فهرست مطالب

پژوهش های ادب و زبان فرانسه - سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1391)

نشریه پژوهش های ادب و زبان فرانسه
سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/11/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پژوهش های زبان و ادبیات فرانسه
 • عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، رضا رضایی صفحه 7
  پژوهش حاضر که در چارچوب زبان شناسی مقابله ای صورت گرفته است با معرفی دیدگاه های شناختی و زبان شناختی به بررسی و مقایسه موارد تشابه و اختلاف نظام اعداد و شیوه های بیان آن ها در دو زبان فارسی و فرانسه پرداخته است .این امر به نوبه خود به دو حوزه صرف و واج شناسی دو زبان مربوط می شود . یافته های پژوهش حاضر خود بر چندین قسم است : بدین ترتیب که هر دو زبان در نظام های دهگان ،صد گان و هزار گان از دو عمل اصلی ضرب و جمع و یا ترکیب هر دو برای بیان اعداد مرکب استفاده می کنند و در نظام یکان زبان فارسی و در نظام دهگان زبان فرانسه شاهد اعداد بسیط برای بیان اعداد هستیم . در هر دو زبان ترتیب قرارگرفتن عدد کوچکتر در اعداد مرکب و در عمل ضرب یکسان است و درعمل جمع نیز در نظام دهگان همواره عدد بزرگتر بر عدد کوچکتر مقدم است . همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که در زبان فارسی و از لحاظ تاریخی شاهد تحولات آوایی در نظام اعداد هستیم . ازطرف دیگرو از آنجایی که در زبان فارسی مقوله دستوری جنس وجود ندارد و زبان فرانسه دارای چنین مقوله ای است گاه شاهد مواردی از اختلاف در بیان اعداد در دو زبان هستیم . از سوی دیگر و از آنجایی که در زبان فارسی معدود جمع بسته نمی شود ولی در زبان فرانسه معدود را جمع می بندند شاهد خطاهای فراوانی از سوی زبان آموزان ایرانی در بیان اعداد زبان فرانسه هستیم که این امر خود توجه ویژه ای را در آموزش زبان می طلبد.
  کلیدواژگان: تحلیل مقابله ای، نظام اعداد، زبان فارسی و زبان فرانسه
 • حمیدرضا شعیری، مریم مصباحی صفحه 31
  نگاه هایمان، احساساتمان، دیدمان به زندگی و نوع برداشتمان، همه و همه در نقطه ایی مشترک گرد هم می آیند: زاویه ی دید. به دوربینی فوق العاده می نماید که ما را به عمیق ترین زوایای دنیای درونی یک روایت و شخصیت های آن رهنمون می شود. گاه ما را، گویی که تماشاگران حاضر در یک استادیوم هستیم، به دور از تمام وقایع نگه می دارد.
  هر داستان به طریقی روایت می شود و حتی ممکن است در یک داستان از چند زاویه دید مختلف در روایت استفاده شود. زاویه دید، نمایش دهنده شیوه یی است که نویسنده با کمک آن داستان خود را به خواننده ارائه می دهد. در واقع زاویه دید، روایتی است که نویسنده به کمک آن، موضوع خود را نقل یا مطرح می کند. زاویه دید در انواع ادبیات داستانی متفاوت است. در داستانهای کوتاه زاویه دید غالبا ثابت می ماند اما در رمان ممکن است هر فصل با زاویه ی دیدی جداگانه روایت شود.
  لازم به ذکر است زاویه ی دیدی که نویسنده انتخاب می کند، بر عناصر دیگر داستان هم چون شخصیت پردازی، گسترش و تکوین پیرنگ، سبک و صحنه پردازی تاثیر به سزایی دارد. چرا که سازمان بندی داستان در گرو زاویه دید است.
  هدف این جستار، بررسی نقش زاویه دید در امر شکل گیری روایت ودستیابی به شگردی(Stratégie )است که از گذرامر زاویه ی دید به مثابه کنشی معنا شناختی بتوان تحلیل و واکاوی گفتمانی را در لایه های عمیق تر آن بررسی کرد و به شناخت بهتری از گفته پرداز از خلال بررسی انتخاب وی در امر زاویه دید که تعیین کننده نوع نگاهش به جهان می باشد، دست یافت.
