فهرست مطالب

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - پیاپی 43 (بهمن و اسفند 1395)
 • پیاپی 43 (بهمن و اسفند 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علی بشیری صفحات 1-21
  نقد ادبی یکی از اساسی ترین و پرچالش ترین حوزه های درسی ادبیات است. کتاب النقد الادبی اصوله و مناهجه - که اواخر نیمه اول قرن بیست میلادی برای اولین بار به چاپ رسید - از کتاب هایی است که در دانشگاه های ایران در رشته زبان و ادبیات عربی به تدریس آن پرداخته می شود. در این مقاله تلاش نویسنده بر آن است تا با بررسی نگرگاه ها و مفاهیمی که این کتاب طرح می نماید دیدگاهی انتقادی را پیش روی چشم خواننده بگشاید . در ابتدا طرح نکاتی که روساخت می نماید در دستور کار این مقال است و پس از آن به ترتیبی که کتاب سامان یافته گفته های سید قطب مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین اصول و مفاهیم نقد ادبی سپس انواع ادبی و در نهایت شیوه های نقد ادبی مورد مداقه قرار می گیرد . نتیجه این پژوهش نشان می دهد که این نویسنده بسیاری از نگرگاه ها و مفاهیمی که از آن ها سخن گفته بر خلاف ادعای اصالت مندی، ریشه هایی غربی داشته و رد پای آراء ناقدان و اندیشمندان غربی را می توان در این کتاب مشاهده نمود.
  کلیدواژگان: سید قطب، اصول و مفاهیم نقد ادبی، انواع ادبی، شیوه های نقد ادبی
 • علی پیرانی شال صفحات 23-39
  نگارش اثر آموزشی درباره ی سخنان امیر مومنان (ع) که به حق بعد از قرآن کریم و احادیث رسول اکرم (ص) امری ضروری و ثمربخش می باشد، سخنانی است که گاه هر جمله آن رهرو را به سر منزل مقصد رهنمون می گردد، ولی عظمت کلمات امام همام چنان است که هرکس را یارای نوشتن درآن باره نیست، بنابراین استاد فرزانه جناب آقای دکتر محمد خاقانی به سبب حسن انتخاب موضوع، بررسی و واکاوی مباحث گوناگون علم بیان وعلم بدیع در نهج البلاغه، سپس به جهت تلاش در خور ستایش درگردآوری مثالها و شواهد زیبا درباره ی مباحث این دو علم و آرایه برخی نظرات شخصی قابل تحسین میباشند و تلاششان درخور قدردانی است. از آنجاییکه کتابهای آموزشی نقش بسیار مهمی دریادگیری دارند، نقد و ارزیابی مستمر آنها و تلاش برای از بین بردن کاستی های آنها امری اجتناب ناپذیر است، از این رو نگارنده ی این مقاله، کتاب ارزشمند جلوه های بلاغت درنهج البلاغه را نخست به دقت مطالعه نموده، سپس ضمن احترام به مولف اثر واحترام به زحمات فراوان و منزلت والای علمی ایشان علاوه بر ذکر نقاط قوت، چند نکته را به منظور بهبود و بالابردن کیفیت اثر متذکر می گردد.
  کلیدواژگان: جلوه های بلاغت در نهج البلاغه، بیان، بدیع، دکتر خاقانی
 • مریم جلائی صفحات 41-54
  متون ادبی از جمله متونی است که در حوزه آموزش زبان های خارجی از جمله زبان عربی طرفداران بسیاری دارد. پر واضح است با توجه به ماهیت و ویژگی های منحصر به فرد ادبیات، باید میان تدریس آن و سایر متون آموزشی زبان تفاوت قائل شد.
  از جمله منابع آموزشی ادبیات معاصر عربی در دانشگاه های ایران، کتاب « مجانی الشعر العربی الحدیث ومدارسه» تالیف دکتر صادق خورشا است. از آن جهت که مخاطب آثاری از این دست، گویشوران فارسی می باشند و زبان عربی برای آنان زبان خارجی و نه زبان مادری به شمار می آید، لذا شایسته و بایسته است تالیف و تدریس در این زمینه بر مبنای اصول زبان شناسی کاربردی صورت گیرد.
