فهرست مطالب

مدیریت بحران - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1395)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شایان توکلی، مسعود ربانی، علی بزرگی امیری صفحات 5-16
  هدف از مرحله‏ی پاسخ بعد از بحران، کاهش تلفات انسانی از طریق دسترسی به مناطق بحران‏زده به منظور انتقال کمک‏های امدادی و عملیات جست‏و‏جو و نجات مصدومان در سریع‏ترین زمان ممکن است. آوار ناشی از فاجعه موجب مسدود شدن راه ها و مانع از دسترسی گروه های امداد و نجات به مناطق بحران‏زده می‏شود. برای کاهش اثرهای منفی فاجعه، تصمیم‏گیری مبنی بر اینکه کدام راه ها در راستای حمل‏ونقل کمک‏های امدادی پاک‏سازی شوند بسیار حیاتی است. در این مقاله مدلی (الگویی) برای مسئله‏ی پاک‏سازی آوار با هدف حداقل کردن زمان دسترسی به مناطق بحرانی نظیر بیمارستان‏ها ارائه شده است. برای کاهش زمان حل مسئله، الگوریتم دو مرحله‏ای مبتنی بر الگوریتم شبیه‏سازی تبرید ارائه شده است. همچنین کارایی و کاربردپذیری الگو و روش حل پیشنهادی در منطقه‏ی 2 تهران مورد بررسی و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر اهمیت در نظر گرفتن یک برنامه‏ی جامع برای پاک‏سازی آوار و در نظر گرفتن چند قرارگاه برای پاک‏سازی آوار در فاز پاسخ به بحران است.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، مسئله ی پاک سازی آوار، لجستیک بشردوستانه، مسئله ی مسیریابی حمل و نقل، شبیه سازی تبرید
 • مجتبی بهزاد فلاح پور، حمید دهقانی، علی جبار رشیدی، عباس شیخی صفحات 17-24
  سدها یکی از مهم‏ترین زیرساخت‏های انرژی هستند که نقش به‏سزایی در تامین آب یک منطقه، استان و یا کشور دارند. همچنین از منظر انرژی نیز یک نیروگاه برق آبی محسوب می‏شوند که به تولید انرژی الکتریکی از طریق انرژی پتانسیل موجود در آب پشت سد می‏پردازند. لذا از منظر مدیریت بحران، شناسایی هرگونه تخریب (ترک، شکست و...) در بدنه‏ی سد، بسیار با اهمیت است. زیرا در نهایت، این تخریب‏ها می‏توانند منجر به شکسته شدن سد ‏شوند و با شکسته شدن سد بحران بسیار بزرگی برای آن منطقه به وجود می‏آید. در این مقاله تلاش می‏شود تا یک سامانه‏ی اعلام هشدار تصویری با استفاده از رادار روزنه‏ی مصنوعی SAR به‏منظور کشف و شناسایی هرگونه تخریب در بدنه‏ی سد طراحی شود تا به این ترتیب استمرار فعالیت سد تضمین ‏شود. سامانه‏ی طراحی شده برخلاف سامانه های اعلام هشدار اپتیکی به صورت شبانه‏روزی و در هرنوع شرایط آب و هوایی (مه، گرد و غبار) قادر به تصویربرداری از سد مورد نظر بوده و قادر است با مقایسه‏ی تصویر گرفته شده و تصویر ذخیره شده از سد سالم، به استخراج نواحی تخریبی در سد مورد نظر بپردازد.
