فهرست مطالب

 • پیاپی 59 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/30
 • تعداد عناوین: 19
|
 • ترجمه بدون نظریه
  صفحه 1
 • ویرایش از دیدگاه نشر و ناشران
  صفحه 2
 • ویراستاری از نگاه مقابل
  صفحه 3
 • رامشگری در باغ: در باب ترجمه شاهنامه فردوسی
  صفحه 4
 • گفت و گو با پیمان خاکسار
  صفحه 5
 • مشکلات مترجم ادبی
  صفحه 6
 • جوراب (در باب ترجمه ادبیات روسی به انگلیسی)
  صفحه 7
 • معرفی یک مترجم: صفدر تقی زاده
  صفحه 8
 • فردیت مترجم و تاثیر آن بر شیوه ترجمه او
  صفحه 9
 • کارگاه ترجمه: توالی واژه در ترجمه همزمان
  صفحه 10
 • ترجمه چیست: خورخه لوئیس بورخس
  صفحه 11
 • به عبارت دیگر: موبی دیک
  صفحه 12
 • جدیدترین ترجمه از هزار و یک شب به قلم محمدرضا مرعشی پور
  صفحه 13
 • نگاهی به آخرین کتاب علی صلح جو
  صفحه 14
 • آموزش ترجمه: بازآفرینی جمله
  صفحه 15
 • از پست و بلند ترجمه فیلم: کازابلانکا
  صفحه 16
 • چشم های السا
  صفحه 17
 • طنز: در باب آموزش ترجمه ادبی
  صفحه 18
 • نمونه ترجمه
  صفحه 19