  بنابراین، در پژوهش حاضر قصد داریم این کتاب را بر اساس مبانی این علم در حوزه تدریس ادبیات به زبان آموزان خارجی با روش توصیفی تحلیلی مورد نقد و واکاوی قرار دهیم.
  کلیدواژگان: زبان شناسی کاربردی، آموزش زبان عربی به دانشجویان ایرانی، آموزش ادبیات معاصر عربی، مجانی الشعر العربی الحدیث ومدارسه، صادق خورشا
 • علی حاجی خانی، نوروز امینی صفحات 55-83
  یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مقالات علمی، اعم از پژوهشی و ترویجی، انتخاب عنوان مناسب است. صاحب نظران روش شناسی پژوهش های علمی، معیارهایی از قبیل جزئی بودن، گویایی، جذابیت، اختصار، دقت و تازگی را برای عناوین مقالات پژوهشی برشمرده اند که پای بندی به این معیارها در انتخاب عناوین مقالات پژوهشی ضروری است. مقاله حاضر، برای یافتن پاسخ این مسئله که نویسندگان و داوران مقالات علمی در حوزه دین پژوهی، چه میزان به معیارهای انتخاب عنوان توجه داشته اند، با روشی آمیخته از توصیف، تطبیق و نقد، عناوین 86 مقاله از مقالات فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث را، به عنوان نمونه، بر اساس معیارهای یادشده، ارزیابی و نقد نموده است تا از این رهگذر ضمن بیان میزان توجه یا بی توجهی مولفان و داوران به این معیارها، شیوه درست انتخاب عناوین علمی برای مقالات پژوهشی دینی را نیز، برای پژوهش های آتی تبیین نماید.
  کلیدواژگان: روش تحقیق، اصول مقاله نویسی پژوهشی، نقد عنوان مقاله، فصلنامه علوم حدیث
 • مهین حاجی زاده صفحات 85-106
  در عصر حاضر، مباحث مرتبط با معنی شناسی عمق و دامنه بیشتری به خود گرفته است و اندیشمندان این رشته مباحث و نظریه های مختلفی را در این خصوص عرضه کرده اند و دانش زبانشناسی به ویژه معنی شناسی به صورت علمی مستقل مطرح شد. از جمله این دانشمندان احمد مختار عمر می باشد که با تالیف کتاب «فی علم الدلاله» به نظریه های معنی شناسی پرداخته است. اثر مذکور توسط سید حسین سیدی به زبان فارسی برگردانده شده است. پژوهش حاضر در صدد است تا با تکیه بر روش نقد و تحلیل، این اثر را مورد واکاوی قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن را بازشناساند. دراین راستا نخست به بررسی اجمالی متن مبدا؛ سپس به نقد ترجمه آن پرداخته شده است. نتائج پژوهش نشان می دهد؛ اثر حاضر فقط به عنوان یک کتاب کمک درسی می تواند برای دروس فقه اللغه، واژه شناسی، زبانشناسی کاربردی و ترجمه استفاده گردد؛ اما جامعیت یک کتاب درسی را ندارد.
  کلیدواژگان: زبان عربی، کتاب معنی شناسی، احمد مختار عمر، نقد ترجمه
 • یدالله رفیعی صفحات 107-123
  کتاب قطر الندی و بل الصدی یک دوره نسبتا کاملی از قواعد زبان عربی به ویژه نحو را در بر دارد که ابن هشام انصاری آن را در قرن هشتم هجری قمری به رشته تحریر در آورد و از آن زمان تاکنون شروح متعددی بر آن نوشته شده است و همواره یکی از منابع مهم درسی حوزه و دانشگاه به شمار می رود که این امر حاکی از اهمیت آن در یادگیری قواعد زبان عربی است. از این رو نگارنده برآن شد تا از جهت محتوایی این اثر مهم را بررسی و افزون بر ذکر مزایا و نقاط قوت، با بهره گیری از آموزه های قواعد زبان عربی در کتب صرف و نحو پاره ای از کاستی های آن را ارزیابی کند.
