فهرست مطالب

مشرق موعود - پیاپی 41 (بهار 1396)
 • پیاپی 41 (بهار 1396)
 • 268 صفحه، بهای روی جلد: 295,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/02/02
 • تعداد عناوین: 14
|
 • امیر غنوی* صفحه 7
  اندیشه مهدویت در عصر غیبت، بسان چراغی فراراه شیعه قرار دارد. طرح این اندیشه از سوی پیامبر (ص) و امامان شیعه (ع)، متناسب با شرایط اجتماعی و معضلات پیشاروی بوده است. یافتن اجزای این طرح در کلمات هریک از معصومان، می تواند روشنی بخش شرایط و مشکلات عصر صدور باشد و طرح کلی امامان شیعه را برای عصر غیبت مشخص کند.
  در این نوشتار برای دستیابی به طرح اندیشه مهدویت، به بررسی مستقیم کلماتی پرداخته شده که از معصومان برجای مانده است. تحلیل محتوایی این جملات با توجه به شرایط صدور و همچنین دسته بندی موضوعی آنها، می تواند طرح هر امام برای دوره خویش را مشخص کند و در مجموع تصویری از طرح ایشان برای برخورد با شرایط اجتماعی و معضلات هر دوره و همچنین طرح کلی آنان برای عصر غیبت را نمایان سازد.
  یافته های تحقیق در زندگی و کلمات امام مهدی (عج)، گویای این واقعیت است که یکی از محورهای مهم در توقیعات آن حضرت، آموزش مفاهیم بلند مهدویت بوده است؛ خصوصا مفاهیم و احکامی که با غیبت امام، نیاز به توضیح و تاکید بیشتری داشته‏اند؛ اموری مانند وقت گذاری برای ظهور، ادعای مشاهده حضرت در غیبت کبری، تکلیف اموال امام در عصر غیبت، تفکیک مدعیان ارتباط و وکلای تازه در غیبت صغری، بیانات عام در باب امامت و مهدویت با توجه به شرایط و پرسش‏های خاص دوره غیبت.
  کلیدواژگان: غیبت، آموزش مهدویت، امام مهدی (عج)، عصر ظهور
 • سیدعلی هاشمی* صفحه 35
  مطابق روایات اهل‏بیت (ع)، اختلاف و سقوط حکومت بنی عباس در ردیف برخی از علائم ظهور، مانند شورش سفیانی بیان شده است. در تحلیل این روایات، احتمالاتی مطرح است. در این نوشتار، به شیوه توصیفی تحلیلی، چگونگی این رابطه در روایات اهل بیت(ع) تبیین و شش احتمال بررسی شده است: 1. تطبیق نادرست بنی‏فلان بر بنی عباس؛ 2. جعل این روایات؛ 3. بازگشت حکومت به بنی عباس در آستانه ظهور؛ 4. روی دادن بداء در این موضوع؛ 5. اشاره این روایات به جریان فکری مشابه بنی عباس، نه خود بنی عباس؛ 6. خلط بین علائم آستانه ظهور و نشانه های منفصل از آن. در نهایت از میان احتمالات یادشده، احتمال اخیر تایید و شواهد آن بیان شده است. فضای صدور روایات و انتظار جدی شیعه در آن دوره برای ظهور و مبهم‏بودن تعابیری مانند فرج (گشایش) و دقت در تعابیر این مجموعه از روایات، گویای این واقعیت است که اختلاف و سقوط بنی عباس، از جمله خبرهای ائمه(ع) درباره آینده است که تقارن آن با دیگر خبرها مانند شورش سفیانی، این گمان را برای برخی به وجود آورده است که این دو حادثه در یک زمان روی می دهد؛ در حالی که این هم‏زمانی اثبات‏پذیر نیست.
  کلیدواژگان: مهدویت، پیش گویی ها، علائم ظهور، عباسیان
 • سیداکبر حسینی قلعه بهمن* صفحه 61
  زبان دین به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های پژوهشی فلسفه دین، پرسش های گوناگونی را درباره آموزه های دینی و متونی که بیان گر آن آموزه ها هستند، مطرح می سازد. در این نوشتار، دو پرسش از مباحث زبان دین در عرصه گزاره های حاکی از علائم ظهور، مورد توجه قرار گرفته است: 1. آیا گزاره های حاکی از علائم ظهور، معنادار هستند یا خیر؟ 2. آیا زبان گزاره های حاکی از علائم ظهور، معنایی شناختی دارند یا غیرشناختی؟
  در پاسخ به پرسش اول، گزاره های حاکی از علائم ظهور، معنادار دانسته شده‏اند؛ و در پاسخ به پرسش دوم، گزاره های حاکی از علائم ظهور، شناختی تفسیر گردیده‏اند.
  کلیدواژگان: علائم ظهور، معناداری، زبان نمادین، زبان اسطوره ای، زبان آیینی، شعائری
 • سیدعلی حسنی* صفحه 79
  در کتاب های ملاحم و فتن و مجامع روایی، مجموعه ای از روایات درباره حوادث آخرالزمان وجود دارد که در ظاهر دلالت می کنند بر این‏که امام زمان (عج) مقاصد و اهداف خود را با شمشیر پیش می‏برد و دست به کشتار گسترده‏ای می زند.
