فهرست مطالب

معرفت سیاسی - سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • قاسم شبان نیا* صفحه 5
  اسلام، «مذاکره» را به عنوان یکی از ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی به رسمیت شناخته است. از مباحث مهم در مذاکرات، بهره گیری از فنون، ضوابط و مهارت هایی است که تحقق اهداف کشورها را از ورود به مذاکرات تسهیل می کند. فقه اسلامی، با ارائه برخی ضوابط برای مذاکره دولت اسلامی با سایر دولت ها، تلاش دارد تا نتیجه مذاکرات را به سمت تحقق اهداف دولت اسلامی سوق دهد. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استنباط از منابع معتبر فقهی، نشان می دهد که پیش از آغاز مذاکرات، مذاکره کنندگان باید در عین استقبال از پیشنهاد صلح، از موضع اقتدار مذاکره، و با تحلیل دقیق وضعیت طرفین، وارد مذاکرات شوند. در حین مذاکره نیز بر رعایت اصولی همچون تناسب رفتاری، تاکید بر مشترکات، گفت وگوی حکیمانه، موقعیت شناسی، کتمان دشمنی، عدم خودباختگی در عین انعطاف در موارد لازم، بیان صریح مفاد پیمان و کتبی کردن نتایج مذاکرات تاکید شده است. در مرحله پس از مذاکرات، لازم است ضمن حفظ هوشیاری نسبت به فریب کاری دشمن، به مفاد پیمان ناشی از مذاکره پایبند باشند. در صورت نقض عهد توسط طرف دیگر، باید مقابله به مثل نمود.
  کلیدواژگان: مذاکره، دولت اسلامی، فقه، ضوابط، قبل از مذاکره، حین مذاکره، بعد از مذاکره
 • مرتضی توکلی محمدی*، مرتضی مطهری فرد صفحه 25
  مذاکره سیاسی، یکی از روش های دیپلماسی است که در دوران معاصر رونق فراوان یافته است. مصالح و مفاسد، ضرورت ها، اهداف، طرف مذاکره، بازخوردهای بین المللی، و... موجب شده است تا در مورد مذاکره جامعه اسلامی با دشمنان، اختلاف نظراتی به وجود بیاید. این اختلاف نظرها غالبا در مورد مذاکره با آمریکاست. این مقاله بارویکرد تحلیلی- توصیفی و با توجه به تاریخ اسلام و رفتارهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام و مبانی فقهی، به گونه شناسی انواع مذاکرات می پردازد تا خط مشی دولت اسلامی روشن گردد.
  در این تحقیق، با دسته بندی مذاکرات پیامبراکرم و اهل بیت علیهم السلام در پنج دسته به تحلیل و تطبیق مذاکرات امروزی با آن پرداخته شده است. این مهم موجب می شود تا عملکرد پیامبر و ائمه اطهار در مذاکراتشان، الگوی مذاکرات امروزی واقع شود و هر نوع مذاکره ای با دول دیگر و بخصوص آمریکا به اشتباه، با مذاکرات آن بزرگواران هم سنخ جلوه داده نشود. به طورکلی، با شرایطی که از تاریخ مذاکرات پیامبر و اهل بیت ایشان به دست می آید؛ دعوت، نصیحت، امربه معروف و نهی از منکر، مذاکره از روی اضطرار و تحمیل، در مذاکرات آن بزرگواران به چشم می خورد.
  کلیدواژگان: مذاکره سیاسی، آمریکا، حکم فقهی، ابعاد، مصالح و مفاسد
 • سید جواد احمدی* صفحه 41
  یکی از اهداف مهم پیامبران الهی، تحقق سرپرستی حق و ولایت الهی در جهان بوده است. ولایت و سرپرستی حق زمینه تعالی، سعادت و کمال انسان ها و جوامع بشری را فراهم می کند. اصل ولایت گری، از اصول مهم روابط بین الملل است. این اصل دارای مبانی و پیش فرض های مختلف کلامی، همچون توحیدمداری، امامت محوری و... و مبانی فقهی، مانند قاعده نفی سلطه، اصل عدم ولایت، قاعده حرمت کمک به ظالم، قاعده لاضرر و... است. آیات و روایات نیز بر این اصل مهم تاکید دارند. دولت اسلامی، در روابط بین المللی خود با دیگر کشورها و ملت ها، باید این اصل را معیار قرار دهد. اصل ولایت گری در عرصه های مختلف روابط بین الملل، چارچوب رفتارها و تعاملات بین المللی دولت اسلامی را تعیین می کند. این اصل در عرصه فرهنگی از اهمیت دوچندانی برخوردار است که به موجب آن، دولت اسلامی موظف است تا باورها و ارزش های راستین الهی را در جوامع بشری گسترش داده، از بسط و گسترش ارزش های موهوم، فاسد و باطل جلوگیری به عمل آورد.
