فهرست مطالب

مطالعات فرهنگ - ارتباطات - پیاپی 36 (زمستان 1395)
 • پیاپی 36 (زمستان 1395)
 • 242 صفحه، بهای روی جلد: 120,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/03/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا مشهدی زاده، سارا حاجی زاده صفحه 7
  با توجه به ماهیت اختراعات که به راحتی مورد استفاده غیرمجاز قرار می گیرند باید به دنبال شناسایی سوءاستفاده هایی که ممکن است از این حقوق صورت گیرد و مقابله با آنها بود. یکی از موارد سوءاستفاده از حق اختراع که در کشور امریکا مورد توجه قرارگرفته، وجود موسسه هایی به نام پتنت ترول[1] است. این اشخاص[2] موسسه های غیرتولیدی هستند که با خریداری اختراعات جزئی، فعالیتی در زمینه تجاری سازی آنها نمی کنند و هدف آنها تنها اعطای مجوز بهره برداری در خصوص این اموال فکری پس از نقض آنها توسط تولیدکنندگان دیگر و در نتیجه محروم ساختن جامعه از نتایج ابتکارات مخترعان می باشد. مطالعه در این خصوص نشان داد که پیامدهای پنتت ترول بر بنگاه های اقتصادی، رفاه عمومی و مسائلی از این قبیل باعث واکنش قانون گذاری، قضایی و اندیشه های حقوقی در کشور امریکا شده و برای کاهش فعالیت پتنت ترول اقدام هایی همچون وضع قوانین جدید و تغییر روش های جبران خسارت در دعاوی نقض اختراع صورت گرفته است. چراکه اکثر حقوقدانان وجود این موسسه ها را مخرب ابتکار می دانند. با توجه به نو ظهور بودن این پدیده در عرصه مالکیت فکری، این نوشتار درصدد بررسی واکنش سیستم حقوقی در برابر وجود پتنت ترول به عنوان مساله ای بحث انگیز در حوزه اختراعات است.
  [1]. واژهPatent Troll واژه ای با بار منفی ست که از دو فصل Patent به معنی اختراع و Trollبه معنی غول تشکیل شده است. اشخاصی که با این عنوان نامیده می شوند مالک اختراعات متعددی هستند که منبع کسب درآمد آنها است و از این جهت که به دنبال تجاری سازی و استفاده عملی از اختراعات خود نمی باشند شاید بتوان مسامحتا آنان را محتکران اختراع دانست. با توجه به نبودن واژه مناسب فارسی معادل که نشان دهنده ماهیت واقعی آنها باشد در متن حاضر این واژه به کار می رود.

  [2]. پتنت ترول ها ممکن است در قالب شخصیت حقوقی یا حقیقی فعالیت نمایند ولی در اکثر موارد به صورت یک موسسه با شخصیت حقوقی فعالیت کرده و به همین دلیل در این مقاله با عنوان موسسه از آنها یاد می شود.
  کلیدواژگان: حق اختراع، محتکران اختراع، قرارداد لیسانس، نظام مالکیت فکری
 • امین امیرحسینی، محمدرضا برزویی صفحه 29
  علل رافع مسئولیت، شرایطی است که در آن شرایط، واردکننده زیان، مسئول جبران خسارت نیست. این شرایط در مسئولیت مدنی به دفاع مشروع، حکم قانون یا مقام صالح، غرور، اجبار یا اکراه و اضطرار تقسیم بندی شده است. قوه قاهره از حوادثی است که رابطه سببیت را کلا از بین می برد و بنابراین، در بحث علل موجهه یا شرایط معاف کننده جای نمی گیرد، زیرا در علل موجهه، رابطه سببیت بین فعل زیان بار و عامل زیان احراز می شود. حال سوال اساسی آن است که در صورتی که رسانه های جمعی مبادرت به ورود خسارت به افراد نمایند و ورود ضرر را به ادله ای نظیر اجبار، اضطرار ناشی از قاعده اقدام و... مستند نمایند، آیا می توان از ایشان مطالبه خسارت نمود؟ بنابراین، به دلایل پیش گفته، مسئولیتی برای عامل زیان متصور نیست؛ البته باید پذیرفت که شرایط معاف کننده در حوزه مسئولیت مدنی رسانه اندکی متفاوت از آن چیزی است که اصولا در مسئولیت مدنی مطرح می شود. مقاله پیش رو با روش «تحلیلی توصیفی» در پی پاسخ به این سوال است که؛ «در نظام حقوقی ایران، چه عواملی می تواند رافع مسئولیت مدنی (مسئولیت اجتماعی) رسانه های جمعی به حساب آیند؟» که در پاسخ به آن، به علل رافع مسئولیت مدنی رسانه ها در قالب هفت عنوان «تکلیف یا اختیار قانونی رسانه»، «دستور مقام قضایی یا مقام مافوق اداری»، «بیان انتقادات و نظرات سازنده»، «اجبار و اکراه»، «اضطرار در شرایط خاص»، «اقدام فرد علیه خود» و «غرور» اشاره و به تشریح هریک از آنها پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، مسئولیت اجتماعی، علل رافع، رسانه های جمعی، جبران خسارت
 • مسعود کوثری، امیرعلی تفرشی صفحه 53
  اقبال روزافزون مخاطبان ایرانی به شبکه های ماهواره ای، لزوم مطالعه محتوای این شبکه ها را - بالاخص مطالعه شبکه های کودک که کمتر مورد تحقیق قرار گرفته اند- دوچندان کرده است. بر این مبنا شبکه جم جونیور، به عنوان مطرح ترین شبکه ماهواره ای پخش برنامه های کودک به زبان فارسی، برای مطالعه در نظم گفتمانی محل مناقشه ی «هویت مطلوب زنانه» انتخاب شد. با استفاده از قابلیت های تحلیلی نظریه گفتمان لاکلا و موف[1]، سه برنامه شبکه جم جونیور با عناوین «باربی؛ زندگی در خانه رویایی»، «رقصندگان آسمان» و «اسکوبی دو؛ راز گنجینه» مورد مطالعه قرار گرفتند. در انیمیشن باربی، «زیبایی و جذابیت» به عنوان دال مرکزی برنامه شناسایی شد و در دو انیمیشن دیگر، دال گفتمانی «اجتماعی بودن» به عنوان دال مرکزی شناسایی شد. در برآیند کلی مطالعه گفتمان این شبکه، مشخص گردید که دال مرکزی مجموع برنامه های مطالعه شده در نظم گفتمانی هویت زنانه «اجتماعی بودن» است. این در حالی است که دال های پیرامونی دیگری نیز چون «فردگرایی»، «روابط میان جنسیتی»- روابط آزاد، غیررسمی و بر اساس دوستی- ، «اخلاق مداری»، «زیبایی و جذابیت»- به تعریف پوشش آزاد، اندام نما و نیمه برهنه- و... منظومه گفتمانی این شبکه را در نظم گفتمانی هویت زنانه تشکیل می دهند. این گفتمان دیگری هایی را نیز برای خود متصور است که اغلب در قالب هویت هایی بی اخلاق، شرور و شیطانی، ضد انسانیت و... تصویر می شوند، که به حسب مذمومیت مطلق این گونه دال ها، نشانه های کمتر بدیهی دیگری مانند عدم اجتماعی بودن، احساساتی نبودن و... ، با آنها پیوند می خورد. این پیوندهای گفتمانی درواقع محل های نزاع اصلی گفتمان شبکه جم جونیور را تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: شبکه جم جونیور، هویت زنانه، تحلیل گفتمان، لاکلا و موف، اجتماعی بودن
 • اعظم راودراد، مانیا عاله پور صفحه 85
  این مقاله با استفاده از روش نشانه شناسی سه سطحی بارت به تحلیل ده انیمیشنی که در ده سال (2014-2005) موفق به کسب جایزه اسکار شده اند، از نظر چگونگی بازنمایی«دیگری» و دلالت های ایدئولوژیکی که در مورد آن وجود دارد، می پردازد. در این پژوهش مطالعه شیوه بازنمایی نژاد و جنسیت «دیگری» دو مولفه اصلی است. نتیجه پژوهش نشان می دهد نگاه نژادی شده در مقایسه با «دیگری» در انیمیشن های مورد تحلیل تغییر کرده است و همچنین تحولی صریح در نگاه به زن در این انیمیشن ها اتفاق افتاده است. به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که بازنمایی دیگری در انیمیشن هایی که در سال های اخیر برنده جایزه اسکار بوده اند، به این صورت است که نژاد و جنسیت افراد نیست که «دیگری» بودن آنها را تعیین می کند بلکه افکار، عقاید و رفتار ایشان است که مشخص می کند چه کسی دیگری است. بازنمایی دیگری در این انیمیشن ها به عنوان فردی که مخالف تغییر است، تفاوت ها را برنمی تابد، پایبند سنت است و به محیط زیست آسیب می زند از جمله نتایج این پژوهش است.
