فهرست مطالب

طره (فرش دستباف ایران) - پیاپی 14 (زمستان 1395)
 • پیاپی 14 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/21
 • تعداد عناوین: 36
|
 • سرانداز
 • تا دانه نیفکنی نروید
  صفحه 6
 • تیمچه
  صفحه 8
 • حاشیه باریک
 • ربع یک قرن گذشت
  صفحه 14
 • پول هرگز نمی خوابد
  صفحه 17
 • دلتنگ از بی توجهی ها
  صفحه 20
 • حاشیه پهن
 • مهاراجه ها را هدف بگیریم
  صفحه 22
 • به من جعفر لبنانی می گویند!
  صفحه 26
 • رج شمار
 • کاهش تاخت و تاز فرش ایرانی در کشور چکمه پوش
  صفحه 28
 • کتیبه
 • ریس خوب باشد؛ از هر جا، هر مقدار و همه رقم
  صفحه 34
 • کارگاه
 • قالی چلسی در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن
  صفحه 36
 • آن روز که در ماتم تو بودم!
  صفحه 39
 • گل فرنگ
 • نوارهای تارنمای کوچ نشینان ایران
  صفحه 40
 • نقش
 • سفرنامه فرهنگستان سلطان صاحبقران و وصف کارگاه های قالی باقی فرنگ
  صفحه 48
 • لچک
 • رویش راه نرویم، تویش راه برویم
  صفحه 52
 • پرونده یک موضوع
 • سی مرغ قالی ایرانی
  صفحه 56
 • جغرافیای قالی پرنده
  صفحه 58
 • افسانه و افسون قالی پرنده
 • هزار افسون قالی پرنده
  صفحه 60
 • در آرزوی پرواز
  صفحه 62
 • قالی پرنده رویای ملتی را به پرواز در می آورد
  صفحه 63
 • کی خسرو، کی کاووس، ایکاروس و قالی پرنده
  صفحه 64
 • قالی پرنده شرقی در نقاشی های غربی
  صفحه 67
 • تاریخ پنهان فرش پرنده
  صفحه 70
 • قالی یعنی ایران و ایران یعنی قالی
  صفحه 74
 • قالی پرنده: پرواز بر فراز شهری آلوده
  صفحه 75
 • من و غولک و قالیچه پرنده
  صفحه 76
 • شاید روزی قالیچه پرنده خودم را ببافم
  صفحه 77
 • قالیچه پرنده عزیزجان
  صفحه 78
 • تا حالا دنیا را از روی قالی پرنده دیده ای؟!
  صفحه 80
 • وقتی قالیچه مامان فخری ترمز بریده بود
  صفحه 81
 • پرواز تا کنار اروند
  صفحه 83
 • قالیچه رویا
  صفحه 84
 • قرمزها و طلایی ها
  صفحه 85
 • سندباد و قالیچه پرنده
  صفحه 86
 • قالیچه حضرت سلیمان
  صفحه 88
 • قالی پرنده من
  صفحه 89
 • نقش غلط
  صفحه 91