فهرست مطالب

 • Volume:6 Issue:1, 2017
 • تاریخ انتشار: 1395/11/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین فلاح زاده، محمدحسن لطفی، جبار شفیعی * صفحات 1-9
  سابقه و هدف
  خواب یک اصل ضروری برای زندگی و برای حفظ عملکرد و سلامتی انسان دارای اهمیت فراوانی است.کمیت و کیفیت خواب می تواند فشارخون را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این پژوهش تعیین ارتباط کمیت و کیفیت خواب با پرفشاری خون است.
  مواد وروش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی و با استفاده از داده های مطالعه سلامت مردم یزد (یاس)، انجام گردید. در این مطالعه حجم نمونه مورد بررسی 6964 نفر از از افراد بزرگسال در گروه سنی 20 تا 70 سال به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکور و رگرسیون لجستیک در نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  ازمجموع شرکت کنندگان این مطالعه 3/50 درصد زن بودند.6/28 درصد شرکت کنندگان پرفشاری خون داشتند. 3/31درصد مردان و 9/25درصد زنان پرفشاری خون داشتند.کمترین میزان فشارخون بین 20-29 سال، 9/9 درصد و بیشترین میزان فشارخون بین سالهای 69-60 سال،6/49 درصد بود.آزمون کای اسکور برای بررسی طول مدت خواب) 0.001>p ( و تعداد دفعات دیدن کابوس شبانه ) 0.016 (p= معنی دارشده بود.نسبت شانس تطبیق شده طول مدت خواب، جنس، گروهای سنی ، سطح تحصیلات، نمایه توده بدنی، اثر معنی داری بر روی فشار خون داشتند) 0.001>p (. حدود نیمی از افراد اختلال در کمیت و کیفیت خواب را نشان دادند و حدود یک سوم شانس ابتلا به پرفشاری خون را داشتند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان نتیجه گرفت کمیت و کیفیت خواب افراد مورد بررسی در حد قابل قبول نمی باشد و نیاز به توجه ویژه دارد. در مجموع می توان گفت یافته های مطالعه حاضر اهمیت توجه به کمیت و کیفیت خواب در پیشگیری از بروز فشارخون را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: کمیت خواب، کیفیت خواب، پرفشاری خون
 • محمود وکیلی، محسن میرزایی، ذبیح الله محقق، منصور احمدی، احسان علوی راد * صفحات 10-17
  با توجه به گذار اپیدمیولوژی از بیماری های واگیر به بیماری های مزمن غیرواگیر ، دو مقوله افزایش فعالیت فیزیکی و بهبود وضعیت تغذیه از جمله راهکارهای مقابله با بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها و حملات قلبی که سه علت مهم مرگ ومیر در بالغین بالای 18 سال می باشند عنوان شده است. بنابراین فعالیت بدنی منظم برای بهبود سلامت عمومی و به طور غیرمستقیم جهت کاهش بار بیماری و هزینه های پزشکی در جوامع توصیه می گردد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت فعالیت فیزیکی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه یزد بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت در سال 1395 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 1018 نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسطه ( دوره اول – دوره دوم (در سال تحصیلی 95-1394 ساکن شهر یزد شرکت نمودند. روش نمونه گیری از نوع چند مرحله ای با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایو طبقه ای بود. روش جمع آوری اطلاعات نیز با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده (GSHS) سازمان جهانی بهداشت بوده که به زبان فارسی ترجمه شده است. بعد از تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان، اطلاعات وارد نرم افزار SPSS16 شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در بین شرکت کنندگاه فقط 112 نفر (6/11درصد) انجام فعالیت بدنی حداقل برای 60 دقیقه در روز را ذکر نمودند. 531 نفر ( 55 درصد) از افراد مورد مطالعه انجام فعالیت های ساکن در یک نقطه مانند تماشای تلوزیون و یا بازی کامپیوتری را بمدت بیش از 2 ساعت در 24 ساعت طی یک روز عادی را ذکر نمودند. بر اساس شاخص توده بدنی 23/18 درصد چاق و 22/13 درصد اضافه وزن داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از این است که سطح فعالیت بدنی دانش آموزان در مدارس وضعیت مناسبی ندارد و میزان فعالیت فیزیکی در بین نوجوانان و دانش آموزان نسبت به استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان جهانی بهداشت پایین است. می توان با افزایش امکانات ورزشی، آموزش بیشتر و موثرتر در مدارس درمورد فواید فعالیت بدنی کافی در طول روز و افزایش آگاهی دانش آموزان و والدین آن ها میزان فعالیت بدنی را در سطح اقشار مختلف جامعه خصوصا دانش آموزان که یکی از تاثیرپذیرترین گروه ها و در سن شکل گیری رفتارها هستند بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: فعالیت فیزیکی، دانش آموزان پسر، پرسشنامه GSHS، یزد
 • حجت الله حمیدی *، مریم جهانشاهی صفحات 18-33
  زمینه
  در این مقاله، به منظور ساده سازی تبادل اطلاعات در فرایند تشخیص پزشکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی متخصصان پزشکی، از عامل های نرم افزاری استفاده شده است. هدف از استفاده از عامل ها، اجازه برقراری تبادل اطلاعات بطورخودکار میان متخصصین پزشکی در حوزه های متفاوت می باشد.