  کلیدواژگان: انیمیشن، بازنمایی، دیگری، رسانه، اسکار
 • محمدرضا پویافر، مریم محمدی اکمل صفحه 107
  رمان های عامه پسند اینترنتی یکی از نمودهای تولید محتوا در فضای مجازی است که الگوی در حال تحول استفاده از اینترنت در ایران را از مصرف یک سویه محتوای سایت ها و رسانه های اجتماعی به سوی تولید محتواهای گوناگون، نشان می دهد. آنچه در این پژوهش انجام شده، بررسی رمان های عامه پسند پربازدیدترین سایت ها در میان سایت های منتشرکننده رمان های عامه پسند اینترنتی، یعنی سایت نودهشتیا[1] است. پرسش اصلی پژوهش چگونگی بازنمایی هویت جنسی جوانان در رمان های تولیدشده توسط کاربران در این پایگاه اینترنتی است. 24رمان از میان محبوب ترین رمان های این سایت، با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که آنچه نویسندگان جوان این رمان ها منتشر کرده اند، کمابیش بازنمایی کننده تقید اندک جوانان به حدود و چارچوب های جامعه سنتی در ابراز هویت جنسی در ظاهر و پوشش، ارزش ها و نگرش های جنسی و رفتارهای بین جنسی است. این تقید اندک، با کمی اختلاف بین طبقات پایین و بالای جامعه، کمابیش قابل تشخیص است. جوانان نسل جدید در رمان های مورد بررسی، جوانانی با نگرش ها، الگوی ابراز هویت و رفتارهای بین جنسی هستند که ارزش های نسل پیش از خود را در عمل به چالش می کشند. در عین حال، محتوای رمان های عامه پسند سایت نودهشتیا نشان دهنده تصویری غالب از سبک زندگی طبقه بالای جامعه است.
  کلیدواژگان: هویت جنسی، جوانان، رمان های عامه پسند، جنسیت، سایت نودهشتیا
 • سعید روشنی، سید سروش قاضی نوری، مهسا رجب زاده صفحه 145
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی نیازها، چالش ها و عوامل اصلی اثرگذار بر شکل گیری شبکه اجتماعی نخبگان ایران است. در این پژوهش تلاش شده است تا نشان داده شود که مهم ترین عوامل اثرگذار بر انسجام، توسعه و پایداری شبکه اجتماعی مجازی نخبگان ایران کدامند. روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی پیمایشی است، که در آن به توصیف و تحلیل نیازهای نخبگان ایران به منظور تشکیل یک شبکه اجتماعی تخصصی پرداخته است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان و پرسشنامه بوده است و از میان حدود 13000 نفر نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان، نمونه ای معادل با 375 نفر مبتنی بر جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انتخاب شدند. به منظور اولویت بندی نتایج پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که تعامل با سایر نخبگان و دستیابی به پایگاه دانشی منسجم، مهم ترین دلایل عضویت در این شبکه می توانند باشند. ضعف فرهنگی در ارتباط با گفت وگو، نقد و تحلیل و ضعف در زیرساخت های فناوری اطلاعات از اساسی ترین چالش های پیش روی طراحی و راه اندازی شبکه نخبگان ایرانی از دیدگاه مخاطبان این حوزه دانشی است. مهم ترین مولفه های اثرگذار بر پایداری شبکه «ارائه و انتشار آخرین و معتبرترین منابع علمی اعم از مقالات، کتب و... و اعلام نیاز پروژه های پژوهشی و حرفه ای از سوی نهادها و صنایع» است.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، بنیاد ملی نخبگان، نیازها و چالش ها، تحلیل و طراحی الزامات
 • شهرام یوسفی فر، شهناز جنگجو صفحه 175
