فهرست مطالب

زیبایی شناسی ادبی - سال چهاردهم شماره 28 (تابستان 1395)
 • سال چهاردهم شماره 28 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محبوبه زمانی، سیدمحمود الهام بخش صفحات 1-19

  مکتبی شیرازی، شاعر قرن نهم هجری، با اثر لیلی و مجنون خود به شهرت رسیده، اثری که در قالب مثنوی و با طرحی داستان وار سروده شده است. منظومه هایی نظیر لیلی و مجنون، مرز بین حکایت و داستان هنری هستند. به همین دلیل در رد یابی عناصر داستانی آنها گاه توجیه یک ادعا یا تخصیص یک عنوان، چندان آسان نیست و به خصوص در تقسیم بندی ها، امکان دوگانگی بعضی انواع در داستانی واحد نیز وجود دارد. با این همه، هدف اصلی این پژوهش، جستجوی عناصر داستانی این منظومه و تحلیل و بررسی آن هاست. عناصری چون، پیرنگ، زاویه دید، شخصیت ها و انواع آن، درونمایه، گفتگو و شیوه های گوناگون آن، لحن، فضا و صحنه داستان. حاصل این بررسی نشان می دهد؛ این روایت، به طور کلی درونمایه ای عاشقانه و داستان یک عشق عذری است، عناصر ساختاری پیرنگ با گفتگوهای میان شخصیت ها و فضای حزن انگیز سراسر داستان کاملا هماهنگی دارد. زاویه دید این روایت، زاویه بیرونی (دانای کل) می باشد. هم چنین، شخصیت ها بیشتر ایستا و ثابت هستند، بجز دو شخصیت اصلی قصه که از شخصیتی پویا و متحرک برخوردار است. ویژگی دیگر این داستان، مطابقت لحن آن با طرح و مضمون اصلی روایت است. به دلیل ماهیت این داستان، حجم بالایی از آن را عنصر گفتگو تشکیل می دهد.