  روش
  این مقاله یک ساختار ترکیبی برای تشخیص بیماری ارائه داده و از یک روش رایانش نرم، جهت ایجاد یک پایگاه اطلاعات پزشکی استفاده می کند. این سیستم بر پایه توانایی های شبکه های عصبی مصنوعی، منطق فازی و الگوریتم ژنتیک ارائه شده، که برای پوشش ضعف های یکدیگر با هم ترکیب می شوند. برای تمام عامل ها در یک سیستم، ورودی علائم بیماری و خروجی، تشخیص بیماری می باشد.
  یافته ها
  نتایج آزمایشات بر روی پایگاه داده سرطان سینه نشان داده شده است. برای بررسی الگوریتم یادگیری ترکیبی و مقایسه آن با دیگر روش ها، 699 نمونه در هر آزمایش بررسی شدند که در آن 60٪ برای آموزش ، 20٪ برای ارزیابی متقابل و 20٪ برای تست (139 نمونه). نتایج نشان می دهندکه عملکرد روش ارائه شده از روش ترکیب شبکه عصبی با منطق فازی بهتر است ، اما روش شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک از روش ترکیبی نتایج بهتری بدست می دهد.
  نتیجه گیری
  ساده سازی فرایند تشخیص بیماری با تفکیک مفاهیم حوزه ی پزشکی (مانند: علل، تاثیرات، علائم، آزمایش ها) در سیستم های مختلف بدن انسان مانند تنفسی، قلبی- عروقی از طریق ارتباط دهی بین علائم مشترک بیماری ها امکان پذیر می شود. بنابراین، تشخیص متخصصین مختلف بطور موازی رخ می دهد و مشاهدات آنلاین بر روی مفاهیم مشترک بین این سیستم ها بطور خودکار در پایگاه داده به اشتراک گذاشته می شود. این مسئله در سطح مفاهیم تشخیص، یک پایداری مشترک از عامل های را در سیستم ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: تشخیص پزشکی، رایانش نرم، شبکه عصبی مصنوعی، منطق فازی، الگوریتم ژنتیک، عامل های نرم افزاری
 • لیلا شاهمرادی، آموس آلوندو، حسین عرب، علی بیک، خسرو اجین، سوگند ستاره * صفحات 34-43
  هدف
  این پژوهش به منظور مدلی برای تشخیص COPD و دسته بندی موارد به فنوتایپهای آن که به طور کلی شامل برونشیت مزمن، آمفیزم و آسم با استفاده از شبکه های بیزین ارائه می شود.
  مواد و روش ها
  ساختار این مدل از طریق ایجاد ساختار شبکه های بیزین و نمونه سازی پارامترها برای هر کدام از متغیرها بدست آمده است. به منظور ارزیابی نتایج، از همان مجموعه داده در نرم افزار شبکه عصبی با استفاده از الگوریتم لونبرگ استفاده شد.. علاوه بر این cardDign ایجاد شد، نرم افزار C++ ما را برای دسته بندی COPD به فنوتایپ ها و به تصویر کشیدن روابط بین فنوتایپ های COPD قادر می سازد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که شبکه بیزین می تواند به منظور ایجاد یک مدل احتمالی برای تشخیص و دسته بندی موارد COPD به فنوتایپ مربوطه به طور موفق به کار گرفته شود.
  نتیجه گیری
  مدلی برای دسته بندی COPD به فنوتایپ ها شامل برونشیت مزمن، آمفیزم، آسم با موفقیت ایجاد شد. به علاوه یافته ها برای ارائه بازنمایی گرافیکی فنوتایپ های COPD و چگونگی روابط فنوتایپ ها با یکدیگر یاری رسان باشد. همچنین دیده شد که COPD بیشترین رابطه را با افراد 40 ساله یا مسن تر داشت. به طور کلی سیگار دلیل اصلی COPD است.