  کلیدواژگان: اصل، ولایت گری، اسلام، روابط بین الملل
 • نجف لک زایی*، حسن صادقیان صفحه 63
  ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزش های اسلامی است، قوانین حکومتی باید بر اساس ضوابط شرعی و بر مبنای سیره معصومان علیهم السلام تدوین شوند. یکی از منابع اصلی برای الگوبرداری، سیره حکومتی امیر مومنان علیه السلام می باشد، مطالعه سیره حکومتی ایشان، نشان می دهد که حضرت به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده آل ها، احکام و قوانین شریعت نبوده اند، حتی اگر منجر به تضعیف قدرت و حکومت شود. اما تتبع در ابواب فقهی مثل «باب تزاحم» یا «احکام ثانویه»، نشان می دهد که طبق ضوابط شناخته شده فقهی، گاهی برای حفظ حکومت، ترک یک حکم شرعی، مجاز، قلمداد می شود. با توجه به این نکته، رفتار آرمانی امیر مومنان علیه السلام، با ضوابط فقهی چگونه قابل توجیه است. هدف این مقاله، این است که با بررسی تک تک این نمونه ها نشان دهد که رفتارهای حضرت تعارضی با ضوابط فقهی نداشته و بر همان اساس، قابل تحلیل می باشد.
  کلیدواژگان: فقه سیاسی، آرمان گرایی، سیره علوی، احکام ثانویه، تزاحم
 • محمد جواد نوروزی*، سعید باغستانی صفحه 85
  سوال پژوهش پیش رو این است که تحلیل مستشرقان به طور مشخص، در باب نقش روحانیت شیعه در شکل گیری انقلاب اسلامی چیست؟ در تبیین این پرسش، فرضیه پژوهش این است که عمده تحلیل های مستشرقان متاثر از مقایسه با ارباب کلیسا اولا، مبتنی بر پیش فرض های شرق شناسانه و نگاه سکولاری است. ازاین رو، تحلیل یادشده با مبانی اسلامی سازگاری ندارد. ثانیا، این نگرش، مدعی است که انگیزه های مادی و سیاسی روحانیت، منجر به انقلاب در ایران شده است. در حالی که واقعیت خلاف این مطلب است. این تحقیق درصدد تحلیل و نقد برداشت های ناروا و تاثیرگذار از سوی مستشرقان در محافل علمی است.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، روحانیت، مستشرقان
 • محمدحسین طاهری آکردی*، حسن دین پناه صفحه 107
  صهیونیسم، اندیشه ای است که از سال 70 میلادی ریشه در یهودیت داشته و تا قرن 19 به صورت فرهنگی مطرح بوده است. پس از آن به صورت سیاسی در جهان غرب ظاهر شده است. تحلیل دقیق صهیونیسم سیاسی، بیانگر این است که به هیچ وجه نمی توان آن را با صهیونیسم فرهنگی مرتبط دانست. مهم ترین گام در فرمول بندی صهیونیسم فرهنگی این است که استقلال سیاسی، بنای معبد و بازگشت به فلسطین، باید به دست خود ماشیح و پس از ظهور او صورت گیرد. در حالی که صهیونیسم سیاسی، به صورت گام به گام در تلاش است تا این دستورالعمل پروتستان های پیوریتان را، که همه این امور باید پیش از بازگشت مجدد مسیح محقق شود، اجرایی کند. این تحقیق در تلاش است تا با رویکردی تحلیلی، ریشه ها و خاستگاه های صهیونیسم فرهنگی و سیاسی و عدم همسویی آن دو را بیان کند. واقعیت این است که صهیونیسم فرهنگی ریشه در خود یهودیت دارد، اما صهیونیسم سیاسی ریشه در تفکر یهودیت ناسیونالیسم و در فرقه مسیحی پیوریتان انگلستان و آمریکا دارد.
  کلیدواژگان: یهودیت، صهیونیسم، صهیونیسم فرهنگی، صهیونیسم دینی، صهیونیسم سیاسی، صهیونیسم مسیحی، پروتستان پیوریتان
 • الملخص
  صفحه 131
|
 • Ghasem Shaban Nia* Page 5
  Negotiation is one of the means of achieving foreign policy in Islam. Using techniques, ground rules and skills to the speedy achieving of negotiation goals, are of the important issues discussed. Presenting some ground rules, Islamic jurisprudence tries to lead the results of the negotiation towards the manifestation of Islamic state`s goals. Using a descriptive-analytic method and inferring reliable jurisprudence resources, this study attempts to show that before negotiations, negotiators must welcome suggesting peace; they must negotiate from the position of authority and enter into the talks by a precise analysis of the parties. Behavior balance, emphasis on commonalities, philosophical dialogue, understanding the position, concealing hostility, not losing oneself while being flexible when necessary, expressing the provisions of the treaty and writing the results of the talks are highly recommended during the negotiations. After negotiations, it is necessary to maintain awareness to the deception of the enemy, be high-minded to the treaty, and retaliate in cases each party violates the treaty.