  این کتاب مانند همه تالیفات بشری کاستی هایی دارد و یافته های این پژوهش بیانگر آن است که این کتاب با وجود نقاط قوت فراوان، دارای ابهاماتی است که بسیاری از دانشجویان عزیز را در یادگیری آن با مشکل مواجه ساخته است که شرح و ترجمه آن را به زبان فارسی ضروری می نماید و نگارنده به یاری خداوند متعال این مهم را به عهده گرفته و در شرف اتمام آن می باشد.
  کلیدواژگان: قطرالندی و بل الصدی، ابن هشام، علم نحو
 • سید ابوالفضل سجادی صفحات 125-136
  «النحو العصری» کتابی جدید در قواعد نحووصرف است، که مطابق گفته مولف، روش و شیوه ارائه بحث های آن جدید، و فهم و استفاده از آن آسان است. در این کتاب، نحو و صرف زبان عربی به طور کامل بررسی و محاسن و معایب شیوه تالیفات نحو زبان عربی گردآوری و تمام مباحث نحو و صرف زبان عربی و اسلوب های آن را بررسی شده است. کتاب «النحو العصری» از جامعیت نسبی برخوردار است، ولی نداشتن فهرست منابع، آیات و احادیث و... از نقاط ضعف آن به شمار می آید. شیوه آموزشی این اثر نسبتا خوب است، ولی از آنجایی که برای آموزش قواعد صرف و نحو عربی، به تمرین و تکرار نیاز است لذا فقدان تمرین در این کتاب از نقاط ضعف آن به شمار می آید. از آنجاکه مباحث مطرح شده در این کتاب سطحی و ساده اند می توان گفت: این کتاب فقط برای سطوح متوسط مناسب است، و با توجه به برخی اشکالات علمی نمی تواند به عنوان یک منبع صرف و نحو مطرح باشد، و یا کتابی تخصصی به شمار آید. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی کتاب مذکور، سطح علمی کتاب، شیوه های آموزشی آن و میزان موفقیت نویسنده در شرح، توضیح و آموزش قواعد زبان عربی را ارزیابی نماید.
  کلیدواژگان: صرف و نحو عربی، سلیمان فیاض، النحو العصری، آموزش قواعد زبان عربی
 • علی سعیداوی صفحات 137-158
  کتاب «اسس اللغه العربیه» از جمله آثار برجسته محمود فهمی حجازی می باشد که در زمینه زبانشناسی عربی به رشته تحریر درآمده است. برگردان این کتاب به زبان فارسی برای رشته زبان و ادبیات عربی کاملا ضروری به نظر می رسد. لذا اقدام سید حسن سیدی برای ترجمه این کتاب قابل تقدیر است. اما با وجود زحمات زیادی که ایشان در این راه مبذول داشته اند، به نظر می رسد ترجمه به عمل آمده خالی از اشکال نیست. نویسنده در این جستار بر اساس رویکرد متن مدار به نقد و بررسی این ترجمه در دو سطح واژگان و جملات پرداخته است و در آخر به نتایجی می رسد که مهم ترین آنها حاکی از آن است که مترجم در معادل گزینی برخی از اصطلاحات دچار لغزش شده است و همچنین پایبندی مفرط وی به ساختار زبان عربی و نیز عدم آگاهی کافی از برخی نظریات و مسایل زبان شناسی ترجمه، مانند همنشینی موجب شده در مواردی ترجمه گنگ و نامفهوم از آب درآید.
