاهانی بایستی برای تولید اتانول زیستی کشت شوند؟ 2- کجا بایستی این گیاهان کشت شوند؟ 3- چگونه بایستی این گیاهان کشت شوند تا تولید اتانول زیستی پایدار باشد؟ گیاهان سلولزی با تولید زیست توده زیاد در شرایط خاک های با حاصلخیزی کم و تنش رطوبتی و شوری و مقاوم به آفت ها و بیماری ها، مناسبترین انتخاب هستند. میزان مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران حدود 4% کل مصرف انرژی کشور است در عوض خاک های ایران با فقر مواد آلی رو به رو بوده، منابع آبی ایران با کمبود مواجه است و کمبود علوفه نیز در ایران وجود دارد. بنابراین استفاده از زباله، علوفه و یا محصول های قندی و نشاسته ای برای تولید بیوگاز، انرژی الکتریکی و یا اتانول زیستی پذیرفتنی نیست. در حالی که می توان از انرژی گاز طبیعی استفاده کرد، یا روی تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر دیگری مانند انرژی خورشید و یا تولید انرژی بدون کربن مانند انرژی هسته ای سرمایه گذاری کرد.
  کلیدواژگان: انرژی های تجدید پذیر، سوخت دیزل زیستی، سوخت زیستی
 • محمدعلی زارع چاهوکی*، انور سنایی صفحات 45-58
  مراتع یکی از مهمترین و با ارزش ترین منابع ملی کشور محسوب می شوند که بهره برداری صحیح همراه با عملیات اصلاح و احیای آن ها می تواند نقش اساسی در جهت حفظ آب، خاک و تامین نیازمندی های کشور در زمینه فراورده های پروتئینی داشته باشد. به منظور مدیریت صحیح زیست بوم های مرتعی باید تمام عامل های تاثیرگذار بر این زیست بوم ها را شناخت و با دید جامع نگر و در قالب نظریه واکاوی سیستمی برنامه ریزی کرد. یک سیستم، زمانی به پایداری می رسد که بین ورودی ها و خروجی های آن تعادل وجود داشته باشد. ورودی های زیست بوم، عامل های محیطی تاثیرگذار، چرای دام و سایر عامل های انسانی است. با توجه به تنوع شرایط محیطی مراتع کشور، کمیت و کیفیت تاثیرگذاری عامل های موثر بر پایداری متفاوت خواهد بود. در این مقاله سعی بر این است که مدل مفهومی مدیریت پایدار زیست بوم های مرتعی کشور ارائه شده و عامل های محیطی و انسانی موثر بر پایداری در قالب یک سیستم پویا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. عامل های موثر بر پایداری زیست بوم های مرتعی شامل ترسالی و خشکسالی، فرسایش خاک، بهره برداری از پوشش گیاهی و مدیریت و اصلاح مرتع می باشند. برای دستیابی به پایداری زیست بوم های مرتعی بایستی تمامی عامل های موثر و برهمکنش های آن ها را شناخت و ابزارهای مدیریتی را بر اساس شرایط حاکم بر زیست بوم های مرتعی طراحی کرد.
  کلیدواژگان: مراتع، نگرش سیستمی، مدیریت پایدار
 • مهدی یاسی* صفحات 59-74
  با تداوم روند پیشین مدیریت آب، پهنه آبی دریاچه ارومیه به زودی خشک خواهد شد. مهمترین اولویت برای نجات رودخانه، برنامه عملیاتی ورود آب های سطحی حوضه به دریاچه است. هدف اصلی از این مقاله، ارائه نتایج مطالعه های علمی و فنی برای تامین و انتقال 20 تا 40% از ظرفیت آب سالانه هر یک از ده رودخانه اصلی حوضه پیرامون به دریاچه ارومیه است.کاهش سهم آب کشاورزی از 90 به 70% از طریق آیش زمین های زراعی، کم آبیاری باغ ها، خرید تضمینی حقابه آب های سطحی در شبکه آبیاری پیرامون دریاچه، جلوگیری از برداشت غیرمجاز 20 درصدی از رودخانه ها، بازنگری در منحنی فرمان 13 سد بزرگ حوضه برای رهاسازی 30 تا 40% آورد سالانه رودخانه ها و عملیات هدایت فیزیکی جریان رودخانه ها به سمت دریاچه با کمترین آثار نامساعد هیدرواکولوژیکی، از راهکارهای عاجل در نجات دریاچه ارومیه است. تجدیدنظر در تخصیص آب برای مصارف مختلف و افزایش سهم جریان زیست محیطی از 10% کنونی به 20 تا 40% آورد سالانه رودخانه ها راهکار پایدار می باشد. تغییر در تنظیم حجم آب در 13 سد موجود و کاهش ارتفاع 11 سد در حال ساخت یا در دست مطالعه، برای تضمین روند احیای دریاچه ارومیه در آینده ضروری است.
