فهرست مطالب

صنعت نسوز - پیاپی 6 (زمستان 1395)
 • پیاپی 6 (زمستان 1395)
 • 2 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/01/20
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سخن سردبیر
  پروفسور احمد منشی صفحه 18
 • مقاله پژوهشی
 • خواص دیرگدازهای مصرفی در کوره سیمان
  مجتبی حاجی زاده، مجدالدین خادمی، علی قراچه صفحه 20
 • سنتز شیمیایی اسپینل آلومینات منیزیم نانوکریستال
  پریسا پورنگ، ساسان اطرج، محمدرضا سائری، امیر الحاجی صفحه 25
 • سنتز احتراقی پودر مغناطیسی BaFe12O19 با استفاده از مواد اولیه فعال سازی شده
  عباس فرزانه فر، علی سعیدی صفحه 31
 • گزارش صنعتی
 • کنترل عملکرد کوره ی دوار؛ بهینه سازی تولید مواد نسوز
  محمدرضا میرباقری، فرهنگ رضا فروزان صفحه 39
 • مقاله پژوهشی
 • بررسی کیفی کانسنگ منیزیت معدن نهبندان و پتانسیل عرضه آن در صنعت دیرگداز
  محمدحمید وکیل نژاد، امیر دادخواه نیکو، احمد ربیعی صفحه 44
 • بررسی مکانیزم های خوردگی آجرهای نسوز کوره فلش ذوب خاتون آباد
  محمد خراسانی، علی کریمی فر، علیرضا عباسلو صفحه 52
 • مقاله تحلیلی
 • مدیریت استراتژیک در صنعت
  مهدی یوسف زاده بیرق صفحه 73
 • ترجمه مقاله صنعتی
 • درک شرایط فرآیند در کوره بازیابی گرما با جریان موازی
  توماس شلگل، مهندس گیلهم پادوکس ترجمه: احمد جعفری صفحه 80
 • منتخبی از رویدادها
 • ادامه بخش سوم از کتاب انتخاب مواد دیرگداز برای فولاد سازی
  صفحه 98
 • اطلاعیه بازگشایی مرکز تخصصی خدمات پراش پرتوایکس
  صفحه 116
 • معرفی کتاب آموزش آزمون پراش پرتوایکس
  صفحه 117
 • چکیده مقاله اصلاح شده رابطه شرر
  صفحه 118
 • پیشرفت هایی در نانوتکنولوژی برای مواد نسوز (نانومواد عامل پیشرفت صنعت دیرگداز)
  صفحه 119
 • کنفرانس ها و رویدادهای داخلی و خارجی مرتبط با مواد نسوز در سال 2017
  صفحه 125
 • مصاحبه ها
 • مهندس کاظمی رئیس خرید مواد اولیه و نسوز و مهندس جعفریان رئیس واحد نسوز فولاد آلیاژی ایران
  صفحه 130
 • مهندس محمدرضا آل احمد مدیر عامل شرکت فرآورده های نسوز امین آباد
  صفحه 134
 • مهندس فروهی مدیر مرکز نسوز فولاد خوزستان
  صفحه 138