فهرست مطالب

پژوهش های ادب و زبان فرانسه - سال دوم شماره 3 (بهار و تابستان 1394)

نشریه پژوهش های ادب و زبان فرانسه
سال دوم شماره 3 (بهار و تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/04/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پژوهش های زبان و ادبیات فرانسه
 • محمد رحیم احمدی صفحات 1-24
  نظریه هرم زبانی با قائل شدن سه سطح برای ترجمه (واژگان، نحو، گفتار یا گفتمان)، ویژگی ها و مشکلات هر سطح را بررسی می کند. در این مقاله با الهام از این انگاره، درصدد هستیم به بررسی دو سطح مهم اول، یعنی سطوح واژگانی و نحوی در ترجمه از فرانسه به فارسی بپردازیم. تاکید بر برخی ویژگی های نحوی زبان فرانسه همانند وجه، نمود، زمان و جمله پیچیده به مترجم امکان می دهد با انگارش نوعی نحو تطبیقی به تحلیل مشابهت ها و تقابل ها بین زبان های فرانسه و فارسی بپردازد.
  کلیدواژگان: هرم زبانی، سطح ترجمه، واژگان، نحو، وجه، نمود، زمان، جمله پیچیده، گفتار مستقیم و غیر مستقیم
 • مرضیه اطهاری نیک عزم، رعنا طاهرزاده صفحات 25-46
  در این مقاله قصد داریم ترجمه سه اثر از اریک امانوئل اشمیت را بر اساس آرای نظری اومبرتو اکو در باب ترجمه بررسی کنیم. این سه اثر عبارت اند از میلارپا؛ ابراهیم آقا و گل های قرآن؛ اسکار و بانوی گلی پوش که با استفاده از آرای نظری اکو و پلان های زبانی لویی یلمسلف خواهیم دید آیا مترجم توانسته به ترجمه ای دنیا به دنیا دست یابد یا خیر. چند سوال اساسی در این تحقیق مطرح می شود: آیا مترجم توانسته است ایدئولوژی و دنیای نویسنده را انتقال دهد؟ هدف از این مقاله آن است که نشان دهیم تا چه اندازه مترجم در کارش موفق بوده و به دنیای نویسنده دست یافته است. بدین منظور، در ابتدا دیدگاه های نظری اومبرتو اکو در خصوص ترجمه را مرور کرده و سپس در سه بخش واژه، نحو و مشکلات سبکی ترجمه فارسی این سه داستان را بررسی می کنیم. این پژوهش از سه بخش تشکیل شده که طی آن به توضیح نظریات اکو و تحلیل انتخاب های مترجم پرداخته ایم تا نشان دهیم مترجم چگونه و به چه شیوه هایی دنیایی را که نویسنده در کتابش ترسیم کرده، انتقال داده است. همچنین مشکلات و موانع ناشی از اختلاف ساختار زبانی فرانسه و فارسی و تفاوت های سبکی و فرهنگی را که در مسیر مترجم قرار داشته بررسی کرده و راهی را که مترجم برای از میان برداشتن آن ها پیش گرفته است، نشان داده ایم. در پایان، مشاهده کردیم که مترجم توانسته در اکثر موارد دنیای نویسنده را انتقال دهد، اما در انتقال فرم و سبک نویسنده چندان موفق نبوده است.