  کلیدواژگان: دریاچه ارومیه، بحران آب، جریان زیست محیطی، مدیریت رودخانه
 • محمد شاهدی*، مهدی کدیور صفحات 77-94
  طغیان 4 اخیر باکتری Shigella و ابتلای هر چند محدود مردم، در برخی از شهرهای استان اصفهان و چهارمحال بختیاری به بیماری شیگلوز5 (اسهال خونی) و نگاهی به بیانیه آکادمی علوم آمریکا در سال 2001 که در آن به مبتلا شدن میلیون ها و مرگ هزاران نفر در اثر مصرف مواد غذایی آلوده اشاره شده و سرانجام گزارش های متعدد سازمان بهداشت جهانی، نشان می دهند که جوامع در هر سطحی از پیشرفت، در امور بهداشتی که باشند، باز هم در معرض خطر گرفتار شدن به انواع بیماری های ناشی از آلودگی مواد غذایی قرار دارند و از این رو توجه جدی به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به تغییرهای شگرف در شیوه زندگی انسان ها و روند پرشتاب آن و بروز تغییرهای گسترده آب و هوایی و زیست محیطی و هزینه های بالای درمان، نگاه و توجه بیشتر و عمیقتر به مبحث تقدم پیشگیری بر درمان به طورکامل احساس می شود و در صورت غفلت می تواند پیامد های جبران ناپذیر به دنبال داشته باشد. با توجه به این که بخشی از سبزی های مورد استفاده مثل سبزی های سالادی پیش از خوردن، حرارت نمی بینند، امکان انتقال عوامل بیماری به انسان زیاد است. میوه ها و سبزی ها نقش مهمی در حفظ سلامت و بهبود شرایط زندگی انسان ایفا نموده و مصرف روزانه آن ها می تواند تاثیر مثبتی بر جلوگیری از بروز بیماری ها داشته باشد. میوه ها و سبزی ها از قسمت های مختلف یک گیاه (ریشه، ساقه، برگ، گل، میوه و دانه) سرچشمه گرفته اند. شرایط رشد و محل قرار گرفتن قسمت خوراکی یک گیاه، نحوه برداشت، شرایط نگهداری و ترابری و سرانجام نحوه فراوری می توانند بر وضعیت میکروبی محصول موثر باشند. کیفیت میکروبی آب مورد استفاده نیز از نظر آلودگی دارای اهمیت زیادی است. در کنار آن باید به دانه های جوانه زده نیز توجه نمود، زیرا در آن پوسته محافظ گیاه به کنار رفته و دانه در برابر حمله های میکروبی قرار می گیرد. عرضه گسترده مواد غذایی باعث شده تا سبزی و میوه از دورترین نقاط عالم به محل مصرف منتقل شده و بدیهی است عواقب فراگیر شدن این پدیده نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از کشورها، سبزی ها و میوه ها در ایجاد و طغیان بیماری های غذابرد6 دخالت داشته اند. این طغیان ها از نظر اندازه جمعیتی متفاوت بوده اند و از تعداد کم افراد تا هزاران نفر را شامل شده اند و در مورد اخیر که در استان های اصفهان و چهار محال بختیاری اتفاق افتاد، 2000 گزارش ابتلا به شیگلوز در شهرستان اردستان گزارش گردید. این طغیان اگرچه منجر به فوت مبتلایان نگردید، اما ضررهای هنگفتی را متوجه سیستم بهداشتی کشور نمود، امنیت روانی جامعه را بر هم زد و مشکل های زیادی را برای بخشی از مردم به وجود آورد.