  کلیدواژگان: شبکه های بیزین، تشخیص بیماری مزمن ریوی، فنوتایپ، Noisy-OR CPD
 • سید سعید مظلومی *، خیر محمد جدگال، احسان موحد صفحات 44-50
  مقدمه
  سوء مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان به طور بالقوه نتایج منفی زیادی برای سلامتی و رفاه آنها دارد. اعتیاد و سوء مصرف مواد پدیده ای فراگیر ، همگانی، جهانی و پیچیده است که هزینه بسیار سنگینی را بر فرد، خانواده و دولت ها تحمیل می کند. این مطالعه با هدف بررسی کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگویی رفتارهای مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر صنعتی در جوانان شهر یزد در سال 1395 طراحی گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی به منظور کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگویی رفتارهای مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر صنعتی در میان 125 نفر از نوجوانان پسر شهر یزد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. داده ها بوسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های independent t- test و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد 18% افراد تحت مطالعه استعمال مصرف سیگار داشتند. 97% افراد تحت مطالعه سابقه مصرف مواد مخدر صنعتی در والدین نداشتند. 6% افراد تحت مطالعه سابقه مصرف مواد مخدر صنعتی در دوستان را گزارش کرده بودند. 89% افراد تحت مطالعه مجرد بودند. آزمون آماری کای دو نشان داد بین استعمال سیگار با تحصیلات پدر، بعد خانوار، سابقه مواد مخدر صنعتی در والدین، سابقه مصرف مواد مخدر صنعتی در دوستان و شغل افراد مورد پژوهش ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0P<)، ولی بین سطح تحصیلات مادر (682P=)، زندگی با والدین (729P=) افراد مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  شیوع سوء مصرف پایین مواد مخدر در این مطالعه در مقایسه با آمارهای موجود را می توان به گزارش پایین مشارکت کنندگان در مطالعه نسبت داد.
  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، سوء مواد مخدر، نوجوانان
 • محمدعلی مروتی شریف آباد، احسان موحد *، خیر محمد جدگال، مرادعلی زارعی پور، سمیه علیزاده، رابعه آق آتابای، ولی بهره ور صفحات 53-60
  مقدمه
  رانندگی یکی از مشاغل مهم و پراسترس در جامعه است و توجه به وضعیت سلامتی، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی رانندگان ضروری هست . هدف این مطالعه بررسی کیفیت زندگی، رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی در رانندگان مراجعه کننده به پایانه بار شهر یزد بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 134 نفر از رانندگان شاغل در پایانه بار شهر یزد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی رضایت زناشویی ENRICH ، پرسشنامه(SF-36) و پرسشنامه حمایت اجتماعی(SSQ) استفاده شد. جهت آنالیز اطلاعات از آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  نتایج
  میانگین سنی رانندگان 17/9 ±2/40 سال، میانگین نمره کلی رضایت زناشویی 14/20±04/120 از 175 ، کیفیت زندگی 12/18±69/99 از 149 و حمایت اجتماعی 76/4± 15از 23 بود. 4/60 درصد از رانندگان از شغل خود راضی نبودند. همچنین رابطه بین وزن و رضایت زناشویی معنی داربود(02/0 P=)، همچنین بین رضایت شغلی (003/0 P=)(015/0 P=) و درآمد (047/0 P=)(020/0 P=)با حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود داشت، ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی و دو متغیر کیفیت و رضایت زناشویی رابطه ی قوی معنی داری بود(000/0 P=).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که وضعیت رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی رانندگان پایین تر از حد انتظار بوده است. بنابراین توجه به سلامت جسمی و روانی رانندگان می تواند بر ایمنی جاده ها تاثیرگذار باشد، لذا برنامه ریزی و اجرای مداخلات منظم جهت بهبود رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در رانندگان ضروری است.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، رانندگان کامیون
 • بابک شیراوند *، ابراهیم سلمانی، محمدرضا شکوهی، فرخ لقا ثروت، نگار کرمی صفحات 64-70
  مقدمه
  بیوتروریسم، سوءاستفاده از عوامل میکروبی، ویروسی، انگلی یا فراورده های آن ها به منظور ارعاب یا هلاکت انسان ها و نابودی دام ها یا گیاهان می باشد. تاریخچه جنگ افزارهای بیولوژیک به سالها پیش باز می گردد، در طول سال های جنگ جهانی اول آلمان و در طول جنگ جهانی دوم ژاپن و نیروهای متفقین از این سلاح ها به منظور مقابله با دشمنان خود استفاده کرده بودند. میکروارگانیسم های استفاده شده بیشتر شامل باسیلوس آنتراسیس بودند. امروزه نیز با گسترش فعالیت های تروریستی (منجمله بیوتروریسم) در دنیا، از جمله در جنگ های اخیر عراق و سوریه، نگرانی ها در مورد سلاح ها و حملات بیولوژیک بیشتر شده است.