  کلیدواژگان: ترجمه ی دنیا به دنیا، کمابیشی، داد و ستد در ترجمه، وفاداری به متن
 • محمدحسین جواری، ساناز ساعی دیباور صفحات 47-69
  این مقاله به مطالعه تطبیقی «مسافر» و «سفر» دو شعر از سهراب سپهری و شارل بودلر می پردازد که از نظر اندیشه و هنر، از مهم ترین چهره های تاثیرگذار بر ادبیات عصر خود به شمارمی روند؛ چراکه آنان محیط پیرامون خود را با تجسم مفاهیمی عمیق تر از آنچه به چشم می آید در قالب نمادها و نشانه ها جلوه می دهند. گرچه دیدگاه های سپهری و بودلر در زمینه سفر، دستیابی به دنیای ایده آل و حقیقت هستی دارای شباهت های زیادی هستند تفاوت های بسیاری هم دارند که آن ها را از هم متمایز می کند. به این مهم نیز باید اشاره کرد که عرفان و منطق سهراب سپهری و نگاه شرقی اش در تقابل با فلسفه غربی شارل بودلر قرار می گیرد و راه این دو شاعر را از هم جدا می سازد. در مقاله حاضر، با رویکردی تطبیقی از منظر ادبی و عرفانی، به برخی اندیشه ها و ابعاد مضمونی این دو شعر اشاره شده و شباهت ها و تفاوت های میان آن دو، مورد بررسی قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: سپهری، بودلر، سفر، عرفان شرقی و فلسفه غربی، سمبولیسم
 • سید محمد حسینی معصوم، فرشته سلطانخواه صفحات 71-94
  اثر ادبی نوشته ای است که در آن زبان متداول با روش ها و تمهیدات شاعر به هم می ریزد تا زبانی ناآشنا و برخوردار از نظامی تازه به وجود آید و این همان چیزی است که از آن به برجسته سازی تعبیر می شود. این نوع کاربرد، زبان را از حالت عادی بیرون آورده و باعث برجسته شدن ویژگی های آن می شود. از نظر ساختارگرایان، هنجارگریزی یکی از موثرترین روش های برجستگی زبان در شعر است که بسیاری از شاعران از آن بهره برده اند. در آثار شعرای شعر نو فارسی این جنبه ادبی کاملا مشهود است، هرچند که در اشعار کلاسیک نیز می توان اشکال مختلف هنجارگریزی را مشاهده نمود. از سوی دیگر، در ادبیات معاصر فرانسه نیز پس از مکتب رمانتیسم و در ادامه سمبولیسم و مانند آن و نیز به دنبال شرایط حاکم بر جامعه، شاعران بسیاری با گرایش به این شیوه، به زبان شعری متفاوتی دست یافتند. با مقایسه این گونه از اشعار فارسی و فرانسوی، می توان شباهت های هنجارگریزانه ای را میانشان از منظر نوشتاری، معنایی، سبکی و سایر جنبه ها برشمرد. مقاله حاضر می کوشد با تمرکز بر همین هنجارگریزی ها، مقایسه ای را میان اشعار فارسی و فرانسه صورت دهد.
  کلیدواژگان: برجسته سازی ادبی، شعر فارسی، شعر فرانسه، هنجارگریزی
 • اکبر عبدالهی، لطیفه نجاتی یزدی زاده صفحات 95-118
  امروزه جایگاه و اهمیت تکنولوژی های آموزشی و محیط دیجیتال در امر آموزش، غیرقابل انکار به نظر می رسد. مهم، شناسایی و آگاه بودن به ابعاد مختلف آموزشی فن آوری های نوین ارتباطی و معرفی آن به معلم و دانشجوی امروز می باشد. تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز ضرورت توجه به این مفهوم را نمایان می کند. به نظر می رسد، قبل از هر چیز، باید ذهن مخاطب اصلی این ابزار، یعنی فراگیران و آموزگاران را برای پذیرش و کاربردی کردن تکنولوژی ها در روند یادگیری و یاددهی خویش آماده کرد. درنتیجه گام اول، شناسایی نوع نگاه، میزان آگاهی، علاقه و یا عدم علاقه آنان به این ابزار است. در این پژوهش با تمرکز بر بازنمودهای اجتماعی زبان آموزان از محیط دیجیتال به رابطه بین استفاده های غالب دانشجویان و تاثیر آن بر ایجاد توانایی خوداتکایی نزد آنان پرداخته ایم. درصددیم تا نشان دهیم بازنمودهای اجتماعی دانشجویان بر استفاده های آنان از تکنولوژی های آموزشی تاثیر فراوانی داشته و نوع استفاده از این تکنولوژی ها نقش مهمی در ایجاد خوداتکایی نسبی در یادگیری دانشجویان دارد. جامعه آماری پژوهش، تعدادی از دانشجویان زبان های خارجی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران می باشد. اطلاعات لازم نیز از طریق مصاحبه با دانشجویان جمع آوری شده و با روش کیفی مورد تحلیل قرار می گیرند. همچنین در پایان، یک دسته بندی کلی از استفاده های غالب آموزشی دانشجویان از محیط دیجیتال ارائه می گردد. این مقاله می کوشد تا بتواند با ارزیابی شرایط موجود، نقاط قوت و ضعف جایگاه محیط دیجیتال را شناسایی کرده و به عنوان گام نخست، راه را برای تحقیقات بعدی و ارائه الگوهای مناسب آموزشی هموار کند.