  کلیدواژگان: آلودگی، میکروارگانیزم، سبزی، سم، میوه
|
 • S. Shahbazi* Pages 1-14
  The range, grass and/or grazing lands are the most important, extensive, useful and beautiful God given resource not only at the disposal and the uses of the human beings but also, at the disposal and the uses of the other living creatures all over the land sphere. Since it is as such, then inevitably, the range spaces are exposed to the most dangerous natural damages and afflictions, as well as to the human and non human events, occurrences and incidents. This phenomenon and characteristic as well as the conditions accompany it in respect to the existence of the rangelands, more or less in any territory from the beginning of life along with the time till now, had been running as such. As a result, especially in recent centuries, the human beings had been watching the gradual, but continuing death of enormous, beneficial, pure and abundant natural grasslands. As far as numerous witnesses approve the story that the gradual death of the grasslands in many parts of the world, had been followed by continuous disaster of droughts, still followed by the destruction of the subsistence sites on the earth globe and consequently, the fall of human civilization in other parts of the earth. Now, considering the necessity of the grasslands sustainable management, as one of the most outstanding bio-resources for all of the living creatures all over the land sphere. The goal of this article was to plan extension educational strategies for the sustainable process of maintaining, revival, development and exploitation of the country’s grasslands. For this purpose, while doing the library searches, the basic researches for this article, had taken place on the bases of clinical surveys through observations, meetings and interviews with individuals and groups involved in exploitation and maintenance of the grasslands in the territories of the counties and villages’ as well as in pasturelands resorts and also in the country’ institutions and organizations involved. The findings which were based on the experiments and studies relying on “natural – pivoted development”, indicate the reality that ahead of any move in the process of maintaining, revival, development and exploitation of the country’s grasslands, it is necessary to plan extension educational strategies to start with. In this relation, this article contains a review of the literature on the philosophy, principles, objectives (as the pillars or the essential elements) as well as the strategies regarding the School of Extension Education, which is briefly discussed in the appendix. In completing the role of these essential elements, after explaining the extension teaching methods, the addressed groups including local and technical leaders, traditional know-how men and professional shepherds (the rural as well as the tribe) and also the needed training workshops, and the other necessary methods to train general volunteer rural and tribal animal keepers, had been mentioned. These teaching and training methods had been defined and introduced in the meantime, at the end of the article. Also in addition to some recommendations, reference is made to some training motives and incentives in order to attract the training objective groups, as well as to evaluate the basis of the effectiveness of the extension training activities regarding the extension educational management in range sustainable exploitation.
  Keywords: Educational management, Pasture, Pasture exploitaters, Pasture preservation, Sustainable exploitation
 • B. Yazdi Samadi* Pages 15-28
  It has been estimated that the population of Iran in 2025 and 2050 will reach to 90 and 115 millions¡ respectively. World population in the same years will be about 7.7 and 9 billions. Agronomists agree that¡ using today’s tools of production¡ food shortage in the world in 2050 will be about one third of the needs of that time. Thus¡ suitable technologies must be used to confront food shortage for the increasing population. Such technologies include: reducing food wastes¡ change in people’s feeding habit¡ appropriate population growth¡ increase in production of agricultural lands by using high yielding seeds and better soil and water management methods¡ meat and milk yields increase in unit of area using sustainable management procedures¡ increase in sea fish population sources¡ and using aquaculture production techniques. All of these must be done in a manner to increase yield per hectare¡ and decrease their negative impacts on climate and ecosystems. In this way¡ crop producers will be urged to reduce agricultural input and meanwhile to make more effort to reach sustainability by increasing water and fertilization efficiency¡ soil quality in terms of carbon and nutrient¡ reducing insect pests and pathogens damages and greenhouse gas control. Procedures and policies to be considered in this way are environmental¡ climatic and natural resources conservation¡ confronting negative impacts of flood¡ drought and frost¡ soil and water preservation measures¡ precision agriculture and use of special tools and machinery¡ photosynthetic and net conversion efficiency to intercept solar energy into more biomass¡ increasing plant-environment ecological relations¡ use of agricultural biotechnology and genetic engineering¡ biodiversity control¡ and breeding for higher yield and biofortification.
  Keywords: Biodiversity, Biofotification, Biotechnology, Food security, Precision agriculture
 • A.R. Sepaskhah* Pages 29-44
  Due to overuse of fossil fuels in the world¡ the idea of renewable energy production¡ especially biofuels has been popular. On the other hand¡ production of bio-ethanol is one of the 15 potential technologies for sustainable atmospheric CO2 production in 2054. However¡ the following strategic questions should be answered: 1- Should the crop residues be used for increasing the soil organic matter¡ soil quality and improvement of ecosystem or for energy production? 2- Should the short term positive economic benefits be preferred to the long term sustainable use of natural resources? 3- Should the need of fuel be preferred to the food security in the world? Responses to these questions are related to the point that more land and water resources should be devoted to produce bio-energy plants. Raw materials for bio-ethanol production are: Sugar rich crops (sugarcane and sugarbeet)¡ starch crops (wheat¡ maize and potato)¡ and cellolusic materials (crop residues¡ wheat straw¡ rice straw¡ maize stover and woods). However¡ use of sugar rich and starch materials resulted in food-fuel competition that resulted in raising the food price in the world. To confront with this problem¡ the following questions should be considered: 1- Which crops should be planted for bio-ethanol production? 2- Where these crops should be planted? 3- How these crops should be cultivated for sustainable bio-ethanol production? Cellolusic energy crops that produce high biomass in soils with low fertility¡ water stress and saline conditions and are tolerant to pests and diseases are suitable choice. Energy use in agricultural sector in Iran is about 4% of the total energy use¡ on the other hand¡ there is organic matter deficit in soils¡ scarcity in water resources and forage in Iran. Therefore¡ using solid waste¡ forage or sugar rich and starch crops for bio-gas¡ electrical energy or bio-ethanol production is not acceptable. Whereas¡ natural gas or other renewable energy like solar¡ wind or nuclear energy can be used for electricity production.