  کلیدواژگان: روایت، زاویه ی دید، شگرد، کنش معنا شناختی، گفتمان
 • شیرین حقیقت کاشانی، نسرین دفترچی صفحه 49
  هنر می تواند روایتی از تاریخ یا بازتابی از وقایع اجتماعی برهه ای خاص باشد و در بین همه هنرها، ادبیات بیش از همه می تواند آینه تمام نمای بخشی از تاریخ باشد. مونتسکیو، نویسنده و فیلسوف قرن هجدهم میلادی در اثر ادبی خویش با عنوان نامه های ایرانی نگاهی فلسفی به مشرق زمین داشته و بدین وسیله به انتقاد از شرایط جامعه فرانسه روزگار خویش پرداخته است. تصویر دو ایرانی و نوع نگاهشان در این اثر ادبی می تواند نگاهی آشنا به مسائل روز جامعه فرانسه باشد. با تجزیه مضامین جامعه شناختی مورد نظر نویسنده از دیدگاه مارک آنژنو (Marc Angenot)، منتقد کانادایی، دورنمایی از شرایط کشور فرانسه قرن هجدهم آشکار خواهد شد. در این مقاله، به بررسی شرایط جامعه شناختی فرانسه قرن هجدهم، از نظر اجتماعی، هنری و تاریخی می پردازیم و این اثر را ابزاری برای تحلیل گفتمان اجتماعی این دوره تاریخی در نظر می گیریم.
  کلیدواژگان: نامه های ایرانی، مونتسکیو، تصویر دیگری، گفتمان تاریخی، مارک آنژنو
 • ابراهیم سلیمی کوچی صفحه 63
  ریفاتر در نظریاتی که در باب خوانش نوع ادبی شعر ارایه می کند، دو نوع خوانش متباین را از شعر ممکن می داند؛ خوانش دریافتی و خوانش پس کنشانه. مراد او از خوانش دریافتی، خوانشی است که در آن معنای اولیه از منشور دلالت های رایج زبانی مورد توجه قرار می گیرد و خوانش پس کنشانه خوانشی است که خواننده در آن مجال پیدا می کند که به سامان دهی ذهنی تداعی های معنایی عمیق تر مبادرت ورزد. در واقع خوانش دریافتی، به دریافت اولیه معنا منتهی می شود و خوانش پس کنشانه کشف دلالت های پوشیده و ژرف ساختی متن را به ارمغان می آورد.
  مقاله حاضر با انتخاب یکی از مشهورترین اشعار ادبیات معاصر جهان یعنی شعر «آزادی» سروده پل آلوار شاعر فرانسوی قرن بیستم، در نظر دارد اولا؛ تبیینی مبسوط از آنچه خوانش پس کنشانه شعر نامیده می شود، ارایه کند و ثانیا؛ با کاربست خوانش پس کنشانه به شعر «آزادی» پل آلوار، قابلیت های تاویل پذیری شعر او را مورد بررسی قرار داده و با تکیه بر مفاهیمی نظیر نظام مرکزمدار نشانه ای خوانشی بدیع و خلاق از این شعر ارایه کند. در خوانش پس کنشانه که از نظرگاه بررسی انباشت ها و منظومه های توصیفی این شعر صورت می پذیرد، کشف وجوه نمادین، نمایه ای و شمایلی نشانه های موجود در شعر «آزادی» امکان پذیرتر می شود. خوانش پس کنشانه شعر «آزادی» موید این مطلب است که بن مایه های این شعر نظیر «گذشته مشترک»، «تاریخ مشترک» و «طبیعت آشنا» همچون بسیاری از دال های دیگر این شعر رفته رفته آشکارگی طبیعی و معمول خود را رها کرده و به هیئت نمادهای گسترده و رازناک درآمده اند. چنین می توان گفت که پل آلوار برای برساختن و انتقال معانی که در نظر داشته است، از نظام نشانه ها مدد جسته است و خواننده ای که در سودای درک و فهم عمیق تری از شعر اوست، راهی جز رمزگشایی از سلسله انباشت ها و منظومه توصیفی این شعر ندارد.