  کلیدواژگان: محیط دیجیتال، تکنولوژی آموزشی، بازنمودهای اجتماعی، خوداتکایی، آموزش زبان
 • فرزانه هادی تقی، محمدرضا فارسیان، جمشید آذری ازغندی صفحات 119-144
  مرگ قسطی دومین اثر لویی فردینان سلین، زندگی کودکی و نوجوانی فردینان، راوی اثر را روایت می کند. این اثر روایت کننده رنج ها و ناکامی های مردم فرانسه در دوران عصر طلایی است که به بی قیدی و خوشبختی در تاریخ فرانسه مشهور است. آن چه که نویسنده سعی در تصویر آن دارد زندگی مغازه داران، کارمندان و نیز کودکان و نوجوانانی از طبقه متوسط و پایین جامعه فرانسه، در نیمه اول قرن بیستم است. ازاین رو در این مطالعه بر آنیم با استفاده از روش نقد جامعه شناختی کلود دوشه که بر مبنای تحلیل متن است، به مطالعه گفتمان های اجتماعی متن که عبارت اند از گفتمان های خانواده، کار، مدرسه و مدرنیته، بپردازیم و سپس با یافتن مفهوم نشانه ها و ناگفته هایی که در ذیل هر مکان، هر شخص و هر دالی در متن نهفته است، به تحلیل جامعه نگاشت این اثر که عبارت است از نوجوان و سلطه اجتماعی دست یابیم. با این رهیافت که جامعه متن روزنه ای به سمت جامعه مرجع که در واقع همان جامعه عصر طلایی فرانسه است، می گشاید و نگرانی ها و دلواپسی های یک نسل را از نگاه راوی تصویرمی کند.
  کلیدواژگان: عصر طلایی، نقد جامعه شناختی، متن، گفتمان اجتماعی، جامعه نگاشت
|
 • Mohammad Rahim Ahmadi Pages 1-24
  The theory of the overturned pyramid, introducing three levels for translation (lexicon, sentence, speech) analyses features and problems relating to every level. By using this theory, we offer to examine the first two levels (lexical and syntactic) in the process of the translation of French in Persian and vice versa. The accent put on certain grammatical features of the syntax as mode, the aspect, the time and complex sentence, and direct and indirect speech, allows to the translator to conceive a kind of syntax compared between both languages to analyze difference and likeness.
  Keywords: Overturned pyramid, Levels of translation, Lexicon, Syntax, Time, Mode, Aspect, complex Sentence, direct, indirect Speech
 • Marziyh Athari Nikazm, Rana Taherzadeh Pages 25-46
  In this research we tried to analyze the Persian translation of three of Eric Emmanuel Schmitt’s narratives: Milarepa, Mr. Ibrahim and the flowers of Koran and Oscar and the lady in pink, using theoretical observations of Umberto Eco, stating that the translation must be world by world. This formula separates him from other theorists who see only two approaches toward translation: sourcier or cibliste which means source language or target language translation. We also applied Louis Hjelmslev’s theory of language to analyze our corpus and answer the following questions: how can the translator convey the Ideology and the “possible world” of the author? With which linguistic means he can transfer another cultural world to his own proper world? How can he remain faithful to the author’s unique style, while conveying his world at the same time? Our goal in this analysis is to show the process which the translator follows to achieve the world by world translation. This work consists of three different chapters in which we explained the theoretical observations of U. Eco and also the translator’s choices in order to realize whether he succeeded to convey the possible world of the script or not. We have also tried to show the difficulty of the translations due to the cultural and language differences between French and Farsi and the path the translator has chosen to challenge and overcome them. And to conclude our research we have stated that the translator has been indeed successful to convey the possible world, in many parts. But concerning the form of the text there has been deviations.
