فهرست مطالب

روزنامک - پیاپی 33 (دی 1395)
 • پیاپی 33 (دی 1395)
 • 30 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فهرست
  صفحه 0
 • سرمقاله
 • مسئله پارسی سازی امروز!، واژه های «دست ساخت» و من درآوردی به جای یافت واژه از نقاط دورافتاده، ولی مانوس فارسی دری و...
  صفحات 1-3
 • پیام ها و پاسخ به پرسش ها
 • ناتو و اتحادیه اروپا حادثه جویی چین/ نخست حل مسئله مخالفت رسانه ها...
  صفحات 4-7
 • دوربین هم تاریخ می نویسد
 • ماجرای صبح شدن روزنامه های عصر و چگونگی آن - اینترنتی شدن روزنامه ها - مطالب و اخبار «پرسونالایزد»
  صفحات 8-9
 • این ماه در گذر تاریخ
 • تقسیمات کشوری ایران و تثبیت/ استان بودن کشور / امپراتور کشور خود را کشتند و...
  صفحات 10-22
 • این ماه در دنیای رسانه ها
 • ژورنالیسم روسیه همچنان می لنگد و توان توجیه راه تازه و دکترین نوین پوتین و در آن راستا بودن را ندارد / متن توصیه های دسامبر سال 2004 اتحادیه های مطبوعاتی
  صفحات 23-25
 • نظرات دانشمندان در گذر زمان
 • زادروز فیلسوف اگزیستیانسیالیست
  صفحات 26-27
 • دانستنی ها
 • وضعیت ضعیف مالی ایران و دریافت وام 35 میلیون تومانی دلاری برای خرید گندم/ دستور انگشت نگاری و عکس برداری از اتباع برخی کشورها هنگام ورود به آمریکا از ژانویه 2004
  صفحات 28-30