  آگهی های تجاری، به مثابه عناصر فرهنگی، حامل پیام های اجتماعی و فرهنگی بوده و تاثیر انکارناپذیری در برداشت ها، ادراک ها و رفتارهای فرهنگی مصرف کنندگان برجای می گذارند. هدف مقاله پیش رو، بررسی کارکرد فرهنگی آگهی های تجاری مرتبط با زنان، در روزنامه اطلاعات، مهم ترین نشریه کشور در دوره پهلوی اول (1305-1320) است. برای این منظور، از دو روش تحلیل محتوا و رویکرد نشانه شناسی رولان بارت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شماره های روزنامه اطلاعات در فاصله سال های 1305-1320ش است. انتخاب نمونه آماری، از میان سال های مورد بررسی، به صورت یک سال در میان و از هر یک سال های انتخاب شده نیز، به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و بر مبنای یک هفته آماری صورت گرفت و در مجموع 168 شمارگان روزنامه به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. هر یک از آگهی های تجاری مرتبط با زنان نیز به عنوان یک واحد تحلیل در نظر گرفته شد. نتیجه پژوهش نشان داد بیشترین تعداد آگهی های تجاری، به تبلیغ کالاهای مصرفی غیرضروری چون لوازم آرایشی و پوشاک غربی مطابق با مد روز در کشورهای اروپایی اختصاص داشته است و زنان بیشتر در پیوند با مد و آرایش بازنمایی شده اند. به لحاظ ارزش های فرهنگی بازنمایی شده نیز، این آگهی ها بیشتر به مثابه عامل فرهنگ ساز عمل نموده و ارزش هایی چون مصرف گرایی و غرب گرایی را بین زنان تبلیغ می کرده اند.
  کلیدواژگان: آگهی های تجاری، ارزش های فرهنگی، زن و زنانگی، پهلوی اول، روزنامه اطلاعات
 • علی عباسی، جواد حبیب پور صفحه 203
  نمی توان سینمای دینی را بدون فرم و تنها بر اساس محتوا تعریف کرد؛ بنابراین، فرم فیلم نامه عنصری تاثیرگذار در طراحی یک فیلم نامه دینی است تا جایی که برخی از آثار در سینمای دینی به دلیل ضعف در فرم به آثاری ضد دین تبدیل شده اند. فیلم نامه ای که نتواند به فرم صحیحی برسد در انتقال محتوا نیز الکن و ناقص خواهد بود. فیلم نامه در ابتدا باید فرم و ساختار صحیحی داشته باشد. بررسی نمونه هایی برای دستیابی به یک فرم صحیح در زمینه فیلم نامه دینی و غیردینی راهگشای طراحی ساختاری صحیح برای یک فیلم نامه دینی است.
  شاکله اصلی موردبررسی در این پژوهش و رویکرد آن به بررسی مولفه های فیلم نامه دینی و غیردینی در چارچوب مدل گنشگران و الگوی سفر قهرمان است. ساختاری نظام مند از طریق طراحی قهرمان و ضدقهرمان و تضاد آنها در روند پیشرفت پیرنگ در فیلم نامه دینی و چگونگی طراحی آن در سریال های مختارنامه و بازی تاج وتخت موردبررسی قرارگرفته و نتایج آن ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فیلم نامه دینی و غیردینی، قهرمان، ضدقهرمان، الگوی کنشگران، الگوی سفر قهرمان
|
 • Alireza Mashhadizadeh, Sara Hajizade Page 7
  According to the nature of inventions, they are easily exposed to various illegal usages which should be recognized and tackled. One of the illegal usages that is considered in the United States is Patent Trolls. These institutions are unproductive and they purchase minor inventions without trying to commercialize them and they want to gain profit from the producers who unknowingly make use of innovations belonging to patent trolls and as a result they deprive the society of the innovations’ outcomes. Patent Trolls consequences on businesses, public welfare and issues like this generates legislative, judicial and doctrinal repercussions and responses throughout the Unites States. As a result, in order to diminish the activity of the patent trolls, some new laws are passed and the methods of compensation have been altered since most lawyers consider the existence of these institutions to be destructive for innovation. With regards to new founding of patent troll in intellectual property arena, this paper examine the response of law system to the trolls as a controversial issue of patents area.