  کلیدواژگان: ترجمه، اسس اللغه العربیه، زبان شناسی عربی، حسن سیدی، محمد فهمی حجازی، نقد ترجمه
 • محمدرضا عزیزی پور صفحات 159-178
  نقد و بررسی آثار علمی باعث شناساندن ویژگیها و کاستیهای آنها و در نتیجه دوری از نقاط ضعف و تاکید بر نقاط قوت را در پی خواهد داشت و بی تردید ارتقاء کیفیت کتابهای دانشگاهی تنها با نقادی صریح، سازنده و کنار گذاشتن تعارفات میسر خواهد شد. بر این اساس و بنا به در خواست شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی، کتاب «دراسه منهجیه فی ترجمه الصحف و المجلات» اثر استاد محترم آقای عدنان طهماسبی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از بررسی اثر مذکور بر این موضوع دلالت دارد که این کتاب مانند اکثر تالیفات انسانی دارای امتیازات و کاستیهایی است که در شکل و محتوا نمودار گشته است. از جمله امتیازات این اثر، داشتن پیشگفتار، فهرست مطالب، مراجع معتبر، معادل یابی خوب برخی اصطلاحات سیاسی و ورزشی، روانی و رسایی ترجمه بجز در برخی از موارد که به صورت مفصل درباره آنها بحث شده است. نبود تقسیم بندی دقیق موضوعی، نداشتن تمرینات مناسب، عدم حرکت گذاری، اشکالات تایپی، شتاب زدگی و عدم ویرایش، از کاستیهای این کتاب به شمار می رود که باعث بروز ضعف های زیادی در عدم انطباق ترجمه فارسی با متن عربی شده است و در پایان پیشنهاداتی جهت رفع کاستی ها و نادرستیها ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: نقد، روزنامه های عربی، ترجمه، محتوا، طهماسبی
 • عیسی متقی زاده، سجاد اسماعیلی، محمدرحیم خالی زاده، داوود ایکدری صفحات 179-197
  آموزش مهارت های زبانی همواره در نظام آموزشی به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان و متخصصان آموزش به شمار می رود. اگرچه آموزش زبان عربی در ایران دارای کاستی ها و مشکلات بی شماری است، ولی این مشکلات بیشتر در بخش مهارت های زبانی و به ویژه در درس آزمایشگاه زبان به چشم می خورد.
  این جستار با استفاده از روش پیماشی بر آن است تا علاوه بر بررسی روش های تدریس درس آزمایشگاه زبان در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی، میزان موفقیت استادان در تدریس این درس و همچنین میزان استفاده ی آنها از معیارهای مناسب تدریس درس آزمایشگاه را کشف و در پایان نیز راهکارهای مناسبی در جهت حل مشکلات تدریس این درس ارائه دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 استاد متخصص در حوزه مهارت های زبانی و 68 دانشجوی کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه های تهران است. مهم ترین یافته های پژوهش نشان داد: در تدریس درس آزمایشگاه زبان، اهداف مورد نظر برنامه ریزان آموزش محقق شده است و مشکلاتی از جمله روش های سنتی تدریس، عدم تنوع موضوعات، خلاء تجهیزات و امکانات آموزشی جدید به چشم نمی خورد.
  کلیدواژگان: آموزش زبان عربی، مهارت های زبانی، روش تدریس، آزمایشگاه زبان
 • دانش محمدی صفحات 199-215
  مطالعات برنامه ریزی درسی در آموزش زبان عربی در ایران برخلاف کشورهای عربی بسیار اندک و انگشت شمار است. کتاب« المرجع فی مناهج تعلیم اللغه العربیه للناطقین بلغات اخری» از مهمترین کتاب های این حوزه در کشورهای عربی است که این پژوهش برآن است به نقد و بررسی این کتاب بپردازد. روش پژوهش به این صورت است که تلاش خواهد شد نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی اثر تبیین شود. در بررسی محتوایی، مباحث مطرح شده در کتاب با کتاب های برنامه ریزی درسی بویژه در زبان انگلیسی مقایسه می شود.
  نتایج پژوهش نشان می دهد که دیدگاه نویسندگان در این کتاب یک دیدگاه فرهنگی است و در واقع نویسندگان توانسته اند از طریق بومی سازی نظریات و رویکردهای غربی در برنامه درسی، آنها را در یک چهارچوب اسلامی عربی برای آموزش زبان عربی به غیر عرب زبان ها ارائه دهند. از جمله نارسایی های محتوایی این اثر فقدان بحث و بررسی عنصر مهم«نیازسنجی» در برنامه درسی و نپرداختن به مباحث مهمی مثل روش های تربیت معلمان و ارزیابی و ارتقاء عملکرد آنان است.