  کلیدواژگان: سد سنگر، رادار SAR، شکست سد، سامانه ی اعلام هشدار
 • علی ادریسی، علی نادی صفحات 25-34
  در این مقاله به برنامه‏ریزی زمانی و مسیریابی بهینه برای گروه های ارزیابی خسارات پرداخته شده است. گروه های ارزیابی خسارات بعد از رخداد حادثه به محل‏های حادثه‏دیده ارسال می‏شوند و تقاضای مورد نیاز برای کمک‏رسانی را برآورد می‏کنند. در فرایند ارزیابی خسارات، اطلاعات مربوط به تقاضا باید در زمان کوتاهی به سازمان‏های کمک‏رسانی ارائه شود. در این مقاله برای حل این مسئله به جای «زمان رسیدن»، از «بیشینه زمان اتمام کار» به منزله ی تابع هدف برای هر وسیله‏ی نقلیه استفاده شده است. این مسئله با استفاده از الگوریتم بهینه‏سازی پیوسته‏ی گروه ذرات حل شده و نتایج حاصل از آن با تابع هدف «زمان رسیدن» که در مطالعات گذشته از آن استفاده شده مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که مدل پیشنهادی، کل زمان فرایند ارزیابی خسارات را نسبت به مدل پیشین بهبود می‏بخشد. این بهبود برای شبکه‏ی با ابعاد کوچک 10 درصد و برای شبکه‏ی با ابعاد واقعی (بزرگ) 16.9 درصد است.
  کلیدواژگان: مسیریابی وسایل نقلیه، الگوریتم ازدحام ذرات، بهینه سازی، گروه های ارزیابی خسارات
 • محمد آمانی، آرزو صفویان صفحات 35-40
  تحلیل خطرهای طبیعی می‏تواند ابزار مناسبی در تصمیم‏گیری، برنامه‏ریزی و اولویت‏بندی اقدامات مدیریت بحران باشد. در این پژوهش، ضمن پیش‏بینی سناریوهای بروز خطر و خسارت پدیده‏‏ی روان‏گرایی، آسیب‏پذیری عناصر در معرض خطر نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جزئیات این رویکرد در منطقه‏ی گرگان در استان گلستان مورد ارزیابی و توصیف قرار گرفته است. همچنین نقشه های خاک )طبقات بافت رسوب(، عمق آب زیرزمینی (اطلاعات چاه های پیزومتری) و شتاب زلزله (داده های بیشترین شتاب لرزه‏ای تاریخی ثبت شده) تهیه شد. وقوع روان‏گرایی خاک بر اساس متغیرهای مذکور و مدل تجربی سه فاکتوره برای شرایط موجود در چهار رتبه‏ی خطر تهیه گردید. بر اساس ترکیب‏های احتمالی توانایی وقوع شتاب بیشینه‏ی ‏لرزه‏ای و تغییرات عمق آب زیرزمینی، وضعیت بروز خطر مشخص گردید. با در نظر گرفتن ارتباط عوامل پیش‏گفته، پهنه های مختلف وقوع خطر روان‏گرایی با استفاده از سامانه‏ی Arc GIS محاسبه گردید. در نهایت طبقات حساسیت روان‏گرایی برای منطقه‏ی مورد مطالعه تهیه شد. در این مطالعه، پس از تهیه‏ی داده ها و نقشه های رقومی پایه و همچنین استفاده از نرم‏افزار Arc GIS و مدل سه پارامتری SWM، نقشه‏ی پهنه‏بندی خطر روان‏گرایی خاک در جنوب حوزه‏ی گرگان‏رود در استان گلستان در سلول‏های30Í30 متر تهیه شد. با توجه به نتایج به دست آمده، پتانسیل خطر از بدون خطر تا خیلی زیاد وجود دارد که بیشترین مساحت منطقه‏ی مورد مطالعه در کلاس بدون خطر قرار می‏گیرد. محدوده‏ی شهر آق‏قلا به علت نزدیکی به مرکز تخلیه‏ی انرژی زلزله در کلاس خطر خیلی زیاد قرار می‏گیرد و چون رودخانه‏ی گرگان‏رود از محدوده‏ی این شهر عبور می‏کند، احتمال وقوع روان‏گرایی را بالا می‏برد.