  از این گونه روایات، برداشت های متفاوتی شده است؛ عده ای به ظاهر این روایات تمسک کرده و قائل به کشتار گسترده توسط امام شده اند؛ و عده ای دیگر این دیدگاه را نپذیرفته و دلالت این روایات را ناتمام می دانند. در این نوشتار با روش تحلیل محتوا، به بررسی این دست از روایات پرداخته می‏شود و براساس معیارهای اجتهادی-علمی، سعی می‏شود فهم درستی از این روایات به دست آید. نتیجه بررسی های این پژوهش نشان می‏دهد که اولا اعتماد به این دسته از روایات از جهات سندی و صدوری دچار مشکل است؛ و ثانیا ظاهر این روایات از جهات مختلف با عقل و نقل در تعارض است. بنابراین، بر فرض پذیرش این روایات، نمی‏توان به ظاهر آن پای‏بند بود.
  کلیدواژگان: امام زمان (عج)، حکومت امام مهدی (عج)، کشتار گسترده، قیام به سیف، الملاحم و الفتن
 • جواد باغبانی آرانی* صفحه 101
  مسیحاباوری به عنوان یک اندیشه و موضوعات پیرامونی آن، یکی از دغدغه های مهم یهودیان است. نگاه یهود به این موضوع، همچون آموزه های دیگر، در چارچوب ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و دینی این آیین است. موعودباوری یهودیان، رنج دراز‏مدت آنان در طول تاریخ را تحمل پذیر کرده است. آنان پیوسته به این موعود دل بسته و در نوشته های مقدس خود از او با واژه «مسیحا» نام می برند. این واژه، از کلمه «ماشیح» در زبان عبری گرفته شده که به معنای «مسح شده» است. گرچه ماشیح لقبی برای پادشاهان قدیم بنی اسرائیل بوده، در زمان های بعد به پادشاه آرمانی یهود اطلاق شده است.
  «تنخ» که مسیحیان به آن عهد عتیق گویند، کتاب مقدس یهودیان است. آنان در کنار عهد عتیق، از مجموعه بزرگی به نام «تلمود» نیز بهره می برند که بسیاری از جزئیات اعتقادی و احکام خود را از آن وام گرفته اند. در میان متون دینی یهودیان، مجموعه نسبتا بزرگ دیگری به نام «اپوکریفا» وجود دارد که در حدود سه قرن، نزد برخی یهودیان حجت دانسته می‏شد. این نوشتار درصدد است تا بن مایه و خاستگاه مسیحاباوری قوم یهود را در کتاب های اپوکریفایی بررسی کند. این بررسی نشان می دهد که کتاب های اپوکریفایی در اندیشه مسیحاباوری، از عهد عتیق تاثیر پذیرفته اند و از میان خاستگاه های متعدد مسیحاباوری در عهد عتیق، به خاستگاه شهر «اورشلیم» اهمیت بیشتری داده شده است.
  کلیدواژگان: مسیحا، برگزیدگی، ارض مقدس، یونانی مآبی، عهد عتیق، اپوکریفا
 • محمدحسین طاهری آکردی* صفحه 121
  انتظار موعود براساس پیش‏بینی های متون دینی، در همه ادیان وجود دارد. یهود نیز از این قاعده مستثنا نیست. تنخ (کتاب مقدس یهود) و تلمود، وعده ظهور شهریاری از نسل داوود را با شرایطی مطرح می‏کند. در فلسفه و عرفان یهودی نیز این شیوه ادامه می‏یابد. رنج، فساد و سختی، پیش از ماشیح وجود دارد و او پس از ظهور، یهودیان را به اورشلیم برمی‏گرداند و سپس حکومت عدالت و رحمت ماشیحانی را تشکیل می‏دهد و همه ملت‏ها تابع او خواهند شد. یهودیان هنوز منتظر این ماشیح هستند. این تفکر، به صهیونیسم دینی معروف است؛ اما ملی‏گراها و یهودیان ناسیونالیست، درپی تشکیل دولت یهودی پیش از ظهور ماشیح هستند که به آن صهیونیسم سیاسی یهود گویند که تحت تاثیر صهیونیسم مسیحی است. آنان با کمک مسیحیان صهیونیست، دولت یهودی اسرائیل را بنا کردند. ارتباط هرتصل با هرکل در همین راستا معنا می‏یابد. این نوشتار با بررسی این موارد، نتیجه می‏گیرد که دولت کنونی یهودی در فلسطین، با دولت موعود ماشیحانی در تورات و تلمود، فاصله دارد و این دولت به تفکرات صهیونیسم مسیحی نزدیک تر است تا صهیونیسم دینی توراتی و تلمودی.