  روش بررسی
  مقاله حاضر یک مقاله مروری می باشد که پس از جست و جو در سایت هایGoogle ،Pubmed و Googlescholar نگاشته شده است. در جست و جو از کلماتBioterrorism, Bioweapon و Anthrax استفاده گردید.
  یافته ها
  باسیلوس آنتراسیس، باسیل هوازی غیر متحرک مولد اسپوری است که متعلق به خانواده باسیلاسه (Bacillaceae) می باشد. با اینکه سیاه زخم پوستی شایع ترین نوع سیاه زخم است ولی نوع تنفسی آن بیشتر مورد استفاده بیوتروریسمی قرار می گیرد. تشخیص قوی بالینی و تجویز سریع داروهای ضد میکروبی موثر، در تشخیص سریع و درمان موثر سیاه زخم، از اهمیت اساسی برخوردار است. Ciprofloxacin یا Doxycycline بایستی در شروع درمان سیاه زخم استنشاقی به صورت داخل وریدی، تجویز شود و تا حاضر شدن جواب کشت و آنتی بیوگرام، ادامه یابد. مدت درمان سیاه زخم نوع پوستی 10-7 روز و نوع استنشاقی 60 روز می باشد. از آنجایی که در حمله بیوتروریستی ممکن است سیاه زخم استنشاقی هم زمان نیز رخ داده باشد، توصیه می شود حتی افرادی که در حمله فعلی فقط دچار سیاه زخم پوستی شده اند به اندازه طول درمان بیماران نوع استنشاقی (60 روز ) تحت درمان قرار گیرند .
  نتیجه گیری
  کشف سریع تهدیدها و اعمال اقدامات مناسب، می تواند از بروز سیاه زخم جلوگیری کند. افرادی که در تماس با اشیاء آلوده یا محیط قطعا آلوده یا مشکوک به آلودگی هستند، بایستی تحت پوشش پروفیلاکسی قرار گیرند. توصیه می شود پرسنل پست که در تماس با نامه ها هستند و نیز مهندسین تسهیلات پستی، از وسایل و تجهیزات محافظت کننده، استفاده کنند. پزشکان بالینی و کارکنان آزمایشگاه ها نیز بایستی در مورد علائم بالینی و تغییرات آزمایشگاهی سیاه زخم کاملا هوشیار باشند. از مشخصات بسته ها و نامه های مظنون، وجود برچسب های نامناسب یا غیرمعمول، آدرس غیرعادی فرستنده یا بدون ذکر آدرس فرستنده و ذکر نام شهر دیگری غیر از شهری که نامه از آنجا پست شده است، می باشد. در صورتی که یک بسته پستی مظنون باشد نباید گشوده شود و تا آنجا که ممکن است حداقل تماس با آن حاصل شود و در نهایت به مراجع ذیصلاح اطلاع داده شود.
  کلیدواژگان: باسیلوس آنتراسیس، سیاه زخم، بیوتروریسم
|
 • Hossein Fallahzadeh, Mohammad Hassan Lotfi, Jabbar Shafiei * Pages 1-9
  Introduction
  Sleep is an essential part of life and is of utmost importance in preserving human health and performance. The quantity and quality of sleep can affect blood pressure. The objective of this paper was to determine the relationship of sleep quantity and quality with high blood pressure.
  Methods
  This profile study utilized the data of Health Study Program in Yazd. The population contained 6964 adults in the age range of 20 to 70 years, selected using cluster sampling method. The data were analyzed using chi-squared (X2) and Logistic Regression tests via SPSS (ver. 18) software.
  Results
  Generally, 50.3% of the participants were female, 28.6% of them had high blood pressure; 31.3% of men and 25.9% of women had high blood pressure. The lowest rate of blood pressure happened within participants with 20-29 years of age, i.e., 9.9%, while the highest rate was related to individuals of 60-69 years old, i.e., 49.6%. X2 test yielded significant results for sleep duration (p
  Conclusion
  It can be concluded that the sleep quantity and quality of the studied people were not at a desirable level; it needs high attention. It can be maintained that the findings of the current study indicated the importance of paying attention to the quality and quantity of sleep in preventing the incidence of high blood pressure.