  کلیدواژگان: پل آلوار، شعر آزادی، نظام مرکزمدار نشانه ای، خوانش پس کنشانه، ادبیات فرانسه
 • جمشید آذری ازغندی صفحه 81
  چگونه ژان ژنه، سارق و شروری که تا حبس ابد وحتی تا چوبه دار فاصله چندانی نداشت تبدیل به شاعر و سپس یکی از بزرگترین نویسندگان «تئاتر نو» فرانسه شد ؟ ژان پل سارتر که زندگینامه او را نوشته و تفسیر کرده است این تحول را چیز عجیب و غریبی نمی داند. او معتقد است که ژنه در شرارت به مرحله ای رسیده بود که می خواست دنیا و هر چه در آن است منهدم کند و چون انجام این عمل در واقعیت امکان پذیر نبود بناچار به دنیای تخیل و تصور، و در نهایت به ادبیات، روی آورد. علت علاقه ای نیز که او بعد ها، پس از آشنا شدن با امکانات تئاتر، به این هنر نشان داد چیزی نبود جز اینکه او می خواست به هر شکلی که شده به تخیل و تصور خود عینیت و واقعیت بخشیده و تا حد امکان به هدف خود جامع عمل بپوشاند. در این مقاله پس از ارائه مفاهیم فلسفی سارتر که ابزار او در تفسیر زندگی ژان ژنه هستند به بررسی این زندگینامه می پردازیم و مسیر پر پیچ و خمی را که ژنه از شرارت تا شهرت طی کرد نشان می دهیم تا شاید ابعاد دیگری از مسائل اخلاقی را که در ادبیات غرب وجود دارد و در ادبیات ما نیست برای خوننده فارسی زبان روشن کنیم.
  کلیدواژگان: هستی و نیستی، خیر و شر، جامعه، ادبیات شرورانه
 • نگار مزاری صفحه 115
  این مقاله در نظر دارد تا با بررسی مفهوم زمان در تصاویر ادبی کمبره اثر پروست، گامی در جهت شناخت بهتره این نویسنده بردارد. در این مقاله تلاش شده است تا با مقایسه تاثیر تاریخ کهن و تاریخ معاصر در تخیل نویسنده، نقش زمان را در آفریتش این اثر آشکار نماییم. از نظر ژیلبر دوران در پشت تمام تصاویر ادبی موضوع زمان نهفته است.در حقیقت تخیل عکس العملی دفاعی از طرف انسان علیه زمان و مرگ است. قهرمان داستان با جهانی تهدیدکننده روبروست ولی با تخیلش از خلال تصاویری که با طبیعت پیوند خورده اند، جهان پیرامونش را آرام میسازد.بلوغ فکری و تحولی درونی در رفتار او پدید میآید و بدین طریق روند فردیت او سیری آرام به خود می گیرد. هدف ما در این مقاله شناخت نقش تاریخ کهن بر تصاویر ادبی کمبره و مقایسه آن بانقش تاریخ معاصر بر تخیل نویسنده در خلق تصاویر ادبی در پاریس است.
  کلیدواژگان: پروست، تصاویر تاریخ کهن، تصاویر تاریخ معاصر، تخیل، ژیلبر دوران، کمبره، زمان، مرگ
|
 • Aliye Kord E. Zafaranlu Kambuziya, Reza Reza Page 7
  In the framework of contrastive linguistics and with introducing cognitive and linguistic approaches, this research tries to focus on the cases of similarities and differences in the numerical system of Persian and French languages that in its turns concerns morphological and phonological system of these languages. The findings of this study have several dimensions. We have shown that both languages use two principal operations in mathematics such as multiplication, summation or the composition of both of them in order to express the numbers in the decimal, the hundreds and the thousandth systems. However both languages use simple numerals for expressing “one to ten “ .In both languages the arrangement of smaller number in complex numerals is the same in the operation of multiplication and in the summation operation the bigger number is anterior to smaller one. It is also necessary to note that in Persian language historically, we have some phonetic and phonological changes in the numeral system of this language. There are also the cases of divergences in expressing numerals in Persian and French, because the former lacks the grammatical category of gender and the latter apply this property to a vast majority of grammatical relationships in the language. In Persian numerated words have no plural form; on the contrary in French these words have the plural one with regard to their correspondent numerals. These cases of divergences are the matter of importance in which the teachers must pay such a special attention to this point, because the Iranian students have lots of problems in confronting numerical system in French.
  Keywords: contrastive analysis, numerical system, Persian language, French language
 • Hamid Reza Shairih, Maryam Mesbahi Page 31
  The look, feel, vision, interpretation, all these factors are combined in a common area: The point of view. It looks like a great camera and guide us to enter into the most hidden aspects of previous worlds or characters, sometimes it keeps us away from all this happening, like spectators in a stadium. Can we reach a common definition? Like all definitions related literature or discourse, the notion of perspective has a definition uncertain.