  کلیدواژگان: روان گرایی خاک، پهنه بندی خطر، مدلSWM، Arc GIS، زلزله
 • تاثیر چابکی منابع انسانی بر مدیریت بحران / مطالعه موردی: انتقال خون اصفه ان و سه استان حادثه خیز دیگر کشور
  مصطفی آقاحسینی، حسین رضایی دولت آبادی، سید اکبر نیلی پور صفحات 41-50
  منابع انسانی مهم‏ترین ابزار چابک‏سازی سازمان است و باارزش‏ترین دارایی هر سازمان محسوب می‏شود. از آنجا که شرایط محیطی به طور دائم در حال تغییر و تحول است، برخی از این تحولات ناگهانی ظاهر شده و حالت بحران به خود می‏گیرد و بنابراین مدیریت سازمان باید آمادگی مدیریت بحران‏های به وجود آمده را با استفاده از چابک سازی منابع انسانی داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر چابکی منابع انسانی بر بهبود مدیریت بحران در سازمان انتقال خون است. در این پژوهش ابتدا با مراجعه به کتب علمی و تحقیقاتی‏، مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهشی شناسایی و پس از تایید روایی صوری و محتوایی آن، پرسشنامه بر روی کل نمونه اجرا شده است. در این پژوهش چابکی منابع انسانی شامل مولفه های شایستگی و هوشمندی، توانمندسازی کارکنان، مشارکت در تصمیم‏گیری، اشتراک‏گذاری دانش از طریق تکنولوژی و انسجام و یکپارچه‏سازی فرایندها و مدیریت بحران شامل مولفه های تحلیل خطرپذیری، پیشگیری و کاهش اثر مخرب، آمادگی، پیش‏بینی و آمادگی اولیه، پاسخ‏گویی و بازیابی است. جامعه‏ی آماری این پژوهش 161 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان انتقال خون در اصفهان و نیز 3 استان حادثه‏خیز کشور با حداقل 10 سال سابقه ی کار هستند. در این پژوهش از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده استفاده شده است و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش از نرم‏افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده همه‏ی مولفه های چابکی منابع انسانی بر بهبود مدیریت بحران تاثیر مثبت و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، چابکی منابع انسانی، سازمان انتقال خون
 • محمد رحیم رهنما، سید مصطفی حسینی صفحات 51-64
  برنامه‏ریزی و مدیریت سوانح و حوادث طبیعی که سبب تحمیل خسارت‏های جانی، مالی و محیطی به فضاها و ساکنان مناطق شهری می‏شود، باید به‏منزله‏ی یک راهبرد اساسی در همه‏ی مراحل برنامه‏ریزی و برنامه های توسعه‏ی شهری مد نظر قرار گرفته شود. توجه به این امر، به‏ویژه برای بافت‏های فرسوده، به‏منزله‏ی زیرسیستم‏هایی از سیستم شهری، که دچار بی‏سازمانی، بی‏تعادلی و بی‏قوارگی بوده و انجام عملیات خدمات‏رسانی و امداد و نجات را در هنگام بروز بحران‏ها با مشکل مواجه می‏سازد، حائز اهمیت فراوان‏تری است. بر این اساس در این پژوهش به برنامه‏ریزی مدیریت بحران در بافت فرسوده‏ی منطقه‏ی چهار شهر مشهد با استفاده از روش SWOT و QSPM پرداخته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. در این پژوهش ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پیش روی مدیریت بحران در بافت فرسوده‏ی منطقه‏ی چهار شهر مشهد شناسایی گردید. سپس با استفاده از مدل SWOT راهبردهایی متناسب با وضعیت درونی و بیرونی بافت ارائه گردید. در مرحله‏ی بعد ضمن تعیین وضعیت محدوده‏ی مورد مطالعه با استفاده از ماتریس داخلی خارجی، راهبردهای وضعیت جاری محدوده‏ی مورد مطالعه