  کلیدواژگان: منظومه لیلی و مجنون، مکتبی شیرازی، عناصر داستان، تحلیل داستان
 • لیلا کریم پور ، محسن ایزدیار، سمیرا کریم پور، محمدرضا اسعد * صفحات 21-68
  قهرمان داستان و شخصیت مقابل او در چهار اثر متعلق به دهه دهه ها 70 و 80 «چراغ ها را خاموش می کنم» اثر زویا پیرزاد، «انگار گفته بودی لیلی» اثر سپیده شاملو، «نیمه غایب» از حسین سناپور و «هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها» از رضا قاسمی. هدف اصلی این پژوهش مشخص کردن این موضوع است که آیا رمان های ذکر شده واقعیت های دهه هفتاد و هشتاد را منعکس می کنند یا خیر؟ این پژوهش، با بررسی دقیق مفهوم قهرمان داستان و شخصیت مقابل آن، رقیب شخصیت اول، شخصیت اصلی و هدف های آن ها و مطالعه شرایط اجتماعی دهه هفتاد و هشتاد و ارتباطی که خواننده با شخصیت اول داستان برقرار می کند مشخص می کند که آثار نامبرده تصویر واضحی از واقعیت های اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد ترسیم می کنند. انتشار مداوم این رمان ها هم چنین بیان گر محبوبیت انکار ناشدنی آن ها و ارتباط گیری خواننده با قهرمانان و در نتیجه شناخت نگارش و شخصیت پردازی موفقیت آمیز نویسندگان از قهرمانان و رقیبان داستان هایشان است.
  کلیدواژگان: قهرمان، شخصیت مقابل قهرمان، شخصیت اول، شخصیت مقابل شخصیت اول، شخصیت اصلی، هدف، شخصیت پردازی، ارتباط گیری با شخصیت ها و بیگانگی
 • رحمت الله شاکری اصل، محمدرضا قاری صفحات 69-94
  هدف اصلی دستگاه شعر هم نوایی میان عناصر شعری است و موسیقی شعر یکی از راه های ایجاد این هم گونی است. موسیقی شعر یکی از عوامل زیباآفرین شعر است و در اصل مجموعه عواملی است که زبان شعر را از زبان روزمره، به اعتبار بخشیدن آهنگ و توازن امتیاز می بخشد که مهم ترین این عوامل موسیقی آفرین، موسیقی بیرونی است و پژوهش حاضر به «بررسی زیبایی شناسی اشعار قیصر امین پور با موسیقی بیرونی در اشعار نادر نادرپور» پرداخته است و در زمینه مقایسه موسیقی بیرونی در اشعار این دو شاعر کاری انجام نگرفته است؛ بدین منظور نگارنده تمامی اشعار قیصر امین پور و نادر نادرپور را تقطیع نموده، بحور و اوزان اشعار را مشخص و پربسامدترین و کم بسامدترین آن ها را تعیین کرده است در این راستا فیش برداری هایی انجام شده و مطابق با آن فیش ها، آمارهایی از عنصر موسیقی آفرین بیرونی در اشعار دو شاعر مورد نظر، صورت گرفت و با ارایه جدول آورده شده اند.
  کلیدواژگان: زیبایی شناسی، نادرپور، امین پور، تطبیق، عنصر موسیقی آفرین، اوزان
 • حسین اتحادی صفحات 95-120
  یکی از دلایل شکل گیری جنبش رمانتیسم، نیاز به ایجاد نوعی زیبایی شناسی جدید در عرصه هنر و ادبیات بود. این تغییر و تجدد از عصرمشروطه در هنر و ادبیات ایران نیز آغاز می شود. در این دوره ارتباط بیشتر شاعران و نویسندگان ایرانی با فرهنگ و هنر اروپا، سبب آشنایی با ادبیات غرب و هم چنین مکتب رمانتیسم بود تاثیر این آشنایی را از همان ابتدا می توان در آثار ادبی مشاهده کرد در دوره معاصر نیز، شاعران زیادی از رمانتیسم به صورت های مختلف تاثیر پذیرفتند این پژوهش نشان می دهد، یکی از شاعرانی که تاثیر رمانتیسم در شعر او کاملا مشهود می باشد، سیاوش کسرایی است. بایدگفت برای همه مولفه های مکتب رمانتیسم در هر دو گرایش فردی و اجتماعی آن می توان نمونه های متعددی در شعر کسرایی سراغ گرفت. با وجود این از بین ویژگی های مختلف این مکتب، وی بیش از همه به طبیعت گرایش داشته است. پس از آن هم بن مایه های تغزلی هم چون، خیال ورزی،عشق، نوستالژی وهم چنین الهام از اساطیر، همدردی با محرومان و آرمان خواهی در شعر وی نمودهای آشکارتری دارد.
  کلیدواژگان: رمانتیسم، زیبایی شناسی، شعر معاصر، سیاوش کسرایی
 • سارا حسینی صفحات 121-144
  آرکائیسم، نوعی هنجارگریزی و انحراف از زبان معمول و نرم و به کار بردن واژگان و ساختاری است که در گذشته، متداول بوده؛ اما در اشعار شاعران امروزی و معاصر، رواج چندانی ندارد. فرض محقق در این مقاله، آن است که در میان شاعران معاصر، پس از اخوان و شاملو، شفیعی کدکنی، بیش از دیگران، از این شگرد، جهت تشخص بخشیدن به زبان شعری خود، سود برده است. به همین منظور، این مقاله به بررسی این موضوع در اشعار شفیعی کدکنی در سه دفتر: «زمزمه ها» ، «شبخوانی» ، «از زبان برگ» در دو مقوله آرکائیسم واژگانی و نحوی، پرداخته است. بدیهی است قبل از بررسی این عنصر در اشعار شفیعی کدکنی، در قسمت بحث و بررسی این مقاله، به تعریف، تشریح و انواع آرکائیسم توجه شده است. بررسی این عنصر در اشعار شفیعی، نشان می دهد که باستان گرایی، در دو شاخه واژگانی و نحوی به صورت گسترده، مورد توجه شاعر بوده است اما در حوزه واژگانی به ویژه کاربرد اسم های کهن و قدیمی، خروج از هنجار، بیشتر صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: هنجارگریزی، آرکائیسم، واژگانی، نحوی، شفیعی کدکنی
 • فریبا همتی، علی سرور یعقوبی صفحات 145-170

  «غمیاد» یا «نوستالژی» حسرت و دلتنگی انسان هاست به گذشته ای که از سرگذرانده اند؛ در واقع نوستالژی حالتی است روانی که به گونه ای ناخودآگاه در فرد ظاهر می شود. در حوزه ادبیات این حالت پیوسته بر درون مایه و شیوه بیان سرایندگانی که از حسی قوی تر برخوردارند، تاثیر فراوانی داشته است. دو شاعر همشهری، پرتو کرمانشاهی (سراینده فارسی گوی) و علی الفتی (شاعر کردی گوی) از گونه های مختلف نوستالژی در سروده های خود بهره برده اند. نگارندگان در این مقاله می کوشند با روش تحلیلی- توصیفی، درون مایه های مشترک نوستالژیک اعم از نوستالژی دوران کودکی، دوری از معشوق، مرگ اندیشی و گذر زمان، از دست رفتن ارزش ها و...- در اشعار این دو شاعر کرمانشاهی را بررسی کنند.