  کلیدواژگان: ماشیح (مسیحا)، دولت ماشیحانی، تورات، تلمود، صهیونیسم دینی، صهیونیسم سیاسی، اسرائیل
 • مجتبی خانی*، سید محمد جواد سید نظری، سید محمد رضی آصف آگاه صفحه 149
  این نوشتار درصدد بازشناسی تعریف «علائم» و «شرایط» ظهور است و در آن سعی شده ضمن جدا کردن حدود و ثغور این دو تعریف، مولفه و ملاک هایی نیز برای شناسایی علائم از شرایط ظهور در روایات ارائه شود. نکته اساسی در شناخت علائم از شرایط ظهور، شناخت کارکرد علائم و شرایط و به عبارت دیگر، شناخت کیفیت رابطه علائم یا شرایط ادعایی و ظهور است. کیفیت رابطه علائم و ظهور، از قبیل «کشف» و کیفیت رابطه شرایط و ظهور، از قبیل «علیت» است. بنابراین، مهم تشخیص رابطه ای است که عقل توان درک آن را دارد؛ اگر این رابطه از قبیل کشف باشد، علامت و اگر از قبیل علیت باشد، شرط خواهد بود.
  کلیدواژگان: ظهور، علائم ظهور، شرایط ظهور، کشف، علیت
 • احمد مقری*، سید ابوالحسن نواب صفحه 173
  سخن درباره تقدیر فرجامین بشر، از مهم ترین مولفه های مشترک ادیان ابراهیمی، به ویژه اسلام و مسیحیت است. پیشگویی هایی که در متون مقدس این دو دین درباره وقایع آخرالزمان آمده است، فارغ از میزان تناظر و تغایر آنها، حجم قابل توجهی از ادبیات پیش گویانه را در اختیار پیروان اسلام و مسیحیت نهاده است که بر محور دو شخصیت اصلی، یعنی مهدی (عج) در اسلام و مسیح( ع) در مسیحیت استوار است. بازگشت مسیح در رویکرد آخرالزمانی مسیحیت، آن گاه رخ می دهد که افول عمیق اخلاق و معنویت و آشفتگی در نظام طبیعت، فراگیر می شود. پیش‏گویی ها در سنت اسلامی نیز، آمیزه ای از تباهی ژرف اخلاقی و فجایع طبیعی فراگیر را نشانه هایی از آمدن موعود آخرالزمان برشمرده است. به رغم مشابهت های این‏چنینی در ادبیات پیش‏گویانه دو دین، سه نظریه «یکسان انگار»، «تقابل انگار» و «توافق انگار» درباره نسبت مهدی (عج) و مسیح (ع)، در میان پیروان اسلام و مسیحیت شکل گرفته است که ریشه در برداشت های متفاوت از پیش‏گویی های آخرالزمانی دارند. نوشتار پیش رو، با بهره گیری از روش تطبیقی و تحلیل محتوا، درصدد واکاوی نظریات پیش‏گفته و سنجش میزان انطباق آنها با ادبیات آخرالزمانی اسلام و مسیحیت است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به رغم شبهه افکنی برخی نویسندگان معاصر غربی، دو دیدگاه یکسان انگار و تقابل انگار فاقد اتقان مکفی است و توان ایستادگی در برابر نظریه توافق‏انگار را ندارد.
  کلیدواژگان: مهدی (عج)، مسیح (ع)، پیش گویی، یکسان انگاری، توافق، تقابل
 • ابوذر رجبی* صفحه 197
  زبان دین، از مهم‏ترین مسائل فلسفه دین و مباحث الهیات جدید به شمار می‏رود. فیلسوفان دین در این مسئله، دو رویکرد متفاوت برگزیده‏اند؛ برخی بر این باورند که زبان دین، ناظر به گزاره های کلامی و الهیاتی به طور عام است و همه گزاره های موجود در متون و نصوص دینی را دربر می گیرد؛ و گروه دیگر بر آن اند که زبان دین، تنها ناظر به گزاره های کلامی و الهیاتی مربوط به خدا و آن هم اسماء و صفات انسان وار خداست. در هردو رویکرد، دیدگاه ها و ره‏یافت های مختلفی از گذشته تا به امروز در میان الهی دانان و متکلمان و فیلسوفان دین مطرح بوده و هست. نمادین دانستن گزاره های کلامی و الهیاتی، یکی از آن دیدگاه هاست. بنابر رویکرد نخست، مسئله مهدویت و آنچه در نصوص دینی مسلمانان درباره آموزه مهدویت و آخرالزمان، به خصوص علائم و نشانه های ظهور وارد شده است، در حیطه زبان دین وارد خواهد شد. در این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی، درپی پاسخ به این پرسش هستیم که با پذیرش دیدگاه اخیر، گزاره های ناظر به علائم و نشانه های ظهور، از چه سنخی است؟ نمادین است یا غیرنمادین؟ و اگر آنها را واقع نما و معرفت بخش بدانیم، آیا به هیچ وجه نمی توان آنها را نمادین و سمبلیک دانست؟ و اگر می‏توان، کدام سنخ از نماد مدنظر است؟ نمادی که امروزه در فلسفه دین و در بین متفکران غربی مطرح است، یا مدلی دیگر مراد است؟