با استفاده از مدل QSPM مورد اولویت‏بندی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که وضعیت موجود مدیریت بحران در بافت فرسوده‏ی منطقه‏ی چهار شهر مشهد در حالت انطباقی قرار دارد. ازاین‏رو برای مدیریت بحران در این بافت باید ضمن توجه به نقاط ضعف درون بافت، در بهره‏گیری از فرصت‏های بیرونی با هدف رفع نقاط ضعف سعی کرد. بدین‏منظور استفاده از سیاست‏های تنظیم مجدد زمین، گسترش عدالت اجتماعی و تسریع در روند نوسازی و بهسازی به‏ویژه مقاوم‏سازی ساختمان‏ها می‏تواند مدیریت صحیح و منطقی بحران در این بافت را به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: بافت فرسوده، مدیریت بحران، روش SWOT، روش QSPM، شهر مشهد
 • یاسمن ایدلخانی، پیمان اخوان، رضا حسنوی صفحات 65-76
  اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‏ترین مسائل پیش روی کشور است که در پی مقاوم‏سازی، بحران‏زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی کشور مطرح می‏شود. یکی از عمده‏ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر فروش مواد خام است که تنها از مسیر دانش و تقویت و تحکیم پایه های دانش در کشور محقق می‏شود. بنابراین حرکت اساسی کشور به سوی دانشی شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان‏ها و نهادها، کشور را در تحقق این امر یاری می‏رساند.
  در پژوهش حاضر تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی در بانک انصار انجام گرفته و گردآوری داده ها از طریق یک پرسشنامه‏ی 34 سوالی و بر مبنای پاسخ‏های جمع آوری شده از میان 84 نفر از خبرگان و کارکنان آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی بانک انصار انجام شده و مدل ارائه گردیده با روش مدل‏یابی معادلات ساختاری (PLS) و با استفاده از نرم‏افزار Smart PLS، آزمون شده و تفسیر گردیده است. نتیجه‏ی آزمون نشان می‏دهد که در بانک انصار، مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته و این سازمان به نوعی با سرمایه‏گذاری در بخش مدیریت دانش می‏تواند به طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، مدیریت دانش، مدل یابی معادلات ساختاری، بانک انصار
 • علی خیری، محمدعلی بالافر، بهزاد زمانی صفحات 77-82
  گسل تبریز یکی از گسل‏های فعال و خطرناک در ناحیه‏ی شمال غرب ایران است. این گسل از شمال شهر تبریز عبور کرده و شهرک‏های مختلفی را در معرض خطر قرار داده است؛ همچنین بخش اعظمی از ساکنان حاشیه‏نشین شهر تبریز در قسمتی از کمربند شمالی شهر اسکان یافته‏اند که ساختمان‏های آن‏ها به‏هیچ‏وجه در مقابل کوچک‏ترین تکان‏ها و زمین‏لرزه ها مقاوم نیست. بررسی داده های لرزه‏ای گسل تبریز با استفاده از رگرسیون چند‏جمله‏ای می‏تواند با برآورد میزان خطرات احتمالی و بزرگی زلزله های پیش رو برای پیشگیری از خطرات ناشی از زلزله مفید و سودمند باشد. در گام نخست همه‏ی داده های ورودی استخراج و نرمالیزه شده و در گام دوم مدل مورد نظر به دست می‏آید. در گام سوم بزرگی زلزله ها برای داده های تست محاسبه می‏گردد و در گام چهارم کیفیت پیش‏بینی بزرگی زمین‏لرزه ها بررسی می‏شود. در نهایت برای تخمین مقدار بزرگی زلزله ها با کمک دیگر صفات، رابطه‏ای به دست آمده است که می‏تواند ضرایب هر یک از متغیرهای مستقل برآورد‏کننده‏ی بزرگی زلزله را بیان نماید.