  کلیدواژگان: نوستالژی، پرتو کرمانشاهی، شعر فارسی، شعر کردی، کرمانشاه
 • محمد اکبری حبشی ، رجب توحیدیان صفحات 171-199
  در نقد آثار ادبی، توجه به ساختار شعر و مسایل زبانی، خواننده را به نتیجه ای مطلوب در فهم و تفسیر محتوا، مضمون و اندیشه سخنوری، رهنمون می شود. یکی از مسایل نوین زبان شناسی در حوزه نقد متون فارسی، واکاوی انحراف از نرم و عدول از هنجارهای زبانی است که در کلام هنرمندان صاحب سبک و نوآور، بسامد چشم گیری دارد. بیدل دهلوی از شاعران صاحب سبکی است که با تاکید بر ابهام در شعر و پذیرش مضامین و ساختارهای نوگرایانه سبک هندی، تصاویر تازه ای را برای دست یافتن به «معنی بیگانه» ارایه داده است. این مقاله بر آن است تا مضامین و ساختارهای دیریاب را که در لباس تشبیه، استعاره، تشخیص، پارادوکس، حس آمیزی و مخالف خوانی خود نمایی می کنند، در شعر بیدل دهلوی تشریح نماید.
  کلیدواژگان: بیدل دهلوی، هنجارگریزی معنایی، مخالف خوانی، تغایر، استعاره و پارادوکس
|
 • mahboobeh zamani, seyyed Mahmood elham bakhsh Pages 1-19

  Maktabi Shirazi, the ninth-century poet, his fame reached with effect "Leili and Majnoun", a work written in Masnavi and Anecdotal plan. The poems such as "Leili and Majnoun", is the boundary between the anecdote and the art story. That's why they sometimes justify a claim about story elements or to assign a title, is not so easy, especially in divisions, there is also the possibility of duality, in some of the same story. However, the main purpose of this research, the search for the story elements of the system and analyze them. Elements such as, plot, point of view, characters and its variants, theme, dialogue and its various styles, tone, atmosphere and scene of the story. Investigations showed that, this narrative themes are romantic and its story is an love virginity; The structural elements of the plot with dialogue between the characters and sad space is perfectly synchronized throughout the story. the point of view in this narrative, is external (omniscient). also Characters are more static, except the main characters of the story, the characters are dynamic. Another feature of this story is consistent with the tone and theme of the narrative. Because of the nature of this story, It constitutes a huge amount of dialogue element.