  Keywords: negotiation, Islamic state, jurisprudence, principles, pre, negotiation, during negotiation, post-negotiation
 • Morjeza Tavakoli Mohammadi* Page 25
  Political negotiation is a diplomatic method which in modern times has developed. In political negotiation with enemies there are some conflicts in interests and harms, necessities, purposes, parties of negotiations, international feedbacks, religious ideology etc. These conflicts are mostly about negotiation with the U.S. For one reason it is due to the dynamism of diplomatic system and on the other hand it leads to duality and doubt in adopting strategies. Using an analytic-descriptive approach and considering Islam`s history and the prophet`s lifestyle and Ahl Al-Beit (peace be upon them) and juridical foundations, this paper deals with typology of different kinds of negotiations to determine the policy of the Islamic state. Grouping negotiations of the prophet and Ahl Al-Beit in five categories, this study analyzes modern negotiations. This matter is the primary reason that the performance of the prophet and Ahl Al-Beit turns out to be a pattern for any modern negotiation, so that any negotiation, especially with the U.S. does not appear as the same. Eventually, considering the back ground that is obtained from the history of prophet’s negotiations, invitation, advice, promoting virtue and preventing vice and negotiation with compulsion and imposition is more compatible with their way of negotiation.
  Keywords: political negotiation, the U.S., juridical rule, aspects, interests, harms
 • Seyyed Javad Ahmadi* Page 41
  One of the most important missions of the prophets is the realization of the right supervision and divine guardianship. Guardianship and the right supervision prepare the ground for elevation, prosperity and perfection of the humans and the communities. The principle of guardianship is the most important principle of international relations. This principle includes foundations and different defaults of speech like monotheism, leadership and jurisprudence foundations like, the principle of denying government, the principle of denying guardianship, the principle of the respecting the help to the cruel, the principle of no harm etc. verses and narrations have emphasized on this important principle. This principle should be the criteria for the Islamic governments in their relationships with other countries. The principle of guardianship specifies the context of international behavior and interactions of Islamic government. This principle is of crucial importance in cultural aspect of life. Consequently Islamic government is obliged to extend the correct beliefs and values in the communities and to prevent the imaginary, false and corrupt values.
  Keywords: principle, guardianship, Islam, international relationships
 • Najaf Lakzaei*, Hassan Sadeqian Page 63
  Since our government is ideological, the laws must be based on religious rules and the infallibles` lifestyle. One of the primary sources for taking pattern on, is Imam Ali`s (peace be upon him) governorship. Studying his governorship shows that he never consented on neglecting the ideals, principles and religious rules, even if it meant undermining the power and ruling. Research in the sections on "conflict" or "secondary rules" indicates that based on the known rules on jurisprudence, to preserve a government, sometimes neglecting a religious rule, is legal. In such a case, the primary rule must not be emphasized. Such an insistence, is not only a sign of piety, but also is rationally and religiously discouraged. Having this fact in mind, the ideal behavior of Imam Ali (peace be upon him) is not adaptable to the known jurisprudent rules. This paper seeks to examine each of these samples so that it shows that Imam Ali`s (peace be upon him) behavior were completely adapted with jurisprudent rules and they can be examined in the same manner.
  Keywords: political jurisprudence, idealism, Alavi lifestyle, secondary rules, conflict
 • Mohammad Javad Norozi*, Saeed Baghestani Page 85
  The current study answers to the question that; what is the Orientals` analysis about the role of Shiite clergy in the formation of the Islamic revolution? First, based on the hypothesis of this paper, Orientals’ major analysis that is influenced by comparison with the Lord of the church, is based on east-knowing assumptions and secular view. Given this fact, the above analysis is not compatible with Islamic principles. Second, this view claims that clergy`s marital and political motives led to the revolution in Iran, while the truth is contrary. The fact remains that this study tries to have a criticizing confrontation by misinterpretations and the impact of published views on behalf of the orientalists in scientific circles.
  Keywords: Islamic revolution, clergy, orientalists
 • Mohammd Hossein Taheri*, Hassan Din Panah Page 107
  Zionism had its roots in Judaism since the year 70 AD and it was culturally raised until the 19th century. Then it was raised politically in the west. Accurate analysis of the political Zionism indicates the fact that it is not related to the cultural Zionism. The most important step in formulating the cultural Zionism is that political independence, temple establishment and returning to Palestine must be done by Messiah and after his advent. While political Zionism, executes the principle of Puritan Protestants that all these affairs must be manifested before the advent of the Jesus. Using an analytic approach, this paper tries to clarify the roots and origins of cultural and political Zionism and their inconsistency. The fact remains that cultural Zionism has its roots in Judaism, but political Zionism is rooted in nationalist Judaism and Puritan of England and America.
  Keywords: Judaism, Zionism, Cultural Zionism, Religious Zionism, Political Zionism, Christian Zionism, Puritan Protestant