  Keywords: Sleep Quantity, Sleep Duration, Sleep Quality, Blood Pressure
 • Mahmood Vakili, Mohsen Mirzaei, Zabihullah Mohaqiq, Mansour Ahmadi, Ehsan Alavirad* Pages 10-17
  Introduction
  Physical activity and healthy eating at an early age are two key elements in prevention of Non-Communicable Diseases. Therefore, regular physical activity is recommended to improve public health and to reduce the burden of diseases and medical costs in communities. The aim of this study was to determine the status of physical activity in Yazd high school students
  Methods
  A total number of1018 male high school students participated in this cross-sectional study. They were permanent residents of Yazd city in the school year of 2015-2016.
  Multistage cluster classification and stratified sampling methods were applied to collect samples. A validated Persian standardized World Health Organization questionnaire (GSHS) was used as a data collection tool. After completing the questionnaire by students, data were analyzed by SPSS.
  Results
  only 11.6 % of participants reported physical activity for at least 60 minutes a day. Inert activities such as watching television or playing computer games for more than 2 hours during a typical day was reported by 531 participants (55 %). Based on body mass index, 18.23 % of students were obese and 13.22 % were overweight.
  Discussion and
  Conclusion
  The results of this study suggest that the level of student's physical activities is low. Paying more attention to physical activity and designing curriculums that devote more hours for physical activities are recommended. Encouraging physical activity in leisure time and providing proper facilities for adolescents are further suggestions.
  Keywords: Physical activity, Male students, GSHS
 • Hodjat Hamidi *, Maryam Jahanshhi Pages 18-33
  Introduction
  In order to simplify the information exchange within the medical diagnosis process, a collaborative software agent’s framework is presented. The purpose of the framework is to allow the automated information exchange between different medicine specialists.
  Methods
  This study presented architecture of a hybrid disease diagnosis system. The architecture employed a learning algorithm and used soft computing to build a medical knowledge base. These machine intelligences are combined in a complementary approach to overcome the weakness of each other. To evaluate the hybrid learning algorithm and compare it with other methods, 699 samples were used in each experiment, where 60% was for training, 20% was for cross validation, and 20% for testing.
  Results
  The results were obtained from the experiments on the breast cancer dataset. Different methods of soft computing system were merged to create diagnostic software functionality. As it is shown in the structure, the system has the ability to learn and collect knowledge that can be used in the detection of new images. Currently, the system is at the design stage. The system is to evaluate the performance of hybrid learning algorithm. The preliminary results showed a better performance of this system than other methods. However, the results can be tested with hybrid system on larger data sets to improve hybrid learning algorithm.
  Conclusion
  The purpose of this paper was to simplify the diagnosis process of a patient by splitting the medical domain concepts (e.g., causes, effects, symptoms, tests) in human body systems (e.g., respiratory, cardiovascular), though maintaining the holistic perspective through the links between common concepts.
  Keywords: Medical diagnosis, Diagnosis process, Genetic algorithms, Ontology
 • Leila Shahmoradi, Amos Otieno Olwendo, Hussein Arab-Alibeik, Khosrow Agin, Sougand Setareh * Pages 34-43
  Introduction
  This research was meant to provide a model for COPD diagnosis and to classify the cases into phenotypes; General COPD, Chronic bronchitis, Emphysema, and the Asthmatic COPD using a Bayesian Network (BN).
  Methods
  The model was constructed through developing the Bayesian Network structure and instantiating the parameters for each of the variables. In order to validate the achieved results, the same data set was applied to a neural network application using the Levenberge- Marquardt algorithm. Furthermore, a card Diag, a C application that enables graphical classification of COPD into phenotypes and depicts the relationships of COPD phenotypes was developed.
  Results
  The results showed that a Bayesian Network can be successfully applied to develop a probabilistic model for diagnosis and classification of COPD cases into the corresponding phenotypes.
  Conclusions
  A model that classifies COPD cases into phenotypes of general COPD, Chronic bronchitis, Emphysema, and Asthmatic COPD was successfully developed. Moreover, the achieved results also helped to represent graphical representations of COPD phenotypes and explained how the phenotypes relate to each other. It was also observed that COPD is mostly associated with people aged 40 years or older. Overall, smoking is the major cause of COPD.