  Keywords: Leili, Majnoun system, Maktabi Shirazi, Story Elements, Analysis of the story
 • leyla karimpour, samira karimpour, mohsen izadyar, mohammadreza asad* Pages 21-68
  The protagonist and the character of his four decades of the 70 and 80 "off Chragh Ha this regard" by Zoya Pirzad, "if you said Lily" by Dawn Shamloo, "missing half" of Hossein Sanapour and "Hm Nvayy night Chvb Ha Orchestra" by Reza Ghasemi. The main objective of this study was to determine whether Rman Hay listed reflect the realities of the seventies and eighties virgin or not? This research, careful examination of the protagonist and the character of its rival, the protagonist, the main character and Hdf Hay them and study the social conditions of the seventies and eighties and communication with the protagonist the reader establish specific emphasis My that his works portray a clear picture of the realities late seventies and eighties addressing. This continuous release Rman Ha Byan Gr also undeniable popularity with the heroes and thus recognize them and Artbat Gyry reader has been successfully writing and writers of champions and contenders Shkhsyt Prdazy is Dastan Hayshan. Tvsyfy Thlyly way academic research is mainly published sources connected to an important loss.
  Keywords: The hero, the hero character, character, character is the protagonist, the main character, purpose, Shkhsyt‌Prdazy, Artbat‌Gyry with Shkhsyt‌Ha, alienation
 • mohammadreza ghaderi, rahmatollah shakeri Pages 69-94
  Abstract:The main purpose of the devices conform poetry and poetic elements This homogeneity is one way to create music lyrics. Music lyrics in principle factors that poetic language from everyday language, the credit rating makes up songs and balances The most important factor, creating music, outer music and study "Comparative Analysis of external music in lyrics Kaiser Aminpoor with external music lyrics Nader Naderpour" is discussed In comparison external music on poems do not. So the author of all the lyrics Kaiser Amin-Pour and fractionated to have Nader Naderpour, Meters and rhythms lyrics to specify and determine their most frequent and most frequent low has been made in this regard, note taking and In accordance with jacks, statistics outer element in the poems to music entrepreneur, has been carried out and with the table.
  Keywords: Abstract: The Music lyrics, Naderpour, Aminpoor, Implementation, creating music elements, weights
 • hosein etehadi Pages 95-120
  Constitutional era, one of the consequences of Iranian poets and writers associated with the literary West, was familiar with the school romanticism. The impact of the introduction, from the start, especially in literature can be seen. In the contemporary period, many poets of Romanticism, a different influence on. In this paper, After providing a brief introduction about the history of Romanticism, the introduction of various features dealing with this school. After that, check for a poem by Siavash Kasra'i view of the school, examples of poetry, he has offered to pay cash and analyzing them. It must be said, for all elements of romanticism schools, numerous examples can be found in the poem was Kasra'i. However, the various features of this school, he was all over, there is a natural tendency. After the lyrical motifs like, imagination, love, nostalgia, poetry is obviously Kasra'i representations.
  Keywords: romanticism, aesthetics, modern poetry, siyavash kasrai
 • sara hoseini , azar daneshgar Pages 121-144
  Archaism is a kind of deviation from norms of ordinary language and the use of vocabulary and structures that have been used in the past but are no longer found in the poetry of contemporary poets. The assumption of the researcher in this paper is that among contemporary poets, after Akhavan and Shamlu, Shafiei Kadkani has employed this technique more than any other poet, to characterize his poetic language. Therefore, this paper studies lexical and syntactic archaism in the poetry of Shafiei Kadkani in his three collections, namely, “zemzemeh-ha” (Whispers), “shabkhani” (Nocturnal Recital) and “az zaban-e barg” (As Spoken by the Leaves). Obviously, prior to examining this element in the poetry of Shafiei Kadkani, in the discussion section of this paper, archaism has been defined and its types have been explained. Studying this element in the poetry of Shafiei Kadkani shows that the poet has made extensive use of lexical and syntactic archaism. Yet, more deviations are observed in the lexical area, especially in the use of archaic names.
  Keywords: deviation from norms, archaism, lexical, syntactic, Shafiei
 • fariba hemati, alisarvar yaeghobi Pages 145-170

  "Ghmyad" or "nostalgia" people's regret and nostalgia for a past that Srgzrandhand; in fact, nostalgia mental state that such person appears unconscious. In the field of literature and rhetoric Srayndgany continuous mode on themes that are more intuitive, had several impacts. The poet Citizen, light Kermanshah (power speaking persian poet) and Ali Olfati (Krdygvy poet) of different species that have benefited nostalgia in his poems. The authors of this paper try using descriptive analytical, common Drvn Mayh Hay ranging from nostalgia nostalgic childhood away from her lover, Mrgandyshy and the passage of time, loss of values ​​and ...- in Kermanshah's poems review.

  Keywords: nostalgia, light Kermanshah, poetry, Persian, Kurdish Poetry, Kermanshah
 • rajab tohidian, mohammad akbar bakhshi Pages 171-199
  In literary Criticism, Paying attention of poet Strueture and linguistic issues guides the reader to an optimal result in understanding and interpretation of the content, tleme and viewpoint of rhetoric. One of the newest issues in linguistics in literary criticism is the explaration of the deviation from norm and linguistic norms which is in the speech of contemporary authors talces on outstanding frequency. Bidel Dehlavi is among those scholars who emphasizes on ambiguity in poet and admission the modern themes and structures of Indian school,has portrayed a new image to reach to"strange meaning". This paper aims to explain the themems and far-reaching structures which are embedded in the forms of simile, metaphor,personification, Paradox, emotion creation, and Pun to be distinguished
  Keywords: Bidel Dehlavi, Normphobia, pun, Canversion, metaphor, Paradox