  Keywords: patent – patent troll – license contract- intellectual property system
 • Amin Amirhoseiny, Mohammad Reza Borzoioo Page 29
  Removal reasons of liability is circumstance in which the conditions, the person who makes loss is not responsible for compensation. These conditions in civil liability is divided to legitimate defense, rule of law or competent authority, pride, coercion, reluctance and exigency. Forcible strength is from the events which totally destroys causality relationship, and therefore does not fit in the discussion of justificatory reasons or exempted conditions, because the causes of Justification, causal relationship between the harmful act and harmful factor is verified. Now the important question is this if mass media harm individuals and attribute the harm to the causes like coercion, exigency based on act and etc. is it possible to ask them for compensation? Therefore due to the above reasons, there is no responsibility for person who makes loss, but it must be admitted that the situation in the area of civil liability of the media is slightly different from what is basically mentioned in civil liability. In this article using the analytical- descriptive method trying answer these question that in Iran‘s legal system what factors can be considered to be the factors which can remove civil liability of mass media? And as an answer to this question the removal causes of civil liability of media is mentioned and described within 7 title including task or legal authority of media, judicial or administrative orders of a superior officer, expressing criticism and constructive comments, coercion and reluctance, urgency Under certain conditions, the act of person against himself, and pride.
  Keywords: civil liability, social responsibility, removal reasons, mass media compensation
 • Masoud Kousari, Amirali Tafreshi Page 53
  The growing popularity of satellite channels among Iranian audiences has doubled the necessity of studying the content of these channels. In this regard, few studies have examined satellite channels for kids and the content they offer.
  The growing popularity of satellite channels among Iranian audiences has increased the necessity of studying the content of these channels- In particular, the children channels which has been barely researched. Regarding this matter, Gem Junior Channel as the most famous satellite channel for broadcasting child’s programs in Persian Language was selected for studying discursive order of desirable feminine identity- as it is the area of dispute among many discourses for setting their meanings in that discursive order. By using analytical capabilities of Laclau and Mouffe's discourse theory three Gem Junior programs (Barbie: Life in the Dream house, Sky Dancers and Scooby-Doo! Mystery Incorporated) were studied. In the Barbie animation "Beauty and attractiveness" was recognized as central signifier and discursive signifier of "sociability" was recognized as central signifier in two other programs. As a general conclusion of studying the discourse of this channel, "sociability" turned out to be the central signifier of the discursive order of feminine identity in the studied programs. This is while other peripheral signifiers such as “individualism”, “inter-sexual relations” (free, non-official and friendship-based relationships), Ethical, beauty and attraction (by this definition: free, half nude and body-revealing dresses) and … constitute the discursive system of the network within discursive order of feminine identity. this discourse imagine some others for itself were mostly represented in the form of , unethical, wicked and evil, and inhumane identities and due to absolute Reprehensible of these signifiers, other less evident signifiers such as unsociability, unemotional and etc joined with them. In fact. These discursive bonds are making main Conflict areas in discourse of Gem junior channel.
  Keywords: Gem Junior Channel, Feminine Identity, Discourse Analysis, Laclau, Mouffe, Sociability
 • Azam Ravadrad, Mania Alehpour Page 85
  In this article the manner of representing the “Other” in 10 animations which succeeded in winning Oscar award during 2005 to 2014 is studied using Barth’s three levels semiotic method. The ideological significations of these animations are also studied. In this research, the way of representing race and gender of "other" are two main components. The result of the research indicate that the racist approach towards the other has changed in animations which are under study. Moreover, there has been a clear change in representing women in these animations. It can be said as a general conclusion that another representation in recent Oscar winning animations is the fact that there is not people’s race and gender which determines their otherness. Instead it is their thoughts, beliefs and actions which determine who is the “Other”. A representation of the other as the one who is against change, does not tolerate differences, is dedicated to traditions and hurts the environment is among the results of this study.