  Keywords: Bayesian networks, COPD Diagnosis, COPD Phenotypes, Noisy-OR CPD
 • Sayed Said Mazloomy Mahmoodabad, Khair Mohammad Jadgal *, Ehsan Movahed Pages 44-50
  Introduction
  Drug abuse among adolescents potentially holds several negative consequences for the health and well-being of the youth. This theoretically based study explained predictability of the Theory of Planned Behavior (TPB) on drug abuse related behaviors among adolescents.
  Methods
  This descriptive study was conducted in Yazd City, Iran, in 2015 among 125 male adolescents in the age range of 11 - 29 years, recruited randomly. All data gathered by using self-report written questionnaires included attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, intention not to use drugs as theoretical constructs of TPB, and drug abuse related behaviors.
  Results
  The results showed that 18 % of participants were smoker, 97 % of them did not have history of synthetic drug abuse by parents, and 6 % of participants reported synthetic drug abuse by friends. Results of Chi-square test showed that there was a significant relationship between smoking and father's education, family size, history of synthetic drugs in parents, history of synthetic drugs in friends, and participant's job (P 0.000). However, maternal education (P = 682) and living with parents (P = 729) did not have any significant relationship.
  Conclusions
  The low prevalence of Drug abuse in this study in comparison with the existing statistics can attribute to lack of participant's reports.
  Keywords: Theory of Planned Behavior, Drug Abuse, Adolescents
 • Mohammad Ali Morovati Sharifabadi, Ehsan Movahed *, Khair Mohammad Jadgal, Moradali Zareipour, Somayeh Alizadeh, Rabae Agh Atabai, Vali Bahrevar Pages 53-60
  Introduction
  This is important to consider the health, social support, and marital satisfaction of drivers since they own one of the essential and stressful jobs in society. The purpose of this research was to investigate quality of life, marital satisfaction, and social support of the drivers referring to the cargo terminal of Yazd City.
  Methods
  In order to collect data, 134 drivers in Yazd cargo terminal were selected. The ENRICH questionnaire of marital satisfaction, SF-36 questionnaire, and social support questionnaire (SSQ) have been used as data collection tools. The collected data were then analyzed by Independent T test, Analysis of Variance (ANOVA), and Pearson correlation.
  Results
  According to the results, the driver's average age was 40.2±9.17 years old. The mean scores of marital satisfaction, quality of life, and social support were equal to 120.04±20.14 out of 175, 99.69±18.14 out of 149, and 15±4.76 out of 23, respectively. About 60.4 % of drivers were not satisfied with their jobs. There were significant relationships between weight and marital satisfaction (P=0.02), as well as between job satisfaction (P=0.003) (P=0.015) and income (P=0.047) (P=0.020), to social support and quality of life. Also, a strong significant positive relationship was observed in correlation coefficient between social support and two variables of quality of life and marital satisfaction (P=0.000).
  Conclusion
  This can be argued that marital satisfaction, quality of life, and social support of the drivers are lower than the expected levels. Therefore, it can be concluded that physical and mental health of drivers can be effective on safety of roads; thereby it is necessary to improve their conditions in marital satisfaction, quality of life, and social support
  Keywords: Theory of Planned Behavior, Drug Abuse, Adolescents
 • Babak Shiravand, Ibrahim Salmani *, Mohammad Reza Shokouhi, Farokhlegha Servat, Negar Karami Pages 64-70
  Introduction
  Biological attack a phenomenon which has seriously started in the 20th- century and is expanding every day. Plague agent is one of factors listed as a biological weapon by the disarmament convention. Therefore, the risk of biological or bioterrorism applications is probable and serious. The purpose of this study was to update health professional's information on plague and bioterrorism aspect of this disease.
  Methods
  This article is a literature review written based on search on articles from library and internet resources (1990- 2016).
  Results
  More than 2,000 species of bacteria have been identified in three main groups of bacillus (rod-shaped), cocci (round and oval), and spiral. But only about 100 of them are known as pathogens and Less than 10 species are used as biological agents for military application and one of them is plague agent. Yersinia pestis is a Gram negative, rod-shaped, anaerobic, member of the enterobacteriaceae family, and if be painted by Colors Wright, Giemsa or Leeson will be seen bipolar under a microscope.
  Conclusion
  Nowadays, in spite of the progresses made in science and technology, human knowledge is relatively incapable to anticipate the time and place of biological attacks. Therefore, being prepared and ready for its unavoidable occurrence is necessary. So, regarding the importance and necessity of readiness, officials and experts have to make an effort and plan against these hazards.
  Keywords: Bioterrorism, Plague, Biological Attacks