  کلیدواژگان: آموزش، زبان عربی، غیر عرب زبان ها، برنامه درسی، رویکرد فرهنگی
 • علیرضا نظری صفحات 217-233
  گرچه از چاپ اولیه کتاب، بیش از 40 سال می گذرد اما در بین کتب فقه اللغه از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به سرفصل های مشترک در اغلب کتاب های این حوزه آنچه جایگاه اثر را تقویت می کند جامعیت و تحلیل علمی و پرهیز از نقل و روایت محض است؛ هرچند کتاب های دیگری نیز بعد از این کتاب به چاپ رسیده اند ولی جایگاه و مشخصه علمی کتاب رمضان عبدالتواب را نداشته اند. حمیدرضا شیخی سال 1367 ش ترجمه ای از کتاب فوق به دست داده است که با نقد و بررسی آن به شیوه استقراء تام و تطبیق اصطلاحی و ساختاری ترجمه وی با اصل اثر این نتایج عمده حاصل شد که ترجمه فارسی کتاب صرف نظر از اغلاط چاپی نه چندان کم و برخی اشتباهات در فهم و انتقال مفاهیم در مجموع ترجمه ای قابل قبول و مورد اطمینان است. شاید مهمترین نکته در این ترجمه، عدم برگردان شواهد شعری است که جز در یک فصل، در بقیه کتاب بدون ترجمه رها شده، و چه بسا استباط مترجم این بوده که ذکر این ابیات به عنوان نمونه آوایی، صرفی یا نحوی بوده و بعد معنایی و مفهومی آن مدنظر مولف قرار نداشته است. ولی باید پذیرفت که مخاطب اصلی اثر، عرب زبانان یا عربی دانان هستند و مخاطب ترجمه غالبا غیرعرب زبانان.
  کلیدواژگان: صول فی فقه العربیه، مباحثی در فقه اللغه و زبانشناسی عربی، رمضان عبدالتواب، حمیدرضا شیخی، نقد ترجمه
 • یوسف نظری صفحات 235-256
  از مهمترین چالش های آموزش زبان عربی در ایران، آموزش آن با اهداف خاص می باشد. تعلیم اللغه العربیه اثر مشترک دکتر فرامرز میرزایی و دکتر علی نظری، کتابی است که به منظور آموزش زبان عربی به دانشجویان رشته حقوق تدوین شده است. ارتباط تنگاتنگ برخی حوزه های رشته حقوق با زبان عربی و نبود کتاب های آموزشی متنوع در این حوزه، ضرورت تالیف چنین آثاری را دو چندان ساخته است. در این مقاله دو بعد شکلی و محتوایی اثر مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص بعد شکلی به طرح جلد، حروف نگاری، صفحه آرایی، صحافی، علایم نگارشی، و اشتباهات تایپی پرداخته می شود. محور بررسی محتوایی نیز تناسب عنوان و محتوا، نظم منطقی فصول و مباحث آن، نقد محتوای علمی، رسایی و روانی اثر و ارجاع دهی می باشد. امتیازات اصلی کتاب به تدوین نمونه ها و تمرین های فراوان فقهی، و تا حدودی به چیدمان جدید اثر باز می گردد. اما از طرف دیگر وجود کاستی های شکلی و محتوایی می طلبد که نویسندگان در چاپ های بعدی به برطرف کردن آن اهتمام ورزند.
  کلیدواژگان: تعلیم اللغه العربیه، فرامرز میرزایی، علی نظری، نقد متون آموزشی، رشته حقوق
 • مریم هاشمی صفحات 257-276
  مقاله حاضر با هدف نقد و بررسی کتاب «فضائل مصر واخبارها وخواصها »اثر ابن زولاق، درباره پویش علمی تاریخ نگاری اسلامی ادبی تمدن فاطمیان و تاریخ محلی به نگارش درآمده است. این نوع تاریخ نگاری اسلامی ادبی با سنت ریشه دار و اصالت خاص خود، پیوسته مورد اهتمام مورخان مسلمان و از جمله ابن زولاق بوده است. وی به نگارش تاریخ محلی مصر پرداخت و کتابش در زمره یکی از گونه های اصیل و قانونمند تاریخ نگاری اسلامی یعنی تاریخ محلی شهرهای متنوع جهان اسلام مطرح شد. اثر علمی ابن زولاق، تلاشی ارزشمند وگامی بلند در تبیین عمق واعتلای تاریخ نگاری محلی فاطمیان است و به روش توصیفی تحلیلی، نقد و ارزیابی می شود.از نتایج به دست آمده در این وجیزه، می توان به عوامل ظهور این نوع تاریخ نگاری نزد ابن زولاق، از جمله انگیزه وطن دوستی و جایگاه برجسته آن و علاقه شخصی این مورخ محلی به ثبت وقایع تاریخی محل زندگی اش و نیز تشویق حاکمان محلی اشاره کرد. هم چنین، نویسنده در بررسی تاریخ محلی، رویکرد تاریخی روایی و بر اساس شیوه حدیثی خبری از شیوه های تنظیم در تاریخ نگاری اسلامی بهره برده است و مطالب کتاب را غالبا بر اساس تقسیم بندی ادواری و زمانی، ارائه می کند.