  کلیدواژگان: داده کاوی، رگرسیون چندجمله ای، داده های لرزه ای، گسل، پیش بینی
 • محمد علی نکویی، ژیلا حسینی نژاد، مهدی نوری، مهدی نصیبی، نیلوفر صادقی صفحات 83-90
  جهان در چند دهه ی اخیر شاهد ناآرامی های بسیاری بوده است، وجود طیف گسترده ای از تهدیدات بالقوه و بالفعل و وجود پایگاه ها و کانون های بحران زا ،مسئله ی تهدیدات نظامی را در دایره ی پیش فرض های تصمیمات راهبردی اکثر کشورها نگه می دارد. یکی از انواع عملیاتی که دشمنان برای سقوط ساختار حاکم کشور مورد هدف یا تضعیف آن اجرا می کنند، هدف قرار دادن زیرساخت ها و مجموعه های صنعتی یک کشور است. پیشگیری از چنین اقداماتی در سیاستگذاری های کلان یک کشور اهمیت بسیاری دارد. در کشور ما نیز تامین اهدافی چون کاهش آسیب پذیری، ایمن سازی و حساسیت زدایی از دارایی های مهم کشور، در بندهای اول و دوم سیاست های ابلاغی پدافند غیرعامل مورد اشاره قرار گرفته است. از همین رو،مقاله حاضر با هدف شناسایی شاخص های آسیب پذیری مجموعه های صنعتی با استفاده از روش تحلیل محتوا و تاکسونومی عددی، مفهوم آسیب پذیری های«عام» مجموعه های صنعتی را بررسی می کند. این مفهوم در ابعادی چون ماهیت آمایشی، کالبدی و قابلیت شناسایی مجموعه از سوی تهدیدگر دسته بندی و در ادامه با تشریح ابعاد، مولفه های تاثیرگذار و در نهایت، شاخص ها یا اندازه گیری آسیب پذیری در مجموعه های صنعتی بیان می شوند.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، مجموعه های صنعتی، شاخص، پدافند غیرعامل
 • حمید باقری، محمدرضا ملک، علی اسماعیلی صفحات 91-104
  مشکلات موجود در شبکه های شهری و رسیدگی به آن‏ها در حال حاضر به‏‏منزله‏ی یکی از معضلات در سطح کشور مطرح است، به‏طوری‏که یکی از مهم‏ترین و پرهزینه‏ترین واحدهای شرکت‏های خدمات‏رسانی شهری، سیستم حوادث است. در زیرساخت‏های شبکه های شهری به هنگام وقوع حوادث، دسترسی به داده های مکانی و توصیفی مناسب و مرتبط با وضعیت موجود در محل حادثه ضروری است. شرکت ملی گاز ایران با دارا بودن بیش از 17000 کیلومتر خطوط لوله‏ی گاز، یکی از عظیم‏ترین مجموعه داده های مکانی و توصیفی را داراست. در هنگام بروز حوادث در بسیاری از موارد نیاز به قطع گاز در قسمت آسیب‏دیده است. قطع و وصل گاز در شبکه‏ی گاز شهری امری خطرناک است، بنابراین شناسایی نزدیک‏ترین شیرها به محل حادثه از مهم‏ترین عوامل است. در این تحقیق نشان داده شد که استفاده از داده های مردم‏گستر می‏تواند به شناسایی نزدیک‏ترین شیرها به محل حادثه بسیار کمک کند و استفاده از محیط‏های اطلاعات مکانی مردم‏گستر و اطلاعات افراد بومی می‏تواند روش سریع‏تر و کم هزینه‏تری برای به‏روز‏رسانی نقشه ها و تسریع فرایند خدمات‏رسانی در شبکه های گاز شهری به هنگام رخداد مشکلاتی از قبیل نشت لوله های گاز، ترکیدگی لوله ها و به طور کلی به هنگام رخداد حوادث باشد. مردم با مشاهده‏ی چنین حوادثی اطلاعات خود را در این سیستم به اشتراک گذاشته و البته مسئولین مربوط پس از آگاهی می‏توانند اقدامات لازم را انجام دهند. پس از مدل‏سازی و طراحی سیستم پیشنهادی، پیاده‏سازی آن در محیط‏ها و نرم‏افزارهای ذکر شده در متن مقاله انجام شد. در پایان طبق نظرسنجی انجام شده از مردم حدود 83 درصد از افراد شرکت‏کننده در نظرسنجی، از طراحی سیستم رضایت نسبی خود را اعلام کرده‏اند. همچنین بر اساس نظرسنجی‏ای که از 7 نفر از کارشناسان سازمان‏ گاز صورت پذیرفت، 5 نفر آن‏ها از طراحی چنین سیستمی رضایت داشتند.