  Each story is told in a way that could be presented under different points of view. This shows how the author presents his story, his history to the reader. In fact, the point of view itself is the story with which we present and tells the subject of the fiction. Types of point of view will be varied according to the type of narrative. It should be added that the point of view that the author chose will have a remarkable influence on the personification, the genesis and development of the plot, style and staging.
  In this article, we will introduce some concepts and theories of some theorists, semioticians and French contemporary critics and, perhaps most important, the notion of point of view, its margins, its role in the story or in general in all contexts, whether literary or political, social or communicative.
  The purpose of this article is to study the role of point of view in the narrative configuration and acquisition strategy from which we can analyze the speech in the deepest layers.
  Keywords: semiotic act, discourse, narratione, point of view, strategy
 • Nasrim Daftarchi Page 49
  Art can be a reflection of historical or social events in a given time. In all the arts, this reflection is essential, among others, the literature can be seen as the mirror of history. Montesquieu, writer and philosopher of the eighteenth century, in his book The Persian Letters, is interested in the image of Eastern cultures, and more specifically, that of Iran, to transmit his critical remarks about his own company. Two Iranian travelers for the first time in France and visit Paris and find different aspects of this society. They will communicate with their families and friends about their ideas. In this article, we intend to make a sociological study, from the view of Marc Angenot, Canadian critic. This approach may reveal the image of France in the eighteenth century.
  Keywords: Persian Letters, Montesquieu, the image of others, historical discourse, Marc Angenot
 • Ebrahim Salimikouchi Page 63
  Riffaterre considers two different readings of poetry as possible; heuristic reading and retroactive reading. In heuristic reading, the primary meaning of the text is reveled trough the common significant implications of language. Retroactive reading, will allow the reader to organize the mental associations that engage a deeper sense. In fact, the heuristic reading leads to an initial meaning and the retroactive reading brings the discovery of latent implications of textual infrastructures.
  For the case study, this paper has selected one of the world's most famous poems "Freedom" written by French twentieth century poet Paul Éluard. Firstly, we aim to present a detailed explanation of what is called "retroactive reading" and secondly, we try to apply this special reading to the poem "Freedom" and according to the analytic conceptions like concentrated semiotic system, we will study the interpretative possibilities of this poem.
  In retroactive reading which is done by verifying of semantic accumulation and descriptive systems, the various symbolic and iconic aspects of the signs in the poem "Freedom" are feasible. The retroactive reading of "freedom" refers to the fact that the thematic of this poem like "common past", "common history" and "the familiar nature", like many other signs of this poetry, gradually they abandon their normal significations and become the vast and strange symbols.
  It can be said that Paul Éluard has intelligently employed an organized systems of signs for constructing and transmitting of the presupposed meaning. So the reader, who wants to gain a deeper understanding of this poem, has no other way but a process of decoding on accumulations and descriptive systems.
  Keywords: Paul Éluard, poem Freedom, Concentrated semiotic system, French Literature
 • Jamshid Azari Azghandi Page 81
  Sartre raconte la vie de Genet depuis lassistance publique jusqu'à la scène du théâtre français.
  Keywords: l'être et le néant, le mal, Genet, la littérature
 • Negar Mazari Page 115
  L’objet de cette étude porte sur les visages du temps dans l’imaginaire de Proust, afin de mieux connaître cet écrivain. En repérant les images littéraires dans Combray, nous essaierons d’analyser l’importance du temps dans la création des images historiques. En comparant l’influence de l’histoire ancienne et de l’histoire contemporaine sur l’imaginaire de Proust, nous allons en particulier nous pencher sur le rôle du temps dans sa création romanesque. Derrière les formes structurées de l’imaginaire proustien, nous tentions de mettre en évidence l’importance du temps. D’après Gilbert Durant le temps joue un rôle crucial dans la transmission des images. Chez lui, l’imagination est une réaction contre la peur de l’écrivain devant la mort et la fuite du temps. Face aux visages menaçants du temps, parfois l’écrivain se dessine une autre attitude imaginative, il essaie de calmer le monde autour de lui par l’euphémisme. Ainsi son héros arrive à vaincre sa peur, et on voit même les signes de maturité chez lui. Dans cet article nous cherchons à analyser les structures de l’imaginaire de Proust dans la création des images historiques à Combray par rapport à Paris.
  Keywords: Proust, les images de lhistoire ancienne, les images de lhistoire contemporaines, limaginaire, Gilbert Durant, Combray, Paris, la mort, le temps