  کلیدواژگان: زبان دین، نمادین، غیرنمادین، واقع نما، مهدویت، نشانه های ظهور
 • گونه شناسی ترفندهای بابیان و بهائیان در روایات پیش گویی ظهور
  محمدعلی فلاح علی آباد* صفحه 221
  جنبش بابیت که در ربع اول قرن سیزدهم هجری در ایران به پا خاست، بر مبنای ادعای ظهور حضرت ولی عصر(عج) شکل گرفت. به ادعای بابیت و بهائیت، علی محمد باب همان موعودی است که اسلام بیش از هزار سال پیش، نوید قیام و ظهور وی را به مشتاقان ظهور داده است و در مجموعه روایات و معارف اسلامی و شیعی، بشاراتی وجود دارد که ظهور وی را پیش‏گویی کرده است. بهائیت، روایاتی را که در تایید و اثبات ادعای ظهور باب بدان تمسک می‏شود، در مجموعه هایی گرد آورده است. کتاب «فرائد»، نوشته ابوالفضل گلپایگانی یکی از مهمترین آن مجموعه ها به شمار می‏آید. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، نحوه تمسک بهائیت به روایات ادعایی پیش گویی ظهور باب را بررسی کرده است. حاصل بررسی های تفصیلی، شناخت شاخصه های ترفند بهائیت در سوء استفاده از روایات پیش گویی ظهور است. ازجمله شاخصه ها می توان به تطبیق های ناروا، جعل، تحریف، عوام فریبی، تناقض گویی و عدم رعایت قواعد علمی در بحث اشاره نمود.
  کلیدواژگان: روایات پیش گویی، ظهور، شاخصه شناسی، ترفندشناسی، بابیت، بهائیت
 • ابراهیم ذالی قهی*، محمدحسین خوانین زاده صفحه 245
  ایمان به واقعه‏ «الساعه»، از موضوعات مهم دینی و از ارکان و اصول اعتقادی مسلمانان به شمار می‏آید. این واقعه برخلاف تفکر رایج، به یک مقطع زمانی خاص (قیامت کبری) محدود نمی‏شود؛ بلکه براساس آیات قرآن و روایات، مصداق دیگری برای این واقعه متصور است که مربوط به دوران برپایی ظهور می‏شود.
  خداوند در قرآن، آیات متعددی را به نحوه‏ وقوع هر یک از این دو مصداق «الساعه» اختصاص داده و ویژگی های‏ هردو را تبیین فرموده است. یکی از این ویژگی ها، موضوعی به نام «اشراط ‏الساعه» یا به عبارتی «علامات نزدیک شدن ‏الساعه» است که در آیه هجدهم سوره محمد(ص)، فهل ینظرون إلا الساعه ان تاتیهم بغته فقد جاء اشراطها فانی لهم إذا جاءتهم ذکراهم بدان اشاره شده است. این علامات به استناد برخی آیات و روایات، بیانگر حوادثی است که پیش از وقوع مصداق اول «الساعه»، یعنی دوران برپایی ظهور امام زمان(عج) واقع خواهد شد. در این نوشتار، ضمن اشاره به معنا و مفهوم واژه «اشراط» و گزارشی مختصر از آرای مفسرین در تفسیر «اشراط الساعه»، سه مسئله بررسی خواهد شد: 1. واژه «الساعه» در قرآن چه مصداق و یا مصادیقی دارد؟ 2. مصداق «الساعه» در آیه هجدهم سوره محمد(ص)، به چه مقطعی از آینده مربوط است؟ 3. علت طرح «اشراط الساعه» در آیات و تبیین آن در روایات چیست؟
  کلیدواژگان: سوره محمد (ص)، الساعه، اشراط، ظهور، قیامت
 • محمدرضا جواهری* صفحه 277
  براساس آموزه ها و پیش‏بینی های متون اسلامی، حضرت مهدی(عج) ظهور و حضرت مسیح(ع) رجعت خواهد کرد. مطابق احادیث اهل‏بیت(ع) و دیدگاه مفسران، دو آیه در قرآن کریم با ظهور حضرت مهدی(عج) و نزول عیسی بن مریم(ع) و هم‏کاری آن‏دو ارتباط دارد. بنابراین، نزول مسیح(ع) در عصر ظهور حضرت مهدی(عج) برای یاری قائم آل محمد(ص) قطعی است و هردو از اشراط الساعه به شمار می‏آیند و هیچ تقابلی بین مهدی و مسیح(ع) وجود ندارد؛ بلکه در توافق، هم‏راهی و هم‏کاری کامل قرار خواهند داشت. در این نوشتار، با مراجعه به منابع اسلامی معتبر و با مطالعات موعودشناسی به روش توصیفی تحلیلی، وضعیت و کیفیت تعامل موعود جهان اسلام، حضرت مهدی (عج) و موعود مسیحیت، حضرت عیسی (ع) بررسی شده است. نزول حضرت عیسی بن مریم (ع) از آسمان در عصر ظهور امام مهدی (عج)، و بیعت با قائم آل محمد (ص) و نصرت و مصاحبت با ایشان و مبارزه مسیح با انحرافات تاریخی و کج‏روی های مسیحیت و اقتدای او در نماز جماعت به قائم آل محمد(ص) و هدایت مسیحیان به سوی اسلام و نبرد با دشمنان امام مهدی(عج)، مراتب تعامل مثبت و تعاون مسیح و مهدی (عج) است.