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: تاریخ نگاری محلی، ابن زولاق، کتاب فضائل مصر، نقد و تحلیل
|
 • Ali Bashiri Pages 1-21
  Literary criticism is one the main and most challenging fields of literature studies. «Al Naqd al Adabi¡ Osuleha va Manhajeha» ¡ which was published at the end of the first of the twentieth century¡ is taught as a course book in Arabic language and literature studies. The present study aims at providing a critical vision for the reader by analyzing the approaches and concepts discussed in the book.
  Keywords: Key words: seyed qotb, Al Naqd al Adabi, Osuleha va Manhajeha, Literary criticism
 • Ali Pirani Shal Pages 23-39
  The book on rhetoricians’ effects in Nahj-ul-Balaghah by Dr. Mohammad Khaghani is a valuable book from two points of view: First, because of author’s good authority in review and analysis of various topics in Rhetoric in valuable work of Nahj-ul- Balaghah. Second, because of author’s worthy of praise effort in collecting of this book and providing personal opinion on some issues, but with overcoming on some shortcomings of this work and with doing some modifications in edition or content, it can increase the value of this work. Therefore, this paper is trying to help to fix the flaws of this book with presenting some comments and corrections.
  Keywords: Keywords: Rhetorical effects in Nahj-ul- Balaghah, Mohammad Khaghani Isfahani, semantics, Eloquence
 • Maryam Jalaei Pages 41-54
  Literature is a set of texts that has a lot of proponents in the field of foreign language training such as Arabic; considering unique nature and characteristics of the literature, one should clearly differentiate between training of literature and other educational contexts of the language.‘Modern Arabic Poetry: Schools and Anthology’ by Dr. Sadeq Khorsha is one of the instructive resources of Arabic current literature at Iran universities. Since, Persian speakers are addressees of these kinds of books and Arabic language is a foreign, not a native, language, it is better that composing and training in this field are performed according to principles of applied linguistics. Accordingly, the present study investigate and criticize the book based on principles of the science in the field of training literature to the foreign language learners by descriptive-analytic method.
  Keywords: Applied Linguistics, Training Arabic language to Iranian students, Training Arabic current literature, Modern Arabic Poetry: Schools, Anthology
 • Ali Hajikhani, Nowrooz Amini Pages 55-83
  One of the basic criteria in the evaluation of scientific papers is the selection of the appropriate title. The masters of the scientific researches methodology have introduced several criteria such as particularity, distinctness, attraction, abbreviation, accuracy and novelty for the titles of the scientific papers which observance of this criteria is necessary. This article tries to answer this question that how much authors and referees of the papers of religious studies was observe this criteria at their papers? To access this purpose this paper was study the titles of 86 religious papers had published at the Ulum-i Hadith quarterly based on this criteria till express interest or neglect rate of the authors and referees to this criteria and introduce the correct method of title selection for scientific papers.
  Keywords: Methodology of research, Editorial principles, Papers title review, Ulum-i Hadith quarterly
 • Mahin Hajizadeh Pages 85-106
  In the present era, The topics related to semantics took on greater depth and scope. and scholars in this field have introduced diffrent discussions and opinions on this issue, and linguistics knowledge especially semantics became independent. Echoes of linguistics scientific activities of scientists of the West in recent century moved to the Arab world and some Arab thinkers tested modern scientific approaches in Arabic. One of these scientists is Ahmed Mukhtar Omar who authored the book " semantics " and tried to research in the Arabic language by using semantics modern theories and tried to recognize different theories that have grew through previous eras. The work has been translated into Persian by Seyyed Hossein Seyedi. This study aims to analyze this work, and consider its strengths and weaknesses by relying on the analytical and critical metods.In this regard, at first we review the origin text bereifly then analyze its translation. The survey finally concludes that this book can be used just as a subsidiary book for courses in philology, etymology and Applied Linguistics and Translation, but it can’t be used as a textbook. Because it isn’t exhaustive.