  کلیدواژگان: اطلاعات مکانی مردم گستر، شبکه ی گاز، مدیریت سوانح
|
 • Shayan Tavakoli, Masoud Rabani, Ali Bozorgi-Amiri Pages 5-16
  The purpose of response phase after a disaster is to reduce mortality by accessing affected areas in order to transport relief items and search and rescue activities as soon as possible. Debris caused by the disaster blocks the roads and prevents emergency aid teams to access the disaster affected regions. Deciding which roads to clean in order to transport relief items is crucial to diminish the negative effect of a disaster on human health. In this paper we developed a mixed integer mathematical model for the debris clearance problem considering multi-depot and multi-vehicle. The aim of our model is to minimize the maximum walk of the vehicles. For decreasing the computational time, we developed a two-phase heuristic based on simulated annealing. Validity and applicability of the proposed model and solution algorithm is tested and analysed in a region of Tehran, Iran. The results of this experiment underlie the importance of multi-depot and considering a comprehensive plan for the debris removal problem in the response phase.
  Keywords: Disaster management, Debris clearance problem, Humanitarian logistics, Vehicle routing problem, Simulated annealing
 • Mojtaba Behzad Fallahpour, Mojtaba Behzad Fallahpour, Mojtaba Behzad Fallahpour, Mojtaba Behzad Fallahpour Pages 17-24
  Dams as one of the most important energy infrastructure have a significant role in water supply of the region, province or country. Also in terms of energy, they are hydro electrical-water power stations that produce electrical energy from the potential energy in the water behind the dam. Therefore, from the perspective of emergency management, identifying any degradation (cracks, break, etc.) in the body of the dam is very important. Because ultimately, these damages can lead to a break of the dam and the break dam caused a very big emergency for the region. This paper attempts to design a warning image system using synthetic aperture radar (SAR), in order to detect any degradation in the body of the dam and thus guarantee the performance continuation of the dam. System designed unlike warning optical system capable to imaging in any weather (fog, dust, etc.) and compares the taken image and saved image from healthy dam, to extract the degradation area in the desired dam.
  Keywords: Sangar dam, synthetic aperture radar (SAR), breaching of dam, warning system
 • Ali Edrissi, Ali Nadi Pages 25-34
  This paper proposes a scheduling based vehicle routing methodology for disaster damages and relief assessment teams. Relief assessment teams are dispatched in disaster area in order to assess the relief demand. In this process, time is very sensitive so these teams are supposed to collect the information of relief demand as soon as possible. In this paper a maximum completion time is proposed as objective function. This objective function is used instead of usual sum of arrival time to show its better performance. This problem is solved using particle swarm optimization which is a Meta heuristic optimization algorithm. The result of proposed model is compared with sum of arrival time. These results show that the proposed model leads to a less completion time of assessment process rather than sum of arrival time. This model is solved in two randomly generated networks for evaluating its performance. The results show 10 percent improvement in small network and 16.9 percent in a big (real size) network.
  Keywords: Disaster management, assessment routing problem, optimization, Particle swarm Optimization
 • Mohammad Amani, Arezu Safavian Pages 35-40
  Natural hazard risk assessment helps decision makers for planning and prioritizing disaster management strategies. This paper focuses on the prediction of different scenarios and assessing the risk of soil liquefaction. The vulnerability of the elements due to soil liquefaction was determined.