  کلیدواژگان: پیش بینی های قرآن، پیش بینی های حدیث، امام مهدی (عج)، مسیح (ع)، ظهور
 • مرتضی عبدی چاری*، محمود ملکی راد صفحه 305
  باور به ظهور امام مهدی (عج) در آخرالزمان، از آموزه های مهم اسلامی به شمار می‏رود. با ظهور آن حضرت، اسلام در سراسر گیتی گسترش می‏یابد و بر سایر ادیان غالب و حاکم می شود. در این راستا، کیفیت تعامل اسلام با ادیان دیگر در عصر ظهور و حکومت جهانی امام مهدی (عج)، از ابعاد مختلف اهمیت دارد. بررسی این امر، نیازمند تحقیق و پژوهشی بنیادین است؛ زیرا با توجه به فراگیری دین اسلام در جهان از یک سو، دلالت برخی از آیات قرآن کریم مبنی بر وجود دشمنی و کینه بین یهودیت و مسیحیت تا روز قیامت، از سوی دیگر و دلالت برخی از روایات اسلامی مبنی بر نابودی همه ادیان در عصر ظهور و تشکیل حکومت جهانی امام مهدی (عج)، از سوی سوم، پاسخ‏گویی به برخی سوال ها در این زمینه را ضروری می‏نماید؛ پرسش هایی از این دست که آیا در حکومت جهانی امام مهدی (عج) همه ادیان حضور دارند؟ و در صورت حضور، تعامل اجتماعی و سیاسی ادیان با یک‏دیگر و نیز با اسلام و حکومت حضرت مهدی (عج) چگونه خواهد بود؟
  جمع‏بندی و بیان رفع تعارض بین این دو دسته از دلایل و همچنین تبیین خط‏مشی حضرت مهدی درباره تعامل با یهود و نصاری، ازجمله موضوعات این نوشتار است.
  کلیدواژگان: تعامل، استراتژی، عصر ظهور، امام مهدی (عج)، ادیان
 • حسن دین پناه*، امیر خواص صفحه 323
  در نگاه برخی ادیان، کشتار جمعی و فراگیر از مقدمات ظهور منجی به شمار می‏رود. چنین رخدادی پیش از ظهور مسیح(ع) ، در قسمت های مختلف عهدین، به ویژه مکاشفه یوحنا در عهد جدید، پیش گویی شده است. برخی گروه های مسیحی (کاتولیک ها و ارتدوکس ها)، از فقرات عهدینی مربوط به این پیش گویی، تفسیر روحانی و غیرتحت اللفظی دارند و اساسا مخالف کشتار جمعی اند و برخی دیگر (پروتستان پیوریتان)، تفسیر عینی و تحت اللفظی دارند و بر این باورند که رنج عظیم کشتار گسترده، بخشی از طرح آسمانی برای فراهم آمدن بازگشت دوباره مسیح است. از این‏ رو، دعا و تلاش برای رخ دادن و تسریع در این نبرد همه جانبه و منع صلح را در دستور کار دارند. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی، این موضوع را بررسی می کند. تحقیق نشان می دهد، هرچند عهدین از وقوع کشتار جمعی پیش از ظهور مسیح (ع) خبر می دهند، این اما اندیشه که فراهم کردن مقدمات وقوع این نبرد، تکلیف فردی یا گروهی باشد، با فقرات عهدین سازگار نیست.
  کلیدواژگان: بازگشت مجدد مسیح، حارمجدون، کشتار جمعی، دجال، پیش گویی های عهدین، پیوریتان، صهیونیسم مسیحی
|
 • Dr. Amir Ghanavi* Page 7
  Messianic idea is the light in the way of Shia during the time of Absence. In addition, the explanation of the idea by the Prophet and the Imams is dependent upon the social conditions and problems they have been facing during their own period. Finding the components of the plan in each of innocent Imam’s words can be not only enlightening but also contributing to shed light on conditions and on contemporary problems and outline The Imams thinking’s about the occultation.
  This study aims to place the words of messianic ideas that have been remained and addressed by each of the Immaculate Imams. Content analysis of these sentences according to the terms of their issuance and also their thematic categories can show what Imam specified for each mission and for his period. Each Imam for his period specified a general plan for the conduct of the followers in the Absence Period. Overall, a picture of his plan for dealing with social conditions and problems of each period and also the outline of the Age of Absence are indicated. The findings in the life and words of Imam Mahdi suggests that one of the important issues he emphasized has been the higher-order concepts in the events of his messianic concepts of education; In particular concepts and judgments that need explaining while he is in absence and thus the greater emphasis is on time management of the followers for the emergence of Mahdi, how to deal with major claimants in his absence, the assignment of properties of Imam in occultation, how to deal with new lawyers who claim a relationship with him and the breakdown during the minor occultation, the public expression of the Imamate and Mahdaviyyat according to specific conditions and questions of Absence.