  Keywords: Arabic language, semantics, Ahmed Mokhtar Omar, Translation criticism
 • Yadollah Rafiei Pages 107-123
  Book "Gatronnada wa ballossada" a relatively complete set of rules of Arabic language, especially syntax, and it is Ibn Hisham Ansari wrote in the eighth century AH. And since then numerous commentaries written on it. And has always been one of the main sources is the Science Curriculum
  This book, like all human shortcomings and Compilations findings suggest that these books are great strengths has been confusion Many students with learning difficulties is offline. The author decided to use the content of this important book review. Some of the shortcomings and evaluate it.
  Keywords: Gatronnada wa ballossada, Ibn Hisham, syntax
 • Seyedabolfazl Sajadi Pages 125-136
  A Review of Al-Nahv Al-Asri by Soleiman Faiaz .This new book is about grammar and syntax and according to the author it provides a new methodology in its discussions. It analyzes Arabic grammar and syntax and the writer has made an effort to collect the advantageous points of other books and set aside the disadvantageous ones. It can be said that Al-Nahv Al-Asri has a rather general scope of the subject but it lacks the references, the verses and the hadiths. Its teaching methodology is fairly good but it does not supply enough practices which are necessary for the learning procedure. Since its discussions are simple and easy, it is a suitable book for intermediate levels. Besides according to some shortcomings it cannot be used as a source for grammar and syntax in professional or advanced levels. This paper investigates the scientific and the methodological reliabilities of this book and evaluates its achievements in teaching grammatical and syntaxical rules of the Arabic language
  Keywords: Arabic grammar, syntax, Soleiman Faiaz, Al-Nahv Al- Asri, Teaching grammar
 • Ali Saeidavi Pages 137-158
  The book Assas al-Loghat al-Arabyya (Foundations of Arabic Language or Arabic Linguistics) is among outstanding works of Muhammad Fahmi Hejazi written about Arabic linguistics. The translation of this book into Persian seems necessary for Arabic Language and Literature. Therefore, the translation of Seyyed Hassan Seyyedi is admirable, but in spite of his great efforts in this path, it seems that his translation has some errors. The present study investigated this translation at two lexical and sentence levels. At last it obtained the results that the translator has committed some errors in selecting equivalences for some of words and expressions. In addition, his radical commitment to the structure of Arabic syntax and also his insufficient knowledge of some theories and ideas of linguistics in translation such as collocation caused that his translation be vague and unclear in some cases.
  Keywords: translation, Foundations of Arabic Language (Assas al-Loghata al-Arabiya), Hassan Seyyedi, Muhammad Fahmi Hejazi, Translation criticism
 • Issa Mottaqizadeh, Sajad Esmaili, Mohammadrahim Khallizadeh, Davood Ikdery Pages 179-197
  Teaching language skills has been not only the first and most effective step in education system, but also the most important concerns of education experts and programmers. However, teaching Arabic language has many problems and shortcomings. These problems are deep and overriding with respect to language skills especially in teaching Arabic in the laboratory. Thus, this study is going to investigate teaching methods of Arabic language in the laboratory by means of questionnaire and surveying. This research from one side attempts to show to what extent Arabic teachers have been successful in teaching this course and to what extent they have put into practice the specified teaching criteria in their classes. From other side this study attempts to offer good strategies for overcoming weak points related to teaching this course. To calculate the data obtain for this study, the searchers used Likert statistic approach. Sample consisted of 10 experts in teaching language skills and 68 students of Tehran University. Main results of this study indicated that the aims of curricular developers are accomplished. However, it also demonstrated that, there were still problems such as using traditional methods, inappropriate teaching strategies, and uninteresting subjects, as well as Lack of educational facilities, and being away from the purpose of specified purposes.
  Keywords: Teaching Arabic Language, Teaching Methods, Language Laboratory, Language skills
 • Danesh Mohammadi Pages 199-215
  Curriculum planning is one of the important areas of foreign language education. Theyve cared for studies in Arabic language teaching curricula in Arab countries for years But in Iran was conducted few studies in this area so far. This article tries to study and Criticism one of the most important books in Arabic language teaching curricula In order to benefit from this study in the Arabic language teaching curricula in Iran. The study results indicate that the direction of the authors in this book is a cultural trend. They were able to provide Western theories and methods of language teaching in the Arab Islamic vision. Of the most important problems of this study is not the study of the needs analysis as one of the most important elements of the curriculum planning.