  Keywords: Animation, Representation, The Other – Media-Oscar
 • Mohammad Reza Pouayafar, Maryam Mohammadi Akmal Page 107
  Popular novels which are available through the Internet are one of the symptoms of producing content on the cyber space that shows shifting pattern of usage of internet in Iran from one-way usage of the contents of websites and social networks toward producing various contents. What has done in this study is reviewing the popular novels of the most visited sites of this kind like "98ia" website. The main question of research is about representation of the sexual identity of young people in these popular novels. 24 novels from the most popular ones in this website have been selected using intentional sampling, and have subjected to qualitative content analysis. The results of the study showed that what those young writers have published in these novels, more or less showing the little commitment of young people toward limits and frameworks of traditional society in expressing gender identity in appearance, values, sexual views, and cross-gender behaviors. This little commitment, by a little difference among low and upper classes of the society, is recognizable. Young people of the new generation in the reviewed novels, are the ones with views, model of expressing identities, and cross-gender behaviors which in fact challenge the values of their previous generation. However, the content of popular novels of "98ia" show a dominant image of lifestyle among the upper classes of the society.
  Keywords: Gender identity, Youth, Popular novels, Gender, 98ia.ir
 • Saeed Roshani, Soroush Ghazinoori, Mahsa Rajabzadeh Page 145
  The main purpose of this Article is to identify the needs, challenges and main factors which are effective on creating social network for Iranian Elites. In this study, we have tried to show what are the most important factors affecting the integration, development and sustainability of the Iranian elites’ virtual social Network. The research method of this research is descriptive-survey which the requirements of Iranian Elites are described and analyzed in order to provide a specialized social network. The data collection method was based on library studies, interviews with senior managers of elites’ national foundation and a questionnaire and among about 13,000 elites covered by elites’ national foundation a sample of 375 individuals were elected based on Morgan table and Stratified random sampling method. Friedman test was used to rank results The results show that “Interaction with other elites” and “Achieving a coherent knowledge base” are the main reasons to join this network. Cultural weakness in relation to dialogue, critique and analysis And weaknesses in the IT infrastructure are The most fundamental challenges in terms of designing and launching of the Iranian elite network from the viewpoint of audiences of this knowledge area .The most effective factors in stability of the network include “to provide and publish the latest and most reliable scientific resources such as articles, books, etc and announcement the need for Research and professional projects by institutions and industries.
  Keywords: social network, national foundation for elites, needs, challenges, analyze, design of requirements
 • Shahram Yousefifar, Shahnaz Jangjoo Page 175
  The main purpose of this Article is to identify the needs, challenges and main factors which are effective on creating social network for Iranian Elites. In this study, we have tried to show what are the most important factors affecting the integration, development and sustainability of the Iranian elites’ virtual social Network. The research method of this research is descriptive-survey which the requirements of Iranian Elites are described and analyzed in order to provide a specialized social network. The data collection method was based on library studies, interviews with senior managers of elites’ national foundation and a questionnaire and among about 13,000 elites covered by elites’ national foundation a sample of 375 individuals were elected based on Morgan table and Stratified random sampling method. Friedman test was used to rank results The results show that “Interaction with other elites” and “Achieving a coherent knowledge base” are the main reasons to join this network. Cultural weakness in relation to dialogue, critique and analysis And weaknesses in the IT infrastructure are The most fundamental challenges in terms of designing and launching of the Iranian elite network from the viewpoint of audiences of this knowledge area .The most effective factors in stability of the network include “to provide and publish the latest and most reliable scientific resources such as articles, books, etc and announcement the need for Research and professional projects by institutions and industries.
  Keywords: social network, national foundation for elites, needs, challenges, analyze, design of requirements
 • Ali Abbassi, Javad Habibpour Page 203
  We cant define religious cinema just based on content and without its form. So the script form is an important element in designing a religious script as far as some movies in religious cinema became anti-religion movies because of their weakness in form. Script that fails to reach the correct form, is incomplete in expressing the content. So at first, the script should has the right form. Studying some movies to reach a right form in religious and secular script is a good way for making a right form for a religious script.
  The main constituent examined in this study and its viewpoint to study the elements of religious and secular script is based on actantal model and hero's journey pattern. a Systematic structure by making hero and anti- hero and their contrast in the process of developing the plot in religious script and how to design them in TV series like Game of Thrones and Mokhtar Nameh has been studied and their results are presented.
  Keywords: Religious script, Secular script, hero, anti- hero, Actantal model, hero's journey pattern