  Keywords: Age of Absence. Messianism education, Imam Mahdi, The age of Appearance
 • Dr. Seyed Ali Hashemi* Page 35
  According to Ahlul Bayt accounts, the conflicts preceding and fall of the Bany-Abbas is expressed in the ranks of some of the signs of emergence, such as riots Sufyany.
  In the analysis of these traditions, the probability is raised that this may not be the case. In this article, through a descriptive and analytical style, traditions of Ahlul Bayt explain how this relationship has been studied through six possiblities:1. Incorrect comparison between Bani Folan (the sons of anonymous) and the Bany-Abbas; 2. Falsifying the accounts; 3. Returning the government on the eve of the emergence to the Bany-Abbas; 4. The possibility on the Bada on this subject; 5. Pointing the narratives to a similar group as of Bany-Abbas, not the very Bany-Abbas; 6. The emergence of confusion between the signs and symptoms of emergence of the Saviour, detached from its threshold. Finally among the possibilities mentioned, it is stated that the probability of the latter is confirmed with evidence.
  The atmosphere of the Shia and the serious waiting of the Shiite for emergence at that period of time reflects the fact that the differences and the fall Bany-Abbas, including news about the future Imams is in the coincidence with other news such as riots Sufyan, which has created the impression for some that the two events occur at a simultaneous time; while this is not proven.
  Keywords: Mahdaviyyat, prophecies, signs of emergence, Bani, Abbas (Abbasids)
 • Dr. Seyed Akbar Husseini Qaleh Bahman* Page 61
  Studying the language of religion is one of the most important research fields of philosophy of religion, with questions about religious teachings and texts that represent those teachings are present. In this article, two questions discussed showed signs of religious language in statements, taken into consideration: 1. Does statements showing the signs of emergence significant or not? 2. Does statements showing the signs of emergence have linguistic, semantic, cognitive and non-cognitive meanings?
  In response to the first question, statements showing the signs of emergence have been shown significant, and in response to the second question, statements showing the signs of emergence have been interpreted as cognitive.
  Keywords: signs of emergence, significant, symbolic language, the language of myth, language, rites ritual
 • Dr. Seyed Ali Hasani* Page 79
  Malahem and Fitan is a source along with the narratives in the book of Assemblies, in which there are a series of narratives about the events of the apocalypse, which appears to indicate that the Imam of the time has certain purposes and aims and his aims are forwarded with sword and the killing will wide ensue. Of these traditions have been different perceptions; Some apparently believe in the tradition and appealed to widespread killings by Imam; And others rejected this view and consider the implications of these traditions are unfinished.
  In this article, through content analysis, to review these kinds of Islamic traditions and an understanding of the narrative is tried to be achieved through jurisprudential-scientific criteria. Firstly, there is no proper documentation and issuance of these types of traditions and secondly, the appearance of these traditions from different directions with its reason is in conflict. So, even on the assumption of accepting the narrative, its appearance cannot be bound.
  Keywords: Imam of the time, the Imam Mahdi, widespread killings, rising to sword, Al Malahem, Al Fitan
 • Dr. Javad Baghbani Arani* Page 101
  The belief in Messiah, as an idea and the issues around it, is one of the most important considerations for the Jews. Jews look up to it, like their other teachings, within the framework of cultural traits, social and religious rituals. Jewish Messianism, has made their long-term suffering throughout history tolerable.
  The term has been mentioned in their sacred writings of Jews about the Promised Saviour and the Jewish community have always put at heart with the word "Messiah" as a saviour. This term, the word "Messiah" is taken from Hebrew, which means "anointed". Although the Messiah is a title for the old king of ‘Sons of Israel’; after the time period, the ideal Jewish king has also been called this way.
  ‘Tanakh’ is the Christians as the Old Testament, and is described as the Jewish Bible. Along the Old Testament, a large collection called "Talmud" is also used in which many of the details of beliefs and doctrines of the Jewish have been taken from it. Among the Jewish religious texts, a major collection called "apocryphal" was considered an authoritative text for about three centuries.
  This paper attempts to review themes and origins of the belief in Messiah among Jewish people in apocryphal book. The survey shows that apocryphal books have been influenced from the Old Testament on the belief in Messiah, and from multiple origins of this idea (belief in Messiah) in the Old Testament, the origins of the city of Jerusalem is more significant than others.