  Keywords: world by world translation, the possible world, negotiations, faithfulness
 • Mohammad Hossein Javari, Sanaz Saei Dibavar Pages 47-69
  The aim of this paper is to study SohrabSepehri’s “Traveler” and Charles Baudelaire’s “Voyage”comparatively. These two poets were of prominent figures in the literary circle of their own time. Their fame results from the fact that both poets always tried extensively to symbolize their surroundings through a deeper representation of what seemed to exist. Despite the fact that both poets’ viewpoints concerning the themes of voyage and attempts to access the ideal world and to define the truth of existence share many similarities, there still exist many differences in their poetry, which render them simultaneously different. To recognize this opposition, one needs to note that Sepehri’s philosophy and his eastern viewpoint oppose the western philosophy of Baudelaire and separates the path in which their poetry develops. Therefore, in the present study, through a comparative analysis, some of the ideas and approaches which are introduced in these poems have been analyzed and their similarities and differences have been delineated and discussed in details.
  Keywords: Sepehri, Baudelaire, voyage, eastern theosophy, western philosophy, symbolism
 • Seyed Mohammad Hosseini-Maasoum, Fereshte Soltankhah Pages 71-94
  A literary work is a piece of writing in which the conventional language is decomposed through the methods applied by the poet so that a defamiliarized language with a new system is created. The process is often called foregrounding. Structuralists consider deviation as one of the most efficient ways to create foregrounding in poetic language. This poetic device is especially observed in the works of modern Persian poets though it can also be traced in classical literature as well. In modern French poetry, on the other hand, after the romanticism and symbolism, many poets got inclined to use deviationa as a means for creating a new and different poetic language. A comparison of these works in Persian and French can show similarities in orthographic, semantic, and stylistic deviation between the two. The present paper compares Persian and French poetry focusing on such kinds of deviation.
  Keywords: Literary foregrounding, Persian poetry, French poetry, deviation
 • Akbar Abdollahi, Latife Nedjati Yazdi Zade Pages 95-118
  Nowadays the importance of educational technology and digital environment is an undeniable fact. The important point is to be aware of various training dimensions of the educational technology and to introduce them to the teachers and students. The number of researches about the same subject clarifies the importance of educational Technology. First of all, we should inform this importance to the teachers and students and prepare their minds to use these technologies in training and learning processes. Therefore, we should realize social representations, level of knowledge and their interest or in using such a technology.
  In this research, we are going to focus on the students’ social representations about these technologies and how effective could they be on the student's autonomy. We are going to indicate that the student's social representations have a huge influence on their prevalent practices of these technologies and also have a proximate influence on the student's autonomy in their learning process. Our Sample Rate is some of the students of foreign languages in the Faculty of Languages and foreign literature, university of Teheran. Our research device was the interview and, according to quantitative approach, we parsed the response. At the end, we are going to provide a table of the usages of the training technologies that the students referred. Our aim is to find out the strengths and weaknesses of the digital environment to present a pattern to help future researches.
  Keywords: digital environment, Educational Technology, social representations, autonomy, didactics
 • Farzaneh Haditaghi, Mohamadreza Farsian, Jamshid Azari Azghandi Pages 119-144
  Death in Installment, the second work of Ferdinand Celine, narrates the childhood and adolescence periods of Ferdinand, the story teller. This work reflects the sufferings and frustrations of the French people in the Golden Age which is well-known for being the time of carelessness and prosperity in French history. Whatever the author tries to illustrate is the lives of shopkeepers, administrative staff, as well as, children and adolescents of the middle and lower classes of the French society during the first half of the 20th century. Thus, we intend to study the social dialogues including the dialogues between members of the family, in workplaces, schools, etc…in the present research paper based on Claude Duchet's socio-critical approach which is relied on textual analysis. Then through finding the meaning of symbols and unsaid embedded in any place, character, and any signifier, we are going to achieve the Sociogram analysis of this work which is the adolescence and social dominance. With this assumption that the community illustrated in the text is a reflection of the reference society which is the same community existing in the French Golden Age, this work illustrates the worries and concerns of a generation from the narrator's point of view.
  Keywords: Golden Age, Sociocriticism, text, Social Dialogue, Sociogram