  The Gorgan state (1600 km2), Golestan Province, Iran was considered as a case study for assessing the vulnerability due to this phenomenon. Soil deposits map, ground water depth, and the earthquake acceleration map (based on the occurred historical earthquake points) have been prepared for this study. An empirical liquefaction model as a function of the three studied variables was used to model the liquefaction in four hazard classes using the ArcGIS software. Possible scenarios were determined considering the potential of superposing the peak rate of the ground acceleration and water depth. The area of liquefied zones was estimated using the geographical information systems (GIS). In this study , the collection of data and digital maps using ArcGIS software base as well as three-parameter model SWM, soil liquefaction hazard zonation map of the area south of Gorgan in Golestan province in Slvlhay30Ï30 were prepared . According to the results of without risk to very high risk potential that the area most studied in class is without risk. Aq Qala city limits because of the proximity to the center -discharge is too high earthquake hazard class, and because Gorganrood the scope of this town passes increases the probability of liquefaction.
  Keywords: soil liquefaction hazard zonation, the SWM, Arc GIS, earthquake
 • Mostafa Aghahosseini Eshkavandi, Hossein Rezaie Dolatabadi, Seyed Akbar Nilipoor Pages 41-50
  Human resource is the most important tool for the organizational agility and the most valuable asset of any organization. Since the environmental conditions influenced by many factors is constantly changing and evolving, Some of these transformations appear suddenly and turns to the crisis and therefore, the management of the organization must be prepared to manage the formed crisis by using the human resources agility. The purpose of this study is to evaluate the effects of the human resources agility on improving the crisis management of blood transfusion organization. In this study, referring to the scientific literature and research, Theoretical and scientific background was carefully studied and the main components and variables were identified and the questionnaire was prepared and after approval of its content and formal validity, the questionnaire was conducted on all samples In this study the human resources agility includes the components of competence and intelligence, employee empowerment, participation in decision-making, knowledge sharing through technology and processes integration and crisis management includes elements of risk taking, prevention and reducing Destructive effect, forecasting and early preparation, responsiveness and recovery. The research population is consisted of managers and experts in Isfahan Blood Transfusion Center and 3 accident-prone province with at least 10 years of experience that is 161 people. In this study, the simple random sampling method is used. the SPSS and AMOS softwares are used to analyze data andtest the research hypotheses Based on the obtained results, all components of human resource agility have significant and positive impact on improving crisis management.
  Keywords: Crisis Management, human resource agility, Blood Transfusion Organization
 • Mohammad Rahim Rahnama, Seyed Mostafa Hosseini Pages 51-64
  Planning and management of accidents and natural disasters, which inflict loss of life, economic and environmental areas and in urban areas, it must, as a basic strategy in all stages of planning and program urban development is considered. Note tissues worn as under systems of urban systems, with no lack of program, imbalance and disproportion and services and search and rescue operations in difficult times of crisis, the most important being the most abundant. Accordingly, in this study, crisis management planning in the context of the four old Mashhad Using SWOT and was QSPM. This research aims to be applied where the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing the crisis management in distressed areas were identified in four of Mashhad. By using SWOT strategies tailored to the internal and external structure was presented. The next step after determining the current status of the internal matrix - external strategies in the context of the study were analyzed using the QSPM case prioritization. The results showed that the current situation of crisis management in the context of the four old Mashhad in the reflection mode. Hence, in the context of crisis management should also pay attention to weaknesses within the context of trying to take advantage of external opportunities to address the weaknesses. In order to reset the land use policies, promote social justice and expedite the process of modernization and improvement retrofitting buildings, especially in the context of a crisis management and logical to have.
  Keywords: Distressed Areas, Crisis Management, SWOT, QSPM, Mashhad
 • Yasaman Eidelkhani, Peyman Akhavan, Reza Hosnavi Pages 65-76
  One of the most important issues that the country is faced with, is resistive economic, which seeks retrofit and restoration of old and inefficient infrastructures and institutions of the country. One of the ways to achieve this plan, is to ignore the economy which is based on incomes of selling raw materials and natural resources. And this will be possible only through developing knowledge and technology. Thus, we need public attitude to knowledge based economy and implementation of knowledge management in our organizations.