  Keywords: Messiah, Being Chosen, Holy Land, Hellenistic, Old Testament, apocryphal
 • Dr. Mohammad Hossein Taheri Akerdi* Page 121
  The expectation for the Promised based on forecasts of religious texts is present in all religions. Jews believers are also no exception. Tanakh (Jewish Bible), and the Talmud, promised the advent of the Kingdom of David with the conditions set forth on several grounds. Jewish philosophy and mysticism continues in this manner. Suffering, corruption and hardship, and the like happen before him and after the advent of the Messiah, the Jews return to Jerusalem and then form a government of justice and mercy in a Messianic way and all nations will be subject to him. Jews are still waiting for such Messiah. The idea is known as Religious Zionism. However, the nationalists, the Jewish nationalists, sought to create a Jewish state before the advent of Messiah, the idea that is called the Jewish Political Zionism, which is under the influence of Christian Zionism. They received help from Christian Zionists, when Jewish state of Israel was established. Herzl connection with Herkel is significant in this regard. This article reviews these cases with Jews in Palestine and concludes that the current government is far from the Messianic government promised in the Torah and Talmud, and this government is closer to the ideas of religious Christian Zionism than the teachings of Torah and Talmud.
  Keywords: Messiah (Mashih), the Messianic, the Torah, the Talmud, Religious Zionism, Political Zionism, Israel
 • Mojtaba Khani*, Seyed Mohammad Javad Seyed Nazari, Dr. Seyed Mohammad Razi Asef Agah Page 149
  This paper intends to re-define the "signs" and "conditions" of emergence and attempts to separate the boundaries of those two definitions, parameters and criteria to identify the signs of the emergence from the narratives. The key issue here is to define the quality of the relationship between the emergence of symptoms, such as "discovery" and relationship quality of the conditions of emergence, such as "causality". Therefore, it is important to recognize that the relationship between that the reason can understand; Thus, if the relationship is such as discovery, symbols and if such causation is recognized, this condition will be provided.
  Keywords: the symptoms of emergence, the signs of emergence, emergence, discovery, causality
 • Ahmad Moghri*, Dr. Seyed Abuolhasan Navvab Page 173
  Speaking about the final destiny of mankind is the most common factor among the Abrahamic religions, particularly Islam and Christianity. The accounts of each of the religions, apart from the degree of similarity or difference, is mostly focused on two characters, the Messiah and the Mahdi. Messiah is based on Christianity. The return of Christ in Christian apocalyptic approach is when there is a profound ethical and spiritual decline and chaos encompassing in the system of nature. Predictions in the Islamic tradition, is also inclusive as a combination of deep moral degradation and natural disasters are signs of the coming apocalypse mentioned. Despite such similarities in the two religions prophetic literature, three theories of "Sameness", "Difference" and "Agreement" about the Mahdi and Messiah are formed among the followers of Islam and Christianity. They are rooted in different understandings of the apocalyptic. Using the comparative method and content analysis, this paper is set to explore theoretical and measured approaches according to their agreement with the apocalyptic literature of Islam and Christianity. The findings of this study show that despite some Western contemporary writers, two views considering either the total sameness or difference lack sufficient certainty and strength to resist the theory of Agreement.
  Keywords: Mahdi, Messiah, divination, Sameness, Agreement, Difference
 • Dr. Abouzar Rajabi* Page 197
  Language of religion is of the most demanding issues in philosophy of religion and theological discussions in this regard. Statements by researchers in language, religion, theology and theological are of two types, the general and the specific. The general account holds that these statements are general to theological and kalam issues and includes all religious texts. Meanwhile the specific accounts, is the language that only concerns the names and attributes of God and that those God’s attributes which are similar to human. In both approaches, perspectives and different findings from the past to the present period can be found in the thoughts of theologians and the kalam religious scholars and philosophers of religion. Considering all this language as the symbolic representation is one of the main theological propositions, and one of those views. According to this first approach, the issue of Mahdaviyyat and Muslim religious texts with messianic teachings and apocalypse, especially the symptoms of emergence can be considered as a field inside the language of religion. In this paper, with a descriptive and analytical approach, we are seeking a response to this question, that by accepting the latter view, what interpretations we can get from statements related to the symptoms of emergence of Mahdi? Are they just symbolic or non-symbolic? And if they are realistic and for our knowledge, are they by no means symbolic or considered so? And if so, what kind of symbol is concerned here? The icon and the symbol which is now defined in the philosophy of religion and among Western thinkers, or another alternative model can be the case?
  Keywords: language of religion, symbolic, non, symbolic, realistic, messianism, the symptoms of emergence or reappearance of saviour
 • Typology of diversions in Babis and Bahais in their traditions of Emergence
  Dr. Mohammad Ali Fallah Aliabad* Page 221
  Babbi movement that arose in the first quarter of the thirteenth century AH in Iran, on the basis of the claim that was the emergence of Babb as the Imam of the Time - Mahdi. Bahai traditions that verify and prove the appearance of it gathered in collections. The book "Faraed" by A. Gulpaigani is considered as one of their references. This paper is using a descriptive-analytic method to predict the appearance of Mahdi and adherence to the Bahai faith traditions where the claim is investigated. Detailed findings of the analysis, unveils the indicators of the Bahai deception in the abuse of prophecy narratives related to emergence. This includes matching characteristics that can be false, deceptive, pretentious, populist, and also inconsistent with the knowledge and the principles mentioned in the discussion.