  Keywords: Teaching Arabic to non-native speakers, Arabic language teaching curricula, Elements of the curriculum, Cultural approach in curriculum, reference in teaching Arabic curricula to non-Arabic languages other speakers
 • Alireza Nazari Pages 217-233
  Although more than forty years have passed since the publication of Foosol Fye Fiqh Al Arabia by Ramadan Abdel Tawab, the book holds a high reputation among the books of jurisprudence vocabulary and has been reprinted several times. Considering the common topics in most of such books in this field, what strengthens the status and place of a literary piece of work is a comprehensive and scientific analysis and avoidance of pure narrative. Considering the other books published since then, these books have never enjoyed the scientific place and features of Ramadan Abdel Tawab’s book. Thus, Hamidreza Shaikhi became interested in translating this book among the others. He translated the book in 1367 AH. A critical review of his book through pure inductive reasoning, comparing the terms and structure shows that apart from the print mistakes which are not few and some mistakes in conveying the concepts, the Persian translation is acceptable and trustworthy. Even though a good translation is one with very little mistakes in all aspects, here the number of mistakes can be ignored due to the thickness of the book; one of the significant points in this translation could be leaving the poems untranslated, except one chapter. the translator might have deducted that translating the lines as rhymes are morphological and syntactic examples and the semantic and conceptual aspects were not the intention of the writer. However, we have to accept that the addresses of the original book are Arabs and Arabic speaking people and the addressees of the translated book are mainly non-speaking Arabs.
  Keywords: Foosol Fye Fiqh Al Arabia, on Jurisprudence vocabulary, Arabic linguistics, Ramadan Abdel Tawab, Hamidreza Shaikhi, Translation criticism
 • Yusuf Nazari Pages 235-256
  One of the main challenges in the Iranian educational system is teaching Arabic for specific purposes. “Talimol Loghatol Arabia” coauthored by Dr Faramarz Mirzaeei and Dr Ali Nazari is a textbook developed for teaching Arabic to students of law. The close interconnection of some areas of the field of law with Arabic language and lack of diversity of textbooks in this area, has doubled the need for writing such works. In this article, form and content of the book have been examined. Regarding the formal dimension, book cover, letter writing, layout, binding, punctuations and typographical errors were analyzed. Analysis of the content revolved around congruence of contents and topics, logical order of the chapters and their discussed issues, critique of the scientific contents, adequacy and fluency of the script and analysis of the referencing system. The prominent aspects of the book were development of plenty of legal examples and practices and partly its new arrangement. Yet, there were shortcomings in forms and contents that demanded for the authors’ efforts to resolve them in the next editions of the book.
  Keywords: Keywords: Talimo Loghato Alarabia, Faramarz Mirzaeei, Ali Nazari, Critique of educational texts, Field of law
 • Maryam Hashemi Pages 257-276
  The present article is written with the aim of reviewing and evaluating the book “Fazael o Mesra va Akhbaroha va Khavasoha” by IbnZolagh, which is about scientific search of Islamic-literary historiography of Fatimid civilization and the local history. This type of Islamic-literary historiography with its rooted tradition and its specific originality has always been regarded by Muslim historians, amongst them IbnZolagh. He wrote the local history of Egypt and his book became known as one of the original and orderly types of Islamic historiography that is the local history of the different cities of the Islamic world. The scientific work of IbnZolagh is a valuable effort and a long step in explaining the depth and transcendence of local historiography of Fatimid and is reviewed and evaluated by descriptive-analytic method.
  Of the obtained results in this terse article the factors of the emergence of this type of historiography for IbnZolagh, including patriotic motive and its prominent position and the personal interest of this local historian to record the historical events of the city where he lived and also the encouragement of local authorities could be mentioned. Also the writer in reviewing the local history has benefited from historical-narrative approach and from regulative practices in Islamic historiography according to hadith-report method and mostly presents book contents based on a cyclical and temporal classification.