  Keywords: Biodiesel, Biofuel, Renewable energy
 • M.A. Zare Chahouki*, A. Sanaei Pages 45-58
  Rangelands are one of the most important and valuable national resources¡ that their proper utilization with improvement and restoration has fundamental role to maintain soil¡ water and supply needs of protein products for people. For proper management of rangeland ecosystems¡ all of the factors affecting these ecosystems should be understood and comprehensively analyzed theoretically and managed. The system reaches the sustainability when it has a balance between its inputs and outputs. Inputs of ecosystems are effective environmental factors¡ grazing and other human activities. Regarding the diversity of environmental conditions in the country''s rangelands¡ the quality and effective factors affecting the sustainability will be different. This paper offers a conceptual model for the sustainable management of rangeland ecosystems of the country and environmental factors affecting the sustainability will be analyzed by the framework of a dynamic system. The environmental factors affecting the sustainability of rangeland ecosystems are wet and drought conditions¡ soil erosion¡ utilization of vegetation cover and rangeland management and modification. To achieve sustainability of rangeland ecosystems¡ all factors and their interactions should be recognized¡ and management tools should be designed according to the conditions governing the rangeland ecosystems.
  Keywords: Rangelands, Systemic attitude, Sustainable management
 • M. Yasi* Pages 59-74
  Current water management will soon result in the drying crisis of the Urmia Lake¡ an internationally registered hyper-saline wetland¡ in Iran. The most priority is an action plan to deliver in-basin surface waters into the lake. The main aim of the present paper is to introduce the scientific and technical methods to supply and deliver water from the ten major rivers around the lake¡ in the order of 20 to 40% of potential annual flows from these rivers. The revision of the current water allocation for agricultural uses¡ emergency plan to reduce 40% of irrigation water¡ to lease farmers’ water-rights¡ to prevent illegal water intakes from the rivers¡ to release 30 to 40% of reserved water from 13 large dams around the lake¡ and to perform river improvement works to facilitate water delivery are necessary for saving the Urmia Lake. Long life and sustainable solution is to increase the rivers environmental flow allocations from existing 10% to 20% to 40% of their potential annual flows. The change in the volume of water regulation in the 13 operating dams¡ and the reduction of possible storage of water in the 11 under-construction dams are to be considered for the future restoration of the Urmia Lake.
  Keywords: Environmental water flows, River management, Urmia Lake, Water crisis
 • M. Shahedi*, M. Kadivar Pages 77-94
  Although consequence of the recent outbreak of shigellosis in Isfahan and Chaharmahal-Bakhtiari provinces in terms of number of people who suffered from the disease was limited¡ this outbreak has not led to any deaths¡ but has inducted huge problems to the country’s health system¡ disrupted the society’s psychological security and created difficulties for parts of the society. A look at America’s Science Academy manifest issued in 2001 which has emphasized that millions of people are suffering from such contagious diseases¡ thousands are dying even in communities with high levels of health care as a result of consuming contaminated foods. Therefore¡ serious consideration towards the issue should be taken. Great changes in people’s life styles and its accelerated progress¡ the emergence of widespread climate and environmental changes and high remedy costs¡ demand great and profound attention the “prevention¡ better than treatment” motto¡ a matter that if neglected¡ the issue may lead to irreparable consequences. Fruits and vegetables play an important role in health maintenance and human life style betterment. Everyday consumption of fruits and vegetables can have positive effects on the prevention of disease outbreak. Fruits and vegetables are originated from different parts of the plants (leaves¡ roots¡ tubers¡ fruits and flowers). Plants growing conditions and its edible parts locality¡ harvest and preservation conditions¡ transportation and finally processing procedures can affect the product’s microbial status. Microbial quality and the contamination degree of water in use are also of importance. Alongside¡ giving attention to sprouted seeds is significant due to the fact that during the sprouting process¡ the plant’s protecting crust goes aside and the seed itself is exposed to microbial attacks. On the other hand¡ widespread food supply has led to fruits and vegetables being shipped from the furthest places worldwide¡ so obviously some consequences of this phenomenon becoming pervasive should be of attention. In most countries¡ fruits and vegetables have played role in the start and outbreak of foodborne diseases. These outbreaks are different by means of population size and differ from a few to thousands of people. The current article reviews the cases of outbreaks mostly reported in Iran¡ while a number of important cases all over the world have also been referred.
  Keywords: Fruit, Microorganisms, Pollution, Toxic, Vegetables