  Keywords: predictive traditions, appearance, knowing the criteria, knowing the digressive account, Babbi, Bahai
 • Ebrahim Zaly Qehi*, Dr. Mohammad Hossein Khavanin Zadeh Page 245
  Faith in the incident " Ashrat El Saa’h " is the most important issues of religion and the pillars and principles of the Muslim faith. This event, contrary to conventional thinking, is not limited to a certain time period (Judgment Day), but based on the Quran and hadith as another example for this event is expected to emerge during the period of holding.
  Allah in the Quran, through many verses in the way of either above meanings a state of " Ashrat El Saa’h " and gave explanation of both dedicated features. One of these features is the very thing called " Ashrat El Saa’h " or the "signs of approaching the reappearance of saviour" that in the eighteenth verse of Surah Muhammad, which sets the conditions for emergence of a saviour and advent of an ideal time. These signs to cite Quranic verses and traditions, reflect the events that occur before the first instance of ad hoc Ashrat El Saa’h, the period of holding the advent of Imam.
  In this paper, alluding to the meaning of the word "Ashrat" and a brief account of interpreter's views on the interpretation of " Ashrat El Saa’h ", three issues will be discussed: 1. The term " Ashrat El Saa’h " or what is true instances of it in the Quran? 2. The examples of the " Ashrat El Saa’h " in the eighteenth verse of Surah Mohammad - to what point in the future it is concerned? 3. The reason why the " Ashrat El Saa’h " is explained in the verses and the hadiths it mean?
  Keywords: Surah Muhammad verse 18, Ashrat El Saah, Ashrat, appearance, Judgment Day
 • Dr. Mohammad Reza Javaheri* Page 277
  According to Islamic texts and the teachings and forecasts, Imam Mahdi and his appearance coincides with the return of the Jesus Christ. According to hadiths of Ahlul bait and commentator's views, two verses in the Quran are related with the advent of Imam Mahdi and the descent of Jesus, son of Maryam (peace be upon her) and the two are related work. So, the revelation of Christ in the era of Hazrat Imam Mahdi to help are final and took out both of Ashrat and there is no opposition between the Mahdi and Messiah, but in either way agree, and the work will be completed. In this paper, by referring to authentic Islamic sources and studies on Mahdaviyyat a descriptive study investigated status and quality of interaction promised to the Muslim world, Imam Mahdi, through Messiah of Christianity, Jesus. Jesus descends from heaven at the time of reappearance of Imam Mahdi and pledges allegiance to Imam Mahdi and helps and keeps companionship with him and combats historical biases and distortions of Christianity and brings Christ and His followers in prayer, following Imam Mahdi and guides Christians toward Islam and fight the enemies of Imam Mahdi. This is, by far a positive interaction and cooperative account of Christ and Mahdi relationship.
  Keywords: Quran predictions, forecasts hadith, Imam Mahdi, the Christ, emergence
 • Morteza Abdi Chari*, Dr. Mahmoud Malekirad Page 305
  One of the Islamic teachings which is important is the belief in Imam Mahdi comes at the end of history. With the advent of the Mahdi, Islam and the other religions are already spread throughout the world in the dominant flora. In this regard, the quality of interaction between Islam and other religions and global governance in the era of Imam Mahdi is an important consideration from different aspects. Hence, we need fundamental research, because according to Islamic learnings on the one hand, enmity and hatred till the Day of Resurrection between Judaism and Christianity in their extreme form will exist in the world. This is implied by the existence of some verses of Holy Quran. On the other hand, the question arises that in Imam Mahdi’s global government, are all religions present and still alive? And in case of existence, how does their social and political interaction with one another and with religion of Islam and the rule of Imam Mahdi would be?
  Summed and expressed at the end of the paper, there is a resolution for the conflict between these two categories of reasons and the policy of Imam Mahdi will be explained and his interaction with Jews and Christians are also the subject of the paper.
  Keywords: interaction, strategy, Imam Mahdi, the Imam Mahdi, religions
 • Hassan Din Panah*, Dr. Amir Khavas Page 323
  For some religions, mass destruction and extensive killing is predicted as a precursor of the coming of promised Savior. The advent of such events is predicted in different parts of the Bible, especially Revelations and in the New Testament. Catholics and Orthodox are among the sects of Christianity that have a spiritual and non-literal interpretation of such predictions and openly disagree with mass destruction and killing. However, some protestant groups such as Puritans have an objective and literal interpretation of these predictions. They believe the massive destruction and suffering is inevitable and disagree with the attempts for global peace as futile and have considered such events as a part of the divine plan for the provision of the return of Christ. This paper uses an analytical method, to review and assess the above issue. And found out that most previous studies show that although the occurrence of mass destruction before the Messiah is reported in the Bible, the idea that the preparation of this battle might be a task of individual or group assignment is not compatible with Bible passages.
  Keywords: re-Christ, Armageddon, mass destruction, the Antichrist, the prophecies of the Bible, puritanical, Christian Zionism