  In this study, the effect of the knowledge management processes on resistive economy has been studied in Ansar Bank. Data were collected through a questionnaire with 34 questions which is asked among 84 experts and staff of Ansar bank that were familiar with knowledge management and resistive economy. The model is presented by using structural equation modeling (PLS) and has been tested and interpreted by Smart PLS software. Test results show that knowledge management has a significant and positive impact on the resistive economy, and the Organization by investment in knowledge management can indirectly help the country achieves resistive economic.
  Keywords: Resistive economy, Knowledge management, partial least squares modeling, Ansar bank
 • Ali Kheiri, Mohammad Ali Balafa, Behzad Zamani Pages 77-82
  Tabriz fault is one of the active and dangerous fault in the North West of Iran. The fault crosses the north of the city and put crossing towns at risk. The majority of marginal inhabitants of the city are settled there. Their buildings do not resist the slightest shake. Analysis of seismic data using polynomial regression for predicting future earthquake's magnitude and risks can be helpful to reduce disaster results. First of all input data are extracted and normalized. At the second step, model is obtained. In the third step, the magnitude of earthquake for the test data is predicated. In the fourth step, the performance of predicting earthquake magnitude is evaluated. At last, to estimate the magnitude of earthquakes using other attributes a formula is obtained that can be used to estimate the coefficients of each of the independent variables.
  Keywords: data mining, polynomial regression, seismic data, fault, prediction
 • Mohammad Ali Nekooie, Zhila Hosseininezhad, Mehdi Nouri, Mahdi Nasibi, Niloofar Sadeghi Pages 83-90
  In the world today, because of many social and military unrests and different kinds of critical points and military bases, the issue of potential and actual threats are very important in the strategic plan of the most of countries. Attacking critical infrastructures and industries is one of the very operative aggressive tools for debilitating countries as military targets. Therefore critical infrastructure security and vulnerability reduction are described in article one and two of the legislative plan of passive defense organization in our country. So, recognizing the general vulnerability indexes of industrial complexes is the main purpose of this paper. In order to reach this purpose content analysis method and numerical taxonomy system are used in this research. The general vulnerability concept is classified in three dimensions of special planning, structural aspect of industrial complexes and the ability of detection of them from the adversary point of view. This article will be ended in identification of vulnerability indexes through description of these dimension and effective components on vulnerability.
  Keywords: Vulnerability, industrial Complexes, index, passive defense
 • Hamid Bagheri, Mohammad Reza Malek, Ali Esmaeily Pages 91-104
  Nowadays existing urban network problems and resolving them is nation wide problems so that one of the most important and most expensive units in urban services companies is events system. In urban networks infrastructure during events, access to spatial data and suitable descriptive and relevant to the current situation at the event site is essential. National Iranian Gas Company by having more than 17,000 km of gas pipelines, it has one of the largest collection spatial and attribute data. During incidence of events in many cases need to cut off gas in part that damaged, so identify the nearest valves to event site is of the most important factors. In this study, it was shown that Volunteered data can be many help to identify the nearest valves to event site and using Volunteered Geographic Information environments and native people information could be a faster and less costly way to update the maps and expedite the process of servicing in Gas urban network, while occurrence of problems such as Gas pipes leakage, pipes rupture and in general while events occurrence. People by observing such events, their information shared on this system and of course the relevant authorities after becoming aware, can do necessary action. After modeling and design of the proposed system, its implementation was done in the frameworks and softwares cited in article. Finally, according to the questioning results from people, about 83 percent of participants in the inquiry were satisfied with the designed system. Also, questioning results from seven water organization experts, five of them were satisfied with designing such a system.
  Keywords: Volunteered Geographic Information, Gas Network, Crisis Management